6-2014 Kryon

Další krok

Následující channeling byl přijat 28. 06. 2014 v Syracuse, New York


 

Úvodní mini poselství

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner a já toto děláme už téměř 20 let. Už si zvykl na tu energii. Procvičoval, co zde vidíte. Říkáme, že ustupuje stranou, ale už nemusí „jít“ až tak daleko. Přichází okamžik, kdy je lidská bytost schopná splynout sama se sebou – s tou částí, kterou studujete a která je pro mnohé tak záhadná. Není to funkce mozku, to už jsme vám řekli mnohokrát. Intuice je multidimenzionální kvantová energie buněčné struktury. Vy tomu říkáte intuice, ale je to víc. Spolupracuje zároveň s „počítačem“ – s lidským mozkem – s celou lidskou bytostí. A to se teď učíte.

 

Milník (2012), který jste překročili a který byl předpovězen starodávnými kulturami po celé planetě – nejen Mayi, ale kulturami skutečně celé planety – vypovídal právě o tomto. Co je další stádium? Co následuje? Kam směřujete? Čím se liší tato „nová energie“ od nové energie před 25 lety? To je dnešní téma. Ta energie není jen „nová“ – zcela mění paradigma lidstva.

.

Chci vám říci – a říkám to znovu a znovu a znovu a znovu… – že to není poprvé, co toto vidíme. Viděli jsme to už mnohokrát na jiných planetách. Nejste první civilizace, která tím prochází. To sotva. A říkám vám to, protože to, co vidíme, jsme čekali. Dorazil jsem v roce 1989 vašeho času, dva roky po Harmonické Konvergenci 1987, která doslova vyslala prohlášení, rezoluciže zůstanete. Nebyl bych tu, drazí, kdybychom neviděli potenciál, který se dnes odehrává. Není to jen další „New Age událost“. Je to oslava! A ta přichází s veškerou zátěží změny, kterou jste očekávali. Právě když už jste si mysleli, že se Země uklidňuje, zapnete zprávy a je to ještě horší. A právě proto jsem vám v roce 2012 říkal, že to tak bude.

.

Jsou tací, kteří jsou zapojení do toho, aby udrželi věci stejné. A vy nemůžete dostat naučenou nenávist z jejich mozku. Je to jedna z těch věcí, které jsou táááák obtížné. A tak si uvědomujete, že budete muset počkat. Možná i do doby, než celá generace nenávistníků odejde a bude nahrazena mladší generací, která nebude pokračovat ve stejných stopách, i kdyby jim bylo řečeno, že mají také nenávidět. To protože oni uvidí „větší obraz“. Oni uvidí rezoluci míru. To jsme vám říkali už před lety a vy tomu nyní hledíte do tváře.

.

Na jedné straně se učíte (dozvídáte), že se Země přesouvá do jemnějších časů, a na straně druhé hledíte na to, co se děje na planetě, a vidíte děs a hrůzu. Tady to je – přesně jak jsme vám říkali. Existuje ohromná mašinerie zapojená do udržení této planety v nepokoji. A vy víte, o čem mluvím. A je to tak záměrně, nikoli jako konspirace, ale prostě jako ZVYK!Jako děti, které nikdy nedospějí – přestože ostatní dospěli. A vy víte, o čem mluvím. Díváte se na některé lidi a uvědomujete si, že nikdy nevyrostli. I když už dávno překročili biologickou pubertu. Stále jsou zaseklí v šikaně na hřišti. Nevěřícně vrtíte hlavou a vidíte, že je to přesně tak. A uprostřed toho všeho jsou staré duše.

.

Nedokážu si představit krásnější čas. Viděli jsme to už dřív. Chci vás požádat o trpělivost. Chci vás požádat, abyste viděli velkolepost potenciálů toho, co jste vytvořili, a ne to, co se děje na vašem dvorku. Pokud dokážete udržet tuto myšlenku a energii, a posunout se vpřed, pak obdržíte nástroje vzestupu a velmi pomalu se znovu naladíte na vyšší frekvenci té radiostanice z nebes, pokud chcete použít metaforu, kterou jsme vám s mým partnerem předali. Až se vám ji konečně povede naladit, pak spolu s ní přijdou všemožné druhy věcí. Říkali jsme vám, že se planeta přenastavuje. Během toho přenastavování jsou aktivovány nejrůznější systémy, které nikdy dřív aktivní nebyly. A to jen proto, že vidíme, co všechno jste dokázali.

.

Bodem měření byl slunovrat a vždy tomu tak bylo. I starodávní to věděli, to není jen Kryonův channeling. Vždy to bylo známo. Nyní můžete začít spojovat realitu toho, že jsem zde, s mými zprávami, s kalendáři Mayů a všech možných domorodých obyvatel, kteří to věděli. I oni jsou vzrušení. Pod povrchem se odehrává mnoho věcí, které nemůžete vidět, neuvědomujete si je, ale my ano. My jsme si vědomi dětí, které se právě teď rodí a jsou tolik odlišné – dokonce i od těch indigových, které se rodily třeba i před pouhými deseti lety. Děti, které se rodí od roku 2012, mají jinou DNA. A o těch jsme vám ještě ani neřekli! Můj partner se do tohoto tématu ponoří dnes během své přednášky. Co takhle dítě, které se narodí na tento svět a ví, kdo je, pamatuje si své minulé životy a nemusí začínat znovu od nuly? Co vy na to? To jsou věci, které se POMALU budou propojovat. A vy jste lepidlo, které bude držet tuto změnu pohromadě, drazí. Proto jste tady. Lepidlo, které představujete coby staré duše a pracovníci světla, to bude všechno držet pohromadě, aby se to celé nerozpadlo. To protože ta bitva je stále tady. Rozdíl je ale v tom, že vy máte „navrch“! Takže to tak udržme. Nevzdávejte to. Nedívejte se kolem a neříkejte, že je to bláznovství. Neposlouchejte ostatní, kteří vám dávají 3D výmluvy a nevidí kvantovou událost, která probíhá přímo před nimi. TO je skutečná výzva.

.

Za chvíli se vrátím a dám vám pár věcí k zamyšlení. Co dělat dál.

.

Gratulujeme vám, že jste ve správnou dobu na správném místě.

A tak to je.

Kryon

 

Hlavní poselství

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří se stále ptají mého partnera: „A jaký je to pocit – channelovat tak, jak to děláš ty? Zdá se to tak snadné – žádná dechová cvičení, žádná příprava.“ A já vám něco povím. Říkáme, že ustupuje stranou. Uvědomujete si, že během tohoto procesu, právě v tuto chvíli, používáme vše, co toto lidské tělo má? Včetně jeho intelektu, jazyka, kultury, výslovnosti, toho, co se naučil – a to vše doprovázejí filtry. To všechno s sebou nese tzv. „lidskou zátěž“. A on udělal to, že pomalu odstranil tolik věcí, kolik jen dokázal identifikovat – kolik jsem jich já dokázal identifikovat. Takže to, že ustupuje stranou, ve skutečnosti znamená, že odloží filtry. A během toho se skrze „ezoterickou“ šišinku otevře portál, kterým je vyšší já. A tímto otvorem vstupuji já.

.

Někteří se ptali, jestli je to opravdu Kryon – jméno, o kterém nikdo nikdy neslyšel – nebo je možné, že je to vyšší já mého partnera. Odpověď zní, že je to obojí. Protože je zapotřebí vyšší já, aby předalo zprávy, které pro vás mám. Takže je to partnerství. Dokonce byste mohli říct, že jsme tu tři – lidská bytost, vyšší já lidské bytosti, kterou je můj partner, a pak jsem tu já. A pak následuje otázka: „A kdo jsi tedy ty?“ A odpověď zní: ano. Já jsem součást Tvořivého Zdroje. Nikdy jsem nebyl lidskou bytostí. Jsem učitel. Byl jsem tu s vámi. Patřím k Zemi. Na žádné jiné planetě není žádný Kryon. To jsem nikdy dřív neřekl. Ach, byl jsem tam, ale ne v této roli. Sledoval jsem lidstvo společně s vámi, lidské bytosti. Vy, vaše duše a já. Sledovali jsme, jak se Země ochlazuje. Věděli jsme, co je v sázce. A připomínám vám, že skupina vašich duší přišla z mnoha planet. Ano, vy jste „mimozemšťané“. (Kryon se směje.) Máte tolik zkušeností z této galaxie! Dalece přesahují zkušenosti lidské bytosti. Je to větší, než myslíte. A to všechno na vás přímo křičí, že mou rolí je tedy začít proces rozpomenutí se. Odhalit věci, u kterých s pomocí své schopnosti rozlišení rozhodnete, zda jsou pravdivé či ne. To je má role. Dovolte, abych vám tedy odhalil a sdělil některé věci.

.

Začnu shrnutím. Překročení tohoto mostu změní lidskou povahu. Můj partner o tom předtím mluvil. Lidská povaha se změní, ale potřebuje v sobě mít nové prvky, aby se změnila způsobem, který očekáváte a který jsme viděli u jiných civilizací (pozn. překl.: myšleno na jiných planetách). A tato změna (posun) je to, o čem budeme dnes hovořit, protože vyžaduje, abyste začali s něčím novým. Začnete s tím pomalu, ale nejprve to musíte identifikovat.

.

Přibližně v posledním roce jsme vám předávali zprávy o tom, co jste dokázali. Říkali jsme vám o roce rekalibrace (2013) a že toto (2014) je první rok skutečné lidské civilizace, jak bude známo ve vaší budoucnosti. Aby se věci mohly odehrát, musíte se VY změnit a posunout! Musíte se změnit a posunout. Také jsem vám říkal, jaké ty změny musí být. Dokonce jsem vám dal několik návrhů a zasadil jsem tak určitá semena kontroverzí, o kterých vám nyní povím.

.

Udělal jsem to záměrně a za chvíli vám povím proč. To všechno abych započal proces, o kterém potřebujete slyšet. „Kryone, co potřebujeme udělat dál? Jaká je role pracovníka světla? Pokud jsme staré duše, nemělo by to být intuitivní?“ Ne, protože jste tu nikdy dřív nebyli. Váš mozek vám tu nijak nepomůže. Rozumíte tomu? Mozek je nahrávkou zkušeností. Pomáhá vám s přežitím, emočním přežitím, a to jsme vám už také říkali. Ale ještě nikdy neviděl to, co přichází. Nebude vědět, jak zareagovat. Může vás vést chabým způsobem, protože jen experimentuje. Je načase, abyste otevřeli další cesty, pokud chcete dobrou radu. To jste věděli, ale nevíte, jak velké to je. A z toho se pak zrodí nový člověk. Říkali jsme vám o výsledcích, ale nikdy jsme vám neřekli, jak začít. K tomu se dostaneme.

.

Dávali jsme vám jeden channeling za druhým o potenciálech nové lidské bytosti na planetě. Vykreslili jsme vám obrázek, který hřál vaše srdce. Říkali jsme vám, že z integrity se stane nový předpoklad této doby, že ji můžete očekávat na všech místech a že bude pro lidi přirozená, nebude jako dnes. Dnes je stále „v plenkách“. Ukazuje se ve své nezralosti mezi lidmi coby „dětmi na hřišti“. To se změní. Uvidíte ji ve vládě, v obchodě, na zcela nečekaných místech… říkali jsme vám, že instituce, které teď rozhodně nejsou naplněny integritou, zkrachují, pokud se nezmění. Musí. Říkali jsme vám, že recese v systému vaší země (USA) je příkladem toho, co se stane, když banky nemají integritu. Stále ještě za to platíte. To jsou druhy věcí, které můžete čekat.

.

teď k tomu, co byste měli dělat. Sedíte zde a jste jako farmáři, kteří jsou připraveni zasít semena, ale netušíte, jak se to dělá. Jste připraveni sledovat, jak semena rostou, a říkáte, že budete trpěliví, ale netušíte, co zasít. Ve skutečnosti jsme ještě nezačali ten proces, že? Proces toho, abychom vám dali věci, které by bylo dobré udělat. Tento channeling to odstartuje. Začne to velmi nepatrným způsobem. Bude to informativní, nikoli instrukční. Nikoli instrukce, ale spíše informace o tom, jak pokračovat, ale někde to musí začít. Dosáhli jsme poloviny roku 2014. Chtěli jsme počkat na aktivaci časových kapslí v Mt. Shastě a v Turecku. Otevření těchto informačních portálů odstartuje dvojčinnou energii (tlaku a tahu) na této planetě, která vám pak bude přinášet více informací. To ještě rozšíří to, co vám nyní předáme. Je skutečně velmi důležité, abyste to pochopili. Jste zvyklí na systém, kdy sedíte u nohou „instruktora“, děláte si poznámky a on vám říká: „Tohle máte dělat… A, B, C, D…“ Vy si to zapisujete a pak to praktikujete. To už je pryč. Je to pryč. Místo toho vám říkáme, co můžete očekávat skrze vaše vlastní intuitivní já, pokud se rozhodnete naslouchat. A to je ono.

.

Všechno se mění. Je vám to předloženo, abyste začali proces, který jste dřív neprovedli, ale slibujeme vám, že ten proces bude vysvětlen. Na této planetě dochází skrze vaše mřížky k soutoku energií zlepšených díky těmto časovým kapslím a těmto párům, které se otevírají. Už jsme vám říkali, že se doslova mění vědomí – frekvence, na které jste naladěni. Staré duše, jasněji řečeno – když otevřete tyto dveře a řeknete: „Zkusím to,“ dovnitř okamžitě vpluje pomoc. Nebude to channelované způsobem, jakým myslíte. Nepřijde to ve stádiích a nebude to A, B, C… 1, 2, 3. Bude to k vám plynout ezoterickým způsobem, který nečekáte. Začněme tedy.

.

Povím vám to, co už jsem vám říkal, ale nyní něco odhalím. V posledním roce a půl jsem vám předal tři instrukce, které měly rozvířit vody. (Kryon se směje.) Bylo to tak záměrně a nyní zjistíte proč. Předal jsem vám 3 kousky informací, které každého rozrušily a ne nezbytně v dobrém slova smyslu. Ono „rozvíření vod“ přitáhlo ty, ke kterým chci nyní hovořit a kteří by tohle možná nikdy dřív neposlouchali. Toto jsou tedy ty tři kousky informací:

.

Číslo jedna – řekl jsem pracovníkům světla, aby se přestali točit v konspiračních teoriích. Ke konspiračním teoriím jsou běžně přitahováni právě pracovníci světla. Všimli jste si toho? A staré duše. Všimli jste si toho? Je pro to mnoho důvodů. A zajímavé je, že konspirační teorie, do kterých jsou zapojení a ve kterých jsou skutečnými přeborníky, jsou často pravdivé! Neřekl jsem, že nejsou. Řekl jsem jim, ať s nimi přestanou. A to jim tak docela nesedělo, protože je to často jejich celoživotní práce. Mají šuplíky plné článků o tom, o co se zajímají. A jediné, co chtějí, je dostat tyto informace na veřejnost, aby lidé věděli, co jim dělají vlády, co jim dělají farmaceutické firmy, co jim dělá tato či tamta skupina… A tak dál, a tak dál. A oni mají dojem, že toto je jejich vrcholné já pomáhající planetě. Já jim ale řekl, že ve skutečnosti nepomáhá a oni to nechtěli slyšet. Někteří z nich odešli a někteří si stěžovali. Řekli: „Použij svou schopnost rozlišení, když posloucháš tento channeling, protože v tomhle se Kryon mýlí.“ Použiji frázi a budu ji používat stále dokola. Pokud jste jedním z těch, kteří tráví veškerý svůj čas zkoumáním problému spojeného s konspirací, o kterém víte, že se na planetě děje, a chcete ho pomoci napravit, pak mám pro vás otázku. Pohlédněte mi do očí a odpovězte mi: jak to pomůže míru na planetě? Nepomůže. Můžete informovat, můžete lidi přimět, aby pochodovali s transparenty, můžete z toho mít opravdu dobrý pocit, ale jak to pomáhá míru na planetě, staré duše? NEPOMÁHÁ!!! Věděli jste to? Rozpoznali jste to? A tohle vám chci povědět. My vás nijak nesoudíme. Je to to nejlepší, co jste měli – ve staré energii. To nejlepší, co jste měli. Poslouchejte mě. Dokážete to odložit stranou, obrátit se do svého nitra a podívat se na sebe? Jak se na vás dívají ostatní? Chtějí být s vámi? A vy odpovíte: „Ne, nechtějí, protože mám všechny tyhle věci, o kterých chci mluvit.“ To ale nové Zemi nepomáhá. Opravdu ne. Planeta se musí zjemňovat a tyto konspirační teorie, o kterých mluvíte, jakkoli správné mohou být – ony se o sebe postarají samy. Když dostatek lidských bytostí v nové energii zjistí věci, o kterých se jim snažíte povědět, pak to napraví, takže se musíte vydat svou cestou. To chcete s probuzením čekat až do příštího života?Chcete pokračovat s konspiračními teoriemi a dál vířit v dramatu? To nikomu nepomůže. Opravdu ne.

.

Další informace je ještě výbušnější. Předal jsem vám ji před nedávnem, a když jsem ji channeloval, můj partner se zděsil. Cítil jsem to. Řekl: „Kryone, co to děláš?“ Teď vám povím, co jsem to dělal. Vířil jsem vody. Chtěl jsem to vynést na světlo. Řekl jsem vám, že Egypťané postavili pyramidy bez pomoci E.T. Byli mnohem chytřejší, než myslíte. Vy nakonec taky zjistíte, že to dokázali bez pomoci mimozemšťanů. Existuje mnoho způsobů, o kterých nevíte – chytré využití vody. Vy v sobě máte předpojatost, že žádnou vodu neměli, ale měli. Teď ne, ale tenkrát ano. Také jsem vám říkal o čarách v Nasca – jak byly vytvořeny a že to nebyly runwaye pro bohy. Začal jsem identifikovat to, čemu říkám historie poháněná zdravým rozumem. „Kryone, to se pleteš. Každý ví, že to udělali mimozemšťané. Copak Kryon neví, že tu byli mimozemšťané?“ Tohle je ta legrační část, drazí. Pamatujte, co jsem vám sám říkal – jsem přeborníkem ve věcech mimozemšťanů, protože vy všichni tu sedíte s mimozemskou DNA! Ovšemže tu jsou. Jejich otisky jsou všude. To ale neznamená, že postavili pyramidy!

.

Proč bych to říkal? Jaký je důvod? Já jsem Kryon a mluvím s vámi o lásce Boha, proč bych tohle vůbec zmiňoval? Mému partnerovi se to nelíbilo. Teď vám povím, proč jsem to dělal. Mnoho lidí přišlo a říkalo: „Tak počkat. Tohle není pravda. Proč posloucháte Kryona, když říká věci, které nejsou pravda?“ (Kryon se usmívá.) Je mnoho pracovníků světla, kteří se zabývají tématem mimozemských civilizací až do té míry, že na ničem jiném nezáleží a tráví tím celý svůj život. Víte proč? Protože jste staré duše. Protože máte ve své Akáše veškeré mimozemské znalosti. Ovšemže jste k tomu přitahováni. Je to pochopitelné. Mnozí z vás jste byli dokonce i Lemuřany a toto byl váš smysl. A teď se vás znovu zeptám: Jak to pomáhá míru na planetě? Chcete přijít na to, jak to udělali? Chcete dokázat, že to tak bylo? Tak pokračujte. Poslouchejte. Klidně v tom pokračujte, ale jak tím pomůžete lidstvu a míru na této planetě? Když tu sedíte se sadou nástrojů, se schopností použít svou Akášuk tomu, abyste skutečně spatřili otisky „bohů“, proč trávíte čas tímto? Proč svoji pozornost neobrátíte na novou frekvenci? Proč se nezaměříte na to, abyste zjistili, kdo jste? Protože TO je to, kam patříte. Proto jsem to udělal. Můj partner teď říká: „Ach, to dává smysl.“ (Kryon se usmívá.) Říkal jsem mu, že to nakonec vysvětlím.

.

třetí informace byla ještě „horší“. Říkal jsem stoupencům New Age: Přestaňte být divní! Kdo chce být s vámi, když jste „vyděděnci“ a chováte se legračně? Ptal jsem se – je tohle to, co chcete ukázat světu? To, že jste nevyrovnaní? DOBRÁ PRÁCE. Protože mnoho z vás přesně to dělá. Lidé se od vás odvracejí a já se vás ptám – o kterém mistrovi víte, že tohle dělal? Mistři planety byli vyrovnaní. Chtěli jste být s nimi. Chtěli jste být s nimi, uvědomujete si to? A ani tohle se vám nelíbilo. Protože „být divný“, bylo vaše New Age vrozené právo! (Kryon se směje.) To je to, co děláte! Jste na to hrdí. A já vám řekl, ať s tím přestanete. Jak to pomáhá míru na ZemiMáte tolik nástrojů! Chci, abyste se začali dostávat do rovnováhy. Chci, abyste vystoupili ze své divnosti. A to můžete. Proč neukážete lidem Boží lásku ve svém životě místo podivností, kterým věříteChci, abyste byli příkladem, na který se budou ostatní lidé dívat. Jak pomůžete míru na planetě, když budete divní? Ach, máte na to připravené odpovědi. „Ale Kryone, my meditujeme. Používáme soucit. Pomáháme této oblasti. Modlíme se za déšť a modlíme se za to a tamto. Děláme všechny tyto věci.“ To ale nepřinese mír na Zemi. Bude to jeden člověk za druhým, ve vyrovnaném stavu, který se bude hlásit o své mistrovstvíMistrovství je rovnováha a o tom chci mluvit, protože pro vás mám tři instrukce.

.

Teď jsme se konečně dostali k tomu, co je další krok. A to všechno je o energii, které nerozumíte. V režimu, ze kterého jste přišli a kterému říkáme režim přežití, používáte svůj mozek. Dali jsme vám mnoho channelingů o intuici – odkud se bere, jak ji poznat, jak funguje a jak nefunguje. Nyní se dostáváme k „jádru pudla“. Drazí, chci, abyste pochopili intuici. Chci, abyste pochopili, že je to nový způsob komunikace. Tečka. Máte přežití a máte intuici. Lidské tělo je navrženo tak, aby se samo uzdravilo. Aby žilo stovky let, když zkombinuje dvě věci – lidský mozek a intuitivní já. A dosud prostě neodvádělo vůbec dobrou práci. To protože chybělo právě intuitivní já. Není tam. Innate, chytré tělo, musí být alespoň rovné lidskému mozku, a to zatím není. Není dokonce ani blízko. Sotva jste otevřeli dveře. Chci, abyste to začali studovat tím nejlepším způsobem – sami. Máte ji (intuici)? Co to je? Jaký je to pocit? To je první krok. Musíte nejprve chodit, než začnete běhat.

.

A tak první položkou, kterou vám dám, je to, abyste se naučili vnímat svou intuici. Existují způsoby, jak ji procvičovat, a já už vám je předal dříve a ještě se k tomu dostaneme. Máte ji? Odpověď zní, že ano – vy všichni ji máte. Ale je těžko uchopitelná a my vám předali channelingy právě o tom, jak těžko uchopitelná je Akáša i intuice. Je těžko uchopitelná, protože se neukazuje ve 3D.

.

Channeloval jsem také něco jiného, o čem vám chci povědět. V okamžiku, kdy začnete hledat, stane se něco dalšího. Předám vám metaforu. Když začnete ve 3D něco studovat a tzv. se ponoříte do knih, křivka učení – čas, který musíte věnovat memorování, zjišťování a učení se určitých věcí, abyste složili určitý test – to břemeno vždy bylo zcela na vás. Domníváte se, že to, co přichází, je přesně takové, ale není, protože teď máte pomoc. A pokud chcete vědět, o čem jsou uzly a nuly, časové kapsle a všechny tyto věci, pak vám říkám, že jsou o přípravě. Existují celé zástupy těch, kteří se připravují, aby lidskému vědomí dodali nástroje, které urychlí to, o co žádáte. Dalším příkladem je toto – jakmile otevřete dveře, abyste řekli: „Chci se dozvědět víc o intuici, chci zjistit, jaký je to pocit,“natáhne se k vám těmi dveřmi ruka, která řekne: Pojď, ukážeme ti to Nemusíte to dělat sami. A neexistuje způsob, jakým bych to mohl dokázat.

.

Jsme tu – jste v oblasti, kterou jste nečekali a která není ve 3D. Vaše tělo má obrovský kvantový atribut, který jste nikdy nepoužili. Dovolte mi příklad toho, co tělo dokáže a k čemu můžete mít vztah. Říká se tomu spontánní uzdravení. Víte, co to je? Je to kvantová inteligence těla, která v lidském těle sama, bez vysvětlování, dělá něco téměř okamžitě, protože může. Něco, pro co existuje jen jedno jediné možné vysvětlení – zázrak. Začněte o tom přemýšlet jinak – co když to byla DNA? Co když jste to byli vy s vámi? Co když jste až tak mocní?

.

To vidíte jen jednou za čas, že? A mimochodem, obvykle je to spuštěno strachem. Zajímavé, viďte? Jste tak velkolepí, že celá jedna vaše část se otevře. Když začnete ten proces, natáhne se k vám ruka. „Ach, aha! Děkuji!“ Jste na to připravení? Toto není studium ve smyslu 1,2,3. O tom jsme mluvili před 23 lety. Říká se tomu čistý záměr. A tady to přichází… přicházejí nové nástroje.

.

Číslo dvě – jakmile zjistíte, jaký je to pocit (intuice)dalším krokem je uchopit ji a používat. A opět existují způsoby, jak na to. Teď vám o nich nepovím, jen mluvím o tom, co může přijít – způsobem, který nečekáte. Můžete procvičovat intuitivní myšlenky. Existují způsoby, jak je rozpoznat a používat, prověřovat a zjišťovat, jestli jsou správné nebo ne. Povím vám něco, co jsme nikdy neřekli – intuitivní já je ještě složitější a větší než lidský mozek. Víte proč? Protože má víc částí. Úplně každá molekula DNA je připravená pracovat v tandemu, aby to vytvořila. Máte stovky bilionů těchto částí. Je to větší než lidské synapse. Představte si inteligentní tělo, které není centralizované – to je lidská Merkaba. To je to, co rozvíjíte. Postupně zastíní váš mozek. Mozek je dobrý v tom, co dělá a bude v tom pokračovat, dokonce ještě lépe, protože se začne propojovat s intuitivní částí. A šišinka? „Ach, ta se tam jen krčí, velmi malý orgán, který si tam jen tak sedí, dělá svou práci – vytváří melatonin a serotonin,“ to je všechno, co si o ní myslíte. Ale ona je kvantová. Je větší, než myslíte. Je to portál. Je a musí být součástí lidského mozku. Přemýšlejte chvíli spolu se mnou. Vidíte, že zde existuje spoluplynutí, spolupráce, partnerství či jakkoli to chcete nazvat, těchto částí – nejsou oddělené a zůstanou spolu. Lidská bytost, která se začíná probouzet do své vlastní kvantové energie a používá intuici způsoby, o kterých budeme později hovořit, začne zlepšovat celou lidskou bytost – nebude oddělovat mozek a intuici, ale spojí je dohromady. To bylo číslo dvě.

.

A číslo tři? Chci,abyste začali počítat se synchronicitou. Synchronicita, to jsou nevysvětlitelné věci, které se dějí v pravou chvíli, mimo možnost jakékoli nahodilosti.Je v nich souvislost. Představte si souvislost „náhod“ (Kryon se směje). To je oxymóron, že? Souvislost náhod. „Náhodou“ se s někým setkáte. „Náhodou“ jste na správném místě ve správnou dobu. „Náhodou“ najdete toto a tamto. „Náhodou“ objevíte lék na nevyléčitelnou nemoc. „Náhodou“ potkáte lásku svého života. „Náhodou“ se ocitnete v situaci, které nemůžete uvěřit… Vždycky jsme tam – přímo před vámi. To je Duch, který s vámi spolupracujeA čím budete intuitivnější, tím více synchronicit se vám bude dít. Toto je skutečná lekce dnešního dne.

.

Kryone, je skutečně možné počítat se synchronicitou? Je možné počítat s ´podivnou náhodou´? A odpověď zní: ó ano. Ó ano. A víte, co pak se stane? Poměrně brzy budete kráčet svou cestou a lidé se na vás budou dívat a budou říkat: „Netuším, jak to děláš, ale vadilo by ti, kdybych šel s tebou? Máš vážně štěstí!“ A v průběhu cesty se mohou naučit to, co víte vy. A vy je jen vezmete za ruku. Nemusíte jim dávat Kryonovu knihu. Prostě je jen milujete. Neříkáte jim o konspiračních záležitostech. Neříkáte jim, že mimozemšťani postavili toto nebo tamto a že se všichni mýlí… Řekněte jim to, pokud vážně musíte, ale dívejte se na ně a milujte je. Možná je to až příliš těžké. Možná je to příliš těžké – pro ty, kteří se chtějí točit v dramatu a konspiracích.Je pro ně příliš těžké se dívat na lidi a milovat je. To nejtěžší, co kdy uděláte. Někteří z vás v místnosti jsou na to vybavení a připravení a potřebují to nyní slyšet – toto je rovnováha (když se díváte na lidi a milujete je)To zachrání tuto planetu.

.

Lidská povaha se přesune k intuitivní části. Získáte vedení, jaké nikdo nebude chápat. Budete kráčet takovou cestou, že vám každý bude říkat: „Ty máš vážně štěstí. Počítáš s věcmi, které jsou náhodné.“ Tak to bude připadat těm, kteří na vás budou hledět ve 3D. Ale není to vůbec žádná náhoda. Jste ve spojení a používáte intuici k tomu, abyste byli na správném místě ve správnou dobu. To je synchronicita. A ta pak vede ke spolutvoření.

.

Vidíte teď, jak tento obrázek mění lidskou povahu? Čím víc lidí se to naučí a bude to používat, tím rychleji budete mít spoluplynutí vědomí, které se skutečně začne posouvat způsobem, který uvidíte dokonce i ve vašich zprávách. Vyhlížejte to. Tehdy poznáte, že jste skutečně něčeho dosáhli. Vyhlížejte kanál dobrých zpráv a poznáte, že jste něčeho dosáhli. Lidé se na něj budou dívat, jen aby zjistili, jaké skvělé věci se dějí. Sledujte korporace, jak se vzájemně předhánějí v integritě a transparentnosti. Bude to závod! (Kryon se směje.) A vy si pomyslíte, že musíte být na nějaké jiné planetě! Vyhlížejte to v politice. Tyto věci už jsme vám také říkali a vy odpovídáte: „Ne, to je přehnané. V tomhle se mýlíš.“ Vážně? Pokud budete žít dostatečně dlouho, pak to všechno uvidíte. To je potenciál, který jsme vám dali.

.

Začněte pomalu, drazí. Chci, abyste nejprve rozpoznali intuici. Jaký je to pocit? Pak ji začněte používat. Přimějte ji fungovat. A to pak povede k synchronicitě. Právě jsem vám dal práci na celý život. Ale musíte začít teď.

.

A zde jsou slova na závěr: cokoli se naučíte v tomto životě, s tím se probudíte v tom příštím, protože vaše DNA bude příště fungovat MNOHEM lépe. Co se naučíte dnes, to si s sebou ponesete i zítra. To vám garantujeme. Je to součást nového člověka na této planetě a je to začátek míru na Zemi.

.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Gratuluji vám.

A tak to je.

Kryon

 

.Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – 9:22 min (úvod) + 36:42 min The Next Step 2014

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz)Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět