6-2019 Kryon

Rozšířená innate

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Philadelphii, Pensylvánii, 16. června 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon magnetické služby.

Dnes budeme vysvětlovat a zkoumat jeden vztah. A tento vztah pro vás může být překvapením. Jde o to, jak můžete lépe porozumět své innate, která se rozšiřujea dalším věcem, které si sebou přinášíte při narození. Když posloucháte učení Adironndy (channelované prostřednictvím Marylin Harper před Kryonem – pozn. překl.), hovoří o zvycích, strachu a dalších věcech, které vám brání, aby vás innate mohla vést prostřednictvím intuice. Rád bych k tomu něco dodal. Nebude to vůbec odlišné poselství, ale v zásadě stejné, protože tyto věci jsou pravdivé. A pokud budete poslouchat, bude vám to jasné.

 

Drazí, když přijdete na tuto planetu a začnete růst, existují určité věci, které máte uloženy v innate. Můj partner zmínil několik výzkumů, které se toho týkají, ale opravdu stačí se jen rozhlédnout po planetě. Například kolik lidí je zapojeno do systémů víry, které zahrnují učení, že po smrti člověka duše přechází někam jinam – vzhledem k počtu členů v těchto duchovních systémech je to většina. Většina lidí na této planetě, převážná většina, věří, že po smrti něco existujeTo je definice vědění innate. Takže to není jen nějaké zbožné přání domorodých kmenů, v jejichž pozdějších spisech nebo ústních tradicích bylo zmiňováno, že se po smrti odeberou na jiné místo. Tohle není žádný marketingový produkt, to je innate. Dalo by se tedy říci, že lidstvo obecně si uvědomuje, že existuje něco většího než ono samotnéA to se pak nazývá Bůh, Duch nebo Tvořivý zdroj a také se stává základem systémů víry. Všechny však dospívají ke stejnému závěruAž zemřete, opravdu neumřete, protože existuje jiskra, vědomí, krása, která přetrvává.

 

Pokud je tady toho víc, může být tato jiskra k dispozici už během vašeho života? Odpověď zní ANO. Drazí, tohle není intelektuální, ani emocionální diskuse, ale něco vám naprosto vlastního. Sedíte, díváte se na sebe a pochopitelně se ptáte: „Věříte, že je ve vás nádherná energie zvaná vědomí, která bude po vaší smrti nadále existovat a ke které byste možná mohli mít přístup i během svého života?“ Na základě obecného souhlasu zní odpověď na tuto otázku ano. To, co se bude dál dít, je zajímavé. Zdá se, že lidská přirozenost a různé systémy, které kolem vás vytvářejí spiritualitu, tvrdí, že tento vnitřní zdroj ve vás skutečně nemáte k dispozici. Buď musíte za někým jít, nebo musíte určitým způsobem jednat, abyste to získaliTo vše, drazí, pochází z nižšího vědomí, ze strachu, z vědomí, které rozvíjí návyky a logicky nedává žádný smysl. Co je to za zvyk, chodit kolem a očekávat, že se vám přihodí to nejhorší? Odkud to pochází? Vychází to přímo z nižšího vědomí, často kvůli tomu, co vás učili nebo tomu, čemu věříte a vidíte. Opravdu nechápete, že vedle vás je něco, co k vám právě teď natahuje ruku.

 

Toto je dnešní lekce: Rozšířená innate rozšiřuje pravdu o tom, co tady skutečně je. Někteří z vás právě provedli cvičení v intuici. Intuice by řekla: „Použij svou šišinku, srdce a mozek a spoj je dohromady.“ Využijte svou intuici, která vám to může sdělit, díky které to můžete vidět a zjistit. Přitom byste měli vědět, že tento symbiotický vztah existuje mezi těmito třemi částmi, mezi srdcem, šišinkou a mozkem a touto tvůrčí jiskrou. Tvůrčí jiskrou, která patří k vašemu vyššímu já, vaší duši nebo jakkoli to chcete nazvat. Je to jiskra, která pokračuje dál i po vaší smrti. Je vždy s vámi. Je to Duch, je to pole – ať už to nazvete jakkoli. Právě teď vás obklopuje a čeká s napřaženou rukou na vaše ano.

 

„Kryone, o čem to mluvíš?“ Říkám vám, že výraz „svobodná volba“ je absolutní. Protože vedle vás může stát nádherný anděl, zatímco vzlykáte a pláčete, protože nic ve vašem životě nefunguje. A anděl sedí, stojí nebo se vznáší vedle vás v celé své velikosti a nádheře a mlčí. A zatímco lamentujete nad světem, jehož jste se stali obětí, a uvažujete, jaké zlé věci se vám stanou příště, nebo proč jste se v tom všem zasekli, anděl přivolá celý doprovod, který pak také stojí vedle vás a bude tichý. Mohli byste mít kolem sebe stadion plný posvátných bytostí, které znají vaše jméno, zatímco sedíte, pláčete a lamentujete, že se ve vašem životě nic nedějea ony neřeknou nic! Drazí, důvod je ten, že absolutně platí svobodná volba.

 

Pak možná zvednete ruku, rozhlédnete se, zhluboka se nadechnete a řeknete: „Něco vnímám.“ A pak pochopíte jiskru a řeknete: „Dovoluji, aby mě plán, který tady je, i když mu nerozumím, naplnil porozuměním. Dovoluji své innate, aby se spojila s polem kolem mě, což zahrnuje ten stadion a toho anděla. Někteří tomu říkají pole, jiní plán, jiní zas vyšší já, společně vše spojené se synchronicitouA pak se začnou dít věci. Proč? Protože jste opustili pozici strachu a převzali svůj vlastní „plášť“ – ten plášť je Boží jiskra ve vás, kterou nesete a kterou jste, pokud otevřete dveře!

 

Vidíte, existuje plán. Učitelka Marilyn by řekla: „Vesmír říká ano.“ Je to pole, které tu vždy je a které říká: „Odhalte svou posvátnost.“ Drazí, vaše innate se může rozšiřovat, a pokud to udělá, spatří tyto věci nebo je může alespoň být schopna vnímat a pocitově rozpoznávat.  A pak, pak přijdou výsledky. Drazí, co se stane, když nemáte rádi trénink, cvičení a vzdycháte: „No dobře, půjdu trochu trénovat.“ Jdete si trochu zacvičit, pak se vrátíte domů a řeknete: „Nebavilo mě to, nemám to rád.“ Ale někdo řekne:„ Pokračuj v tréninku, jen trochu víc cvič.“ A tak tam zas jdete a cvičíte trochu víc. Když se vrátíte, řeknete: „Je to hrozné! Už to nechci dělat.“ A ten druhý říká: „Jen ještě jednou, jen ještě jednou. Jdi a trochu si zacvič!“ Tak tam zas jdete, zacvičíte si a další den se budete cítit lépe! „Ach, dnes se cítím lépe.“ A pak najednou řeknete oné osobě: „Co takhle zajít si trochu zacvičit?“ Co se tu právě stalo? Odpověď: postupně se zvyšující zlepšení, posílení, ať to nazvete jakkoli. Poznali jste něco, co potvrdilo, co jste dříve neočekávali. Rozumíte tomu, co tím myslím?

 

Pokud tedy máte pochybnosti, že je něco z toho pravda, že je v tom kousek vás, pak vám říkám, otevřete dveře a upřímně řekněte: Drahý Duchu, ukaž mi, že tyto věci jsou pravdivé. Otvírám své srdce, svou šišinku a svou mysl intuitivním informacím, které mě povedou na správné místo, ve správný čas ke správným osobám, abych našel řešení ve svém životě. Budu to sice asi zdráhavě trénovat jako v tom cvičení, ale dávám povolení. Pokud člověk začne cvičit, je to, jakoby tělo rozpoznalo: Aha, začal něco dělat. Tělo potřebuje možná dvě nebo tři opakování, aby předložilo výsledek, který můžete zaznamenat. A až si ho všimnete, už nikdy neskončíte, protože uvidíte výsledky.

 

Tohle je výzva nebo žádost, abyste tyto věci nevzdávali hned po jednom pokusu jen proto, že to nevypadá, že by fungovaly, a vy byste pak mohli říct: „No, věděl jsem, že to nebude fungovat.“ Tím potvrzujete svůj strach a všechny ty věci, ve které nevěříte – a sice pod záminkou, že v ně věříte, pokud chápete, co tím myslím. Jestliže do toho půjdete s postojem pochybování, nebude to fungovat! „Ale dal jsem té věci šanci“ – to nehraje žádnou roli, stejně se nic nestane. Ale když se otevřete, posadíte se, nadechnete se a budete vážně myslet to, co říkáteDrahý Duchu, dávám svolení (použijte tato slova), aby se v mém životě stalo něco, o čem nevím. Ale spoj mě s polem. Spoj mě s plánem a se symbiózou mé jiskry, která je mou duší, a jiskry mimo mě, vesmíru, která je Stvořitelem, aby spolupracovaly,“ pak se začnou dít zázraky.

 

Tohle je pravda a dnešní učení. Bez ohledu na to, kolik cvičení děláte nebo kolika způsoby vám to bylo vysvětleno – toto je pravda. Tyto věci jsou možné, ale musíte je poznat, zvnitřnit, přijmout a věřit v ně. Možná by měla existovat cvičení, která rozpustí pochybnosti a strach, a taková už existují. Takže prostě zajděte na nějaké místo, kde můžete tyto dveře otevřít a věřit tomu. Avšak, drazí, říkám vám, že pak se věci začnou měnitTo první, co můžete očekávat, je synchronicita: začnete se ocitat na správném místě, setkávat se se správnými lidmi, slyšet správná slova. A někteří, kdo to teď nebo později poslouchají (nebo čtou), začnou chápat, že tato slova sama o sobě vám nemohou pomoci nebo vás nezachrání, ale že to je to, co budete dělat jako příští věc a co je tak hluboké.

 

Člověk, který si sám pomáhá tím, že si nárokuje jiskru v sobě, se stává realitou. To je nádherné! A stačí k tomu jen pár z vás, abyste ovlivňovali stále víc a víc dalších lidí, dokud lidstvo nezačne chápat, že má kontrolu nad svou vlastní realitou. Vrátíme se.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – The Expanded Innate – MP3 – 27:01

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět