6-2014 Kryon

Co přichází

 

Tento živý channeling byl přijat v Grand Rapids v Michiganu 1. června 2014
(Prolomení 3D „bubliny“)

 

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Jste si vědomi rodiny v místnosti? Rodinu definujeme jako duše, které se navzájem znají. Definice duše, kterou jsme vám dávali tolikrát, se mění pokaždé, když vám ji předáváme. (Kryon se směje.) Protože je nemožné duši definovat.

 

Je to kousek Boha, je to kousek vás, je to kousek druhé osoby s vámi, vedle vás. Je to ta věc, která spojuje dohromady všechny lidské bytosti do jedné. A ti, kteří to vnímají, vědí, že to spojení je i s Gaiou. Jednota všech věcí, jednota lidstva, jednota vědomí a Boha je překrásný koncept. Nyní je to realita jen několika lidských bytostí na planetě.

 

Na cestě sem jste prošli mnoha roky, doslova eony let zkušeností ze singularity (jednotlivosti). To se nyní začíná měnit. Dnešním úkolem jsou radost, humor, „aha momenty“, zjevení, vědění, potenciály, možnosti… to vše je o otevírání toho, čemu říkáme třídimenzionální bublina vědomí.

 

Vy v místnosti, kteří jste na planetě půlstoletí a déle, zamyslete se nad tímto: dosud jste žili v určitém paradigmatu existence. Můžete ho pro sebe nazvat New Age, můžete to nazvat metafyzikou nebo esoterikou… ale to paradigma bylo stejné – žili jste, pracovali a dýchali ve třech nebo čtyřech dimenzích. Podle toho, jak vnímáte svoji realitu, stále jste jen ve 3D nebo 4D. A možná se snažíte zapojit svou intuici a některým se to daří. Možná jste léčitel nebo léčící jasnovidec, nebo patříte k těm, kteří se jakkoli dotýkají multidimenzionálního vnímání. Na konci dne se ale vracíte do své tří nebo čtyřdimenzionální „bubliny“. To byl dosud způsob přežití vás všech. Zatím ještě nejste multidimenzionální. Ale právě teď jste na hraně procesu rozšíření multidimenzionality tolika způsoby!

 

Věda na vaší planetě je nyní pouze jedna. Větší než věda je vědomí. Dovolte mi, abych otřásl paradigmatem, které se týká toho, kam si myslíte, že jdete. Lidstvo věří, že věci se změní a zlepší v rámci paradigmat, která máte teď. V rámci pravidel, která existují teď. V rámci fyziky, která existuje teď. Ale to není možné! Došli jste tak daleko, kam to šlo. A nyní jste před průlomem.

 

Je to průlom nikoli z jedné dimenzionality do jiné. To je omyl, o kterém jsme už hovořili. Nejdete do páté dimenze jen proto, že jste ve čtvrté. Průlom je ze čtvrté dimenze do všech!  To je důvod, proč jsou otřesy a proměny paradigmatu „3D bubliny“ tak velkolepé. Protože se chystáte vtrhnout do multidimenzionality.

 

Jak se to začíná dít, začíná to odstrkovat vaši současnou bublinu a to je nepříjemné. Žádáme vás – žádáme vás – abyste začali myslet mimo omezení toho, kdo si myslíte, že jste. Chci vám říci, co se děje. Bude to pro vás nepříjemné. Staré duše zahajují změnu parametrů a atributů své 3D bubliny. A to nebude „dávat smysl“. Hovoříme v metaforách, to je jediné, co máme k dispozici. Upřímně, je to to jediné, co máme. Pokud bychom vám předali jádro fyziky a jádro metafyziky toho, o čem mluvíme, dávalo by to menší smysl než to, co bude následovat.

 

Představte si vás všechny obklopené určitým druhem bubliny – to je vaše dimenzionalita – a nyní se jí chystáte protrhnout, rozšířit a do určité míry do ní zahrnout multidimenzionalitu. Stane se jedna ze dvou následujících věcí: Buď se vám to povede, nebo ne (úsměv). Co si o tom myslíte? Říkáme vám, že to nezůstane stejné. Nemůže. Energie všeho, co vás obklopuje, včetně systému mřížek, které jsme umístili, se začíná posouvat. Umožňuje to odlišný druh vědomé fyziky.

 

Co to způsobí třídimenzionální bublině vědomí? Výsledkem bude jedna ze zmíněných dvou věcí. Buď bude polopropustná, což můžete vnímat jako „díry“ ve vaší bublině, které umožní multidimenzionální myšlence procházet oběma směry. Nebo – pokud uzavřete své vědomí – stanou se nové energie životní silou, která promění vaši bublinu v zrcadlo.

 

Pokud je to věc, kterou se chystáte udělat, bude to nepohodlné, protože vaše bublina bude odrážet vše, co jste do ní poslali. Pochyby, strach, „nemůžu“, „nedokážu“, postoj oběti. Veškeré věci, se kterými bojujete. Pokud tím vším neprorazíte, a neuděláte to v několika příštích letech, tyto věci se „zacementují“ do podoby zrcadla.

 

Nejedná se o trest. Souvisí to s tím, o čem hovoříme – energie kolem vás se mění! Vy se buď změníte také, nebo ne. Pokud to neuděláte, bude to horší. Je to vaše rozhodnutí. Netýká se to jen vás. Bude se to dít celému lidstvu. Uvidíte ty, kteří se mění, a ty, kteří ne. Bude tak jasné, kdo je chycen ve své bublině. Cokoli vyšle, to se mu odrazí zpátky a bude to horší.

 

Je to poprvé, kdy tyto věci otevíráme, protože chceme, aby to tady slyšela celá rodina. Dává vám to smysl? Nejprve se muselo změnit to, co je okolo vás. Proto se posouvá systém mřížek. Víte to, drazí? Musel se posunout. Magnetismus této planety se značně přesunul od doby, kdy jsem přišel, abych provedl tuto změnu. Je to fyzikální změna. Dovolte mi popsat, co ještě je s tím spojeno. Někteří to již vědí a jiní ne.

 

Právě nyní váš sluneční systém, jak rotuje okolo centra Galaxie, prochází novou – pro vás novou – oblastí vesmíru. Čas mimo Zemi je měřen v REVech (jednotkách oběhů) okolo centra galaxie. Neexistuje nic podobného jako roky nebo měsíce, protože každý sluneční systém má svůj vlastní systém času založený na tom, jak se pohybuje. V galaxii existuje pouze jediná konstanta – doba oběhu okolo centra galaxie, protože všechny sluneční systémy obíhají okolo centra stejnou rychlostí.

 

V této oblasti vesmíru jste již byli, ale ne v době, kdy byl na planetě lidský život. Chystáte se vstoupit do oblasti vesmíru, která je pro vás nová a zahrnuje určitý druh záření. Vaše věda začíná toto záření pozorovat, jak se z okrajů vaší sluneční soustavy pohybuje vaším směrem. A tak je tu strach. Dosud jste nic podobného neviděli. Je to jiné. Až se toto záření setká s magnetickým polem Země a vplyne do heliosféry Slunce, změní parametry samotných energetických obalů okolo vás a vaše bublina se změní. Tento mechanismus je „posouvá realitu“ a přichází právě včas.

 

Dovolte mi odpovědět na otázku, kterou právě teď pokládají intelektuálové, kteří nás poslouchají: „Kryone, co kdybychom to nedokázali? Co kdybychom se v minulosti zničili?“ Na to já řeku: „No a…?“ Stalo by se to stejně a nové záření by dopadalo na pustou Zemi zničenou nukleární válkou. Namísto toho se snáší na život, který se rozhodl zůstat, být rozšířen a vylepšen. Pokud mi nevěříte, rád bych vás požádal, abyste se podívali okolo sebe a zeptali se vašich vědců. Děje se něco neobvyklého? Pozorujete zvláštní záření v slunečním systému, která jste dosud neviděli? Co to znamená? Oni vám poskytnou fyzikální pozadí těchto věcí, ale nebudou vědět, co to je. Já vám řeknu, co to je. Je to laskavost, je to dar! Změní to tuto planetu. Ti, kteří se toho chopí jako první, budou staré duše.

 

Vyzývám vás, abyste prolomili bublinu, ve které jste. Čeho se bojíte? O čem pochybujete? Dokážete prorazit paradigma strachu, pochybností o vlastní hodnotě, a přesunout se do místa, kde vaše „bublina“ může přijímat, co je dáváno? Protože fyzika samotného vědomí se chystá změnit.

 

„Kryone, kdy se to stane?“ A odpověď zní: „Ano!“ (Kryonův humor – obecenstvo i Kryon se smějí.) Bude se to dít pomalu. Jste právě na hraně tohoto procesu. Vaše děti toho budou svědkem, jejich děti toho uvidí víc. Krása toho všeho by vám měla být zřejmá. Děti, které se rodí do nových energií, je přijímají jako normální. Přijdou sem s bublinou, která bude odlišná od vaší. Nebudou muset tímto procesem procházet. Jejich bublina již bude polopropustná. Budou připravení na multidimenzionální myšlení, nové lidské vědomí. Víte co? Vaše děti se na vás budou dívat a budou říkat: „Co je to s tebou?“ (Obecenstvo se směje.) A některé z nich budou mít pravdu. To, co říkají, není pouze tím, že by ještě nevyrostly. Už dostatečně vyrostly. Dívají se na všechna ta stará paradigmata a nemohou tomu uvěřit – jsou tak zastaralá, tak nesoucitná, tak omezující, tak svíravá, tak singulární! Některé z nich mají pravdu. Teď víte, proč je tak dramatický rozdíl mezi generacemi. Jejich děti se na ně budou dívat stejným způsobem.

 

Něco se děje se samotným éterem kolem vás, se samotnou fyzikou vědomí. Je zdokonalována, měněna radiacemi z vesmíru, do kterého se posunujete. Tato záření v kombinaci s tím, co máte, vytvoří pokročilou Zemi. Museli jste vědět, že se to stane, nebo ne? Když jste chtěli překročit mezník (Kryon má na mysli rok 2012 oddělující staré a nové – pozn. překl.), bylo v tom zahrnuto ještě něco dalšího. Mluvili jsme o tom už poprvé (v prvním channelingu po tomto přechodu – pozn. překl.)! Je to benevolentní, je to krásné, je to nádherné… Právě teď se na planetě rodí děti, které mají odlišné parametry biologie. Chci, abyste si těchto věcí všímali a zabývali se jimi. Protože až se stanou, můžete si vzpomenout na tento den. Můžete si připomenout podivného channelujícího chlapíka, co vám přináší informace. Až se to objeví ve zprávách, třeba si pak řeknete: „No, tak to se možná stanou i některé další věci, o kterých mluvil…“

 

Očekávejte děti s větším játry. Proč by měly mít něco takového? Odpověď je: k vyčištění toxinů! (Kryon se směje.) Aby byly lépe připraveny na Zemi, která je znečištěná! Co vy na to? Takže nezemřou tak brzy, protože budou lépe připravené. Očekávejte děti, které přichází s dalšími atributy v jejich imunitním systému. Porazí věci, se kterými jste bojovali celý život. Očekávejte lidstvo, které nebude mít rakovinu! Vyhlížejte lidstvo, které nebude mít nemoci! Dokonce ani takové nemoci, které byly předány dál s vašimi geny. Jejich DNA bude pracovat lépe, než vaše. Kolem nových dětí bude nastavení, které teprve přichází, které mění samotnou atmosféru, kterou dýchají, magnetismus, ve kterém sedí. Změní se fyzika lidského vědomí, která bude ovlivňovat život samotný.

 

Musí se to stát tímto způsobem. Překročili jste mezník. Není to odměna, je to fakt. Plejáďané věděli, že to přichází. Věci byly měřeny tímto způsobem. Byli jste na planetě dosud méně než polovinu oběhu okolo centra galaxie (REVu), uvědomte si to. Načasování je perfektní.

 

V roce 2012 jsem řekl ohledně roku 2013: „Bylo by nejlépe, kdybyste se zamkli ve skříni a nedělali jste nic. Nechte někoho, ať vám dává jídlo dírou pode dveřmi.“ (Obecenstvo s Kryonem se smějí.) Byla to metafora vyjadřující: Držte se zpátky. Protože okolní energie nebudou příjemné. Budou vytvářet smutek a žal, úzkost a strach. A tak to taky bylo. Nyní je však rok 2014, směřující k roku 2015. Řeknu vám, překročili jste velmi, velmi důležitý mezník. Skutečně jste to udělali, staré duše.

 

Jsou zde lidé, právě teď v obecenstvu, pro které je toto vše naprosto nové. Úplně vše. Co s tímto můžete dělat? Rád bych řekl vám všem: Máte čas! (Kryon se divadelně zhluboka nadechuje a vydechuje). Můžete se uvolnit? Tyto věci, o kterých mluvím, potrvají generace. Máte čas utřídit si věci, propracovat se jimi. Současně můžete pozorovat, jak se dějí – i u dalších lidí kolem vás. Můžete vidět, jak se uzavírají do sebe, jejich problémy se pro ně budou stávat hlubší a obtížnější. Protože jejich ulity se pro ně stanou zrcadly.

 

Je to pro vás pozvání expandovat. Toto vše je nové. Zkuste se uvolnit a zeptat se svého vlastního těla – až budete sami, mimo tento zástup, tento vliv a tento channeling, zda je cokoli z těchto věcí reálné a pravdivé. Vaše tělo, stará duše, je navrženo tak, aby vám předalo pravdu. Když mu budete naslouchat, obejme vás a pak vám řekne, že vám trvalo dost dlouho, než jste na to přišli. Naslouchejte hlasu, který řekne: „Vítej doma!“ Tyto informace nejsou zas tak zvláštní. Nejsou divné. Není to doktrína, kterou byste se měli řídit. Není to věc, kterou byste měli uctívat. Tato informace je velkolepá, je laskavá, je o lidstvu a vaší roli v něm! Budete se chtít připojit k expanzi? Neseděli byste tady, pokud byste si to nepřáli.

 

Teď chci oslovit posluchače záznamu. Udělal jsem něco, co jsem nikdy dřív neudělal. Tento channeling je předáván na konci druhého dne semináře „Akášická síla“ a tyto zprávy nebývají nikdy nahrávány. Tato však ano. Řekl jsem svému partnerovi, aby šel a zmáčknul knoflík. Byl překvapen. Nyní ví proč. Tato informace se potřebuje dostat dál. Posluchači, nejsi v místnosti a my to víme. Tato informace se týká každé jednotlivé staré duše na planetě. Pozvali jsme vás k expanzi. Časové kapsle se začínají otevírat. Postupně se budou otevírat s novými vynálezy. Změní některé parametry reality. Ještě to bude chvíli trvat, ale nastane nové období vynálezů. Bude se to dít po celé planetě a vynálezy nesmírně pozitivně ovlivní oblast zdraví. Vynálezy umožňující prodloužení života pro všechny. Budou to staré duše, které začnou přijímat myšlenky, jak naložit s problémy, které vás trápí dlouhý čas. Oblast energetiky, přelidnění, zdraví, potravy…

 

Odpovědi jsou připravené, aby k vám přišly. Nebudou to ty, které očekáváte. Dojde k mnoha: „Aha, proč jsme o něčem takovém neuvažovali dříve?“ Uvědomíte si, že jste o něco chytřejší, než byla předešlá generace. Stará duše, chci ti říci následující – každému, kdo tomuto naslouchá nebo to čte ze záznamu. Vrátíš se sem zpátky! Mladý člověk, starý člověk, vrátíš se. Budeš řešit tyto hádanky po generace. Vždy, když se vrátíš, budeš si pamatovat hodně z toho, co ses naučil. Nebudeš se to muset učit znovu. Už jsme to řekli – bude to intuitivní. Proto se budete muset probouzet do intuice.

 

Chcete-li vidět generaci probouzející se do intuice, podívejte se na dnešní mladé lidi! Zaměřte se na dnešní velmi mladé lidi a poslechněte si, co říkají. Je to čistá intuitivní myšlenka. Jednu z věcí, kterou vám vaše vnoučata říkají, je informace o tom, kdo byli předtím. Co vám to říká? DNA se mění. Tyto děti jsou si více vědomy své Akáši. Vy můžete také!

 

To by vás mělo vzrušovat! (Kryon se směje.) Nemělo by vás to deprimovat! Nechci, aby kdokoli z této místnosti vzal tyto věci a proměnil je v něco negativního! Tak vám nebyly předány! Je toho tolik, co potřebujete slyšet. To, co k vám z vesmíru přichází, je jako sůl pro dobré jídlo. (Smích.) Vařili jste ho dlouhou dobu a nyní je připravené. Nasytí vás, jako nikdy dřív… Načasování je perfektní. Jste na správném místě, ve správný čas. Nikdy dřív nebyla doba, jako je tato. Nedovolte, aby vás tyto zprávy deprimovaly. Protože se tak stane, pokud to dopustíte. To pro dnešek stačí.

 

Tak to je.

KRYON

 

Zdroj: MP3 nahrávka (27 minut) – www.kryon.com  – What´s coming

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z.
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně
k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.)

 

zpět