6-2015 Kryon

Lidské filtry

Tento živý channeling byl přijat v Totowě, New Jersey, 27. června 2015Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Je toho tolik k vyřčení, co vám neumím povědět. Neumím to vysvětlit, protože pro to neexistují žádná slova – slova, která by adekvátně vyjadřovala, co k vám cítíme. Skupině za skupinou, jako je ta vaše, vyprávíme o věcech, které jsou důležité pro vás i pro nás, o splynutí mezi námi, o způsobu jakým s vámi soucítíme, o blahopřání, které pro vás máme. Moji drazí, tou převládající věcí uvnitř vás jsme my. Ve vás je Bůh. Navzdory všem ostatním poselstvím od všech ostatních – kohokoliv kdo channeluje, čte, cokoliv – jestliže vám neřekne, že je ve vašem nitru Bůh, pak se vydejte jinou cestou. Příběh stvoření planety říká, že je ve vás Bůh. Mistři, kteří kráčeli po Zemi, říkali, že je ve vás Bůh – každý z nich. To je tématem i dnešního dne. To, o co se snažíte, je spojení. To je možná ten důvod, proč jste přišli na channeling místo na nějaké jiné setkání – naslouchat pokladům Ducha – něčemu, čemu byste měli porozumět… a to je láska.

.

LIDSKÝ FILTR

Můj partner v těchto chvílích ustupuje stranou. My tomu říkáme, že „odstraňuje své filtry“ – a o tom chci dnes večer mluvit, protože, moji drazí, jestli je něco, co vám a mně brání, abychom se spolu spojili v jedno a spatřili světlo Ducha ve vašem srdci, pak jsou to vaše filtry. Chci mluvit o tom, co to je, proč jsou takové, jaké jsou, a potom také o tom, proč je můj partner dokázal zeslabit. Děláme to z jednoho prostého důvodu. Z naší strany existuje nepřekonatelná touha po spojení s vámi. Co si myslíte o Bohu? Co vám bylo řečeno? Řekli vám, že je to určitý druh soudícího rodiče? Někdo, kdo na vás sešle zlo, bude vás zraňovat, bude vám ubližovat, škodit nebo způsobovat trápení? Vidíte v tom ten lidský pohled na věc? Rozumíte tomu, že je to jen jakási kopie rodičovství, špatného rodičovství? To není Bůh, je to to nejlepší, co si umíte představit jako Boha se svým filtrem. A ten filtr je to, co máte a je to lidské – tento filtr však vztahujete na vše, ale to pak nejsme my. Pocházíte z Tvořivého Zdroje a jste stvořeni k obrazu Stvořitele a tento obraz je jakousi metaforou pro lásku. Úplně každý člověk dokáže milovat, úplně každý. Dokonce i ti, o kterých jste řekli, že je to u nich nemožné – podívejte se, kdo to je, podívejte se, co dokázali – říkám vám, že každý z vás je stvořen přesně stejně tímto způsobem. Máte na výběr jít po hlavní silnici k Bohu, nebo ne. To je dualita, která přežívá v každém z vás. Vstupovat do temných míst, mluvit o temných věcech, nebo v sobě vidět Stvořitele.  Světlo vždy bylo takové a lidé se začínají měnit.
.
Chci mluvit o vašich filtrech. Jestliže tu sedíte a máte problém uvěřit, že jsou skutečné, tak toto vám vysvětlí, proč to tak je. Jestliže věříte, že jsou skutečné, ale máte problém uvěřit jiným věcem, o kterých mluvím, vysvětlím vám proč. Nejde o žádné posuzování, zda je to tak ve vašem případě, drahé lidské bytosti. Je to pouhý úžas nad tím, že jste s tím, co máte, došli tak daleko. To, co nazýváme filtry, je životní zkušenost. Rozdělím to do pěti dílů, oblastí či kategorií. Týká se to všeho výše uvedeného, protože jde o koncepty. A jejich čísla nepoužívám naprázdno, protože všechna jsou metaforami něčeho jiného. Vyhledejte si číslovku pět v numerologii, třeba i v té nejjednodušší, a zjistíte, proč jsem zvolil pětku. Existují důvody za důvody, a když k vám mluvíme, chci, abyste věděli a chápali, že to přichází z Centrálního Zdroje – zdroj lásky k vám právě teď natahuje ruku a říká, že vás tak moc milujeme a můžeme diskutovat a mluvit tak moc, že vám tak moc rozumíme.
.
FILTR JEDNA – DOSPÍVÁNÍ
Tím prvním filtrem je to, co nazveme dospíváním. Je to váš sociální filtr. Když jste vyrůstali ve vaší společnosti, naučili jste se o ní skoro vše. V procesu bytí člověkem a dospívání z malého do velkého, jste dostali lekce o tom, čemu máte věřit, čemu nevěřit, jak přežít, jak druzí nepřežili, na co si dávat pozor, na co být opatrný. Naučili jste se, co vás dělá šťastnými a smutnými, rozvinuli jste něco, čemu se říká sociální osobnost. Učili jste se o jiných lidských bytostech. V závislosti na tom, kým jste byli, kde jste se narodili a co dělali vaši rodiče, přišli jste a stali jste se někým, kdo je důvěřivý nebo nedůvěřivý, kdo se ptá na všechno nebo na nic. To všechno je jakýsi filtr. Teď nám dovolte, abychom předali definici tohoto filtru. Jestliže se díváte na něco, co je čisté – může to být bílé světlo, to nejčistší světlo, jaké si dovedete představit – tak cokoliv před něj položíte, to pak bude umenšené, změněné, takže se to čisté stalo filtrem. Dospívání je filtr, který vás určitým způsobem utváří jako lidskou bytost. A tento specifický způsob je to, čím se zabýváte celý svůj život. Většina z vás je s tím teď naprosto spokojená. Jste to vy; je to vaše lidská přirozenost. Je to také ve 3D. Dospívání je pro vás pro tuto chvíli na této planetě kompletně a naprosto třídimenzionální a v  módu přežívání a vy zde sedíte a naopak posloucháte multidimenzionální poselství naplněné světlem. Jak zacházíte s tím filtrem? Protože tento filtr, se kterým jste vyrůstali, vám nutně neřekne, zda je něco přesné, uvěřitelné nebo skutečné. Někteří z vás se jím museli zabývat, změnit ho, ale vy jste stále vy. To je jeden z největších filtrů, jaký lidská bytost má, ten nejvíce srozumitelný filtr. Moji drazí, setkali jste se někdy s někým z jiné země, která se tak liší od té vaší, že je jeho filtr jiný? Filtr, který používají při jídle, je jiný. Věci, které mají, a které považují za známku vkusu, jsou jiné. Mohli byste dělat věci, které by je urážely, a oni by tím byli šokováni, a pro vás je to přitom normální. Vidíte, že jejich filtr je jiný než váš, a tak každý tento jednotlivý filtr, který byste nazvali sociální nebo dospívání, je unikátní. A tady je něco, co spojuje to vše dohromady a my o tom budeme mluvit za chvíli. Je jedním z pěti. Zabarvuje to, co vidíte, čemu věříte, a co vám druzí řekli, abyste tomu věřili. Je to silné. Jestliže to někdo chce změnit, je to hrozné.A je to vhodné. Číslo jedna.
.

FILTR DVA – DUCHOVNÍ

Číslo dvě je pohyblivé. Je to duchovní filtr. Co vám říkali o Bohu? Kdo je to Bůh? Jak jste se dostali k Bohu? Dokážete mluvit s Bohem? Co je to Bůh? Věříte v Boha? Je možné, že existuje nějaký Stvořitel vesmíru, který vás zná jménem? Některým z vás bylo řečeno, že Stvořitel Vesmíru je tam venku, aby vás trestal, pokud během svého života nenajdete cosi skrytého. Každý bude navždy stejně potrestán. Je toto váš Bůh? Mění se a filtr se pohybuje spolu s tím, jak někteří z vás potom přijímají nebo popírají to, co jste byli druhými naučeni. Někdy je tento filtr součástí filtru prvního, protože je to součást dospívání. Vaši rodiče vás vezmou do kostela nebo na nějaký duchovní podnik, a vy to přijmete za vlastní, protože je to jejich. Jestliže se to líbí dospělým, musí to tudíž být v pořádku až do té doby než zjistíte, že existuje něco lepšího nebo logičtějšího. Duchovní filtry jsou často jedinečné pro náboženská vyznání. A co to vaše? Váš duchovní filtr je naplněn vaší minulostí, tím, co jste udělali, co jste viděli, co jste si uvědomili… změnami, které jste provedli, které vám umožnily sedět zde a přesto mít nějaký filtr. Co jste se naučili v metafyzice, že je správné a nesprávné? Moji drazí, lidská mysl je úžasná v zaškatulkování všeho a vy to tak svým vlastním způsobem děláte i s Bohem. Musíte nastavit hranice víry, jak říkáte. Někteří z vás tiše sedí a jsou zvědaví, zda přenos, který vám teď dávám s použitím slov, přichází od muže nebo z druhé strany závoje. A pokud přichází z druhé strany závoje, je naprosto přesný, nebo je jím filtrován [Lee Carrollem]? To je váš posuzující filtr. Váš duchovní filtr je pro vás důležitý – ne v dospívání, ale v životě, protože jak se díváte na Stvořitele, to utváří průběh vašeho života a to, co děláte. Jste bázliví? Jste radostní? Věříte, že s koncem života vzniká jiný život nebo trest nebo souzení? Pro mnohé to je silný filtr, pro některé žádný, ale přesto je to stále filtr. Jestliže nevěříte ve Tvořivý Zdroj, váš filtr jej nepřipustí, jestliže ho uvidíte. Je to filtr. To je číslo dvě.
.
Jestliže spojíte filtry dohromady, potom vytvoří něco, co se snažíte vidět trochu složitěji. Každý filtr kalí světlo, které byste rádi viděli jako čisté, každý. Kdybych vám dal nějaký scénář, který jste nikdy před tím neviděli, který jste neměli, když jste dospívali a je mimo běžné hranice vaší duchovnosti, co udělají tyto dva filtry? Budou na místě, pevně na místě – budete se jich držet oběma rukama, abyste nebyli překvapeni. To je lidská povaha, chránící svůj filtr.Je to součást toho, čeho myslíte – vaší mysli – a já vám za chvíli povím proč.
.

ČÍSLO TŘI – POHLAVÍ

Ten další, třetí, věřte si tomu nebo ne, je velmi důležitý. Je to filtr vašeho pohlaví. Každý z vás se chová určitým způsobem, jedná určitým způsobem v určité společnosti, podle toho, kdo jste a jakého jste pohlaví. Co vám, ženy, říkala vaše matka o tom, jaká má žena být? Buď jste to oceňovaly a dělaly jste to nebo jste rebelovaly a nedělaly to, ale mělo to na vás vliv. A to, jestli jste dáma nebo ne, závisí na pozici filtru, ale vy si ho jste stále vědoma a jednáte určitým způsobem jako žena. Pro muže platí totéž. Co vám říkal váš otec, že dělá pravý muž? A jsou tací, kteří by odpověděli, že pravý muž je ten, který nikdy neustoupí ve sporu nebo že má se všemi soucit. Dva odlišné druhy instrukcí, dva různé filtry, které vám poví, co jste jako muž. Filtr pohlaví je silný. Definuje vás vůči jinému pohlaví. Máte kamarádský vztah se stejným pohlavím, protože vám byly řečeny stejné věci a vy se cítíte uvolněně. Možná se cítíte nepohodlně, když jste spolu s těmi, kteří nejsou stejného pohlaví jako vy. A když jste, tak váš filtr běží na nejvyšší obrátky. Řeší skládačku, protože vy nejste to pohlaví. Je silný. Co ho vynáší na světlo, můžete se ptát. Co má vaše pohlaví společného s pohledem na čisté, bílé světlo, na Tvořivý Zdroj? Copak byste to potom interpretovali odlišně jako muž nebo žena? A odpověď zní ano, opravdu byste to udělali! Mužský pohlavní filtr bude méně přijímající ve srovnání s jemným ženským pohlavním filtrem. A Tvořivý Zdroj všech věcí je ten nejjemnější, nejlaskavější a snadno milující. Snadno znamená, že plyne, nemusíte po něm chňapnout, nemusíte o něj prosit, nemusíte tlačit, plyne do vás, jestliže mu to dovolíte. Někdy mužský filtr řekne ne. Předtím to muselo být jiné. Muž, na kterého se díváte [Lee Carroll] byl tvrdý oříšek, protože měl mužský filtr, který říkal: „Nebudu plakat podle vás. Nebudu brečet.“ A my jsme mu ukázali, jak je jiný. Ukázali jsme mu, že plakat může i radostí z nalezení pravdy a když si to uvědomil, pak vše, co mu říkal jeho otec o tom, co se stane, když muž pláče, zmizelo oknem a on si uvědomil svůj filtr. Ale ten filtr pohlaví byl v jeho případě jedním z nejtěžších.
.
Ženy, vy máte své vlastní problémy, když dojde na filtr pohlaví a jedním z nich, věřte tomu nebo ne, je to,  že Bůh je vždy nebo se zdá být mužem. To je filtr, ze kterého se musíte vymanit. Jak se cítíte, když vstoupíte do nějaké organizované náboženské struktury, kde jsou všichni muži a vy se ze svých nejhlubších myšlenek zpovídáte muži, kterému se říká „otče“? To je filtr. Řekly byste totéž při zpovědi ženě? Ještě lépe – co kdyby neexistoval žádný prostředník a hovořili byste přímo k Duchu? Filtr je aktivní, když o Bohu mluvíte s nějakým člověkem, ale ne když mluvíte s Bohem o Bohu. To je filtr. To bylo číslo tři.
.

ČÍSLO ČTYŘI – LOGIKA

Je těžké poznat, který je ten nejdůležitější – záleží na tom, kdo jste, jak jste byli vychováni a jaké jsou vaše přirozené životní sklony. Zde je však jeden, který má každý z vás (ale někteří silný a někteří slabý) a ten se nazývá logický filtr. Musí vám to dávat smysl – i těm z vás, kteří se nepokládají za vědce ani logiky. Musí vám to dávat smysl, abyste se něčeho zúčastnili. V každém rozhodnutí je skryta logika založená na přežití. V některých rozhodnutích je logika založená na ostatních filtrech. Logický filtr je na samém vrcholu, zvažuje všechny ty, co jsou pod ním, a dělá rozhodnutí o reálnosti a nereálnosti založená na běžné logice. Váš logický filtr je omezený. Logiku můžete posoudit pouze pomocí logiky, která vám připadá logická. Jestliže jste něco nikdy neviděli, nemůžete posoudit, zda to je nebo není logické, protože nemáte žádnou zkušenost, abyste ji dali na hromadu výpočtů, ale je to stále jen filtr. Může to být filtr logiky kladoucí odpor, ale stále existuje. Logický filtr chce posuzovat zdravým rozumem to, co máte před sebou. Pokud se vám někdo snaží něco prodat, například Brooklynský most, váš logický filtr se mu vysměje do obličeje, protože vy to víte lépe. On ho nevlastní a vy si ho stejně nemůžete dovolit. To je váš logický filtr. Snadno to odmítnete a pak jdete dál. Muž sedí na své židli a channeluje, a co dělá váš logický filtr? Mnozí to kompletně vyloučí, automaticky, jako kdybych vám nabídl Brooklynský most. „To není možné, není to v mezích proveditelnosti.“ Je to něco velkého založeného na vašich instinktech přežití. Co uděláte se svým logickým filtrem, když channeluji? Sedí na vrcholu všech ostatních. To je číslo čtyři. Do jaké temnoty se to světlo dostává, že znamená konec filtrů? Teď jsou čtyři spojené dohromady a ovlivňují se navzájem a to jsem ještě neskončil.
.

FILTR PĚT – PROFESIONÁLNÍ

Číslo pět nemáte všichni, ale mnozí z vás ano – a mají ho všichni profesionálové, protože se mu říká profesionální filtr. Co jste se naučili? Co jste se naučili o realitě fyziky, přírodních věd, chemie, matematiky, historie, antropologie, biologie? Máte např. doktorát z medicíny? Jste nasáknuti zákony a víte, jak svět funguje a jaká jsou jeho pravidla? Jaká je vaše profese, že se stala filtrem, který se staví do cesty světlu Stvořitele, protože všechno, co jste se naučili, musí být odloženo stranou, aby se to stalo skutečným. Profesní filtr funguje velmi, velmi dobře spolu s tím prvním, zvaným dospívání. A důvodem je to, že nechcete být za hlupáka. Hlupák nepřežije. Hlupák je uštván těmi kolem něj a vypuzen. Vy nechcete být hlupákem. První filtr dospívání a sociálního chování vstupuje do hry v posledním filtru profesionality, protože když jste se něco určitým způsobem naučili a jen na okamžik si myslíte, že je to vše skutečné, vrátíte se k tomu, co si lidé budou o vás myslet ve filtru, kterým je dospívání. Je to tam. Je to komplexní. Jste-li fyzik a já vám řeknu: „Mýlíte se, vaše zákony Vesmíru nejsou kompletní,“ něco ve vás, i když sedíte teď na tomto setkání, sebou škubne, protože jsme právě řekli, že se mýlíte a vy jste strávili celý svůj život tím, že se snažíte dělat to nejlepší, abyste všechno vypočítali. Nemáme to srdce říci vám, jak moc se mýlíte a jen objevy to ukážou, a to bude v pořádku. Můžete mít nějaký objev, který vyloží na stůl vše, co jste se naučili, a začnete znovu a budete to oslavovat, zejména tehdy, jste-li součástí badatelského týmu. To je filtr, který můžete automaticky přepsat sami. Ale kdybych ho přepsal já, bude to jiné. To je filtr. Teď máte číslo pět.
.
Představte si, že se díváte na jasné světlo Tvořivého Zdroje s fyzikou, o které nic nevíte, s duchovností, kterou nechápete, s hloubkou a integritou a obratností, které si ani nedokážete představit, a s láskou ke své duši. Položte všech pět filtrů před sebe a budete se ptát, jestli jimi projde vůbec nějaké světlo. Ukázal jsem vám, co lidská bytost má, pokud nic neudělá?
.
PROČ JSOU FILTRY TAK SILNÉ
A teď vám povím, proč jsou důležité. Každý jednotlivý filtr, který máte – od dospívání až po profesionální filtr člověka studujícího vědy či cokoliv jiného – vám byl dán lidskou bytostí, které věříte. Někdy to je jeden z rodičů, bratr či sestra, kteří vás učí, jak žít. Jsou vašimi mentory. Vy jste tvárná hlína, jste formováni a milujete je. A pokud je na té cestě někdo, kdo vám tvrdí něco jiného než oni, pokládáte to za urážku toho,koho milujete a kdo už možná není mezi vámi. Chápete tu emoci změny? Váš filtr je zabetonován láskou a obdivem k těm kolem vás, kteří vás učili a dali vám tím to nejlepší, co mohli. Jaký je to protimluv, že je filtr zabetonován láskou těch, kteří vám dali něco, co musíte odložit kvůli lásce Boha. Kdybyste jen věděli, že oni všichni byli spojeni dohromady, a že existovala souhra v systému vyřazování filtrů, abyste mohli spatřit světlo tak dokonalé a přesto všechny pracují společně. Věřili byste tomu? Někteří z vás to dělají. Možná, že tomu rozumí. Snad tomu rozumí i posluchači, protože toto je poselství pro vás.
.
Můj partner měl silné filtry. Jako inženýr se naučil věci určitým způsobem – profesionálně. A když vyrůstal, dostal silný duchovní filtr, protože byl vychováván v organizovaném náboženství. Zdi musely padnout, a přece ho to učil milující zdroj a on si myslel, že to tak je správně. Co vy děláte s takovým filtrem? Jak ho potom dokážete odložit, byť i jen na okamžik? Co děláte? Chci vám sdělit, co objevil, a chci, abyste poslouchali. Někteří z vás tomu budou rozumět a přijmou to a někteří ne. Nezáleží na tom, co vás učili, moji drazí, opravdu ne. Mnozí z lidí, kteří vás to učili, ať už to byli vaši rodiče, přátelé, učitelé nebo vaši milovaní, už odešli a já po vás chci, abyste poznali, co dělají právě teď. Jsou přímo zde, v této místnosti, dívají se na vás, a sdělují vám, že je toho více než věděli oni. Je v tom více, než mohli oni kdy poznat. Dělali, co mohli, ale poslouchejte, protože vám chtějí předat nové filtry. Pravda je taková, jaká je – z opačné strany závoje od těch, kteří odešli a předali vám, co jste dostali. Setkání a spojení energií, které učiní filtr průsvitným, dokonce i na okamžik, abyste spatřili světlo a pochopení, je láska. Když můj partner seděl na té židli poprvé, neřekli jsme nic. Neslyšel hlasy. Nebyl žádný channeling. Nejradši by utekl. My jsme mu předali lásku a on plakal. To byl velký posun. Ten první logický filtr byl kompletně a naprosto rozpuštěn skrze lásku.
.
Všechno, o čem si myslel, že to není možné – to, že seděl na židli a myslel na spojení s opačnou stranou závoje, bylo proti všemu, co ho naučili v jeho náboženské krabici… a v mžiku se to rozplynulo, když jej ovinuly naše ruce a on plakal a cítil se dobře, i když byl překvapen, šokován, dokonce svým způsobem rozzloben, protože ztratil kontrolu. Dostal další filtr jménem kontrola; ten je jen jeho. A on to udělal znovu. Sedal si na tu židli zas a znova. Sedí na ní i nyní a stejnou lásku, kterou cítil tehdy, cítí i nyní. Není právě teď s vámi, poslouchá někde jinde. Je na místě, které jsme popsali dříve, a které je velice nádherné. Je připoután, takže nemůže jít ke světlu. To vám dává představu toho, kde je. To je to, co jsme mu ukázali, když seděl na židli – kdo je, světlo Boha v jeho nitru – a náhle se ty filtry staly průsvitnými a nezáleželo na tom, co byl učen. Spatřil celkový obraz.
.
Lidské bytosti potřebují nějaký časový rámec, kde by si mohly léčit filtry, dělat je průsvitnými, přerovnávat je, a přepisovat je neustálým opakováním, možná tak, jak to dělal on na té židli. Je obtížné vzít filtr dospívání a okamžitě ho změnit – přepsat vše, co znáte. Tak to nefunguje. Probíhá to postupně. Každý z vás v této místnosti a mezi posluchači má svou vlastní sadu filtrů, které se postupně přepíší, bude-li to vaše volba.Ty filtry jsou interaktivní. Jeden ovlivňuje druhý, a jakmile jste připraveni jeden přepsat, například ten logický, pak ten duchovní i ty ostatní začnete lépe chápat. Může se to změnit, a jestliže se to změní, tak to možná nebylo úplně správné.
.

FILTR LÁSKY

Chci vám povědět o jednom velkém filtru – filtru lásky. Začínáte z toho mít dojem soucitu, když začínáte chápat, že ti, kteří vás naučili, co věděli, vám dali to nejlepší, co mohli, a když poznáte něco víc než oni, nedělá je to špatnými. Ve skutečnosti oslavují skutečnost, že jste to pochopili lépe než oni. Ať už to byl učitel ve škole, kdo vám předal přírodní vědy, které byly překonány vyšší vědou, nebo vám farář v kostele představil Boží lásku, anebo vám vaše matka a otec říkali, jak věci jsou a vy jste se to naučili jinak. Souhrnný filtr lásky vám umožňuje mít s nimi soucit. Nemáte pocit, že je urážíte, abyste se posunuli kupředu. Tomu se říká moudrost. Filtry se pomalu samy vyčistí. Někdy se budou čistit více než jindy. Když meditujete nebo když jste tady ve skupině, kde s vámi pracují ostatní a já jsem zde v tomto stavu, filtr se otevře a vy budete tak překvapeni, že vám bude chvíli trvat, než se vzpamatujete. Čím více s nimi pracujete, čím více na ně na všechny používáte zdravý rozum Boha a čím více prosíte o čistotu a soudnost, tím se stanou čistějšími. A když jste pak čistí, stále máte svou osobnost, ale není stejná, jako ta, když jste dospívali. Je taková, jakou jste si nyní s moudrostí zvolili.
.
Pohlaví, které máte, mužské nebo ženské, není tím, co vám bylo řečeno, že by mělo být, ale bere na sebe svůj vlastní život, jaký si zvolíte co má dělat a jak má vypadat žena nebo jaký je muž, který má rád sám sebe. Není to tím, co vám říkali rodiče, ale co jste si řekli vy při spojení se zdrojem lásky. Vy tvoříte filtr, který je na planetě nový. Soucitný člověk, nový člověk. To jste vy. Duchovní filtr je ten, který otevíráte, uvědomujete si a vytváříte úplně sami, ne na základě toho, co vám bylo řečeno. Chystáte se odhodit vše, co vám kdo kdy řekl a tvoříte to po svém – současným duchovním cítěním a událostmi, novou energií na planetě, která zde nebyla, když jste začínali. Profesionálové, bez ohledu na to, co jste se naučili, vaše moudrost říká, že nevíte, co nevíte. Existují lepší způsoby jak dělat věci, než ty, které jste se ve všech vědních oborech naučili, dokonce i v právu – lepší způsoby než znáte, které přicházejí, budou dávat větší smysl vám osobně, vaší zemi, planetě Zemi. Systémy přicházejí. Jednoho dne se budete tlouct do hlavy a říkat: „Proč jsme to tak nedělali dříve? Co jsme si mysleli?“ To protože nevíte, co nevíte. Filtr inteligence se začíná pohybovat spolu s moudrostí – vše bude objímat světlo a ne ho kalit.
.
Moji drazí, dnes jsme použili mnoho metafor. Předali jsme vám náměty k přemýšlení. Ptám se vás, kde se nalézáte ve scénáři filtru? Co jste neopustili a proč? Proč jste závislí na určitých věcech, když možná ti, kteří vám je dali, jsou tady, ezoterickým způsobem se na vás dívají a říkají: „Poslouchej, je to v pořádku.“ Boží láska je tady. Všechno, co má teď smysl, je vaše spojení s Duchem. To vám dá rozlišovací schopnost, kterou chcete. Přinese vám to delší život, život v míru, automatickou rovnováhu. Skládačka bude vyřešena.
.
Já jsem Kryon milující lidstvo a vy teď už víte proč. Velkolepí ve všem.
.
A tak to je.
KRYONZdroj originálu: http://www.kryon.com/  – The Human Filters.

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.