6-2017 Kryon

Odhalení

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buffalo, New York, 25. června 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Je typické, že poselství na konci druhého dne je osobní. Vždy opakujeme, že je velmi často směrováno na lidi sedící zde v této místnosti, v tomto prostoru. A přesto lze tento prostor definovat jinak. Definoval bych jej jako prostor pro všechny, kteří toto poselství poslouchají (nebo čtou). Rád bych vám předal channeling o odhalení a bude to pro vás všechny velmi významná poselství. Rád bych, abyste na chvíli zapomněli všechno, o čem si myslíte, že víte. Nikomu neuškodí, když na chvíli odložíte stranou, co vás učili. Nijak vás to neomezí, protože si to všechno zas můžete převzít zpět a zpracovat. Nemusíte odtud ani odejít jiní, můžete si uchovat všechny své vlastnosti. Teď bych však chtěl, abyste, obrazně řečeno, jen na chvíli zbořili zdi své víry, všeho, co vám kdy bylo o něčem řečeno

.

.A tak tu teď sedíte – a já začnu. Rád bych, abyste něco objevili. Něco bych vám rád ukázal. Ale je to velmi obtížné. Možná to však budete schopni vidět svým duchovním zrakem.

.

Drazí, než jste sem vstoupili do tohoto života jako člověk, byli jste skutečně součástí Tvořivého Zdroje. Kdybych vám tak mohl ukázat, jaké to bylo. Jaká jsou omezení anděla bez těla, bez očí, bez uší?Neexistují žádná omezení, existujete v polévce Stvořitele, v polévce čisté lásky, a přesto máte určité jméno. Jste věčné duše, prastaré. Existovali jste před tímto vesmírem a ještě před tím předchozím vesmírem… dokonce před jakýmkoli vesmírem. A byli jste připraveni opětovně přicházet na tuto planetu. Už jste to dělali dřív, v jiných scénářích, na jiných planetách, v jiných galaxiích a jiných vesmírech. Je to něco, co děláte pořád dál. Proto jste tak staří, staré duše.

.

Možná se ptáte, jak je to možné být součástí Tvořivého Zdroje a kde byste pak byli. Podívejte, neexistuje žádné „kde. Když se ptáte „Kde je Bůh?“, jaká je odpověď? „Ano,“ je odpověď. Nemůžete lokalizovat lásku nebo Stvořitele. Pokud tedy jste součástí této polévky Stvořitele, staré duše se jménem, pak jste s mnoha dalšími dušemi se jménem součástí polévky. Můžete všechno vidět, každou frekvenci světla, která existuje. Můžete slyšet každou frekvenci, která existuje, a je to mimo hranice jakéhokoli lidského slyšení. Můžete slyšet světlo. Barvy nejsou omezeny sítnicí, neexistují žádná omezení. Vaše galaxie je uchvacující, naplněná duhami, zvuky, krásou, duchem, životem – a to všechno dokážete vidět. Představte si to, jen si to představte. Jste staré duše se jménem, to je to, kým jste – a ne tím, koho vidíte v zrcadle. Jste nastaveni tak, abyste (na Zemi) byli tím, koho vidíte v zrcadle, ale já bych rád, abyste odhalili, kým skutečně jste. Měli byste z toho mít husí kůži. Copak necítíte, že to je pravda? Upřímně, máte pocit, že jste jen biologickou nádobou, která přijde a odejde? Že jste se někdy narodili do určité energie a pak ji zas opustíte? Jen záblesk v existenci jedné duše – to nedává smysl. Drazí, 80 % lidí na této planetě intuitivně věří na život po smrti. Co vám to říká? Je to očividné, jste něčím mnohem víc, než se zdá.

.

Jste tedy připraveni přijít na tuto planetu. A ještě než sem vůbec přijdete, prožíváte radost ze „systému volby“. A tento systém se točí kolem všeho, kým jste byli, co jste prožili a co byste tentokrát chtěli prožít. Jeden život na planetě nazýváme „jedním vyjádřením“. Zní to pomíjivě, že? Jeden život je prostě jedním vyjádřením toho, kým jste. Strávíte tady zhruba sto let – to je prostě jedno vyjádření. A pak následuje další vyjádření, a pak další vyjádření a další. Rád bych, abyste pochopili, jak jste staří, jak jste moudří, co všechno víte. Co kdybyste si jako děti mohli s sebou na planetu přinést všechno, kým jste? Systém je nastaven tak, že uděláte rozhodnutí a víte, kdo budou vaši rodiče. Volba vaší kultury není žádnou náhodou. Možná se zeptáte: „Je to pro mé rodiče překvapení?“ A odpověď zní: Na ezoterické úrovni duší jste očekáváni. Vidíte, i vaši rodiče k tomu mají co říct. „Myslíš tím, že udělali volbu, když byli naposledy na druhé straně?“ Ó ne, ne, vždyť víte, že duše je všude. Jste si vědomi toho, kde je právě teď vaše vyšší já? Pokud se tedy vůbec dá mluvit o nějakém „kde“? Kde je? (Kryon se směje.)Duše je všude. Dovolte mi, abych vám sdělil něco, co vás dojme. Staré duše jsou na určité úrovni vždy na druhé straně závoje. Už jsme vám to říkali dřív, ale teď nastal čas to odhalit. Znamená to, že vaši rodiče byli před vaším narozením srozuměni s tím, že spolu s vámi budou nějakým určitým způsobem spolupracovat.

.

Jste tedy připraveni přijít na Zem a znovu se narodit v biologické formě. Ale ještě tady nejste. Rád bych, abyste odhalili ještě něco, zatímco posloucháte (čtete) toto poselství. Pokud je to pravda, že staré duše jsou na druhé straně závoje, pokud tedy vaše duše, vaše vyšší já je právě teď také na druhé straně závoje, pak to znamená, že každý jednotlivý člověk, kterého jste na této planetě milovali a ztratili, je stále ještě s vámi na určité úrovni duší, na úrovni lásky, na úrovni soucitu. Říkal jsem vám, abyste zapomněli na všechno, co vám říkali a tak jsem to také myslel. Vyprázdněte nádobu logiky – hned teď! Rád bych, abyste to viděli, abyste to odhalili a abyste to věděli: Nikoho jste neztratili! Všichni tu stále jsou.Tyto duše se jménem vědí, kdo jste, drazí. Vaši zemřelí rodiče, vaši zemřelí bratři a sestry nebo děti jsou stále ještě tady s vámi. Jejich energie je jiná a nemají žádnou tělesnou formu, ale jsou tady. Jste s nimi pořád, pořád. Zapomeňte všechno, co vám kdy říkali o tom, co se děje po smrti na druhé straně závoje, protože je to úplně jinak, než si myslíte. Je to mnohem větší, než si myslíte. Tamto je skutečná realita a ne váš svět tady.

.

Opět tedy přicházíte na planetu. Už jsme mluvili o „větru zrození“ a tuto metaforu používali, protože je to něco, co vás stáhne (dopraví) do 3D. Z krásy na druhé straně závoje jste staženi na tuto planetu. Ve skutečnosti existuje biologická forma, zvaná embryo, která je přípravou na vaši duši tady. Pak však dochází k teologické diskusi kolem otázky: Kdy přesně přichází duše do těla? A my vám říkáme: Při vašem prvním nádechu, pak jste zpátky na Zemi. To je vítr zrození. Pak vstoupíte dovnitř a začínáte si vzpomínat na planetu. Je to vzácný okamžik pro vás, vaši matku a vašeho otce. Oslavujete nový život – a přitom jste už tak staří. A když se vám někdo jako dítěti zahledí do očí, pak někteří dokáží rozeznat, jak staří vlastně jste. Drazí, až budete příště hledět do očí novorozence, pak bych rád, abyste pronikli skrz biologii – a jeho duše se na vás zpříma podívá. Kdybyste jí mohli slyšet mluvit, možná by vám sdělila své duchovní jméno. Možná by řekla: „Jsem zpátky. Zas jsem tady. Jsem stará.“ Ale vy to nemůžete slyšet. Novorozenec nemá žádné vědomí, nebo že by přece jen měl? Možná je toho tady víc, než byste mysleli. Berete novorozence tak, že nedokáže ještě skutečně mluvit, nedokáže ještě formulovat myšlenky ani koncepty, nebo že by přece jen ano? Možná jsou ty koncepty tak velké a rozsáhlé, že je dítě prostě neumí vyjádřit. Každá matka to ví, když se dlouze zadívá do očí svého nově narozeného dítěte a mezi jejich očima proudí všechny možné druhy informací. Dítě se ještě nedokáže vyjádřit, přesto by vám toho mohlo tolik vyprávět. Mohlo by vám sdělit, že existuje plán vašeho společného života tady (na Zemi) a možná i povědět něco o budoucnosti.To je to odhalení, které byste měli udělat – odhalení velkoleposti toho, kým jste.

.

Jste tedy tady (na Zemi), začínáte růst a poznávat život. A to je moment, kdy zvolna začínáte zapomínat na vítr zrození a na dobu, kdy jste mohli vidět své věčné světlo a všechno vnímat. Záměrně zapomenete na svou část Stvořitele a začnete se na nějakém určitém místě věnovat novým objevům. Je to to nejlepší místo, kde můžete volit vyváženost – světlo a temnota se ve vašem životě začínají objevovat velmi brzo a vy začínáte dělat volby.

.

Ve volbě, kterou jste právě teď kolektivně na této Zemi učinili, drazí, jste zvolili dobře. Teď bych rád, kdybyste se na chvíli znovu vrátili do větru zrození, protože jsem vám ještě nedopověděl celý příběh. Každý z vás, jako duše se jménem, o tomto posunu věděl. Ale nevěděli jste, jak to nakonec dopadne, protože to je svobodná volba. Mnoho z vás přišlo do doby, kdy proroctví vypadala temně. Někteří z vás přišli krátce před posunem a někteří až po něm. Avšak většina vás zde v místnosti nevěděla, zda k posunu dojde. A tak Tvořivý soucitný Zdroj zašeptal do toho krásného ucha, které může slyšet všechno, včetně světla: Může to probíhat oběma směry. Chceš tam přesto jít? Svoboda volby není budoucnost. Neznáte budoucnost. Všechno, co znáte, je svobodná volba. Může to proběhnout oběma způsoby. Můžete to udělat jako dřív, jako minule, zničit sami sebe strašným způsobem. To se může stát. Jsi přesto připraven odejít na Zem? A z nekonečné moudrosti Tvořivého Zdroje odpověděla duše se jménem: Nechci to zmeškat. Chci tam jít.

.

Už jste odhalili, kdo jste, odvážné duše se jménem? Jako staré duše jste sem přišli s vědomím, že možná na tělesné úrovni budete spáleni a sežehnuti explozí, která přijde jako blesk, a že zemřete. Že možná budete muset své poslední okamžiky protrpět se svými dětmi a přihlížet, jak umírají před vámi. Nebylo by to poprvé. A přesto jste řekli: Ano. Už jste odhalili, kým skutečně jste?

.

Já vím, kdo jste, ale před vámi je to skryté. Místo toho tady sedíte a děláte si starosti: „Co se teď stane? Jak to bude fungovat? Budu schopen udělat to nebo ono?“Nemáte ani ponětí, kým jste.Velkolepost a nádhera duše se jménem, která patří k Tvořivému Zdroji, je pro vás naprosto neznámou. Díváte se do zrcadla a vidíte jen biologickou bytost s určitým obličejem. Měli jste tolik tváří, tolik životů, tolik příležitostí. Tentokrát je to jinak. Od těch dob, co tohle děláte, se jen málokdy stalo, že jste překročili milník.

.

To je to, kým jste. Ne odhalení svého já, ale odhalení své duše – to je to, co bych vám chtěl předat. Chtěl bych, abyste to věděli. To je to, kým jste! Přicházíte na tuto planetu, velkolepí, a teď je jen na vás tuto velkolepost znovu odhalit. Zapomeňte všechno, co jste věděli, že by se mělo stát. Někteří z vás řeknou: „Nu, jsem teď už starý nebo o něco starší než mladí lidé tady.“ Říkám vám: Budete staří i zítra. Tak to prostě vnímáte. A pak naposledy vydechnete a budete zas u mě, u Tvořivého Zdroje, u andělů – ve skutečné realitě. A já vám řeknu, co se pak stane: bude tady mnoho smíchu, velká oslava: „Zvládnul jsi to, zvládnul jsi to, zvládnul jsi to!“ A vy se podíváte na Zem, pak na mě a řeknete: Chtěl bych se vrátit, chtěl bych se hned vrátit. Za jak dlouho se zas mohu vrátit? Mám tam ještě k vyřízení nedokončené věci. Vnímám světlo a vím, co přijde, protože už jsme to dělali dřív. Nemohu se dočkat, abych v tom zas pokračoval. To je to, kým jste – velkolepí v každém ohledu! A jako velkolepí se zas vrátíte a pak se probudíte s novou moudrostí a už nikdy neuděláte ty samé chyby.Budete dítětem s vlastnostmi, které dnes ještě nejsou rozpoznané.

.

Tohle způsobuje světlo na této planetě. Poslyšte: čím více lidí se dotknete svým světlem, tím víc se toho stane. Dokonce i u lidí, kteří nevěří channelingům, ani by nikdy nešli na podobné shromáždění. Až naposledy vydechnou a projdou skrz závoj, budou všechno vědět. A vrátí se zpátky se světlem – věděli jste to? Protože teď už to mohou vidět. I když měli těžký život a nikdy by nevstoupili do místnosti, jako je tato, a neposlouchali by takové poselství, poznají pravdu a uvidí světlo. Uvidí, o co jde na Zemi a uvědomí si budoucí potenciály. A pak se na mě podívají a řeknou: „Chci se vrátit. Chci se tam vrátit a mít také šanci odhalit světlo, stejně jako ty staré duše, kterým jsem nikdy nevěnoval pozornost. Dovol mi vrátit se zpět, budu to cítit, probudím se a zúčastním se podobné akce jako tyto staré duše.“Popsal jsem někoho, kdo to teď poslouchá, kdo je ještě hodně mladý a právě se probouzí pro tyto věci, pro které se obvykle probouzejí až dospělí – k potenciálu a odhalení toho, kým vlastně jste. To je budoucnost, to je systém.

.

Teď už si zas můžete převzít své krabice se vším, co vás učili. Vezměte všechny šroubky a opět ji smontujte. Krabice víry obsahuje všechno, co vás učili a co jste prožili. Většina toho je lineární a většina toho je pravdou staré energie. Teď máte příležitost si tuto krabici se vším prozkoumat. A když to uděláte, pak se znovu otevře. Chtěl bych, abyste byli připraveni odhalit velkolepost duše se jménem, se jménem, které nedokážete vyslovit a které tady vždy bylo vždy – věčným jménem. Je to duše, kterou jste. Mluvili jsme o dělení duší a multiplicitních duších, avšak, drazí, existuje duše se jménem, kterou jste – kterou vždy jstePřicházíte a odcházíte multidimenzionálním způsobem, který nepochopíte. Už jste byli na mnoho místech, která vypadala jako Země. Už dřív jste prošli podobnými posuny a já vám říkám: Někteří z vás prošli posuny, které totálně selhaly a nepodařily se, kdy se planeta nezměnila, nezvládla posun a zanikla. Přesto jste se vrátili a řekli: Jsem připraven tam znovu jít.“ Kdo jste, že něco takového děláte?

.

To je moudrost duše se jménem, která dokáže vidět a slyšet světloTo je to, kým jste a kým vždy budete. To, co se právě teď s lidstvem děje a dělo celou dlouhou dobu – o této historii a pravdě začnete odhalovat trochu víc. A že jedna velká událost, která nastane – a už pro ni pomalu nastal čas – bude vaše probuzení a znovu nalezené vědomí vlastní hodnoty. Ať vám někdo bude vyprávět cokoli, vaše vědomí vlastní hodnoty nemůže zmenšit. Když někdo řekne, že nejste hodnotní, usmějete se na něj a odpovíte: „To není pravda, já jsem hodnotný.“ Budete ve svém nitru vědět, zcela samozřejmě vědět, že jste hodnotní. Bude to trochu jinak než teď, že?

.

Zažili jste někdy nové dítě s příliš velkým sebevědomím, které se na vás dívalo a nepřijímalo nic z toho, co jste říkali a co by mohlo snížit jeho sebevědomí? Tyto děti už tady jsou. Posun začal, pozorujte jej u těchto dětí a vzpomeňte si: také budete jednou takovým dítětem, znovu a znovu. A pokaždé, když se vrátíte na tuto planetu, budete víc naplněni světlem. Budou se dít věci a vy nebudete chtít zůstat mimo, takže řeknete. Nechci čekat, chci se tam znovu vrátit, protože to vidím… Budete mít přehled, který vám teď chybí.

.

Už jste si znovu poskládali své krabice? Prozkoumali jste jejich obsah? Drazí, krabice je vždy rozkládací. Kdykoli budete chtít, můžete si znovu uspořádat pravdu o tom, kým jste. Na závěr znovu zopakuji: Je to zázrak, je to zázrak, že miluji duši se jménem – duše, kterou nazýváte „člověk“ a která je v každém ohledu velkolepá. Znám vás lépe, než se znáte vy sami.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Discovery“ 29:42 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět