6-2015 Kryon

Jak funguje modlitba

Tento živý channeling byl přijat v, Baltimore, MD – 20. června 2015

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner pociťuje vzrušení a je nadšený, protože mu právě ukazuji budoucnost. Vždy při tom dochází ke stejnému problému – chtěl by to mít hned. Staré duše, není žádný důvod ke spěchu, protože tady budete a uvidíte to… budete možná vypadat jinak, ale budete tady, abyste to prožili. Míním tím, že váš původ a vaše Akáša zde v této místnosti budou součástí budoucnosti. Je jedno, kolik je vám teď let nebo co si o tom myslíte – říkám vám, že staré duše v tom budou pokračovat dál. Posun do nové energie probíhající na této planetě je přechodný. Začnete vidět výsledky. Existuje urychlovací systém, který bude odezvou na to, co si přejete.

.

Vědomí má energii. Energii, která je viditelná a měřitelná a je součástí urychlovacího systému. Je to systém, který vám skrze mřížku předává to, co se jako staré duše snažíte vytvořit. Už jsme vám říkali, že stará duše nese větší „váhu“ energie vědomí než mladá duše. Akáša totiž obsahuje to, co nazývám „odznaky hodností“. Tím míním, že na základě vašich zkušeností týkajících se vědomí na této planetě získáváte váhu a stáváte se autoritou. „Vážíte“ víc než nové bytosti, s vaším hlubokým věděním vážíte víc než všichni ostatní. Skupina starých duší nemůže být při modlitbě ničím zadržena – téměř ničím, a o tom teď chci pohovořit.

.

Chtěl bych vám předat trochu fyziky, kterou jste ještě neodhalili a která by vám mohla pomoci k pochopení některých záhadných věcí. Zkusme to. Ale než to udělám, rád bych vám řekl následující. Moji drazí, jste staré duše a zde v této místnosti to můžete vnímat. Co si myslíte a co děláte, vytváří načasování míru na Zemi. Někteří z vás budou mít příležitost projít vyšší cestou. Má slova mohou možná vyznít tajemně, ale mluvím k vám zde v místnosti. Dostanete příležitosti, jaké jste nečekali, v oblastech, o jakých jste netušili. A rozhodnutí, která pak uděláte, budou jedno po druhém pomáhat planetě, protože budete vnímat a vidět věci jinak.

.

Radost

U vás všech dochází k procesu probouzení a můžete jej vnímat. Jednou z vlastností tohoto procesu je radost, a tu byste měli hledat. Tvořivý Zdroj je laskavý a rád se směje. Na této planetě není posvátnějšího gesta než smích a oslava. Rád bych, abyste se po tom pídili, abyste to hledali i v ceremoniích. Rád bych, abyste změnili způsob, jakým přistupujete k obřadům. Myšlenka, že se sejdete a pak koukáte do podlahy, zavíráte oči a předstíráte, že jste zádumčivě vážní, protože jste v kontaktu s Duchem, patří ke staré energii. Chápete to? Což takhle oslava, při které byste si vyprávěli vtipy? Což takhle oslava, při které byste se vzájemně šimrali na chodidlech? Dělejte prostě cokoli, abyste vytvořili slavnost naplněnou radostí a smíchem, zatímco se noříte do meditativního stavu – to ho ohromně umocní.

.

Podle staré energie byste měli být deprimovaní – alespoň to tak vypadá, když v nějakém meditativním kruhu zíráte na podlahu, nikdo nic neříká, vládne ticho a vy jste všichni naprosto vážní. Co se kromě toho ještě očekává? Smějete se během meditace? Ne. Ruší smích energii? Všichni učitelé by řekli: „Ovšemže ano, nerušte energii smíchem.“ (Kryon se směje) Rád bych, abyste si to vyzkoušeli a zjistili, co to s energií dělá. Možná pak dokonce zažijete uzdravení. Chtěl jsem vám to sdělit, protože tady mezi vámi je pár těch, kteří to musí slyšet, protože se zasazují o pořádání ceremonií. Ostatní tady v místnosti se brzo budou muset rozhodnout pro to, co nazývám „rychlou nebo pomalou cestou“. Zvolíte opět to stejné, to staré, nebo něco, o čem víte, že je to lepší, ale trochu těžší a riskantnější? Říkám vám: tady je ruka, která je připravena vás v tom riziku podržet, pokud se objeví. Rozumíte tomu?

.

Co je energie?

Spiritualita obsahuje hádanky, avšak žádné neexistují. Otevírám vám dnes dveře, jen trochu, a pokouším se vám vysvětlit něco, co vám můj partner předal již předtím (na semináři – pozn. překl.). Když říkáme, že fyzika je vědomím a vědomí je fyzikou, pak mluvíme o energii. Co si představujete, když se někdo zeptá: „Vnímali jste energii modlitby? Vnímali jste energii meditace?“ Jsou to jen slova, která slyšíte na půl ucha a prostě jen znějí krásně metafyzicky a ezotericky? Nebo mají svůj význam? Jak definujete energii? Je to něco, co vnímáte nebo měříte? Pojďme si velmi, velmi jednoduše popovídat o energii.

.

Před dlouhou dobou základní věda poznala, že energie je nezničitelná. Nemůžete ji zničit, ale můžete ji změnit. V určitých situacích, kdy narazí energie na energii, je výsledkem jiná energie, ale nevznikne žádná nová energie, jen se přemění. Na jednom místě ve vesmíru se energie shromažďuje z jiného místa a vypadá to, jakoby tam vznikala, ale tak tomu není. Přesouvá se. Mohli byste říct, že energie je absolutní. Existují lidé, kteří by prohlásili, že ve vesmíru dnes není víc energie, než bylo v okamžiku velkého třesku, jak tomu říkáte… ke kterému mimochodem nedošlo. Byl začátek, energetický start, ale nedošlo k žádné explozi, k žádnému třesku. Byla to kvantová událost v průsečíku interdimenzionálních membrán, jak to nazýváme. Neočekáváme, že to pochopíte, to nemusíte a není to ani nutné. Avšak energie je něco, co můžete vnímat, měřit, pracovat s ní, spočítat ji a předvídat.

.

Právě teď na planetě pracujete s určitými energiemi a to velmi dobře. Rozumíte jim, dokážete je spočítat, změřit, předvídat a využívat pro vaše stroje. To je energie. Vyrábíte energie, abyste si vytápěli své domy. To je energie. Avšak když jde o vědomí, neuvažujete stejným způsobemA proto bych právě teď chtěl, abyste o tom stejným způsobem uvažovali. Je možné, že existuje multidimenzionální systém, v němž svými myšlenkami vytváříte něco, co je „chutné“ jako elektrický proud? Říkáme „chutné“, protože to znamená, že je to stravitelné pro vaši vědomou logiku. Říkáme „chutné“, protože to přirovnáváme k jídlu: můžete něco jíst, vychutnávat si to a užívat si to, až vám to bude zcela patřit. Je „chutné“ myslet, že vaše vědomí může být měřeno. Je možné, že byste mohli mít měřicí přístroj vědomí, který by měřil, co si myslíte? Ne na nějaké stupnici nebo něčem takovém, co dnes na planetě máte – ne, mluvím o kvantovém měřicím přístroji, způsobu, jakým můžete vidět energii, kterou vytváříte, když na něco soustředíte svou mysl. Kdybyste jej právě teď měli, všechno by se změnilo.

.

Modlit se za déšť

Představte si skupinu pracovníků světla, která by se soustředila na to, aby vytvořila déšť. Teď to nedělejte, protože k tomu stejně dojdete. Ale berte to prostě jen jako pokus: Byl by v tom pro Gaiu nějaký rozdíl? Byl bych rád, kdybyste si to prozkoumali, protože tady se zapojuje fyzika. Země má vědomí, které je naladěno na lidstvo, to už jsme vám vysvětlili. Gaia začíná zvyšovat své vědomí a vrací vám to, co jste začali vysílat – a není to válka ani nenávist. Gaia se začíná měnit. Krystalická mřížka se začíná měnit tím, že se rozpomínáte na dobré věci, ne na dramata. Říkali jsme vám, že vás podporuje vše kolem vás a začíná se to rozvíjet.

.

Řekněme tedy, že se modlíte za déšť a že jej potřebujete. Společně vytváříte energii, která je kvantová, to znamená, že pracuje s kvantovými částicemi. Kvantovost znamená, že částice jsou multidimenzionální. Používáme slovo „kvantový“ ve významu pro multidimenzionální věci. Co se stane? Veškerá ta energie, kterou vytvoříte, proudí do planety. Vytvoří déšť? Rád bych vám položil otázku. Tisíce let provozovali domorodci tance na přivolání deště. Tady je ta otázka: To oni přivolali déšť nebo k němu došlo přirozenou cestou? Byla to prostě metoda, jak uctívat bohy na nebi, protože byli zoufalí, že úroda přijde vniveč? Nebo to fungovalo a oni ten déšť vytvořili? Moji drazí, řeknu vám následující: ohnuli křivku náhody, pokud jde o počasí, a vytvořili déšť, který doslova přesunuli z jednoho místa na druhé. Dělali to tak pořád, často s úspěchem a někdy bez úspěchu. Těch úspěchů ale bylo víc než neúspěchů a proto v tom pokračovali po tisíciletí. Možná si myslíte, že je to pošetilé a pohanské. Víte, co to je? Je to vědomí fyziky. Oni to věděli, protože to fungovalo.

.

Gaia je právě teď k takovým záležitostem vnímavější mnohem víc než kdykoli dřív. Skupina jako je tato může změnit počasí, pokud je to vhodné. A tady existuje tolik věcí, do kterých se Gaia zapojuje, pokud tím nedojde na jiném místě ke škodě a pokud je pro to vhodná doba. Tato planeta je vám přátelsky nakloněna. Když objímáte stromy, mělo by to ve vás vyvolávat rezonanci. Jak vnímáte, když pobýváte v přírodě s dévami? Dokážete je vnímat, když se vám ukazují a chtějí, abyste pochopili, kým jsou? Vědomí Gaii má konstantní vlastnosti, které vám předává. Nazýváte ji „Matkou přírodou“ – není zajímavé, že je to žena? Všechny tyto věci, vzniklé z planety, mají ženskou energii – stejnou jako je tady.

.

Modlit se za uzdravení nějakého člověka

Nyní přichází další otázka. Zkusme si představit skupinu pracovníků světla, kteří se modlí za uzdravení nějakého člověka, který leží v nemocnici. Teď to bude obtížné. Zkusili jste to někdy? Ano, mnoho z vás to už zkusilo. Nějaký váš příbuzný nebo přítel měl problémy a vy jste mu posílali energii. Představovali jste si ho jako uzdraveného. Chtěl bych vám vysvětlit co nejjednodušším způsobem, jakým to jen dokážu, co se s touto energií v onom okamžiku děje. Můj partnere, rád bych, abys postupoval pomalu, protože tohle je nové. Rád bych, abyste z toho pochopili laskavost, vhodnost a krásu… a proč to ne vždy funguje. Neboť víte, že někdy to funguje a někdy ne. Modlitba a meditace mají vědomí. A tato vědomí jsou energií. Stejně jako se může měřit elektrický proud měřicím přístrojem, existují jiné přístroje, které mohou měřit vědomí, a sice kvantitativně. Existují skutečně měřitelné vlastnosti, které ještě nebyly objeveny. A jde o energii.

.

Teď jste se tedy shromáždili a sedíte tu. Nastane zajímavá, multidimenzionální vlastnost vědomí, která se neřídí pravidly linearity. Pokud se totiž sejdou dva nebo víc lidí, posílí se to a vznikne podivuhodná, zvláštní křivka – nikoli exponenciální, ale podobná. Je součástí matematiky, kterou ještě neznáte. Vychází z rovnice založené na dvanáctkové soustavě a představuje měření vědomí. Soustředíte se tedy na léčení – a přichází sem energie. Vytváří se skrz vás, vaším prostřednictvím. Nevytvořili jste ji vy sami, ale přišla na základě impulsu, spojeného s centrálním zdrojem, a byla skrz vás vyslána určité osobě. Nevytvořili jste ji tedy z ničeho. Moji drazí, když se modlíte nebo meditujete, jste ve spojení s Duchem. Můžete to vnímat, můžete tvořit z toho, čím Duch je a přesouvat to přímo k tomu člověku, kterého byste rádi viděli uzdraveného.

.

Všechno je v pořádku, děláte to správně. Tvořivý Zdroj vás viděl a umožnil vám přenos energie – z vaší šišinky, z vašeho vědomí a triády vašeho mozku – jak jste se soustředili na určitou osobu na nemocničním lůžku. Až sem je to v pořádku. Řekl jsem vám, že energie nemůže být zničena, a tak se musí někam přesunout. Kdybych vám tento způsob fungování vysvětlil, neporozuměli byste tomu, dokonce i můj partner má problém s obrázky, které mu ukazuji.

.

Membrána manifestace

Jako první se stane, že tato energie narazí na tzv. potencionální membránu manifestace. Energie je připravena protékat, plynout, ale musí proniknout skrz tuto membránu, která je spojena s fyzikou vědomí člověka, který má být uzdraven. A ten v to musí věřit… musí v to věřit! Ach, nechci říct, že by to měl chtít, protože to samozřejmě chce. Dokonce to i vyjádří: „Předej mi energii, potřebuji ji, chci se vyléčit.“ Avšak něco v jeho nitru říká„Já ale nevěřím, že k tomu může dojít.“ Neboť se k tomu ještě neuvolil, nemá ještě otevřenou šišinku, nespojil se ještě se Zdrojem. Chybí Zdroj – musíte přece mít k dispozici celý oběh. Energie narazí na membránu a zjistí, že vědomí s tím není srovnané, že nesouhlasí, že nenaslouchá zákonům fyziky. A tím se energie modlitby od membrány odrazí a odplyne jinam. To je vše, co vám k tomu mohu říct. To je první scénář. Překvapuje vás, že nemocná osoba musí být součástí oběhu? Chápete to? Pak existují tací, kteří jsou součástí oběhu, kteří jsou v kontaktu se svým vyšším já a nic jim nestojí v cestě ze strany rozumu. Těm je umožněn přístup a hned obdrží léčení.

.

Sdělím vám ještě něco: zvířata jsou velmi vnímavá na léčivé energie a obdrží je v mžiku. Nijak se nevzpírají, protože jsou zcela otevřená. Membrána jejich vědomí je připravena a přijímá to, protože nemá žádné intelektuální námitky ani Akášu, které by jim stály v cestě.

.

Někdy je člověk připraven z části a pak také obdrží část energie. Je to komplikované, jde o fyziku, zákony a energii. Jste zklamaní z toho, že chceme kvantifikovat modlitbu? Rád bych vám předal něco k přemýšlení: Bůh je mistr fyziky a není to žádná záhada, naopak něco nádherného. A až zjistíte, jak je to možné měřit, pochopíte to všechno mnohem lépe. A budete to moct ukazovat a předávat instrukce nemocným osobám, budete jim moct radit, jak si mohou tuto membránu otevřít a zprůchodnit. Budou se dít věci, které se dnes nedějí jen proto, že si ještě neuvědomujete krásu čísel.

.

Avšak můžete posílat energii a děláte tím dobrou práci. Moji drazí, nikdy s tím nepřestávejte. Na této planetě se začíná něco dít: lidé, kteří mají problémy, tomu začínají věřit a začínají to chápat. Začínají otevírat membránu svého vědomí, svůj souhlas k „plánu“, který jim vysíláte a s kterým musí jako příjemci souhlasit. Na fyzické úrovni pochopí, jak se jejich vnitřní chemie mění a umožní léčení.

.

Neodcházejte domů zmateni tímto poselstvím. Rád bych, aby se ve vás posílila krása toho všeho. Poskytl jsem vám před chvílí malý záběr budoucnosti. Vysvětlil jsem vám, co je to modlitba a meditace. A domorodí na této planetě to znají. Znají to mniši v Indii. Znali to ti, kteří před tisíci lety studovali proces vzestupu. Ztratili jste to a teď nastal čas vzít si to zpět. Moji drazí, jde o víru, jde o vlastnění toho, co je ve vás duchovního, a jde o to, abyste změnili sami sebe. Jde o to dospět k bodu, kdy vystoupíte z trápení, dramat, pochybností a chybějící sebeúcty a začnete denně oslavovat svůj život. Kolik z vás má odvahu to udělat? Procitnout, povstat a říct: „Děkuji ti, Bože, za svůj život. Vytváří rozdíl na planetě. Prosím to nebo něco ještě lepšího. Jsem připraven.“ Říkám vám, že vám nasloucháme a stejně tak vám naslouchá i vaše tělo.

.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „The Way Prayer Works“, 24:20 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět