6-2019 Kryon

Skládanka/Puzzle 1

.

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem na Mt. Shasta, Kalifornie, 22. června 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Existují lidé, kteří se ptají: „Co je skutečně channeling? Jak to funguje u lidí?“ Odpovíme: Je to proud intuice. Pokud chcete channelovat, musíte se naučit rozpoznat intuici a umožnit, aby přicházela lepším způsobem a utvářela věci tak, aby vám dávaly smysl. To je channeling. Můj partner mi právě říká, že tento dnešní specifický channeling by měl mít název.

 

Obvykle to intuitivně neděláme, ale teď to uděláme. Můžete říci: „Je dobré mít u všech channelingů název a téma, abychom mohli získat představu, čeho se týkají.“ Jste si vědomi, že okamžitě pojmenujete každou intuitivní myšlenku, která k vám přichází? Každopádně vám název dám a nazvu tento channeling Skládanka (Puzzle).

 

Je to velký příběh a jde o lidské vědomí, způsob, jakým přemýšlíte a jednáte a co se v průběhu času skutečně stalo. Není zajímavé, že když se podíváte na lidstvo, na jeho víru a přesvědčení, že i dnes existuje shoda, že lidé obecně věří v život po smrti? Statisticky vzato je to více než 80 % z těch víc než 7 miliard lidí, kteří zde žijí a věří v život po smrti. Drazí, to je uvnitř vás, je to innate, s tím jste se narodili. A to je důvod, proč je tady to semínko pro víru, že je tady toho víc. To vás zas nutí přemýšlet a klást si otázky, co tam je, nebo zda existuje duše. A v tom také existuje shoda. Téměř všechny systémy víry na této planetě věří, že tady existujete v jakémsi „vozidle“, na chvíli jste zde na Zemi a pak pokračujete dál. To je premisa.

 

Ale v tuto chvíli je zajímavé, že v jakémkoli okamžiku máte svobodnou volbu, abyste si to zkoumali, dívali se na to a kladli si otázky. Ostatně to také děláte. Myslíte si, že svobodná volba je něco velmi pozitivního: „Mám svobodnou volbu. Můžu jít kamkoli chci. Mohu si na této planetě vybrat jakoukoli vibraci, kterou chci. Nejsem nucen do žádné určité víry. S vlastním vědomím mohu žít a dělat to, co chci, ve svém soukromém čase. Vím, čemu chci věřit. Mám svobodnou volbu.“ To všechno zní tak pozitivně – a přesto, drazí, to pro vás bude frustrující. Důvodem je to, že se nacházíte v nízkém vědomí, kde vše, čemu nerozumíte, je skryto za závojem. Takže když dospějete, máte tu skládanku. I ve stavu nízkého vědomí byla skládanka skutečně mnoha lidmi vyřešena, ale k tomu se vrátím později.

 

Když se narodíte na tuto planetu, máte jako dítě mnoho možností skládanku pozorovat. Ale jak rostete, nijak zvlášť se tím ve svých myšlenkách nezaobíráte. Možná o tom slyšíte, znáte určitá slova nebo jste se o tom dokonce naučili nějaké písně, avšak intelektuálně o tom nepřemýšlíte, dokud nevyrostete.

 

Ve věku šesti nebo sedmi let máte model, ne nutně spirituální, ale je to podobný model. Ve vaší (americké) kultuře je to Santa Claus. Santa Claus všechno ví, všechno vidí, každého vidí, zná vaše jméno a bydliště a ví, zda jste dobří nebo špatní. (Publikum se směje) To je model Santa Clause. A bylo vám řečeno, že podle toho, co jako dítě děláte, budou nebo nebudou dárky. Je to už nastaveno: neviditelná síla, která ví, kdo jste, dívá se na vás a soudí vás – jste dobří nebo špatní, budou nebo nebudou dárky. Je to premisa a dítě v ní věří. Většinu času tuto iluzi podporují milující rodiče. Nejedná se jen o iluzi ze strany rodičů, ale i ze strany těch, kteří dárky obstarávají a tuto iluzi udržují, protože je spojována se zábavou, překvapením a spoustou lásky. To je premisa Santa Clause.

 

Když je vám asi sedm nebo osm let, možná i trochu dřív, tak je vám odhalena pravda, protože jste dostatečně staří, abyste tomu porozuměli a nestali se terčem posměchu. A nakonec je to v pořádku a vy si uvědomujete, že to všechno byl klam, který budete aplikovat i na své vlastní děti. (Kryon se usmívá.)

 

Ale pak se stane několik zajímavých věcí. Věk mezi sedmi a deseti až jedenácti lety, podle dítěte a pohlaví, je zajímavý tím, že během této doby se ve vás skládanka upevní. Řeknu vám, co se přihodí. Ještě nejste připraveni přemýšlet o životě nebo tvoření, ale začínáte vidět, jak s tou skládankou zacházejí vaši rodiče. Mnoho lidí na této planetě vás zavede na bohoslužby, které mohou mít velmi odlišné směry víry nebo názvy. Zde můžete pozorovat, v co vaši rodiče věří. A to je úžasné, protože tam nevidíte nic než dospělé, z nichž někteří nosí určitý oděv, zaujímají zvláštní pozice uctívání, modlí se nebo dokonce pláčou. Vidíte oprávněné lidi, kteří mohou hovořit ve starém jazyce o starověku, posvátných písmech, učeních, pravidlech a pokynech. Všechny tyto ceremonie a události se konají ve velké budově, což je velmi působivé a důležité. Kdo staví tyto budovy? Z dětského hlediska to musí být velmi důležitá osoba, musí to stát celé jmění. Bylo vám řečeno, že některé z těchto budov jsou staré stovky let. A pak začnete chápat, uvědomovat si a přijímat, že to musí být skutečnéDospělí v to věří. Podívejte, dokonce se pro tuto příležitost speciálně oblékají. Je to skutečné.“ V tento okamžik, drazí, i když si to jako dítě neuvědomujete, jste natrvalo ovlivněni tím, čemu věří dospělí kolem vásKdyž o tom nepřemýšlíte a nekladete si otázkyčasto se stanete stejnými jako oniA bez přemýšlení budete přicházet a odcházet, přicházet a odcházet a vyřešíte si pro sebe skládanku podle vás tak, že tohle je Stvořitel, Tvůrce.

 

Je zajímavé, že v současné době s tímto vědomím věří v Boha a stvoření miliardy lidí na této planetě. A toto stvoření vypadá taktoExistuje neviditelná síla – říkejte tomu, jak chcete, Bůh, Duch, Stvořitel, který zná vás a vaše jméno a ví, kdy jste špatní nebo dobří. A raději byste měli být opatrní, protože pokud opustíte tuto planetu a přejdete do posmrtného života, ve který věříte, bude to odměna nebo trest. Zní vám to povědomě? Takové je současné vědomí planety. Kolik lidí se na to všechno dívá a ptá se: „Je to pravda? Je to pravda nebo to není pravda? Neopakuji jen něco, co jsem se naučil jako dítě?“

 

Jako Kryon ctím lidstvo, jeho systémy, všechno, co jste udělali a jak daleko jste teď došliVážím si vašeho průchodu závojem v roce 2012, protože to nebylo předurčeno a nemuselo k němu dojít. Byl by to konec toho všeho, drazí, víte to! Muž na židli (Lee) prožíval období studené války, kterým mnozí z vás neprošli, a viděl 50 000 jaderných zbraní dvou zemí namířených proti sobě. Muž na židli slyšel od svého umírajícího otce, že je mu líto, že se jeho syn narodil do této doby historie, protože by nemusel přežít. Protože téměř každý byl přesvědčen, že to lidstvo udělá znovu – že dojde k 3. světové válce a tentokrát to bude velmi krátké. Víte, že mám pravdu. Lidstvo válčilo ve všech dobách nízkého vědomí. Jedna válka vedla k další a zdálo se, že neexistuje žádná akášická paměť, žádné pokyny od innate ani instinkt, který by řekl z generace na generaci: „Už to nedělejte, nebude to fungovat, je to nefunkční.“

 

Tohle je nízké vědomí. Generace po generaci vyrůstá a udělá to znovu. Možná to víte, ale možná jste to ještě neslyšeli - většina válek a mrtvých v lidské historii byla válkami ve jménu víry v Boha. Jedna společnost způsobovala strašné věci druhé společnosti, protože jedna z nich neměla stejnou víru jako ta druhá a tak musela být zničena. Některé z vašich nejcennějších a nejlaskavějších systémů víry se na tom také podílely kvůli nízkému vědomí a na tom všem, co dělali a prožívali, počínaje španělskou inkvizicí způsobenou křesťany až po dnešní islámské radikály, kteří křesťanům stínají hlavy. Vidíte, že se nic nezměnilo?

 

Ale v roce 2012 se stalo něco, drazí, co otevřelo dveře a umožnilo jiný, nový pohled na skládanku. Právě teď se začíná rozsvěcovat světlo. A poprvé se lidé začínají na tuto skládanku ptát. Doposud – a neříkám to jako kritiku, ale s úctou k tomu všemu, co jste mohli udělat s nízkou energií - téměř vše, co jste udělali ohledně vašich znalostí, vašich organizací, vašich učení o Bohu, to vše byla „dětská verze“, verze Santa Clause. Nejde o kritiku, ale o fakt, skutečnost způsobenou nízkým vědomím, které se nyní začíná měnit. Výsledkem není jen duchovní řešení skládanky. Už teď můžete vidět zvýšenou touhu po větší integritě ve všech oblastech. V tuto chvíli to přichází hlavně z prvního světa, kde je povoleno myšlení a mluvení, psaní a publikování, což neplatí v mnoha jiných zemích na této planetě. To zahájí revoluci v hledání řešení skládanky: „Co uděláme se starou energií? Proč máme to nebo ono, jak to můžeme vymýtit? Jak můžeme být transparentnější? Jak můžeme změnit politiku, společnost, léčiva a mnoho dalšího? Protože najednou to všechno vypadá nefunkční.“ To je evoluce!

 

Ale nejdůležitější věc je, že skládanka se začíná znovu projevovatJeden po druhém se začínají jednotlivci probouzet k této skládance, a to bez vnější výzvy, bez evangelizačního tlaku, bez vyhlídky na zisk nebo nový systém. Jeden po druhém si začnou klást otázky: „Mohlo by toho být víc, než mi bylo řečeno? Mohlo by toho být víc, než jsme všichni věděli?“ A tak dětská verze začíná mizet. Když jste se dozvěděli, že Santa Claus ve skutečnosti neexistuje, mohli jste být možná zklamáni. Lidé se nyní začínají ptát, zda je jejich uctívání Boha správné nebo špatné, nebo zda je tento Bůh ve skutečnosti soudícím Bohem. Jak vás může Bůh tolik milovat a pak poslat vaše děti do peklaJak vůbec může nějaký Bůh mučit dítě, které včas nenajde správnou cestuJe to však víra miliard lidí, kteří ji kvůli nízké úrovni vědomí nerozpoznávají jako nefunkční. „Tak to prostě je,“ myslí si. Někdy se zeptají oficiálních církevních představitelů: „Proč to tak je? Jak k tomu mohlo dojít?“ A církevní představitelé pak odkazují na Písmo a říkají: „No, Bůh pracuje záhadným způsobem. Nevíme o tom nic, ale tak to je.“ A v tomto bodě, drazí, se od toho oprostíte, podíváte se na skládanku a řeknete„Myslím, že část toho je opravdu pravda, a to je ta milující část. Je to neviditelný Santa Claus, kdo zná moje jméno a kdo jsem. Ale ta část o posledním soudu ve skutečnosti nedává smysl.“ A pak se skládanka začíná rozvíjetJednotlivci, a většinou jsou to staré duše, se jeden po druhém probouzejí do této skládanky a jsou vedeni k tomuto channelingu nebo na jiné podobné místoKaždý jedinec je jiný a jedinečný a nikdo nemusí následovat konkrétního proroka, knihy ani učeníMísto toho je řešením skládanky innate ve vašem nitru. Je tu ještě jedna věc. Pokud v tom příběhu Santa Clause zjistíte, že za ním byli vaši rodiče, uvolněte se a smiřte se s tím, protože tolik z vás mělo dobré dětství plné lásky. Drazí, vyvíjíte se z dětského chápání a uvědomujete si, že Stvořitel ví, kdo jste. Je tu láska, jsou tu skuteční rodiče.

 

Začínáte rozvíjet příběh a skládanka se začíná řešit„Existuje něco většího, než mi bylo řečeno?“ Ach ano! Není to však lineární, není to jiná organizace nebo něco, k čemu se připojit. Nejedná se o doktrínu a nemá žádná pravidla ani úrovně, na které je třeba se vyšplhat. Nemá nic, na co jste zvyklí, a nemusíte za nic trpět. Nic z toho. Místo toho uvidíte něco, co neočekáváte - vaši velkolepost. V očích Tvůrce, který zná vaše jméno, jste skoro jako „dětský bůh“, velkolepý ve všech směrech. A pak začne svobodná volba dávat smysl. Pak budete mít svobodu porozumění, svobodu vnímání, která může být vyšší než to, co jste měli jako dítě, nebo vyšší než to, co vás učili vaši rodiče.

 

Následující je nesmírně důležité. Tolik z vás se nachází na rozhodujícím místě, kdy si kladete tyto otázky, a moje instrukce pro vás zní: Nikoho nezradíte, ať už je to kněz, pastor, nebo vaši rodiče, pokud si myslíte, že jsou v této nové energii mimo vaši krabici. A říkám to proto, že to bylo to nejlepší, co vám tito lidé mohli předat na temném místě s nízkým vědomím. Se vší láskou a čistým záměrem vám dali to nejlepší, co měli. A pokud dnes v rozjasňujícím se světle vidíte něco ještě většího nebo lepšího, co přesahuje to, co vám řekli, neznamená to, že někoho zradíte, když vstoupíte do tohoto světla. Rozumíte tomu? Není to žádná zrada! To je často to, co mnohým lidem brání v tom, aby se na to jen podívali, protože si říkají: To nemůžu udělat, nemůžu tam jít, protože tím bych ublížil tomu nebo onomu člověku.“ Drazí, to není žádná organizace, je to vaše duše a váš život se svobodnou volbou.

 

Pokud začnete přemýšlet: „Je toho tu víc?“ pak jste právě otevřeli dveře svobodné volby, skrze které k vám pak přímo přichází anděl a říká: „Ano, přišel jsi na to!“ A pak už to nemůžete nechat být. Řekněme, že žijete v domě, který má dveře, které byste neměli otevřít. Ale jednu noc se připlížíte, otevřete je a najdete za nimi světlo, magii a mnoho věcí, které jste ještě nikdy neviděli. Ale pak uslyšíte hlas, který volá: „Okamžitě zavři ty dveře!“ Zavřete je, znovu se plížíte zpět a po zbytek svého života se chcete do těchto dveří vrátit. O takových dveřích mluvímeMagií jsou všechny ty věci, o kterých vám nikdy neřekli. Je to krása, láska, která nikoho nevylučujeNení to žádná organizace, protože to není lineárníJste to vy s veškerým doprovodem stvoření! A začíná to dávat smysl, i když k tomu není zapotřebí žádný prorok a žádné zvláštní učení, žádná kniha ani organizace. Najednou si uvědomíte, že jste součástí bilionů duší, které se začínají všude probouzetA nejen na této planetě, drazí, zatímco se tady probouzíte, v této galaxii se dějí další věci, které napodobují a odrážejí, co se děje na této planetě. Nikdy jsem to neřekl, ale je to pravda. Proto je to všechno tak důležité a proto jste tady – je to plán! Vaše probouzení na této planetě ovlivňuje něco jiného na jiných místech. A proto jsou andělé tak šťastní, že jste překročili milník roku 2012. To je důvod, proč existuje tak velký potlesk a oslavy, když sledujeme nárůst energie na této planetě a řešení skládanky.

 

„Kryone, opravdu můžeme tu skládanku vyřešit?“ Zopakuji, co jsem řekl v posledním channelingu: Nestarejte se o podrobnosti! Vstupte do světla a nechte tyto věci, aby se vyvíjely. A ony budou. Nebojte se jen sedět a nechat se milovat.

 

To je poselství – nejen poselství dneška, ale poselství století. Je to poselství světu, který překročil milník. A je to poselství pro každého účastníka, který se účastní této akce. Říkáme stále totéž různými slovy: Odejděte odsud jiní. Odejděte odsud jiní, než jste sem přišli.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – The Puzzle 1  – MP3 –  45:18 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět