6-2019 Kryon

Největší hádanka

 

Tento živý channeling byl přijat v Mt. Shasta, Kalifornie, 22. června 2019

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Mt. Shasta.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Následuje příběh velmi starého, historického vědomí planety, které se začíná vyvíjet díky vyvíjejícím se starým duším. Nazvu toto poselství „Největší hádanka“.

.

Je to skvělý příběh, víte? Je to příběh o lidském vědomí a způsobu, jakým přemýšlíte a jednáte, a je to příběh toho, co se doposud stalo v historii a který se týká přijímání Stvořitele.

.

Velká shoda

Je to tak fascinující, podívat se na lidstvo a vidět, v co lidé věřili v určitých kritických okamžicích v historii, že ano? Dnes, právě teď, existuje shoda, že lidstvo obecně věří v posmrtný život. Statisticky přes osmdesát procent z miliard, které jsou zde na planetě, věří v tento nepolapitelný posmrtný život. Tudíž je tato víra takzvaně vrozenáJe to instinktivní intuice, se kterou se narodíte. Proto již existuje přesvědčení, že existuje něco víc – víc než váš způsob života zde na vaší planetě. Musí existovat něco nad rámec toho, co vidíte – možná něco multidimenzionálního.

.

Konečně také existuje shoda, že Tvořivý Zdroj je jedinečný (singulární) – jeden Bůh. To vás vede k větším otázkám týkajícím se tohoto jedinečného Tvořivého zdroje, který je nad rámec toho, co můžete vidět, který je schopen vytvořit – vás. Tato otázka má také konsenzus: Téměř ve všech systémech víry na této planetě je něco většího, než je vaše biologické tělo. Je to něco jako „duchovní vozidlo“, ve kterém jedete, takzvaná Duše, a je to věčné. Chvíli jste tady a pak se navždy přesunete k něčemu jinému. Takový je obecný předpoklad a shoda o tomto jedinečném Stvořiteli a lidské duši, zatímco tu teď sedíte.

.

Nicméně je také zajímavé, že tvrdíte, že máte svobodnou duchovní volbu. Tato svobodná volba je vnímána jako velmi pozitivní myšlenka. „Mám svobodnou volbu,“ říkáte. “Nejsem nucen k žádné víře. Mohu si vybrat, abych věřil, čemu si přeji, s vlastním vědomím a intuicí.“ Opravdu to zní tak pozitivně a správně – přesto, drazí, místo něčeho pozitivního je to frustrace – hádanka. A důvod? Protože, staré duše, tady sedíte jako produkt historického nižšího vědomí, které začíná praskat nedostatkem duchovní logiky. Začínáte klást otázky v této nově se vyvíjející energii. Nechte mě to vysvětlit.

.

Když se narodíte na této planetě a, jako dítě, máte mnoho příležitostí sledovat a učit se o hádance stvoření. Jak rostete, nepřemýšlíte o velkých duchovních myšlenkách, ne ve skutečnosti. Možná o nich slyšíte a mluvíte a dokonce se o nich můžete učit písně, ale intelektuálně neuvažujete o velkoleposti a hojnosti stvoření, dokud nedospějeteDokud nebudete schopni položit své vlastní logické otázky, budete mít jednoduchý a přesvědčivý model, který prožíváte kolem sebe. Není nutně duchovní, ale je to model něčeho podobného. V této kultuře to budeme nazývat efektem Santa Clause.

.

Efekt Santa Clause

Santa Claus je vševidoucí a vševědoucí dobrotivá bytost, která vás zná. Je to muž (samozřejmě – stejně jako Bůh – [pousmání]), který ví, kde žijete, a ví, jestli jste dobří nebo špatní. [Smích.] Mám pravdu, viďte? Toto je model Santa Clause a v závislosti na tom, co děláte jako dítě, budou pro vás dárky nebo žádné dárky. Takže již existuje nastaveníTady je neviditelná síla, která ví, kdo jste, která se na vás neustále dívá a je připravena posoudit vaše chování – dobré nebo špatné, dary nebo nic.

.

Ten předpoklad je vyzkoušený a zažitý roky dospívání, a dítě tomu věří; prostě to přijalo jako dané. Také v této velké iluzi je často řada milujících rodičů, kteří ji podporují. Jsou to ti, kdo nadále propagují tu iluzi, protože je to zábava a protože to může zahrnovat překvapení, lásku, štěstí, tradici a rodinnou spokojenost. To je Santa Clausův efekt.

.

Když je vám asi sedm nebo krátce poté, je pravda často odhalena. Jste dost staří na to, abyste měli svůj vlastní rozum, a nakonec si ten podvod uvědomíte, přijmete ho jako zábavu a pak ho dále prosazujete u svých dětí. Ale potom se odehrávají některé zajímavé věci: Roky mezi sedmi a deseti nebo jedenácti (v závislosti na dítěti a pohlaví) jsou velmi zajímavé. Protože tohle je místo, kde hádanku utvrdíte. Řeknu vám, co se stane.

.

Hádanka se projevuje – nebo ne

V jedenácti nebo dvanácti letech ještě nejste ve věku, ve kterém přemýšlíte o životě a tvorbě, ale jste dost staří, abyste měli počáteční volbu a otázky ohledně své vlastní existence. To je místo, kde vidíte, co s touto stejnou hádankou udělali vaši rodiče. Většina dětí ve vaší kultuře pečlivě sleduje, čemu rodiče věří o Bohu, a pak je napodobuje. Je to vlastně docela úžasný proces pro vás všechny. Ve výchozím nastavení je to výuka a výcvik, a protože děti vzhlížejí k dospělým kvůli přežití a způsobům existence, opravdu není intuitivní se ptát – zatím.

.

Vaše počáteční adolescentní mysl začíná navazovat spojení s tím, co jste celý život sledovali ohledně náboženství a uctívání, a vychází to přímo od vašich rodičů a jejich vrstevníků. Předně, vidíte je s mnoha dalšími dospělými, kteří dělají znovu a znovu tytéž věci. To má pro vás obrovskou důvěryhodnost. Vidíte, co nosí, je to zvláštní, a vidíte je v pozicích uctívání (často jen jednou týdně). Vidíte, jak se někteří z nich modlí a pláčou. V závislosti na tom, kde se nacházíte, můžete vidět některé z autoritativních vůdců ve zvláštních úborech, jak citují z důležitě znějících posvátných knih a udělují doktrinální pokyny. Vidíte, jak to všichni provádějí v obrovské budově – a to je také důležité: Kdo staví tyto budovy? Odpověď zní – někdo velmi důležitý, protože ty stavby jsou velké a stojí jmění. Řeknou vám, že některé z budov jsou sto let staré, a tak začnete chápat a poznávat a uvědomovat si, že to všechno musí být „způsob, jak to funguje“, protože historie sama také dělala přesně to, co dělají vaši rodiče.

.

Od narození do rané dospělosti mohou mladí říkat: „Podívejte se na dospělé! Věří tomu na sto procent. Oblékají se pro tuto příležitost. Podívejte se – ta organizace má pro tuto událost dokonce kostýmy (tak se to jeví dítěti). Za ty budovy se utrácejí miliony a všechno je to velmi důvěryhodné.„ Tak to chodí a taková je skutečnost.

.

V tu chvíli se děti nebudou ptát, drazí. Jednoduše sledují, účastní se, pokud mohou, a jsou nesmazatelně poznamenány činy, které pozorují jako realitu existence. Děti se bez přemýšlení stávají dospělýmiBez přemýšlení pak mnoho dětí vyroste a největší problém celého lidstva je pro ně zcela vyřešenVědí, kdo je Stvořitel, a všechny otázky týkající se života a duše jsou nyní nějakým způsobem zodpovězeny, výchozím nastavením, na tisících stránkách starých písem, v kostýmech, protokolech a rozostřením Santa Clausova efektu, který se nějakým způsobem stal také určitým způsobem doktrínou a „cestou Boha“. Dovolte mi to probrat.

.

Současné myšlení

Je zajímavé, že k tomu dospělo současné přesvědčení na této planetě ohledně Stvořitele vesmíru, viďte? Miliardy a miliardy lidí věří v laskavého, milujícího, jediného Boha Stvořitele, a tady je ten příběh:

.

Existuje obrovská a milující neviditelná síla, nazývejte ji, jak chcete – Bůh, Duch, Stvořitel. Tato neviditelná síla vás zná a zná vaše jméno a ví, kdy jste špatní nebo dobří, a raději dávejte pozor – protože až opustíte tuto planetu do posmrtného života, ve který věříte, bude následovat odměna nebo trest. Zní vám to povědomě? Právě tam se teď nachází planetární vědomí. Miliardy lidí věří, že tento milující Stvořitel bude mučit vás a vaše děti, pokud nebudete dodržovat některá pravidla stanovená těmi v kostýmech. Dostali jste svobodnou volbu a poté jste okamžitě podle této volby souzeni (stará písma vám to říkají).

.

Říkáte cože?

Jak vám to zatím zní? Vstupuje někde v tomto příběhu do hry „duchovní logika“? Kolik lidí se na to pravidelně dívá a klade si následující otázky: „Je to správné? Je to nesprávné? Opakuji jednoduše něco, co jsem se naučil jako dítě? Je více toho, čemu ještě nerozumím? Odpověď na to, kolik je těch, kteří se takto ptají, zní: Ne tak moc. Existuje něco, co vám bránilo v kladení těchto otázek, drazí, a to něco se začíná měnit.

.

Na této planetě bylo velmi dlouho temné a nevyvíjející se vědomí. Jak víte, blížili jste se ke konci času, a s blížícím se rokem 2000 bylo naplánováno, že projdete ještě další válkou. Byl by to konec všeho. Drazí, vy to víte, protože je to proroctví vašeho času zde na planetě.

.

Muž, který sedí na židli (Lee), prošel studenou válkou a viděl dobu, kdy na sebe dvě země vzájemně mířily padesáti tisíci jadernými zbraněmi. Leeův otec na smrtelném loži pronesl tato slova: „Je mi líto, že jsem tě v tomto okamžiku přivedl na tento svět. Opravdu není naděje na přežití. Opravdu budeme mít jadernou výměnu. Omlouvám se.“ Prošel druhou světovou válkou a „věděl“, co bude dál. Taková byla předpověď, dokonce i v jeho církvi, a vypadalo to, že lidstvo bude opakovat historii a pokračovat ve válceAle byla by poslední. Říkalo by se jí třetí světová válka a byla by krátká. Miliardy lidí tomu věřily a očekávaly ji. Bylo to prostě to, co lidé dělají a dělali v celé historii. Otec byl tak rozrušený, že tím jeho syn bude muset projít! Taková byla jeho realita.

.

Lidstvo bojovalo a bojovalo po celé věky, po všechny časy s nízkým vědomím. Jedna válka vedla k druhé a zdálo se, že neexistuje žádná Akášická vzpomínka, žádné pokyny od innate (vrozené moudrosti), že válka opravdu nic nevyřeší. Opravdu to nevypadalo na to, že by existoval z generace na generaci nějaký instinkt, který by říkal: „Nedělejte to! Nefunguje to. Je to nefunkční a vytváří to hrůzy pro lidstvo, pokaždé.“ Z generace na generaci nedocházelo ke vzpomínce na přežití. Takže, ti starší odcházejí a ti nově příchozí válčí znovu – a tak to jde stále dál.

.

Celý tento scénář je způsoben nízkým vědomím. Generace po generaci lidstva rostla a pak to udělala znovu. Pokaždé se zbraně zvětšily. Více smrti; více hrůzy. Nejen to, ale neuvěřitelný fakt: Většina válek, smutek a smrt v dějinách lidstva byly způsobeny neshodami v tom, kdo má správnou víru v jediného milujícího Boha! [Pauza a potřesení hlavou.]

.

Kvůli nízkému vědomí lidstva historie ukázala, že to pokračovalo a pokračovalo. Dokonce i ti, kteří věřili v milující a milované proroky, se rozhodli, že odpovědí bude válka, smrt a hrůza: Starodávní křesťané vytvořili španělskou inkvizici, a dnes jsou tací, kteří uříznou hlavy křesťanů, aby to viděly milióny na sociálních médiích, aby tak zdůraznili, kdo má pravdu, pokud jde o milujícího Boha. Kolik si tedy myslíte, že se toho změnilo? Kolik evoluce jste viděli? Moc ne.

.

To není kritika minulosti, drazí, protože to je všechno, co jste měli. Právě jsem popsal vaši historii, kdy téměř všechno, čemu jste o Bohu věřili – vědění, organizace, doktríny – bylo verzí pro dětiJe to verze Santa ClauseOpět se nejedná o souzení, ale spíše o historii nízkého vědomí. Nyní se však toto nízké vědomí začíná pomalu posouvat – a výsledkem není jen řešení duchovních hádanek.

.

Velký posun

Diskutovali jsme o této události mnohokrát: Něco se nedávno stalo, drazí. Nenastal žádný Armageddon. V roce 2012 došlo k posunu, který začal otevírat dveře. Byl to začátek nového druhu vědomí, které by skutečně umožnilo evoluci. Bylo by to povolení spatřit hádanku jinak a začít se ptát: „Je na příběhu Boha něco víc, než jsme se dozvěděli?“ Poprvé se lidé začínají ptát na tu hádanku. Právě teď, když zde sedíte, se v mysli mnoha lidí rozsvítilo světlo. Poprvé se lidé začínají ptát na hádanku.

.

Změna v neduchovním myšlení

Již jste začali vidět nárůst touhy po integritě ve všech věcech. Toto pochází hlavně z prvního světa [zemí]. To jsou ty, kde vlády občanům umožňují myslet a říkat a zveřejňovat to, co si myslí. Začíná to revoluci – revoluci v řešení hádanek. „Co uděláme s touto shnilou starou energií, kterou jsme vytvořili? Jak vymýtíme zaujatost a nerovnost? Jak můžeme být transparentnější? Jak můžeme změnit politiku? Jak můžeme změnit firemní chamtivost? Jak můžeme změnit nevhodnost jednání velkých farmaceutických firem? Jak můžeme eliminovat celosvětové dětské otroctví? Jak k tomu došlo? Důvod toho všeho?“ Světlo bylo zapnuto tak úspěšně, že vše, co bylo vždy temné, je nyní ve světle! Najednou všechno v lidské společnosti vypadá nefunkční! Tak vypadá evoluce vědomí.

.

Největší problém

Hádanka se začne znovu projevovat. „Kdo jsem? Jaká je skutečná pravda o milujícím Stvořiteli všeho?“ Jednotlivé lidské bytosti, jedna po druhé – aniž by byly vyzývány, bez postrkování evangelii, bez proroka, bez systému, bez čehokoliv – se probouzí k odpovědi. Jedna po druhé kladou tyto otázky: „Mohlo by toho být víc, než mi bylo řečeno? Mohlo by toho být víc, než věděl kdokoli z nás?“ A ta dětská verze začíná mizet.

.

Když vám byla sdělena pravda o Santa Clausovi, možná došlo k dočasnému zklamání. Bude to stejné, až pomalu odhalíte pravdu o své duši, s tou výjimkou, že jde o dobré zprávy a dává to mnohem větší smysl! Takže zklamání bude v tom, že jste věřili verzi pro děti tak dlouho. Ti, kteří začnou klást otázky o tom, zda je jejich uctívání správné či nikoli, nebo zda Bůh skutečně soudí Boha, začnou získávat nový a osvěžující příběh – a nakonec to začne dávat smysl.

.

Hádanka – současná víra

Jak vás může Bůh tak milovat, ale pak poslat své děti do pekla? Jak může Bůh mučit lidské dítě, které něco včas nenajde? Jak mohou mít naše duše svobodnou volbu a mít jednoho člověka [Adama nebo Evu] před tisíci lety, který to navždy pokazil? Kde je v tom láska individuální krásné duše? Jak může být Bůh tak nefunkční, aby se vyznačoval nízkým lidským vědomím, jako je souzení a zlost? Jak může Bůh vést válku v nebi a mít nějakého „padlého anděla, přítele Stvořitele“, který se pak stane mistrem v mučení? To zní jako špatný dětský příběh! To nemůže být Bůh! Máte pravdu. Naopak, je to ten nejhorší příběh lidské přirozenosti! Něco tady nehraje.

.

Někdy jsou vysocí úředníci Církve dotazováni na toto všechno: „Proč je tomu tak? Jak by tomu tak mohlo být?“ Ti často pokrčí rameny, ukážou na písmo, které to potvrzuje, a řeknou „No, Bůh pracuje záhadně. Nevíme proč, ale tak to je.“ To naznačuje, že jsou tím také zmatení, ale stejně tomu věří (stejně jako jejich rodiče).

.

Vyvíjející se myšlení

Zde dostáváte pozvání na chvíli se uvolnit, drazí, začít se dívat na hádanku a říci: „Pevně věřím, že Bůh mě miluje a zná moje jméno. Cítím úžasnou laskavost Stvořitele… ale nezdá se, že by ta část o souzení a hněvu a Nebi a peklu měla nějakou duchovní logiku. Nedává to smysl. Nezvoní to pravdou. “ Hádanka začne žádat o vyřešení.

.

V tuto chvíli mi, drazí, dovolte, abych vám poskytl návod. Neodvracejte se od svého vědomí milujícího, laskavého Stvořitele, který vás zná. Boží láska je pro vás dokonalá a úžasná. Možná je to křižovatka vašeho života, na které se začnete vyvíjet s těmito otázkami: „Mohl by být Bůh větší než tohle všechno? Mohl by být skutečný scénář absolutně velkolepý?“

.

Jedna po druhé se mnoho starých duší na planetě probouzí k této hádance a přivádí je to k tomu, aby poslouchali nebo četli podobná poselství jako je toto. Přivádí je to na místo, kde si uvědomí, že každý člověk je jiný a jedinečný, a vztah ke Stvořiteli není něco, co pochází z nějakého obecného, člověkem vytvořeného systému, který se potýká s nefunkčností. Začínají chápat, že skutečné řešení hádanky nemůže vycházet ze starého a zjevně nepřesného písma psaného lidmi. Uvědomují si, že namísto toho by to mohlo být zřejmé na úrovni duše, a vychází to z Innate uvnitř každého člověka. Mohlo by to být velkolepé!

.

Je tu ještě něco. Pamatujete si příběh Santa Clause? Když jste zjistili, že ten imaginární Santa byli vlastně vaši rodiče, trochu jste se uvolnili. Bylo vám dobře, protože tam byla skutečná láska. Po celou dobu byla blízko vás a ze zdroje, který jste znali. Mohla by být tato nová pravda o Bohu podobná?

.

Drazí, je načase. V této nové energii přecházíte z dětské verze Boha k větší pravdě, která dává mnohem větší smysl. Uvědomujete si, že Stvořitel ví, kdo jste, a v tom je skutečná láska. To je skutečný rodič. Začínáte se vyvíjet, a staré věci, kterým jste věřili, se začínají rozpadat.

.

Je něco většího, než mi bylo řečeno?“ Ach ano! Ale to není to, co byste mohli očekávat. Není to další duchovní organizace. Není tu nic, k čemu se připojit. Není to další aktualizovaná doktrína. Nemá to pravidla ani kroky k dosažení. Nezahrnuje to nějakého velkého proroka k uctíváníNeobsahuje to nic, na co jste zvyklí. Nemusíte ani trochu trpět, abyste získali Boží přízeň. Není tam žádná z těchto nefunkčních věcí. Naopak je to nové paradigma, které je mnohem elegantnější a ctí Stvořitele. Spatříte něco, co jste neočekávaliJste velkolepí v očích Stvořitele, který zná vaše jméno. Jste jako dítě Boží, velkolepí ve všech ohledech a nad míru milovaní. Máte absolutní svobodu volby to přijmout nebo ne, bez jakýchkoli důsledků, i když se rozhodnete se na to ani nepodívat. Když opouštíte tuto planetu, všichni máte na druhé straně závoje stejnou oslavu a vaše duše je oceněna za svou cestu.

.

Důležité uvědomění

Pokud se začínáte rozhlížet po těchto věcech, tady jsou mé pokyny: Nikoho nezrazujete – ať už jde o pastora, faráře, kněze, přítele nebo vaše rodiče – když začínáte vidět věci, které oni nikdy neviděli. Říkám to proto, že v minulosti byla energie temnější. V tomto temnějším vědomí jste od nich dostali to nejlepší, co měli – tu největší pravdu, jakou vám mohli dát. Dodali vám ji se vší láskou, záměrem a čistotou, kterou měli. Ale dnes je zažehnuto nové světlo a mnozí začínají vidět něco jiného – něco mimo rámec dětského příběhu. Je to velkolepější, dává to větší smysl a je mnohem lepší, že je to mimo rámec čehokoli, čemu jste byli vystaveni. Poslouchejte: Vaše volba rozhlížet se neznamená, že někoho z nich zrazujete. Rozumíte tomu? Není v tom žádná zrada.

.

To je to, co tak často mnoha lidem brání se na tu hádanku podívat: „To nemohu udělat. Tam nemohu jít, protože ublížím tomuto člověku nebo člověku, který byl mým učitelem.“ Toto je vaše duše a váš život s vaší vlastní svobodnou volbou. Pokud skutečně existuje větší pravda, nemyslíte si, že ti, kdo vás v minulosti vedli, by chtěli, abyste ji znali?

.

Součástí vyvíjející se duchovní přirozenosti je to, že začínáte chápat, že nelineární jevy jsou pravděpodobně mnohem lepším vysvětlením pro multidimenzionálního Stvořitele. Je kolem vás mnoho lidí, kteří vám řeknou, že abychom skutečně porozuměli Bohu, musí existovat dobré a pevné ukotvení reality, aby se „uzemnilo vaše myšlení“ o Bohu. Aby tyto věci fungovaly, měla by existovat nějaká doktrína, nějaká kniha, nějaká organizace, ke které se připojíte, a silný, historický prorok ke studiu, aby tyto věci fungovaly. To vše jsou velmi 3D věci, díky nimž existence Boha funguje ve starší energii – Santa Clausův efekt. Dokonce se všemi těmi věcmi, které v tom nedávaly smysl, to bylo to nejlepší, co jste měli, bylo to poznáno většinou lidstva.

.

Dnes se miliony starých duší začínají probouzet k mnohem elegantnější a velkolepější představě o realitě Boha Stvořitele. A toto, moji milí, je důvod, proč se uvnitř toho nepolapitelného a ohromného místa zvaného „druhá strana závoje“ odehrává tolik povzbuzování.

.

„Kryone, dokážeme tu hádanku opravdu vyřešit? Jak bychom tomu mohli dát smysl bez ukotvení lineárních informací, které potřebujeme?“ Řeknu, co jsem řekl na posledním channelingu: Nebojte se detailů. Nemusíte pochopit vnitřní fungování stvoření Vesmíru, abyste byli jeho součástí. Nemusíte mít intelektuální mapu všech duchovních věcí, abyste uvěřili. Místo toho vstupte do světla a nechte tyto věci vyvinout se – a stane se tak. Nebojte se tam sedět a být milováni!

.

Ale bohužel, očekávejte také ignoranci velmi staré a temné historie vaší planety, která na vás bude i nadále křičet: „Neposlouchejte channelingy! Je to ďábel. Je to jen trik!“

.

Od Kryona: Je tady nový den s novým vyvíjejícím se skvělým vztahem ke Stvořiteli. Toto není svět vašich otců. Odvažte se sedět a být milováni! Vpusťte světlo a přesvědčte se sami. Zpochybněte vše, co chcete, a otevřeně vnímejte, co tam je!

Jaký to trik!

.

Pokud se vám nelíbí to, co cítíte a vidíte, nebo se bojíte té obrovské lásky, která tu je, můžete se snadno vrátit zpět k tomu velmi pohodlnému paradigmatu nefunkčního Santy.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – The greatest puzzle

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz a www.naprahu.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zpět