5-2021 Kryon

Čtyři atributy uvědomění – 4

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 26. května 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jak k vám opět přicházíme, jsme si opravdu vědomi toho, kdo je zde. Zveme vás, abyste si vyslechli první tři channelingy, neboť toto je čtvrtý v sérii. A téma je následujícína planetě se otevírají nové obzory vědomí. Začíná to právě teď. Vy, kteří sledujete zprávy a to, co se odehrává kolem vás, poslouchejte – nebo si buďte vědomi pole. Asi byste řekli: „No, zdá se, že se to zhoršuje…“ Drazí, často to tak vypadá předtím, než vyjde slunce. Takže vskutku – tohle je začátek; a my jsme už mluvili o tom, jaké to je, když člověk objeví větší pravdu. Zmínili jsme se o tom – nejde o žádný další systém víry. Není to vyzvání k rozcupování něčeho, v co věříte. Je to posílení, vylepšení konceptu Stvořitele, Boha, Ducha – jakkoli to vnímáte. A nejen posílení, ale plné odhalení toho, co by tam mohlo být.

 

A to se chystáme dělat i v Kruhu dvanácti – přemístit se na místo, které je multidimenzionálním místem vaší vlastní duše, a co to znamená… Tohle děláme.

 

Takže tato čtyři poselství, která vám předáváme, jsou kroky, které někteří z vás udělali; čtyři kroky k odhalení větší pravdy. Ne nezbytně nové pravdy, ale takové, která tady vždy byla, ale současná energie planety umožňuje, aby mohla být odhalena.

 

Záměr a moudrost jsou často katalyzátory pro nástroje tohoto odhalenía ti, kteří jsou vždy v popředí, jsou staré duše. Řekli jsme to už dříve – stará duše je ta, která byla na této planetě již mnohokrát – to je definice. Takže je to něco jako škola – přicházíte a odcházíte, zase přicházíte a odcházíte, a ti, kteří mají nejvíce zkušeností na této planetě, jsou ti, kteří se probouzejí k větší pravdě. Byli tady a prošli základními stupni/kroky a nyní chápou…

 

Myslíte, že je pravda, že skrze postupná odhalení v čase, jak se postupně učíte, se nakonec dostanete na místo, kde absolvujete? A odpověď zní: Ano. V průběhu minulých životů, inkarnací, si nesete svou Akášu – co jste znali, na co jste přišli, jak jste se u toho cítili, jaká odhalení jste učinili, už když jste byli poprvé, podruhé, potřetí na planetě, až dokud jste nedosáhli stavu, kdy se zde cítíte pohodlně. A je toho víc… V této nové energii od roku 2012 začínají být dostupné nástroje pro ty, kteří se probouzejí k tomuto novému odhalení. Toto je rok Odhalení.

 

Takže toto je čtvrtý channeling. A řeknu vám, kam to směřuje.

Ty předchozí byly o procesu – jaké to je, co dělat, když například ztrácíte přátele, nebo příbuzné – a nemyslím teď kvůli smrti. Mám na mysli kvůli vědomí – jinými slovy, otočili se k vám zády. Nebo v některých případech došlo dokonce ke zradě; nemůžou totiž pochopit, čemu věříte. Hovořili jsme o tom minule – je to tak odlišné; a použili jsme metaforu o černobílém světě – tak ho totiž vidí, ve všech odstínech černé a bílé, zatímco vy jste se posunuli k barvám, a oni nejsou schopni si představit barvy… Když jim vyprávíte o barvách, jen na vás tupě zírají. A pak řeknou - „No, tak pěkný den“… a poplácají vás po rameni, podívají se jeden na druhého a řeknou si – „No, víš, tenhle člověk skončí v blázinci“ - výraz, který často používali i pro mého partnera.

 

Tohle je čtvrtý – prošli jste tím, rozumíte tomu, čelíte nyní větší pravdě a není to jen systém víry. Drazí, je čas to propojit. Někteří řeknou, že je čas zavést nové nástroje větší pravdy. Děláme další krok – je čas začlenit větší pravdu. Když se prostě budete vyvíjet s některými novými nástroji a novými atributy a některými vírami, je to jedna věc. Avšak tato větší pravda říká, že jste kouskem Stvořitele, takže ji nyní můžete začlenit do některých krásných atributů, o kterých jste si mysleli, že jsou dostupné pouze andělským bytostem, a proto existuje léčivý Kruh dvanácti.

 

Řekl jsem svému partnerovi: „Vzpomínáš si, Lee, co jsi viděl už jako mladý muž? Viděl jsi dost zázraků, Lee, a i když jsi nevěřil žádným ezoterickým věcem, přesto jsi věděl, co je možné; a nyní je čas tvořit tyto věci a odhalit je pro ty kolem.“

 

Ta integrace má mnoho aspektů. A první z nich je tento: řekli jsme vám, že vědomí je energie; a že vědomí může vlastně tvořit různé vzorce ve vašem životě – co očekáváte, to dostanete. A říkáme vám, je to tak mocné, zejména u starých duší… Je to skoro jako jídelníček, ze kterého si objednáváte, objednáváte si život… A zde je – podíváte se na něj a vidíte věci jako štěstí, smutek, nemoc, zdraví… vidíte záplavu problémů anebo záplavu odhalení, dobrých věcí – to vše je na tom jídelníčku. A je vážně zajímavé, který sloupec si lidé vyberou – protože nejsou na jedné lodi s myšlenkou, že to, co očekávají, si tvoří. Slyšeli jste to? Drazí, postoj očekávání a záměru, jaký bude váš den, je součástí toho, jaký den si vytvoříte.  „Ale, počkej Kryone, (víte, jestli jste o tom ještě nikdy neslyšeli, počkejte chvíli)… chceš říct, že můžeme změnit náhodu?

 

Drazí, jak byste popsali náhodu? Náhoda se přihodí, když kolem nejsou žádné jiné atributy, které by to změnily – věděli jste to? Náhody se stanou, když kolem nejsou žádné jiné atributy, které by to změnily… pokud tam jsou atributy, které to můžou změnit, náhoda je předpojatá – tím nebo oním směrem. Hypochondr, který se obává nemoci, dostane nemoc, které se bojí. Zdá se vám to divné? Ten, kdo se ráno probudí a těší se ze života se slovy: „Žádná nemoc se mě netýká, nemá v mém životě šanci, tohle se mi nestane“, má větší šanci se nemoci vyhnout. A pokud ji dostane, má nástroje k tomu, aby to změnil.

 

Vědomí mění realitu. „Je to možné?“ řeknete, „že bych mohl zařídit, abych byl ve správnou dobu na správném místě, takže ke mně budou přicházet věci, které jsou velkolepé?“ Ano, ano a ano. To je to, co jsme učili – a je to tak neobvyklé; řekněte to někomu na černobílé planetě – řekněte jim – „přitahuju si k sobě dobré věci. A oni na to: „Jak je to možné?“, a vy řeknete – „No, myslím na ně…“ A zase – poplácají vás po hlavě a pošlou pryč. Protože tohle je barva – takhle vypadá barva; a je toho víc!

 

Ukážu vám teď něco, o čem jste možná nepřemýšleli – ty nové nástroje, které jsou začleňovány do vašich těl, vašeho vědomí, jsou nyní dostupné pro novou energii a také protože jste spatřili tu větší pravdu, která je nejen zřetelná, ale je funkční… Je to skoro jako mít nový operační systém pro vaše tělo. Začínáte si něco uvědomovat; mnozí z vás začali chápat něco, co neočekávali… Původní obyvatelé na této planetě to všechno znali. Byli primitivnější, myslíte si možná, protože neměli koncepty, které vám předávám, ale oni objevili, že to funguje. Vědomí, které je energií, se nyní ukazuje. V současné době se běžně provádějí experimenty, kde skupiny lidí dokážou tvořit to, co je pozitivní pro jiné skupiny, nebo se propojit skrze pole. Můžete vidět, že vědomí skupiny dokáže změnit věci. Je to pro vás něco tak nového. „Děláš si legraci? Opravdu?“ A pak se začnete dívat na ty energie a vědomí a jak ho změřit – nyní to právě probíhá… a domorodí to znali! Zamysleli jste se někdy nad těmi dávnými příběhy, jak se domorodí shromáždili a prováděli obřady? Pořádali obřady za úrodu a děti, a déšť, počasí a mnoho dalších věcí a mnoho lidí se na to podívá a řekne: „Ach, jak roztomilé!“ A jdou dál, aniž by si uvědomili, že to je to, co učíme.

 

Věděli jste, že jen tím, že se sešli speciálně u příležitosti obřadu, vyslali jako skupina záměr a spojenectví s planetou zacvaklo a oni dostali to, o co žádali? Jen se zeptejte domorodých na jejich historii – dostali, o co požádali. V tom okamžiku ani nechápali, že žádají, oni vlastně tvořili…

 

Takže tohle bych vám chtěl říci – a to je nové – je čas pozvat zpět obřady do vašich životů. Ne jejich obřady, ne specifické domorodé obřady, ale vaše. Je kolem vás tolik lidí, kteří vám s tím pomohou. To, co se stane prostřednictvím obřadu, je totéž, co udělá homeopatie pro vaše tělo. Obřad ve vašem životě je signál, který vysíláte Duchu, své biologii, ale zejména svému spojenectví s Gaiou.

 

Je načase, abyste udělali obřad mezi vámi a Zemí, neboť po ní kráčíte, a je to vnímavá součást všeho, co je. Je to Matka Země. Obřad je nablízku, vyvinutý vámi, pro vás, možná s jinými, pokud budete chtít. Není to jen nějaký zvyk, není to jen věc, kterou děláte, není to doktrína, je to hluboké revolučním způsobem. A začne odhalovat věci, jak se budou dít. Oni nikdy nebyli bez toho; obřad je začlenění nové pravdy. Vytvořte si svůj vlastní, klidně ho zmodernizujte, ale chápejte, že to, co děláte, je spojenectví s Kruhem dvanácti, se vším, co je, struktura planety vesmíru je u vašich nohou.

Integrace. Vítejte v novém světě.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com –  Four Attributes of Awareness – Part 4 – MP3 -  12:56 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H.  (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět