6-2018 Kryon

Předpovědi

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína, 16. června 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté ve Wilmingtonu.

.

Zdravím vás, moji milí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Práh, který můj partner právě překročil [Lee vstoupil do channelingu], můžete cítit. Je to stejný hlas, ale energie je pro ty, kteří to dokážou vnímat, naprosto odlišná. Překročením tohoto prahu otevíráte jakési dveře. Jsou to dveře k takzvanému „poli“, kde neexistuje čas, prostor ani žádné konkrétní „místo“. Pouze je. Je zde s úplně každým z vás a jsem tam i já.

.

Někteří říkají: „Toto pole je druhou stranou závoje.“ Jiní říkají: „Toto pole je jakýmsi magickým místem, kam může na chvíli odejít naše duše a odpočívat, před tím, než se vrátí zpět.“ A podle jiných „To je Bůh“. Všechny tyto popisy jsou správné, protože na této cestě hrdiny, kterou můj partner dnes popsal, má každý z vás v poli toto místo. Takže skrze tyto dveře, které byly otevřeny se záměrem, a skrze něco, co se děje v této místnosti, vzniká pospolitost, soutok energií. Je to něco, co se dá změřit – soudržnost mysli a srdce začíná splývat na místě, kde je to bezpečné. Po dobu několika minut to zde bude bezpečné. Toto poselství nebude trvat dlouho. Ale je to bezpečné místo k bytí.

.

Někteří z vás vybudovali kolem své víry krabici, která říká: „Spolehněte se na vědce. Pokračujte v tom!“ [Lee je na vědecké konferenci]. Já vím, kdo jste, moji drazí, když netrpělivě sedíte během této duchovní části. Dále vám sděluji, že je zde pro vás stejně tolik lásky jako pro kteréhokoliv jiného člověka na této planetě. Je zde kolem vás tolik andělských, jestli je tak chcete nazývat, nádherných, duchovních energií. Nezáleží na tom, jak jste obdrželi toto poselství, nebo dokonce ani na tom, zda jste to chtěli. Duch odráží skutečnost, že máte svobodnou volbu prověřit tyto věci způsobem, jakým chcete. Někteří z vás řeknou: „Já ale opravdu nechci jít v této chvíli do úplné ezoteriky.“ Moji drazí, nemusíte. Ale dovolte mi, abych se vás zeptal: Co když to, co vám povím dále, začne vypadat pravdivě? Co když to bude naplněno logikou? Co vám to udělá, když jen na okamžik otevřete svou přihrádku s vírou a vyslechnete si to, zvážíte a posoudíte? Připravte se, protože to budete potřebovat, kvůli tomu, že se vám chystám sdělit něco, co jsem řekl také před 300 lidmi už dříve tento týden [na dřívějším skupinovém setkání].

.

Před několika dny proběhlo podání si rukou a to s prezidentem Spojených států a vůdcem Severní Koreje. Toto podání si rukou bylo něčím, co bylo vzdálené od toho, co se čekalo před několika měsíci. Po pravdě, to je mimo veškerou pravděpodobnost – veškerou pravděpodobnost – že se něco takového vůbec stane! Chci vám o tom povědět, protože začínáte chápat mechanismus předpovědí. A proč? Před pár lety jsem vám pověděl o možnosti tohoto podání si rukou.

.

Já jsem channeler,“ říká můj partner, „channeluji Kryona.“ Ale to, co se můj partner opravdu naučil je, že ustupuje stranou a vnoří se do pole s čistotou. To mu umožňuje vidět jinak a kontaktovat to, kdo je Kryon, jakéhosi přítele v poli, a potom vám sdělit, co tam obdržel. Předpovědi nejsou žádná magie. Předpovědi nejsou hádání budoucnosti. Nemůžete věštit budoucnost, moji drazí; nikdo to nedokáže. Z jakého důvodu? Protože lidská přirozenost má svobodnou volbu. Svobodná volba vytváří denně trilióny svobodných rozhodnutí. Neexistuje žádná „známá“ budoucnost. Ale existuje obrovské množství silných možností založených na tom, co v té chvíli dělá svobodná volba.

.

Chci vás vzít nazpátek do Dallasu v Texasu v březnu 2012. Channelingy, na které teď odkazuji, jsou zdokumentovány, vytištěny, dostupné a připraveny pro vás, abyste je četli a vyhledali [právě na této webové stránce]. Můj partner je dokumentuje a umisťuje na svém webu. Někteří z vás už vědí, že mluvím o dvou silných možnostech v tom channelingu, které se teď zdají být předpověďmi (protože se staly). Ale nebyly to předpovědi. Byly to potenciályzaložené na tom, co se už dělo v poli.

.

První bod: Řekl jsem vám, že budete mít brzy nového papeže. O třináct měsíců později ho planeta obdržela. Řekli jsme vám, že nový papež bude divokou kartou v tom, že přijde s nečekanými energiemi. Ten starý papež nezemřel, jestli jste si všimli. Ve skutečnosti je stále s vámi! Naopak, stalo se něco, co bylo za hranicí očekávání, a vy jste to slyšeli z křesla, právě takového, ve kterém sedím nyní. To není předpověď, moji drazí, protože to bylo v poli. Už bylo v běhu něco s určitým potenciálem. Slyšeli jste to? V běhu s určitým potenciálem.

.

Ta druhá věc, o které jsem vám říkal, byla tato: Existuje 50% šance, že nový vůdce Severní Koreje, syn, nepůjde ve šlépějích svého otce. Řekl jsem vám, že pro to existuje 50% šance. Potom jsem začal vyjmenovávat důvody, proč by to mohlo dávat smysl, zvláště korejskému vůdci. Potom jsem vám řekl, že by to mohlo trvat dlouhou dobu, pokud by se to vůbec projevilo. Řekl jsem vám, že problémy by byly u starých poradců rodiny jeho otce. Musel by jednat pomalu a zlehka, aby něco zmohl proti té přesile. To všechno vyjde najevo jednoho dne díky tomu podání si ruky.

.

Byl zde potenciál nebo předpověď toho, co by se mohlo stát. Ti, kdo měli kulomety v demilitarizační zóně, by je složili, protože tento vůdce Severní Koreje by spojil obě Koreje. V jeho zemi by nebyly žádné jaderné zbraně a nastal by začátek hojnosti pro jeho lidi. Jeho lidé a svět by mu potom dal něco, co vždycky chtěl a bylo mu to vštěpováno od narození – touhu po poctách a ještě větším uznání. Stejně jako jeho otec před ním byl prvotřídní egoista, a toto by byl nečekaný způsob, jak dokázat, aby mu svět ležel u nohou. Toto jsem řekl. Potom jsem řekl: „Sledujte to, ale nebuďte nedočkaví.“ Řekl jsem to v roce 2013 a od té doby ještě pětkrát. V srpnu 2017 jsem shrnul svou radu pro něj, bod po bodu. Ta rada, kterou jsem předal, sledovala potenciály, které tam byly a ty byly těmi hlavními body v podání si ruky tento týden v červnu roku 2018.

.

Teď mi říkáte, co se stalo. „Kryone, budeš slavný, protože jsi to předpovídal!“ Moji drazí, vše, co jsem udělal, bylo, že jsem se podíval do pole, které je vám dnes ukazováno [vědci na konferenci]. A vše, co jsem udělal, bylo, že jsem vám ukázal možnosti, které tam už byly. Jinými slovy, on přemýšlel o těch věcech a vyprávěl o nich ostatním za scénou. Bez ohledu na to, co mu jeho poradci řekli, když už to vypadalo, že vyšlou rakety, on vždy přemýšlel o tom, že by mohl existovat jiný způsob, který by mu přinesl nekonečnou slávu. Moji drazí, toto je v běhu od smrti jeho otce! Tudíž to bylo v poli, ale nebylo to pevně dané, moji drazí –byl to potenciál.

.

Dále vám chci ukázat současnou tendenci lidstva, něco, o čem jsem mnohokrát mluvil. Tato možnost podání si rukou je úžasná, a začala se projevovat. Jaká by měla být reakce na něco, co odvrátí možnost války nebo zachrání tisíce životů? Místo toho, aby se radovali nebo byli v úžasu nebo oslavovali, tak lidé mluví o opaku: To se nemůže stát. Je to jen trik. Je to špatná dohoda.

.

Chci, abyste se pustili do čtení reakcí tisku. Chci, abyste si přečetli reakce i z Jižní Koreje. Ti říkají: „No, my známe lidí ze Severní Koreje, a to se nikdy nestane. My víme, co jsou zač, a známe jejich povahu. Protože v minulosti nikdy nedodrželi, co řekli. Takže je to nějaký vtip.“To je citace z Jižní Koreje. „Je to jen vtip.

.

Co se stalo s tímto komentářem? „Není to nádherná možnost? Podívejte se na tu nádhernou věc – navzdory všem pravděpodobnostem!“ Teď váš svobodný tisk, zpravodajská sekce vaší kultury, se rozhodl, že o tom bude nejen informovat, ale dá vám i na vědomí, že se to pravděpodobně nestane! Říkají: „Nikoliv. Možná ano, možná ne. Uvidíme. Očekáváme to horší.“ A tak to stále pokračuje, a všechno, co vám to ukazuje, je obrovský předsudek temné strany, která chce všechno dobré uvrhnout zpátky tam, co vám přinesla minulost.

.

Cestě hrdiny od Josepha Campbella, hrdina vždy věří, že bude směřovat k cíli. Není zaseklý v minulosti, ani není zapojen do temných věcí. Lidstvo překročilo práh do neznáma, když minulo rok 2012, ale neslo s sebou břímě staré, temné lidské přirozenosti. Co by statečná stará duše řekla o tom, co se děje? „Nechte je, ať se neustále točí v temnotě, to je všechno co chtějí, ale my vidíme něco navzdory veškeré pravděpodobnosti, a to bylo v poli – v poli! Pošlete jim světlo, aby mohli dobře dělat to, o čem bylo to podání si ruky.“

.

Moji drazí, není to naivní očekávat v budoucnu dobré věci, jestliže tam aktivně posíláte světlo a formujete realitu, kterou můžete vizualizovat.

.

Dovolte mi, abych vám řekl, co dalšího je ještě v poli. Dvě věci: Již nyní existují v poli a jsou to následující potenciály. Důvodem, proč vám je předávám, je to, že jestliže se naplní, právě tak jako to podání si rukou, mohli byste začít trochu více věřit v tento proces.

.

Přijde čas, kdy velký farmaceutický průmysl padne kvůli rostoucímu vědomí veřejnosti [potlesk v publiku]. Rostoucí vědomí začíná mít nový vzájemný respekt, takže zneužívání žen už nebude dále tolerováno. Začnou se dít věci, které se nikdy předtím nestaly, jako jsou rezignace biskupů a kardinálů [všech 34 kardinálů v katolické církvi rezignovalo v květnu 2018 po té, co nová divoká karta papež, je k tomu vyzval v  reakci na dlouholeté zneužívání dětí jejich kolegy]. Všechny tyto věci, které dnes přinesl můj partner [na semináři] se teď aktuálně dějí. Proč by měly některé z těchto farmaceutických firem padnout? Protože veřejnost bude silně reagovat, až si uvědomí, že existují společnosti, které mají politiku, jež udržuje lidi nemocnými nebo je nechává zemřít pro peníze [potlesk v publiku]. Je to nespravedlivé a ten potenciál je každým dnem silnější, takže se to stane. Co bude spouštěčem? Přichází to. Když se to stane, tento průmysl bude mít problémy. Ne celá farmacie jde touto cestou, moji drazí – pochopte to – ale ti, kteří ano, ti padnou.

.

Chci, abyste sledovali Írán. Není to jako izolace Severní Koreje. Je napojen do velkého věroučného systému a do historie Středního Východu. Je napojen na velkou osobnost s kontrolou a je spjat s obrovským problémem Středního Východu a zvláště Izraele. Věci se začnou měnit. Sledujte to. Je to v poli. Mluví se o tom, a přicházejí „divoké karty“.

.

Dovolte mi zakončit tímto: Předám vám stejný koncept, jaký jsem předal těm několika lidem na jejich cestě do nádherné zahrady před pár dny [channeling na cestě do Butchartových zahrad ve Vancouver Island]. Existují pro vás věci ve vašem poli, které vám zachrání život, pokud se neohlédnete nazpět a neřeknete: „Nemožné!“ Někteří z vás mají starý zvyk, kdy se díváte na svůj život a říkáte: „No dobrá, to může platit pro ostatní, ale ne pro mě.“. Někdy vytáhnete svou starou logiku a pak řeknete: „No, nestalo se to nikdy dřív, tak proč by se to mělo stát teď?“ Moji drazí, to přesně odráží dřívější učení z dnešního dne. Nedovolte minulosti, aby předpovídala vaši budoucnost. Když to dovolíte, potom si utváříte svůj vlastní zánik.

.

Co je pro vás v poli? Co je to, co můžete vidět a představit si? Slyšeli jste tuto otázku tento týden od vědců – ne od nějakého channelera, ale od vědců? Slyšeli jste, že když si s pomocí svého vědomí představujete své zdraví, pak tato představa vejde dovnitř a vaše vlastní buněčná struktura ho spatří? Zní vám tato věda jako Kryon? Slyšeli jste, že pole existuje, aby to urychlilo? Věříte na homeopatii? Viděli jste, jak funguje? Například máte nějakou tinkturu, která je příliš slabá na to, aby byla rozpoznatelná jakoukoliv částí těla jako nějaká chemická změna, a přesto tělo vidí signál z té tinktury a opraví problém! Moji drazí, homeopatie není na planetě něčím neznámým. Je všude! Takže pochopte toto: Principy homeopatie NEJSOU homeopatickými principy. Jsou to univerzální principy pole.

.

A co takhle homeopatie vědomí? Jaký je rozdíl mezi spojením nějaké tinktury, aby vytvořila signál pro léčení a prodloužení života, a vytvořením silného vědomí, které dělá totéž? Je to zde a už to bylo prokázáno. Chce to jen trochu změnit mechanismus. S novou energií, o které jsem vám řekl, že je zde, a s množstvím lásky, která k vám přitéká, a která je větší než kdy dřív, kvůli tomu, co děláte, staré duše, je toto pro vás proveditelné. Více než proveditelné. Čeká to na projevení se.

.

Pro co jste sem přišli? Možná, že existují sporné otázky – já vím, kdo tu je. Možná je problém v tom, že na tom pracujete dlouhou dobu? Věděli jste, že v tom poli, je to pro vás už napravené a vyřešené? Věděli jste, že některé z těch situací, ve kterých se nacházíte, a které se zdají neobhajitelné, jsou vyřešené? Vaše „Běda mi, co si mám počít?“ je vyslyšeno, moji drazí, ale lze to napravit. Existuje elegantní řešení, pokud to chcete. Vyhrazuje vědomí roli homeopatického prostředku, jako vlastnost. Předpoklad: Jestliže to očekáváte, vidíte to, a hlásíte se o to, je to reálné. Jestliže to poznáváte, patří vám to. Je to tam. Má to na sobě vaše jméno. Ale nic se nestane, pokud se nepozvednete nad drásající staré vědomí, které říká: „Nemůže to tak být.“ Ano, může!

.

S touto konkrétní skupinou starých duší, moji drazí, jste zde z jednoho důvodu: Jste tady, abyste slyšeli vědu o vědomí. Každý jednotlivý proces a každé jednotlivé schéma a každé jednotlivé slovo, které vyslechnete, podporuje to, co jsem vám právě řekl. Ani nezačínejte oddělovat duchovní od vědeckého. Vaše studium vědy, jakým způsobem věci fungují, je studiem Boha, který ji navrhl a způsobil to, že funguje. Použijte své vědomí k tomu, abyste vstoupili do míst, kde jste nikdy dřív nebyli, ať už máte rádi channeling nebo ne. Pochopte, že existuje prostor pro Boží lásku i pro vědu. Takže toto říkáme pro tento víkend, dokud ode mě neuslyšíte zítra večer: „Nechť věda započne!“ [Ať pokračuje konference.]

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com - Preductions – MP3 – 15\:22

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět