6-2017 Kryon

Změny tří paradigmat

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Asheville, Severní Karolína, 17. června 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnešní poselství je další kapitolou lidské evoluce. O některých věcech, o kterých vám dnes povím, už jsem sice dříve mluvil, avšak ne tímto způsobem, například jsem je neočísloval a také jsem o nich nemluvil tak otevřeně, jak to chci udělat dnes. Drazí, nebyl bych tady a nechanneloval bych skrz tohoto muže na židli, kdyby nedošlo k posunu. Jinými slovy: došlo k posunu a já jsem tady. Jsem tu, abych vás vedl a připomněl vám, kým jstekým můžete být a co se na této planetě skutečně děje – abych vám poskytl jakýsi přehled, kam se to může rozvíjet. Dnes ráno jsem mluvil o jedné dysfunkci, která byla vždy součástí lidské přirozenosti – tato dysfunkce se týká vašich odhadů budoucnosti na základě minulosti,protože energie budoucnosti je naprosto odlišná. Rád bych to teď podrobněji rozvedl, spolu s dalšími dysfunkcemi, které se začnou lepšit.

.

Často mluvíme o změně paradigmatu. Paradigma je způsob, jakým se věci chovají a fungují– plán, jak věci fungují – nápady, představy a způsob, jak se šíří. Je to paradigma reality. Na této planetě existují tři paradigmata, která se mění. Jsou to tři velkolepá paradigmata, neboť každé z nich dramaticky změní planetu. Mluvil jsem o těchto třech už jednotlivě, ale ne najednou v jednom channelingu. Nebudu je blíž rozebírat, jen je prostě představím. Možná budu některé věci opakovat, avšak vy si je potřebujete znovu vyslechnout. Přejděme tedy k prvnímu paradigmatu.

.

1. Vztah člověka k Bohu, Tvořivému zdroji

Rád bych, abyste se krátce podívali na historii tohoto paradigmatu, protože se po celé věky měnilo a přitom dramaticky měnilo i planetu. Chtěl bych vám připomenout, co se dělo nebo kam to vedlo, a byl bych rád, abyste se na to pozorně zaměřili, protože tady je jeden chybějící článek. Podíváte-li se na historii lidského vnímání Boha, začíná jedním zvláštním momentem – a tím momentem je myšlen atribut vztahu – začíná totiž polyteismem, mnohobožstvím. Dalo by se říct, že prvním vztahem lidí ke Stvořiteli bylo přijetí a vnímání mnoha bohů. Něco tu však nesouhlasí, protože tomu muselo předcházet něco, co jste neodhalili a co neexistovalo. Dovolte mi, abych o tom krátce promluvil. Pokud sledujete vývoj vztahu člověka k Bohu nebo bohům, pak by to mělo začít lidmi, kteří si ani neuvědomovali, že vůbec nějací bohové existují. Ale právě to nenacházíte, protože historie začíná bezprostředně lidmi, kteří chápou, že existuje nějaký druh Tvořivého zdroje, dokonce možná s více bohy. To, že něco existuje, je jasné a samozřejmé. Člověk vstupuje do historie stvoření – od Adama a Evy, pokud chcete, nebo nějaké jiné historie stvoření – a hned je do toho také zahrnut Bůh. Člověk se ptá: „Kolik bohů to je a jak to celé funguje?“ Neexistovala doba, kdy by nebyl žádný Bůh. Není to zajímavé? Rád bych, abyste o tom chvíli popřemýšleli, zda to dává nějaký smysl, pokud tu ovšem není něco, co jste v evoluci vztahu nevzali na vědomí, a sice to, že jste sem přišli s Bohem ve svém nitru! Dilema té otázky tedy JE „Jak to funguje?“ A NE Existuje tu něco?

.

Prvním stadiem tedy bylo „mnoho bohů“, druhým stadiem byl „jeden Bůh“ a v tomto stadiu se dnes nacházíte. Ve skutečnosti existuje pět stadií a já vám k tomu řeknu ještě víc, kam to povede. Přešli jste od přijetí mnoha bohů k předpokladu a vnímání jen jednoho Boha a dosud zůstala tato planeta u tohoto jednoho Boha. Dysfunkce však spočívá v tom, v jakém vztahu je tento jeden Bůh k vám. Co si myslíte, že musíte udělat, abyste byli ve vztahu s Bohem? Dysfunkce tkví v tom, že někdo řekne: „Můj Bůh je plný lásky. Ty věříš v totéž, ale když nebudeš věřit tím správným způsobem, zabiju tě.“ To je ta dysfunkce.

.

Co je tedy dalším logickým krokem? Je to respektování, soucit a pochopení, že každý člověk může uctívat Boha svým způsobem. Každý má možná svého vlastního proroka, avšak připouštěl by i jiné a řekl by: „Existuje Zdroj lásky, který se manifestuje různými způsoby.“ To by bylo na celé planetě samozřejmé a nic by nebylo špatné na způsobu, jakým každý jednotlivec uctívá Boha. Pak můžete říct: „Upřednostňuji tento způsob, ale stejně tak toleruji tvůj způsob a vidím Boha v tobě.“ To se později vyvine v něco mnohem působivějšího a velkolepějšího, totiž v úplně nové paradigma: Přeměna Boha z vnějšího světa do Boha v nitru. To nastane v budoucnosti, nestane se to během tohoto vašeho života. Je to přirozená evoluce člověka v náboženské skupině. Přijde doba, kdy náboženství a systémy víry nezmizí, ale nádherným způsobem se hluboce promění. Drazí, kostely nezaniknou, ale zásadně se změní a budou vypadat úplně jinak. Nepřijde žádný anděl a nezavrhne všechno, co máte, ale lidé si sami uvědomí a poznají, že Bůh je větší, než si vůbec kdy mysleliPřipustí to a začnou vidět nesmírnost Boha ve svém nitru. Všichni mistři na této planetě to už sdělovali: Bůh je ve vašem nitru. Jste stvoření k obrazu Boha a tento obraz není to, co vidíte v zrcadle. Je to obraz Lásky.“ A to bude jednoho dne známo. Takový je vývoj. A to je ta změna prvního paradigmatu.

.

Kde se v této změně nacházíte právě teď? Odpověď zní: Úplně dole, teprve na začátku.Teprve jste začali, posun se odehrál před pár lety. A přesto se už některé věci začaly měnit. Slyšeli jste už o velkých náboženských vůdcích, kteří povstali a vzájemně se prosili za odpuštění, nebo že se celá skupina modlila za odpuštění za to, jakým způsobem se v minulosti chovali? To je nové a je to začátek vzájemného uznání, kdy na konci každý řekne: „Je to v pořádku, je to v pořádku, je to v pořádku, vždyť svůj podíl na tom vždy mají obě strany.“ Skrz lásku se lidé poznávají. Možná se hodně odlišují kulturně, ale to je tak všechno. Mají společné jádro a tím je láska.

.

Doufám, že vaše srdce potěší vědět, že to je vývoj, který přijde s posunem na této planetě. To je to, co „pole“ začíná spojovat. Stále víc lidí hledí na ty, kteří jsou jiní, a říkají: „Nu, nejsou zas tak odlišní, jen jejich kultura je jiná. Ale podívejte, jádro je stejné.“ Jaká to revoluce, jaké to odhalení! Přijde to.

.

2. Věda

Jste tak hrdí na svou vědu, přitom je to tak uzavřená krabice. Říkáte, že věda a její metody jsou na této planetě mimořádné a hodnotné, protože vedou k objevům. Já vám však říkám, že chodíte v kruhuPohybujete se v jednom kruhu starých myšlenek a objevů a ještě se neobjevilo žádné skutečně nové myšlení… v každém případě ne na univerzitách, ještě ne. Drazí lidé, věda je jako vaření jídla se světovým šéfkuchařem. Existují tři kroky.

.

První fáze: kuchař si představí nějaké jídlo. „Použiji ty a ty ingredience, abych vytvořil skvělý pokrm.“ Všechny přísady jsou v mysli šéfkuchaře. Když se teď podíváte na vědu, odpovídá to vědci, který říká: „Myslím, že by se mohlo stát to nebo ono a já bych to chtěl vyzkoušet. Mám nápad týkající se jednoho fyzikálního zákona a rád bych s tím experimentoval. Chtěl bych něco objevit a rozvinout to dál.“

.

Druhá fáze: šéfkuchař vaří jídlo pečlivě a zručně. Vědec začne s vědeckou metodou, dělá experimenty, dbá na to, aby proběhly férově a dvojitým slepým pokusem, aby se přesvědčil, že objev a experimenty provedl tak poctivě, aby je druzí mohli opakovat.

.

Fáze tři: šéfkuchař servíruje jídlo, které je s radostí a požitkem snědeno. Interpretováno na vědce: Experimenty ukazují, že on nebo ona měli skutečně pravdu. Vaše věda se stala realitou a lidé ji mohou využívat ve svém každodenním životě.

.

První krok v tomto obraze se vaší vědě nezdařil,a sice proto, že jste se vyvíjeli ve staré energii ohledně toho, co očekáváte a co už jste předtím objevili. Vše se odvíjí na základě toho, co už víte – namísto toho, co nevíte nebo co byste mohli vědět nebo co možná víte. A proto experiment nikdy nefunguje a věda se nerozvíjí. Dám vám k tomu opět jeden klasický příklad. Popíšu vám jej detailně už potřetí a byl bych rád, abyste si jej vy i všichni naslouchající fyzikové ještě jednou poslechli.

.

Vera Rubin je známou astronomkou, která nedávno zemřela (25. 12. 2016 – pozn. překl.) Byla divokou kartou, ale nikdo to dosud neví. Protože to, co objevila, je revoluční a přepsalo by to zákony fyziky – pokud by bylo uznáno, co to bylo. Zkoumala galaxie a zdokumentovala velmi pečlivě rychlost oběhu hvězd kolem středu. A nemohla uvěřit tomu, co přitom objevila. A tak o tom mlčela, aby to mohla ještě víc zkoumat. Po deseti letech došla k závěru, že její objev je reálný, správný a nevyvratitelný. Představila jej vědecké komunitě, která její objev prohlásila za pravdivý. Tady máte první krok „kuchaře při vaření jídla“objevila, že každá jednotlivá hvězda se otáčí přesně stejnou rychlostí kolem středu spirální galaxie. Co je na tomto objevu pozoruhodné a zvláštní, že nenásledovala Newtonovy gravitační zákony, ani Keplerova či jiná pravidla, která vám ukazují, jak hmota a gravitace fungují kolem centrálního bodu. Vaše sluneční soustava je příkladem toho, co znáte a co funguje podle Newtonových zákonů, které říkají: Hmota se pohybuje určitou rychlostí a v určité vzdálenosti kolem středu a to na základě své hmoty a gravitace ve vztahu k centrálnímu bodu. Vera Rubin však odhalila, že hvězdy takto vůbec nereagují. Nejsou jako vaše sluneční soustava. Jaký to podivuhodný a obrovský objev!

.

Co si s tím počnete? Co s tím uděláte? Vědci se na to podívali a řekli: „Tohle jsme nečekali. Proto to nacpeme do Newtonovy krabice. Protože se však ty hvězdy nepohybují podle Newtona, musí existovat nějaká neviditelná energie, která je ovlivňuje, a my o ní nic nevíme. Pojmenujeme ji „temná hmota“. I když o ní pořád nic nevíme, musí existovat, protože Newton je Newton a Kepler je Kepler. A objev Very Rubin tam, zdá se, nezapadá, proto prostě objevíme další energii.

.

Drazí, to, co objevila, byl nový zákon fyziky. Jednoho dne na to přijdete a bude to provázeno posměchem i rozpaky, že bylo zapotřebí tolik času pokoušením se nacpat něco nového do staré krabice, čemuž už budete rozumět. A proto nebudou experimenty postupovat dopředu, ani věda se neposune, nový zákon fyziky se nerozvine, nebude znám ani pochopen – dokud na to jednoho dne nepřijdete. To je paradigma vědy, které se změní, až se do vědy zapojí mladí výzkumníci a řeknou: „Nevíme, co nevíme. Proto pečlivě prozkoumáme všechno to, co vypadá, že je mimo krabici našeho známého vědění. To zatím dnes neexistuje. Chápete, jak to může změnit svět?

.

3. Vy sami

Jde to do takové hloubky. Paradigma, proč lidé odmítají tyto věci, které vám předáváme, už jsme dřív probrali. Drazí, každý z vás v sobě nese staré usazeniny chybějící sebeúcty. Po celé věky jste žili v problémech a těžkostech. Pokaždé, když jste zažehli své světlo, dostali jste se do problémů – jak často vám to mám ještě opakovat? Není v tom žádné souzení vašeho dnešního odporu věřit něčemu z tohoto channelingu nebo vůbec věřit channelingům jako takovým.

.

Mluvili jsme o uzavřeném pracovníkovi světla, který se schová do své komůrky a nikdy nepřijde na setkání jako je toto. A přesto ví všechno. Avšak nepřijde, protože nechce znovu začít kráčet po cestě k osvícení a nechce znovu prožívat to, co dřív. Nechce znovu ztratit život, jak se to dřív dělo. Staré duše, které naslouchají tomuto poselství, jsou odvážné, protože celé věky žily životy, ve kterých nebylo jejich světlo nikdy přijímáno, a vaši drazí bývali často zabiti. Chci se vás však zeptat: Vidíte, že by se ještě něco takového dělo i dnes? Ach ano, ale zdaleka ne tak, jako dřív. Vidíte temnou armádu, která se pokouší zhasnout vaše světlo. Pokud následujete Mistra lásky, budete s tím mít problém. Temnota chce odstranit majáky všude na planetě. Nebude však mít úspěch. Toho se týkají má poselství a to jste stále znovu a znovu prožívali na této planetě. A když jste se konečně dostali do energie, která sem teď dorazila spolu se současným posunem, pak není divu, že v to nevěříte, necítíte se být dostatečně hodni toho, abyste v sobě zažehli světlo, které bude tak jasné, že k vám budou přicházet druzí lidé a říkat: „Mám tě rád/a. Řekni mi, co jsi pro sebe udělal. Líbí se mi ta vyrovnanost, kterou z tebe vnímám.“

.

A nepůjde o žádnou naukuani náboženství, ani o něco spirituálního, ale ukážete těmto lidem život se zdravým lidským rozumemvěci, které mají smysl a jsou vyváženy v lásce, soucitu a integritě. Ostatní to uvidí a řeknou: „Ano, rozpoznávám to v tobě,“ aniž by rozuměli, co znamená „namasté“ – Bůh ve mně vidí Boha v tobě. Vytvoří se však vztah, spojení a vzájemné pochopení mezi lidmi. Bez ohledu na to, kdo jsou ti druzí nebo z jaké kultury pocházejí, budete se mít navzájem rádi. Budete mít druhé lidi rádi, protože v jejich nitru rozpoznáte Boha, aniž byste to věděli. To přichází. Oddaluje vás však od toho staré paradigma nedůvěry, akášického vnímání smrti a přesvědčení, že spiritualita a světlo znamenají jen potíže.

.

Jak se z toho můžete vymanit? Je to staré paradigma, s kterým jsou staré duše všude po celé planetě v současné době konfrontovány. Jediná odpověď, kterou vám mohu dát, zní: Dochází k probouzení a vy toto staré paradigma odhodíte a pochopíte, že tu poprvé stojíte ve světle, že poprvé máte vítr v zádech, že tu je fyzikální pole, aby se věci začaly spojovat, místo aby se oddělovaly. Stojíte tady pod ochranou, jste milováni a jste toho hodni, můžete ve světle kráčet dopředu a už se vůbec, vůbec nemusíte bát, že by na vás temnota zaútočila, protože kolem sebe už jen kope kvůli přežití.Bude to tak dělat ještě dlouhá léta, drazí, odloučená v ústraní a nešťastná z pokusů uchovat věci při starém. Věci už však nikdy nebudou takové, jako byly dřív.

.

A tak posun paradigmatu Číslo 3, paradigmatu lidíje posun do světla, a to pro každého člověka jako takového – ne v rámci nějaké skupiny, ale jednoho člověka po druhém. Uvidíte to, rozpoznáte, pochopíte a budete vnímat, jak z vás padá stará zátěž. Pochopte, že s tím souvisí zdraví, látková výměna i zpomalení stárnutí. To je jistota, která krůček po krůčku přichází. Někteří z vás odsud odejdou a řeknou: „Chci to, chtěl bych to mít. Přál bych si, abych už takový byl teď.“ Říkám vám, že to tak bude a přijde to rychleji, než si myslíte a z důvodů, které neznáte. Je to tak, protože Tvořivý zdroj vás všechny zná jménem. Neboť jste byli stvořeni podle obrazu Boha. Jste součástí celku, Bůh vás zná, jste hodnotní a připraveni v tomto posunu kráčet dopředu. To má váhu nebo jinak řečeno: Je tu s vámi ještě něco jiného, co je velmi silné a co vás povede. Už to nejste jen vy sami, drazí. Je tady pomoc a vy ji budete vnímat. Nechápejte to teď špatně – nepřijde zvenčí, ale zevnitř.To je to nové paradigma: z vnějšího zdroje se přesunout k vnitřnímu zdroji – pro získání osobní síly, míru a pochopení: Kdo jste? Kdo je Bůh? Existuje možnost…? Není v tom žádný rozdíl.

.

To vše přichází kousek po kousku, krůček po krůčku. A jednoho dne to uvidíte a vzpomenete si na tato slova. Budete moct vidět, že se to skutečně děje, protože se o těchto věcech budete dovídat a budou podobné tomuto channelingu. Nezoufejte, drazí, že to hned tak brzo nenastane. Pochopte, že všechno potřebuje určitý čas. Zrání každého lidského ducha potřebuje svůj čas. Je to proces učení, jsou tu „aha momenty“ a nakonec závěrečná zkouška.

.

Budu ve sdělování těchto věcí pokračovat, protože vidím, jak se lidstvo začíná pozvolna rozvíjet k posunu, který prastaří předpověděli – bez zániku, bez zničení a bez těch dalších věcí, o kterých ještě pořád i dnes slyšíte od těch, kteří nevěří, že jste hodnotní.

.

Pro dnešek to stačí.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Three Paradigm Shifs“ 29:37 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět