5-2021 Kryon

Čtyři atributy uvědomění – 1

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 5. května 2021

 .

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Pokaždé, když před vás tímto způsobem předstoupím, doufám, že rozumíte té lásce, vlídnosti a kráse, když k vám takto promlouváme. Předám vám moudrost, která zde jeTato planeta se velice mění, možná si to uvědomujete. Někteří z vás vidí věci, které jsou děsivé nebo které nahání strach kvůli posunu změny a nerozumí tomu, že některá z těch změn může být ta, která naruší to „normální“. A to „normální“ už se možná nevrátí. „Normálnost“ nízkého vědomí, které se začíná vzdalovat od lidstva tak, jak ho znáte.

 

Toto je první channeling v měsíci, to znamená první ze čtyř v měsíci. Všechny tyto čtyři channelingy budou a jsou k dispozici zdarma. Předám vám tedy 4-dílný channeling. Bude následovat první část tématu a tím tématem je slon pod stolem“, jak by někteří z vás řekli. Ti, kteří sledují tento program, kteří si tento program pustili, protože se na něj chtěli podívat, mají něco společného, různé stupně něčeho společného, a to, že se začínáte ptát. A otázky, na které se ptáte, zní: „Uniklo mi něco?“ „Existuje snad něco většího, než o čem jsem kdy slyšel?“ A to obzvláště, když přijde na Boha, Tvořivý zdroj, spiritualitu, energii na planetě, o níž někteří říkají, že se přesouvá na místo, kde nikdy předtím nebyla. A budou mít pravdu.

 

Slon pod stolem“ znamená, že jste odlišní. Nazvu to: posun vědomí. Někteří to nazvou: probuzení. Řeknu vám, že je to nový obzor lidského vývoje. Nejen to, co se probouzí, ale jde o posun vnímání planety, který se postupně začíná odehrávat. A nevztahuje se to pouze ke spirituálním věcem. Ve skutečnosti se to týká toho, jakým způsobem přemýšlíte. Lidské vědomí začíná vibrovat výšeA první věc, která se odehrává, drazí, první věc je, že si lidé začnou více uvědomovat to, co si dříve neuvědomovali. Namísto probuzení tomu říkejme vyšší vědomí. Toto je tedy nový obzor. Vyšší vědomí. Konkrétně to, co je Duch, vaše vlastní spiritualita. A proto jste tady.

 

Je to „slon pod stolem“, protože změnil váš život, někdy váš život v mnohém ztížil. Někteří z vás kvůli tomu ztratili přátele a rodiny. O tom tedy budeme hovořit. O atributech tohoto posunu vědomí, který je tématemPrvní z těchto čtyř atributů bude jednoduše: Dívat se kolem sebe“. Uvedl jsem mnoho podobenství, mnoho příkladů, mnoho metafor toho, co někteří z vás prožili a co vás ve skutečnosti dostalo do potíží. A řekl bych do potíží v tom směru, když jste šli proti normálu. Jsou tací, kteří řeknou: „Jak jsi mohl? Byl jsi vzdělaný v tomhle, naučil se tamto, tohle je tvůj základ, takhle to funguje a ty jsi teď mimo, proto už s tebou nebudeme.“

 

Možná proto jste tady a posloucháte tento program. Jste mezi přáteli a v dobré společnosti. Když jsem poprvé začal se svým partnerem, začal jsem channelovat na této planetě. Jedno z prvních podobenství, které jsem předal, bylo o muži jménem Wo. Řekl jsem, že ve skutečnosti to nebyl muž nebo žena, byl to žena-muž (wo-man), ale budeme ho nazývat muž, prostě „on“, protože je to tak snadné, a mělo to co do činění s vyrušením v rohu. Říkali jsme tomu „Wo v učebně“. A to vyrušení v rohu je metafora pro něj a jeho pobyt v místnostiTa místnost je jeho život. V té místnosti byl vždy roh, který měl podivné vibrace a ti, kteří s ním byli v místnosti, mu říkali: „Ano, to je život, vždycky tady budou věci, na které se můžeš dívat nebo nemusíš, vždycky tady budou divné věci. Nedívej se na ně, protože se na tebe nalepí, to pro tebe není dobré.“ A v tomto podobenství to nakonec dopadlo tak, že to byly ve skutečnosti dveře, které otevřel a uviděl v nich život. Byly tam jiné věci, kterým nerozuměl, a změnilo to jeho život. Bylo to laskavé, plné lásky. Bylo to poprvé, kdy jsme předali podobenství, které naznačuje, že když se chcete dívat, můžete najít vyšší pravdu, než o jaké jste kdy slyšeli.

 

Předali jsme vám podobenství, která se stala knihou Cesta domů – v ní byl průměrný muž Michael Thomas, který měl prožitek blízké smrti a vrátil se s pokyny od anděla – ten mu totiž řekl, aby si zabalil své věci a šel dle jeho pokynů, až nakonec přijde do parku, kde se měl posadit a čekat. Přesně to také udělal. A nakonec měl pocit, že něco vidí v živém plotě, něco jako otvor nebo možná nějakou anomálii, a tak šel k tomu živému plotu a uviděl, že to byly skutečně otevřené dveře, chcete-li to tak nazvat. Pak se musel rozhodnout. Řekl: „Představuji si to nebo ne? Udělal to někdo pro mě, aby mě oklamal nebo ne? Snažil se to nevidět, ale nemohl. Pokaždé, když se podíval na ten živý plot, uviděl dveře, pokaždé. Když nakonec prošel, drazí, dobrodružství začalo a dozvěděl se o věcech, které jsou větší, než mu kdy bylo řečeno. Jde o to, že když se začnete dívat na něco, co se před vámi objeví, nemůžete to pak jen tak vymazat.

 

Vaše vědomí, váš mozek něco zachytí – zachytí něco velkého, možná uvědomění, které někteří nazývali probuzením ve smyslu: „Co je to?“ A vy se toho nebojíte, protože víte, že to, co jste viděli nebo cítili, je v pořádku. Je to bezpečné a chtěli byste se o tom dozvědět více.

 

Existuje tolik lidí, kteří tyto channelingy nazvali trikem, že vám nějakým způsobem vymyjí mozek, do něčeho vás navedou a v tom pak budete navždy uvězněni. Drazí, co kdybyste přešli z temnoty do světla a světlo by se vám líbilo víc?  Je to trik? Řeknu vám něco, co byste měli slyšet a možná byste to měli všichni vědět - vy všichni máte schopnost dívat se a když se rozhodnete dívat, drazí, je to jako natažená ruka nám všem, abychom si řekli: „Podívej se, podívej se na to, on se dívá, ona se dívá. Dejme jim něco, aby něco uviděli.“ To je to, co se stalo mému partnerovi, to se stalo mnoha z vás. Viděli jste větší pravdu, šli jste se podívat blíže a nyní se to stalo vaším životem, protože to některé z vás zachránilo. Víme, kdo toto sleduje. Stalo se to něčím, co vám prodloužilo život. Víme, kdo se dívá.

 

Co když je Bůh větší, než vám bylo řečeno? Co když Bůh ani nereprezentuje ono slovo samo o sobě? Slovo, které někdy znamená hněv, hodnocení a dysfunkci, jako tomu bylo u Řeků? Ten Tvořivý zdroj, který vás stvořil, je prokazatelný po celém světě. Pokud nevěříte v Boha, co když vymažete celou tu představu o otci na nebesích a namísto toho dosadíte laskavý zdroj, jehož jste součástí, který má větší plán než cokoliv, co vám kdy kdo řekl.

 

Dovolte mi to uzavřít to a říct další část. Na této planetě jsou lékaři, kteří jsou velmi, velmi dobří v záchraně životů a často tráví čas na operačních sálech, většinou na nouzových případech, těch, kteří umírají na následky nehod. Většinou se snaží zachránit život a přivést je zpět, protože ještě nenastal čas v našem způsobu myšlení a vašem uvažování možná. Došlo k nehodě a jejich srdce se zastavilo a ať už je důvod jakýkoli a může to být mnoho důvodů a mnoho nehod, jsou pak resuscitováni a onen lékař je dobrý v tom, že zachraňuje lidi a přivádí je zpět. Viděli to znovu a znovu a znovu – ty, kteří byli klinicky mrtví, na několik okamžiků nebo minut nebo déle, znovu a znovu. Viděli jste to, víte to. A věc, kterou vám budou říkat, znovu a znovu – jen se jich zeptejte, někteří o tom napsali knihy – je to, že: Člověk se vrací ze zážitku blízké smrti a první věc, kterou chce vědět, když se uzdraví a podívá se na doktora, je: „Proč jste mě přivedl zpátky? Chápete? Oni něco viděli. Dveře se začaly otevírat, světlo zářilo a oni cítili lásku a laskavost. Cítili si bezpečně a krásně. Ach, dokážete si představit něco takového?

 

Ačkoli na planetě měli rodinu a podobně, to jediné, co chtěli, bylo zůstat tam – a nebyl to trik mysli, jak vám někteří biologové budou tvrdit. Je to skutečné. A pak se vrátí zpět na planetu, kde musí pracovat s vědomím, uvědomují si slabiny a silné stránky, toto všechno a tolik jich je zklamaných. A pak o tomto zážitku filozofují a někteří se sami stanou autory, učiteli a léčiteli. Často jim tato zkušenost blízké smrti ukázala pravdu a chtějí vám ji ukázat, aniž byste museli projít tím, čím prošli oni. A proto sedíte a nasloucháte jim… taky jsme jim naslouchali. Tolikrát jsme je my, čímž mám na mysli to, čím je channeling, měli přítomné v programech, jako je tento a snažili jsme se vám ukázat, že existuje více.

 

Existuje vědomí, které se začíná ukazovat, a vy se nemůžete tvářit, že ho nevidíte, drazí, a v další části se k tomu vrátíme. Bude to v channelingu příští týden a budeme pokračovat. Pokračováním bude to, co se stane, když vidíte pravdu v celé její slávě a nikdo jiný ji nevidí. Myslím, že to bude chápat tolik z vás, kteří právě teď poslouchají. Zajímá vás to? Jste to vy. Je to o probuzení procesu uvědomění na naší planetě. Nejen vás, ale tolika lidí kolem vás.

Vrátím se zpět.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Four Attributes of Awareness – Part 1 – MP3 -  13:23 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana T.  (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět