6-2017 Kryon

Kryon v Asheville (nedělní channeling)

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Asheville, Severní Karolíně, 18. června 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Na konci druhého dne přichází většinou osobní channeling, to znamená, že je víc nasměrován na lidi zde v místnosti a to proto, že je osobní a protože dnešní téma bylo také osobní. Slyšeli jste dnes o systému lidského těla – občas vám něco opakuji a občas předávám nové informace. Avšak v tomto procesu otázek a odpovědí existuje určité spojení či splynutí toho, co se nachází mezi lidmi. Je to skoro tak, jakoby se pole mezi lidmi začalo zvětšovat a vzájemně propojovat. A jednotlivá pole se zvětší natolik, že vyplní celou místnost. Začínáte cítit tak zvláštní soucit jeden pro druhého, že byste řekli, že je to mimo hranice toho, co považujete za normální. Vždyť se vzájemně neznáte, neznáte ani jména těch druhých a přesto je tu bublina soucitu, která se rozpíná mezi vámi.

.

Právě jsem teď popsal jiný druh pole. Dalo by se nazvat koherentní pole („souvislé či pole soudržnosti“), ale je v tom ještě mnohem víc. Můžete to cítit a vědomě vnímat, ale nikdy to nebudete moct změřit. Budete však vědět, že je to tady. Nazývejte to i nadále koherencí, pokud chcete. Co se děje, když je soucit natolik obrovský, že jej všichni zúčastnění mohou vnímat? Přitom vůbec nemusí jít jen o soucit vůči nějaké negativní události, vůbec ne. Představte si, že posloucháte nějaký příběh, nebo možná mezi vámi dojde k uzdravení, někdo najednou vstane ze svého kolečkového křesla a může zas chodit. Když k tomu dojde, dostane vás to na kolena a chcete to oslavit. Když poznáte, že tady působí něco většího a vy to cítíte, pak se soucit rozpíná a šíří se celou místností. Někteří z vás budou plakat radostí, že se někdo jiný uzdravil. Dochází tu k něčemu, co přesahuje koherenci (soudržnost). Řeknu vám, co to je, i když jsou to jen slova, ale já je teď poprvé použiji tímto způsobem. Je to něco, co se nově objevuje mezi skupinami lidí a nakonec to bude na určité úrovni vnímat celá Země. Nazývám to „splynutí duší“.

.

Co je vaše duše? Zaprvé se jí nelze dotknout. Nezměříte svou duši, když měříte koherenci. Změříte tzv. triádu vašeho srdce, rozumu a šišinky, všechno to, čím jste. Avšak vaše duše se zdá být od toho vzdálená. Vaše duše je věčná a je součástí Tvořivého ZdrojeVaše duše má jméno, které nikdy nebudete znát a nikdy byste jej neměli slyšet. Vaše duše je nepředstavitelně vzácná, je soucitem a čistou láskou. Je součástí Tvořivého Zdroje, jak jsem řekl, a přesto jí také není. Je součástí všeho, co je a je součástí vás. Je nedotknutelná, posvátná a vy ji nebudete moct nikdy změřit. A přesto se už na této planetě děje něco, co všechno tohle změní.

.

Je možné, že existují systémy duší, které jste nikdy neobjevili – přijetí, uznání, přiznání něčeho, co považujete za něco nedosažitelného, co je tak ezoterické, že se toho nemůžete ani dotknout? Drazí, máte život za životem stejnou duši se stejným jménem, které neznáte a nemůžete vyslovit. Je tak nádherná a věčná – existovala ještě před vznikem Země a bude existovat i po zániku Země. A přesto, drazí, ve vývoji, který je před vámi, začnete splývat s tím, co je nedotknutelné.A budete to všechno vnímat, až se duše začne propojovat se soucitem. Je to víc než koherence, dotýká se to boží tváře a připomíná vám to, že jste věčníOdstraňuje to bariéry mezi vámi, vašimi kulturami a jazyky, a najednou vznikne sjednocenost (splynutí, integrita, bytí v harmonii každý s každým), kterou budete moct vnímat, dotýkat se jí, poznávat a užívat si jí. Teď je to však pomíjivé, až vstanete a opustíte tuto místnost.

.

Co kdyby budoucnost planety něco takového obsahovala? Kdybyste se ráno probudili a vnímali, že jste propojeni se všemi lidmi po celém světě? Prostřednictvím budoucích forem předávání zpráv a bezprostřední znalosti o dění na planetě budete se všemi propojeni a budete vědět, co právě prožívají nebo čím trpí. Co kdyby existoval jakýsi kanál „Dobrých zpráv“, který by vysílal holografické zprávy, do kterých byste mohli vstoupit a společně je oslavovat? Propojení duší spojuje planetu. Chcete vědět, proč přijde den, kdy už se vzájemně nebudete zabíjet? Protože se stanete jedním, proto! A až to jednou začne, už to nebude možné zadržet. Vznikne tak úplně jiná planeta a přitom nepůjde o nic jiného než o rozvinuté vědomí a soucit, který bude rozpoznán. Drazí, část vaší evoluce obsahuje informace o „nedotknutelném“ – o duši.Stane se částí vás a to takovým způsobem, jaký byste nečekali.Bude to posilovat pocit sjednocenosti, který budete zažívat nejdříve s několika málo a pak se stále víc lidmi. Spojení s vaší technologií, s vaším duchem a Tvořivým Zdrojem vám jednoho dne umožní slavit i tu nejmenší událost – například narození dítěte někde v Indii. Nebo oslavit uzdravení, kterého někdo dosáhl vlastním duchem a spontánním uzdravením. Připojíte se a budete oslavovat. A někteří tyto oslavy budou šířit dál, protože odhalí, že čím víc lidí slaví, tím větší je výsledek a tím větší sjednocenost na Zemi.

.

Jednoho dne už nebude existovat žádné vysílání, které by informovalo o událostech jen proto, že jsou dramatické.Místo toho ukáže události, do kterých budete moct „vstoupit“ a pomoct vytvářet v mysli mír těm, kteří prožívají zármutek, bezpráví a zkázu. Neboť každý jednotlivý člověk na planetě je zapojen do uzdravení druhých. To, co pociťuje ve svém soucitu a jednání, nepřijde vniveč, ale doslova vstoupí do „polévky soucitu“, kterou vnímají i ostatní lidé. Vstupujete do prostoru a technologie vám ukáží, kolik ostatních lidí je rovněž v tomto prostoru jednoty. Budou to miliardy a vaše propojení a splynutí duší přinese uzdravení při událostech, které se stanou daleko od vás. Vytvoří mír, kde žádný mír nebyl a utěší ty, kteří jsou vzdáleni tisíce kilometrů a mluví jinými jazyky. Tím jsem vám právě předal obraz toho, co se už dělo na jiných planetách, když začaly se stejným vývojem jako vy. A vy budete zažívat totéž. Bude to v daleké budoucnosti? Ano, ale vy tu budete, protože kvůli tomu jste tady a děláte to, co děláte. Duše nakonec splynou s biologií vzestoupených lidí. Začíná to tady a teď a začíná to pomalu podle míry koherence, která se ve vás rozvíjí. Tohle se bude dít. Nakonec tohle všechno bude považováno za normální a dojde k naprosté integritě.

.

Drazí, tohle změní lidi, jací byli dosud. Neříkal bych vám to, kdybych to už dřív neviděl. Jak dlouho to bude trvat? Hodně dlouho. Avšak, drazí, čas už je takový – běží a jednoho dne se toho dočkáte. Uvidíte věci, mnohem víc světla místo temnoty, a bude to přirozené. Nedojde ani k bleskům na obloze, ani k mimořádným duchovním zážitkům, ale bude se to dít úplně normálně, protože k tomu dojde růstem a zráním. Pomalu, generace po generaci, si děti prosadí tuto cestu tak, jak to vždy dělají. Rád bych, abyste přemýšleli o této budoucnosti a usmívali se s vědomím, že to přichází. A rád bych, abyste věděli, že staré duše v posunu jsou ty, které pro to zasévají semínka.

.

Vraťme se teď zpátky do reality, do této místnosti. Až vstanete a opustíte toto místo, pak o těchto věcech přemýšlejte – o tom, co přijde a co právě teď můžete dělat svými myšlenkami a skutky, abyste urychlili světlo – abyste urychlili světlo.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: wwwkryon.com – „Kryon in Asheville -Sunday channeling“ – MP3 15:53

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět