6-2015 Kryon

Channeling Mistrů

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Sedoně v Arizoně při tzv. Channelingu mistrů, 6. června 2015

 .

Před časem Lee oznámil, že Letní světelná konference se bude letos na nějaký čas naposledy konat v Sedoně – na opravdu úžasném místě plném nádherných energií. A zřejmě u té příležitosti se konala i související 3denní událost zvaná Master´s channeling summit. Na www.kryon.com najdete celkem 190 minut (rozdělených do pěti záznamů), které jsou nabité nádhernou energií a láskyplnými slovy od channelujících mistrů – z obou stran závoje. My zde přinášíme pouze Kryonova slova prostřednictvím Lee Carrolla, kterými však, myslím, vše nádherně shrnul.

.

Úvodní minichanneling

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Dlouhá pauza.)

Dnešní úvodní poselství je krátké.

.

Došlo k posunu paradigmatu vztahu mezi vámi a Duchem – pro případ, že jste si toho nevšimli. Chci vám říci: všimněte si toho – po celé věky zde byly informace, které vás vedly, pomáhaly vám, umožňovaly vám rozumět a podporovaly vás, zatímco jste se trápili se starou energií. Na konci roku 2012 se pohnulo tolik věcí… Můj partner vám říkal o časových kapslích, které se otevřely přesně podle plánu, aby na tuto planetu vylily to, o čem Bůh chtěl, abyste věděli a viděli – díky pomoci od vzestoupené planety v této galaxii. Máte rodinu všude ve hvězdách. Chci, abyste to slyšeli. Ti, kteří jsou od vás oddělení a se kterými jste se ještě nesetkali a někdy v ně ani nevěříte, jsou součástí Země, součástí magnetické a krystalické mřížkyjsou zde, aby vás urychlili (náš vývoj – pozn. překl.) s pomocí toho, co znali a co objevili – to vše, aby vás udrželi tady, aby vás udrželi zdravé.

.

Změna vztahu mezi vámi a námi je součástí té podpory. Nejsme tu, abychom vám říkali, jak se prodírat starou energií nebo jak porazit nepřítele zvaného temnota. Místo toho je před vámi něco, čemu říkáme rozvinuté vědomí vzestupu. To slovo má tolik významů a trvá to tak dlouho a vy jste teprve začali… ale zahrnuje to lidské vědomí, které je moudřejší, DNA, která funguje lépe a biologii, která pracuje čistě. Dnes se dozvíte a pochopíte více o této planetě a o léčení. A chci, abyste pečlivě poslouchali, co vám zde budeme říkat. Není to o boji se starým – je to o VÁS zlepšeným způsobem. Duch vás bere za ruku. Je to čas objímání. Je to čas, kdy víte, že laskavá změna je vaše. Náš vztah se změnil z učitele na přítele. Z učitele na přítele. Vlastně více než na přítele – partnera, rodinu, bratra, sestru…

.

Dojde k odhalením ohledně léčení po celé této planetě. Už to začalo. Jsou to odhalení mnoha velmi odlišných typů – jsou velmi různorodá, protože i vy jste velmi různorodí. Lišíte se svými životy, jejich počtem, svými zkušenostmi… Různé styly pro různé lidi. To vše je vhodné a někteří z vás budou motivováni k něčemu konkrétnímu nebo něčemu jinému, takže budete čekat na to, co pro vás bude fungovat.

.

Jedna věcDuch vás tu chce udržet. Drahá stará duše, je neefektivní, abys odtud odešla (zemřela – pozn. překl.). V minulosti to bylo vhodné, pomáhalo to motoru reinkarnací – něco jste se naučili, zemřeli jste a vrátili se s tou moudrostí, opět jste se něco naučili, zemřeli jste a vrátili se s tou moudrostí. Toto paradigma skončilo. Nyní se stará duše probouzí do moudrosti pradávnýchs vědomím a vyšší efektivitou DNA, které vám umožňují činit takové kroky, abyste zůstali a stali se moudřejšími. A během toho se bude měnit vaše biologie. Uzdravení úžasnými, zázračnými způsoby je vaše. A jeho semena – nepromeškejte to – budou kombinací vědomí a biologie. Co si myslíte, to jste. Propojení mezi vaší vírou, vaším vědomím, vaším mozkem, vaší innate (vrozenou moudrostí těla) a vaším srdcem je klíčem k tomu, jestli přežijete nebo ne. Není to ukryté v pilulce a ve výzkumu. Je to o energii – ať už půjde o novou energii ve formě patentů a experimentů nebo o energii vědomí. Je to o energii a víře, nikoli o chemii. A to, mí přátelé, je naprosto nepochybné. Uvidíte to. Uvidíte to tady i jinde.

.

To je poselství dnešního dne. A pokud to chcete shrnout několika slovy, pak vám říkáme, že Duch o vás nyní může pečovat dost na to, aby vás objal – a vy to ucítíte – protože chceme, abyste zůstali. Chceme, abyste zůstali! Slyšíte? A pomoc s tím, abyste zůstali, je před vámi. Nedůvěřujte starým paradigmatům, která vás nenechávají přemýšlet o svém těle. Důvěřujte těm, která vás zapojují do celého procesu. Bez ohledu na to, o čem si myslíte, že je to neléčitelné – bude to fungovat. To je slib od Ducha. Posun paradigmatu. Zasloužíte si to, vysloužili jste si to. Vítejte do NOVÉ doby.

.

A tak to je.

Kryon

.

V hlavním channelingu Lee požádal, aby všichni prezentující toho dne řekli pár slov na závěr – ať už za sebe nebo formou channelingu bytostí, které se jejich prostřednictvím hlásily o slovo. Zde je závěr – shrnující poselství od Kryona.

 -

Kryonův závěr – hlavní channeling

-

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Dlouhá pauza.)

Toto setkání jsem otevřel svou energií a tou ho také uzavřu. Energií, kterou jsem sdílel spolu s ostatními. Chtěl bych to vše nyní shrnout. Po levici mého partnera sedí učitelé (11). Mají různé metody, jakými vás informují o tolika různých věcech. Chci být nyní praktický. To vše bych chtěl zredukovat na něco, co si zapamatujete a s čím odsud odejdete.

.

Všichni tito učitelé vám říkají, že jste nyní zmocněni mnohem více, než jste bývali. Každý z nich vám svým vlastním způsobem předal informaci, že na planetě došlo ke změně paradigmatu. Vyzývají vás, abyste se chopili síly, jakou jste nikdy dřív neměli. Každý svým vlastním způsobem vám dává drahocenné informace o tom, jak postupovat v této nové energii. Každý z nich. V jejich poselstvích proudí energie stejnosti, která říká, že jste velkolepí a jiní, než jste bývali.

.

Prakticky – co s tím uděláte? A věříte tomu vůbec? Drazí, vždy jsou zde tací, kteří řeknou: „To jsou dobré zprávy. Vždycky se cítím dobře, když slyším takovéto věci od učitelů této doby…“ a přesto někteří dodají: „Jenom nevím, co mám dělat dál.“ A právě teď toto poslouchají i ti, kteří tomu nevěří. Říkají, že je to květnaté, dobré a že je zde záměr, ale že zde není žádná hmotná podstata (substance). „Není možné, abych tomu věřil. Podívej se, co se děje ve světě!“ říkají, když si zapnou zprávy kdekoli na světě. Právě teď všude vidí veřejné násilí – je to děsivé. A tak řeknou: „Tohle přeci neodráží to, o čem dnes mluvili učitelé. Není zde žádné světlo, žádná útěcha, žádná radost, žádná oslava ani naděje!“ Zopakuji vám to, co už jsem říkal – pokud na to „naletíte“, drazí přátelé (myslí všechno to drama ve zprávách – pozn. překl.), pak na sebe přejmete přesně to, co si nepřítel – temnota – přeje. Chtějí od vás odervat víru, že je zde naděje… že je zde světlo.

.

Prakticky – dovolte, abych vám ukázal něco zvláštního. Toto je poprvé na této planetě, kdy je zde válka, ve které nebojuje země proti zemi. Je to očividně boj temnoty proti světlu. Bylo předpovězeno, že v této době temnota pozvedne svou hlavu a udělá vše – tím nejodpornějším způsobem – aby vás přesvědčila, že jste stále otroky staré energie, abyste to vzdali, chopili se strachu a abyste nenáviděli tak jako vždy. Bylo to předpovězeno a je to zde, abyste se na to mohli podívat. Představte si – představte si! – armádu temnoty, která je tak mocná a dobře financovaná, že nepotřebuje dokonce ani hranice! Mohou jít, kamkoli chtějí, dělat co chtějí. Představte si to. To je něco jiného.

.

Něco vám povím. Přichází posun paradigmatu, abyste to mohli porazit. Před nějakou dobou jsme vám říkali, jak by to mohlo proběhnout. Sdělili jsme vám, že je to jednoduché – kolik peněz je potřeba k financování toho, co vidíte, co se odehrává a co je temné, ošklivé, hrozné, nevysvětlitelné a děsivé? Kolik si myslíte, že to stojí? A odpověď zní, že opravdu hodně. Musí to být dennodenně financováno tím druhem financí, o kterém nemáte žádné tušení. Řekli jsme vám, ať ukončíte jejich financování. Když nebudou mít finance, nebudou existovat. To jsme vám říkali. Jsou tací, dokonce i ve vaší vlastní vládě, kteří to slyšeli. Můj partner to ví, protože s ním mluvili a řekli mu: „Tohle není dostatečně dobré, dej nám jiný způsob.“ A já vám teď povím proč. Vědí to oni a víte to i vy. Protože, drazí, jsou to vaši přátelé v této zemi, kteří je financují. Musíte změnit paradigma integrity! Co všechno uděláte pro přátelství, ne-přátelství či z politických důvodů? Kolik rukou musí být uťato, než to uvidíte jasně? Prakticky – věci se mění. Oni tomu však nevěří.

.

Chci, abyste se podívali na děti. Chci, abyste se na ně podívali a uvědomili si, že na této planetě máte celou rasu nových dětí. A máte s nimi problémy, protože ony nevěří, že se zrodily hříšné. Vědí věci, které jste vy nevěděli. Nepoddávají se, protože jsou moudřejší, než jste byli vy. Jsou sebejisté, protože sem přišly a „vědí“. A vědí i to, že jsou velkolepé. Takže, pochybovači, chci, aby ses podíval na to, co je před tebou a co se právě teď děje po celé planetě – uvědom si, že to vše bylo předpovězeno a děje se to přesně tak, jak jsme řekli. To by vám mělo něco říci o praktických věcech.

.

Co uděláte s těmito dětmi? (Kryonovo pousmání.) S.V. – systémy víry budou mít velmi náročné časy, pokud jde o role v jejich církvích, protože tyto děti nenaletí na pohádky o oběti a o tom, že se narodily hříšné.

.

Chápete, co vám říkám? Je před vámi posun paradigmatuuž probíhá. Lidstvo se mění, přicházející vědomí se mění a každý učitel na tomto pódiu má svůj vlastní způsob, jak říct: „Připravte se na to. Toto jsou věci, které můžete udělat. Nezoufejte.“

.

Prakticky – co uděláte, až se vrátíte domů? Jak strávíte všechny tyto informace od těchto učitelů? Já vám povím toto: drazí, nemusíte to nijak analyzovat. Nezoufejte! Všichni vám říkali jediné: „Jste velkolepí! A vyhrajete.“

.

Světlo je aktivní, temnota ne. Pokud rozsvítíte světlo, temnota nemůže existovat. Říkáme vám to už 25 let. Nyní, více než kdy jindy, vám zdůrazňujeme, že je potřeba, abyste tomu opravdu věřili. To je praktické.

Chci, abyste šli domů s klidem ve svém srdci – vše je ve vašich rukách, drazí, způsobem, který je nádherný, laskavý a velmi proveditelný. To je poselství, které pro vás mají – každý z nich. Úplně každý z nich.

Proto vás tak milujeme. Odejděte jiní, než jste sem přišli. Praktické.

.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – MP3 – THE MASTER’S CHANNELLING SUMMIT

.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Seznam channelujících účastnků na Channelingu Mistrů:

Jeff Michaels, Geoffrey Hoppe, Prageet Harris, Jonette Crowley, Kahu Fred Sterling, Jim Self, Peggy Phoenix Dubro, Steve Rother, Ronna Herman, James Tyberonn, Marilyn Harper, Lee Carroll

.

zpět