6-2014 Kryon

„Fyzika vědomí – odhalená budoucnost“

 

Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs v Západní Virginii, 29. června 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.

 

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tato komunikace bude trochu jiná. Jde o celkový pohled na vaši budoucnost, přesto je ten termín „budoucnost“ prchavý, protože může obsáhnout skoro jakýkoliv časový úsek. Netýká se to okamžité budoucnosti, ale spíše budoucnosti planety obecně. Je to ten druh channellingu, se kterým má můj partner problém, protože věci, které jsou často předávané, jsou předávané mimo dosah jeho trojrozměrného mozku. Tyto typy poselství někdy dostává dvojmo i trojmo. Ve stejné době, kdy k vám mluví, přijímá další poselství, aby mohl rozšířit to, které právě předává. To se stává znovu v okamžiku, kdy je přepisuje. To je to nejlepší, co můžeme udělat, když předáváme multidimenzionální poselství trojrozměrnému mozku. Občas s tím bojuje, a jestliže to je pro něj příliš tajemné, jednoduše se vrátí a udělá překlad znovu.

 

Toto je ten druh poselství, které možná budete chtít mnohokrát prozkoumat. Je to ten druh poselství, které byste mohli vložit do časové kapsle, abyste ho mohli později otevřít a lépe pochopit poté, co se věci trochu změnily. Části informací, které vám teď předávám, byly zmíněny [naznačeny dříve], ale teď chceme vykreslit větší obraz.

 

Mluvím hodně o posunu. Můj partner pořádá školení o tom, co vás čeká, ale jeho lekce představují pouze počátky toho, co bude. Může vám představovat pouze věci, které jsou v systému vašeho chápání. Předává to lidstvu, které půjde krok za krokem ve své logice, a přitom chápe věci pouze prostřednictvím toho, co zná, ne toho, co nezná. Je to skládačka, snažit se rozluštit to, co by mohlo být, v rámci toho, co jste nikdy nezažili, že? Je to jiné a je to pomalé. Ale tam to začíná, moji drazí, a to je vše s čím můžeme pracovat.

 

Začnu tím, že vám povím, že to, co zde na Zemi v tuto chvíli probíhá, jsme my viděli už dříve. Moji drazí, kdybyste mohli srovnat galaxii a všechny planety, které tím dříve jako školou prošly, dnešní energie by byla dokončením prvního kroku vědomí. Viděli jsme to mnohokrát předtím. Probíhalo to v této galaxii s jinými už před vámi, takže víme, co přichází, protože ty další kroky, před kterými stojíte, jsou stejné jako ty, kterými jiní prošli před vámi. Vy jste v galaxii nováčky, kterým se to děje. Vaše pozemská civilizace je velmi mladá a právě si začíná uvědomovat, co má cenu a co ne.

 

Rozebrané lidské vědomí
To, co popisujete jako lidské vědomí, jím není. Je to prostě jen vědomí. Patří k lidské bytosti jen proto, že jste lidé a vidíte ho tak. Vy, jako lidská skupina, vytváříte jakousi energii vědomí, proto ho nazýváte lidským vědomím, ale je skoro identické s vědomím, kterým prošly ostatní planety. Je to energie, která má váhu [více o tom dále]. Nazvali byste fyziku „lidskou fyzikou“?

 

Pro vás vědomí představuje životem vyprodukované uvědomování si. Může ho vytvořit pouze život. Představuje individuální a skupinové myšlenkové hodnoty a změny v průběhu času. Zralost cyklu planetárního vědomí je téměř identická od planety k planetě, protože galaxie je vytvořena z fraktálů energie. Od těch nejmenších po největší, fraktály představují opakující se části stejné věci. Je to nádherná představa a znamená to, že existuje společný systém života napříč galaxií a společné rysy všude s ohledem na její strukturu. To umožňuje, aby se stavební bloky života skoro všude podobaly struktuře DNA. V pokročilém životě přináší DNA daleko více než chemické informace, ale všem jsou společné stejné druhy aminokyselinových struktur, které máte ve svém těle. Viděli jsme to už dříve. Nedává vám to smysl, protože jste viděli, že vesmír začal ne z mnoha, ale z jednoho zdroje? Nicméně, tento zdroj přinesl fraktály všeho, co je dnes.

 

Jste mladá civilizace, moji drazí, tak mladá, že je obtížné vám dokonce dát perspektivu toho, jak mladí jste. Váš solární systém, s vaší civilizací jako její částí, neoběhl galaxii ještě ani jednou! Postoupil zatím o zlomek vzdálenosti jednoho oběhu [jednotka REV]. Zabere to téměř 200 miliónů pozemských let, jedenkrát procestovat kolem centra galaxie [jeden REV]. Jaký máte pocit z toho, když víte, že existují společnosti a civilizace v jiných světech daleko od vás, které už oběhly dokola tři REVy? Plejáďané (vaše semenná biologie) – polovinu REVu. Tím vám chci jen ukázat, jak starý je život v této galaxii. Někteří z nich vás navštěvují, ale nikdo z nich, nikdo z nich vás nedokáže ovlivnit na stupeň, na jaký to dokážete vy sami. Galaxie tvoří tým se životem a vy jste byli dobře schovaní, mimochodem. Až do teď.

 

Už dříve jsme viděli planetární zralost, proto vám chci poskytnout větší obraz. Vaše stáří jako lidí na této planetě začíná vysvětlovat, proč Země prochází tak hrozným časem. Historie pozemské civilizace vám připadá nepěkná, že? Vaše minulost a vaše historie jsou naplněny energií přežití: zabíjení, hrozné zbrojení, masová destrukce a žádná elegance nebo respekt k životu. Mučení bylo běžné, a veřejné popravy byly sportem. Moji drazí, všechny planety si tím prošly! Všechny, protože civilizace to dělá; buduje se v průběhu času a růstu. Část růstu nejde vždy směrem k dospělosti. Má schopnost cestou zničit sama sebe, nebo semena svých znalostí. Občas se tak stane, a někdy ne. Jak víte, vaše Země právě minula bod, kde toto bylo možným scénářem (sebezničení – pozn. překl.).

 

Přichází období, kdy si lidské dítě začíná být vědomo sebe sama. Ego získává navrch a všichni myslí jen na sebe. Můžete to vidět u atributů přežití na školním hřišti. Můžete právě sledovat, jak se z některých stávají násilníci, aby přežili, a z některých ne. Některé děti se svým vědomím nikdy nedospějí, a zůstanou násilníky i jako dospělí. Bojují a rvou se celý svůj život. Nikdy neobjeví eleganci a krásu, které moudrost tvoří s dospělostí. Často umírají mladí.

 

Planetární vědomí a to, co jste nazvali „lidská povaha“, dospívá – nebo ne. Jak coby civilizace vyrůstáte, shromažďujete znalosti a zkušenosti. Konečně se utváří moudrost, která plodí nové myšlení o lepších cestách řešení problémů, a ne staré techniky přežití [válku]. Skrze toleranci a spolupráci máte příležitost růst a začít společně pracovat, přesně tak, jak to bylo v procesu, který jste zažili během dospívání jako děti.

 

Musíte to udělat, abyste se posunuli vpřed. Děti to neznají, protože nemají dostatečné intelektuální schopnosti, aby to mohly vidět. Nevědí, co ještě nezažily, a jak víte, některé nikdy nedospějí, a jejich životy budou odrážet hněv, násilí a jednoduché myšlení přežití celý jejich život. Opravdu se musíte na celý systém dívat skrze metaforu vašich vlastních dětí a toho, jak dospívají.

 

Když vychováváte své děti, dělají stejné věci, jako dělají civilizace. Procházejí lety dospívání [povzdech] a potom doufejme, že z toho vyrostou. Zjednodušuji to a aplikuji dětské vědomí na lidskou civilizaci, ale dovolte mi to. Proč? Protože jste stále na hřišti! Stále jeden druhého sekýrujete, aby bylo vidět, kdo je šéf; stále se vám dostává reakcí; jste stále v přežití – až do doby asi před 50 lety, kdy se to začalo trochu měnit. Teď jste překročili mezník, kde byste mohli zničit sami sebe a nestalo se tak. Říkali jsme vám stále znovu, co tento časový rozvrh je a co vám kalendáře starých národů říkají. To také vysvětluje, proč jsem zde – je to pravá oslava toho, co jste udělali. Teď chci v tomto konkrétním channelingu pokročit dále.

 

Neviditelná energie vědomí
Chci vám vyprávět o pronikavé neviditelné energii představující hluboký nepoznaný systém.

 

Existuje dar energie, který zajímá mnohé z vás. Nemůžete ji spatřit, ale chcete ji, protože se vás dotýká způsoby, které jsou fascinující. Tato neviditelná energie je zodpovědná za to, co ezoterici a lidé New Age cítí jako první. Někteří dokážou zachytit energii v něčím aurickém poli. Opravdu citliví léčitelé mohou skutečně nacítit problémy jiného člověka. Pole kolem vás vysílá nemoc, zdraví a radost. Co je to za energii? Jak funguje? Vy, co jste vědecky založení, nechtěli byste si ji zabalit, vzít domů a prozkoumat? Ale to nemůžete.

 

Institut, který svolal toto setkání [Arlington Institute* v Západní Virginii], se obklopuje právě těmito energiemi – neviditelnými energiemi, které jsou jiné. Co je to, co médium čte, jasnovidný člověk cítí nebo futurista vidí v budoucnosti? Odkud pochází tato energie a může se vůbec nazývat energii? Proč je tak nepolapitelná? Za okamžik vám řeknu více a to je klíčem k budoucnosti.

 

Opakuji, že dítě neví nic o eleganci moudrosti. Dítě nepřemýšlí o tom, jak spojit věci dohromady, aby z toho měly užitek všechny děti kolem. Dítě, které je vedené egem, které je probuzené jen tak, že si uvědomuje samo sebe, dělá jen to, co dítě dělá, aby pomohlo samo sobě. Jedinou výbavou, kterou dítě má, jsou základní emoce, a cokoliv dalšího, co potřebuje pro vytvoření řešení velmi jednoduchým způsobem. Dítě bude tlouct kolem sebe, křičet, bušit nebo strkat ostatní tak, aby dostalo, to co chce. Dáte-li dítěti talíř moudrosti, podívá se na něj a nebude mít žádnou představu, co to je. Zahodí jej jako něco neužitečného.

 

Lidstvo stojí na této křižovatce. Vědomí přežití je o přeměně do dospělejšího způsobu myšlení. Tato neviditelná energie má atributy, o kterých nic nevíte. Když vám dám talíř, mohli byste ho zahodit. Možná, byste ho ani neviděli. Pracovníci světla a staré duše poznávají změnu jako první. Vše, co se týká této neviditelné energie, které říkáme kvantové vědomí lidstva, se začíná sířit, takže bude trochu zřejmější a daleko méně prchavá.

 

Kdybych vás právě teď vzal k jiné civilizaci, jako jsou Plejáďané, Orioňané nebo Arkturiáni, nic byste nepoznali. Jako když dítě navštíví setkání básníků – byli byste zmateni! Kde jsou hračky? Proč je to tak nudné? Proč nemůžu pochopit, o čem to mluví? Kdy začne ten film? Už tam jsme?

 

Zaprvé – oni nemají technologii, jak ji chápete vy. Proč? Protože fyzické stroje, které dělají věci, už dávno vyhodili, protože fungovaly pomalu. Uvědomili si, že fyzika lidského vědomí dokáže stvořit vše, co potřebují. Takovým směrem to jde, moji drazí, a vy nevíte, o co jde. Nevíte, co nevíte.

 

A teď vám dáme ohledně toho několik náznaků, tak nám to dovolte rozvinout. Lidské vědomí nemá žádnou stručnou definici, kromě té, kterou jsem vám předal na začátku tohoto poselství – o energii života. Ale co kdybych vám řekl, že na jiných dospělých planetách má pevnou definici? Proč? Protože vám to mohou ukázat na tabuli a použít lidskou školní metaforu. Je to matematika! Má pravidla a má fyziku! A nejen to, není ve 3D a nesplňuje žádná 3D pravidla. Není divu, že mu nerozumíte!

 

Mohl bych vám o něm říci všechno, ale nemělo by to žádný smysl. Zde je příklad atributů, které jsou pro vás matoucí: Řekli jsme vám, že méně než jedna polovina procenta lidstva se určitým způsobem probudí a pak ovlivní celou planetu. To by vám mělo říci, že lidské vědomí není 3D. Jak může něco tak malého ovlivnit celek? Méně než jedna polovina procenta. Není to o tom, kolik z vás to je, protože to je „vyprávění si na hřišti“. Kvantová energie existuje vždy a všude a reaguje na jinou kvantovou energii podle pravidel kvantové energie.

 

Poslouchejte, moji drazí, existuje systém, shluk systémů, o kterých zatím nic nevíte. Má vysvětlení zatím nedolehnou k učeným uším. Nebude to srozumitelné pro vás všechny, a proto si to možná přejete přečíst ještě jednou nebo to uložit do časové kapsle.

 

Jak vysvětlíte internet někomu, kdo ještě ani nezná elektřinu? Kde začnete? Jak vysvětlíte elegantní rozdíly motorů závodních aut někomu, kdo zatím nezná ani kolo? To je téma dnešního dne. Jak vám mám povídat o něčem, o čem nemáte žádnou představu, a přece o tom potřebujete vědět? Takže mi dovolte, abych vám předal několik stavebních kamenů a několik metafor.

 

Bariéra moudrosti
Existuje něco, čemu se říká bariéra moudrosti. Bariéra moudrosti je tím, co popisujeme jako „to, co se stane v energii lidského vědomí, když se objeví určité atributy, které nejsou kvantitativní, ale které ovlivňují a dokonce mění tuto bariéru.“ Takže to není o tom, kolik. Naopak, je to o jiných věcech, ke kterým dojde ve fyzice vědomí, o které zatím nic nevíte. Ale k těmto věcem musí dojít určitým způsobem, rozděleným způsobem, ne centralizovaným, aby se tato bariéra rozbila. Bariéra moudrosti není nějaká zeď nebo překážka, ale energetická bariéra, která čeká, až jí bude dosaženo, tak jako na to čekala zvuková bariéra. Když je bariéry moudrosti dosaženo, zlomí se staré paradigma vědomí, a už nic nemůže být takové, jaké to bylo do té doby.

 

Když jste prolomili bariéru zvuku, přišli jste domů a řekli: „To je paráda! Pojďme od teď pokračovat v používání starých letadel a starých rychlostí.“? Ne! Málem jste se nemohli dočkat, až navrhnete letadlo, které by ji překonalo! Nic nezůstalo stejné, a vy jste nemohli vrátit džina zpět do láhve. Lidstvo překročilo bod, kdy už není v módu přežití. Prorazilo bariéru moudrosti a teď vstoupilo do režimu, ve kterém začíná budovat proces prospívání. Nemůžete se jednoduše vrátit zpět do méně vědomého stavu.

 

Je to kvantový atribut. Přemýšlejte o tomto: o moudrosti, která zlepšuje mozky všech lidí do takové míry, že se většina myslí dokáže shodnout na věcech, které si nikdy dříve ani nedokázaly představit. A to vše, aniž by je to někdo učil. Slyšíte to? To jste nečekali. Bariéra je prolomena a ven vychází „intuitivní dospělé lidské myšlení“ pro celou planetu.

 

Obklopuje lidskou bytost a lidskou civilizaci takovým způsobem, že když se narodí nějaké dítě, nová dospělost se stává druhou přirozenosti – moudrost prospívání, tolerance, řešení skládanek, člověka s člověkem. Říká se tomu bariéra moudrosti. No, tak jste tam! A neobjeví se ohňostroj nebo jiskry na nebi. Nebude žádná oslava, přípitky nebo balónky – s výjimkou mé strany závoje. Všechny staré duše se těší na esenci této energetické bariéry. Dumáte, čím to je, že to funguje, a chystáte se rozšířit existující omezení, které ovlivní celé lidstvo, nejen pracovníky světla a staré duše. Jste připraveni stisknout knoflík fyziky, o kterém jste ani nevěděli, že existuje – to vyžaduje čas.

 

Chybějící dílek
A teď přichází část, kterou jsem vám chtěl předat – ten chybějící dílek. Jak to vysvětlit? Můj partnere, pokračuj velmi pomalu [mluví k Leeovi]. Lidé vysvětlují věci pouze z pohledu toho, co znají, ne toho, co neznají. Zde je příklad: Vědci se dívají do vesmíru a nalézají atributy, které nedokážou vysvětlit. Tyto atributy nevypadají jako newtonovská věda, ale newtonovská fyzika je všude zlatým standardem, takže lidská bytost bojuje, aby nalezla rovnice, které převedou nevysvětlené do newtonovských hranic. Vítejte do temné hmoty! V budoucnu se svým omezením zasmějete. Už dříve jsme vám říkali, že toto je sklon lidské logiky, a že je velmi pochopitelný! Vzít to, co je známé, pozorovat, co je neznámé, a snažit se umístit to neznámé do hranic známého. Dokonce i tehdy, když se jedná o pokřivené hranice a dokonce i tehdy, když nedávají žádný smysl. Dokonce i tehdy, když jsou tajemné! Místo toho, abyste aktivně hledali chybějící zákony fyziky, pokračujete s tím, co znáte.

 

Dovolte mi říci, že jeden z největších dílků fraktální informace je ten, který vám schází. Proč oddělujete známou energii vědomí od světa fyziky? Energie má také fraktály, a od malého k velkému, všechny fungují dohromady. Struktura atomu vytváří energii! Vědomí je energie a má kvantové zákony. Chybějícím kouskem pochopení nebo uvědomění si je fyzika vědomí.

 

Poslouchejte: Jak lidstvo definuje vědomí? „No,“ můžete říci „vědomí je koncept, který popisuje sebe-vědomý stav lidské bytosti. Nedá se změřit, protože to je pouhý koncept.“ Ne, není! Jak se vám líbí toto prohlášení? Gravitace je jakýsi koncept, který popisuje, proč upouštíte věci. Nedá se změřit, protože je to jen koncept. Vy to znáte lépe! Gravitace je neviditelná energie, která se dá vypočítat a je to kvantová energie. Magnetismus je neviditelná, měřitelná a kvantová energie. S vědomím je to stejné. Je to fyzika a vy byste si na to měli zvyknout, protože to je jedna z příštích oblastí fyziky, která vás protáhne dírou ze 3D do multi D. To, o čem přemýšlíte jako o konceptu (vědomí) jím není. Neuvědomujete si, že existují pravidla vědomí, a že je to součást kvantové fyziky.

 

Existují pravidla, předpoklady, matematika, grafy a řešení. Existují nádherné atributy, i když zatím neznámé, o fyzice vědomí. Když to začnete vidět, začne to vysvětlovat, co se stane a jaké to bude v budoucnu. Ale v této chvíli to tak nevidíte. Chybějícím dílkem je poznání, že vědomí můžete sledovat a měřit, že je můžete zmapovat, dokonce i mimo lidstvo. Je to nádherné! Představte si, že nemáte eleganci newtonovských pravidel a žasnete nad tím, jak pohyb věcí v solárním systému funguje – nemusíte. Newton to spojil dohromady. Jeho matematika vám teď dovoluje vypustit raketu a setkat se o mnoho let později s nějakým asteroidem, který není viditelný lidskýma očima! Je to čistá matematika a je to předpověditelné, a to vytváří určité nádherné možnosti.

 

Technologie, kterou máte a práce s ní na této planetě, která je tak nádherná a nápomocná vám byla předána se znalostí fyziky, kterou znáte. Toto je akce a toto reakce; zmáčkněte toto a stane se tamto. Když chápete zákony fyziky, můžete své životy zlepšit a to už děláte.

 

Právě teď lidstvo chápe a používá čtyři základní zákony fyziky. Řekli jsme vám, že jich je šest, ale i bez těch posledních dvou si uvědomujete, jak používat ty první čtyři. To změnilo lidstvo. Nádherné! A teď, co kdybych vám sdělil, že ten stejný scénář existuje ve vědomí?

 

Existují zákony vědomí, které jsou přesně takové jako zákony fyziky v tom, že jsou kauzální (příčinné – změna jedné věci způsobí změnu druhé). Ale v kvantovém světě. Tyto zákony pohybu vědomí nejsou lineární, proto vytvářejí odlišné druhy reakcí. Teď to, můj partnere, začne být složitější [mluví k Leeovi]. Právě teď ukazuji určité věci mému partnerovi a on je nedokáže převést do slov. Takže se chystám říci: dělej, co můžeš. Vidí v tom emoci: Ach můj Bože!

 

Nové druhy zákonů fyziky
Kdybyste znali zákony vědomí, mohli byste vybudovat lepší svět. Poslechněte si tyto atributy. Především – vědomí necestuje z místa na místo; necestuje žádným přímým směrem; necestuje! Vědomí není na jednom místě, nepřechází na jiné; vědomí se nerozšiřuje. Nestává se větším ani menším. Vědomí pouze JE. Vědomí fyziky je přesně jako atributy 3D fyziky v tom, že sedí a je připravené, až bude povzneseno nebo ne – podle toho, jaké zákony jsou kolem něj. Když se použijí určitá pravidla nebo zákony, potom se změní všechny ostatní zákony. Vědomí je tmelem existence života. Pokud by existovala nějaká definice života, potom je to tato.

 

Dovolte mi, abych vám pověděl o několika faktorech, které se dají aplikovat na vědomí, aby se změnilo. Jeden z těchto faktorů se nazývá faktor benevolence (laskavosti). Věděli jste, že protože fyzika vědomí je zkoumána a faktor moudrosti je aplikován (získaný překročením bariéry moudrosti), tak to, co se stane dále, je jakési exponenciální porozumění a aplikace pravidel vědomí, které vytváří faktor, jenž generuje benevolentní čin? To je ale zamotané, můj partnere! Dovedl bys to říci lépe? [Lee vrtí hlavou.]

 

Dovolte mi to říci takto: Právě teď na této planetě probíhá boj mezi silami energie. Kvůli vědomí, které jste rozvinuli, a „zákonů“, které jste umístili prostřednictvím fyziky vědomí, nastal právě teď boj v mnoha záležitostech na této planetě, o kterých jsme nikdy nemluvili. Je na planetě zlo? Ano. Existují entity, určené k tomu, aby přišly a dělaly problémy? Ano. Je to šokující? A proč by mělo? V době přechodu do možnosti vyššího vědomí – proč by mělo být? Moji drazí, je to proto, že s tím, co jste vytvořili ve fyzice vědomí a s pravidly, které byly aplikovány, si razíte cestu nižším vědomím způsobem, který je nutí uhnout vám z cesty! Nezapomeňte, že to je 3D způsob přežití. Takže co myslíte, že uděláte? Budete bojovat! Pochopili jste to?

 

Když se pravidla fyziky použijí na určité situace, můžete sledovat, co se stane. V tom spočívá krása poznání 3D fyziky. Avšak stejné je to i s vědomím. Když dosáhnete bodu porozumění fyzice vědomí – jejímu fungování, mechanismu, rozdělení a spirálnímu dodání – zabouchnete dveře starším energiím. Jisté entity, které navštívily tuto planetu v minulosti, ji už dnes navštívit nemohou. Slyšeli jste to? Nemohou vstoupit! Fyzika vytváří bariéru a oni ji nemohou překročit. Existují temné energie a myšlenky temnoty, které by chtěly vstoupit a hrát si s vaším vědomím. Někteří je nazývají zlem. Ovlivňují lidi a tito lidé s nimi pracují. Pomáhají jim získat moc a kontrolu a v tom, jak ji získávají, není žádný půvab. Ale dveře se zavírají! Zlo, tak jak je znáte, začne slábnout. Zlo je energie, která je nasávána určitými lidmi. Potom se tito lidé opravdu stávají zlými, ale je to jejich volba. To je staré vědomí. To je nejlepší vysvětlení, jaké máme pro to, co se v budoucnu stane.

 

Plejáďané teď poskakují, protože vědí, co se zde děje. Je to téměř jako exponenciální evoluce, jestli chcete. Jedna věc vede k další a staví se jedna na druhou. Nakonec nebudete muset znovu začínat pokaždé, když se narodíte, díky tomu, co již můj partner dnes popsal. Duchovní evoluce začíná, a vy začínáte přicházet na planetu se znalostí faktorů, které jste se dnes naučili a budete na nich stavět ve vašem příštím životě. Kdybych mohl použít nějaké označení, pak to, že se narodíte moudří.

 

Později, až vám bude odhalena fyzika, porozumíte nástrojům, které mohou pracovat s vědomím. Konec konců, je to jen fyzika. Co byste si nemysleli je, že to nemusí být nutně stroje, ale spíše biologičtí pomocníci. Ale nebudete je mít během chvilky. „Kolik generací to potrvá, Kryone?“ Neřeknu vám to. Důvod je ten, že vám nechci dávat nastavení, které by pokazilo party. Každá jednotlivá planeta má svůj vlastní časový cyklus s ohledem na rychlost svého vlastního vývoje.

 

„Jak to funguje? Jak rychle to funguje? Jak to začne?“ Už to začalo! Jste na hranici bariéry a prolamujete se dovnitř. Jakmile tam jednou jste, tak bych vám chtěl říci, že dosažené výkony všech planet, které dosáhly tohoto bodu, jsou stejné. Všechny se posunuly vpřed, každá z nich. Je to, jako by do toho bylo zapojeno kolektivní vědomí celé planety. Je to, jako byste zahodili vypínač a žádné množství temné energie by to nemohlo zastavit. Ach, bude se snažit! Už jsem vám to řekl dříve. Lidé, kteří do staré energie tolik investovali, jsou jako děti na hřišti, nechtějí vyrůst. Budou kopat a křičet a mlátit kolem sebe. Vědí, že světlo všechno změní a že nedostanou šanci fungovat tak, jak fungovali dříve.

 

A to je to, o čem mluvíme. Benevolentní (laskavý) faktor a bariéra moudrosti pracují v rámci zákonů vědomí fyziky způsobem, který opravdu spočítáte. Zakončíte to tím, že se zvýší procento efektivity vaší DNA, a to pozvedne generaci za generací. Nakonec budete mít lidskou bytost, která dokáže zacházet s hmotou a zdánlivě tvořit věci z ničeho. Proč je to tak zvláštní? Je to jen fyzika! Nedává smysl, že multidimenzionální fyzika dokáže kontrolovat nižší druh fyziky? Nejvyšším druhem fyziky je vědomí a tato fyzika může kdykoli kontrolovat 3D fyziku.

 

Mír na Zemi? Ach to je snadné. To je začátek. Sejete pro to semena. Je to jisté. Podívejte se na vaše zprávy. Tak, jak to vypadá dnes, to nebude vypadat věčně. To platí jen pro dnešek. Mír na Zemi není konečným cílem – to sotva! Až vyrostete a budete dospělí, skončíte s házením kamenů jeden na druhého. Skoncujete s tím! To je normální. Potom začnete mít elegantnější myšlenky. Mír na planetě je pouze začátek a potom to zplodí dobro.

 

To je to, co vidíte. Nikdy dříve jsem o těchto věcech tímto způsobem nemluvil. Chtěl jsem, abyste si poslechli celý příběh. Co si myslíte, že se stane s civilizací bez války, která může vytvořit všechno, co chce fyzicky, takže nikdy nebude hladovět? Jaké by to bylo žít třikrát nebo čtyřikrát déle než žijete dnes, a mít dobré zdraví po celou dobu? Jaká by byla civilizace, která by se mohla přivést do kvantového stavu, kdyby to lidé chtěli, a být „kdekoliv“? To existuje! Přemýšlejte, kde jste byli před 1 000 lety. Teď si představte civilizace v galaxii, které jsou o milión pozemských let starší! Je příliš těžké si to představit? Je to jen fyzika!

 

Co kdybych vám řekl, že tyto civilizace nemají žádnou centrální kontrolu – slyšeli jste? Slyšeli jste někdy o společnosti bez managementu? Je to tak. Říkáte: „To nemůže fungovat.“ Ale ano, může! Může to fungovat tam, kde jsou všichni propojení do takové míry, že souhlasí se zřejmým a vědí, jaká je jejich práce. Je to intuitivní a přirozené. Pro vás? Nemožné. A tam směřujete. Nebude existovat nic takového jako světovláda. Ta je tak moc 3D! Naopak, bude existovat jakási dohoda světového vědomí. Prostě to budete „vědět lépe“. Co na to říkáte? Co se stane se skupinou dospělých, kteří jdou poprvé na party a nikdy předtím se nepotkali? Co dělají? Házejí jeden po druhém kameny? Ne. Na party existuje vědomí, díky kterému se sejdou, mluví spolu, jedí skvělé jídlo a je jim dobře. Kdo jim řekl pravidla? Museli to nacvičovat? Ne! Přišlo to s dospělostí a lepším poznáním. A co planety, kde už se to stalo? Narodili se do situace, kde to oni vědí lépe.  To je faktor moudrosti a bariéra, kterou překračujete.

 

Nakonec odhodíte každý systém, o kterém jste si kdy mysleli, že jej potřebujete – zvláště ty, které vás organizují do skupin, abyste dělali určité věci. Bude to druhou přirozeností a vy všichni to budete vědět společně. Příliš dobré, aby to byla pravda? Zeptejte se Plejáďanů. Zeptejte Arkturiánů. Zeptejte se kterékoliv minulé planety svobodné volby, protože oni všichni se na vás právě teď dívají. Tato místnost je jich plná. Pokyvují hlavami a říkají: „Výborně! Výborně! Výborně!“

 

Krása tohoto poselství tkví v tom, že nezáleží na tom, jestli tomu dnes věříte nebo ne, protože to na této planetě zažijete. Jen počkejte, budete tady. Vy jste ti, kteří tvoří skutečný základ těchto předpovědí.

 

A tak to je.
KRYON

* Arlington Institute – Je neziskový výzkumný ústav, tzv. think-tank, který se specializuje na prediktivní modelování budoucích událostí. Založil jej v r. 1989 bývalý námořní důstojník a vojenský expert, John L. Petersen v Arlingtonu ve Virginii (USA)

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – The Physics of Consciousness – Future Revealed

 

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.
(http://www.kryon.com/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a
neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními
odkazy.

 

zpět