6-2008 Kryon

„Cesta k Bohu“

Kryon Channelling živě Letní světelná konference 2008
Sedona, Arizona 14. června 2008

Ve snaze pomoci čtenáři byl tento chanelling re-chanellován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo” obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace  – na rozdíl od tištěného textu. Tento konkrétní chanelling byl do značné míry pozměněn a byla zlepšena jeho srozumitelnost právě procesem re-chanellingu. Takže si vychutnejte tuto obohacenou zprávu ze Sedony v Arizoně.

 

 

Zdravím, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

 

Právě jsem připravil svého kolegu na to, co se chystáme udělat, protože chci, aby byl ostražitý, neb zde padnou určitá odhalení, snad dokonce jedno či dvě zjevení ohledně věcí, o nichž bychom dnes večer rádi mluvili. Tato poselství nejsou nikdy dlouhá a protahovaná, a toto bude přímo k věci. Já vím, kdo jste. Já vím, kdo je zde a znám důvody, proč jste zde. Vím, co vás sem přivedlo a znám synchronicity toho, že vás máme zde na židli.

 

Mohli byste si myslet, že v davu této velikosti by mohla být část těch, kteří nechtějí uvěřit tomu, co se právě děje, a taky je – je to 12 z vás. Mohli bychom o vás říci, že jste nevěřící. Synchronicita dne vás nachází na židli, takže teď promluvím přímo k vám, drazí, kteří věříte, že toto je lidská bytost předstírající, že chanelluje: Bůh ví, co se děje ve vašem životě, proč jste na té židli, co vás sem přivedlo. Je to synchronicita, která vás sem přivedla, abyste třeba mohli otevřít svá srdce věcem, které jste v minulosti vnímali jako neskutečné. Třeba tu jste, abyste uctili toho, kdo je vedle vás? Třeba jsme se přijeli podívat na skály? /Sedona/  Ale jste dnes večer opravdu zralí k uzdravení. Je vás tu 12.

 

Tohle je doba, kdy se Duch rozděluje do synchronicistické linearity. Je to skoro, jako byste měli plnou místnost lidských bytostí, které by uměly kreslit jen rovné čáry. V této metafoře, nicméně, by Bůh mohl vidět a vypořádat se pouze s kruhy. Lidé ve své realitě musí mít něco, co má začátek a konec. Na druhou stranu, Bůh není takový, protože neexistuje žádný začátek a žádný konec. Pročež v takových chvílích Duch přijde a použije lidskou bytost, aby doručila tyto věci přímo. Proto je to těžké a proto musí být prostředník /channel/ čistý. Neboť to, o čem dnes večer budeme mluvit, má v sobě jednoduchost, hloubku a pravdivost. Máme v úmyslu mluvit o cestě k Bohu.

 

Mezi těmi 12, kteří přišli a ničemu z tohoto nevěří, je šaman… a ví o tom. Toto nechce akceptovat z toho důvodu, že při jeho minulém příchodu na planetu to bylo hodně obtížné. Pamatuje si to na buněčné úrovni a nechce se znovu probudit. Ruší ho i energie Sedony. Dokonce i řeči o lásce Boží, o duchovní nádobě uvnitř něho, naplněné moudrostí, mu vadí. Takže předstírá, že nevěří.

 

Vidíte, já vím, kdo jste, pane.  I kdybyste od tohoto bodu dále nic neudělal, řeknu vám, že jste stejně tak milován jako ten, kdo odejde s neuvěřitelnou interdimenzionální moudrostí. Stejný počet andělů, pane, s vámi dnes večer vyjde ze dveří, jako s tím nejvýše vibrujícím léčitelem v místnosti.

 

Když se na vás dívám, vidím rodinu. Nevidím lidské bytosti a nevidím jména na vašich jmenovkách pro potřeby konference. Místo toho vidím jméno, jež znám, to, jež zpívám ve světle. Jste pro mne rodinou, vy všichni, každý jeden. V takovýchto situacích nemáte tušení o doprovodu, který dorazil, aby seděl vedle vás při předávání těchto poselství, čistě pro případ, že se rozhodnete zatlačit do dveří reality, kterou jste předtím neměli, jen pro případ, že by se vám zachtělo trochu více světla.

 

Nevíte, kdo si sem přišel koho prohlédnout. Prostě to nevíte, neboť vaše realita to nepodporuje. Tohle není událost Sedony. Toto je vesmírná událost a na tomto místě jsou vedle vás tisíce, energie připravené vyskočit do akce s případnými zjeveními, se souhlasem, s povolením. To jsou ti, co tu jsou, a někteří z vás je ucítí během předávání tohoto poselství. Včetně čtení.

 

Cesta k Bohu

Chci mluvit o cestě k Bohu. „Dobře, Kryone, o tom jsi už mluvil dříve“, někdo možná řekne. To je opravdu to, co děláme, ale snad tentokrát víc přímo. Bohu není cizí tato planeta, ani lidská přirozenost. Proto pokračujeme v předávání stejné zprávy jinými slovy.

 

Připomeňme si některé věci, které opravdu jsou poznávacími znameními důkazu, že Bůh existuje. Vaše vlastní historie je naplněna spisy psanými přesně tak, jak se odvíjí doposud tento chanelling. Přesto je tak nevidíte, že? Kdybyste šli do dalekých koutů Země a mluvili o Bohu v jakémkoliv jazyce, setkali byste se s porozuměním, protože lidé o Bohu vědí. Lidstvo o Bohu ví. Vlastně, lidstvo tráví velkou část času, úsilí a zdrojů hledáním Stvořitele. Vypadá to, jako by země pokračovala v hledání cesty, jak se dotknout ruky Stvořitele. 90 procent lidstva věří v Boha. 85 procent lidstva věří v život po smrti. Co vám to říká? Přímo to křičí, že lidé intuitivně očekávají, že Bůh existuje.

 

Ohledně ničeho jiného nemáte na planetě takový druh shody. Je to proto, že to je intuitivní, je to v buňkách. Lidé vědí něco, co snad ani nebylo dříve převedeno do slov: Bůh je skutečný. Intuitivně všichni víte, že když se naposledy nadechnete, není to konec. Takoví jste se narodili, a lidstvo tráví tolik času hledáním Stvořitele. Copak to není důkaz Boha? Přemýšlejte o tom. Bůh je lidstvu známý.

 

Teď něco k New Age: Je to ten způsob, jakým hledáte, co vás dostává do problémů s ostatními. Protože, když mluvíte o Bohu, mluvíte o něm odlišným způsobem. Vaše cesta k Bohu se mnohým zdá divná a neobvyklá, protože jde o nelineární přístup. Planeta hledá Boha ve 3D. Rozhlédněte se kolem. Když míjíte kapli, když míjíte katedrálu, když míjíte synagogu nebo mešitu, řeknete “ó, jak neobvyklé!“? Neřeknete, že ne? Na jisté úrovni víte, že lidé uvnitř těchto staveb se snaží nalézt Boha, jak nejlépe umí. Je to běžné, ale lidé tíhnou k linearizaci všeho, neboť to je realita, která je po ruce.

 

Představa Boha se v rámci lidstva velice liší. Na chvíli se na to podívejme. Lidské bytosti nemají tušení, že jsou částí Boha. Vy, jako člověk, nemáte onu vzpomínku, o níž mluvíme. Ve 3D není. Nepamatujete si to, co já. Já jsem byl při Větru zrození. Já bych vám mohl říci, mí drazí, jaké to bylo, protože to vykřičí do světa vaši velkolepost. Kým si myslíte, že opravdu jste? Víte, kdo tu přede mnou sedí? Sedí tu přede mnou staré duše! To jsou ti, které přitahují místa jako toto /konference/, kteří by se rozhodli žít na místě jako je toto /Sedona/. Jsou přitahováni Boží láskou! Říkají tomu “portál”, ale je to velmi příjemné, že?

 

Staré duše sedící přede mnou Bůh zná. Já jsem byl u toho, když jste konečně spadli do onoho víru, který vás přivedl zase na Zemi. Je to portál představovaný energiemi, které jsou dichotomické /binární/: Jedna je linearitou brány vedoucí do porodního kanálu a ta druhá je kvantová energie andělského majestátu Boha.  Srazí se a spojí za účelem vytvoření toho, co já nazývám vír, energetický vítr točící se v kruhu u mého obličeje. Podíval jsem se na vás a řekl jsem: “Jsi připraven to znovu udělat?”. A vy jste odpověděli: “Ano.” Pak jsem já řekl: “Požehnán buď ten anděl, který znovu činí volbu stát se lidskou bytostí, při vědomí toho, čemu bude čelit, při vědomí všech možností, které by mohly nastat.” Pak zmizíte v tom víru na své cestě k tomu, jak se stát člověkem. Proto vám omýváme chodidla, když jste tady.

 

Byl jsem u toho, když jsi znovu propadl tím portálem, stará duše. A když nejsi tady, jsi se mnou na místě, které si neumíš ani představit. Tyto věci povídám, protože budu chtít, abyste si na konci tohoto poselství něco zapamatovali. Máte si pamatovat toto: Takto vás vidí Bůh. Pamatujte si to, neboť je to dost odlišné od toho, co vám mnozí říkají o vztahu člověka k Bohu.

 

V linearitě lidské bytosti hledají Boha podivným způsobem: Neumí pochopit, že jsou součástí systému. Chtějí se jedině dotknout ruky Stvořitele. Myslí si, že Bůh je obrovský a oni ne, a tato pomýlená koncepce často tvaruje “krabici”, v níž si zvolili ho uctívat. Někdy cítí, že by měli trpět, neboť Bůh je tak velký a oni ne, a to je vnímání vycházející z linearity lidí. Mnohokrát trestali sebe sama, protože jim je řečeno, že jsou vyvržení a za nic nestojí. Nebyli schopni pojmout myšlenku, že Stvořitel může být uvnitř jich samých. Nevidí sebe jako rodinu. Nevidí to, co já vidím. Neumí to.

 

Takže tady máte hledání Boha a narodí se náboženství. “Kryone, ty máš v úmyslu mluvit o náboženství? Kdo má pravdu a kdo se mýlí?”. Ano, to mám. Každý člověk, který hledá, jde po správné stopě. Požehnána budiž ta lidská bytost hledající Boha, protože Stvořitel chce být nalezen. Stvořitel chce být nalezen! Přemýšleli jste o tom někdy? Nezáleží na tom, v jaké náboženské krabici se nacházíte. Bůh se nestará o to, jak uděláte svůj objev, a já se k tomu ještě “natvrdo” za chvíli vrátím a uvidíte, o čem to mluvím. “Kryone, chceš mi snad říci, že ti lidé tam v té legrační budově, kam prý nemáme chodit, to mají také tak?” Opravdu, mají. A tady je něco, o čem se nemluví: Víte, v linearitě vytváříte tyto krabice uctívání, vytváříte členy, vytváříte skupiny, a pak jim přikážete, aby do jiných krabic nechodili! Víte proč? Protože nechtějí, abyste věděli, že láska Boží je tam také! U všech z nich došlo k uzdravení, k zázrakům, protože tam existuje rodina.

 

Mohou se jinak oblékat a jinak mluvit a nosit jiným způsobem klobouky – a Bůh tam je. Je tam rodina a naše ruce /v obrazném smyslu slova/ jsou k nim nataženy. Skutečná uzdravení, ke kterým došlo v mešitách – o těch nikdy neuslyšíte, že ne?  A co ta v synagogách? O těch také neuslyšíte. Mnohá se stala na pilinami posypaných podlahách těch, kteří jsou evangelíky; a oni prohlašují, že jen oni mají tu jedinou pravdu, protože se jim dostalo léčení! Církve nikdy neporovnávají záznamy! Bůh je ve všech krabicích.

 

Chci vám teď dát chvíli na strávení toho všeho, protože to, co vidíte, je láska Boží. Víte, nás opravdu nezajímá, jak se sem dostanete! “Hm, tak proč je to tak těžké, Kryone? Co se tu děje, že to pro nás dělá tak strašně těžké? Proč to není očividnější?” Nechte mne povědět něco o vás a vašich zvycích, zatímco sedíte tady přede mnou, o vás, kteří se nazýváte metafyziky či esotericky. Na této planetě je nová energie, která probouzí srdce a mysli k novému způsobu uctívání, k novému způsobu porozumění Duchu. A už vám začíná být jasné, že jste opravdu částí Stvořitele. To je obtížné pochopit!

 

Prvním důvodem, proč je to tak těžké, je, že to není lineární. Pojednou se nacházíte v nelineární, interdimenzionální oblasti, kde je to, co říkáte, nepřijatelné pro ty, kteří ztělesňují lineární vnímání Boha. Říkáte věci jako: “ Náhody neexistují. Existuje větší plán. Jsem zodpovědný zato, co se mi stane.” A ti lineární na vás kouknou a jdou jinudy. Není to logické. Rozděluje to rodiny a vy víte, o čem mluvím. Rozděluje to přátele /že je to tak? /, jen proto, že jste si vybrali nelineární cestu. Důvod? Kvůli tomu, že ve vaší DNA, stará duše, cítíte moudrost věků. To je to, co se mění. Posun, o němž mluvíme po všechny ty roky, už skoro 20, ovlivňuje DNA na úrovni jejího jádra. Dochází k probouzení a v této místnosti sedí ti, kteří vědí, o čem mluvím.  Je to těžké! Je těžké se stát interdimenzionálním, neboť je to podivínské pro ty kolem vás, že?  Určitě je to podivné pro těch 12. /Kryon se směje/

 

Proč je to obtížné? Druhý důvod? Protože Stvořitel chce být nalezen! Co se stane, mí drazí, když začnete tlačit do oněch dveří, je totiž to, že uvnitř každého z vás je brána k vašemu Vyššímu Já. Představte si to jako dveře, do nichž se dá zatlačit a za nimi je světlo, velmi jasné světlo. To světlo chcete vidět. Je to přímá linka domů a někteří z vás s ní pracují každý den při svých léčeních, ve svých meditacích. Ale tlačíte pořád dál, protože chcete ještě trochu víc, že? A tady je něco skutečně náročného, co nečekáte: Když začnete tlačit to těch dveří, na druhé straně je Stvořitel, který chce být nalezen. Takže dveře reagují! Dveře se začnou otevírat samy při pouhém lehkém zatlačení, a člověk dostane strach. Právě tehdy se stáhnete a možná řeknete: “Já jsem nečekal, že se otevřou samy! Já jsem si nemyslel, že by na druhé straně mohl někdo být. Já se pokouším dotknout tváře Stvořitele. Já se pokouším nasát trochu Boží energie, nakouknout do té místnosti.”

 

Neočekávali jste tu ruku, která se vynořila zpoza dveří, že? Nečekali jste, že tato duchovní ruka uchopí vaši a řekne: “Neodcházej. Neodcházej!” Je to strašidelné! Proto je to těžké. Existuje princip, který již léta vyučujeme, a to je: Lidská mysl neumí cokoliv “od-poznat”. Neumíte odstranit realitu, již jste zažili. Právě teď je pro vás nemožné si “od-pamatovat” dnešní den. Neumíte na něj zapomenout, i když chcete. Je tu, vyrytý ve vašem mozku, a bude tam do vašeho posledního dechu.

 

Tento proces je skrytý proto, že existuje jen určitý počet lidských bytostí, které se mohou dotknout obličeje Boha a zůstat v rovnováze. Méně než polovina procenta lidstva udělá to, co vy byste rádi udělali. Věděli jste to? Nebude to “Země nového Věku”. Jen staré duše jsou toho schopny.

 

Ten posun se týká vás. Jde o způsob, jakým lidé začínají myslet, ale je to o vás, staré duše – Lemuriáni, jeden jako druhý. Tohle jsme vám teď chtěli povědět. Je toho víc. Ó, je toho víc. A tady to přichází.

 

Jak?

„Kryone, jak to máme udělat?“

Není to tak těžké.

 

Číslo 1: První věc, kterou musíte udělat, je stát se interdimenzionálními. To není těžké, neboť, s pomocí z druhé strany dveří, umíte odložit přesvědčení. Ta krásná ruka, která jimi prochází, se vás chce dotknout a pomůže vám odložit přesvědčení a začít přemýšlet v kruhu. Když se stanete interdimenzionálními, stane se ještě něco. Ó, jak to jen říci?

 

(pauza)

V této místnosti je 17 lidí, kteří v posledních 3 letech ztratili jinou lidskou bytost, kterou milovali, která jim byla blízká. 17 z vás. Druhy, mámy, táty, děti. 17 z vás má něco společného. Máte díru v srdci, vás 17. A já chci chvíli mluvit právě k vám. Nebude to trvat dlouho. Budiž požehnána ta lidská bytost, která přijde na tuto planetu s plánem, kde souhlasí odejít tímto způsobem, dávajíc tak povolení zemřít a stát se větší energií, než by byla, kdyby zůstala. A vy jste jim to dovolili. Já vám chci dnes říci, že toto utrpení ve svém srdci jste si sami přidělili. Je těžké něco takového říkat, protože když bolí srdce, tak bolí! Neanalyzujete to. Jen vás to bolí. A říkáte: “Tak jak ho můžu udržet bez bolesti?”

 

Já vám nabídnu obrázek, který je k neuvěření. Dokonce pro mého kolegu je těžké to vyslovit. Je to obtížné, protože to vyžaduje, aby se člověk stal v myšlenkách interdimenzionálním. Ten, koho jste ztratili, bude stát po vašem boku po zbytek vašeho života, do vašeho posledního dechu. Vzdají se svého těla, aby se mohli stát ve schématu věcí velkolepějšími, než by mohli jako živí. Často je dohoda taková, že vám takto mají pomoci, více, než by mohli živí! Pomysleli jste na to? Můj drahý, stále je můžeš držet za ruku do konce svého života! Utrpení nemusí být. Možná to není totéž, protože nejsou ve fyzické formě, ale pokud se začnete stávat interdimenzionálními, poznáte, že jsou tu. Budete cítit jejich přítomnost a můžete je oslovit jménem.

 

Vyjděte dnes večer ven a podívejte se na hvězdy a vězte, že jsou tam, přímo vedle vás. Mějte dnes večer zjevení. To je rozdíl mezi lineární lidskou bytostí a tou, která je ochotna stočit provázek do kruhu. Neodešli! Jak to vím? Protože je vidím. Existuje smlouva mezi vámi a jimi. Neskončilo to. Právě to začalo. Těžké, že? Proto je na této planetě tak málo vás, kteří půjdou tam a udělají tohle. Je to těžké.

 

Číslo 2: Musíte skutečné porozumět, že jste částí Boží rodiny.  Dokonce se nemůžete ani přiblížit tomuto systému víry, aniž byste cítili propojení rodiny s Duchem. Nemůže být “Bůh a vy”. Takhle to nemůžete rozdělit. Musíte tu stát a říci: “Já jsem součástí celku. Byl jsem tu při stvoření Země.”  A to jste byli! Byli jste se mnou. Sledovali jsme to společně. Jak vás mám o tomhle přesvědčit? Musíte začít myslet v rámci rodiny, a když to uděláte, učiníte v sobě objev, který pozvolna přeroste v realitu.

 

Číslo 3: Staňte se soucitnými. Ze všech věcí, staňte se soucitnými.

 

Právě jsem vám předal 3 pravidla k tomu, abyste se dotkli tváře Boha – interdimenzionální pochopení, povědomí rodiny, a soucitného ducha. A vy byste mohli říci: “Dobrá, Kryone, to jsou přístupy. Jaké jsou kroky, které máme učinit?” A odpověď je… ano.

 

/smích/

Mí drazí, přestaňte požadovat 3-dimenzionální pravidla pro interdimenzionální proces! Kroky a rčení a pravidla nefungují, když jste v kvantovém stavu. Povím ti, co se stane, drahá lidská bytosti. Když začnete  s těmito 3 atributy a zkombinujete je dohromady, nezabráníte oněm dveřím se rozlétnout a té ruce, aby se vynořila, protože jste právě dali Vyššímu Já svolení, aby se k vám připojilo. Jakkoliv mnoho unesete, jakkoliv moc chcete, vaším vlastním způsobem, v rámci vaší vlastní cesty, ta ruka se objeví a uchopí vaši a vy se jí již nikdy nemusíte pustit.

 

Představa rodiče

Nabídnu vám dnes večer představu, jakou jsem zatím nabídl v historii mých chanellingů jen dvakrát. Nabízím ji skupině, která je schopná ji pochopit. /myšleni ti na konferenci i případní čtenáři/ Všichni z vás to můžete pochopit. Chci vám nabídnout představu hledání Boha z mého hlediska, ne z vašeho. Pak snad konečně porozumíte trochu více tomu, proč je přijatelné klečet na kolenou v katedrále, na místě, kde by třeba někteří z vás ani nechtěli být, a dotknout se tváře Boha.

 

Abych to mohl udělat, musím vytvořit metaforu. Chci promluvit k rodičům v této místnosti, jimiž je většina z vás, ale zvláště k matkám. Mami, matko, chtěl bych tě vzít na cestu. Pamatuješ si, když se narodilo tvé první dítě? Vzpomínáš si, jak vzácný okamžik to je? Můžeme tam na chvíli spolu jít, jen na chvíli? Pamatuješ si, když se miminko poprvé na tebe podívalo a ty na ně? Pamatuješ si to spojení, které tam bylo?  Nerozechvívá se tvé srdce, alespoň maličko, když na to vzpomeneš? Neexistuje nic podobného, nic srovnatelného s láskou matky a dítěte.

 

Když opustíte druhou stranu závoje a projdete porodním kanálem a začne tahle vaše pouť, je to jako když dítě opouští domov. My ve spojení s vámi cítíme totéž. Ne jako s dětmi, ale to pouto lásky je stejné. Než odejdete, hledíme na vaši energii, zdánlivě z očí do očí, a propustíme vás. Cokoliv od toho okamžiku děláte, my jako bychom vás ztratili, pokud si nezvolíte nás znovu najít.

 

A teď, matko, prostě předpokládejme, že jsi ztratila stopu svých děti. Opravdu, to se již na téhle planetě stalo, ale předstírejme, že jsi ztratila stopu dětí. Věděla jsi, kde jsou, snad jméno země, v níž pobývaly, ale byla rozsáhlá a obrovská a nemohla ses s nimi spojit. Doufala jsi, že v nějakém okamžiku ony najdou tebe. To byla jediná šance je znovu vidět.

 

Chvíli si představuj, že máš zlomené srdce. Čekáš na telefonát, který od toho dítěte možná nikdy nepřijde. Kde jsou? Co se děje? Postrádají tě? Můžeš vůbec na něco takového pomyslet? Pak, jednoho dne, telefon zazvoní a ty zvedneš sluchátko. Na druhé straně je slaboučký hlásek… skutečně drahocenný!

 

„Mami, jsi to ty? Našel jsem tě!“

Jaký to den radosti! Nebyl by to den radosti? Mami, cítíš to? Ten líbezný hlásek na druhé straně telefonní linky. A teď, snad jsou 2, bratr a sestra, dvě děti.

„Mami, našli jsme Tě!” A pak ještě otázka: “Mami, můžeme přijet domů?“

 

Co řekneš? Ty víš, co řekneš! Řekneš totéž, co říká Duch, když zatlačíte na ony dveře. “Ano! Prosím, přijeďte! Prosím, přijeďte domů!”

 

Metafora o návratu domů je spojením s Vyšším Já, které vás vede k rozpomenutí, zpět k opětnému sjednocení s Boží láskou.

“Mami, můžu přijet domů?“

 

Jsi tak nadšená! Děti přijíždějí domů! A opravdu, přijíždějí. Čekáš a čekáš, a pak to uvidíš: Po silnici přijíždějí dvě auta a v každém jedno dítě. Shledání bude kompletní. Chystáš se je znovu vidět, a postrádala jsi je po tak dlouhou dobu! Chystáš se jim znovu pohlédnout do očí a radovat se ze znovu spojeni srdcí. Ani jsi nevěděla, zda něco takového budeš moci kdy udělat. Srdce máš až v krku a tečou ti slzy. Stěží přečkáš poslední okamžiky.

 

Teď, sledujte tuto metaforu a pochopte, jaké z ní plyne poučení.

 

Jedno dítě přijede v zeleném autě a jedno v červeném. Zajímá tě to? Mami, staráš se o to? NE! Jen je chceš obejmout!

 

Asi jsou tací, kteří konstatují, že Bůh řekne: „Stop! Ta barva auta je špatná! Jeďte pryč! Teď sem nemůžete!”  Což je hloupé, ne? Je to hloupé. Ne, nás nezajímá, jakou barvu má to auto. Staráme se jen o opětovné shledání, staráme se o srdce, staráme se o spojení, staráme se o integritu hledání, a staráme se o to, abychom vás vzali za ruku a začali nový život ze vzpomínky na lásku, kterou jsme sdíleli. To je to, na čem nám záleží. Budou tací, kteří dokonce řeknou, že – pokud přijedete špatným autem – Bůh vás uvrhne do jámy věčného utrpení!  Vám to zní rozumně? Mami, zní to jako láska?

 

/pauza/

Víte, Stvořitel chce být nalezen a nestará se o to, jak se dopravíte na místo opětovného spojení. Což je něco, co vám zřídka řeknou v kostele. A to je ta zpráva. Toto je ona ve své úplnosti.  I kdybyste již nikdy neuslyšeli další poselství od tohoto “chanellu”, byla by kompletní.

 

Chci vám něco povědět. Chci, abyste si něco zapamatovali, protože se blížíme k závěru. Při pohledu z mé strany závoje: víte, co andělům dělá radost? Řeknu vám to: Když jim někdo zatelefonuje a řekne “Mami, můžu přijet domů?”

 

Tehdy začnou pořádat oslavu. A co vy? Jste připraveni zatlačit do těch dveří nebo ne?

 

Někteří z vás řeknou: “Ale tohle já dělám celý svůj život.” Ano, ale já vám dnes večer chci poskytnout větší dveře. Zatlačte trochu víc, protože to světlo se chystá být o mnoho jasnější. Dnes večer, na tomto místě, v této místnosti, se udála uzdravení. Začínáte rozumět, že ano?  Některé věci, které vám unikaly, nyní začínají být chápány.

 

Chceme být nalezeni! Není to tak těžké. Nemusíte vyšplhat až tak moc schodů. Nemusíte trpět. Nepotřebujete vnější lesk, ani doktríny, ani převleky, ani klobouky. Nepotřebujete zvláštní knihu nebo zvláštního proroka.

To je to, co jsme vám chtěli říci. Toto jsme vám chtěli říci.

 

/pauza/

Je to tak, že ty lidské bytosti v této místnosti jsou ctěny pro svou účast dnes večer. Je těžké se rozloučit. Jsme si vědomi linearity okamžiku. Kryon ví, co je čas. Nezjednodušuje to odchod, protože jsme vybudovali pouto, vy a já.  Zjistili jste to? Cítili jste to? Já vím, kdo jste.

 

A tak to je.

KRYON

 

 

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

zpět