6-2019 Kryon

Skládanka/Puzzle 2

.

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Mt. Shastě v Kalifornii, 23. června 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vždy existují lidé, kteří poslouchají (nebo čtou) toto poselství právě teď. Mluvím k budoucím posluchačům, vaše přítomnost je nyní. Proto chci popsat naši situaci. Právě teď přede mnou sedí lidé ve stínu hory Mt. Shasta, hory, která byla posvátnou horou více než 11 000 let. Mnozí z nich, kteří se na ni dívají, vnímají její energii a někdy na ni nechtějí ani vylézt, protože k nim mluví a oni vědí, že v jejím nitru něco je. Vrátíme se k tomu později.

 

Toto je čtvrtý z pěti channelingů, které předávám na tomto setkání ve stínu hory. Tento stín, o kterém mluvíme, je obrovský. Není to lineární stín, drazí, ale stín, který se projevuje v rozsahu mnoha kilometrů od skutečné hory. Je to ve skutečnosti stín, který hledá ty lidi, kteří se sejdou a vědí, že toho existuje víc, než si myslíte. Tento channeling je rozšířením toho předchozího (Skládanka/Puzzle1). A pokud se s tímto channelingem setkáte náhodou, pak vězte, že byste si před ním měli to předchozí poselství poslechnout nebo přečíst. Protože budeme rozšiřovat jeho energii a pokračovat v něm. Můj partner pro vás všechny tyto channelingy uspořádal na svém webu (nebo je najdete na české webové stránce www.kryon.webnode.cz – pozn. překl.) Budeme pokračovat v příběhu předchozího channelingu nazvaného Skládanka/Puzzle 1, protože je toho ještě mnohem víc, o čem můžeme mluvit.

 

Drazí, v tomto speciální setkání nazvaném Channeling Retreat bude předáno víc channelingů. Jsou zde různí channeleři, kteří věnovali svůj život channelování a tři z nich teď sedí před vámi. Existují lidé, kteří kvůli nepochopení pokládají lineární otázky: „Kryone, nemáš trochu obavy, že by ti ostatní channeleři mohli předat nějaké informace, které by mohly uškodit?“ Takové otázky pocházejí od lidí, kteří plně nechápou paradigma, o kterém učíme. Slyšeli jste, jak každý z nich zakončuje své poselství? Každé předané poselství, které představuje nástroje, koncepty a vnímání, téměř vždy končí zprávou o lásce Ducha. Někteří dokonce používají slova „Milujeme vás, milujeme vás, milujeme vás.“ To je symbióza mezi všemi channelery. Všichni obsahují lásku Ducha, která proudí skrz ně a jejich poselství. A každý z nich vykazuje jiný aspekt, jiný druh poselství, protože každý člověk je jedinečný. Každý člověk má své vlastní „chutě“, na které reaguje, které odpovídají pravdě, nebo jakým způsobem chce sedět a poslouchat. A proto mnoho channelingů, které zde slyšíte, uspokojí také mnoho různých typů „chutí“. Takto to funguje, drazí, a proto tady bude v těchto dnech channelovat tolik různých lidí.

 

Přesto se stále naskýtá otázka: Jak můžete zjistit, že channeler je pravdivý a nechanneluje jen své ego? Odpověď je vždy stejnáPoužívejte rozlišovací schopnost lásky, kterou máte. Zaměřte se do svého nitra a poslouchejte. Protože všechno, co vám říkají, je o vaší velkoleposti. A vše, co vám chtějí říct, je, jak moc vás Bůh miluje. Ať už používáte výrazy Bůh, Duch, Tvořivý zdroj, všechny mají význam překrývající energie, která vás vytvořila, zatímco tady sedíte. Byli jste stvořeni „k jeho obrazu“, což je lidský výraz, termín z posvátných písem. Tímto obrazem je láska - a tady teď jsme. Vracíme se k lásce.

 

Nyní pokračujme v tématu skládanky. Jak často jsme se vás už ptali: Jak vysvětlíte lásku? Jak je to možné? Nejprve musíte pochopit, že láska není lineární - prostě není, a jako lidé to víte. Když se poprvé podíváte jako matka na svého novorozence, když poprvé otevře oči a podívá se na vás, víte, jaký to je pocit. Říkám vám, ten pocit v takovou chvíli nelze popsat, vysvětlit, specifikovat ani kvantifikovat. Je to příliš velké. Láska k Bohu je pro vás příliš velká na to, abyste ji dali na papír a zaznamenali. Je pošetilé o tom přemýšlet. Je to tak šílené, jako když si dva lidé v měsíčním světle hledí jeden druhému do očí a jeden z nich poprvé řekne: „Miluji tě“ a ten druhý odpoví: „Co tím myslíš?“ Tohle se nestane. A přesto tu sedíme a říkáme, že Bůh vás miluje neomezeně a nesmírně. Zná vaše jméno a vaši velkolepost, vytvořenou k obrazu jeho lásky. A vy se ohlédnete a zeptáte se: „Jaká jsou pravidla?

 

Toto je pokračování prvního channelingu Skládanka/Puzzle 1. Shrnutí je jednoduché. Mluvili jsme o tom, že lidstvo ví, že po smrti existuje život. Na základě rozhovorů a statistik bylo dokonce prokázáno, že tomu věří přes 80 % lidí na této planetě. To znamená, že chápete, že je toho víc. A abyste zjistili, co by to mohlo být, obracíte se pak na různé učitele nebo hledáte pokyny. A proto můžete najít téměř všude po celé planetě různé systémy víry. O tom jsme mluvili včera.

 

Ty skládanky/puzzle v těchto systémech se často spokojí s detaily a linearitou: tady je Bůh, tady jsou pravidla, tady je to, co musíte udělat, jak musíte mluvit k Bohu, buď prostřednictvím modlitby, nebo prostřednictvím někoho, kdo je vysloví za vás. Tohle musíte udělat, pokud uděláte chybu, abyste ji mohli napravit a tak dále a tak dále. Tohle vše uspokojuje otázky týkající se skládanky v nižší energii.

 

Ale včera jsme vám ukázali, co se děje od roku 2012 nebo co se začalo dít těsně před ním, totiž že obyčejní lidé si začínají klást tuto otázku: „Je toho víc, než mi bylo řečeno? Ukončili jsme včerejší channeling myšlenkou, že to tak je, a že stále víc a víc lidí si tuto otázku klade. A tito lidé, kteří se ptají a dostávají odpovědi, otevírají dveře novému paradigmatu. A někdy to není příjemné. Ve skutečnosti to často není příjemnéProtože máte lineární „padák“, o kterém nevíte.

 

Pro sebe máte představu, že v této nové energii je toho víc, než vám bylo řečeno. A začínáte otevírat dveře a zkoumáte je. Někteří přicházejí do skupin, jako je tato, aby to studovali. Ale téměř všichni channeleři vám říkají totéž, a sice že to musíte udělat samiUdělat to sami znamená, že se do toho zapojí svobodná volba vašeho vědomí, aby vás provedla skrz tyto nové dveře, s vysvětlením a zkoumáním nové energie a nového paradigmatu, které vám chceme předávat. Také jsme vám řekli, že na to nejste sami. Ale vypadá to, že jste. Tím „padákem“ vždy byla pravidla, doktríny, proroci, knihy. To všechno tady bylo pro vás, abyste si to studovali a zjistili, co se bude dít dál nebo co musíte udělat, pokud dojde k tomu či onomu. Avšak když projdete těmito dveřmi, je to jako vstoupit do ničeho.

 

Drazí, vím to, my všichni to víme. Vždy to bylo o tom, co uděláte dál? Jak to vyjádříte slovy? Jak se s tím vypořádáte? Jak změníte paradigma? Co uděláte? A tak v tom pokračujeme a rád bych vám řekl, jak moc z našeho pohledu na této straně závoje chápeme, jak obtížné to pro vás může být. Protože to sledujeme. Co se stane s člověkem, který vystoupí z paradigmatu „bytí člověkem“?

 

Ve vaší historii je zajímavé sledovat něco, co se událo, jako metaforu. Není to tak dávno, co jste objevili sílu létání, a jakmile jste měli letadla, bez ohledu na to, jakého druhu byla, zda velká, malá, slabá nebo silná, byli tu piloti, kteří je řídili a přemýšleli: „Musí existovat nějaký způsob, jak uniknout z letadla v případě nutnosti.“ A to vedlo k padáku. V dřívějších dobách lidstva to bylo úplné tajemství, protože jste neměli žádné létání. Ach, měli jste vysoká místa – jako hory, ale neobjevila se žádná situace, ve které byste klesli o tisíce metrů dolů. A tak jste nikdy nezkoušeli, jak vyváznout z takových výšek.

 

Dokážete si představit, čím ti první piloti procházeli, když to testovali? Vyhazovali velké, těžké vaky, které byly mnoha šňůrami připevněny k jejich oděvu, všechno kvůli tomu, aby se zjistilo, které padáky budou držet a které nebudou držet. A jak byste mohli určit, zda člověk přežije nebo nepřežije pád na zem při určité rychlosti? Jak pevný musí být oděv a jak to zařídit, aby se padák správně otevřel? Nelze jej přece otevřít v letadle, ale musí se nějak otevřít větrem. A co se stane, pokud se neotevře? Prováděl se test za testem, vyhazovaly vaky a atrapy, aby se tohle všechno zjistilo. Až konečně získali model, o kterém si mysleli, že bude fungovat, protože se padák otevřel téměř pokaždé. Ale háčkem bylo to slůvko „téměř“ pokaždé.

 

Drazí, nějaký člověk to musel udělat jako první a vyskočit z letadla s tímto oděvem a šňůrami. Jaký je to pro vás pocit? Udělali byste to nebo ne? Padali byste příliš rychle nebo ne? Bude foukat vítr nebo ne? Skončíte možná někde v koruně stromu? Co se stane? Tento pocit v této chvíli vnímá mnoho pracovníků světla, když vstupují do světla přes propast. A nemají padák, nebo alespoň žádný nevidí. Neexistují žádná pravidla a žádný prorok, který by je zachránil, pokud selžou. Jediné, co mají, je vědění, že mají milujícího Boha s paradigmatem, které se velmi liší od všeho, co se kdy učili.

 

Řekli jsme vám, že si nemusíte dělat starosti s detaily. Budu o tom mluvit později. Takže tento statečný člověk vyskočí z letadla a padák funguje a otevírá se. Přistál trochu tvrdě, takže příště se vylepší oděv a vybaví ještě více šňůrami. Tak došlo k vývoji padáku, který tkvěl v tom, že lidé rozpoznali nezbytná vylepšení poté, co výsadkář poprvé selhalAle to všechno bylo součástí tehdejšího vynálezu a stále je, protože i dnes musí lidé, kteří to nikdy nedělali, poprvé skočit se stejným pocitem.

 

Co kdybych vám řekl, že je zajímavé, a můžete na to nahlížet jako na metaforu, že padáky zůstávaly po mnoho desetiletí stejné? Teprve nedávno někdo přišel a řekl: „To, co tady děláte, je, že padáte vzduchem a doufáte, že se padák otevře. Co kdybyste jej navrhli jako křídlo? Co kdybyste k tomu využili určitým způsobem vzduch, protože rozumíte létání? Co kdybyste uspořádali šňůry takovým způsobem, aby se z padáku stal paraglider (padákový kluzák)?“ A ono to fungovalo. Nyní jsou lidé, kteří nejenže chtějí skákat z letadla, ale také dolů z vrcholů hor. Dnes mohou plachtit, využívat vzdušné proudy a dokonce se nechat vynést a vznášet se tam celé hodiny. Jsou lidé, kteří vědí, kam přesně míří a mohou přistát na centimetr přesně, jak se říká. Jako nástroj využívají vzduch, který nemohou vidět. Toto kdysi tak děsivé paradigma, že mohli jen doufat, že to bude fungovat, že se padák otevře a že nepřistanou na stromě, je nyní tak vymakané, že nad ním mají kontrolu – kontrolu nad něčím neviditelným, čemu se říká vzduch. Chápete, co tím chci říct? Trvalo to dlouho, vyžadovalo to experimenty a vyžadovalo to odvahu.

 

Paradigma, o kterém mluvíme a do kterého nyní vstupujete, se trochu liší od metafory, kterou jsme vám uvedli. Protože vám říkám, jakmile vstoupíte do této nové oblasti, začne se všechno to, o čem jsme v posledních channelinzích mluvili, zapojovat do hry. Za prvé: Bůh, Duch, Stvořitel ví, že otvíráte dveře. Je to silné prohlášení, protože když otevřete dveře, nevidíte nic a nemáte ani padák, ani žádné učení, ani žádná pravidla, žádné předpisy - vše, co vidíte, je zdánlivě prázdný prostor.

 

Ale tady nastává okamžik, kdy to začíná být opravdu dobré, protože zatímco se to učíte, my vás držíme. Pokud se bojíte, podržíme vás. A pak začnete experimentovat, začnete se učit létat. „Učit se létat“ je výraz, který znamená, že začnete chápat tuto energii, která se zdá být tak podivná, protože neexistuje podpora ze strany doktrín, proroků nebo pravidel. Z tohoto důvodu si uvědomíte něco jiného: ohlédnete se zpět – a o tom jsme již mluvili dříve - pohled dolů do starého vědomí je snadný, zatímco pohled nahoru do vědomí, které jste ještě nezažili, není možný. Avšak jste tady, mimo všechny známé věci, procházíte těmito dveřmi, experimentujete s tím, co je neviditelné, a pokoušíte se najít nové nástroje – léčitelé, posloucháte to? – abyste vytvořili něco, co jste dosud nečekali. Najednou se ohlédnete zpět a uvědomíte si, že lidstvo si Boha skutečně polidštiloBůh se stal rozhněvaným otcem, kterému jste se museli zalíbit, jinak by vás potrestal. Uvědomíte si, jak hloupé a pošetilé to bylo a z jak dětské verze jste vycházeli. Když začnete hledat, uvidíte jen lásku. A o tom teď chci mluvit.

 

Když vám Bůh říká: „Miluji tě nesmírně,“ co mu odpovíte? Řeknete mu: „Dobře, popiš a dokaž to? Nebo to přijmete jako realitu, že existuje milující Stvořitel, který s vámi bude pracovat? Mohl bych vám toho tolik povědět o práci s vámi. Je tolik lidí, kteří říkají: „No, já jsem překročil tuto propast, ale mám s tím potíže.“

 

Drazí, chci vám něco sdělit a vysvětlit této generaci starých duší a pracovníků světla. Jste v přechodu mezi tělem, které bylo po desetiletí doslova naprogramováno, aby fungovalo určitým způsobema tělem, kdy jste se najednou ocitli v bodě, že s ním začínáte mluvit, zatímco dřív od vás nikdy nic neslyšelo. Nyní se snažíte léčit sebe každý den prací s afirmacemi a mluvením k tělu, které pracovalo instinktivním způsobem napříč mnoha generacemi lidstva a nikdy předtím vás neslyšelo. Je to, jako by ve většině z vás byl spuštěn program, který nemůže okamžitě reagovat. Dosud jsem to takovým způsobem nikdy předtím nevysvětlil. Tělo to chce slyšet, a proto říkáme, že byste s ním měli mluvit každý den, protože na to není zvyklé.

 

Někteří z vás s tím budou mít jen částečný úspěch, a tohle je přesně ten důvod. Je těžké vzít dlouhou historii těla ve staré energii a chtít ji teď okamžitě změnitŘešením je však stále vědomí. A tělo na to bude reagovat, a sice proto, že se neustále omlazuje a až se objeví nové buňky, začnou vás slyšet mluvit. Jak dlouho trvá, než člověk omladí celé své tělo, včetně všech buněk? Možná déle, než si myslíte. A dokonce i nové buňky musí být vyškoleny. Jste v bodě přechodu k novým věcem. Ale já vám teď něco řeknu. Až se vrátíte zpět – a vy se vrátíte  – všechno to ve vás bude vtištěné a jakmile se probudíte, začnete s tím pracovat a budete vědět, jak to udělat. To je ten rozdíl mezi starou duší dneška a starou duší v nové energii, kterou se stáváte. Cvičení a práce, které nyní děláte, budou vtištěny do vašeho akášického záznamu a až se příště (v dalším životě) probudíte, dojde k vývoji, který si budete pamatovat a budete v něm pokračovat, aniž byste opakovali staré chyby. Probudíte se noví a svěží, připravení na nový život a budete žít mnohem déle než tentokrát. Je to součást průlomu z toho starého do toho nového.

 

„Kryone, pořád mám problémy.“ Ano, máte a já to vím. Je to těžké, vyskočit ven z toho letadla, to tedy skutečně je. A proto dochází k částečnému skoku“ a tím myslím, že se držíte toho starého a zároveň zkoušíte to nové. Vidíme to a rozumíme tomu. Neexistuje správný nebo špatný způsob, jak se rozhodujete, jak velkou máte odvahu a jak daleko chcete zajít, ať už se opravdu chcete pustit nebo ne. To je to, kým jste a jste naprosto jedineční. Ale říkám a slibuji vám následující: Ti z vás, kteří si vezmou k srdci podobenství „Chybějící most“ (Kniha 4 – Kryonova podobenství – str. 33 – pozn. překl.), které jsem vám předal už před delší dobou, pochopíte, že výskok je nejlepší tehdy, když jej uděláte najednouA to je, když si sami sobě řeknete: „Všechno, co jsem se na této planetě kdy naučil a porozuměl, dočasně odložím. Všechno, co řekli moji rodiče, moji učitelé, kněží, rabíni – tohle všechno na chvíli odložím. Můžu se k tomu vrátit později, pokud budu chtít, ale teď to prostě odložím a řeknu: Drahý duchu, je pravda, že je toho víc?

 

Říkám vám, že pokud jste dost stateční, abyste to udělali a natáhli ruku, je to jako anténa. A tato ruka/anténa nebude zasažena bleskem, ale najde jinou ruku, která ji uchopí a pomalu vás vytáhne ze staré energie starostí, obětí a nemocí do nové éry, které nerozumíte. Ale tato ruka vás bude držet a vy si na to zvykneteV paradigmatu, které neznáte a které vnímáte jako řídký vzduch, vás tato ruka bude držet, dokud jednoho dne nebudete sami létat - jako pták, který vypadl z hnízda. A pak se začnou dít zázraky.

 

Dnes říkáte: „Vím, že v budoucnu budu mít problém, že tam něco je. Vím, že to musí být nějak vyřešeno, a v noci s tím bojuji, přemýšlím o tom, obávám se toho, a už nemůžu správně spát a jíst.“ Každý z vás, kdo jste tady nebo to později posloucháte, jste to zažili nebo to právě nyní prožíváte. Strach z budoucnosti! Dovolte mi, abych se vás zeptal, co kdybyste mohli prohlásit: „Nebudu se toho obávat, protože se to vyřeší samo.“ To je ten příběh v Chybějícím mostu. Možná si jej znovu přečtete. Tím se odstraní všechny obavy o budoucnost, protože se budete spoléhat na řešení, kterému nerozumíte nebo si je sami nedokážete ani představit, a které nastane v době, kterou také neznáte. Když potkáte někoho na ulici, kdo myslí lineárně a zeptá se, jak to v životě zvládáte, odpovíte mu: „No, nedělám si žádné starosti, protože se to o sebe postará samo.“ Hned vás zaškatulkuje jako blázna, jako jsou ti, kdo věří v kosmické lodě, a uteče pryč. Jsou příliš chytří na to, aby se na to podívali, protože to vědí lépe. V linearitě to vědí „lépe“, a pokud v ní zůstanou, mají pravdu. Ale co když je toho víc? To je to, co zjistíte. Je toho víc!

 

O co vlastně jde v těchto channelinzích? Ještě jednou: milujeme vás! O tom jsou tyto channelingy. Co byste mohli říci o tomto věčném Bohu, ve kterého věříte? Nebo o té skládance? Že tu musí být něco víc, než jen to, co vidíte? Víte o tom, což je zajímavé, že s vámi souhlasí téměř každé organizované náboženství na planetě? Co to je? Jaký je společný jmenovatel toho, o čem všichni mluví? Odpověď zní: neuvěřitelná Boží láska. Lidé si z toho udělali doktríny a přivedli na různá místa. Ale tady mluvím o zásadní pravdě. Není zajímavé, že první organizované náboženství na planetě, hinduismus, nemělo vůbec žádného proroka? Jeho učením byla jednota se vším a to bylo pravděpodobně nejblíže pravdě. A od té doby lidé dělali, co dělali – vyprávěl jsem vám o tom a vy to víte. Ale společným jmenovatelem je láska, něco, co nelze vysvětlit.

 

A proto vás vyzývám, abyste udělali tento skok ve víře - jakýmkoli způsobem, jakým chcete, v jakékoli etapě, v jaké chcete, aby vám vyhovovala. Otvírejte ty dveře pomalu, jestli chcete, nebo je otevřete najednou, jestli chcete. Vězte však, že je toho opravdu víc, než vám bylo řečeno – opravdu je toho víc! Lidstvo to pomalu objevuje, začínáte to vidět. Chrámy jednoho z největších náboženství na planetě se začínají zatemňovat, zavírají dveře, stávají se muzei, protože tam už nechodí žádní věřící. Začínají se stávat věci, které jste nikdy neočekávali, protože se lidé odvracejí od lineární myšlenky trestu a obracejí se k tomu, co je jen čistá láska. Rozhlížejí se kolem, kam jdou a co mohou udělat.

 

Drazí, doufám, že toto poselství uslyšíte (nebo si přečtete). Protože vám mohu sdělit, že vše, co musíte udělat, je pochopit, že je toho víc a že Bůh zná vaše jméno.

 

Tím se blížíme k závěru a já vás požádám, abyste něco opakovali, což dělám zřídka. Žádám vás, abyste opakovali nahlas: „Bůh zná moje jméno!“ Co to pro vás znamená? Co to může znamenat?

 

Ještě jedna věc a já jsem vám řekl, že se k tomu vrátím: Všechny energie ve stínu hory (Mt. Shasta) znají vaše jméno. Všechny, které pozorují toto shromáždění, znají vaše jméno. To je významné pro to, co bude následovat, totiž pro onu neviditelnou „propast“. Je to podpora a padák pro staré duše a pracovníky světla, kteří chtějí učinit další krok.

 

Říkám, co tady v těchto dnech prohlásil každý channeler: Milujeme vás.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Důvodem naší existence je přinést vám tuto lásku, myšlenku, koncept a vnímání Boha, který vás miluje víc, než si dokážete představit.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – The Puzzle 2  – MP3 –  1hod. 23 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět