6-2015 Kryon

Kdo jste

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Sedoně v Arizoně při tzv. Letní světelné konferenci, 4. června 2015
.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Dlouhá pauza.)
Zde vždy nastává pauza. Je těžké to vysvětlit, protože každá lidská bytost je jiná. Reagujete na Ducha odlišně. Když vstupujete do meditace, máte svůj vlastní způsob. Možná vám někdo říká, jak byste to měli dělat. Vy si to vyslechnete a děláte to po svém. Vztah, který máte se svou innate, se svým vyšším já, s šišinkou a Duchem je VÁŠ, je jedinečný. Jedinečnost těch, kteří jsou nyní přede mnou, pohání naši lásku k vám. Pro vás je tak snadné dívat se na ten oceán tváří, ať už zde sedíte či stojíte. Když se seskupíte, máte tendenci ke stejnosti. Všichni lidé zde jsou spolu ze stejného důvodu ve stejnou dobu, máte stejnou pozici – sedíte zde na židlích… ach, to však není to, jak vás vidíme my.
.
Chci toto téma rozšířit. Proč vás tolik milujeme? Proč vás Duch miluje tak, jak vás milujeme? Ach, já vím, že jsme rodina, ale co víc v tom je? Umělkyně Debbie pro vás právě prezentovala určité myšlenky. A pokud jste pochopili něco z toho, co bylo „tématem pod čarou“ toho, co učí, uvědomuje si a vidí, pak to bylo to, že energie, kterou jste měli, se kterou jste se narodili a která vás obklopovala – byla v menšině, pokud šlo o podíl tmy a světla. Můžete říct: „No, špatné věci se dějí.“ Ovšemže ano. Kdybych vám řekl, že u nového člověka a nového lidstva bude méně těchto druhů věcí, věřili byste mi? Pokud je pravda, že vaše vědomí se stává moudřejším, a že začínáte vytvářet svou realitu, pak to znamená, že vaše děti a ti, kteří budou následovat, se nebudou muset mořit se starou energií jako vy. A vy se divíte, proč vás tolik milujeme.
.
Cestovat na západ USA kdysi nebylo snadné. Kryté vozy tažené koňmi a mulami vezly zásoby, nikoli lidi. Většina z vás to teď ani netuší. Rodina kráčela vedle těch vozů. Den za dnem. Nebyly zde žádné cesty. Prodírali jste se divočinou a vytvářeli jste cestu pro koně a vozy. Někdy jste si sami lehli a ze svého těla jste pro ně dělali most přes průrvu, abyste se dostali na západ. A ženy cestou rodily děti, kde mohly. A některé z nich to nepřežily. Ve skutečnosti to nepřežila polovina z nich. (Kryon dojatě.) Někdy ta cesta trvala i víc než rok. Jedli jste, co šlo. Dovezli jste, co šlo. Pekli jste na slunci a kráčeli jste vedle vozů den za dnem. Sledovali jste, jak vaše děti umírají. To je příběh, co? Můžete se podívat do historie, že? Rád bych vám představil někoho, kdo je v publiku – kvantově. Drahý, byls to ty. Byls to ty.
.
Divíte se, proč vás tolik milujeme. Nemáte tušení, co je ve vaší Akáše. Ne doopravdy. Dokážete si něco takového představit? Není to tak dávno. Přesto to nedokážete. Je to nesmírná bolest srdce. Ta fyzická část byla dostatečně zlá. Ale přivítat novorozeně pouze na chvíli a pak mu v dalším okamžiku říci sbohem… to je něco, co ve vás zůstalo celý váš život. A vy jste to dělali stále znovu a znovu. Byla to součást cesty. A teď jste tady – vy víte, kdo jste. A vy se divíte, proč vás tolik milujeme…
.
Kapitán lodi – velmi pyšný, protože ta loď byla nádherná. Jeho živobytím byl rybolov. Vždy byl cítit rybinou a byl na to pyšný, protože to bylo jeho dědictví – dělal to jeho otec i děd a nyní i on. Byl v tom dobrý. Někdy byl pryč velmi dlouho, aby nalovil tolik ryb, kolik potřeboval. Plnil  útroby lodi rybami. A pak se navracel do vesnice a věděl, že její obyvatele nasytí. Možná i na celé týdny. Až do toho dne, kdy ho překvapila bouře – nespatřil včas znamení a byl až příliš daleko na moři. Zamířil domů, jak nejrychleji mohl, ale nedokázal uniknout počasí, které běsnilo kolem. Dělal, co mohl, jako skutečný odborník na navigaci. Obracel loď podle větru, ale ten se neustále měnil. Obracel loď podle vln, ale vlny to ignorovaly. Jakmile proplul jednou, přišla další a další a další. A byly stále větší a větší… až si uvědomil, že je po všem. Nemohl tomu uniknout. Vlny běsnily, voda si pomalu začala podrobovat loď a ta začala klesat. S každou vlnou se nořila hlouběji a hlouběji, až uviděl, že je paluba celá pod vodou a posádka pod můstkem se před jeho očima začala topit, až přišla řada na něj. Jako námořník vždy přemýšlel, jaké by to bylo, kdyby se jeho loď potopila – nyní to zjistil. A v těch posledních okamžicích myslel na svou ženu, svou rodinu… a pak se potopil… A dnes je zde! Je zde a nemá rád moře. (Kryon se směje.) A teď ví proč. Divíte se, proč vás tak moc milujeme…
.
Jsou zde obrovské příběhy. Staré duše, kolik z vás v bitvě pocítilo zásah mečem? A bolest z toho se nedá srovnat s bolestí srdce, když jste pochopili, že je po všem! Častokrát jste byli tak mladí – mladí muži, kteří mysleli na svou matku, kamarády, svůj krátký životzbývalo jen pár posledních chvil, kdy jste obrátili oči k nebesům a čekali jste na smrt. Závan kouře a bitva pokračující i bez vás… a pak jste byli pryč. To jste zažili téměř všichni. Strávili jste celé věky tím, že jste bojovali proti sobě! Jste v tom dobří. Smrt znáte velmi dobře. No ale co druhá strana? (Kryon se směje.) Co ten, kdo svíral ten meč?
.
Podívejte se na to, co všechno jste udělali. Zkušenost nejstarší energie, jakou kdy tato planeta měla. Byli jste tam. Je toho jen velmi málo, co by tato skupina neprožila. Smutek, radost, oslava… úplně každá emoce, kterou lidstvo zná – v té nejvyšší i nejnižší formě… to vše je starým duším v této skupině důvěrně známo. A já vám to říkám z jediného důvodu. Chci, abyste se viděli větší, než si myslíte, že jste. Jedineční.
.
Jaké si myslíte, že by to bylo, jak dlouho by trvalo, kdybychom vaše životy promítli jako film
? Jeden po druhém. Jak dlouho si myslíte, že byste tu museli zůstat? Dovolte, abych vám pověděl o kvantové zkušenosti, jakou s vámi máme. Vidíme všechny vaše filmy najednou. Víme, kdo jste. Vidíme vaše prožitky – vše, čím jste prošli. A zatímco zde sedíte v tomto těle coby moderní lidské bytosti, my to víme lépe. A vy se divíte, proč vás tolik milujeme…
.
Stará energie na této planetě, která hromadně vytvářela tyto druhy věcí – jako jsou bitvy – ta skončila
. Pokud bychom vám řekli, že kvocient tmy a světla – vztah mezi světlem a tmou – se změnil, co byste na to odpověděli? Někdo by řekl: „To je hezký, ukaž mi to na nějakém měřítku. Dej mi čísla.“ A já bych odpověděl: „Ukaž mi na měřidle lásku. Dej mi čísla.“  Nemůžete. Protože to dalece přesahuje logiku lidstva, aby vidělo něco tak hlubokého, co vyžadovalo tolik času, jak se Země pomalu posouvá a vítr pomalu duje po jejích pláních. Stejných pláních, na kterých jste mohli zemřít. Reprezentujete nový druh světla.
.
Vaše děti nebudou procházet stejnými obtížemi jako vy. Nebudou o tom nic vědět. Říkám vám, že mír na Zemi není cílem. Ten už je dán. Jakmile lidstvo začne dospívat, přestanete zabíjet jeden druhého. A pak se planeta posune vpřed, bude zde více spolupráce, začne se zvyšovat moudrost a světlo bude silnější.
.
Staré duše, řekl jsem vám, že jsou vaše životy příliš krátké. Až se vrátíte na tuto planetu – a vy se vrátíte – očekávaná délka života bude vyšší. Probudíte se už jako dítě s větší vrozenou moudrostí, než s jakou se kdy jaké dítě na Zemi probudilo. Budete součástí generace, která bude mást rodiče, stejně jako tomu bylo s indigovými v této době. Budete dříve chodit, intuitivně budete vědět, jak číst. Budete vědět, že jste tu byli už dřív. Bude to víc než déjà vu. Budete rozumět o něco více světlu, které nesete. Budete stát více zpříma a nebudete mít naprosto žádný problém se sebeúctou – prostě ji budete mít. Někteří si budou myslet, že jste arogantní, protože budete vědět příliš. Na to si ale budou muset zvyknout, protože vy to prostě víte.
.
V této skupině reprezentujete nový druh člověka. Příště začnete osidlovat tuto planetu – ne starými dušemi, ale NOVÝMI starými dušemi.
.
Slunce vyšlo. Metaforické město na kopci začíná být budováno. Město na kopci představuje mírumilovnou planetu, která si začíná uvědomovat, kdo je. A ty příběhy, které jsem vám dal při tomto channelingu, budou jen příběhy, které si budete číst v kniháchuž je nebudete znovu prožívat. To je pravda.
.
Dokážete to vidět ve větším rozsahu? Členové rodiny, jste tak jedineční! Ach, kdybych vám tak mohl vyprávět všechny ty příběhy… Jsou překrásné.
.
Skončím tímto: po tom všem, čím jste prošli – zármutkem i strádáním – když jste se stávali šamanem a pak jste museli žít na okraji vesnice, protože s vámi nechtěl nikdo být, protože jste byli příliš divní, neměli jste partnera ze stejných důvodů a možná jste byli zabiti, jenom proto, že se změnilo počasí a vesničané z toho vinili vás… po tom všem se vás ptám: vrátili jste se na mou stranu závoje a viděli jste všechny ty věciPROČ JSTE SE VRACELI ZPÁTKY? (Kryon naléhavě, udiveně, ale i se smíchem.) PROČ? Ze stejného důvodu, proč se opět vrátíte. To je to, co děláte. Jste průkopníky této doby a světla.
.
A až vás opět uvidím, vaši světelnou duši v tom okamžiku, kterému říkáte smrt, a já jí říkám znovuzrození, v tom okamžiku se na mě podíváte a spustíte:Kdy se můžu vrátit zpátky? Kdy se můžu vrátit zpátky? Kdy se můžu vrátit zpátky? Kdy se můžu vrátit zpátky?“ A já odpovím: „Proč si prostě na chvíli neodpočineš?“ A vy tam budete prostě jen stát a dívat se na mě. Říkám vám to tak, jak to je – toto je naplnění tisíců životů, kdy jste se mořili se starými záležitostmi. Nenecháte si to ujít. Budete tam stát a dívat se, dokud vás vítr zrození nepřenese opět na tuto planetu ve vhodnou dobu, kterou si naplánujete se svou rodinou a těmi, kteří budou kolem vás. Bez karmy, s moudrostí. Čekali jste na to opravdu velmi dlouho… A vy se divíte, proč vás tolik milujeme…
.
Už se nedivte.
A tak to je.
.
Kryon
.Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – MP3 – Who you are
.
Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.