6-2018 Kryon

Kdo si myslíte, že jste?

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Portlandu, Maine, USA, 30. června 2018

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Prostor je naplněn posvátností, kterou zde přítomní lidé vytvářejí svým záměrem. Vždy, když se jeden člověk sejde s druhým člověkem a řekne: Jsem tady z určitého důvodu, chci se dozvědět víc. Slyšel jsem nějaké zvláštní příběhy o věcech, kterým nerozumím. Mohlo by to změnit můj život, zlepšit věci, které bych chtěl zlepšit. Proto tady sedím v křesle. A právě tohle vytváří ono pole. Možná jsou mezi vámi lidé, kteří to dokáží vnímat a kteří to také vnímali, když dnes ráno vstoupili do místnosti. Protože se vás tu sešlo hodně, vytvořili jste svým záměrem pole, které je velmi posvátné a tak nádherné… A je možné jej vidět, ach, jak je vidět. Možná jste slyšeli o předpokladu, že když se shromáždí víc lidí, že se mohou nejen rozšířit jejich schopnosti a síla, ale i samotné světlo. Se záměrem, o kterém mluvíme, to vytváří pole světla. Teď mluvíme metaforicky, ale vědomí je opravdu součástí fyziky, kterou dnes studujete.

.

Drazí, je příliš vzdálené představit si, že by záměr mohl být viděn multidimenzionálně a možná by mohl mít i nějakou barvu? Když tu jste s takovým záměrem, pak vězte, že tím věci přitahujete. Existuje tolik různých druhů záměrů, dokonce zde v tomto sále, dokonce i mezi těmi, kteří to teď poslouchají (nebo čtou). Je tu běžný záměr: „Myslím, že si to zkusím poslechnout.“ Existuje záměr, který chce pochopit všechno, o čem se tu mluví: „Chci vědět víc, protože všechno, co jsi řekl, Kryone, se buď stalo, nebo se děje, nebo se stane, a já se toho chci zúčastnit.“ Mezi těmito záměry existuje mnoho odstínů. Drazí, všechny jsou vhodné. Pokud se chcete jen podívat, udělejte to svou svobodnou volbou. Jen se podíváte, odejdete a už se nikdy nevrátíte, ale v té skulině, kdy jste se jen podívali, jste uviděli a vnímali myšlenku, že jste posvátní. Ti, kteří chtějí pochopit, co je tady a co přichází, si mohou dnes večer tento channeling užít.

.

V předchozím channelingu jsme vám řekli, že název (dnešního channelingu) bude Za koho se považujete? Kdo si myslíte, že jste? To je výraz, který lidé často používají jako obvinění (Kryon se směje.) Ale ta otázka v této formě je v dnešním channelingu skutečná. Důvod, proč je právě teď vyslovena, pochopíte za chvíli. Protože to „Kdo si myslíte, že jste?“ utváří všechno, co přichází, všechno! Začněme následovně. Začněme s námitkami, které někteří pracovníci světla mají vůči některým konceptům, které jsem představil. Ty námitky jsou následující: „Drahý Kryone. Poslouchám tě už dvacet let a ty říkáš, že máme mluvit se svými buňkami, že máme mluvit se svou buněčnou strukturou, která naslouchá. Udělal jsem to. Mám takový a takový problém – Pracoval jsem na něm, mluvil jsem ke svým buňkám a nic se nestalo. Došel jsem k závěru, že to nefunguje.“ - „Drahý Kryone, slyšel jsem, jak mluvíš o tom, že soucit je klíčem ke změně všeho kolem mě, ke změně, ke změně mě samotného, ke změně všech těch věcí. Tak moc jsem zkoušel být soucitný, ale nefunguje to, prostě to nefunguje.“ Máte ještě nějakou jinou námitku? „Drahý Kryone, slyšel jsem tě mluvit o „Bohu v našem nitru. Tomu nevěřím, určitě to tak není v mém životě. Tak rád bych, aby to tak bylo, opravdu bych tak rád. Poslouchám tě a tak rád bych, aby to tak bylo. Ale pak skončíš a nic tu není.“

.

Chystám se teď na vás ukázat, na vás, kteří kladete takové otázky. Zeptám se vás: „Kdo si myslíte, že jste?“ Kdybyste měli sepsat seznam, za koho se považujete, jak by vypadal? Začnu s tím seznamem za vás. Je plný předsudků, nepochopení, nevíry, nevědomosti a mnohého dalšího. A vy to nevíte. Vy to ani nevíte. Ta otázka zní: Kdo si myslíte, že jste? No, jsem muž/jsem žena, je mi tolik a tolik let.“ Zastavte. To jste vy, opravdu? Tak jste staří? Vidím, jak píšete velkými písmeny, jak jste staří. Takže si pojďme na chvíli promluvit o věku. Co přichází s prohlášením o tom, kolik je vám let? Říkám vám, že to je obrovský předsudek. Hned si začnete představovat, jak byste údajně měli být staří, a vycházíte z informací, které vám byly předány o ostatních v tomto věku. Uvědomujete si to, že? Bez ohledu na to, kolik je vám let, jste starší než dřív a to se vám nelíbí. Je to předsudek sám o sobě. Stárnutí je předpojatost. Pokud se vám nelíbí stárnutí, je to předpojatost. Myslíte si, že 900 let života byl v Bibli jen překlep? Nebo je to pravda? Jak to tehdy dělali? Říkám vám, že nikdy neřekli: „Je mi tolik a tolik let,“ protože věk neznamená nic. Existovali v těle, které rok od roku stárlo, pokud chcete použít to slovo, podle jejich vlastního časového plánu. Ale pokud jste tak předpojatí a dáváte svému životu limity, dostanete se přímo na to místo, o kterém lékaři tvrdí, že byste tam měli býtTo je jeden z největších předsudků, které máte. Kdo si myslíte, že jste? Přestaňte lidem říkat, jak jste staří! Uvědomujete si, co to sebou přináší?Pokud sledujete vaše média a díváte se na reklamy, jak byste se údajně měli v určitém věku cítit, jaké léky byste v určitém věku měli užívat, protože byste se tak údajně měli na určitý věk cítit? To je programování.Jste programováni tak, abyste špatně (a s nemocemi) stárli. Nepochází to jen z médií, ale i od vašich rodičů, ze školy, od společnosti.

.

Pokud byste neměli žádné stigma ohledně svého věku, byla by vaše chemie jiná? Bingo! Ano, protože vědomí řídí buněčnou strukturuTo, čemu věříte, vaše tělo přijímá a podle toho se chová (funguje). Řeknu to znovu. Objevíte se v restauraci zvané Život, tady máte jídelní lístek. Zadáte objednávku a pak špatně stárnete. Drazí, jídlo už máte naservírované. Právě jste si ho objednali a teď je tady. Tak je to jednoduché. Je na jídelním lístku a vy jste si ho objednali. A tak se cítíte určitým způsobem, protože máte určitý věk. Možná vám bylo řečeno, že stárnutí je špatná věc, takže se stále díváte do zrcadla, abyste zjistili, zda je to špatná věc. Vaše tělo ví, na co se díváte a spolupracuje, vždyť stárnutí je špatná věc. (Kryon se směje.) Kdo si myslíte, že jste?

.

1) Já jsem člověk, který nestárne, já jsem člověk, který na této planetě existuje velkolepým způsobem. Já jsem nestárnoucí člověk, který na této planetě existuje velkolepým způsobem. Moje tělo slyší každé slovo, které vyslovím. Má buněčná struktura nemá žádné ponětí o tom, kolik je mi let, jak jsem starý. (Kryon se usmívá.) Takže pro mě neorganizujte žádnou narozeninovou oslavu se svíčkami, protože nic nepočítám. Nemohu dostatečně zdůraznit, co všechno to pro vás znamená.

.

2) Kdo si myslíte, že jste? „No, Kryone, mám dědičnou dispozici, která se mi zdá hrozivá. Jen se podívej, co se stalo v mé rodině.“ Zastavte! Právě jste řekli vašemu tělu, že každá dědičná dispozice, kterou byste si v sobě mohli nést, se projeví. Řekli jste to svému tělu a už to přichází. Víte, co je dokázáno? Vaše dědičné dispozice nejsou zodpovědné. Ach, mohou se objevit onemocnění na základě dědičnosti, existují pro ně předpoklady a dokonce se mohou projevit, ale, drazí, to se stane jen tehdy, pokud ponecháte své buňky jim samotným. Buňky vašeho těla jsou navrženy tak, aby poslouchaly šéfa. Buňky vašeho těla jsou navrženy tak, aby poslouchaly šéfa. Jsou připraveny na naprogramování a vědomí, které jim předáte, je tím naprogramováním, na které budou reagovat lépe než cokoli jiného na planetě. Můžete si sami naprogramovat, že se vymaníte z jakéhokoli dědictví. Věděli jste to?

.

Podobně můžete naprogramovat svůj věk a míru stárnutí. Můžete si naprogramovat množství energie, kterou máte. Programování vašich buněk probíhá na základě záměru. A je to tu zas! Vědomí, záměr může naprogramovat člověka, aby vydržel déle, aby nechytal žádné nemoci a prožíval život způsobem, který je velkolepý svou mírumilovností, krásou a elegancí, namísto toho, aby jej protrpěl.

.

3)„Nemáš tušení, co se mi stalo, Kryone.“ Právě jste svému tělu sdělili, že cokoli se stalo, je to strašné. To znamená, že cokoli se stane, způsobuje stárnutí a dělá z vás oběť. Sami jste se naprogramovali jako oběť. A pokud ne vy sami, pak to udělali ostatní. Záleží jen na tom, koho posloucháte ohledně toho, kdo je Bůh, jaký je váš vztah k Bohu, zda jste se narodili nečistí (hříšní) nebo velkolepí, zda jste byli naprogramování k utrpení. Kdo si myslíte, že jste? Až dosud stárnete špatně, vaše rodové dispozice jsou strašné a vy jste obětí.

.

Kdo si myslíte, že jste? Mohl bych pokračovat dál a dál, ale teď vidíte, co vám chci ukázat. Pokud byste to, za koho se považujete, kdo si myslíte, že jste, pokud byste tuhle jedinou věc změnili, mohla by opravit všechno ostatní? Ti, kteří říkají:No, to nefunguje, Kryone, dej mi něco lepšího,už se rozhodli, kdo jsou.Jste zvyklí na systém, který je lineární. Můžete jej nazvat „alopatický“, ale to není úplně správné slovo. Systém, který je lineární, říká:Nezáleží na tom, kdo jste, nezáleží na to, čím trpíte, nezáleží na tom, jaké jsou vaše geny, vezměte si pilulku a ta vám pomůže. Nezáleží na tom, kdo jste, co jste udělali, (pilulka) vám pomůže, Samozřejmě si ji budete muset brát opakovaně, ale dostanete pomoc.“ Takhle však spiritualita nefunguje, drazí. Pravdou je, že obraz, který máte sami o sobě, čemu věříte, že jste, je základem všeho, co učím, abyste praktikovali. Musíte změnit své přesvědčení dříve, než se něco z těch všech věcí ve vašem životě uskuteční. Pokud chcete promluvit s buňkami, nemůžete mi ukázat seznam, na kterém stojí: „Tohle všechno jsem já. Teď budu mluvit se svými buňkami a všechno se změní.

.

Musíte začít od začátku. Krása tohoto učení je následující: Teprve až začnete chápat, že jste v očích Boha, přírody, velkolepí, že sem patříte, pak všechno zaklapne na své místo. Protože pravda, kterou to v sobě obsahuje, prosákne do vašeho těla a buněčná struktura, kdyby mohla, by řekla: „Už bylo načase. Co dnes pro nás máš? Jaká bude tvá dnešní objednávka? Co máme dnes na menu, co se týká zdraví a míru?“ A vy to vyjmenujete. Co kdyby existoval systém, ve kterém by nezáleželo na věku? Neexistovalo by žádné stigma, že vaše tělo musí v určitém čase něco dělat, protože jste tomu přiřadili číslice. Vaše tělo už nemusí k určitému časovému bodu něco dělat nebo trpět jen kvůli tomu, že jste mu přiřadili číslo věku. To není pravda. To opravdu není.

.

Krása poselství v tomto channelingu je následujícíKdyž si začnete uvědomovat, kdo jste, uvedou se věci do pohybu. Začnou řetězově reagovat a ovlivňovat další věci laskavým způsobem. Je to téměř, jako kdyby pravda rezonovala s vaší buněčnou strukturou jako struny dvou kytar na určitou vzdálenost. Pokud například zabrnkáte na struny jedné z kytar, jejich vibrace se přenesou na druhou kytaru a dojde k rezonanci. Jedna se naladí na druhou. Začne vibrovat a vzájemně se na sebe naladí. Vaše tělo to brzy pochopí. Pak začnou všechny ty věci, o kterých jste celá léta mluvili, všechny ty body 1, 2, 3, 4 (na vašem seznamu) mizet. Začnete si uvědomovat, že to nebylo správné. Že to nebylo správné.

.

Pojďme teď promluvit o něčem, co jsme už zmínili dřív. Je to důležité, drazí. Souvisí to s integritou vědění. Je to důležité. Některé z nejhlubších věcí, které jste se možná naučili od svých učitelů, kněží, šamanů, začínají ztrácet na své přesnosti. A vy přitom máte pocit, že je zrazujete, když přejdete k nové pravdě. Ten pocit je velmi reálný. Řeknete: „Nu, ale to mi předali rodiče. To je to, čemu věřím. Matka a otec mi předali to nejlepší, co měli. To je to, čemu věřím. Měl jsem rád pastora, kterého jsem měl. Byl to prostě ten nejlepší muž, jakého jsem znal. Už zemřel, ale já budu vždy vzpomínat na to, co mě učil. A podle toho ještě dnes žiji svůj život.“ A pak najednou přijdeme my s naprosto odlišnými představami, které to všechno dalece přesahují. Mnoho lidí se nechce vzdát svých zafixovaných názorů kvůli tomu, že se zhroutí integrita lidí, které mají rádi, kteří jim předali své pravdy. Jak tím projít? Existuje několik možností.

.

Číslo jedna: Pokud už zemřeli, vědí to teď lépe. Jsou tady a fandí vám.

.

Číslo dvě: Ve vašich vzpomínkách vám předali to nejlepší, co měli, a předali vám to s tím nejlepším záměrem. Bylo to to nejlepší, co měli. Na tom není nic špatného. Kdyby tehdy věděli to, co dnes víte vy, myslíte, že by vám to předali? Ano, předali. Takže není zavrženíhodného ani zrazujícího na tom, že se nasměrujete dopředu a přijmete větší pravdu, že vy (sami) ovládáte svou biologii. Ovládáte nejen to, jak stárnete a jak rychle stárnete, ale také to, co se děje s vaší chemií, zatímco stárnete. To je velmi důležité, protože je to součástí scénáře, jak by vás mohla postihnout nemoc. Už jsem vám řekl, že lidské vědomí se začíná vyvíjet na vyšší úroveň a mění celé tělo. Všechny vaše buňky jsou jako takové přijímače a naslouchají vašim pokynům. Vyšší vědomí poskytne vyšší druh instrukcí. Nakonec bude existovat tělo, které nepostihne žádná nemoc, protože je mnohem inteligentnější, než bylo dřív.

.

Všichni víte, že máte něco, co se nazývá „inteligentní tělo“ (innate, vrozená moudrost). Opět vám ukážu na příkladu homeopatie, jak vědomí funguje. Akceptujete homeopatii. Je skutečně velmi zajímavé, že ve vaší zemi (USA) není homeopatie rozšířená, že? Je to ovlivněno politicky. Ale to není tak, jak myslíte, nemá to nic společného s vaší medicínou. Souvisí to s tím, co se stalo s Angličany. Stali jste se Američany a vyhráli válku. Pak jste odhodili všechno evropské. Odhodili jste jejich přízvuk. Odhodili jste jejich medicínu (lékařství). Odhodili jste jejich náboženství. Nechtěli jste mít s anglikánskou církví nic společného. Mohli bychom v tom seznamu libovolně pokračovat. Jednou částí z toho byla homeopatie. Dnes, když přijdete do Evropy, vidíte ji všude, ale tady (v USA) téměř nikde. Pojďme si o tom promluvit, ne však o skutečnosti, že tu homeopatie není rozšířená. Pokud ji ve své zemi chcete najít, tak ji najdete.

.

Pojďme si promluvit o myšlence, která za ní stojí. Je to koncepční představa o tom, jak funguje homeopatie v těle. Opět vám řekneme následující. Poslechněte si to a pochopte logiku. (Homeopatická) tinktura je se záměrem vyrobené řešení, s látkou ve velmi malé koncentraci, která vysílá tělu signál, že ten, kdo užívá tinkturu, žádá o uzdravení nebo mír. Není omezena jen na chemii. Věda se podívá na tinkturu a říká, že koncentrace látky je příliš malá, aby mohla nějak a někdy chemicky reagovat. Je příliš malá, proto nemůže dojít k žádnému chemickému účinku. A věda má pravdu. Má pravdu.A přesto homeopatie funguje. Odpověď na otázku, proč funguje a pravdu o tom lze bez problémů zapojit do tématu „Kdo si myslíte, že jste?“. Tinktura pod jazykem je sada instrukcí navržených tak, aby tělu předala sublingválně (rozpuštěním pod jazykem) příkaz. Rozumíte tomu? Takže to není žádná chemická reakce, jde o sadu příkazů, elegantně navržených jako instrukce pro tělo, co má udělat. Tělo pak tento příkaz splní a homeopatie funguje.

.

Dobrá, otočme list k dalšímu tématu. Právě jsem vám něco ukázal. Právě jsem vám poskytl důkazy. Tělo poslouchá. Buňky chtějí pokyny, instrukce. A můžete to udělat různými způsoby. Jedním z nich – prokázaným – je homeopatie. Další způsob je pomocí vědomí. Co by se stalo s vědomím, elegantně uspořádaným prostřednictvím slov, které vyslovujete, nebo myšlenek, které vytváříte, když si zodpovíte otázku Kdo si myslíte, že jste? Protože tělo dostane pokyny, které mu dáváte v každodenním životě. Jste oběť nebo ne? Jak vypadá vaše rodová dispozice? Jak jste staří? Navazuji na to, co bylo řečeno dnes dopoledne, když jsem řekl, že chci, abyste zapomněli na všechno, co vám bylo řečeno, na všechno, co vás přimělo k tomu postoji „Kdo si myslíte, že jste“, kterého se držíte, a abyste začali znovu. Chcete sepsat seznam? Udělejte to. Přečtěte si jej nahlas. Udělejte to. Umožněte, aby jej vaše tělo slyšelo. Udělejte to.

.

Já jsem nestárnoucí člověk, velkolepý, jsem tady se záměrem, abych vytvářel světlo. Mohu ovládat své rodové dispozice, naprogramovat je a denně jim dávat instrukce.“

.

A pokračujme dál: Věci, které se staly v mém životě, jsem si přinesl sám a teď, protože to už chápu, si do svého života už nebudu vnášet žádné negativní věci.

.

Jaké jsou vaše slabé stránky? Nesepisujte si žádný seznam: (Kryon se směje) „Bojím se toho či onoho,“ místo toho vyslovte opak: „To jsou věci, které mě dříve trápily a které jsem překonal/a.“ Vaše tělo to slyší a vidí to. Jde o jednoduché věci, jsou to zvyky, které můžete okamžitě odstranit. Stejně snadno, jako můj partner, který po celý svůj život trpěl mořskou nemocí a pak na jednom sezení jí přestal trpět. Drazí, to je síla, kterou máte, a nejde jen o to, abyste se zbavili nějaké hrozné nemociJde o každodenní život. Jedna z vlastností, kterou byste mohli jmenovat, je: „Snadno se rozčílím.“ Když to říkáte a myslíte si, že takoví jste, pak se snadno rozčílíte. Existují tlačítka, která stiskávají lidé, když mluví o náboženství a politice: „Má matka mě štve. Mám problémy se svou rodinou.“ A tělo to všechno slyší: „To je to, kdo jsem.“ Kdo si myslíte, že jste? To je to, kdo jsem. Myslíte si, že můžete přijít na takový seminář, abyste slyšeli, jak opravit to nebo ono a vyzkoušet to a ono to bude fungovat? Nebude, ne dříve, dokud nebudete vědět, kdo jste.

.

Vyvíjet se, dělat pokroky s takovým programem by vás nemělo šokovat. Pravda je nádherná. Nejste ničím z toho, o čem jste věřili, že jste. Myšlenku, že máte problém s tou nebo onou osobou, je možné přeprogramovat, opravdu. Chci, abyste to zkusili. Už jsme to mnohokrát opakovali. Vstupte do těch situací, které vás dřív štvaly nebo trápily, s novým postojem a sledujte, co se stane, když řeknete svému tělu: „Už mě tyto věci nerozčilují ani se mně nedotýkají. Jsem v klidu a míru a v těch lidech vidím Boha. Takhle to žiju.“ Vyžaduje to praxi, ale funguje to. Zaznamenal někdo z vás, že když s tím začnete, lidé, kteří vás trápili a štvali, odejdou, protože už nedostávají reakce? Pokud nemohou odejít, protože jste spřízněni, přestanou vás obtěžovat, protože už nebudete reagovat. Odpojili jste to tlačítko. A tak tady můžete povstat a vymazat na svém seznamu věci typu: Ta osoba mě štve, trápí – nemůžu udělat to nebo ono.“ Brzy uvidíte, že máte čistý štít velkoleposti a začnete si uvědomovat: „Mám nad tím kontrolu. Skutečně mám nad tím kontrolu.“ A pak můžete začít mluvit se svými buňkami. Teprve pak můžete začít dělat věci, o kterých jsem vám opakovaně vyprávěl. A budou fungovat. Budou fungovat. Pokud jste sem však přišli s pocitem, že jste oběť, zatížená nemocemi, vlastním rodovým zatížením, které je hrozné, že špatně stárnete a pak začnete používat tyto věci, nemůžete očekávat, že zažijete zázrak. Je to pro vás pohoršující, nebo vám to dává smysl?

.

To nejdůležitější jsem už prohlásil čtyřikrát: Já jsem se narodil jako velkolepý. Já jsem tady s určitým záměrem. Já jsem tady z určitého důvodu. Mohu vytvářet světlo. Pokud bude na této planetě dost lidí, jako jsem já, my všichni vytvoříme světlo a celá planeta se změní.

.

Jak to vnímáte? Možná jste sem dnes přišli, abyste to slyšeli. Kdo si myslíte, že jste? Mluvím ke starým duším, které mohou udělat všechno to, o čem jsem mluvil. Už jste tady byli dřív a už jste to dělali. Máte Akášu, která je naplněná moudrostí, jak věci fungují. To, co jsem vám právě předal, není žádnou intelektuální útěchou pro duši. Je to pokročilé vědění, ale mluvím k těm, ke kterým mám mluvit, kteří vědí, o čem mluvím.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

KRYON

.

zdroj: www. kryon.com - Who do you think you are? - MP3 – 31:47

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


zpět