6-2011 Kryon

Vše o roce 2011… a víc

 

Tento channelling přijal Lee Caroll v Sedoně (Arizona), 11.června 2011

 

Abychom pomohli čtenářům lépe pochopit tento text, byl channelling upraven (Leem a Kryonem). Často se stává, že živý channelling v sobě oproti tištěné verzi nese energie, které usnadňují pochopení předávaných informací. Užijte si toto poselství předané v Sedoně, stát Arizona, na Kryonově výroční Letní Světelné Konferenci v roce 2011.

 

Zdravím vás, drazí, Já Jsem Kryon z Magnetické Služby. Je zde základní skupina – mnoho starých duší. Ne všichni, co zde sedí, jsou staré duše, ale většina ano. Starou duší označujeme lidskou bytost, která byla na Zemi znova a znova v mnoha podobách, které nazýváte inkarnací. Uvnitř sebe, jak zde sedíte na této židli, to víte. Protože víte, jak věci fungují. Uvnitř cítíte, že jste moudrou Lidskou Bytostí.

 

Takže znovu oslovujeme to, co označujeme jako „innate“ (vrozené). Innate je buněčná inteligence, kterou máte v sobě, avšak často se zdá být od vás oddělená – tato část vás zná. Innate je to, v co věříte, když se rozhodnete dělat věci jako je kineziologie. Innate je to, co žije v poli vaší DNA, je inteligentní. Innate je to, co k vám hovoří a říká: „Už jsi zde byl předtím.“ Takže pokud se rozhodnete vyzkoušet sebe sama právě teď a zeptáte se: „Byl jsem tu už předtím? Je něco z toho pravda?“, Innate vám dá pocit, poznání, radost a vy pocítíte, že se nemůžete mýlit. To jsou potvrzení přicházející zevnitř, která říkají: „Ano, jsi součástí většího plánu, o kterém nevíš, dokud jsi zde. Pomáhal jsi vytvořit stav a události na této planetě, o kterých vědomí lidstva po tisíciletí jen snilo – a tady teď jsi.“

 

Jak zde sedíš, jsi na místě učení. Jsi na místě, kde se chceš více dozvědět o energii, která přichází; na této židli jsi, abys prošel tímto děním, které bylo vytvořeno jako příležitost k učení. Jeden hovoří k mnoha, mnoho hovoří k jednomu a to hodně vypovídá o Duchu; o tom kdo a proč je zde. Jen velmi málo z vás je tu za zábavou. Jsme si vědomi toho, kdo sem přišel jen kvůli těm, co sedí vedle něj. Jsme si také vědomi naslouchajících Šamanů. Jsme si vědomi starých duší, Lemurijců – některých z Tibetu a některých z Indie.

 

Dívám se na moudrost, která je tu a to je přesně to, o čem je dnešní sdílení… nasycení se moudrostí, staré duše. Abych vás mohl nasytit moudrostí, nemohu vám dát jednoduchou stravu. Takže to zkomplikujeme a to je to, proč jste sem přišli, ne? Budeme dnes mluvit o systémech a nesystémech. Budeme hovořit o významu věcí a připomeneme vám dávnou historii. Budeme dnes velmi esoteričtí. [Kryon se usmívá]

 

Více o numerologii

 

Začněme rozšířením studie knihy s názvem „Dvanáct“ [Kryonova kniha Dvanáct – Dvanáct vrstev DNA]. Chceme přidat informaci o energii, kterou v současné době na planetě zažíváte. Pohovořme si o numerologii. Vím, kdo je zde a neřeknu dnes večer nic, co by vás mohlo pohoršit. Vy, co studujete dávné číselné systémy, již víte, jak komplexní to je. Víte, že není možné to naučit za 20 minut a já se o to ani nebudu pokoušet. Místo toho otestujeme tento proces a aplikujeme ho na rok 2011. Je v tomto čísle vzkaz? Pravděpodobně ano. Takže začněme u numerologie.

 

Numerologie je studie energií v číslech. Mnoho z vás tomu nerozumí, protože kolem čísel necítí žádnou energii. Tato nauka musí být studována a pochopena. Nemusí se nutně vztahovat k vašim třídimenzionálním životům. Za 3D jsou pouze spirituální věci a to je základ i pro numerologii. Musíte myslet mimo vaší dimenzionalitu a zaměřit se na energii kolem čísel.

 

Numerologie není systém. Pokud se na čísla podíváte z hlediska fyziky a pokud studujete fyziku, pak zjistíte, že fyzika není systém. Je to spíše mapa. Mapa vzorců, která znázorňuje, jak dal Stvořitel svět do pohybu. Je to mapa, která je před vámi rozložená a jakmile jí pochopíte, můžete použít systém a aplikovat jej na mapu a poslat raketoplán k Marsu. Takže na Mars vás dostane systém s použitím mapy fyziky. Jakmile o tom začnete přemýšlet tímto způsobem, pochopíte, že numerologie je esoterická energie, která vám pomůže vyvinout systém k jejímu použití. Je to tedy mapa, které chcete rozumět a která vám pomůže projít životem snadnějšími cestami
.

Tato mapa vás, stejně jako jakákoli jiná, nenutí jít jednou či druhou cestou. Tato mapa prostě jen leží, kde je. Pokud si přejete jí prostudovat, pak je to vaše svobodná volba, ale čím více jí studujete, tím více vám pomáhá pochopit svůj život. S tímto jednoduchým vysvětlením se podíváme na numerologické aspekty roku 2011.

 

Použijeme nejjednodušší formu –  formu původní, dávné numerologie. Podívejme se na každou číslici roku 2011, poté je spojme v další jednoduchou číslici a podívejme se na veškeré energie kolem nich. Pro vás, kdo studujete numerologii, je zde důležitá informace a my se na ní podíváme: Nemůžete jednoduše ignorovat jednotlivé číslice. Máte tendenci čísla ihned sčítat a získat řešení a vše směřovat k tomuto řešení (součtu čísel). Toto funguje, ale není to vhodné, protože proces, který jste zahodili, dodává tomuto řešení energii. Takže nejprve se musíme podívat na čísla dva, nula, jedna, jedna. [2-0-1-1].

 

Ještě je nesčítejme. Nejprve se na ně na chvíli podívejme. Pokud jsou zde nějaké energie kolem těchto čísel a vy jste seznámeni s tím, čím jsou, co tedy znamenají? Podívejme se na mapu. Někteří z posluchačů mohou říct: „To není příliš přesné. Vidíte, ta čísla nejsou náhodná. Jsou částí numerologické posloupnosti. Musely by být náhodná, aby měla energii.“ Ne, nemusí. Mohou být posloupná a stále mají svůj význam. Čísla let jsou plánována posloupně a to není překvapení.

 

Dva, nula, jedna, jedna. Ještě je nesčítejte. Jakmile to uděláte, budete vědět, o čem tento rok je a někteří to již vědí, ale ještě zůstaňme s jednotlivými číslicemi. Dva, nula, jedna, jedna. V numerologickém významu dvojka reprezentuje to, co nazýváte dualitou a my polaritou. Polarita je energie, která je vyvinuta mezi tím, co je posvátné a tím, co je lineární – mezi energií, která je Lidským životem a tím, co je v Lidském životě božské. Někteří to nazývají bitvou, někteří spoluplynutím energií, někteří manželstvím a někteří radostí. Věděli jste to? Nevsazujte do polarity či duality negativní aspekt. Co kdybyste dosáhli rovnováhy v dualitě? Co kdybyste naprosto zharmonizovali polaritu mezi božským a Lidským? Co kdybyste to milovali? Co kdybyste to dokázali? Bylo by to pak negativní? Ne. Co kdyby vám to přinášelo radost pokaždé, když otevřete oči, vstanete a řeknete: „To je dobré. Jsem zde na Zemi s esencí Boha uvnitř, jsem zde, abych zasadil semeno míru na tuto planetu. Nemohl jsem se tohoto dne dočkat. Tak pojďme.“ Já vím, že to není pro každého z vás. Ale co kdyby bylo? Bylo by to negativní? Ne. Je to jen polarita. Jednoduše to reprezentuje dvojku – polaritu mezi božským a ne-božským.

 

Nyní si promluvme o přeměně této polarity. Co se stane, když vezmete ne-božské a rozeznáte v tom to božské uvnitř? Pak se to stane božským! Co se stane s polaritou, když v ní už nebudou žádné póly? Přemýšleli jste o tom někdy? Stane se to pak jedním? To je vtip. [Kryonův humor] V numerologii existují i vtipy.

 

Takže to jsme probrali polaritu dvojky. Další na řadě je nula. Nyní by někteří mohli říct: „Nulu přeskočíme, protože nemá žádnou hodnotu.“ To není pravda. Možná nemá žádnou hodnotu v 3D, protože není mezi jedničkou a devítkou. Nula však má velký význam a ten je právě v tom, že nepředstavuje „žádnou hodnotu“ a právě to je její hodnotou, pokud se nad tím zamyslíte! Je to důležité. Někdy jednoduše odděluje další čísla, takže je mapa přehlednější, a někdy hraje mnohem důležitější roli. S použitím výpočtu je to násobek X10! Je to tedy „nic“ a nebo to něco „udělá“? Vidíte, co myslím? Pokud se na to podíváte kvantově, pak to skutečně vyzařuje. Ale ještě ne, to je jiný channelling. [Kryonův úsměv]

 

Pak tu máme jedničku. Ach, ale ta sedí vedle další jedničky. Jednoduchá pravidla numerologie říkají, že pak nikdy nemůže být brána jako jednička, ale jako jedenáctka. Jedenáctka je první v sérii mistrovských čísel: 11, 22, 33, 44. S lidstvem jsou ztotožněny pouze 3 mistrovská čísla z devíti. Víte proč? Není zde žádný konsensus s 44, 55, 66, 77 atd. A víte proč? Protože jste tam dosud nedošli! Nemáte vědomí, které by pochopilo jejich význam. Spiritualita, velikost a fyzika kolem nich přesahují rámec, ve kterém se nyní pohybujete.

 

Nyní učiním předpověď: v příští generaci těm, co studují numerologii, studují systém, vědí co přichází… – těm bude dáno krásné řešení pro 44. A pak budete vědět, že se vyvíjíte, jak jsme vám říkali… vyvíjíte se spirituálně a soucitně.

 

Takže teď máme dvojku, nulu a jedenáctku. Co je 11? Osvícení! Je to také Kryonovo číslo. Je to i číslo, které často vídáte na hodinách, že? To není náhoda, drazí. Mnoho z vás vídá 11:11 a to více než 17 let. Je to symbol posunu. Je to symbol synchronicity, která říká starým duším: „Dorazili jste na místo, o kterém jste věděli, že sem přijdete. Podívejte se, je to tu. Je to tu.“ Není to chyba, že vídáte 11:11. Dovolte mi říci, že není fér, pokud se podíváte na 11:10 a počkáte, dokud nenaskočí 11:11 [smích]. 11:11 musí prezentovat sebe sama a svoji úplnost v momentě, kdy to neočekáváte. Stále dokola mimo jakoukoli náhodu.

 

Ach, 11… osvícení. Nyní je spojme dohromady. Ještě je nesčítejte. Co to tu máme? Jaký je význam? No, jedním z významů, který vám dáme je „osvícení polarity“. Přemýšleli jste o tom? O čem je tento rok? Osvícení duality a polarity! Pokud něco osvítíte, vnesete do toho světlo. Pravděpodobně vnesete světlo do něčeho, co bylo ve tmě – něco, co vám přináší informaci, kterou jste předtím neměli? Toto však nemá význam, který mu přisuzujete. Přináší to vhled do čísla, které vznikne. Za chvíli se k tomuto vhledu vrátíme.

 

Co dostanete, pokud sečtete 2-0-1-1 dohromady? Dostanete čtyřku. Čtyřka – to je číslo Gaii! Čtyřka je „struktura“ a také zem (energie Gaii). Všimli jste si, co se letos děje na planetě? A nemluvíme jen o počasí. Mluvíme o mnoha věcech. Mluvíme o vulkánech; mluvíme o věcech, o kterých mluví i Gaia a to velmi výmluvně v Grand Canyonu. Říká: „Ještě jsme neskončili. Očekávejte posun. Více otřesů, více změn v počasí.“ Gaia ví. A, mimochodem, zároveň vám říká totéž, co já: Neobávejte se těchto změn. Jsou v plánu, jsou cílené. Již jsem to channelloval předtím a předpovídal jsem některé z největších zemětřesení, abyste nebyli šokováni, až přijdou. [Nyní Kryon mluví o předpovědích z roku 2008 v Chile]. Tyto věci jsou velmi předpověditelné, protože když póly lehce tají, přerozdělují vodu na slabé zemské kůře, tato voda pak na kůru tlačí způsobem, jako již před eóny let a výsledkem jsou zemětřesení a výbuchy sopek. Není to konec světa, je to jednoduše vodní cyklus a můj partner to zítra vysvětlí. [Lee má druhý den seminář.].

 

Takže rok 2011 je strukturálním rokem a rokem Gaii. „Fajn, to jsme věděli,“ můžete říct. Takže se vraťme zpět k nadpisu – osvícení duality. Jak to můžeme použít a jaká je nejlepší cesta? Toto je více esoterické. Pokud chcete cokoli použít ve svém životě numerologicky, pak se musíte podívat na to, jaký to má vliv na vás – ne na vaše sousedy nebo na celek. Chcete, aby to mělo přínos pro vás. Jste tu, abyste na něčem pracovali, ne? Na každé židli tu sedí někdo za nějakým účelem – mluvím o každém člověku, který zde sedí. Jste tu jen, abyste víc věděli? Je to o nalezení radosti ve vašem životě? Chcete se vyléčit? Leží na vás frustrace, které chcete vyčistit? Chcete zažívat věci jako nikdy předtím, včetně míru a radosti? Bylo vám řečeno, že jsou dostupné. Každičký z vás má jiný důvod proto, aby zde byl.

 

Nyní vám chci něco ukázat. Chci vám ukázat přístup. Přišli jste sem s problémem a my přicházíme v doprovodu lásky. Přinášíme řešení. Nejsme tu proto, abychom upevnili cokoli, co máte. Chceme vám ukázat mapu a jak můžete zvládnout obavy z čehokoli. Takže co uděláte? Pravděpodobně můžete dnes začít se zkoumáním, jak energie numerologie působí na vás. Jak jí do sebe vtisknete? Budete si vizualizovat provaz, který k vám připevní cosi esoterického, čemu skutečně nerozumíte? A připevnit k čemu? Musíte to začlenit do svého DNA!

 

„Už je tu s tím zas,“ řeknou někteří. „Kryon už zase mluví o biologii. Proč nemluvíš o spirituálních věcech, Kryone? Chci se dozvědět o svých andělích, o svých průvodcích a esoterických věcech. Nebo třeba o E.T., ale ty už zase mluvíš o biologii… a molekulách.“ Dobře. Hovořme o molekulách, ale mluvme o nich způsobem, který vás možná překvapí. Protože to v sobě obsahuje vše, na co jste se ptali! Opět se podívejme na to, kdy velikost pole DNA byla poprvé v historii zaznamenána. Tento příklad jsem dával již mnohokrát. Udělám to tedy krátce, ale řeknu vám, že tento vzkaz má svůj význam. Ten vám nyní přináším k posouzení, abyste viděli to, co chci, abyste viděli.

 

Odhalení Kvantového Pole DNA, jak bylo viděno v minulosti

 

Dávný prorok Eliáš je prorokem všech dnešních hlavních náboženství – Judaismu, Islámu i Křesťanství. Všechny vaše svaté knihy uvádějí Eliáše jako velkého proroka… jednoho z otců proroků. Byl moudrý a všichni jej respektovali.

 

Eliáš udělal něco, co žádná jiná Lidská Bytost neudělala. Přál si vzestoupit za svého života a chtěl to zaznamenat, aby všichni věděli, jak to vypadá. To je třeba říci – chtěl to zaznamenat, zapsat a chtěl, aby ho viděl někdo vyvolený. A tak to udělal. Eliáš si vybral učedníka, Elíšu, aby ho pozoroval a zaznamenal všechno, co uvidí. Vyprávěl jsem vám tento příběh už tolikrát, ale vždy je to tak silné, když jej předávám!
Elíša chtěl něco na oplátku. Udělal s Eliášem dohodu. „Mistře, udělám cokoli chcete. Pokud skutečně odcházíte, budete mi velmi chybět! Ale prosím, mohl byste mi předat svůj plášť?“ To pravděpodobně nebylo dobře vysvětleno a proto vám řeknu, co to znamená. A chci, abyste uviděli něco tak převratného, že se o tom nemluví dokonce ještě ani dnes. Máme dva spirituální muže. Jeden se chystá vzestoupit a opustit planetu. Druhý ho žádá o veškerou moudrost. Víte, jak se to obvykle dělá? Oba by měli zemřít! Dělá se to na druhé straně závoje dle dohody a jeden se vrátí zpět s moudrostí toho druhého. Tentokrát ne.

 

Jeden druhému pohlédli do očí, Eliáš se usmál a řekl: „Dokonáno jest. Je tvůj.“ Samozřejmě! Nechť nám historie ukáže, že poté co Eliáš odešel, Elíša začal dělat veliké a skvělé věci, některé dokonce větší než to, co dokázal samotný mistr Eliáš. Elíša vzal moudrost a plášť proroka Eliáše připevnil na sebe, aby se stal jeho. Nyní mi, drazí, řekněte, o čem je tento proces? Proč to nemůžete udělat dnes? No protože to nebylo 3D. Povím vám, že je to jedna z nejesoteričtějších věcí, které se kdy staly a sotvakdo o tom může hovořit.

 

Jak byste chtěli někomu předat svou moudrost na základě dohody? Ach, to je předmětem jiného channelingu. Je to kvantové. Je to nádherné. Je to proces. A, mimochodem, má to co dělat s číslem 44! Představte si člověka se schopností předat moudrost, aniž by zemřel! Ani šamani to nedokážou! Zkoušeli to, ale nedokázali to. Proto největší šamanské duše, které na Zemi žily, předaly svou moudrost po své smrti. Vrátila se zpět skrze jejich Akášu. Představte si, jaké by to bylo, kdybyste mohli vše, co jste se naučili, předat někomu jinému! Tento koncept je sotva komu znám. Pouze Tibeťané mají v současnosti tuto znalost.

 

Vzestup Mistra Eliáše

 

Eliáš vstoupil do pole, které Elíša pozoroval. Jak říká svatá kniha, kterou byste mohli nazvat Druhou Knihou Králů, nastalo následující: Eliáš se stal koulí světla! Elíša zapisoval jak jen nejrychleji mohl. Cítil účinek transformace. Psal sice jak jen to šlo, ale byl užaslý z té podívané. Byla to koule světla, ale tak zářivá a duhová!

 

Teď chci, abyste viděli, co se nestalo a sami si to prověřte v písmech. Žádné světlo z nebes nesestoupilo k Eliášovi! Všimli jste si toho? Nic nepřišlo shůry. Veškerá energie, kterou Elíša viděl byla vytvořena Lidskou Bytostí zvanou Eliáš. Udělal to pomocí své vlastní spirituality tím, že se znovu stal částí Boha, kterou byl. Nemohl zůstat o moc déle, jinak by se vypařilo vše kolem něj! Bylo to rychlé a Elíša to viděl.

 

Elíša ve skutečnosti nevěděl, co vidí, ale bylo to úžasné. Téměř okamžitě, jak říká Elíša, sestoupily tři druhy energií, aby pomohly Eliášovi do nebes. Metaforou pro to bylo, že Eliáš řídil vůz tažený třemi bílými koňmi. Spirituální věci, které jsou mimo 3D, jsou vždy metaforické, drazí. Je to jediný způsob, jak předat zprávu o věcech, které neumíte popsat. Ale chci, abyste se podívali na numerologii. Je to o trojce – urychlující trojce. Ve spiritualitě je to všude. Najdete to ve všech náboženstvích jako energii reprezentující Boha. Je cosi kolem trojky. Dokonce i my říkáme, že používáme třetí jazyk nadto, co slyšíte a čtete. Třetí jazyk je metaforou pro urychlenou komunikaci mezi Bohem a člověkem. Byla to komunikace s Elišou o tom, co Eliáš zažíval. Elíša byl ohromen! To, v čem Eliáš jel, nazval vozem. V hebrejštině to pojmenoval Merkabah, což znamená „k jízdě“. Eliáš jel ve své vlastní Boží energii.

 

Nyní mi dovolte, abych vám řekl, co Elíša skutečně viděl. Byl prvním člověkem v historii, který shlédl to, co je vytvářeno každou Lidskou Bytostí ve vzdálenosti osmi metrů. Nazývá se to Kvantové Pole DNA [Merkaba]. Pokud máte Boha uvnitř každé jednotlivé části své DNA a DNA se začíná aktivovat, budete mít stejný zážitek jako Eliáš! A je to tady – DNA, už zase. Není to jen biologie či jen molekula, ale nositel všeho, co je spirituální, v každé Lidské Bytosti.

 

Je zde tvůj Akášický Záznam. Vše, co jsi kdy udělal. Všechny tvé životní lekce. Tvé spirituální jádro. Andělské jméno. Dokonce i energie E.T. tam je! Všechny tyto věci, které jsou spirituálně jedinečné v každé jednotlivé Lidské Bytosti, tam jsou. Nyní jsme to tedy určili a ukázali jsme vám to, co jsme vám chtěli ukázat o všem, co je kvantově kolem každé živé Lidské Bytosti. Pohovořme si o tom.

 

Identifikovali jsme pro vás vrstvy DNA. Je to v knize. Znáte jejich Hebrejská jména, všechna jména Boha. Není to zajímavé? Vidíte, jak je každá vrstva vážená? Není na nich nic obyčejného a ani na vás! Takže teď, pokud chcete porozumět tomuto pojetí – co pro sebe děláte tento rok? Na které z těchto vrstev DNA budete pracovat? Řekneme vám to a dáme vám příklad. Bude to příklad, který chceme, abyste si vtloukli (ukotvili) do paměti tak, abyste jej nezapomněli. Tento channelling je tak důležitý, jako žádný předtím a zároveň ze všech nejjednodušší. Uvidíte.

 

Na které Vrstvě DNA je třeba tento rok pracovat?

 

Jsou tu tací, kteří již tyto vrstvy znají a ti se chystají oznámit: „No, bude to vrstva číslo šest. To je Vyšší Já. Musí to být tahle. Vyšší Já je portálem komunikace. Pokud se chystáte meditovat, aktivujete právě tuhle. Je to takové potrubní vedení. Pokud vybízíte radost uvnitř, spojí vás s ní také tato vrstva. Takže to musí být ona. Na ní budeme pracovat, že jo?“ Říkám ne. Není to ona.

 

„Pak to musí být číslo 10. To je velmi spirituální vrstva. Má co dělat s esencí vaší existence, vaší božskostí. Božskost je zdroj vaší existence. Takže to musí být tahle. Je to o tvořivém zdroji a o tom, co není Bohem, ale Stvořitelem – energií oddělené od Boha, která reprezentuje vše, co je a stvoření Univerza.“ Řeknu ne, dokonce ani tahle to není.

 

„Dobře, tak to je pravděpodobně 12,“ můžete říct. „Dvanáctá vrstva je velmi těžká k pochopení, protože je tak jednoduše pojmenovaná. Říká se jí Bůh Všemohoucí. Ta to musí být.“ Dovolte mi, abych vám řekl, co je 12. vrstva. Je to tvář Boha ve vás! Bůh Všemohoucí ve vás je to, co lidé vidí, když jste soucitní, když jste zamilovaní, když oslavujete a když jste radostní. Laskavost samotného stvoření je Bůh Všemohoucí. Je to tedy tahle? Ne, není.

 

Všechny tyto vrstvy jsou důležité, všechny jsou posvátné. Ale ne, žádná z nich není ta, na které budete letos pracovat. Už máte nápovědu, protože je obsažená v označení tohoto roku. Je to číslo 11. A tady se dostáváme k problému, protože tahle vrstva není pochopená. Takže jí vysvětlím.

 

Jedenáctá vrstva DNA

 

Vrstva DNA číslo 11 je definována jako moudrost božského ženství. Tady ztrácíme všechny muže. [Smích] Ve 3D to ve skutečnosti nechcete, že ne? Protože o tom přemýšlíte jako o jemných věcech, ženských věcech. Vy jste muži a energie této vrstvy nevypadá jako slučitelná s vaším pohlavím [částí muže]. To je ale velmi 3D a tak to není. Za prvé – všichni máte obě pohlaví. A to víte, že? Střídáte to. Už jsme o tom hovořili mnohokrát. Musíte vědět, že to je součástí systému. Vytváří to rovnováhu ve všech těch vyjádřeních a inkarnacích toho, čím jste dnes. Ženy mají často energii válečníka a muži jemnost matky. To všechno je ve vás. Jste směsicí všeho, takže mohu mluvit o moudrosti božského ženství a hovořím ke každému v této místnosti, protože s Bohem není žádné pohlaví. Takže se chystám definovat tuto moudrou božskou energii způsobem, kterému porozumíte.

 

Nejprve, co je moudrost božského ženství? Několika slovy – co je tou moudrostí? Co je na tom tak důležitého pro tento rok? Promluvme o její funkci a o tom, co je moudrost božského ženství. Hlavně je to soucit. To je klíčové slovo a už jste ho slyšeli předtím, že? Už jste ho slyšeli od Adamuse tento víkend [hovoří o dřívějším channelingu Dr. Adamuse skrze Geoffa Hoppeho]. Slyšeli jste to od Gaii, že? [dřívější channelling Peppera Lewise]. Soucit. „Jaký druh soucitu?“ můžete se zeptat. A já vám to vysvětlím tak, abyste tomu porozuměli.

 

Důvod proč se soucit a moudrost spojují s ženstvím vám vysvětlím teď. Je jeden velký příklad, kteří pochopíte všichni – i muži v místnosti, protože už mají tuto zkušenost. Staré duše, sídlíte v mužském těle a jste na to hrdé, ale už máte zkušenost s božským ženstvím a až o tom budu hovořit, vzpomenete si. Je to o zrození (porodu).

 

Metafora o Matce a Dítěti

 

Nic se nevyrovná porodu dítěte. Tenhle zážitek se vryje do vědomí každé Lidské Bytosti, která se této zkušenosti zúčastní jakýmkoli způsobem. Když kolem postele stojí andělé a zpívají a vy uslyšíte první pláč dítěte, je to tak radostné! A pokud máte to štěstí, že jste při tom, když dítě položí na matčinu hruď a dítě se na chvíli podívá nahoru, je to první oční kontakt. Nic jiného na planetě není jako tohle!

 

To je to, o čem chci hovořit právě teď. Jak moc milujete toto dítě, maminko? Jaké číslo byste přiřadila této energii na stupnici od 1 do 100? A matky v místnosti říkají: „Sto dvacet..“ Nic není jako tohle. Stvoření života je úžasné a ohromné. Reprezentuje vaše vzory v dítěti. Přečkali jste všechny ty nezbytné fáze a dítě je perfektní. Esotericky je tu dítě, které jste očekávali. Esotericky to může být váš bývalý příbuzný. Takhle to funguje. Víte to, že? Esotericky si vás dítě vybralo. Esotericky jste si vy vybrali dítě.

 

Takže tento moment je magický a pokud pochopíte tyto nádherné spirituální záležitosti, je to ještě magičtější. Ale i kdy byste byl naprostý ignorant ke kterékoli z těchto věcí, pořád je to kouzelné. Protože je v tom dynamika nepopsatelné multidimenzionální lásky mezi nemluvnětem a matkou. Je to univerzální a celosvětové.

 

Nyní vám dáme příklad imaginární situace. Jak se díváme na tuto lásku, dám vám metaforu k přemýšlení. Je to příklad soucitu moudré božské matky. Není to jen soucit k jiné Lidské Bytosti na této planetě, je to soucit Boha. Je to soucit pro vztah v dualitě, který je pro člověka božím. Reprezentuje propojení mezi matkou a dítětem, kterým je soucitná láska. Také představuje komunikace mezi vámi a Bohem – propojení mezi vámi. Je to přirovnání. Když zjistíte, kde je Bůh ve vašem životě a vašem těle, vše se začne vyjasňovat.

 

Takže si pohrajme s touto imaginární situací. Řekněme, že je v této kouzelné chvíli dítě náhle věčné (lépe by to vystihlo slovo bezvěké pozn. překl.) a inteligentní. Čas se najednou zastaví. A dítě vám začne klást otázky! Ptá se vás na to, kdo jste a co chcete. Aby nedošlo k nepochopení – to, co dítěti řekne matka, to je to, co chci říct každému z vás o vás a Bohu. Takže poslouchejte tuto výměnu mezi matkou a dítětem, reprezentující moudrost božského ženství.

 

Dítě hovoří k matce: „Matko, jaký bude můj život s tebou? Kdo ve skutečnosti jsi? Co chceš dělat?“
Na moment přemýšlejte, jaká by mohla být odpověď. Ptám se – mohla by být takováhle?

 

Matka se podívá na novorozeně na její hrudi a říká: „No, první co udělám je, že se před tebou schovám. Budeš muset tvrdě pracovat na tom, abys zjistil, jak moc tě miluji. Rozdělím to a schovám na mnoho míst a ty budeš hledat a hledat, abys to nalezl. Bude to v temnotě, určené pouze pro ostatní lidi, ale ne pro tebe. Budu mít mnoho skrýší a ty je možná nikdy nenajdeš.“

 

Chystáte se tohle říct svému dítěti, maminko? Je to ten vzkaz? A nebo řeknete opak?

 

„Jsem tu pro tebe! Jsem široce otevřená a budu s tebou celý tvůj život. Nebudeš mě nikdy muset hledat, protože budu vedle tebe – milovat tě a chránit. Nikdy ti nebudu tajit, kde jsem… žádná tajemství! Nezáleží na tom, co ti řeknou nebo co si ostatní mohou myslet. Jsem tu!“

[Pauza]

To je pravda o tom, co chcete říct této zvláštní bytosti, která právě přišla s vaší krví, že? Dítě vzdychne a přitulí se ještě víc. To je ta pravda.

„Povídej dál, mami! Co ještě?“

 

Maminko, mohla byste se pak dítěti podívat do očí a říct: „Abys měl ke mně dobrý vztah, chci abys trochu trpěl. Nejen to. Je zde pár scén… několik tisíc schodů ke zdolání. Občas tě párkrát plácnu, aby ses cítil špatně nebo pochyboval o své hodnotě. A jestli se nebudeš dobře chovat, opustím tě.“

 

Řeknete to? Odpověď je NE! A co chci říct, je to, že ani Bůh vám to neřekne!

 

Poslouchejte mne, Lidská Bytosti. Tohle nemá být složité. Lidské Bytosti připsaly Lidská pravidla Bohu. Udělali z Boha Lidskou Bytost, dali Bohu biologické pohlaví a dokonce umístili války na nebesa! Udělali mnoho dalších věcí, aby polidštili stvořitele Vesmíru! Nepřebírejte to. Používejte svou vlastní spirituální logiku. Takový není váš vztah, staré duše a nikdy nebyl.

 

Chci vás teď vzít k tomu, kdo jste – dítě ležící na hrudi Všemohoucího Stvořitele, hledící Bohu do očí.

 

Položme další otázku, ale tentokrát bez metafory. Jste to vy a Bůh: „Bože, co chceš? Co chceš ode mne?“

 

„Chci, abys mne miloval celý svůj život. Vím, že přijdou těžké časy a budou doby, kdy nebudeš rozumět tomu, co se děje. Vím, že jsi dítě a že máš bolesti spojené s růstem. Vím, že budou doby, kdy se ode mne vzdálíš a pak se vrátíš zpět. Ale chci, abys věděl, že jsem vždy tady. A má ruka je vždy napřažená, abych ti pomohl projít temnotou. Kdykoli mne můžeš zavolat.“ A to, drazí, je vztah mezi vámi.

 

Reprezentuji kousek z druhé strany závoje, který může hovořit otevřeně a svobodně ke starým duším zde a říkám: „To je náš soucitný vztah.“ A o tom je tento rok.

 

„Co dál, Bože, co dál si přeješ?“ Co by řekla matka dítěti za pár let? Stejné je to i pro nás. Dítě vyroste a matka řekne: „Proč nezajdeš častěji na večeři?“ I když má dítě vlastní život, všechno zvládá a má třeba i vlastní rodinu, matka jej dál miluje a říká: „Proč mi občas nezavoláš?“ A nemusíte být Žid! [Smích]

 

To je to, co vám chci předat právě teď. To je to, co řeknete svému dítěti, že? Dítě je láskou na celý život. Mohlo by to být jednodušší? Mohlo by to víc jasné? Proč lidstvo umístilo Boha do krabice, obelstilo člověka tím, že mu přisoudilo pohlaví, souzení, závist, odplatu a trest? To nejsme my! Jsme stvořitelé všeho, co je – včetně krásy, kterou je Lidská Bytost.

 

Ty negativní a děsivé vlastnosti nejsou to, o čem se chystáte povědět svému dítěti, že ne? Mami? Tati? A ani my ne! Takže to slovo zní soucit. Odpovídá jedenáctce v roce 2011; odpovídá tomu, co je v 11. vrstvě DNA a odpovídá energii, se kterou pracujete nyní. Takže až dosáhnete soucitu matky, moudrosti božského ženství, pak polarita mezi vámi a Bohem již nebude nazývaná dualitou. Místo toho nastane jednota – jste to vy a Bůh jako jeden.

 

Drazí, každý to uvidí na vaší tváři. Pro to jste přišli, když léčení začalo. Pak budou problémy vyřešeny. To je začátek setí semen míru na Zemi.

 

Proč někdy nevyužijete naší nabídky? Proč nám občas nezavoláte? [Smích] Třeba dnes v noci? Bolelo by to tak moc, kdybyste zvedli ruce k nebi a řekli: „Miluji tě, Bože“? Nebuďte překvapení, když ucítíte naší ruku ve své, která říká: „To je doba, cos zavolal..“

To je dnešní poselství. O tomhle je tento rok.

 

Zůstaňte ve svém středu, staňte se soucitnými. Přijdou věci odvádějící vaší pozornost, staré duše, protože jste v bitvě. Říkali jsme vám, že budete. Tato bitva je mezi starými a novými energiemi a není to příjemné. Někteří z vás projdou věcmi, které jste nečekali. Zůstaňte ve svém středu. To, co je ve vás, co je Bohem, to je stále vaše rodičovská energie. Semena jsou zde a vždy budou – stejně jako stvořitel všeho, co je. Láska je věčná. Nyní jsem to řekl a mnoho starých duší to potřebovalo slyšet.
Nechť započne léčení.
A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny z MP3 záznamu
přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat
a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá
tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět