6-2019 Kryon

Lineární uvažování – 2. část

.

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v McCloud, Kalifornie, 30. června 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Stále se nacházíme v McCloud a pokračujeme v poselství. Chtěl bych shrnout včerejší channeling a pokračovat dál. Mluvili jsme o tom, co je lineární, co nelineární a co to znamená. Dali jsme vám příležitost poznat něco, čemu ještě nerozumíte a co je mimo vaši realitu. Uváděli jsme příklady nelineárních věcí, kterých se již účastníte. To vše vede k tomuto poselství. Dnes to bude pro vás opět něco nového, protože je to nelineární. A přesto je to extrémně využitelné. Je to něco, co bylo po staletí skryté, a když řekneme „skryté“, máme na mysli, že to bylo mimo oblast toho, v co věříte. Ale kvůli této nové energii a kvůli probuzení a narůstajícímu světlu na této planetě to pro vás bude nyní trochu jasnější.

 

Budeme mluvit o poli. Definujeme je pro vás jednoduchým způsobem tak, aby vás to alespoň nemátlo, i když tomu nemusíte rozumět. Alcazar předtím řekl, že pole vás vyzývá, abyste našli potenciálExistuje tedy myšlenka, že kolem vás se vznáší něco, co patří vám, ale ještě si toho nejste opravdu vědomi. A přesto máte pozvání se toho zúčastnit. Předpokladem je, že je to něco mimo to, co můžete vidět.

 

Definice pole zní: Je to multidimenzionální polévka nerealizovaných potenciálů pro lidstvo, pro společnost i pro každého jednotlivce. Zopakuji to ještě jednou: Je to multidimenzionální polévka potenciálů, které už existují pro společnost a pro každého jednotlivého člověka.

 

Je obtížné to vysvětlit, protože v linearitu věří většina lidí, neboť jsou prostě v režimu přežití. Věci se dějí náhodně a oni prostě žijí svůj život, jak nejlépe umí – lineárním způsobem. Přitom však jejich realitou je, že jsou vždy vystaveni „náhodě. Tato realita, jak ji chápete a znáte, ve skutečnosti patří vašemu prostředí, vašemu okolí a ne vám samotným. A tak pečlivě navigujete sami sebe skrz své prostředí a doufáte, že přežijete bez nehody, nemoci a všech těchto věcí. Ale realita, kterou nyní začínáte rozpoznávat, je mnohem většíCo kdyby existovalo více potenciálů pro každého z vás, vaši civilizaci a vaši zemi, které už tady jsou a čekají na to, až je svou svobodnou vůli necháte manifestovat (projevit)?  To by znamenalo, že můžete ovládat svou realitu nebo se na ní alespoň podílet.

 

Pokud se podíváte na ty tři channelery zde na jevišti, opravdu si myslíte, že náhodou spadli do toho, co tu dělají? Znáte jejich příběhy a víte, že byli vedeni svým záměrem. A záměr, který dali, je stejný jako v podobenství o Wo-ovi, když se ho zeptali: „Jaký je tvůj názor?“ A on odpověděl: „Řekněte mi víc.“ Dnešní channelingy na to stále poukazovaly. Slyšeli jste někde, že by Wo řekl: „Ano, říkám ano?“ Tohle je druhá věc, která sděluje, že existují nerealizované potenciály, který je pro vás připraveny a čekají na vás. Je toho víc, než víte, drazí, lidstvo vždycky vědělo, že existuje něco nad rámec toho, co víte. Kolikrát jsme vám řekli, že když v nějaké civilizaci téměř každý věří v život po smrti, je to potvrzení, že něco na druhé straně je.

 

Přesto se všechny tyto případy vztahují k tomu, co nastane po vaší smrti. Co kdyby to něco na druhé straně bylo přítomno tady a teď? O tom jste také slyšeli. Existuje tolik témat, která ukazují, že lidé velmi dobře chápou, že na Zemi něco takového existuje. Co je ale zajímavé, je to, co s tím dělají. Fyzikové to už chápou – možná ne na duchovní úrovni, ale experimenty začínají ukazovat nelineární věci nad rámec toho, co dosud věděli. Rozpoznávají témata v oblasti času a místa, která nečekali, a která vyvolávají otázku: „Je fyzika již úplná nebo toho tady může být víc“?

 

Dovolte mi, abych vám vysvětlil pár věcí, o kterých lidé již přemýšlejí a intelektuálně si uvědomují, a které také vyvolávají otázku: „Je to opravdu to, co si myslíme?“ Možná jste slyšeli o filozofii, která je také známa ezoterikům, intelektuálům a dokonce i vědcům a klade otázky ohledně vaší existence: Je pravda, že můžete žít život v mnoha dimenzích současně? Je možné, že se svým jménem, svým tělem a svou duší jste na mnoha místech nebo dimenzích zároveň a žijete stejný druh života, prostě v různých realitách? Pravděpodobně jste o tom slyšeli. Tento model je přesně tím, o čem zde hovoříme, ale místo více dimenzí máte více potenciálů, které všechny existují současně a jsou připravené k použití. Místo toho, abyste trávili svůj život v různých dimenzích, světech nebo místech, všichni žijete tady a máte k dispozici různé potenciály, vrstvu za vrstvou.

 

Pokročme dál. Možná jste slyšeli o jasnovidcích a médiích, kteří vstupují do éterických říší - to je to pole – a odtud přinášejí proroctví. A někdy jsou tato proroctví velmi temná. Tito lidé hovoří o zlu, neštěstí, pohromách a temnotě a dokonce mohou uvést i datum, protože tohle všechno jasně viděli. To, co udělali, je, že vstoupili do pole, využili potenciál, přinesli jej zpět a vyprávěli o tom. Můžete se zeptat: Proč neviděli lepší potenciál? To je snadno pochopitelné, protože lidská přirozenost, stará energie a lidstvo obecně jsou na velmi nízké úrovni vědomí. Proto jste tu, abyste se o těchto věcech dozvěděli včetně zvýšení vědomí. Ale v tuto chvíli mnoho jasnovidců a médií vidí jen ty nejtemnější potenciály, protože to je energie, ve které žijí. Rozumíte tomu? Přinášejí zpět temný potenciál a vyprávějí vám o osudu a zániku, dokonce uvedou datum – a pak se nic nestane! Znovu a znovu s tím přicházejí a nic se neděje. To by vám mělo poskytnout vodítko k tomu, o čem to je.

 

A pak existují ještě další lidé, kteří jsou opravdu velmi zajímaví. Všichni možná víte, nebo také ne, že vaše vlády se zaměřují na tzv. „remote viewing“ (dálkové vnímání, pozorování vzdáleného nebo neviditelného cíle pomocí mimosmyslového vnímání senzibilů). A věří v pole, protože často přicházeli „věštci“ a říkali: „Tady je nějaký potenciál, tam je nějaký potenciál a tamhle je také nějaký potenciál“ a byla to pravda. Mnohokrát jste dokázali odvrátit těžké, negativní věci, které plánovali ostatní lidé, protože ti, kteří vidí a vnímají pole, rozpoznali potenciál, a pomohli tak těm zainteresovaným přijmout ochranná opatřeníJe tedy známo, že věci, které by se mohly stát, jsou už nějakým způsobem v poli. To se nyní stále více uznává. Ale bude to ještě lepší.

 

Umělci využívali pole po celá desetiletí, století, ba dokonce eony. Jak získávají mistři malíři své obrazy ze vzduchu, které potom malují? Odkud to pochází? Dám vám příklad, abyste tomu rozuměli. Můžete se zeptat sochařů: „Jak jste si dokázali představit tuto nádhernou sochu, tuto sochu, která je zde nyní jako mistrovské dílo? Jak jste si to dokázali představit?“ V linearitě byste si pomysleli: „No, začal opracovávat kámen, pak ho tvaroval, až se stal něčím pochopitelným a z jednoho pak vyplynulo druhé.“ Ne, takhle to určitě nefungovalo. Namísto toho měli umělci velmi jasný obraz a odpověděli: „Vidíme postavu v kameni a pak odstraníme všechno, co k ní nepatří.“ To je to pole. Potenciál té sochy v poli vždy existoval. A vše, co umělci udělali, bylo, že manifestovali tento potenciál tím, že odstranili to, co k tomu nepatřilo. Odstranili to, co k tomu nepatřilo!

 

Chci vám také dát temný příklad, který je ale velmi pochopitelný. Máte spoustu příběhů a filmů o temných bytostech, které přicházejí a děsí vás ve tmě, nebo v noci dělají děsivé věci. Říkáte jim hororové filmy. Je to uznání multidimenzionálních věcí. Když však porovnáte, kolik andělských filmů máte vedle těch hororovýchpak hned vidíte jasný trend: přebrali jste víru a znalosti o multidimenzionálních energiích a převedli jste je na tu nejnižší úroveň. Vytvořili jste monstra a zlé duchy. To pochází přímo z nízké lidské povahy. A tak to říkám tady a do budoucna: Hledejte to, v čem je trochu více světla, zejména ve filmech a příbězích o hrdinech, ve kterých se zapojily také nadpřirozené „andělštější“ síly.

 

Chci vám dát další příklad. Tenhle bude osobní, protože to ovlivňuje to, co s vámi dělám. Na tuto planetu jsem přišel v roce 1989 a už tehdy jsem vám začal říkat, že Armageddon nebude. V r. 1993, kdy byla vydána první kniha, bylo každému jasné, že Armageddon se konat nebude. Tato informace neodpovídala tomu, co vám bylo předkládáno v posvátných spisech nebo jiných předpovědích o budoucnosti. Ať už to byl Nostradamus nebo jiné spisy – všichni vám různým způsobem tvrdili, že před vámi je kritický okamžik, který by mohl být koncem civilizace. A všechny vaše vynálezy nových zbraní a předchozích válek naznačovaly, že k tomu dojde. Byli jste uprostřed studené války, která také naznačovala, že by k tomu mohlo dojít. Ale pak se to nestalo.

 

Někteří teď řeknou: „Kryone, znamená to, že lze předvídat věci?“ Odpověď zní: „Ne, protože lidé mají na výběr.“ „Co je to ta volba? Co myslíš tou svobodnou volbou?“ A tady se vracíme k poli. Máte svobodnou volbu přijmout potenciál v poli a říct mu ano. Ale pokud tam jen tak sedíte, nic se nestane a vy jste skutečně obětí náhodyNerozumíte tomu, že existuje plán s několika existujícími, ale dosud neprojevenými možnostmi, které si můžete vybrat, manifestovat a mít. To bylo moje poselství a to, co jsem vám tehdy ukázal, byl největší potenciál pro planetu, a sice to, že překonáte rok 2000 a rok 2012 a pak tu bude nová energie.

 

13 měsíců předtím, než jste dostali nového papeže, jsem vám už o tom předal informace a nebyla to žádná jasnovidná událost. Ten potenciál už tam byl, už existoval a poté se také projevil. Drazí, tohle jsou příklady, které nevyžadují žádné speciální dovednosti nebo dary, ale u kterých jde jen o čtení pole a vědomí, že věci jsou potenciálně dostupné pouze na základě svobodné volby. To, co jsem vám dal, byl nejvyšší potenciál a ne něco, co se určitě stane. Včera jsem mluvil o severokorejském vůdci, o jehož potenciálu změny jsme mluvili už před mnoha lety. A skutečně se to stalo. Bylo to věštění?

 

Dávám vám tyto příklady, aby vám potvrdily a ověřily, že pole existuje a je skutečné. Že je to pole multidimenzionální polévky potenciálů, do nichž jste zapojeni – do tolika vrstev možností. Jediné, co musíte udělat, je sáhnout si tam a začít říkat ano a vidět to. Říkám vám to, abych vám předal představu, že pole existuje. A to vyvolává otázku: Co je reálné, skutečné? Odpověď zní: To, co si vyberete! To je kontroverzní, protože existují lidé, kteří věří, že Bůh má plán pro tuto Zemi a to je to, co se stane. Ale tak to není. Bůh má plán pro tuto Zemi, a tím je odhalit co nejvíce světla, abyste jej na základě své svobodné volby mohli vidět, přijmout, převzít a pracovat s ním a abyste pochopili, že nejste obětí této planetyMůžete se vydat na různá místa a dělat věci, které jsou v poli, o kterých jste snili, ale nikdy si neuvědomili, že si je můžete manifestovat. Jde třeba o řadu knih, které chcete napsat, a vy víte, o kom mluvím. Stejně tak v poli existují uzdravení, po kterých můžete sáhnout, používat je a pracovat s nimi – mluvím teď k léčitelům. Může dojít k uzdravením, k nimž dosud nikdy nedošlo. Budou se dít a vy pak budete vědět, že pracujete s polem mnohem více než kdykoli předtím. Zde v místnosti jsou lidé, kteří odejdou pryč bez všech nevhodných věcí, s nimiž přišli,  ať už je to zármutek nebo nemoc. Protože jste se zapojili a pochopili: „Ach, myslíš tím, že si mohu vybrat svou realitu?“ Ano! Žijete ve více dimenzích? Svým způsobem ano, a některé z nich představují absolutně uzdraveného člověka, nového, šťastného a omlazeného. Zveme vás, abyste se tam vydali. Je to skutečné. Právě jsem vám dal příklad za příkladem, z nichž všechny jsou skutečné.

 

Staré duše této planety, které tu sedí v místnosti nebo možná později poslouchají (a čtou), to začnou trénovat, zkoušet a pracovat s tím. Mnoho dalších řekne: „Toto není pravda, tohle není skutečné,“ a vydají se svou vlastní cestou. Nechápou, že jste skutečně zodpovědní za to, co se s vámi děje.

 

Když říkáme: Odejděte z tohoto místa jiní, máme na mysli přesně to, že se podíváte na potenciály v poli, o kterých jste si nikdy nemysleli, že byste je mohli ovládat nebo se stát jejich součástí. Vy sami jste těmi potenciály, nesou vaše jméno a existují přímo nad vámi. Jen se podívejte, jsou tam. Jaký potenciál chcete využít: ten, ve kterém aktuálně žijete, nebo ten, který tam vždy byl a možná je přesně tím, o čem jste celý svůj život snili? Toto je nová realita, nové paradigma a přesahuje to linearitu, protože tady existuje světlo, které se začíná projevovat.

 

Drazí, milujeme vás!

A tak to je.

 Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Linear Reflections – Part 2 – MP3 –  60:06 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět