6-2012 Kryon

Otázky a Odpovědi z Letní Světelné Konference

Tento živý channelling byl předán Lee Carrollem v Grand Canyonu, 06.06.2012
Jedná se o poslední (sedmý) záznam z letní Světelné konference, avšak přijat byl první den konání této události…

 

Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z Magnetické služby.

Budou ti, kteří řeknou, že „přechod“ (mezi „civilním“ Lee Carrollem a Leem (channelující – pozn.př.) je příliš hladký. Znovu řeknou, že tady na židli sedí muž předstírající channeling pro tuto skupinu. A pokud tohle je to, co si myslíš, drahá lidská bytosti, pak si to mysli. A zde v místnosti není nic, co by tě tlačilo, tahalo nebo přesvědčovalo. Protože svobodná vůle lidské bytosti je respektována nade vše. Existuje mnoho cest, jak objevit božskost ve svém nitru. Jedna z nich je tahle – pochopení, že tato poselství by mohla být významná, že přicházejí z druhé strany závoje a jsou andělská, pokud je vůbec možné je definovat.

 

Když se zeptáte lidí, zda věří ve Vyšší Zdroj, pak odpoví ANO. Když se jich zeptáte, jakou formu má, jejich odpovědi budou rozmanité. Zrovna tak někteří řeknou, že channeling je vhodný a jiní řeknou, že není. Ti, kteří říkají, že není, chodí do lesa a objímají stromy a cítí Boha uvnitř. V tom však není žádný rozdíl! Požehnané jsou lidské bytosti, které naleznou svou božskost a mír, který potřebují, jakýmkoli způsobem, který jim „sedí“.

 

A tak tohle není něco, co by bylo prezentováno kvůli víře či pro potěšení. Jde o to utišit to, co potřebuje útěchu; předat instrukce k tomu, co potřebuje být instruováno. Podání si rukou s tím, co je ve vás božské. Tohle je účel Kryonova channelingu. Důvod, proč sedíte na této židli.

 

Před tím než začneme s jedenácti otázkami, mám jedinou věc, kterou vám chci říct. Je zde spojení mezi tím, co vidíte venku a co máte uvnitř. A to pravděpodobně bude jedna z otázek, protože už vím, jaké potenciály se formují ve vědomí jedenácti z vás, kteří zde dnes sedíte a kteří se budete ptát. Nejde o čtení mysli. Je ve vás část, která je propojená se vším, co bude řečeno. Vše je to známo. Ne to, co uděláte, ale potenciály toho, co byste udělat mohli – jsou založené na vašem životě a na tom, co vás sem přivedlo. Známe hlavní témata tohoto okamžiku a každého z vás, kdo sedí v této židli – to pro nás není žádné tajemství. Je zde veliká láska ke každému „kousku skládanky“, který zde sedí.

 

První otázka, prosím…

1) Když jsi hovořil o tom, že co vidíme venku, to vidíme uvnitř – to bylo spojeno s mojí otázkou. Když jsem dnes ráno seděla na okraji Grand Canyonu a dívala se kolem, začala jsem brečet. Cítila jsem, že jsem se „svými“ lidmi. A stejné je to s Mt Shastou (1). Kdykoli tam přijedu, cítím se být mezi „svými“. Je pro mne velkou výzvou (problémem), když se ocitnu v normálním světě – ve velkých městech plných elektromagnetických frekvencí, které se mnou nerezonují. Připadám si, jako bych se pohybovala ve dvou odlišných světech. Nechci odejít – odsud či z Mt Shasty. Řekni mi, jak mám žít na těch jiných místech.

 

Lidským úkolem je učení. A největší lekcí je být více jako vaše partnerka – Gaia. Když se podíváš na to, na co ses dnes dívala – stromy, skály a všechno to, co ti připadá úchvatné způsobem, který je věčný a krásný – cítíš mír, že? Co z vás proudí ven? Čím znečišťujete ovzduší, lidské bytosti? Dovolte mi otázku: Je Gaia úzkostlivá/zneklidněná? Ne. Ne. Je něco, co Gaia ví a věděla to už před velmi, velmi dlouhou dobou. A to je to, co se máte naučit.

 

Číslo jedna: Lidstvo si potřebovalo projít kroužením v začarovaném kruhu chyb, aby našlo řešení.
Číslo dvě: Existuje proces evoluce, který je „v rukách“ vědomí a o kterém budeme hovořit ještě víc v pátek večer. A tento posun evoluce vědomí je příslib toho, že se lidé mění a část toho, jak se mění, je přesně to, co tě irituje. Nastane revoluce v „zdravém (selském) rozumu“. Nastane to pomalu. Znamená to, že nastane spojenectví s Gaiou.

 

Dívala ses na kaňon tak, jako Staří (lidé starověkých civilizací – pozn.př.). Dovol mi, abych se tě zeptal na toto: Jaké jsou nejdůležitější (nejčastější) ceremoniály kterýchkoli domorodců na planetě? Odpovím ti. Číslo jedna – uctít Gaiu. Číslo dvě – uctít předky. Ty jsi svým vlastním předkem, protože jsi na této planetě Starou Duší. Jsi Stará Duše. A Stará Duše v tobě je rozrušená tím, co bys nazvala nové vynálezy – věcmi, které, jak se zdá, narušují to, co je drahocenné. Věz toto – tyto věci se vyvíjejí a mění. A tady je má rada pro tebe: Buď více jako Gaia. Usměj se, když vidíš tyto věci a věz, že přijde den, kdy nebudou takovéhle. Takové jsou instrukce pro tebe. Buď s těmito věcmi v míru. Změň to, co můžeš, v sobě a dovol ostatním, aby viděli tvou změnu, aby viděli, jak krásná a drahocenná ta změna je.

 

Otázka číslo dvě.

2) Ahoj Kryone, jsem ráda, že s tebou konečně mluvím. Poslouchám tě už 6 let. V roce 2006 jsem obdržela částečný překlad poselství, kde jsi hovořil o majáku a o tom, jak maják ztělesňuje světlo. A jak ho hledají ti, co jsou v temnotě. Na začátku tohoto roku jsem zažila změnu. Procházela jsem tím už nějakou dobu, ale teď se to ve mně ukotvilo. Moje otázka je: Čím víc světla v sobě ukotvuji, čím více jsem vyrovnaná, tím víc se cítím oddělená od těch, co jsou kolem mne – mé rodiny, mých přátel. Mnohokrát se přistihnu, že pláču, protože to (je) musím „nechat jít“ a to je těžké. Jak to mám lépe přijmout? Jak může kdokoli přijmout tuto změnu, kdy jdeš za smyslem své duše, ale necháváš všechny za sebou?

 

Další otázka od Staré Duše. A je opravdu dobrá. Jak bych měl odpovědět, abych tě potěšil? – Nemůžu. V první řadě hovořme o tobě. Integrace, kterou jsi popsala, je přesná a pravdivá. Zlepšuje život, který jsi vytvořila a má svůj smysl. Přistihla ses ale v divné pozici. Tvá rodina  a přátelé se na tebe začínají dívat jinak a ty to víš. Diví se ti.

 

Mistři, kteří kráčeli po Zemi… jak myslíš, že se cítily jejich rodiny, když začali být „divní“? (Kryon se směje.) Řeknu vám toto, drazí: Budou-li kolem vás ti, kteří si nebudou přát být s vámi, protože nebudete smýšlet stejně jako oni, milujte je a nechte je jít. Není nic, co byste mohli udělat, aby se u nich odehrálo osvícení a vy si nevyberete jít k nim (jejich směrem). Tady je dobrá zpráva: Nic se jim nestane, když vás nepřijmou! Neexistuje žádné souzení. A jediný důvod, proč zde teď sedíš a ptáš se, je ten, že TY jsi smutná kvůli SOBĚ. A ty to víš.

 

Jak to můžeme změnit? Oni jsou v pořádku. Jsou stejní jako vždy byli. To ty se posouváš. A zjišťuješ, že se to liší od toho, co chtějí oni. Tohle je dobrá zpráva: V této místnosti jsou tucty těch, kdo jsou připraveni být tvou rodinou. Vyplní ten prostor. Prázdný prostor ve tvém srdci po těch, kteří se od tebe vzdálili. Když jim to dovolíš. Věř mi, tato nová rodina Boha je s tebou spřízněná, Stará Duše. Chci, abys to akceptovala, byla s tím v míru. A věz, že je to vhodné a že nastal čas.

 

Další otázka.

3) Chtěl bych vědět, jestli bys mohl osvětlit vztah mezi informací a vědomím.

 

Informace „leží“ staticky jako slova na stránce. Dokonce i nejsilnější informace, které vám mohu teď předat – o tom, kdo jste, jak věci fungují, čí biologii oséváte… informace o tom, jak se kaňon formoval (Grand Canyon). Informace v tomto bodě zdánlivě leží na stránce. Nic nedělají.

 

Vědomí je výsledkem aktivního zapojení informace – když vezmete informaci a vložíte jí do prázdného vědomí, tehdy dosáhnete kouzla zvaného „schopnost rozlišení“. Motor schopnosti rozlišení je částečné biologický – to znamená, že je do něj zapojen intelekt – ale hlavně emoční a spirituální – to znamená, že je do toho zapojená i další část, kterou nazýváme innate (to, co je vrozené). Tato směs, tato polévka, analyzuje informaci. Když se tyto části dokonale spojí dohromady, pak čtete slova nebo je slyšíte a okamžitě jim rozumíte. Tohle je ten rozdíl: právě teď, bez ohledu na to, co říkám, dostává tato skupina informace mnoha rozdílnými způsoby v závislosti na tom, kdo jste, v závislosti na moudrosti vás starých duší, na vaší Akáše, proč tu jste, na co jste připraveni, zda jste v procesu přechodu či ne… uvidíte informace rozdílně. Někteří z posluchačů právě teď vidí tuto informaci, okamžitě ji vyhodnotí a ona vstoupí do jejich vědomí a stane se jejich součástí. Informace je tedy souhrou energií. Oni by proto řekli, že informace je energie. Jsou jiní, kteří se podívají na tuto informaci a vůbec se jí nezabývají a pro ně jsou to jen slova na stránce. Pro ně není aktivním prvkem. Vidíte ten rozdíl?

 

Takže skutečný rozdíl mezi informací a vědomím je v tom, co s ní uděláte. Jste připraveni slyšet, chápat a rozpoznávat v reálném čase? Jestli ano, pak jste zachytili dostatek světla a pak je tento proces váš. My tento proces povzbuzujeme, protože je procesem budoucnosti.

 

Mimochodem, většina dětí této planety jej už „má“ v sobě. Nemůžete se na ně podívat a říci jim nepravdu nebo jim říkat „malé bílé lži“, protože to prohlédnou tak snadno! Podívají se na vás a vědí to lépe.

 

Další otázka.

4) Ahoj Kryone, co bys rád, aby lidé na Novém Zélandu věděli o podílu, který máme v tomto světě?

 

Nový Zéland nyní čelí dost zásadním věcem. Je tam tolik věcí špatně, jak víte. Je tam tolik věcí špatně! Jak můžete být tak důležitým kouskem Lemurie a zároveň mít kolem sebe tolik těžkostí? Mluvte o nich. Jsou zde problémy s kontrolou životního prostředí. A vy to víte. Problémy s ekonomií horší než většina lidí vůbec tuší. Je toho víc. Je toho o moc víc! Chtěl bych vám říct na tomto speciálním místě, že je to v procesu rekalibrace. Musí být, protože co se tam odehraje dál, to potrvá dvě generace.

 

Na Novém Zélandu jsou Staré Duše, ke kterým chci právě teď hovořit – předat jim vzkaz. Musíte držet světlo, nestěhujte se pryč. Přesuňte se tam, kde se zem nebude třást, drazí, protože zde bude více zemětřesení než dříve. A není to tak daleko. Celá tato země, tento ostrovní národ, duchovně tolik důležitá část Země, musí projít rekalibrací revoluce vědomí a musíte se sami dostat z tohoto poklesu (krize). Přijde den, kdy už nebudete malou sestrou kontinentu vedle vás. Den, kdy vás „uvidí“, protože máte spirituální atributy léčení. Stane se to. To je odpověď na tvou otázku. Držte světlo tam, kde jste. Víme, kdo jste. Potřebujeme světlo Starých Duší tam, kde jsou. Není to snadné.

 

Další otázka.

5) Zdravím tě, Kryone. Děkuji ti za tvou lásku. Několikrát jsi na setkáních jako je toto zmínil, že se znovu zrodíme (reinkarnujeme). Má otázka je: je možné pracovat tak, abychom se nemuseli znova inkarnovat do dimenze jako je tato? A pokud ne, co se stane s prací, kterou jsme na východě odváděli po tisíciletí – prací na osvobození se od řetězu zrození a smrti? Díky.

 

Pojďme některé věci definovat. Existuje několik druhů smrti. Tobě starší pravděpodobně říkali, že smrt je špatná a ty jí nechceš. To ale není to, co vidíme my. Smrt je omlazení (oživení). To je to, co vidíme. Zeptej se Starých Duší zde, kolikrát už byli na Zemi. A kdybys mohla mluvit s innate (tím co je vrozené) Starých Duší, řekly by ti, že smrt není špatná. Nejhorší částí smrti je zármutek těch, které zde zanecháš. Řeknu ti, že když někdo smrtí prochází, pak to jeho duše oslavuje! Vrátí se zpátky s novým tělem. Ve své Akáše nese všechno, co se kdy naučila. Věděla jsi to, Stará Duše? Vrátí se a nese v sobě všechny životy, které kdy žila. V cyklu zrození a smrti je oslava. Co se stane, když zemřeš a nemáš nic? Utrpení, žádné osvícení… pravděpodobně jsi byla v zemi a civilizaci, kde to bylo tvrdé a těžké a zemřela jsi mladá. A teď se vrátíš a uděláš to znovu? Zrození a smrt, zrození a smrt – to je jiný cyklus, že? Která Stará Duše se chce osvobodit od omlazení (oživení)? Většina řekne – žádná.

 

Vím, kdo tu je a vím, o čem přemýšlí tvá lidská mysl. Jsi unavená. A tak kdybych se tě zeptal, jestli se chystáš se sem opět vrátit, řekla bys: „Ne, díky. Jsem HOTOVÁ (skončila jsem).“ (Kryon to řekl dostatečně dramaticky a tak se lidé smějí.) Vím to, protože tohle je Lidská Bytost ve svém 3D, která už je unavená! A nechce ani pomyslet, že by TÍM PROŠLA ZNOVA (opět dramaticky vyjádřeno). Co kdybych ti řekl, drahá, že se znova vrátíš, budeš mít mladé tělo a probudíš se Osvícená? Že budeš mít faktor „zdravého selského rozumu“ přesahující cokoli, čeho jsi kdy dosáhla, a že začneš tam, kde jsi odešla a půjdeš dál mladá? Zní to tak špatně? Budeš pokračovat v tom, proč jsi přišla. To není cyklus, od kterého by ses měla oprostit…

 

Takže, drahá, není žádné oproštění se od cyklu. Je jen zlepšení pochopení toho, v jakém cyklu se nacházíš. Já vím, ve kterém cyklu se nacházíš. Je čas, abys o tom začala přemýšlet jinak. Aby ses začala těšit na to, co přijde dál.

 

Lidstvo se začíná stávat osvícenějším a přijde čas, kdy i vzdálené kmeny ve všech částech Země budou mít čerstvou vodu. Nebudou nemoci. Budete mít čas na introspekci. Lídři (vůdci) budou mít více integrity. Tento čas není zase tak vzdálený. Chudoba planety se změní. Věci, které vidíte dnes a kvůli kterým pláčete se začnou posouvat. Lidé přijdou na to, proč je tu tolik lidí a zastaví to. (Kryon se směje.) Otázka na kterou Kryon stále odpovídá je: „Co budeme dělat s populační explozí?“ A odpověď zní: „Víte velmi dobře, CO DĚLAT!“ (Kryon se opět směje.) A už teď jsou společnosti, které mají děti, ale nulový nárůst počtu obyvatel. Protože už na to přišli.  Už na to přišli! Je třeba, aby lidské bytosti začaly být chytřejší a moudřejší. A drazí, tohle se stane. Odpověď na tohle je ta, že není žádný cyklus, od kterého byste se měli osvobozovat, když přijde Cyklus Světla.

 

Další otázka.

6) Ahoj Kryone, vždy jsi nás učil o našem spojení s Gaiou a nedávno jsi nám říkal, že Gaia tu byla již 4 miliardy let a připravovala se na existenci lidstva, které přišlo teprve nedávno. Vím, že existuje plán, podle kterého se Gaia vyvíjela, abychom mohli přijít. Chtěl bych tě požádat, abys nám popsal některé tyto věci včetně času dinosaurů, evoluce a toho, jak se Gaia připravila na tuto dobu.

 

Dovolte, abych odpověděl rychle (Kryon se směje – jeho druh humoru, odpovězte na takovou otázku rychle… pozn.př.). Když se na to podíváte logicky – a když říkám logicky, mám na mysli intelekt a studium lidské historie – pak to nedává smysl! Byli tu obrovští savci před miliony let a žádní lidé. Můžete si představit, jak někdo říká: „Ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne.“ A budete mít pravdu. Jednoho dne antropologové spočítají pravděpodobnost toho, co se stalo. A uvidíte to znázorněné matematicky. Pí faktor. A oni budou vědět, že se něco odehrálo. Antropologové si uvědomí to, co vám teď řeknu. Život zde začal pětkrát. A čtyřikrát bez úspěchu. Trvalo to tisíce let. A to hovořím jen o životě! Jinými slovy – existovala ruka, která všechno zadržovala (než bude Země připravená, pozn. př.). Pět začátků! Pátý byl úspěšný jenom díky evoluci něčeho, čemu se říká fotosyntéza. Existují důkazy o čtyřech dalších startech. Podívají se na to a uvidí, že existuje plán.

 

Co vám teď můžu říct coby krátkou odpověď je, že kamkoli se vědci podívají, objeví něco, co neočekávali. A to něco říká, že podle zdravého selského rozumu není žádný evoluční proces, ze kterého by se vyvinula lidská bytost. Měli jste tu být před milióny let, ale nebyli. A já vám v pátek řeknu víc i o tomhle.

 

Další otázka.

7) Ahoj Kryone, od doby, kdy jsem byla mladá, jsem měla mnoho zážitků blízkých smrti. Od té doby jsem to studovala s dalšími lidmi, kteří měli stejné zkušenosti. Každý z nich měl vlastní vysvětlení, proč tím lidé procházejí. A mne by zajímalo, zda bys nám mohl říct o zážitcích blízkých smrti a co se za nimi skutečně skrývá. Díky.

 

Když jsi byla mladá? Ty JSI mladá! (Kryon se směje.) – Já myslím v tomto těle. V tomto životě. – Aha.

 

To je komplikované a pro to, co nazýváte zážitky blízké smrti, je mnoho důvodů, ale řeknu vám o jednom atributu pro Pracovníka Světla, který má tento zážitek. Tento Lightworker se zabývá metafyzikou – to znamená tím, co je za hranicí fyziky – je velmi angažovaný v duchovní práci a pak projde touto zkušeností (blízké smrti). A já vám povím, co to je. Je to karmická značka, že jste zemřeli.

 

Jedna z věcí, které se stanou s Majákem, který na sebe převezme studium svého vlastního Mistrovství a Božství, je, že změní svou karmu. Karma je starý energetický systém, který vás drží na planetě v procesu učení. Když jste dosáhli určitého bodu (není to tak dávno), kdy jste se začali dostávat do precese rovnodennosti, 36letého okna, uprostřed, kterého se nyní nacházíte (2012), začali se věci Posouvat. Když jsem přišel skrze svého partnera v roce 1987 a 1989 – v tomto dvouletém období jsem vám říkal, že můžete vystoupit ze své karmy. Když vystoupíte z karmy, znamená to, že karmické značky možností a tendencí už nemají tu váhu jako dřív, ale stále existují coby potenciály. Nemoc, která vás téměř zabila, automobilová nehoda, ze které jste se zotavili… a prošli jste zážitkem blízké smrti, který je s tím spojený – to je vaše smrt, která mohla nastat, kdybyste se neprobudili. Rozumíte?

 

Tohle je odhalení pro tři z publika. Vím, o co tu jde. Ano! Ano, zachránili jste si život. Šlo o staré karmické značky. Kdybyste s nimi nic nedělali, vaše tendence by se uskutečnily a naplnily se. Toto by byla lidská bytost, která netvoří svou vlastní realitu. Lidská bytost, která plyne s čímkoli, co přijde a nikdy se neprobudí do svých příležitostí, o kterých učíme, což je má práce. Mistrovství je vaše, pokud si to vyberete. Nejen překročení hranic smrti, ale i omlazení vašeho těla mnohem rychleji než jste si mysleli, že je vůbec možné, zatímco zůstanete na této planetě.

 

Další otázka.

8 ) Ahoj Kryone, co nám můžeš říct o Nové Lidské Rase, která byla nedávno vytvořena?

 

Nová Lidská Rasa. Její semínka sedí přímo přede mnou! (Kryon se usmívá.) Nechápete to? Nerozumíte svojí rodové linii? Řeknu vám něco, co by vám vaši předkové rádi řekli. Zaprvé – máte jejich tvář. (Kryon se směje.) Pokud vidíte skupinu domorodých obyvatel uctívajících starší, kteří odešli, uctívají ve skutečnosti svojí vlastní moudrost, která nemůže být minulostí. Proč by uctívali starší, kteří jsou pryč a kteří měli moudrost, která je taky pryč? Ona není pryč! Proč ne? Protože ti, kteří provádějí uctívání, ji získali – nejen skrze příběhy. Přesahuje to mentální uvažování. Toto je biblické. Starší, kteří odcházejí, předávají svou moudrost těm, co se navrací a ti ji obdrží na úrovni innate (toho, co je vrozené). To je dědictví Akáši.

 

Nová Lidská Rasa jste vy! Méně než polovina procenta lidí, kteří jsou nyní na planetě a mají zasít tato semínka zaníceného (vášnivého) soucitu. Ti, kteří jsou tolerantní ke všem situacím, vidí nádheru Gaii a cítí to, co je božské. Ti, kteří zmenšují vztek (nenávist) a nikdy nepošlou své děti do války… To je Nová Lidská Rasa. A tato semínka jsou zde…

 

Nejen že jste sví vlastní předkové, jejichž Akášické dědictví vytvoří budoucnost, ale kým se stanete, drazí? Sedím zde, v bezčasém stavu a s potenciály těch, kterými se můžete stát. Vidím země, které vzniknou. Ne proto, že bych dokázal předpovídat budoucnost, ale protože vidím, jak pracují sklony jednotlivých potenciálů. A můžu vám říct, že se chystáte stát silnými. Přijde den, kdy se podíváte zpátky a tyto dny se budou nazývat Věk Barbarství. Myslíte si, že žijete v moderní společnosti? NE. Zeptejte se Plejáďanů, čím prošli. Oni vám řeknou, že jste na cestě.

 

Povím vám, co bude následovat. A není to tak špatné. Po dvacet let jsem vám tváří v tvář hororu, špatným zprávám, předpovědím o zkáze, temnotě a utrpení, předával informace, které mluvily o něčem jiném. Podívejte se 50 či 60 let zpátky – jak vypadala Země dřív – a porovnejte to s dneškem. Neměla nastat další světová válka? Nedávají se dohromady věci, které měly rozdělovat? Jenže vy nežijete dostatečně dlouho, abyste to cítili. Jenom historie vám ukáže, že mám pravdu. Už teď mám pravdu. Přidejte dalších 50 let a uvidíte to. To je odpověď: Jste to vy.

 

Další otázka?

9) (Dialog mezi tázajícím se /je mu dost těžko rozumět/ a Kryonem.) Drahý Kryone, před časem jsi hovořil o volbě a o Izraeli. Jakou informaci by jsi s námi chtěl sdílet? Jaké potenciály vidíš? – Zeptejte se prosím znovu. – Ptám se na Židy, na Izrael – už jsi o tom hovořil… (Kryon se směje.) Jsou to otevřené otázky. – Požádal bych tě, abys to zopakoval potřetí, (směje se) protože to je biblické, ale nebudu tě tomu podrobovat.

 

Neříkal jsem to již před dvaceti lety? Jak jdou Židé, jde Země (jak se daří Židům, daří se Zemi). A dám vám odpověď znovu. Ten vtip byl v tom, že pokud bych tě nechal zeptat se třikrát, obsahuje to pro Izraelce energii katalyzátoru, ptát se na sebe (svůj národ).

 

Židé nejsou schopni to dát dohromady, drahý, a vy to víte. A nedokáže to ani Západ a vy to víte. Co se nakonec stane na Středním Východě – jak to vidíme, protože potenciály už se pro to vytvářejí – je, že to dokáže Islámská země. Mladí lidé v ní povstanou a rozhodnou se, že vyčistí Střední Východ a začnou tím, že nebudou věřit tomu, co jim říkali jejich rodiče. Přestanou nenávidět jenom proto, že jim řekli, aby nenáviděli kvůli tomu, co se stalo před sto lety nebo před tisíci či dokonce dvěma tisíci let. Natáhnou své ruce způsobem, na který Izrael nebude moci říct ne. Lidé Středního Východu, formální nepřátelé, se podívají jeden na druhého a všichni budou mít pod čtyřicet let. – To je to, co vidíme. Je to v rozporu se všemi pravděpodobnostmi, se vším, co se děje, i se vším, co vám řeknou zprávy či kdokoli ve vaší zemi anebo vaši vůdci.

 

Můj partner se mě ptal, jestli bude zde (na Zemi), aby to viděl. A já řekl: „Samozřejmě.“ A on se usmál tak šťastně! Dokud jsem mu neřekl, že bude jiné rasy (znovu se inkarnuje). (Smích.) Jak dlouho to potrvá? Déle než chcete. Je to generační. Když jste kráčeli pouští – jaké bylo poselství? Čtyřicet let jste kráčeli pouští. Jaké bylo poselství, Izraelci? – Nemůžete mít vědomí otroků a vnést ho do zaslíbené země! Co se muselo stát? Toto vědomí muselo zemřít. Musela odejít celá jedna generace – je to potřeba, aby zmizelo to, co vám rodiče říkali a co vás učili. Než ti, jako jste vy, řeknou svým dětem, aby byly tolerantní a nebudou je učit ošklivá historická fakta – to potrvá. Ale řeknu vám tohle: vidím potenciály a vyvíjí se to! Díky.

 

Je tu další otázka?

10) Ahoj Kryone, říkal jsi, že Lemuřané (tady mi uniklo slovo – chápu to jako že ti, co pocházejí z Lemurie, ale znovu se vrátili – pozn. př.) vytvoří v prosinci (2012) planetární posun. Ráda bych věděla, jaký druh planetárního posunu a jak nastane.

 

V roce 1987 jste měli Harmonickou konvergenci. Jak jste se cítili? Dobře – jeden den? Den jste to oslavovali? – Významné datum 11.11.11… velmi významné! A pak jste přijeli domů a všechno kolem vás bylo jiné? Ne. Ale od těch dat po dnešek – viděli jste nějaké změny? – Chvíli vám trvalo, než jste odpověděli ano, protože bylo potřeba, aby uběhlo určité množství času. Stejné je to s Lemurijským signálem…

 

Je to Aktivační Značka (znamení, mezník). A „dělá“ (vytváří, způsobuje, startuje) mnoho věcí. Některé z nich nebudou odhaleny až do 21.prosince. A já tam budu, abych je odhalil. (Usmívá se.) Ale už jsem vám říkal, že je to dvousměrný signál. Říká: „Dorazili jsme a dokázali jsme to. Začínáme dávat věci dohromady místo oddělování. VIDÍME evoluci vědomí. Začínáme chápat, že máme i duchovní část.“  Dokonce i vaše náboženství uznává, že jste součástí Boha. Nemusíte být členem tzv. „hnutí New Age“. Kristus sám – jeden z Mistrů, JEDEN z Mistrů – říkal: „Jsem synem Boha stejně jako vy.“ Mohamed vešel do jeskyně a potkal zde anděla. Důvodem proč mohl hovořit s andělem tváří v tvář aniž by zemřel či shořel bylo, že mezi nimi bylo spojenectví – v obou bylo božství. Mojžíš hovořil s hořícím keřem. Přál bych si, abyste ho přestali nazývat „hořící keř“. Měl jméno! Bylo to andělské (božské). Takhle interdimenzionální energie připadala lidské bytosti. Zdánlivý oheň, který nepohlcoval, byla andělská entita jménem Kryon. Věděli jste to? Už jsem tu dlouhou dobu… A jaký to byl Mistr (Mojžíš)! A co udělal? A co ti před ním?

 

Co tím vlastně říkám? ČAS. „Značka“ bude umístěna, energie se vymění a potom se změní to, čemu říkáme „formule“ (vzorec, složení) pro to, co bude následovat. Dalších 18 let tohoto zarovnání budete zasévat semena jako je sejí farmáři ve správném ročním období. Do té doby než přijde čas, kterému říkáme: „Nechte je růst.“ To je to, co děláte. To je to, co děláte.

 

Nese to v sobě energii jedenáctky. A ty jsi desátá. Jak se to stalo? Myslím, že jsi chtěla sedět na poslední židli (být poslední tázající – pozn.př.).

 

Číslo jedenáct – ptej se, prosím.

11) (Dialog mezi tázající se a Kryonem.) Zajímavé je, že tě vidím jako číslo 10. – Chtěla jsem se zeptat na něco, ale rozhodla jsem se zeptat na něco jiného. – Hmm, jak neobvyklé! – Bylo nám řečeno, abychom hovořili vědomým jazykem a my se snažíme, ale tolik z nás se stále učí jak! Je zde nějaký snazší způsob či zkratka? Jsem netrpělivá. – Ó, řeknu ti, proč jsi číslo deset… (Smích.)

 

Desítka v numerologickém vyjádření je jako jednička – nové začátky ve tvém životě. Už to začalo a ty rozumíš tomu, co říkám. Vím, že jsi si toho vědoma.

 

Ptáš se na něco, co je důležité: „Jak „nést“ Mistrovství (Myšleno „jak se chovat jako Mistr“ – pozn. př.), když všichni kolem jsou idioti?“ (Kryon se směje.) NEJSOU! Ale vypadá to tak. Když vstoupíte do staré energie, vidíte chyby a chyby a chyby. Když si přejete říkat pravdu a nechcete vypadat jako že někomu nadáváte nebo že to víte lépe nebo že víte něco, co oni nevědí… Takže jaký by měl ten jazyk být? To je koncept. Chci, abyste ve svém životě hovořili soucitně. Jenom soucitně! Pokaždé, když otevřete pusu, chci abyste mysleli soucitně. S vámi přichází nový začátek a ty víš, o čem hovořím, číslo deset. ;-) A je to soucitný jazyk, o kterém chceme, abyste všichni zde věděli.

 

Předtím než otevřete pusu před těmi, kteří nevěří, co vidíte? Vidíte, že to, co dělají, pravděpodobně zaseje semena jejich vlastního zániku? Nebo chcete brečet kvůli hlouposti, která tam je? Možná ti energie právě odpověděla. (Náhle se změní hudba v intenzivní zvuk podobný vysokému hučení – pozn.př.) Vyřešíte to jazykem soucitu. Někdy není co říct. A tak buďte tiší. I to je jazyk. A někdy se stanou láskyplné věci, které nikoho neurazí. Oni budou vědět, že je bezpečné s tebou hovořit. A to je klíč. Kdykoli to ucítí, mohou k tobě přijít. A někteří z nich přijdou, vzhledem k tomu, co se odehraje v tvém životě. Děkuji.

 

A tak to je. V tomto čase, který jsme strávili spolu, jsme zaseli některá semínka a předali několik informací a dokonce se i trochu pobavili.

 

Na závěr chci, abyste věděli toto – je to zlomové: Nemůžete mít Lásku Boha a Soucit ve svém srdci a zároveň být v depresi. (Usmívá se.) Až vyjdete z této budovy a uvidíte vznešenost Gaii, bude na vás křičet, že jste součástí systému a ten vás ctí. Jak se díváte na stromy, tak se ony dívají na vás a říkají: „Vítej zpět. Vytvořme nyní tu změnu společně.“

A tak to je.

KRYON

 

(1)  Mt. Shasta – Druhá nejvyšší hora Kaskádových vrchů (4 317 m) a sedmá nejvyšší hora Kalifornie. Hora je významným duchovním místem původních obyvatel Ameriky

Zdroj channelingu: MP3 nahrávka (47 minut) - www.kryon.com.
Tento Kryonův channelling je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si
jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst, tisknout a dále
šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA.
MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena
k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky a pro www.kryon.webnode.cz
 dne 20.11.2012 do češtiny přeložila Marie Kuchařová
(www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené
a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním
způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět