6-2017 Kryon

„Stav Země“

Tento živý channeling byl přijat v Big Sky, v Montaně, 4. června 2017
.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnes vám chci vyprávět jeden příběh. Je to milostný příběh, a také náhodou zahrnuje historii planety, současnost a budoucnost. Toto jsou věci, které vám chci povědět a věci, které vám chci představit. Nazvěme to, „Stav Země v červnu 2017“.

.

Je to milostný příběh kvůli tomu, kde začíná a jak začíná. Kdybyste se vrátili o 24 let zpátky, Kryonovy veřejné channelingy začaly v Kryonově Knize Jedna. Informace byly hlavně úvodem k posunu, o kterém jsme vám já i mnozí další začali vyprávět, že přichází. Nebyla to ode mě ezoterická informace, ale spíše něco, o čem věděli všichni předkové. Pozorovali hvězdy na obloze po tisíce let. Uvědomili si, že se hvězdy od dekády k dekádě lehce mění, a začali chápat mechanismy solárního systému a zemského oběhu kolem Slunce dlouho před moderními teleskopy.

.

Objevili, že Země obíhá kolem Slunce a že musí existovat lehké kolébání planety samotné, aby to donutilo oblohu měnit se tak, jak se to dělo. Dokonce spočítali tu nejnižší dobu kolébání a v průběhu času se kolem toho vytvořila proroctví. Avšak ta proroctví byla mezi těmito předky tak podobná, že ti, kteří je studují, dokonce i dnes žasnou. Jak si mohly být tyto příběhy tak podobné, když se ti předkové vzájemně neznali? Jak si mohly být ty informace tak podobné i přes velké vzdálenosti a propast několika staletí?

.

Kalendáře předků, které tak dobře znáte, začaly svůj dlouhý počet (vice než 5 000 let dlouhý) a začalo vyprávění o možnosti posunu vědomíKonec kalendářů byl nastaven na rok 2012 – střed kolébání.

.

Můj partner za mne začal hovořit v roce 1989, dva roky po Harmonické konvergenci. Do roku 1993 můj partner obdržel a vydal Kryonovu Knihu Tři. Bylo to odhalení toho, co přicházelo:Teď, kdy se stalo mnoho věcí, aby eliminovaly možnost světové války, může posun nastat. Řekl jsem vám, proč je zde Kryonova skupina, co se děje, co by se mohlo stát a některá z proroctví týkajících se toho, co očekávat. Byla to mystická kniha – malá, protože můj partner se právě učil jak se totálně propojit s centrálním zdrojem (channeling).Channeling je zvýšená intuice a most k druhé straně závoje. Tato kniha odhalila pocit naprosté lásky a soucitu s celým lidstvem.

.

V první Kryonově knize jsem vám předal informace o změnách v magnetismu planety a další věci. Také jsem předal několik výroků, které obsahovaly narážky na přicházející změnu počasí. Můj partner to přeložil takto: řekl, že nadejde čas, kdy bude pršet tam, kde nikdy dříve nepršelo a přestane pršet tam, kde dříve vždy pršelo. Jinými slovy, v běhu byla masivní změna klimatu – a to bylo v roce 1993.

.

To byla předzvěst toho, co nyní zažíváte na planetě. Není to příběh zkázy! Je to příběh lásky, moji drazí, je to příběh o Boží lásce, lásce centrálního zdroje, lásce všeho, co je – i samotné Gaii – k lidským bytostem. Titul knihy zněl Konec času, protože to byl konec staré energie.

.

Vše, co se teď děje, se týká vás, moji drazí. Staré duše jsou zde na planetě z určitého důvodu a v pravý čas. Není to chyba, že teď sedíte na svých sedadlech. Někteří z vás se právě učí o těchto věcech a někteří z vás si tyto věci velmi uvědomují. Každý z vás má svou vlastní stezku a každý člověk má jedinečné rozhodnutí čemu věřit a nevěřit. Ale jste zde z určitého důvodu!

.

Jsem zde dnes večer, abych vám vyprávěl ohromný milostný příběh, že v roce 1993 přicházel posun a že Země samotná se na něj připravovala. Aktuální fyzika planety se nastavovala pro nového člověka – tak, abyste dokázali sami dělat pokroky, dozvědět se o soudržnosti s planetou, se svým vlastním já. Všechny informace mluvily o čase, kdy lidstvo začne vystupovat ze staré energie, které říkáte lidská přirozenost. Tento pojem odkazuje na to, jak se lidé chovají. Nikdy se neposunuli a nikdy nezměnili, ale teď se to mělo stát.

.

Ta proroctví se ani tak netýkala událostí, jako spíše posunu ve vědomí. Nezáleží na tom, zda byla zapsána v mayském kalendáři nebo na prorocké skále kmene Hopi, je to stejné. Všechna mluvila o rozdílných cestách, které lidé budou nuceni přijmout kvůli posunu, ale vyžadovalo to rozvrat mezi světlem a tmou. Svým způsobem ta proroctví vyprávěla o planetě, která byla ve velkém přechodu a o tom, že jestliže lidstvo nezničí samo sebe uprostřed kolébání (21. prosince 2012, střed precese rovnodennosti), že začne něco úžasného – evoluce lidstva takovým způsobem, jaký jste nikdy dříve neviděli. Začalo by to zlepšením a moudřejším vědomím a vše ostatní by následovalo. Řekli jsme vám v roce 1993, že musíte mít Zemi, která je na to připravena, proto se posune magnetická mřížka, změní se počasí a změní se i vaše místo ve vesmíru. To vše jste zažili. Ale pojďme si nejprve promluvit o počasí.

.

Předpovězený posun počasí

Mnoho let vám říkám, co se děje s počasím. Když jsem začal, moje informace byly velice kontroverzní, protože nebyly v souladu s tím, co vám říkala média. Stejnou dobu jste viděli něco, čemu se říká „oteplování“. Řekl jsem vám, že to byl vlastně začátek „ochlazování“. Udělal jsem to proto, abych odvrátil to, co se vždy stane s hlasateli katastrof. Chtěl jsem vás nasměrovat jinam předtím, než přijdou druzí a vybudují jiný katastrofický scénář v rozporu s posunem počasí, což je u lidstva velmi běžné. Strach je přítelem staré energie a změna vždy vyvolává strach.

.

Chci učinit prohlášení: Katastrofický scénář lidstva je ve vás tak zakořeněn, že se stal jakýmsi zvykem. Kdykoliv vidíte něco neobvyklého, první věcí, na kterou pomyslíte, je katastrofa! Moji drazí, byli jste cvičeni, abyste takto přemýšleli! Ve staré energii to přicházelo z historie, ze svaté knihy, od vašich rodičů, od všech těch, kteří by se sociálně připojili, a z konspiračních teorií – podle těch všech mělo lidstvo dospět ke strašnému konci – a zdálo se, že se z toho radují! Katastrofický scénář je zvyk, moji drazí. Vaše současné filmy nepomáhají, některé z nich ukazují katastrofické scénáře týkající se počasí a zemských změn. Ještě jste se z toho nedostali. Ten zvyk je stále živý.

.

Nicméně toto je milostný příběh. Chci vám vyprávět o počasí.

.

Kdybyste chtěli vědecky vystopovat, co se děje, jednoduše se podívejte na sluneční aktivituTo je ta příčina, a vždy byla. Kryon to lidstvu nepřinesl. Na planetě můžete sledovat cykly počasí, které souvisejí s cykly sluneční aktivity, je to zaznamenáno v historii. Tyto jevy souvisejí a dělo se to i dříve. To, co vidíte dnes, není přicházející katastrofa. Není to nějaká chyba, že přichází nový cyklus, o kterém jsme vám řekli už před 14 lety. Poslouchejte, cyklus přichází bez ohledu na to, jestli zde jsou nebo nejsou lidé. Máme to ještě jednou zopakovat? Cyklus přichází, ať už tady lidé jsou nebo nejsou.

.

Toto je kontroverzní. Záznamy z vrtů do ledovců a z letokruhů ukazují, že tento cyklus je velmi konzistentní. Začíná oteplováním a vysokou hladinou oxidu uhličitého a časem nastoupí ochlazení. Tento cyklus je pozorován stále znovu napříč staletími v různých stádiích intenzity.

.

Teď, přesně podle rozvrhu, začíná malá doba ledová. Lidé se ptají: „Kdy?“ Kdybyste dávali pozor, nepotřebovali byste žádného proroka. Naopak, podívejte se na cyklus z pohledu časového grafu a chování Slunce. Existuje načasování, ale já vám to stejně povím. Začnete vidět studenou fázi během 15 let (2032).

.

Někteří z vás si ještě stále užívají fázi oteplení. Ta se začne pomalu stěhovat. Musí přijít před ochlazováním, a tento scénář je znám těm, kteří studují planetární dynamiku. Problém je, že jste až do teď od této skupiny odborníků ještě moc neslyšeli, protože jsou často zaměstnáni vládou nebo mají univerzitní granty. Takže to, co by vám možná chtěli sdělit, je zatím stále v rozporu s běžně známými teoriemi, kterým si „někteří jiní“ přejí, abyste věřili.

.

Přichází malá doba ledová. „Kryone, není to pro planetu katastrofa?“ Mnozí viděli umělecké ztvárnění hlavních světových měst pod ledem a všechny další věci, které se velmi hodí k vědeckofantastickým filmům. Je to prostě jen něčí ztvárnění katastrofického scénáře, ne skutečnost založená na historii cyklu. Kdybyste chtěli vědět, jak vypadá malá doba ledová, zalistujte zpět do historie a prostudujte si, co se dělo kolem roku 1650. To byla jedna malá doba ledová. Kvůli změnám v Golfském proudu (oceánu) v Londýně zamrzla řeka Temže. Moji drazí, byla zima, ale nezahubilo to planetu. To je malá doba ledová.

.

To vás čeká, a řeknu to znovu. Jestliže žijete v chladném podnebí, věnujte pozornost této radě: Začne se ochlazovat. Zbavte se rozvodných sítí! Během příštích 15 let hledejte nezávisle nebo v menších skupinách způsob výroby elektřiny. To se dá udělat v rámci sousedství nebo samostatně doma. Budete to potřebovat, moji drazí, protože rozvodné sítě, tak jak teď existují po celém světě, nejsou připraveny na tento nastupující chlad a sítě zkolabují. To není katastrofa, je to jen praktická, obecně známá informace. Vaše elektrická infrastruktura je choulostivá, příliš choulostivá. Připravte se na studené období, které může trvat několik desetiletí. To je vše. Technologie pádí kupředu, aby to umožnila. Nedovolte vašim politikům, aby se stavěli do cesty vašemu přežití.

.

Proč je to milostný příběh? Poslouchejte: Proč to Gaia dělá? Jaký je pro to důvod? Řeknu vám to ještě jednou – je to kontroverzní, dokonce pro mnohé neuvěřitelné. Kolik z vás, co tady jste, má doma akvárium s rybami? Pro ty, kteří poslouchají a čtou: kolik z vás mělo nebo má akvárium? Těm, kdo ano, povím něco, co už víte: Můžete s vodou v průběhu času dělat, co potřebujete, abyste ji upravili tak, aby vydržela. Můžete měnit hodnotu pH, měnit teplotu, a můžete ji okysličovat. Ale nakonec přijde doba, kdy budete muset vyměnit vodu! A tak působí na planetu změny teploty.

.

To je kontroverzní. Planeta nemůže jen tak „vyměnit vodu“. Místo toho provádí „restart života v oceánech“ s využitím vodního cyklu. Sledujte pro to důkaz, když se objeví, a potom si vzpomeňte na tento channeling. Tento vodní cyklus má osvěžit život v oceánech, aby každý na planetě měl potřebné jídlo z oceánu. Gaia to dělá sama, dělala to dříve a dělá to z určitého důvodu – takže to nebude váznout.

.

Moji drazí, opravdu jste do vzduchu a vody vypustili kompromitující věciale to nezpůsobilo tento cyklus. Říkáme to velmi dlouho, zastavte zabíjení životního prostředí! A důvod? Zabíjí to vás, ne Gaiu. Gaia je podivuhodně odolná a přežije všechno, co děláte. Ale jste to vy, kdo nemusí přežít, jestliže budete pokračovat ve znečišťování.To všechno se začíná s vaším uvědoměním měnit, začínáte to vidět a něco s tím děláte. Ale lidé nejsou příčinou současného posunu počasí. Nakonec to bude známo.

.

To co se děje, se dělo už dříve, a je to skoro jako restart pro oceány a nese to sebou mnoho dvojznačných událostí. Uvidíte zprávy o umírajících oceánech, ale současně spatříte neobvyklé zprávy o příliš mnoha rybách a dalším mořském životě na místech, kde se předpokládalo, že jich ubylo. Uvidíte, jak se samotný životní cyklus oceánu začíná měnit a restartovat.

.

Hlavním hráčem v této obnově je místo, od kterého byste to nečekali: Antarktida. Chci, abyste v Antarktidě vyhlíželi kouzlo. Vždy byla středem obnovy mikrobů a jiných druhů života ve vašich oceánech a je obzvlášť aktivní během těchto malých dob ledových. Tento proces způsobí, že se podmořské proudy zaplní novým životem, a doručí jej na obě polokoule skoro jako nějaký podvodní dopravník.

.

Takže jak tento posun počasí ovlivní lidstvo v tomto milostném příběhu? Jak to přesně funguje? Znamená to, že vy, stejně tak jako hlavní životní cyklus Země, budete mít dostatek jídla! Oceán je dárce života, jídla pro planetu, pro životní cyklus Gaii samotné. Země to pro vás musí dělat a to vše je velmi spojeno se sluneční aktivitou a mnohem víc.

.

Příběh lásky pokračuje, že? Podívejte se na načasování. Oceán se sám obnovuje hned po posunu. Co to je ten posun? Je to obnova, absolutní obnova civilizace, tak jak ji znáte. Překročili jste milník, kdy se očekávala destrukce a konec. Vypršel termín pro možnost války a vy to víte. Sociologové si drbou hlavu. A vědci také. To je u lidstva velmi neobvyklé. Zde na tomto semináři je tým lidí, kteří vás učí pravdu o tom, co se děje a jsou to vědci! Zázraky, které jsou před vámi, a co popisují, moji drazí, je ten milostný příběh. Země se připravuje, abyste měli dostatek jídla. Posun je vaše rozhodnutí, oproti všem vyhlídkám z vašich proroctví, zůstat na této planetě a nezničit sami sebe. Zamířili jste k vyššímu vědomí, a ta myšlenka, která k vám začíná přicházet, bude nakonec akceptována a ne odmítnuta. Bude to poprvé ve vaší civilizaci, že tyto myšlenky začnou být přijímány.

.

Pokud jde o vyšší vědomí – nakonec přijde doba, kdy se nebudete navzájem zabíjet. Řekl jsem to už dříve, moji drazí. Poslouchejte mě – konec války na Zemi není konečným cílemJe to začátek, protože když není válka, budou vám předány vynálezy a fyzika – nová fyzika, kterou nepoužijete pro výrobu zbraní. A tam to opravdu začíná. Budou nová paradigmata jak se nasytit, zahřát, a vytvořit daleko lepší zdraví pro všechny. Vyšší smysl integrity a soucitu vytvoří konec utrpení pro planetu a začátek politiky, která dává smysl – počátek vlád, které spolu vycházejí a všeobecného sblížení civilizací. Ani se nepřemnožíte, jak vám to říkají hlasatelé katastrof. Pro populační explozi existuje důvod, a není to matematika. Je to ignorance. Jak vím o tom, co přichází? Já to vidím. Já to vidím! Vy ne, proto si vezmete tuto informaci, běžíte ven, kroutíte očima a říkáte: “No, nejspíš ne. Nejspíš ne. Je to jen fantazie, která se nemůže uskutečnit.“

.

Na společenské úrovni to začíná teď. Všimli jste si toho? Nic nebude stejné. Když tyto změny začnou, častou reakcí bude strach. Když uvidíte ekonomii, která se začíná posouvat a měnit a začíná nové paradigma, přijde strach. Nová paradigmata jsou zde, aby zachránila staré systémy, které jsou systematicky přerušeny. Ale až to začne, mnohým se to nebude líbit. Lidé chtějí, aby bylo všechno stejné, a když nastanou změny, někteří vyskočí a řeknou: „Vidíte? To je planetární katastrofa! Tady to přichází! My jsme vám to říkali.“ A už to i dělají.

.

Už jste 5 let v posunu. Matky, jak dlouho trvá vychovat dítě? Z obecenstva slyším, že 40 let, ale to není vždy pravda [smích]. Řekněme, že 20 let. Během této doby, je mezi vámi a dítětem stále ten příběh lásky, bez ohledu na to, co se děje. Ať je jim 3, 5, 11 nebo 17, ten příběh lásky zůstává, bez ohledu na to, jestli kopou nebo křičí, nadávají vám nebo jsou otráveni životem. Ten milostný příběh pokračuje, i když procházejí problémy se sebehodnocením, nebo depresí. Vy tam jste, a děláte, co můžete, protože rodičovská láska je nepřekonatelná.

.

Dáváte život nové energii a novému paradigmatu na planetě a je vám 5 let [čas od doby, kdy začal posun]. Začínáte se probouzet a kladete otázky: „Děje se to opravdu? Je toto opravdu posun, nebo je to konec světa, jak nám před lety řekli?“ To je lidská přirozenost – začít se bát, ať se děje cokoliv.

.

Vraťte se se mnou o tisíce let zpátky v čase. Vraťte se na chvíli a předstírejte, že jste v malé skupině zvané Izraelité. Jste připraveni udělat něco důležitého – odejít z Egypta. Mnoho let jste zažívali horor jako otroci. Vaši lidé nežili moc dlouho a vy víte proč. Generace za generací jste byli zotročováni, ale najednou se to změnilo. Vy jste to spatřili na vlastní oči, Izraelité. Vy jste viděli, jak se konají ty zázraky jeden za druhým, což změnilo faraonův názor. Vy jste je viděli všechny. To nebylo nic ezoterického. To byl skutečný život.

.

Nastal čas uniknout, a vy jste si sebrali své věci a stěhovali jste se jako malá skupina přes poušť, a přitom jste se pořád ohlíželi dozadu za svými problémy. Přešli jste přes Rudé moře (tehdy zvané Rákosové moře) a prošli jste přes něj a faraon vás nemohl následovat. To je zázrak zázraků! Dokázali jste to! Jste volní! Viděli jste to na vlastní oči, a to vrylo vzpomínku do vašeho mozku. Vy jste to poznali a bylo to skutečné.

.

Potom jste odešli do pouště směrem k zemi zaslíbené – vaší nové zemi. Ale ta zdánlivě nikdy nepřišla. Začali jste chodit pouští v kruhu a naříkali jste: „Tady to přichází! Zaslíbená země se blíží.“ A přece jste tam nedošli dost rychle, že? Během pěti let jste ztratili některé z vašich nejmoudřejších starců, kteří byli duší tohoto odchodu. Ti, kteří zůstali, se vám snažili předat pro uklidnění nějaké rady, ale ty dopadaly do hluchých uší. Mladí lidé si začali stěžovat na vedení. Ta hlubokomyslná civilizace, která na vlastní oči spatřila zázraky Jediného Boha, začala pochybovat a stvořila si další bohy. Jednoduše se to nedělo pro nikoho dost rychle a skupina byla frustrovaná. Uvědomujete si ten vzorec? Buďte opatrní, moji drazí, abyste rozpoznali pomalý růst, když je to potřeba, a cestu moudrosti. Nebuďte netrpěliví, že jste ztratili směr toho, co se děje.

.

Před nedávnem jsem seděl na pódiu v Izraeli, a vyprávěl jsem dnešním Izraelcům něco, co nechtěli slyšet. Řekl jsem jim, že chodí stále v kruzích a že zaslíbenou zemí je Nový Jeruzalém. Chodili v kruzích se starým paradigmatem od svých rodičů: nenávistí, strachem, válkou a očekáváním toho samého od druhé strany. Řekl jsem jim, že budou chodit v kruzích i nadále, dokud neztratí staré cesty. Bývalí nepřátelé z doby před 70 lety opustili staré vědomí, ale oni to neudělali nikdy – dokonce ani po více než tisíci letech. Přišel čas, aby ukazovali cestu k míru na Zemi.

.

Chystám se vám právě teď předat hlubokou pravdu, moji drazí. Láska Boha neusmrtí tuto planetu, když je vám pouze pět. Vše, co se děje, je souladu s vaší svobodnou volbou. Precese rovnodennosti má určitý časový rámec, když se stěhuje pruhem na obloze [Mléčná dráha]. Trvalo to 18 let dostat se do středu [posun 21. 12. 2012] a zabere 18 let z něj vystoupit. Připojí se ke spojeným 36 letům – dokončení devítky.

.

Jste pouhých 5 let v 18letém okně posunu. Řekli jsme vám, že toto je čas, kdy můžete provést změnu. Poslouchejte, co se dnes předkládá, a nebojte se toho, o čem vám druzí říkají, že byste se toho měli bát. Malá doba ledová přichází vyčistit oceán a nakrmit planetu, a přece někteří říkají, že Země je odsouzena k zániku a vy že umrznete. Myslíte, že to je způsob, jakým vás Bůh miluje?

.

Dovedete si představit, že tím vším projdete – posunem – začnete mít dostupné všechny tyto informace, začnete mít všechnu tu vědu, která přichází, úspěšně bojujete s armádou temnoty – a potom vás Bůh a Gaia sfouknou? Jak se až do teď cítíte? Moji drazí, to je katastrofická fantazie, která je pozůstatkem velmi staré energie.

.

Chci, abyste oslavili Boží lásku a přítomné cykly. Jsou pro vás nové, proto musíte poznat, co znamenají. Budete muset přepsat katastrofický scénář, se kterým jste vyrůstali a pokračovali v jeho poslouchání.

.

Minulý večer jste viděli film, jiný druh science fiction [mluví o filmu Arrival* – Příchozí, který viděli účastníci]. Je jeden z prvních tohoto druhu za mnoho let, o cizincích, kteří navštíví Zemi, a stejně jako vy mají vědomí. Potřebují vaši pomoc. V tomto příběhu vás nepřišli zničit; nepřivezli si velké zbraně; nepřišli, aby vám ukradli vaše zlato a oceány. To je ale koncept!

.

Ve Vesmíru je život, moji drazí, který je mnohem pokročilejší, než jste vy. Je to proto, že existuje mnohem, mnohem déle než vy. Je mnohem vyvinutější. Tím neříkám, že mají větší mozek. Mluvím o skutečnosti, že mají touhu, moudrost a inteligenci mnohem vyvinutější než je vaše. Vyřešili svou vlastní mírovou problematiku tisíce let před vámi. Dívají se na vás, ale mají politiku nevměšování, protože máte svobodnou volbu. Vždy vás sledovali. Přicházejí a odcházejí a nikdy se „neohlašují“. Po celá staletí jste mnohé z nich viděli, ale oni se drželi v pozadí, protože ještě nejste připraveni.

.

Musíte ještě projít mnoha změnami. Dnes ráno jsme vám řekli, že temnota se usmívá, když máte strach. Je na vás, jak moc se bude smát. Řekli jsme, že temnotu nelze zabít, a že jediným způsobem, jak ji zničit, je vytvořit více světla. Čím více světla bude, tím budete mít na planetě méně temnoty. Právě teď jste na vrcholu hlavního sociálního objevu. Slyšeli jste, co bylo dnes prezentováno na tomto pódiu? Věda začíná chápat soucit, soudržnost a význam a účel srdce. Zjišťuje, že tato soudržnost způsobuje vyléčení, velký posun v myšlení, a je zodpovědná za přinesení soucitu těm, kteří si nemysleli, že by to bylo možné. Moji drazí, toto je začátek hlavní laskavé změny, ne začátek katastrofy. Chci, abyste si to zapamatovali.

.

Až opustíte toto místo a budete naslouchat ostatním, vždy budou tací, kteří vám řeknou, že „konec se blíží“, Když byl můj partner dítě, tou první věcí, kterou se ve své církvi naučil, bylo: „Konec se blíží.“ Celá léta poslouchal toto téma od druhých. „Konec se blíží.“ Vypadá to, že je pořád blízko. To vaše společnost očekává celá desetiletí tolika různými způsoby. Proto hranice reality, ve kterých jste vyrůstali, téměř vyžadují, abyste se báli. My vás žádáme, abyste ty hranice rozbili. Možná je čas vytvořit nové paradigma víry, která říká, že jsou zrušeny i všechna ostatní stará omezení.

.

Staré duše, jste posly všeho, co přichází. Tento posun je důvodem, proč sedíte v této místnosti nebo proč posloucháte/čtete tento channeling. Staré duše, berte to vážně. Když vám někdo řekne, že „to je konec světa“, chci, abyste se usmáli a řekli, proč tomu tak není. Řekněte jim, že na to je Bůh až příliš miluje. Že to je staré poselství, které pochází od lidí a ne od Boha.

.

To, co se teď děje, je tím největším příběhem lásky ze všech – jak moc vás Bůh miluje. Zvládli jste to při posunu a začali jste stoupat na horu změny. Bojíte se? Možná. Děsíte se? Snad. Obtížné? To bude. Kdo to zvládne lépe než ten, kdo prožil stovky životů a má moudrost Akáši, aby šel dál? Kdo lépe pomůže planetě v průběhu toho všeho? Odpověď zní, že jen „vy“.

.

Toto je největší milostný příběh ze všech. Je mezi vámi a Duchem. Cítíte to? Cítíte dnes propojení mezi vámi a mnou, když vám sděluji pravdu? Je to zpráva, která je dobrá, čerstvá a slibná. Uvidíte. Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být.

.

Odejděte odsud jiní, než jste přišli. Pochopte, že v tom nejste sami. Že takové je poselství Kryona. Dovolte, ať tomu tak je.

A tak to je.

KRYON

.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Arrival – Story of Your Life // Příchozí – Příběh vašeho života

 

zpět