6-2019 Kryon

 Lineární uvažování – 1. část

.

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v McCloud v Kalifornii, 29. června 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

V publiku převládá oprávněná radost. Tolik z vás slyší poselství, která dávají smysl a která přicházejí ze Zdroje, ale která ostatní lidé nemusí nutně poslouchat. O tom bych chtěl mluvit. V krátkém čase, který teď máme, vám chci předat výukový channeling. Některá poselství jsou mimořádně láskyplná, jiná jsou příběhy a další zas mluví o éterických věcech, která nikdo nezná nebo ještě nemohl vidět. Další se zabývají tím, co je v hoře (Mt Shasta), protože jsme v této sérii channelingů (Retreat) pořád ještě v McCloud.

 

Drazí, pokud jste se dostali k tomuto mimořádnému poselství a předtím jste mnoho Kryonových channelingů neslyšeli, možná tady dnes poprvé sedíte v publiku přede mnou, pak jsem si toho vědom. Existuje několik konceptů, které vám už léta předávámeAle jak o nich můžete vědět, jak můžete postupně získat všechny channelingy a znát všechny věci, které v nich byly kdy zmíněnyTo nejde. A tak se to ukazuje v otázkách, které lidé kladou, a to jak v přímých otázkách, tak v otázkách, o kterých víme, že o nich jen přemýšlejí.

 

Od linearity do jiné dimenze

Jedním z nejčastějších prohlášení Kryona je skutečnost, že jste se posunuli z linearity. A mnozí z vás řeknou: „Tomu opravdu nerozumíme. Stále o tom mluvíš, ale my tomu nerozumíme. Nerozumíme také tomu, co to má společného s Boží láskou, s posunem nebo s jinými tématy, o kterých mluvíš. Kryone, můžeš vysvětlit, co myslíš tím, že jsme příliš lineární nebo že se přesouváme od linearity k něčemu jinému?“

 

Takže to udělám znovu. A chci vám to vysvětlit, aby vám to už bylo jasné a aby vám to zodpovědělo vaše otázky - možná i otázku, co přijde dál. Existuje tolik otázek, které jsou praktické a které vám dávají smysl ve vaší realitě. Často vám však odpovídám tak, jako bych si nebyl vědom vaší reality. Co když vám ale řeknu toto: Realita je dnes pohyblivým cílem (pohyblivou skutečností) a pro mnoho lidí se začíná měnit, posouvat od staré energie linearity - tady se znovu objevuje to slovo - k něčemu jinému. Žijete v omezených dimenzích a z tohoto omezení se pomalu dostáváte a přesouváte se do dimenze, kterou teď ještě nemůžete vidět. Tato změna začíná velmi pomalu. Vaše aktuální dimenze je jednou z těch omezených, s přímými liniemi. To je linearita. Uveďme si několik příkladů, na které jste zvyklí. Zatímco tyto příklady uslyšíte, zeptáte se: „No a dál?“, protože je to pro vás normální a lidstvo to tak vždy mělo.

 

Ale já vám zkusím ukázat, co se děje v tomto posunu paradigmatu ve skutečnosti, kde se doslova ve svém vědomí pozvedáte z přímek do kruhů, do způsobů myšlení, které nejsou srovnatelné s dnešním myšlením nebo kde se učení naprosto liší od toho, jaké máte dnes. Začíná se to velice pomalu dít.

 

Pojďme si uvést nějaký příklad, kterým je vám všem dobře známý: ŠKOLAVšechny vás učili lineárním způsobem. Takhle to vypadá v linearitě: sedíte v učebně s ostatními dětmi, s učebnicí v ruce, s učitelem, možná s tabulí, a učíte se matematiku. V první třídě se učíte čísla. Na další úrovni se učíte, jak čísla souvisejí, a jak je můžete sčítat, odčítat a nakonec je násobit. K tomu máte učebnici, která vám všechny tyto věci ukazuje. To je lineární - přecházíte z jedné úrovně na druhou úroveň a pak na další úroveň. Přechod z jedné úrovně na druhou pro vás znamená, že dosahujete vyššího stavu znalostí. Tohle bylo předvedeno dokonce dnes na pódiu s ezoterickými věcmi, protože to je způsob, jak tomu rozumíte. Ale rozumíte také tomu, že je tohle čistě lineární? Protože úrovně jsou lineární, od první k druhé, pak k třetí a čtvrté. Rovněž chápete, že nemůžete začít u čtvrté, protože pak vám budou chybět znalosti těch nižších úrovní. Tohle je lineární. A někteří namítnou: „Samozřejmě je to lineární, Kryone, protože je to jediný způsob, jak to můžeme udělat. Musíš se naučit chodit, než budeš moct běhat.“ Opravdu? To je lineární„Takže chceš říct, že existuje nějaká realita, ve které se před běháním nemusí učit nejprve chodit?“ Ano, existuje. Ukážu vám to takovým způsobem, abyste porozuměli, o čem mluvím – a přesto to bude pro vás záhada, protože jste tam ještě nedospěli.

 

Linearita v náboženstvích

Když se učíte duchovní věci, dostáváte se přímo do té nejlineárnější metody učení, jaká existuje. Ve všech náboženstvích na této planetě, s výjimkou možná dvou, je učení lineární. Na chvíli přemýšlejte – když jdete do kostela nebo synagogy, dostanete lineární informace, obvykle z knihy nebo od učitele. Sedíte tam a získáváte lineární informace o Bohu a většinou to začíná informacemi o historii, daty a věcmi, které se tehdy udály. A pak pokračujete pravidly a doktrínou. Ta nauka je také lineární: Stalo se tohle, stane se tamto, očekává se toto, musíte udělat tohle, nesmíte dělat tamto. Pak následují další lineární věci: tady jsou stupně, jak potěšíte Boha, a tady jsou zas takové, jimiž Boha popudíte. A tady je to, co musíte udělat, pokud Boha rozhněváte. A vy pak jdete a postupujete podle těchto kroků. Některá z vašich náboženství vám dala nástroje, například, že musíte jít k určitému člověku a nahlásit mu, co jste udělali špatně. Vidíte tu linearitu? Dokonce i když sedíte a modlíte se, je to lineární. Možná opakujete určité modlitby znovu a znovu, protože jste se je tak naučili. To je lineární. Drazí, ve staré energii je to podle vašeho mínění ten nejlepší způsob, jak můžete hovořit s Tvořivým zdrojem vesmíru. Takový je lineární člověk a vždy takový byl. Můžete říct: „Ale Kryone, takhle to prostě funguje.“ A já vám říkám: Máte pravdu. Takhle to funguje - ale teď se to mění. Už začínáte vidět věci, které už nesedí, neodpovídají současnému poli.

 

Pole

Nedávno jsme o tomto poli hovořili. Pole obsahuje potenciály budoucnosti - ne budoucnost jako takovou, ale její potenciályA to je multidimenzionální koncept, který nyní začínáte poznávat. Před lety jsme vám řekli, že toto pole ukazuje potenciál lidí, kteří vidí věci jinak než je dnes běžné. Je to pole, které obsahuje, co by se mohlo stát, kdyby dost lidí mělo vyšší myšlení a zabývalo se věcmi, kterým dosud nerozumí. V tomto poli byly potenciály, které dnes vidíte, ať už je rozpoznáváte nebo ne. Řekl jsem vám, že pole obsahovalo vyšší integritu. Mimochodem, nyní si možná uvědomujete, že se jedná o lineární prohlášení, protože jsem právě řekl „vyšší“. Dokud budu channelovat prostřednictvím tohoto muže, budu používat lineární popisy a přednášky, protože takto tomu budete rozumět.

 

Co tedy bylo v tomto poli, co nyní vidíte ve své realitě? Integrita v lidských vztazích, která se projevila například v genderové diskriminaci (hnutí „Me too“- pozn.překl.). Řekl jsem vám, že přijde čas, kdy uvidíte větší integritu ve věcech, které byly vždy zpochybňovány.  Řekl jsem vám, že temná stránka lidstva se sama odhalí, a to se stalo. Ale teď začínáte protestovat proti tomu, co vidíte, zatímco dřív jste z toho měli strachTomu se říká narůstající světlo. Říkal jsem vám, že se blíží něco, co se dá vidět v poli. Je to potenciál, nikoli předpověď. Řekl jsem, že na této planetě se děje po mnoho desetiletí něco strašného, konkrétně se to týká otroctví dětí. Řekl jsem vám, že se to podporuje finančními prostředky, a že byste byli šokováni, kdybyste věděli, odkud pocházejí. Byli byste šokováni, kdybyste znali jména zúčastněných. Také jsem vám řekl, že to bylo téma tabu – až dosud! Dávejte na to pozor, protože tohle je prostě jen další nelineární krok toho, co je v poli. Není přece lineární, když se najednou stane něco, co se předtím nikdy nestalo? Kde je linearita přiměřených kroků, když se něco najednou stane? A co kdybyste začali na úrovni 4 místo na úrovni 1, když se prostě najednou něco stane? O tom mluvím.

 

Nelineární je být zamilován

Proč vám to všechno říkám? Protože chci, abyste přemýšleli o dalším kroku. Zeptám se vás znovu: Co máte, co není lineární? Je to něco, co je tak nelineární, že se tomu budete smát: je to tehdy, když se zamilujete. Téměř každý někdy zamilovaně zíral na svého partnera a byl přitom trochu mimo. To je přesně to, co se najednou děje: nelineární paradigma. Není to emoce, drazí, protože ta je velmi dobře definovaná. Ne, tohle je to nelineární zážitek celého těla. A jakmile tento stav zažíváte a vnímáte, víte, že tu existuje euforie, kterou nedokážete vysvětlit. A kdybych se vás zeptal: „Kde jste začali? Kde začíná láska? Jaký je první krok lásky?“, pak byste odpověděli: „Takhle to není, všechno se to stane najednou. Všechno je to najednou tady.“ A ovlivňuje to vaše myšlení, vaše srdce, vyvolává to vaši euforii a absenci jakéhokoli strachu. Říkám vám, že být zamilovaný je téměř uzdravující stav! Není to lineární.

 

Je to známý Kryonův výrok a každá matka zná tu chvíli, kdy se poprvé podívá do očí svého novorozeného dítěte. Kde začnete, jaký je první krok té lásky, kterou tam cítíte? Je ohromující vidět dítě a nový život, který vyšel z vás. Vidíte budoucnost a minulost a uvědomujete si, co se tu děje, vidíte krásu a tajemství toho všeho – a pak dítě otevře oči a podívá se na vás! Je tu nějaký první krok? Žádný neexistuje! Je to nelineární. Je to prostě tady a je to všechno najednou. Bůh vás miluje všechny najednou! Neexistuje žádný krok ke spáse, ve kterém byste se vy jako člověk dostali ze zlé, hrozné situace a poté začali sklízet Boží lásku. Takhle to nefunguje! Tohle je lineární. Snažíme se vám tedy vysvětlit, že se blíží paradigma reality, která tímto způsobem ovlivní všechno. To, co drží vše pohromadě, je láska a soucit, transparence a integrita. Začíná se vyvíjet nový způsob přemýšlení o základních věcech, o kterých jsem právě mluvil.

 

Koherence a nové koncepty

Představte si školní třídu, kde všechny děti chápou koherenci (soudržnost). A první věc, kterou se naučí, je potřást si vzájemně rukama a dostat se do stavu koherence (soudržnosti), dokonce i teenageři. A učitel říká: „Dnes budeme mít lekci matematiky.“ Díky koherenci budou mít děti mnohem lepší představu o číslech a místo postupného učení krok za krokem jim budou předány koncepty sčítání, odčítání a násobení, koncepty, co čísla mohou nebo nemohou znamenatA po této hodině začnou s matematickými úlohami a řešeními. Nikdy neuslyší nic o základech ani prohlášení typu: Tady je jedno číslo, tohle tady je vyšší číslo, zatímco tohle číslo je nižší. Místo toho dostávají koncepty všech čísel najednou, protože jsou ve stavu koherence. Právě jsem vám ukázal budoucí způsob výuky. Nestane se to hned zítra, drazí, ale už existují první pokusy.

 

Myšlenka je taková, že lidé mohou začít využívat pole a vidět koncepty, které tam jsou vždy k dispozici, včetně čísel a matematikyMísto lineárních dat existují dějinné koncepty - koncept všeho, co se v průběhu dějin stalo lidstvu, namísto memorování dat, jmen, bitev a počtu mrtvých. Namísto studia konceptu nefunkční společnosti v minulosti se v budoucnosti bude oslavovat multidimenzionální společnost. Představte si kostel bez lineárního učení, kde něco uslyšíte a okamžitě pocítíte Boží lásku. Budete tam sedět a bude vám předáno vše, co potřebujete vědět jmenovitě vy osobně. Přitom tam budete jen tak tiše sedět v Boží lásce. Představte si, že přijdete na nějaké místo bez jakékoli doktríny, bez proroků a bez učitelů. Jen si představte ty budovy, představte si budovu, která ani nemusí mít zdi. Právě jsem vám ukázal nový způsob, jak poznat Stvořitele. Ukázal jsem vám způsob, jak odstranit lineární kroky ke spasení. Ukázal jsem vám způsob, který je koncepční v tom, kdo jste a kdo je Bůh - a že mezi vámi opravdu není žádný rozdíl.

 

Realita bude pohyblivým cílem. A řekli jsme vám, že je to tak hluboké, že staré duše se k tomu dostanou jako první. A dojde k oddělení mezi starou a novou energií. Bude to ve společnosti téma, možná i problém, pokud někteří lidé budou žít v průměru 150 let, zatímco jiní budou stále ve starém paradigmatu a nebudou žít tak dlouho. A obrátí se na vás, drazí, kteří budete mít vyšší vědomí, a řeknou, že máte smlouvu s ďáblem. Protože stará energie se nemůže dívat na vyšší úroveň. Řekli jsme vám, že vědomí je takové a že tuto bitvu vyhrajete, protože lidstvo samo začne být čím dál víc nelineární.

 

Toto je výukový channeling, aby vám připomněl, že překonat strach nemá nic společného s nějakým seznamem, že vymanit se ze žalu a utrpení, nemá nic společného s nějakým seznamemZačíná to pozvednutím se nad všechna pravidla. To znamená sednout si a nechat se Bohem milovat, ve vakuu, které si sami vytvoříte, kdykoli budete chtít, kdy budete schopní získávat informace pro sebe osobně podle toho, čím budete právě procházet. A toto je multidimenzionální způsob, jaký jste neočekávali. Toto je pravda.

 

Toto jsou věci, které jsme vám v této krátké době chtěli předat, abyste o nich věděli. Všechna poselství učí totéž. Je to a vždy bude pozvání pro velkolepé lidi, kteří tu sedí přede mnou nebo to uslyší později.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Linear Reflections – Part 1 – 1 MP3 –  43:45 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět