6-2004 Kryon

Lemurijské spojení

Vynikající poselství Kryona přijaté Lee Carrollem, kde Kryon poukazuje na naše duchovně-energetické kořeny v Lemurii, vypráví o některých aspektech života Lemuřanů, vysvětluje interdimenzionalitu, také vztah vibrační úrovně a vnímání času, jakož i 7. vrstvu DNA. Nenásilně poukazuje na spojitost a jednotu duchovních přístupů, duchovna, jak se říká a vysoké fyziky. Věda a spiritualitu tvoří jednotu. Tím nás vede k výzvě k dalším posunům k celistvějšímu vnímání a vyjádření sebe a života.
 .
Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Mount Shasta v Kalifornii, 20. června 2004
.
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Tato místnost byla v uplynulých dnech naplněna tak ohromnou energií! [Toto je třetí den konference v Shastě.] Byla zde úžasná lehkost mysli, učení a léčení. Také zde došlo k odhalením – možná i k začátku revoluce v osobním myšlení.
.
Slyšeli jste o bytostech za závojem. Můžete říci, že toto je jedna z nich. [Kryon se usmívá.] Přesto všichni říkali mnoho stejných věcí. Říkali vám, že my na druhé straně závoje jsme pouze na zlomek palce od vás. Víme, kdo jste, a čím jste prošli. Ve vás leží skutečná velikost a toto je společné téma i dnešních channelingů. Říkal vám to Adama [channelovala Louise Jones], mateřská energie Gaii [skrze Peppera Lewise] a ano, říkal jsem vám to i já. Takže se vás ptáme, kolikrát chcete slyšet tuto zprávu, než jí začnete věřit?
.
Začněme od začátku. Bylo by možné, že co slyšíte, je skutečně pravdivé? Bylo by možné, že toto je hlas channelovaný lidskou bytostí, ale reprezentuje něco tak starého jako je Země? Mohl by tento hlas představovat mnoho starých duší, které jsou „rodina“ a přicházejí z místa, kterému říkáme domov, ale které vám připadá jako mystérium? Kryon mluví jako skupina a to není žádná novinka. Rozumíte tomu? Je možné, že to, čemu říkáme láska rodiny – Boha – je jemné i silné – něco, co můžete cítit právě teď a co dlí ve vás na úrovni vaší DNA? Může něco z toho být skutečně tak?
.
Opět vám připomínáme, že toto je způsob, jakým byly přijaty všechny zprávy od Boha na této planetě! Bez ohledu na náboženství nebo systém víry, bez ohledu na zdroj spirituality, vždy je předal člověk. Přemýšleli jste o tom někdy? Tato záhadná věc zvaná channeling je zodpovědná za všechna Písma na planetě… od Boha k člověku a pak k mnoha lidem. Možná se to stalo prostřednictvím vize nebo hlasu anděla. Možná to bylo v „přímém přenosu“ jako je to v tomto případě. Možná to bylo formou propojení s autorem, jako v případě uvězněného Pavla, nebo to byla zpráva od hořícího keře nebo anděla v jeskyni. Ale já vám znovu připomínám, že toto je způsob, jakým to funguje. Bůh nenapsal vaše nejskvělejší Písma… napsal je člověk!
.
Nejskvělejší malíři na Zemi vytvořili některá z nejvíce božských uměleckých děl, která existují, a jejich ruce byly vedeny z druhé strany závoje. Když někteří mistři skládali nejúžasnější hudební díla, která naplňují vaše srdce pocitem současnosti a přitom starodávnosti, jejich tvořivé energie byly vedeny zpoza závoje. Také channelovali! Přesto někteří z vás stále říkají, že tento proces je divný, neobvyklý a cizí.
.
Ale pro mnoho starých duší v této místnosti a pro ty, kteří toto čtou, je tato zkušenost skutečná. Je tak skutečná, že ji mnozí z vás začínají skutečně cítit. A tak vám znovu říkáme, že je zde doprovod, který tu byl celý víkend, a který nikdy neodešel. V předchozích channelinzích jsme ho nerozpustili, jako to často děláme. Místo toho jsme zde vytvořili svatyni… bezpečné místo, a oni zůstali celý víkend.
.
Nechť je toto svatyně i pro čtenáře. Víte, že vás vidíme? Toto je obrovské místo, kde čas neexistuje, a mnozí zde slyší a mnozí zde čtou. Uplyne mnoho let, a přesto čtenáři budou stále „zde“. Je to bezpečné místo, abyste se mohli na těch pár okamžiků uvolnit. Je to bezpečné místo pro obnovu. Je to bezpečné místo pro úsměv a pro žití radosti Ducha. Je to bezpečné místo pro rozvinutí moudrého pochopení nepochopitelného. Je to bezpečné místo pro tázání se interdimenzionálního a očekávání odpovědí, které nebudou dávat smysl, ale budou důvěryhodné. Takové jsou svatyně. Jsou to místa pro obousměrnou komunikaci, i když ji často vnímáte jako jednosměrnou.
.
Je zde potenciál, že se stane mnohé v tomto obrovském prostoru plném čtenářů a posluchačů. Je to čas, kdy někteří budete odvedeni mimo pozemský jazyk, kterým se zde hovoří, a místo toho se propadnete do toho, o čem si budete myslet, že to je spánek, ale není. Je to transu podobný stav, kdy je váš strach omyt a vaše vyšší já k vám hovoří jazykem, který nemůžete pochopit. Počítáme s tím, protože je to součást komunikačního procesu. Pouze vyšší já může skutečně vysvětlit interdimenzionální aspekty pro 4D stvoření, kterým předstíráte, že jste. Vidíte, jste 4D entita s realitou mnoha D. Vidíte pouze začátek vědomí reality a zůstane to tak, dokud se aktivně nerozhodnete ho rozšířit. Další reality, které jsou kolem vás, jsou stále tu, ať už je chcete vidět nebo ne!
.
Nyní instrukce pro mého partnera: toto můžeš přepsat, ale tento channeling nepublikuj, dokud ti neřeknu, že je načase. [Kryon řekl, že ho mohu zveřejnit nejdříve v září.] Důvody ti budou v tuto chvíli unikat, ale zpětně ti to bude zřejmé. Takže pro tuto chvíli, během odkrývání těchto informací, povolám interdimenzionální bytosti, které se k nám chtějí připojit, aby to učinily. Z této svatyně zvané hora Shasta – z místa, kde se před tak dávnou dobou shromáždili mnozí – připojte se prosím k nám pro tuto chvíli, pro tento čas na Zemi. Tyto bytosti čekaly, až se lidstvo stane interdimenzionálním a to se nyní děje. Zveme je, aby se připojily ke Kryonovu doprovodu a k přítomným lidem, abychom uctili jejich rodovou linii. Přemýšlejte o tom jako o znovusjednocení druhů Lemuřanů s Lemuřany, pomocníků s pracovníky.
.
Vidíte horu za námi [Shasta]? Možná se na ní můžete dívat v jiném světle, než jste to dělali dříve. Není to divné místo, kde příležitostně vidíte různé formy světla. Je to interdimenzionální domov. My a Lemuřané v ní ji vidíme jako časovou kapsli, což je cosi, co je naplněné energií a informacemi, které zde čekají. Kapsle obsahuje živoucí energii minulosti, která vibruje a čeká na své odhalení. Až bude objevena, pak bude energie uvolněna. Říkali jsme vám, že toto uvolnění začne během těchto let, takže kapsle je objevena!
.
Chtěl bych vám dát mnohem víc, ale než začneme mluvit o rodové linii Lemuřanů, povím vám něco o interdimenzionalitě – je to připomínka, lekce. Některé z věcí z tohoto víkendu jste úplně nepochopili a tak začneme s trochou vědy. Předáme vám pár připomínek. Nemůžete oddělovat mistry vědy od duchovních mistrů. Koncepty jsou jedny a ty samé a jednoho dne splynou natolik, že už nebudete schopni je rozdělit. Protože začátek fyziky interdimenzionality začíná odkrývat záhady neobvyklých atributů spirituality.
.
Nemůžete jedny odhodit, abyste mohli pochopit druhé. Nemůžete ignorovat jedny a soustředit se na druhé. Protože existují společně. Možná jsou někteří duchovně smýšlející lidé, kteří nechtějí vědět o vysoké fyzice. To je pochopitelné, protože to půjde i druhou cestou! Přesto vás povzbuzuji, abyste se podívali na některé hlavní záležitosti, které jsou dostupné a které by mohly vysvětlit relativitu času. Podívejte se na některá základní vysvětlení toho, čemu říkáte teorie superstrun. Protože v této vědě jsou klenoty pochopení, které zapadnou přímo do vaší spirituality i některých vašich prožitků.
.
Duchovní paradox času
Například včera jste Gaie položili otázku: „Pokud zrychlujeme, proč se já ve spolupráci s ostatními snažím natáhnout čas a zpomalit ho? Je to vhodné? Co se to děje? Jak může být rychlé a pomalé pospolu? Měli bychom žít déle, přesto to máme udělat s vyšší rychlostí času? Říkali jste nám, abychom byli v teď, což je téměř zastavení času! Není to dichotomie se zrychlováním se času?“ Gaia vám dala překrásnou a správnou odpověď: „Je to relativní k vaší dimenzionalitě a vhodné pro vaši realitu, že ucítíte obojí.“ Někteří nepochopili, jak je to možné, ale je to správná odpověď.
.
Takže dovolte, abych vám elementárnějším způsobem vysvětlil, o čem Gaia hovoří, protože je to důležité. Nemůžete oddělovat duchovnost od vysoké fyziky. Ve vaší realitě zrychlujete. Zdá se to být jako zrychlení času. Ve skutečnosti ale není. Je to jen zvýšení vibrace vašeho místa ve vesmíru, které vám dává pocit zrychlení. Jste to vy, kdo zrychlil. Když vám Einstein dal předpoklad interdimenzionálního fungování času, řekl: „Čím rychleji se pohybujete, tím více natahujete čas a zpomalujete ho.“ Pamatujete? Nezní to jako dichotomie? To je skutečně interdimenzionální rys fyziky i spirituality. Takže vám znovu připomínáme duchovně i fyzikálně, že nyní cestujete mnohem rychleji [vibrujete výše], než když bylo vyvinuto první vědomí na planetě. S nárůstem vibrace přichází pocit změny ve vašem čase. Cítíte energii zdánlivého zrychlení, čím rychleji se pohybujete. Ale čím rychleji se pohybujete, tím více se natahuje čas! To není metafyzika, to je fyzika!
.
Přemýšlejte o čase jako o obrovské deskové hře se zvláštními pravidly. Čím rychleji postupujete po této desce, tím více se natáhne všemi směry. Nyní o této desce přemýšlejte jako o jednom roku vašeho života. Čím rychleji jdete, tím více se natahuje, aby se vám přizpůsobila, bez ohledu na vaši rychlost. Takže nezáleží na tom, jak rychle poběžíte po této „desce roku“, přizpůsobí svou velikost, aby tento „rok“ trval tak dlouho, jak dlouhý si myslíte, že ten rok je. To není dichotomie. Tyto dva rysy existují společně velmi pevně ve fyzice i metafyzice. A mimochodem, drahé lidské bytosti, toto je podstata toho, o co jsme vás žádali, abyste dělali interdimenzionálními způsoby. Žádali jsme vás, abyste zpomalili tělesné hodiny. Je vhodné natáhnout čas, protože jdete dostatečně rychle, abyste to mohli udělat. Možná vám to pomůže pochopit něco, co se zdá jako opačný konec logiky. Čas je relativní k rychlosti.
.
Celé toto učení se dotýká reality. Co „vidíte“ kolem sebe? Je to úplné? Je tu něco dalšího? Gaia odpověděla i na další otázky s hlubokou moudrostí. Ptali jste se: „Jak se mohu zbavit bolesti?“ Gaia odpověděla: „Je to realita, ve které jste si zvolili být, co vás v ní udržuje.“ Není to náznak, že za horizontem jsou další reality vašeho života? Měli byste je prozkoumat. A to je pravda v poselstvích nás všech!
.
Interdimenzionalita… znovu
Dimenzionalita je něco, co je vnímáno jako kompletní. Je těžké říci lidem, že vše, co vidí kolem sebe, představuje pouze málo z toho, co tam skutečně je. Je to více než matoucí, protože se to dostává do oblastí za hranicemi toho, co lékaři vnímají jako vaše mentální zdraví. Mnohých se dotkne, když jim řeknete, že nevidí úplný obraz, protože je to často velmi osobní věc, co lidé vnímají. Když zpochybňujete 4D realitu, často si o vás myslí, že jste na pokraji šílenství. Vidíte anděly? Uklidněte se. Viděli je i všichni proroci. Ale tato zkušenost vás může dostat do vroucí vody vaší současné společnosti. Mnozí o vás budou pochybovat, protože vy „vidíte“ něco, co přesahuje to, o čem si mnozí myslí, že je to úplná realita. Vaše společnost připouští, že 11 dimenzí představuje normální strukturu atomu (ve skutečnosti je jich mnohem víc), přesto definují realitu jako „to, co je většina lidí schopná vidět a cítit“. Takže můžete říct, že existuje uznání jedenácti, ale vy smíte vidět pouze čtyři. Uvidíte víc a jste hned divní! Pokud to děláte příliš často, můžete skončit na setkání, jako je toto, nebo při čtení toho, co držíte ve svých rukách.
.
Často jsme vám vyprávěli metaforický příběh o izolované lidské bytosti na ostrově, která nikdy neviděla civilizaci jinou než tu na svém vlastním ostrově. Náhle tomuto člověku (s jeho svolením) zavážete oči a okamžitě ho, jako zázrakem, přenesete do jedné z výškových budov v jednom z vašich měst. Pak ho umístíte do výtahu a odeberete mu šátek z očí. Jak se budete přesouvat mezi patry, v každém se dveře otevřou a pohledem prozkoumáte, co vidíte ze dveří výtahu. Ostrovan je šokován. Žasne nad tím, jak je možné, že se místnost na druhé straně dveří změní pokaždé, když se dveře otevřou! Jak ti na druhé straně dveří dokáží tak rychle přesouvat nábytek? Ostrovan nechápe něco tak jednoduchého, jako je výtah, protože to odporuje všemu, co on zná, viděl nebo zažil. Takže dimenzionalita je skutečně relativní k vaší zkušenosti. Nyní toto téma opustíme, protože vám chceme říct něco o Lemurii.
.
O Lemurii
Není naším záměrem informovat vás o Telosu [interdimenzionálním městě v hoře], protože to, mí drazí přátelé, je dobře popsáno a dobře channelováno velmi stručným a krásným způsobem. Ne. Místo toho se chceme vrátit a říci vám něco o starodávné Lemurijské zkušenosti a pouze se dotknout několika věcí, které vám mohou pomoci pochopit trochu víc o této skutečné rodině.
.
Opět bychom vám chtěli poradit: nevracejte se ve vašem časovém rámci, ve vaší antropologii, ve vaší sociologii dále než 100.000 let, protože před tou dobou nenaleznete nikoho jako vy. Občas je toto prohlášení špatně pochopeno nebo špatně interpretováno. Kryon netvrdí, že před více než 100.000 lety nebyli žádní lidé. Říkali jsme, že Země, která byla vytvořená pro váš test lidstva, prošla mnoha stádii, všechna byla potřebná a nezbytná. Váš duchovní a vědomý vývoj se neodehrály naráz. Stovky a tisíce let byla součástí historie Lemurie. Je to základní rasa této planety. Starší než Sumerové a než ti z údolí Indus. Byli zde dostatečně dlouho, aby se jejich jazyk vyvinul a obrovsky se změnil, a aby poskytl základ pro některé nejhlubší jazyky, které znáte dnes… jazyk Egypťanů, Izraelců a Polynésanůty všechny jsou odvozeny od toho, kterému budeme říkat jazyk Solara Maru. V těchto jazycích byly obsaženy základní pravdy, se kterými se potýkáte i dnes – a to díky tomu, co měli Lemuřané, ale vy ne. Dovolte, abych vám řekl o fyzických Lemuřanech, kteří žili na Zemi před dlouhou dobou. Byla to základní rasa, ale oni nebyli takoví, jako jste vy dnes.
.
Osetá biologie
První je jejich velkolepost. Tato rasa byla oseta biologií z hvězd. To, čemu říkáte začátek lidstva, bylo poskytnuto spojením Lemuřanů a Plejáďanů. Energie ze Sedmi sester přišla a fyzicky vás navštívila – a tato energie z jiného světa se podílela na Lemurijské zkušenosti, jejich kultuře, rase a na tom, jak vypadali. Něco vám dám – chystám se vám hodit výzvu: chci, abyste viděli něco, co jste si dříve neuvědomovali.
.
[Odvolává se na prožitek z konference v Shastě.] V pátek večer jste na displeji [na obrazovce na pódiu] mohli vidět channelovanou podobu vysokého kněze Telosu a jeho jméno bylo Adama. Mohli jste se dívat na channelovanou ilustraci toho, jak vypadá – je poměrně přesná (přikládám na konec tohoto překladu – pozn. překl.). Více než hodinu jste se na něj dívali. Chci, abyste si ho zapamatovali, protože je zde výzva. V posledních sto letech sem přicházeli a odcházeli ti z Plejád. Došlo ke třem hlavním návštěvám a více než jedna z nich byla dobře zdokumentovaná. Byly namalovány ilustrace těch, kteří se setkali s lidmi, a tyto obrázky jsou dostupné ve vašich knihovnách. Ukazují, jak vypadají Plejáďané z pohledu těch, kteří se s nimi setkali a podali o tom zprávu. Já vám povím, jak vypadají – tak jako Adama! Jděte a najděte ty kresby. Nechť je to důkaz rodové linie planety a role, kterou zde Lemuřané sehráli, protože by bylo pošetilé myslet si, že se všichni ti z různých časů a kultur nějak spojili, aby vás oklamali. Nic takového neudělali. Takto Plejáďané vypadali… a Lemuřané také.
.
Mnohokrát jsme vás nazývali Lemuřany, protože mnozí z vás jsou staré duše, starší než zaznamenaná historie. A byli jste samozřejmě součástí zkušenosti, kterou si nepamatujete, ale která je ve vaší DNA. Vidíte, Lemuřané nebyli jako vy a toto bude znít divně… ale měli přidanou dimenzi běžného vnímání. Můžete tomu říkat přidané vnímání číslo 5, pokud chcete, ale v interdimenzionální řeči to skutečně není přesné.
.
Lemuřané kráčeli po této Zemi s dimenzionální kvalitou, která měla atributy přesahující ty vaše. Lemuřané chápali interdimenzionalitu dlouho před Telosem. Byli si také v průběhu času vědomi, že se odehrává devoluce (vyjádření, které budeme používat jako opak evoluce) a že ztrácejí určité schopnosti. Navíc si také uvědomovali, že jejich čas na planetě je omezený, protože si uvědomovali nevyhnutelně přicházející vodu (ponoření ostrova). Tato devoluce byla způsobena faktem, že něco z toho, co jim dali Plejáďané, nepřežilo v energii planety Země.
.
Někteří se ptali, jak se fyzické bytosti jako lidé mohly tehdy náhle rozhodnout stát se interdimenzionálními a vstoupit do hory a zůstat zde s atributy časové kapsle [Lemurijský příběh Telosu a Shasty]. Je to příliš neuvěřitelné! Není to něco, co byste mohli pochopit a ti, kteří to slyší, obracejí oči v sloup. Bylo to díky tomu, že Lemuřané měli vnímání, které jim dali Plejáďané, a které bylo ekvivalentem dimenze o jeden stupeň vyšší než vaše.
.
Zastavme se na okamžik a proveďme určité odhalení. Víme, že hovor o první lidské rase, která měla vnímání dimenze navíc, je divoká myšlenka. Ale existuje důkaz a já vám nyní dám něco k zamyšlení: jim nejbližší starověká rasa, ze které máte artefakty, jsou Sumerové. Ti byli mnohem déle než Lemuřané, ale stále měli kousek vědomí, které Lemuřané poskytli jejich kultuře. Všechny tyto věci se staly v průběhu tisíců let. A teď ta výzva: jděte a podívejte se na sumerské artefakty. Nejprve uvidíte, že všechny jejich výpočty byly založené na čísle 6 (derivát 12kové matematiky a základ přirozenosti a skutečné fyziky). Dále artefakt známý jako Berlínská pečeť jasně ukazuje, že věděli vše o vašem slunečním systému! Znali pohyb vašich planet a dokonce i to, že některé měly prstenceto vše bez jakéhokoli důkazu, že by tato kultura měla teleskopy.
.
Vaše věda se tomuto bude smát a zcela odmítne myšlenku, že by Sumerové mohli znát cokoli z těchto věcí. Řeknou vám, že tato společnost musela mít mimořádně šťastné odhady. Ale natolik šťastné odhady, které by zaznamenaly naprosto přesně sluneční systém, dokonce i prstence Saturnu, jsou dost přitažené za vlasy. Dovolte, abych vám připomněl, že vaši vlastní vědci prohlásili, že vaše buněčná struktura je interdimenzionální a že vaše lidská představa reality je méně než polovinou toho, co skutečně existuje. Také vám řekli, že když začnete studovat další dimenze, čas i vzdálenost zcela zmizí a dojde k propojení v kvantovém stavu.
.
Nyní vás vezmu zpět k Sumerům. Neměli teleskopy, přesto věděli vše o kosmu. To protože jim to umožnil jejich „interdimenzionální pohled“. Bylo to naprosto intuitivní vnímání, že „věděli“, co je kolem nich. Faktory času ani vzdálenosti nebyly v jejich „vidění“ slunečního systému. Takže na co vy v roce 2004 potřebujete technologii, to oni věděli intuitivně. Stejná je pravda o Lemuřanech, jen ještě více. Lemuřané měli nejen tuto schopnost, ale také intuitivně věděli o interdimenzionální DNA. To je snadno přivedlo k vybudování Chrámu omlazení a umožnilo jim použití magnetismu ke změně jejich tělesných hodin.
.
Takže chápejte, že žádné ze sumerských odhalení nepotřebovalo vysokou vědu, jak si možná myslíte, ale pouze jednoduché vnímání, které oni měli, ale vy ne. Je to jako když slepá společnost narazí na tu, která vidí. Pokud ta první společnost byla slepá po staletí, bude se jí zdát úžasné, když nalezne starodávnou společnost, která viděla. Ve slepé realitě musejí jít a objevit, jaká je hora daleko od nich, ale ti druzí ji „vidí“ z dálky! Toto je velmi podobná situace: jedno vnímání oproti druhému.
.
Duchovní evoluce Země
Vzhledem k nové energii Země, se zvýšenou vibrací [rychlostí] a následným natažením času, se některé z těchto schopností lidstva vracejí. Naše učení je přesně o tom a nyní to možná dává větší smysl. Mnozí z vás se dožadují toho, čemu říkáte „aktivace vaší DNA“. Někdo tomu říká status vzestupu, ale já vám povím, že je to spíše jako návrat do Lemurie.
.
Hora za vámi [Shasta] se nemění. Lemuřané nejsou jiní, než kdy byli. Čekali na to, až se změníte vy a budete více jako oni! Začínáte aktivovat ty kousky a části DNA, které jste vždy měli, ale které jsou interdimenzionální a nejsou pro vás tedy intuitivní. Takže ve velkém schématu věci čekali oni na vás. A tak to je, že to, čeho jste dosáhli, vytvořilo schopnost vidět je a poznat, co vykonali v Telosu. Byli trpěliví. Jejich čas je trochu jiný než váš, ale byli trpěliví. Věděli, že pokud se lidstvo duchovně vyvine, pak budou moci být spatřeni a pomoci vám. Nyní ten čas nastal.
.
Také pevně věřili, že budou součástí budoucnosti planety. Proto se izolovali do interdimenzionálního stavu. Opět vám dávám posun reality, který se může lišit od toho, co jste si mysleli. Hora se nemění – vy ano! Z roku na rok, jak se měníte a začínáte chápat, co to znamená, mnozí budou schopni vidět a cítit více z toho, co se zde skutečně děje. Uzdravení budou větší, až pochopíte, s čím zacházíte. Ti v hoře vás budou moci navštěvovat zásadnějším způsobem, díky vašemu pochopení vaší vlastní rodové linie. Dali jste svolení, aby vám mohli pomoci.
.
Časová kapsle, která je v této hoře, má tedy stejné atributy, o jakých jsme mluvili včera, když jsme hovořili o Tranzitu Venuše [channeling z 19. června 2004]. Je to energie, která pracuje s něčím, co vždy existovalo, ale co se nyní probudilo a je připravené na zlepšení. Pamatujte si toto: interdimenzionalita vždy existovala. Není to něco, co vytváříte. Pokud existuje 12 jablek a vy vidíte pouze 4, neznamená to, že ostatní neexistují. Pokud náhle vyvinete schopnost vidět ještě jedno jablko, nebuďte překvapení, pokud vám řekne: „Ahoj! Čekalo jsem na tebe!“ Vždy zde bylo a čekalo, až ho objevíte. Nyní máte více obživy než kdy dřív [více jablek k jídlu].
.
Vědomí nové planety narůstá a vy máte pomoc. To bylo Lemurijským záměrem po celou dobu. Ti, kteří se s vámi nyní sešli, se na vás dívají a říkají: „Konečně je tu probuzení! Nejsme neobvyklí a nejsme cizí. Jsme jednoduše dimenze probuzení. Kdybyste si ho nikdy nevybrali, stejně bychom tu byli a přežili bychom až do konce Země spolu s vámi. Nemuseli jste se nikdy probudit, ale my bychom stále byli v hoře, jednoduše bychom jen nenaplnili svůj úkol.“ To je krása mise Telosu. Existuje pro lidstvo, ne pro sebe. Je to časová kapsle toho, co by mohlo být, ale je aktivovaná pouze pokud lidstvo učiní určité volby… a to se stalo.
.
Školy Lemurie
Dovolte, abych vám řekl více o Lemurii a některých atributech jejich společnosti. Můžete říci: „Proč bys něco takového dělal?“ Důvod je ten, abyste si mohli začít „spojovat body“ ohledně toho, co dalšího se děje na planetě. Nyní mluvím o tehdejších Lemuřanech v zemi, která byla nádherná, než ji zakryl oceán. Dovolte, abych vám řekl o jejich dětech.
.
Vzdělání v hlavní Lemurii bylo velmi, velmi odlišné. Bylo to před Atlantidou a fungovalo to takto: učitelům se říkalo starší. Byli velmi respektováni, protože předávali znalosti jejich kultury. Všichni to byli senioři a reprezentovali některé z nejvyšších atributů společnosti. Přesto neprovozovali školy jako někteří vaši učitelé, ani neměli nic do činění s každodenními záležitostmi. Neexistovali žádní administrátoři ani žádné administrátorské školní budovy. Jejich budovy byly všechny malé, izolované a jejich třídy nebyly spojené.
.
Neexistoval ani žádný lineární systém! Místo toho se starší shromáždili a rozhodli, co by se děti měly naučit a vědět během určité doby. Rodiče posílali své děti do místních tříd v určitém věku. V typické třídě se děti a starší [učitel] společně rozhodli, co se budou učit. Děti to pak převzaly a rozhodly, jak rychle se to mohou naučit a zpravily o tom staršího. Učitel byl flexibilní a postupoval dle plánu dětí. Děti si často mezi sebou vybraly vůdce nebo plán střídání studentského vůdce, aby pomáhal s dodržováním úkolů a administrací toho, co bylo jejich cílem.
.
Takže starší zde byl, aby předával vědomosti a ujistil se, že děti dostávají vhodné znalosti. Ale děti měly vysoce koncepční nápady a často pochopily celý roční projekt během jediného dne. Takže i bez skutečných znalostí si rozvrhly, co vnímaly jako nejlepší způsob, jak se to naučit, nejrychlejší metodu, a jak to nejlépe „zapojit“ do svého rozvrhu. Když cítily, že už se to naučily, požádaly o přezkoušení. Pokud třída prošla, pak pro ně skončil školní rok a začaly prázdniny (skutečný cíl dětí v té době).
.
Takže místo běžného stanovení školního roku začaly ve stejnou dobu, ale nebylo určeno, do kdy mají skončit. Děti to samy určily tím, jak rychle se učily. To bylo koncepční a odráželo to jejich schopnost pochopit, co se mají naučit, aniž by měly skutečné informace. Nebyly žádné školní roky ani školní stupně – pouze cíl určitého stupně znalostí a také cíl dosáhnout ho co nejrychleji, aby si mohly hrát! Děti byly zodpovědné a zcela chápaly, že se musí naučit, co se po nich požaduje.
.
Můžete se ohradit: „Ne, to je příliš neobvyklé a divné. To nemůže fungovat. Lidská přirozenost by to neumožnila!“ A já říkám: možná by to neumožnila 4D lidská přirozenost, ale koncepční, multidimenzionální děti to dokáží snadno. Říkám to proto, že to začíná být atributem Indigových dětí, o kterých jsme mluvili před mnoha lety. Je to velmi Lemurijské! Dokonce i některé z „nálepek“ Indigových dětí jsou uvedeny jako interdimenzionální.
.
Zpět k Lemurii: pokud byli ve třídě ti, kteří se pomalu učili, děti si toho okamžitě všimly a doučovaly je! To, čemu nyní říkáte domácí úkol, bylo tehdy přidělením jednoho studenta coby domácího učitele pro jiného, aby všichni drželi krok s třídou. Ale jediné, co si s sebou brali domů, byli další studenti! Čím rychleji se učili, tím rychleji byly prázdniny. To dětem dávalo smysl. Můžete říct: „No a co ti problémoví? Byli tehdy takoví v této skvělé lemurijské zemi?“ Ovšem. Nijak ale nesuďte, co vám nyní odhalím o tom, jak si s tím poradili.
.
Děti si s disciplínou poradily samy – ach, ne systémem šikany, protože ta není ve vědomí koncepčně smýšlejícího dítěte. Pamatujte si, že u tohoto typu vědomí je cílem souhrnný pohled, nikoli individuální síla. Děti to vyřešily logicky. Pokud stál jiný student v cestě jejich prázdninám, doučovaly ho nejlépe, jak dovedly. Pokud takový student nereagoval nebo vytvářel potíže, pak ho nakonec vyloučily. Kdokoli, kdo byl vyloučen ze školy na základě dohody celé třídy, ten už se k třídě nemohl nikdy znovu připojit. Místo toho musel jít do jiné třídy mimo hlavní Lemurii. To (samozřejmě) vytvořilo celou další společnost, která byla zahanbená a často nežila dlouho, protože si nezasloužila právo jít do Chrámu omlazení, což byla obrovská součást zdravotního systému Lemurie.
.
Kruté, říkáte? Ovšem. V rámci dnešních standardů nejspíš ano. Ale takto školy fungovaly. Vaše společnost v určitých věcech pokročila více než oni, protože jste pracovali na jiných částech vašeho osvícení.
.
Tato vysvětlení vám mohou pomoci pochopit, proč jsou školy tak obtížné pro současné Indigové, Křišťálové a vůbec všechny děti energie nové Země. Protože je v nich aktivovaná vrstva DNA, která je připravená fungovat. A ta si to pamatuje. Povím vám o tom za chvíli.
.
Lemurijská zdravotní péče
Chtěl bych vám povědět o Lemurijském systému zdravotní péče. Víte, Lemuřané neměli vysokou vědu. Neměli počítače, jako vy. Místo toho měli vysoce vyvinutou interdimenzionální intuici. Vy, kdo víte, co je to intuitivní léčitel, tomu rozumíte. Všichni měli tuto intuitivní znalost. Tělo je chytré. Lemurijská těla, podle toho, jak daleko se podíváte, byla mnohem větší než vaše. Ale jak už jsme řekli, začala u nich devoluce… a oni se zmenšili. Vnímali si, že se to děje. To by vám také mělo říci, že Plejáďané byli vyšší než vy. Stále jsou.
.
Tady je, co se Lemurijská společnost rozhodla udělat se zdravotní péčí. Většina zdrojů Lemurie byla použita na to, aby se ujistili, že jsou všichni tak zdraví, jak jen to jde. Nebyly zde žádné platby za zdravotní péči, protože jejich kultura byla koncepční. Měli mnohem lépe vyvinutou intuici ohledně celého obrazu, spíše než individuálního člověka. Lemurijská společnost si intuitivně uvědomovala, že čím je populace zdravější, tím více to pomáhá ekonomice. Vlastnili půdu, ale velmi odlišným způsobem. Bylo to skupinové vlastnictví. Takže vždy vyžadovalo skupinové rozhodnutí.
.
Pokud byl někdo celou dobu nemocný, pak se nemohl podílet na společných úkolech. To poškozovalo celek, a proto velmi rychle zjistili, že když je každý zdravý, mají mnohem lepší ekonomii.
.
Opět vám povím, proč vás beru do Lemurijské historie. Toto se totiž bude na vaší planetě znovu opakovat. Uvědomění, že lidské bytosti, které nejsou nemocné, mohou kupovat půdu a platit daně, vytvoří revoluční myšlenku… pokud vláda dokáže uzdravit svou populaci, může mít bohatou společnost. Jaká to myšlenka! Sledujte posun ve financování, zdrojích a zaměření v tomto směru. Jak můžete uzdravit většinu za minimální množství peněz? Odkud můžete vzít finance a použít je jinde? Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vyléčíte nemoci na této planetě? Mnozí si stěžovali: „Lidé nikdy nedosáhnou takového osvícení, aby věnovali dostatek financí na uzdravení lidstva.“ Máte pravdu! Takže to způsobí další metoda, která dá mnohem větší smysl vaší současné lidské přirozenosti! Nijak to nesuďte, ale uvědomte si, že budete čelit nové myšlence, která je o ekonomickém léčení“. Jak jinak by Země poskytla něco tak potřebného v této době? Odpověď: nalezněte způsob, jak zapadnout do agendy těch, kteří mají největší množství peněz k investování. Léčení se stane investicí v globálním zdraví. Jak získají investoři návratnost? Vezmou si část HDP vlády, se kterou budou spolupracovat, podle „měřítka uzdravení“ dané země. Sledujte to. Je to nevyhnutelné a v tuto chvíli na cestě.
.
A mimochodem, sledujte, jak Yawee vytváří změnu v tomto paradigmatu. Proto tu je. Opět o něm mluvíme a uděláme to znovu [mluví Dr. Toddovi Ovokaitysovi, který je v obecenstvu].
.
Sedmá vrstva DNA
Dovolte, abych vám pověděl o další vrstvě DNA, kterou jsme ještě nezmínili. Dosud jsme vám dali jména a účely šesti vrstev z interdimenzionální DNA. Dali jsme vám informace a atributy ke každé z nich, a také jejich energetická jména. Mluvili jsme o vrstvě strachu, o vrstvách vzestupu a také jsme mluvili o vrstvě JÁ JSEM. Každá měla jméno, ale to není tak důležité, protože je to ezoterický kousek informace a lemurijská kultura, která skutečně viděla vrstvy, pro ně měla jiná jména, než ta, která jsme vám předali v hebrejštině.
.
Ale jméno v Hebrejštině pomohlo popsat skutečnou funkci vrstvy, protože je to známý základní jazyk. Lemurijština ne. Říkali jsme vám, že všechny vrstvy jsou zároveň hebrejskými jmény Boha a popsali jsme je až k šesté. Nyní se vám chystám odhalit číslo 7. Dám vám její jméno, ale protože je to Lemurijská vrstva, její hebrejské jméno vám povím až později. Místo toho vám řeknu jméno vrstvy 7 v lemurijštině.
.
V těchto měsících jsem vám postupně odhaloval jednotlivé vrstvy, protože je potřeba je aktivovat. Toho lze dosáhnout skrze záměr individuální lidské bytosti, o čemž jsme mluvili mnohokrát. Existuje interdimenzionální vrstva DNA, která má číslo 7 z 12. Celý váš život ležela nevyužitá a čekala na to, až se na Zemi vytvoří speciální energie. Vibruje stejným zvukem jako Telosané [Lemuřané z Telosu v hoře], kteří jsou v této místnosti. Říká se jí lemurijská vrstva. Je to vrstva 7.
.
Hoa Yawee Maru – to je lemurijské jméno vrstvy 7. (Kryon později doplnil, že v hebrejštině je to Kadumah Elohim, což znamená „odhalené božství“.)
.
Lemurijský význam je těžké přeložit, protože možná nebude dávat smysl. Tóny, které jsou zpívány, mají ještě další význam než slabiky. Zpívané nesou jinou informaci tonality. Takže slyšet to a číst je velký rozdíl. Ale v zásadě to znamená toto: domovský jazyk DNA. Hoa Yawee Maru. Hoa je „domovina“. Yawee znamená v lemurijštině „DNA“. A Maru znamená „jazyk“. Takže tu máme vysvětlení čísla 7 a nyní se vám chystám říci, co dělá. Vibruje. Telosané v místnosti se vás chtějí dotknout a říci: „O tom jsme vám říkali. Je načase to aktivovat.“ Čím výše tato vrstva vibruje, tím rychleji to jde. Čím více oscilací, tím více se natáhne čas a tím více těch z hory vás může pozdravit. Toto je vrstva lemurijského mistra. Je to vrstva základního osetí.
.
V této místnosti je jen několik lidí, kteří mají aktivovanou sedmou vrstvu. Můj partner není jedním z nich, protože jeho aktivace začala minulou noc. [Přestávka, protože se Lee vzpamatovává z této informace – nyní chápe, co se dělo předchozí večer!] Teď už ví, o čem to bylo. Jsou zde někteří další, jejichž číslo 7 vibruje, a jsou zde ti, kteří se setkali s Adamou [Louise Jones], a také ti, jimž byly předány lemurijské symboly a zvuky [Dr. Todd Ovokaitys]. Neříkali bychom vám tyto věci, kdyby nebyly přesné a pravdivé. Je toho zde mnoho pro ty, kteří se probouzejí.
.
Nakonec, budou ti, kteří řeknou: „Dobrá a co máme dělat s touto informací? Jak si to můžeme spojit?Zaprvé, musíte tomu věřit. Nedostanete se nikam, pokud tyto věci nebudete brát jako svou základní pravdu. Drahá lidská bytosti, tohle nemůžeš předstírat. Ne že budeš jen čekat a uvidíš. Buď to tak cítíš nebo ne. Buď upřímná ke své víře a začni chápat, že tyto věci jsou skutečné. Interdimenzionalita existuje a fyzici to potvrzují. To není víra. Víra představuje důvěru v neviděné. A jde to ještě dál. Tato víra v koncept fungování už je částečně ve vaší realitě.
.
Když sedíte na židli, vaší realitou je, že vás židle vždy udrží. Není to víra v neviděné. Židle není neviditelná. Místo toho je to čistá víra v koncept založený na struktuře fyzické židle. Přesto neexistuje žádný důkaz o tom, že vás židle udrží, dokud si na ní nesednete a ten důkaz nezískáte. To je vaše realita. Sedíte na židli a není překvapení, když udrží vaši váhu. Vlastně byste byli šokováni, kdyby to tak nebylo. To je víc než přání nebo víra. Vlastníte myšlenku, že židle bude vždy fungovat.
.
Interdimenzionalita je skutečná věda. Je jako židle. Vaše víra je tedy: „Interdimenzionální informace mne udrží.“ Takže to je zaprvé. Pokud se přes to nepřenesete, nic v těchto interdimenzionálních věcech nebude fungovat. Můžete říci: „Kryone, a jak to uděláme?“ Dovolte, abych se vás zeptal: jak věříte v cokoli? Začněte loupat tu cibuli duality, o které jsme tolikrát mluvili. Dovolte vyššímu já své esence, aby k vám hovořilo tak, abyste tomu rozuměli, a začněte vibrovat těmito způsoby. Jak vysvětlit intuici? Jak byste vysvětlili modrou barvu někomu, kdo je od narození slepý? Jaké jsou kroky učení? Někdy musí být věci prostě udělány bez jakýchkoli kroků či lineárního pohybu. Někdy nastanou prostě protože o ně začnete žádat!
.
Buďte klidní a vězte, že jste Bůh. Pochopte, že tyto věci jsou vaše. Je to jednoduché, přesto složité, pokud cítíte, že takové to být musí. Intelekt tomu stojí v cestě, člověk tomu stojí v cestě a paradigma 4D tomu stojí v cestě, když se pokusíte vytvořit seznam kroků. Jaké jsou kroky, když vysvětlujete, jak někoho milovat? Jaké jsou kroky k nalezení intuice? Chápete? Některé věci vám nemohou být předány 4D způsobem. Tak si sedněte a dovolte, ať se to stane, protože je to součást vašeho přirozeného biologického procesu, jen to čeká na vaše požádání.
.
Zadruhédenně to vítejte! Mluvte ke svým buňkám. Dívejte se na jejich velkolepost, mluvte k nim nahlas, aby věděly, že vy jste šéf. Zlepšuje to víru. Upevňuje to nový druh reality.
.
Zatřetí – naše rada: navštěvujte portály této planety, pokud můžete. (Mimochodem, v jednom sedíte [Shasta]. Už jsme zmínili některé další portály a jsou to zbývající lemurijské vrcholky hor: Velikonoční ostrovy, Havaj, Nový Zéland a Mt. Shasta. Jsou i některé další.) Pak vnímejte energii, která tam je, a naplňte se jí. Bude vám „sedět“.
.
Začtvrtépartnerství s Gaiou. Co to znamená? Znamená to „vnímejte krystal“ (pozn. překl.: nejspíš myslí krystalickou mřížku). Jděte a lehněte si na ni. Vnímejte trávu. Vložte své nohy do potoka a vězte, že kousek vás je v něm. Spojte se s matkou a pochopte, že jste spojeni v kvantovém stavu se vším, co vidíte. Jak včera řekla Gaia [skrze Peppera Lewise], není to ani tak energie matky, jako spíš sestry nebo bratra. Není to velkolepost partnerství. Je to spíše velkolepost, vznešenost a posvátnost nejlepšího přítele. A to je pravda.
.
Dobrá, už jsme téměř na konci. Vrstva 7 má ještě jiné jméno. Je to Dračí vrstva – tvořivé osetí z hvězd; Lemuřan, Indigo. Je to probuzení vědomí, které vám znovu přináší potenciál biologie původního osetí. Tato vrstva byla nečinná coby časová kapsle. Má v sobě intuitivního léčitele.
.
Takže jsme dosáhli bodu, kde řekneme, že je čas na ty bytosti, které sem tento víkend přišly, aby začaly svůj odchod. Odchází Kryonův doprovod, odnáší umyvadla, ve kterých omýval vaše nohy, vrací se zpět skrze trhlinu v závoji. Pak jsou zde ti z hory. Víte, jak dlouho na vás čekali? Jsou ve službě lidstvu. Jsou vaší rodinou. Jsou vaší rodovou linií a zdraví vás, zatímco odcházejí.
.
Když aktivujete svou DNA kdekoli na Zemi, jsou tam. Jsou mimo čas, mimo vzdálenost, ale jsou tam. Je to součást plánu. Je to součást celku. Je to součást Gaii. Je to součást Kryona. Je to i má rodina.
.
Odejděte odsud jiní, než jste sem přišli. Zatímco pojedete dolů z této hory, pamatujte si tento okamžik. Pamatujte si, že je zde rodina. Pamatujte si časovou kapsli v hoře za vámi. Nebuďte překvapení, pokud se ve vašem životě objeví nová radost, protože to je to, co dělá vrstva 7, když začne být používána – vidí úplný koncept života. Nebuďte překvapení, pokud se budete smát sami sobě. Nebuďte překvapení, když se do vás někteří členové rodiny znovu zamilují, protože vaše světlo se právě stalo ještě zářivějším.
.
Drahý člověče, odcházíme z tohoto místa s velkou radostí a nikdy ani s náznakem smutku. Toto je oslava pro ty, kteří si říkají lidé. A tak to je, že tato svatyně, která je zde, vstoupila do vás a půjde domů s každým z vás. Drahý člověče, jsi nezměrně milován námi všemi a je pro nás privilegiem, že jsme zde dnes večer mohli být.
.
A tak to je.
Kryon
 .
Lemuriský kněz Adama
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – přepis – The Lemurian Connection
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.