6-2007 Kryon

„Fyzika a věda“

Toto poselství, „Fyzika a věda“ je druhým pólem předcházejícího poselství s názvem „Esoterika na maximum“ (3. lekce Kryonovy Příručky Pracovníka Světla), které bylo nejesoteričtější. Toto poselství je naopak nejvědečtější a vzájemně spolu drží rovnováhu.

Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll v MT. SHASTA, Kalifornie, 17. června 2007

 

Lee a Kryon tento channeling znovu channelovali a doplnili – pro ještě jasnější pochopení. Setkání na živo často obsahují zásadní informace, ale hodně je zprostředkováno emocemi, které tištěná strana prostě nemůže odhalit. Navíc Kryon channeling rozšířil o dodatečné vysvětlení obtížných konceptů, které byly původně prezentovány na živo pod časovým tlakem. Toto rozšíření vytváří ještě lepší komunikaci než je možné při živých nahrávkách.

 

 

Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby.

Určitě jsou tací, kteří nás vnímali, jakmile vstoupili dnes ráno do této místnosti, neboť jsme nikoho z vás nenechali o samotě! (Jedná se o druhý den konference.)

 

Můj partner si dělá starosti, což je pro něj neobvyklé. Často hovoříme o lásce. Mluvíváme o věcech, se kterými má při channelingu neustále co do činění. A najednou hovoříme o vědě. Využíváme jeho mozek inženýra, jeho logiku a jeho čistý kanál, abychom vám zprostředkovali věci, které si přejeme, abyste věděli. Proto bych chtěl v tento moment hovořit k němu a říct: „Milý partnere, uvolni se! Neboť budeme postupovat pomalu jako nějaký učitel. Budeme zprostředkovávat slova, kterým rozumíš. Informace bude dávat smysl. Ale postupuj pomalu, pomalu!“

 

Mezi vámi jsou tací, kteří se ptají, proč bychom měli dělat něco takového. Přišli jste kvůli esoterice a my vám ji včera zprostředkovali – množství esoterických informací. Nyní je doplňujeme o druhou stranu – vědu, kterou byste měli bezpodmínečně vyslechnout. Věci, o kterých jsme včera hovořili, se dnes smísí s věcmi, o kterých jsme ještě nikdy nehovořili, abychom vám řekli pravdu o fyzice, možná o oblastech, o kterých jste ještě nikdy neslyšeli. Tímto způsobem vám nyní prezentujeme tyto věci, což bude archivováno. A jednoho dne to někdo vytáhne a bude to moci porovnat s tím, co už mezitím věda odhalí. Pak uvidíte splynutí pravdy. A budete muset přiznat, že je toto esoterické poselství skutečností… nejen nějaký člověk na pódiu, který baví masy lidí a dohaduje se o vědě. Jedná se zde o vysoce hodnotné myšlenky, které v průběhu doby najdete na stránkách vašich učebnic. Pozorujte, přihlížejte, čekejte.

 

Jsem Kryon z magnetické služby. Když bychom měli postupovat korektně, musíme se podívat zpět a správně to zaobalit. Již jsem řekl, že budu objasňovat astrologii a abych tak učinil, vezmu vás s sebou na malou vědeckou cestu ve vztahu k vaší biologii, kterou byste měli znát, neboť ona má souvislost nejen s astrologií, ale skoro se vším, co se děje s vámi a na vaší planetě. Já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Magnetický charakter DNA

Vaše DNA je komplexní; je nádherná a každá jednotlivá část z ní existuje z nějakého důvodu. Neexistuje žádná přebytečná DNA, žádné nepotřebné díly, je nádherně koncipována. To, co se zdá náhodné a chaotické, takové není, neboť pořádek leží uvnitř interdimenzionálního rámce systému, který pracuje s těmito překrásnými vlákny. Ve 3D vidíte pouze dvojitou šroubovici. Mnoho let jste ji pozorovali jako vlákno – jedno jediné vlákno, které je zodpovědné za původ všech vašich znaků, které vás dělají tím, čím jste. Na konci vláken DNA jsou telomery. Tato dlouhá vlákna na pohled nedělají nic, než že se zkracují, jak stárnete – kopie jedné kopie a další kopie – možná jsou zodpovědná za to, co považujete za konečné úmrtí.

 

Nedávno vaše věda objevila něco, co bylo patrně přehlídnuto a co je v jádru jedním ze zásadních objevů – co vás spojuje s magnetickou mřížkou.Tímto objevem je, že jsou spolu telomery ve skutečnosti spojeny, že se telomery ve skutečnosti nezkracují. Smyčka, kterou DNA představuje, se zužuje. DNA není vláknem, ale smyčkou. Trvalo to nějakou dobu, než jste zjistili tuto pravdu, protože je to velmi malý spoj. A najednou už DNA není vláknem, ale smyčkou. A tady to začíná být zajímavé. Neboť v rámci této smyčky teď existuje vlastnost proudící elektřiny.Pochopte, člověk je bioelektrickým aparátem, váš mozek a synapsy a vaše svalové reakce všechny fungují přes neurony, které pro pohyb vašeho těla vystřelují impulsy, miliony a miliony impulsů. A tak jsou najednou elektrické pochody v těle spojeny s DNA, neboť proud protéká smyčkou DNA. Je nepatrný, i vašimi nejjemnějšími instrumenty skoro neměřitelný.

 

První, co vám doporučujeme, je následující: vědci, hledejte protékající proud! Protože zjistíte, že tam je. Nejen to, zjistíte, že proud protéká určitým způsobem prostřednictvím vaší chemie, ve které by protékat neměl! DNA by vlastně vůbec neměla vést proud, ale ona ho vede… skoro jako supravodič (vodič, který při poklesu teploty pod určitý bod vede el. proud bez odporu a tedy i beze ztrát – pozn. překl.). Takže nyní máte elektrický proud, který protéká smyčkou. V základech elektřiny se učíte, že každý proud procházející smyčkou vytváří magnetické pole. DNA má proto vlastní magnetické pole… každá dvojitá šroubovice. Ó, je malé. Ale když zohledníte miliónové množství těchto částí v lidském těle a to, že všechny mají magnetické pole,pak je celý člověk magnetický. A nyní tu sedíte a stojíte s vědeckými důkazy toho, že má lidská DNA skutečně magnetické pole.

 

A na základě fyziky magnetismu by vám to mělo říct ještě něco. Když jedno magnetické pole překryje druhé, stane se něco, co se nazývá indukcí. Indukce má jednu magickou vlastnost – když se setkají dvě magnetická pole a omotají se kolem sebe, uskuteční se komunikace a přenos energie. A to magnetické pole, se kterým jste indukcí spojeni, je magnetické pole Země. Ve vaší elektrotechnice využíváte indukci denně skoro v každém elektrickém přístroji, který máte. To, co byste měli vědět je, že je indukce motorem pro změny DNA, a že přijímá jak přiměřené, tak nepřiměřené magnetické instrukce k jednání z okolního prostředí. Proto jsme opakovaně varovali před tím, abyste se dlouhodobě vystavovali magnetickým polím. Avšak měli byste znát i další poznání – najednou máte možnost získávat informace přes magnetickou mřížku Země, poněvadž jste si nyní vědomi, že máte vlastní magnetický generátor, vaši DNA. To je ten důvod, proč: Já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Nyní se se mnou vraťte zpět k informaci, kterou jsme vám dali v roce 1989, že Země má magnetické pole, které je podporou pro vaše vědomí. Dali jsme vám informaci, že se v případě opuštění tohoto magnetického pole nebudete cítit dobře. Nemůžete bez něho žít. Nyní vám to opět chceme dokázat, neboť to budete potřebovat pro cesty do vesmíru. Tato skutečnost se ještě nikdy nezměnila. V minulosti jsme prosili vědce, aby se zaměřili na zajímavé záležitosti, které čekají na objevení. Pozorujte, co se stane, když vyjmete lidi i jen málo z magnetického pole.Onemocní! Z důvodu výzkumů existují na pólech Země laboratoře. Vědci tam žili několik měsíců. Na pólech Země máte neutralitu – žádné slučování magnetismu. Existuje singularita na severním pólu a singularita na jižním pólu, které nejsou vyvážené pro lidskou buněčnou strukturu.

 

Takže, vědci, chci, abyste se podívali na zdraví těch, kteří byli v těchto laboratořích, neboť objevíte něco ve vztahu k četnosti jejich onemocnění a k případům rakoviny. Budou se jevit mnohem vyšší, než by mělo normálně být. Byli dlouho mimo rovnováhu a zaplatili za to tuto cenu.Také ti, kteří jsou dlouho na oběžné dráze, se nacházejí lehce mimo magnetické pole. Prozkoumejte jejich kostní dřeň. Zkoumejte jejich imunitní systém a zjistíte, že začíná selhávat, jakmile se pustí mimo magnetické pole. Magnetické pole planety pracuje s vaší DNA vám neznámým způsobem. Hovoří k vaší DNA.

 

V roce 1998 jsem vám sdělil, že se magnetická mřížka bude v dalších 10 letech pohybovat více, než tomu bylo posledních 100 let… a to se i stalo. Mnozí řeknou, že je na cestě k překlopení pólů. Ale nyní ještě ne. Mřížka se pohnula, jak jsem ohlásil (je to vědecky dokázaná skutečnost). A teď vám řeknu, proč se pohnula – protože jí pohnulo vědomí planety a Harmonická Konvergence byla začátkem tohoto pohybu. Není to náhoda. Začala se pohybovat, aby podpořila vaše osvícení, aby umožnila probuzení planety. Proto se pohnula a z toho důvodu byl a je roztroušen na celé planetě posun v intuici tolika lidí. Mřížka hovoří k DNA a k vědomí lidí. Náhle se ptají tisíce: „Existuje tady něco, co nám nebylo řečeno?“ Možná k nim patříte? Možná jsou z tohoto důvodu vaše oči na této stránce?

 

Existují ještě jiná místa na Zemi, kde je těžké žít, a to je nulový bod. Na rovníku a kolem něj se setkává pozitivní a negativní a pomalu se obrací, jedno se stává druhým. V těchto místech magnetické pole není konzistentní, není lineární. Jsou místa, kde je silnější a kde je slabší. Neprobíhá také přesně po linii rovníku. Uhýbá nahoru a dolů, bylo to zmapováno, vědci vědí, kde tyto nulové body jsou.

 

Pohlédněte na tyto nulové body a uvidíte oblasti největšího neklidu na této planetě, nejhorší nemoci, největší války a horory – vyvražďování národů na této planetě. Největší nerovnováha je v nule. To spočívá v magnetické mřížce a v tom, že DNA přijímá informace vyrovnávání. Před osmnácti lety nám byla položena otázka: „Kam máme jít pro maximální osvícení, Kryone?“ To bylo zveřejněno ve vůbec prvním záznamu „živého“ channelingu. A odpověď zněla:„Běžte tam, kde je chladněji.“ To není na rovníku. Teď rozumíte, proč jsme to řekli? Jděte od rovníku, jedno, kterým z obou směrů, a přijdete do oblastí, které jsou vyrovnanější a… chladnější! To je jednoduchá pravda.

 

A my tu sedíme a říkáme, nuže vědci, podívejte se na to, neboť najdete několik synchronicit, které jste nečekali. Když budete cestovat ke hvězdám nebo k planetám, tak si raději s sebou vezměte magnetické pole v simulované podobě. Přizpůsobte ho v těchto dnech, těchto letech, kdy sedíte v takovém kokonu, tomuto elektromagnetickému poli, které vám dává Země k dispozici. Pokud to neuděláte, zemřete. To musí být teprve objeveno těmi, kteří plánují cesty k jiným planetám a hvězdám (NASA). A zde přichází pozvání pro vědce studující život – pro biology. Ptejte se: „Potřebuje lidská buněčná struktura magnetické pole Země, aby mohla po delší dobu udržet život a být v rovnováze?“ Využijte informace získané v minulých letech o pólech – z doby, kterou jste již strávili na oběžné dráze Země. Odpověď bude ano.

 

Astrologie

Pojďme hovořit o astrologii. To se zdá být esoterickým tématem, ale není. Jedná se o jedno z nejvíce nepochopených označení vědy… zařazeno jako okultismus a vysmíváno těmi, kteří neumí jasně myslet. Chtěl bych vám jen připomenout, že takhle byli zařazeni i ti, co věřili na choroboplodné zárodky, než byly dokázány. Představte si neviditelný mikroorganismus, který způsobuje nemoc (ó hrůza, to musí být okultismus, nebo plán ufonů, kteří chtějí ovládnout Zemi :-) ) ). Jakmile to vaše nástroje a vaše moudrost rozluštila, stalo se to vědou a pomohlo to zachránit životy. Nyní vám říkáme, že s astrologií je to stejné. Je to věda, která je v současnosti považována za mysticismus.

 

Pokud jste doposud mohli sledovat můj výklad o magnetismu, budete rozumět, že jste jako lidé neustále ovlivňováni magnetickou mřížkou planety a že to bylo naplánováno za účelem komunikace a rovnováhy. Chtěl bych vám odhalit, co přistane na magnetické mřížce Země (co tam bude umístěno), co by mohlo být součástí komunikace, o které mluvíme. Ó, existuje celé množství informací, které jsou tímto způsobem doručovány, ale já budu hovořit pouze o těch astrologických.

 

V centru vaší sluneční soustavy je Slunce. Vaše Slunce je díky gravitaci magneticky opatřováno vzorci každou vteřinu dne. Zemskou tíži, přitažlivost, nelze oddělit od magnetismu, neboť jsou to vědecky vzato dvojčata, se stejným znakem, který chce být teprve pochopen, stejně jako vztah mezi nimi. Svůj podíl tu má i světlo, protože i světlo je interdimenzionální. Když něco může být ve vaší skutečnosti pozorováno na dvou místech současně, pak to musí být v kvantovém stavu (mít interdimenzionální vlastnosti), a světlo spadá spolu s magnetismem a přitažlivostí do této kategorie. Magnetismus, přitažlivost a světlo jsou tajemstvími vaší reality. Žádnému z nich nebylo doposud skutečně porozuměno. Místo toho je jednoduše využíváte. Víte, co dělají, ale nemáte vůbec tušení, čím jsou. Čas k tomu také patří, ale čas je výsledek ostatních tří, není to samostatná energie.

 

A tady je vaše Slunce s planetami, které svým pohybem kolem Slunce za ně tahají a tlačí. Představte si sílu vlivu různých konstelací, kterými vaše planety procházejí, na Slunce. Na okamžik si představte, že byste mohli přitažlivost a neuvěřitelné síly přitažlivosti vidět jako k planetám vedoucí provazce, které tahají za centrum Slunce. Neboť tímto způsobem je Slunce denně opatřováno vzorci, celou dobu, každý moment.

 

Toto opatřování vzorci je interdimenzionální vzorování Slunce.Proto by se dalo říct, že je kvantový vzorec Slunce v každém okamžiku jiný, v závislosti na tom, kde jsou planety. Přemýšlejte o tom, co dělají vlastnosti tlaku a tahu se Sluncem, když jsou planety seřazeny v jedné řadě! Přemýšlejte, co se děje při uskutečnění toho, co nazýváte retrográdností (zdánlivý zpětný pohyb nějakého obíhajícího nebeského tělesa při pozorování z jiného obíhajícího tělesa). A teď tu máme neustále se měnící vzorec Slunce, který je interdimenzionální, který je magnetický a dokonce ovlivňuje čas. Přemýšlejte o tom, co se se vzorci děje, zatímco se planety pohybují na pozice, které vy astrologové znáte.

 

Co víte o Slunci kromě skutečnosti, že vysílá světlo a horko? Slunce fouká celou dobu směrem k Zemi něco, čemu se říká sluneční vítr. Je to neustálý proud nabitých částeček (magnetismus)! Je to informace o vzorci Slunce, která je doručena magnetické mřížce Země. A pokud o tom pochybujete, tak jděte a prohlédněte si vaši Auroru Borealis (Polární Záři).Neboť to je jméno pro světelnou podívanou na sluneční vítr, když se setká s magnetickou mřížkou Země – vytváří vlastní indukci a zprostředkovává vám informaci o vzorci Slunce.

 

Když dorazí sem na mřížku planety, pak je tento vzorec prostřednictvím další indukce okamžikem vašeho narození přenesen do vaší DNA.Narození je okamžikem, kdy jej přijmete, protože pak učiníte svůj první nádech a jako nezávislý život uděláte svou první interakci s okolím. Vodnář, Ryby, Rak – dostanete vzorec ze Slunce. A tento vzorec je odrazem planetární konstelace v okamžiku narození. Tento vzorec je pak uložen ve vaší DNA jako životní síla, o které jsme hovořili včera, když se jednalo o zdánlivý chaos energie na interdimenzionální oblasti. Týká se vás to a od tohoto okamžiku jste přístupní energii těchto vzorců, jakmile se ve vaší sluneční soustavě opět nakonstelují. Nazýváte to astrologií. Je to nejstarší věda na planetě a je intuitivní (část našeho „vědoucího“ vědomí).

 

Jsou tací, co řeknou: „Já tomu nevěřím.“Věděli jste, že vaši DNA ovlivňuje už samotný sluneční vítr bez přitažlivosti? Právě jsme vám zprostředkovali informaci, že jste vnímaví pro vzorování vznikající oběžnou mechanikou, dokonce vaším vlastním měsícem, který nevysílá žádný vítr, a mnozí přesto řeknou: „Stále ještě tomu nevěřím.“ V pořádku, zeptám se vás na to, jak si vysvětlujete syndrom úplňku? Měsíc je největším Zemi obíhajícím tělesem, opatřuje vzorcem Slunce a také rozhodujícím způsobem prostřednictvím své gravitace opatřuje vzorcem vaši magnetickou mřížku. (Gravitace je příbuzná magnetismu.) Protože je tak blízko, interdimenzionální tah přitažlivosti Měsíce ve vás vyvolává cykly. Čím to je, že policejní jednotky na celém světě organizují za úplňku extra směny? Mnozí řeknou: „No, to je jednoduché. Pak je totiž větší světlo a je víc zločinů.“ Ne, to by bylo v souvislosti se světlem, ne s oběhem Měsíce, neboť se to děje i v zamračených úplňkových nocích. Zeptejte se v nemocnicích, neboť i ti jsou zapojeni a ošetřují v tyto dny větší množství úrazů, obětí nehod apod. Vědí, že je úplněk náročným obdobím. Teď to zkuste vysvětlit… jedinou možností je astrologie. Astrologie má podstatný vliv na lidské chování, je vědou a zahrnuje DNA a lidské myšlení. Umíte si představit, jak to může pomoci lidstvu, když to konečně bude uznáno? Jste vnímaví na pohyby planet. Žijete společně s Gaiou (Zemí). Jste součástí systému. Mohli byste to kdy popřít? To je věda.

 

Nyní, astrologové, pochopíte, proč jsme vám před 18ti lety řekli, že nastane v diagramech (horoskopech) odchylka, která by měla být „před a po“ opravena, abyste zjistili, co se stalo ve vztahu k posunu energie a k posunu magnetických mřížek mezi tehdy a nynějškem. Mluvili jsme o třístupňovém vlivu ve vašich diagramech mezi nynějškem a 2012. Tyto 3 stupně jsou součtem otevírání a zavírání rozpětí domů do nových velikostních konfigurací. Běžte a udělejte tyto opravy a uvidíte, co máme na mysli. Překryjte situaci před a po, a objevíte to díky výpočtům pro klienty, pro které jste sestavili diagramy před a po – co se událo a jak se změny posunují a přeměňují. Dokonce i astrologie je dynamická, neboť je doopravdy příbuzná s magnetismem.

 

Teď si můj partner (Lee) myslí: „No, to bylo snazší, než jsem si myslel.“ To, co nyní přijde, nebude. (Smích)

 

Nové zákony fyziky

Budeme hovořit o fyzice. Chtěl bych vám dát historické pozadí k jedné záhadě. Chtěl bych vám vyprávět, co věda s touto záhadou udělala. Pak bych chtěl říct několik věcí, které ještě nikdy nebyly řečeny.

 

Jedná se o nádherný zákon a sestavil ho Newton. Je to zákon, který je zodpovědný za celou mechaniku oběžných drah vaší sluneční soustavy. Všechny je objasňuje, je to druhý Newtonův zákon. Je to popis. Opatrně, příteli, pomalu. (Kryon upozorňuje Leeho, aby byl zvlášť jasný.) Je to popis jeho základních formulací síly, hmoty a zrychlení. A tyto základy objasňují pohyby planet – jak pohyb, tak i setrvačnost pohybu všude. Dělají to tak dobře, že tato formulace zodpovídá za výpočty, na základě kterých jsou posílány satelity na oběžnou dráhu a sondy do sluneční soustavy. Celá matematika, takto fixovaná na Newtonův druhý zákon, funguje.

 

Pokud jste si toho ve vaší vlastní sluneční soustavě všimli a pokud máte zájem o astrologii, uvidíte, co viděl Newton – že planety (předměty s konstantní hmotou), které jsou blíže vlivu přitažlivosti Slunce, krouží jinou rychlostí než ty, které jsou dále. To se stalo Newtonovým zákonem a to se potvrzovalo dodnes – dokud vaše věda nezjistila pár výzev.

 

První, co vzbudilo zájem, bylo to, že když byly části příliš malé, zákon se zhroutil. Už se to neodehrávalo podle pravidel. Když se jednalo o atomové struktury, byl vzorec jiný. To byl přesněji řečeno důvod zrodu kvantové fyziky – objasnění malého a velmi malého, a teorií, které s tím jsou spojeny, včetně interdimenzionálních. To bylo pro vědu akceptovatelné. Nové teorie oznamovaly, že když je něco supermalé, musí interakce mezi nosiči hmoty probíhat jinak. Mnozí říkají, že by to mohlo být tím, že menší částice nemají konstantní hmotu planet nebo měsíce – pro vědeckou mysl to nebylo až tak těžké to zvládnout. Lidé mají také možnost experimentovat se supermalým v urychlovači částic – protony a anti-protony nechávají skoro světelnou rychlostí kolidovat, aby viděli, co se stane. Tak mohli lidé nový zákon ověřit v rámci supermalého světa. Pak se stalo ještě něco.

 

Se vznikem nových „očí“ Země, počítačem řídícím zrcadla v teleskopickém zařízení, jste začali zřetelně vidět vzdálené galaxie a zkoumat je. Ke svému velkému překvapení astronomové uviděli hvězdy rotovat kolem centra Galaxie, podobně jako rotuje vaše sluneční soustava kolem centra Mléčné dráhy, ale s velkým rozdílem. Nedržely se Newtonova zákona!

 

Ke svému překvapení astronomové zjistili, že se rotující hvězdy pohybují kolem centra nějaké galaxie v tzv. „plochém rotačním režimu“. Chtěl bych vám to vysvětlit. Když vezmete kotouč a položíte na něj kamínky blízko a daleko od středu a pak budete pomalu otáčet, pak zjistíte, že všechny na kotouči ležící částečky rotují stejně, ponechávají si perspektivně neměnný vliv na sebe navzájem. Jinými slovy, jeden se nepohybuje rychleji nebo pomaleji v závislosti na své vzdálenosti od centra.Tomu se říká plochá rotace a je to to, co dělají galaxie.

 

Každopádně náhle neplatí druhý Newtonův zákon! Hvězdy mají velkou konstantní hmotnost, a přesto nedodržují pravidla orbitální mechaniky. Zdá se, že Newtonův zákon funguje pro sluneční soustavy, ale ne pro galaxie. To nedává smysl – je to srdcem kontroverze a eventuálního objevu něčeho, co astronomie začíná vidět.

 

V matematice měření energie univerza věda uvádí, že existuje něco, co vytváří neviditelnou energii, která působí na hmotu způsobem, který ovlivňuje Newtonův zákon. Říkají, že neví, co to je a nemohou to vidět. Je to neviditelná energie, která vytváří nový druh orbitálního systému, o kterém si nyní uvědomují, že je součástí všech galaxií. Nazývají to tedy temnou hmotou, mysteriózní hmotou, která vše ovlivňuje.

 

Temná hmota ve skutečnosti není temná. Je to jednoduše vědecký výraz pro chybějící energii. To je vše, co to je. Něco tahá a tlačí způsobem, který neodpovídá mechanice oběžných drah druhého Newtonova zákona. Jak je to možné? Teď tu máme záhadu. Ve velmi malém to nefunguje. Ve velmi velkém to nefunguje. Ve vaší sluneční soustavě to, zdá se, funguje. Někdo na tom v současnosti pracuje a já se o tom musím zmínit. Takže si na chvíli nasaďte svůj esoterický klobouk. Newton měl asistenta, který se na jeho práci velmi podílel. Tento asistent dnes žije a je samozřejmě astronomem. Reinkarnoval se, aby pokračoval v této práci, a to také dělá. A je velmi blízko, aby to objevil.

 

Řeknu vám, proč tato záhada přetrvává. Budu se snažit hovořit výstižně, abyste fyzice rozuměli. Tímto způsobem to nikdy nebylo odhaleno. Jste blízko objevu a už je to ve vzduchu. Takže vám nedávám nic, co by svobodná lidská vůle nemohla sama objevit. Řešení se již vznáší v systému a čeká na objevení.

 

Doplnění známých sil v univerzu

Až bude nová teorie objevena, narazí na vědecký odpor, a já vám řeknu proč – protože budete muset přepsat a doplnit čtyři síly univerza. (Polknutí! Změnit známé síly? Lee teď dýchá ztěžka.) Vyjmenuji vám tyto 4 síly univerza, jak je znají fyzikové a jak jsou ve fyzice označovány. Nebudu je vysvětlovat. Poslouchejte, co řekli vědci o těchto pouhých 4 silách, které kontrolují všechno. První je přitažlivost (gravitace) a je označována za slabou sílu. Druhá je elektromagnetismus a je označován za silnou sílu. Tvoří pár.A dvě další jsou dalším párem; číslo tři je označováno jako slabá atomová síla a čtyřka jako silná atomová síla. Tyto čtyři jsou údajně zodpovědné za vše, co se děje, ale najednou existuje záhada. Chybí energie! Nenapovídá to ve skutečnosti, že by jich místo čtyř mohlo být šest? A vypadají následovně.

 

Chtěl bych, abyste pohlédli na přírodu. Podívejte se na přírodu vaší planety. Skoro vše vzniká (a děje se) ve společných dělitelích dvanácti. Matematici je znají (je jich tu šest). Nejčastější společní dělitelé 12, které můžeme v přírodě pozorovat, jsou 3, 4 a 6. Když necháte krystalizovat samotnou vodu, vytvoří šestiramenný vzor (sněhovou vločku). Tvary krystalů jsou založeny na 12kovém systému, přičemž se jasně ukazují společní dělitelé 12, hlavně 6. Před mnoha a mnoha lety jsme vám říkali, že by měla být elegantní věda fyziky založena na 12kovém systému. Je to interdimenzionální matematika, která obsahuje nulu, která znamená něco jiného než nic nebo nekonečnost. Nula v univerzální matematice 12kového systému znamená potenciál všech možných odpovědí. Není to empirická matematika jako ve 3D, avšak kdybyste ji začali používat, přinesla by vám některá pochopení. Dává to například smysl, aby jedna z vašich základních rovnic pro výpočet kruhu – pí [π] – bylo iracionální číslo? (V matematice je iracionální číslo to, které – vyjádřeno decimálně (v desítkové soustavě) – dává nekonečnou, nepravidelnou řadu čísel.) Je nekonečné! Dává to smysl u jedné z nejzákladnějších rovnic univerza? Víme, že jste umístili na jedné ze svých kosmických sond tabulku s nápisem a číslem pí, abyste mohli komunikovat s tím, kdo ji náhodou najde. Je to jako matematická komunikace pro případ, že se najde inteligentní forma života, která by pak viděla:„Ó, lidé mají pí! Proto musí být inteligentní.“ Chtěl bych vám říct, co bude inteligentní civilizace opravdu vědět, až to uvidí. Kouknou na to a řeknou: „Tyto inteligentní bytosti létají do vesmíru a ani nemají duodecimální matematiku! Podívejte se, co považují za pí. Musí ještě pracovat s decimálním systémem.“Je to jako byste našli vyvinutou společnost s černobílou televizí.

 

V přírodě existuje šest sil. I když je čtyřka společným dělitelem 12, vyskytuje se 6 a 12 nejčastěji a jsou přírodě nejblíže. Podívejte se na chemii vaší DNA a pozorujte společné dělitele 12 ve vaší chemii. Najdete ji všude. Než vám dám název dalších dvou sil, chtěl bych vám říct něco o pojmenování. Popíšu vám jejich vlastnosti, místo abych je pojmenoval, neboť budou nazvány tak, jak si bude věda přát a vysvětlí to pak temnou hmotu.

 

Mezi galaxií a sluneční soustavou existuje rozdíl – velký rozdíl. Newtone, poslouchej! Ve středu sluneční soustavy se nachází obyčejná hmota. Je jedno, jak velké je slunce libovolné sluneční soustavy, reprezentuje obyčejnou konstantní hmotu. Magie a objevy leží v gigantických systémech, jako např. v galaxiích. Před lety jsme vám řekli, co se nachází v centru galaxie a způsobuje rotaci, ještě než to bylo pozorováno vědou. Řekli jsme, že je v centru něco interdimenzionálního – černá díra. Před pár lety jsme vám sdělili zbytek; řekli jsme, že v centru každé galaxie jsou dvojčata. Existují tam dva kvantové znaky. Jeden z nich nazýváte černou dírou a druhý nemůžete vidět a to je to dvojče. Jsou systémem tlaku a tahu (push/pull system) interdimenzionální energie. Reprezentují chybějící veličiny mezi známými silami univerza a energie, která se vlní sem tam.

 

Nyní pozor (je tím myšlen hlavně Lee). Dám vám k tomu několik duševních obrazů. Chtěl bych vám vyprávět, co se stane, když se tento druh interdimenzionálních energií nachází v centru něčeho. Newtonův zákon už není použitelný, protože centrum není obyčejnou hmotou. Interdimenzionální energie má vaznou sílu (kohezi). Na základě této koheze vzniká plošně rotující galaxie.Existuje celá řada zákonů, které musí být formulovány k popisu jedné slabé a jedné silné interdimenzionální síly. To jsou ty poslední dvě z šesti. Máte přitažlivost, elektromagnetismus, silnou a slabou atomovou sílu, a nyní máte číslo 5 a 6, silnou a slabou interdimenzionální sílu.

 

Nové informace o centru galaxie

Každá galaxie má ve svém centru systém tlak-tah. To je systém energie dvojčat, ale vy vnímáte jen jedno. Jste přesvědčeni, že je to neviditelné, a je to černá díra. Nevychází z ní žádné světlo a vy se domníváte, že je singulární, jedinečná.Jak 3D! Není to jedna věc, je to nádherné dvoj-ouško jehly. Nyní poslouchejte. Jakmile jste začali mapovat univerzum a viděli, jak jsou skutečně uspořádány galaxie, už jste věděli, že to není náhodné. Není to zajímavé? Nemělo by to to, co nazýváte velkým třeskem, všechno bez výběru až skoro na nic rozprášit? Tak proč proto existuje vzorec? To je ta krásná část, milí lidé. Existují vzorce ve zdánlivém chaosu interdimenzionální události, která byla velkým třeskem. Jak jsme vám dříve sdělili, velký třesk byl opravdu velký, byla to interdimenzionální kolize s jinou interdimenzionální silou. Interdimenzionalita se zdá být chaosem se skrytým vzorcem.

 

Představte si se mnou gigantickou jehlu se dvěma nitěmi. Jedna jde do černé díry a druhá z ní vychází. Tyto nitě jsou interdimenzionální provazce síly, spojení s jinými galaxiemi, které spolu mají navzájem protkána (jedno vlákno dovnitř, jedno ven) svá centra, kterými jsou dvojuché černé díry. Jeden tlak a jeden tah – interdimenzionální síla, které si ještě nejste vědomi, která navléká galaxie, všechny je spolu spojuje. Teď si v duchu představte, že toto tkaní má symetrii a účel. Kdybyste se mohli dívat z určitého úhlu pohledu skrze jejich střed do středu univerza, poznali byste symetrii mandaly. Galaxie společně vytvářejí nádherný tanec. Symetrie dává smysl a ten je duodecimální (12kový systém). Vyzýváme vás, abyste to prozkoumali. Tato vlákna, která se vinou dovnitř a ven s právě popsanou Novou silou z center galaxií, vytvářejí mřížku. Je to mřížka se symetrií a účelem… kosmická mřížka (jak Kryon před mnoha lety definoval). Je krásná. A je to ta chybějící energie univerza pro ty, kteří ji hledají. Tmavá hmota, kterou všichni hledají, se nenachází v prázdných prostorách mezi věcmi. Je v interdimenzionálních provazcích síly mezi galaxiemi a má to svůj účel. Ó, je to nádherný systém. Chcete, aby tmavá hmota dávala 3D smysl, ale to nejde. Souvisí s interdimenzionálními silami univerza, které jsou kvantové, a proto mimo čas a mimo předběžné výpočty vašich 3D rovnic.

 

Další velký objev… kvantové vidění

OK, tady je ještě další bod. Chtěl bych vám dát ještě další náznaky. Znovu – už se to vznáší v éteru (je to zralé pro brzké objevení). Lidé tyto věci musí sami objevit, ale my dáváme náznaky. Až se tyto objevy uskuteční, budete vědět, že jste se to nejprve dozvěděli tady (Kryon se usmívá).

 

Je to technické. Vysvětlím vám to. Již roky astronomové montují na své teleskopy speciální objektivy, aby si otevřely nové způsoby vidění univerza za hranicí normálního světla. Pro skutečnou astronomii je sbírání obyčejného světla pasé. Nyní chtějí sbírat záření. Chtějí používat spektrální analýzu, aby poznali, z čeho věci jsou. Chtějí měřit rychlost objektů, aby na základě posunu k červené nebo k modré věděli, zda se objekty pohybují k pozorovateli nebo od něj. Již roky nasazovali na své teleskopy speciální objektivy, aby mohli analyzovat to, co normální světlo nemůže ukázat. Většina z vás si neuvědomuje, že se mnoha teleskopy na planetě vůbec nedá dívat! Je to počítačem řízené sbírání toho, co se schovává ve světle, nebo je přístupné jinými metodami. Vědí, jak jsou věci horké, z čeho jsou, kam se pohybují a anomálie jejich drah.

 

Nebylo by super, kdyby někdo na Zemi vynalezl interdimenzionální astronomický objektiv? A kdyby to tak bylo, co byste viděli? Viděli byste přesně to, co jsem popisoval. Jako první byste uviděli černé blíženecké díry, které vypadají jako jedna. Interdimenzionální objektiv se dívá na přitažlivost a čas, a na jejich přetvoření do vzorů.

 

Kdybyste se tímto objektivem dívali na univerzum, pak byste viděli, v jakém vztahu spolu jsou tato dvojčata, jejich pulzování, a viděli byste velmi jasně provazce, které propojují galaxie. Nebylo by to nádherné? Vysvětlilo by to chybějící energie, že? Dalo by to vědcům důvod zvýšit počet sil ze čtyř na šest! A… to je proveditelné.

 

Nyní vám řeknu, jak by tento objektiv vypadal… skoro. (Kryon se usmívá.) Instrukce číslo jedna: nemůžete ho umístit na čočku. Musí být co nejblíže u přijímacího dílu. V případě optického teleskopu je to zrcadlo. V případě digitálního teleskopu je to jeho digitální oko.To znamená, že tento objektiv nemůže být umístěn nikde jinde než v úrovni ohniska. To má význam hlavně pro ty, kdo sestavují teleskopy. Instrukce dvě:Tato čočka objektivu není fyzická. Je to plazma. Tato plazma je držena pohromadě neuvěřitelně silnými magnety. Ó, a je velmi studená. A toto jsou ty náznaky.

 

A když to vyvinete, zapnete a provedete korektury ve vztahu k magnetismu, který umožňuje koherentní (soudržnou) plazmu, je to příští krok astronomie – revoluce a odhalení (revelation – revolution, slovní hříčka). Fyzika se změní; vaše skutečnost se změní; a já vám řeknu proč. To je poslední vědecký bod, než skončím. Řeknu vám proč. Když budete pozorovat interdimenzionální věci, pak je život jednou z těch neočekávaných věcí, které uvidíte! Život vynikne pro svoji životní sílu. Můžete (za použití tohoto filtru) hledět do galaxie a hvězdy, které září, budou mít kolem sebe život! Co vy na to? A všichni se teď mohou bát. (Smích) Je to nevyhnutelné, víte to? Toto byl náš vědecký kanál.

 

Odchod …

Brzy půjdete. Zvednete se ze své židle a odejdete. Mnozí z vás si budou dělat starosti, a řeknete si: „Kdyby existovala cesta, jak si udržet tuto energii… To mám vážně rád.“ Moji milí, chtěl bych vám říct, že toto máme společné. Nám to také dělá opravdu dobře. To přináší otázku – kdo přišel, aby uviděl koho? Rozumějte, hledáme si výmluvy, abychom s vámi mohli trávit čas. Řekneme, že budeme provádět vědecký channeling, esoterický channeling, jenom abychom u vás mohli sedět, chápete? Jenom abychom u vás mohli být.

 

Chcete tu být, protože máte zájem. Ale my tu chceme být, protože vás milujeme. Chtěl bych vás pozvat, abyste si tento okamžik vytvořili každý den vašeho života. Možná řeknete: „No, to je těžké. Nemáme kolem sebe všechny tyto lidi. Nemáme tyto mimořádné lidi na pódiu. A nemáme tu hudbu. A, a, a…“ Ale ano, máte! Právě jsme vám předali dva dny toho všeho; ponořilo se to do vašeho vědomí a vy to můžete libovolně zase vylovit, přesně jak je to teď. Odeberte se do kvantového stadia. Vyjděte ze 3D, jenom trošku! A pak se usmívejte, když to ucítíte.

 

V této místnosti jsou tací, co vědí, o čem mluvím, a vědí, že kompletní energie těchto dvou dnů se k vám vrátí, když se odeberete do toho prostoru, který nazýváte meditací. Je ve vás a vždy ve vás bude. Můžete vstát a opustit tuto místnost. Akce skončí. A budou tací, kteří řeknou: „No, to bylo skutečně velmi, velmi dobré. Škoda, že už je po všem!“ Není po všem! Není po všem. Chceme s vámi jít domů, stejným způsobem, jakým jsme tu s vámi. Nuže, to je kvantum! Mohli byste to udělat? Dobře!

 

Jsou tací, kteří v posledních dvou dnech přijímali poselství. Tato poselství často zněla takto: Važte si sami sebe. Postupujte pomalu. Ve vašem životě existuje určitý záměr a nechejte do vás a z vás proudit kosmickou inteligenci. Buďte plní míru. Přestaňte si dělat starosti. Zvyšujte svoji životní sílu a zlepšujte své zdraví. Existuje systematické spojení mezi všemi lidmi v této místnosti a těmi, co to čtou, stejně jako mezi galaxiemi univerza. Využijte tohoto spojení a nechejte je pro vás pracovat, milí Pracovníci Světla.

 

Nejste sami.

Nejste sami.

 

Poselství od Kryona se nikdy nezmění. Až můj partner naposledy vydechne, bude jeho výdech o Lásce Boha k vám, o tom, jak vypadá rodina, a jak moc nám scházíte, když jste zde (na Zemi). Je to doba velké radosti, zrcadlení a odhalení, a vy nám všem dovolujete se o ně s vámi podělit. Tato bytost zde je zamilována do lidstva. Bratři a sestry, až vás v nějaké formě zase uvidíme, nechejte Lemuřany si hrát. Nechejte je zpívat své písně. Toto je doba, na kterou jste čekali, moji bratři a sestry, rozlijte se v této místnosti, ať Pracovníci Světla vědí, že jste tady.

 

A tak to je.

Kryon

 

 

Poznámka ke kopírování:
 Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Martina Mangová
(www.channeling.wbs.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a
neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními
odkazy.

 

zpět