6-2019 Kryon

Otevřít dveře

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Buffalo, New York, 9. června 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon magnetické služby.

Tohle je jednoduché poselství. Sedím před lidmi, kteří v meditaci sledují a poslouchají. I dnes jsme hovořili o mnoha aspektech. Dnešní výuka se týkala „vás s vámi“ a jak přijímat, udržovat a chápat věci jako je koherence (soudržnost). Jak se dostat do stavu vědomí, které je úměrnější, přiměřenější k mírovému postoji, jak se dostat na místo, kde můžete dokonce vnímat závoj a snad se i dostat za něj. Se všemi těmito věcmi, které sami studujete nebo zkoumáte v knihách v těchto a jiných dnech, pokračujete v hledání toho, co je neviditelné. Můžete si dokonce pomyslet, že ten muž říká: „No, vím, že je toho víc.“ A já vám říkám, že je toho víc.

 

Je to intuitivní, že? Je to něco, co vám říká vaše innate. A proto pátráte a hledáte. Někteří se sami sebe ptáte: „Dělám to správně nebo špatně?“ Protože si uvědomujete, že vám něco může stát v cestě a zastavit vás. Řekli jsme vám, že se to opravdu děje. Řekli jsme vám, že strach brání většině věcí a že láska a soucit je naopak mohou urychlit. To vše vás přivádí k vám osobně, jedno po druhém, zatímco zkoumáte svůj život.

 

Existuje důvod, proč se v některých systémech víry nazývá pastor „otec“. Možná to je intuitivní znalost, že Centrální tvořivý zdroj všeho, co je, je jako nádherná láska rodiče, vyrovnaného rodiče, avšak na druhé straně závoje. A máte pravdu. Namísto špatných, dysfunkčních rodičů, jaké můžete najít u lidí, máte multidimenzionálního rodiče, Tvořivý zdroj, který nezná hranice, pokud jde o lásku, soucit a krásu. Dokážete si představit, že Stvořitel Matka/Otec/Bůh všeho, na co si vzpomenete a co tady na Zemi zažíváte, je také na druhé straně závoje? Budete mít pravdu, pokud si to myslíte, a dokonce byste to mohli nazvat „Boží myslí“. Když se zeptáte: „O čem přemýšlí Bůh?“, Pak odpověď zní: Za prvé, Bůh není člověk, takže u Boha není žádné myšlení. Řeknete: „Ale vždyť víš, co tím myslím. Co dělá Bůh? Jak Bůh vnímá mě, lidi a všechno to další?“ A pak bych odpověděl: „Vnímání nebo to, co si o tom Bůh myslí, pokud to chcete takto vyjádřit, jste vy. Život vytvořený Stvořitelem je jako synové a dcery, které jste vytvořili vy jako jejich rodiče s vaší biologií, láskou a výchovou, jak to jako rodiče děláte. Je to takový vztah, jaký máte jako rodiče a jaký má i Tvořivý zdroj.

 

Pokud byste chtěli vědět, jestli existuje symbióza nebo podobnost mezi Tvořivým zdrojem a vámi jako rodiči, pak je odpověď ano, je nejbližší tomu, co si dokážete představit. A tím může být zodpovězeno nebo vyřešeno mnoho věcí, se kterými zápasíte nebo s nimiž bojujete, pokud aplikujete ten symbiotický vztah, který máte s dětmi, rodiči nebo Bohem. Potřebujete se navzájem.

 

Opravdu tě Bůh potřebuje? Odpověď zní: Bůh potřebuje lásku, pokud to tedy nazvete „potřebou“ nebo „oceněním“ či jakýmkoli jiným lidským slovem, které nevztahujete na Stvořitele. A přesto to nejlepší, co můžete udělat, je pochopit, že existuje symbióza, potřeba, touha, přání Boha komunikovat s vámi, milovat vás a vidět vás v tom bodě, kdy otevřete dveře a řekneteAha, tady jsi!“ Pokud jste ztratili děti nebo vám zemřely a teď si představíte, že by bylo možné něco takového, že byste mohli přetvořit historii a že byste mohli prolomit zeď, závoj a znovu se uvidět, jak byste se přitom cítili? Možná jste je postrádali celé roky a nyní došlo k prolomení, ony by viděly vás a vy byste viděli je, jak byste se cítili? Obě strany by plakaly. To je Bůh. Chcete znát Boží myslČeká na vás, abyste udělali tento průlom.

 

Nedávno jsem vám předal poselství pod názvem Spojení (Connection z dopoledne  9. červen 2019). Chci, aby se stalo komunikací. Jedna věc je propojení, spojení, ale komunikace je něco jiného. Po celé věky neměli lidé vůbec spojení, ne skutečné spojení. Mysleli si, že je našli v meditaci, ale řekli jsme vám, že vás to jen přivedlo k té zdi (Kryon naráží na channeling Zeď víry ze 4. května 2019 – pozn. překl). A když vidíte tuto zeď nebo závoj, připomíná vám, že jste ji ještě nepřekročili. Lámete si hlavu, co je na druhé straně toho závoje mezi vámi a Bohem, avšak i ti meditující s největšími zkušenostmi prostě přicházejí na toto místo před zdí a tam zůstávají, protože se cítí skvěle. Už jste skoro v cíli. Skutečný průlom však nastává, až když se spojíte a začnete komunikovat. To je něco jiného než meditace. Při meditaci sedíte, propojujete se se vším a stáváte se vším. To pro vás vytváří nádherné paradigma: dostáváte se do jednoty se všímAle pokud dokážete komunikovat, nemusíte sedět a meditovat vůbec. Můžete vstát a jednat. To je ten rozdíl. Nyní je tolik lidí, právě teď, kteří začínají chápat, že vaším plánem je objevit to, co je na druhé straně závoje. To je ten plán! Pokud byste měli vysvětlit, jaký je plán pro lidstvo, odpověď by byla objevení Boha. To je ten plán. Pokud řeknete: „Přišel jsem s nějakou smlouvou, co je mou smlouvou?“ Vaší smlouvou je být tady a odhalit, jak vás Bůh miluje. Toto je vaše smlouva. Ale vy byste odpověděli: „Ne, ne, myslím to jinak, mám něco udělat, nebo co? Odpověď zní: Zapomeňte na to! Vaší smlouvou je otevřít dveře! Protože jakmile dokážete komunikovat, všechny další otázky budou zodpovězeny. Rozumíte tomu?

 

Dnes se jedna žena říkala: „Zkoušela jsem to, opravdu jsem to zkoušela!“ A opravdu to zkoušela a zkouší. Bůh jí žehnej – opravdu to zkouší. Ale co neudělala, je zbavit se všech těch věcí, sednout si a prostě být milována. Jen sedět a být milována. To je ta nejtěžší věc, kterou můžete udělat, drazí. Jen zůstaňte sedět a nechte lásku Boží oblévat vás natolik, že se musíte smát a usmívat kvůli všem těm věcem, které jste vyzkoušeli. Pak si uvědomíte, že synchronicita vše připraví a urovná všechno ostatní. A vše, co musíte udělat, je nechat Boha, aby vás milovalBrání tomu ochranný štít, který jste si na určité úrovni všichni postavili. A tento štít je režimem přežití, který jsme popsali dříve: přežívat s ostatními a nejistota ohledně toho, co si myslí, strach ze selhání, nedostatek sebeúcty, můžete si začít dělat seznam toho všeho. A k tomu neustálé otázky: „Dělám to správně? Dělám to špatně?“ Nepochopili jste, že všechny tyto věci jsou ochrannými štíty proti Boží lásce.

 

Může to být tak snadné? Chci vám říct, že dokonce i na té nejvyšší úrovni vědy, chemie a matematiky, existuje axiom, který říká, že řešením jsou někdy ty nejjednodušší věci. Nemusí to být složité! Nemusíte skákat skrz obruče, dělat spoustu věcí, které se zdají těžké nebo nezbytné, nemusíte procházet různými procesy a procedurami, nemusíte stoupat po schodech, abyste byli hodni Boží lásky. Jediné, co musíte udělat, je vědět to. Možná nastal čas pro ty, kteří to poslouchají (nebo čtou), aby si prostě v klidu sedli a vstoupili do této koherence (soudržnosti), ve které jste v jednotě se vším, a možná nahlas řekli: Jsem připraven být milován.“ (Kryon se usmívá.)

 

Téměř před 30 lety seděl můj partner, inženýr, na židli – inženýr, naprosto nevěřící, příliš chytrý na to, aby se podíval na to, kým je. Ale kvůli řadě okolností si sedl na židli a zeptal se Ducha: „Je to skutečné nebo ne? Ukaž mi to, nebo to ukončíme.“ Říkám vám, v tu chvíli to byla velká radost: Prostě dal svolení, aby mu to bylo ukázáno. Chápete to? Právě svolil, aby mu to bylo ukázáno! Seděl na židli a řekl: „Kryone, pokud tam jsi, ukaž mi to!“ A co se mu pak stalo, je jeho příběh, který pokaždé vypráví. Začal plakat a nevěděl proč. Byl přemožen láskou a nevěděl proč. Ani nepoznal, o co jde, ale naštvaně vyskočil ze židle, protože stejně jako většina mužů nebyl připraven plakat. Ale pak se znovu posadil, protože chtěl vědět, jestli to byl šťastná náhoda, nebo zda si to sám nepředstavoval, nebo zda to byla příčina a následek reakce. Zkoumal to tak, jak se to dělá ve vědě. Takže si sedl na židli a stalo se to znovu a pak zas znovu a znovu. Nedocházelo k žádné komunikaci, žádné „Já jsem Kryon…“ ani k ničemu jinému, protože na to ještě nebyl připraven. Byl prostě připraven milovat a to je vše!

 

Ale páni, tolik se toho změnilo, od té doby do teď! Protože pokaždé, když sedí na židli, očekává, co tehdy dostal. A dostane to. Protože dal povolení, aby si sedl a bylo mu to ukázáno, aniž by se ptal: „Dobře, ale jak vysoko musí být židle? (Kryon se směje) Jak dlouho musím sedět? Jaká je ideální teplota místnosti pro tento experiment?“ Láska takhle nefunguje! Láska vás popadne, když vás popadne, a vy to víte, i když nejste připraveni. To je základ pro procházení závojem a nalezení lásky, která tam čeká.

 

A pak vám všechny ostatní věci budou přidány. To znamená, že všechny věci, na které jste se ptali, začnou přicházet jedna po druhé. A nemusíte se starat o to, jak brzy se to staneNepokoušejte se o to žádat, protože najednou se ocitnete v tomto zázraku, pokud byste to tak chtěli nazvat, v tomto multidimenzionálním světě, kde se začínají vytvářet synchronicity podle vlastního načasování, protože synchronicita závisí na jiných lidech a jejich činech, zatímco vy děláte svou věc, dokud není každý na správném místě ve správný čas. A pak bum, stane se to. Právě v té chvíli, kdy byste to neočekávali, se to stane. Jak byste to vysvětlili? Jsou tací, kteří řeknou: „Ty jsi takový šťastlivec, že se ti to stalo!“ A vy se usmějete a odpovíte: „Vytvářím si své vlastní štěstí.“ V tu chvíli si ostatní poklepou na čelo a utečou pryč.

 

To jsou věci, které se naučíte v metafyzice. Je toho víc, než aby oko postřehlo naprosto každý aspekt života. Nyní začínáte objevovat některé věci, které jste vždy chtěliA jednou z nich je mír. Osobní, úplný mír vytvoří dlouhodobě žijícího člověka, který bude odolný vůči nemocem. Tajemství zdraví a dlouhého života je být tak mírumilovný, že jste pořád v koherenci (soudržnosti) s Jednotou, s Tvořivým zdrojem. Drazí, pokud tím vším budete nebo aspoň částečně budete, pak budete pravidelně cestovat sem a tam skrz závoj. Neexistuje žádná zeď, která by mohla zastavit lásku, kromě vašich přesvědčení.

 

Takové je a vždy bude Kryonovo poselství. Říkám vám to už dlouhou dobu, protože to poslouchají pracovníci světla, kteří to chápou, přijímají a chtějí slyšet víc. A jak vytvářejí světlo a jednotu využíváním všech těch věcí, které jsem právě popsal, zapalují zápalku v temné místnosti zvané Země. A ostatní lidé díky jejímu světlu začínají lépe vidět. A jak ostatní začnou lépe vidět, budou cítit méně strachu u ostatních lidí kolem sebe. Opakoval jsem to už mnohokrát, toto je princip světla. Pokud všichni budete jeden druhého vidět jasně, uvědomíte si, že jste všichni stejníChcete stejné věci pro své děti a chcete to samé pro sebe. Chcete být mírumilovní a chcete se víc usmívat. Chtěli byste se trochu víc smát a cítit se dobře ve svém životě.

 

Teď jsem vám právě řekl atributy téměř každé osoby na této planetě. Až tohle všechno nakonec objeví vaše masmédia a společně budete schopni se dívat jeden na druhého a hovořit jeden s druhým, diskutovat o těchto věcech, dojde ke konsensu. S konsensem se změní vlády, byznys, politikaTo je ta změna, která přichází, kterou jste na základní úrovni vy a láska. Uvidíte to. Blížíme se k závěru (poselství) a někteří si řeknou: „To zní dobře, Kryone. Kdy to nastane? Už na to čekám tak dlouho. Kdy to nastane?

 

Jak dlouho uplynulo od r. 2012, vy netrpěliví? Chtěli byste to všechno během pár let, že? A odpověď zní. Ano, chtěli. A tím důvodem je, že vaše innate ví, že mám pravdu. (Kryon se směje) Vaše innate už může mír na Zemi vnímat. Víte, že mám pravdu, protože už to můžete vidět a cítit, jako když se vaří nějaký pokrm a vy se nemůžete dočkat, až jej budete mít naservírovaný na talíři. Bude, a vy tady při tom budete, až nastane správný čas, drahé staré duše. Odejděte odsud jiní.

A tak to je.

 

KRYON

Zdroj: www.kryon.com - Opening the Door – MP3 – 22:53

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět