6-2020 Kryon

Channelingy o uzdravení – 3. část

 

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v Raleigh, Severní Karolína, 28. června 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je třetí channeling ze čtyř. Ostatní channelingy, které jsou součástí série, budou k dispozici na jednom místě. Říkáme to pro ty, kteří se možná s tímto poselstvím setkají později. Všechny čtyři channelingy jsou uložené společně na jednom místě, na webové stránce mého partnera (nebo v češtině na zde). Je velmi důležité, pokud vás tyto informace zajímají, začít od channelingu číslo jedna.

 

Tyto channelingy o uzdravení předáváme poprvé. Popisují, co se ve vašem těle děje, způsobem, jakým jsem to nikdy předtím nepopsal, se zvláštním zaměřením na léčení a uzdravení. Léčení, jak to popisuji, je to, co člověk může udělat pro sebe, aby zlepšil biologii a chemii svého těla, zbavil se nemoci postupně, nebo okamžitě, prodloužil si život a stal se zdravějším.

 

Řekl jsem vám, že existují čtyři základní atributy, které souvisejí se schopností člověka uzdravit se. Nyní je znovu stručně shrnu. Číslo jedna byla základní 3D chemie vašeho těla, kterou jsme identifikovali jako hnací motor, protože ať se stane cokoli, chemie je zodpovědná. Takže všechno ostatní, všechny další atributy, číslo dva, tři a čtyři, budou komunikovat s chemií a změní ji. Mluvili jsme o chemii a o tom, že dnes na ni působíte alopaticky tlakem a tahem, reaktivním způsobem, a že vždy existují vedlejší účinky. Vždy se něco stane, když pohybujete jednou chemickou položkou v poli, které je sjednocené se všemi čtyřmi atributy.

 

O druhém atributu jsme mluvili včera, definovali ho a zmínili, jak ho můžete změnit. Je to část dědičnosti, část, kterou obdržíte jako dítě od svých předků, od přímých nebo vzdálenějších, která ovlivňuje vaši náchylnost k určitým nemocem. Nyní se dostáváme k atributům tři a čtyři, o kterých budeme dnes diskutovat. Budeme o nich diskutovat způsobem, jaký neočekáváte. Číslo tři je vaše akášická šablona. Dostáváme se teď k tomu, co je metafyzické, ezoterické. Číslo čtyři jsme identifikovali jako vědomí.

 

AKÁŠICKÁ ŠABLONA

Pojďme si popovídat o čísle tři způsobem, jaký neočekáváte. Všichni máte akášickou šablonu. Co je to šablona? Dalo by se říci, že šablona je předloha, vzor, který pomáhá formovat věci. Šablonu používáte znovu a znovu k vytvoření možná úplně obyčejných věcí, které chcete vytvořit opakovaně, ve více verzích. Tato akášická šablona opakuje to, co jste zažili v předchozích životech. Je to tak hluboké a zásadní, že první organizované náboženství na této planetě to postavilo do středu své pozornosti jako karmu, Akášu toho, to, co jste zažili a jak se s tím vypořádat. Celý hinduismus je hlavně o této karmě, která popisuje, co se vám přihodilo v minulosti a co vás utváří dnes.

 

Myslíte si, že to, co se vám v minulých životech stalo, by mohlo změnit nebo ovlivnit chemii vašeho těla? Diskutovali jsme o tom už mnohokrát. Když si do svého života přinesete věci, kterých se bojíte, ze kterých máte strach, že by se mohly znovu přihodit, změní vaši chemii. Dělají to proto, že strach a obavy lze chemicky prokázat. Takže všechno, co se stane, ovlivní motor chemie vašeho těla, všechno. Akášická šablona není jiná, je to skoro jako dědictví minulých životů, téměř jako číslo dvě. Ale není, zasahuje mnohem hlouběji než číslo dvě.

 

Co kdybyste byli v mnoha předchozích životech nemocní? Co kdybyste předčasně umírali? Co kdybyste prošli morovými ranami, drazí? Nyní se objevuje něco podobného v tomto životě a vy se bojíte, protože se vynoří akášická šablona, opakující se vzorce toho, co jste zažiliJak můžete změnit minulost? Jak ji můžete vymazat? To je obtížné, drazí, ne-li pro mnoho lidí nemožné. Včera můj partner mluvil o retrokauzalitě. Je to vědecký termín, nikoli metafyzické slovo, které hovoří o skutečném atomu a o tom, co je v atomu, co vám může umožnit změnit čas. Ve skutečnosti je retrokauzalita schopnost udělat dnes něco, co změní minulost. Vyhledejte si to ve slovníku. To je to, o čem mluvíme, jen to bude lepší, než si myslíte.

 

Budu teď mluvit o uzlech a nulách. To jste nečekali, že? „Kryone, mluvíš o uzdravení, mluvíš o šabloně. Proč budeš mluvit o uzlech a nulách?“ Tím důvodem je následující premisa: Když hvězdné matky přišly na tuto planetu před více než 200 000 lety, aby vám předaly vaše božství, přijaly určitá opatření pro případ, že byste překročili milník 2012, precesi rovnodennosti, a posunuly se do nové energie. A to jste udělali a teď tím procházíte. Už dříve jsme vám řekli, že existují místa, která byla připravena vyvolávat tlak a tah na energii, aby doslova vysávala určité věci. Toto vysávání funguje tak, že nasává starou energii a tlačí ji do uzlu, kde se odpaří a změní v božské světlo. Tento metaforický popis, všechny ty podivné věci, které vám říkám, jsou skutečné. Drazí, věříte, že kdyby hvězdné matky viděly, že k vám přichází posun, jaký už zažily na své vlastní planetě a také na planetách svých rodičů, že by vás ponechaly jen tak samotné a řekly:  „Jděte do toho a hodně štěstí, protože to bude trvat 100 let, než se vaše vědomí změní.“? Odpověď zní ne. Daly vám časové kapsle, které se otevřou ve správný čas a umožní vám rychle se přesunout do oblastí, které vám pomohou s pokročilým rozvinutým vědomím. 

 

Jedna z věcí, které udělaly, bylo, že si uvědomily, že krystalická mřížka této planety musí být změněna. Co je krystalická mřížka? Krystalická mřížka je velmi příhodné pojmenování, drazí. Je to mřížka, která si pamatuje. Pamatuje si lidské činy. Už jsme o tom mluvili dříve. Když vstoupíte na staré bojiště, dokonce i když ani nevíte, že to bylo bojiště, někteří z vás to vnímají. Cítíte to, protože tam byla smrt, utrpení a hrůza. Co je to za mechanismus, který to umožňuje? Existuje to po celém světě, drazí. Existuje velmi mnoho lidí, kteří mohou vstoupit do takových oblastí a poté se cítit nemocně nebo nepříjemně. Když pak zas vyjdou, budou v pořádku. Co je to za mechanismus? Pro vás je to ezoterické, dokonce ani ne fyzické. To ezoterické na tom je, že krystalická mřížka, která si pamatuje bitvu, mluví s vaší Akášou.

 

Před lety – za chvíli to propojíme – před lety jsme vám řekli, že váš akášický záznam existuje na několika místech na této planetě. Je to záložní systém. Důvod je následující. Když opustíte tuto planetu, vaše duše se stane dokonalou součástí Boha. Když odejdete, neberete si s sebou veškerou svou Akášu, všechny ty věci, které se vám přihodily. To zůstane na planetě, drazí, musíte to zanechat tady. A když se vrátíte, vyzvednete si to opět v tom vyjádření, kterému říkáte člověk, a kráčíte dál. Když zemřete, neberete si svou karmu s sebou zpět do Tvořivého zdroje. Zůstává na planetě, je tu uložena. A také jsme vám už řekli – jsou to velmi ezoterické informace – kde je jedno z těch míst, kde je uložena – v jeskyni stvoření krystalické mřížky. Dalo by se to metaforicky vyjádřit – a už jsem to jednou řekl – že každý z vás má svůj vlastní krystal, který si pamatuje všechny věci, kterými jste prošli. A když se vrátíte, vyzvednete si jej a pokračujete dál. Ale vaše Akáša existuje zároveň v jeskyni stvoření, v krystalické mřížce. Nyní, když uzly a nuly začínají fungovat – a ony začínají – začnou spalovat veškerý zármutek, všechny překážky a problémy ve vašem životě. Začínají čistit tuto mřížku, která není jen mřížkou planety, ale je to vaše šablona, vzor, předloha, vaše Akáša. Jde o krystalickou šablonu lidské bytosti.

 

„Kryone, nechápu, o čem to mluvíš.“ Řeknu to jednoduše. Už jste někdy byli za čtenářem energií, člověkem, který dokáže číst minulé životy, abyste zjistili, co vás trápí? Někteří řeknou: „Ovšem, zašel jsem za ním. Chtěl jsem zjistit, proč k určité věci došlo.“ Dovolte mi položit otázku: Zašli jste někdy v minulosti za čtenářem minulých životů, abyste zjistili, co by vás udělalo lepšími? Odpověď zní ne, protože téměř vše v akášické šabloně minulosti bylo negativní! Co když se to začne čistit, vyjasňovat, takže se tato šablona začne měnit a vy už si neponesete náchylnost k nemocem? Co když si začnete nést dědictví pro vlastní velkolepost? Co by se potom stalo? Změnilo by to způsob, jakým přemýšlíte? Změnilo by se to, jak se cítíte? Změnilo by to vaši schopnost přemýšlet nad rámec toho, co vám bylo řečeno o tom, co se děje v chemii vašeho těla? Tohle je číslo tři.

 

Ani jsem se nedostal k tomu čtvrtému atributu. Důvod, proč jsem se nedostal k tomu čtvrtému, je, že je snadný. Ten čtvrtý projdeme rychle. Čtvrtý je snadný, protože jsem strávil 31 let, abych o něm mluvil. Ale tohle jste nečekali. Vaše Akáša se čistí, i teď, protože hvězdné matky věděly, že budete toto vyčištění potřebovat. Je zapotřebí, abyste tu vydrželi dlouho. Je to předzvěst sebeléčení nebo uzdravení pomocí jiných lidí, uzdravení na této planetě, které je rychlejší než kdy předtím. A to přímo souvisí s posledním channelingem, ve kterém zadám svému partnerovi nový úkol.

 

VĚDOMÍ

Čtvrtým atributem je vědomí. Co bych měl říci o vědomí? Channeleři, kteří tu sedí se mnou… lidé, kteří jsou v kontaktu s druhou stranou závoje… rada, do které patří Adironnda – všichni říkají totéž. Víra, přesvědčení, je vaším vědomím. To, když si o něčem myslíte, má velkou moc.

 

Všechny tři věci, o kterých jsem vám řekl, se začínají měnit. Dokonce i vaše chemie se začne projevovat jinak. Připravuje se na to, že bude reagovat jinak. Předpokladem je – opakuji to znovu a znovu – že všechny tyto čtyři atributy se spojí dohromady do jednoho balíčku, kvantového balíčku, který všechny čtyři považují za jednu věc. Chemie vašeho těla je multidimenzionální. I když tomu možná nevěříte, bylo to prokázáno. Tato multidimenzionalita se dívá na vaši dědičnost, dispozice, dívá se na vaši akášickou šablonu, dívá se na vaše vědomí a výsledkem je to, jak se vám daří, jak se cítíte. Vaše chemie se dívá na dědičnost, na šablonu, na vědomí a říká: „Jsme zdravější, nebo ne? Chytíme nějaké nemoci, nebo ne?“ Rozumíte tomu, co vám říkám? Vaše vědomí je tou hnací silou. Začíná to u něj, i když tomu říkáme číslo čtyři, protože se jedná o atribut, u kterého se nejméně očekává nějaká změna. Znovu opakujeme: Co očekáváte, to si tvoříteCo si myslíte, tím jste.

 

Vědomí je to, o čem vám říkáme už roky, že se na této planetě mění. Až budete mít rozvinuté vědomí, až přepíšete šablonu v akášickém záznamu, až bude vaše dědičnost moci být očištěna retrokauzalitou, až bude vaše chemie připravena na všechny čtyři (atributy), pak, drazí, nastane uzdravení! Rozumíte, co říkám? Jste připraveni na věci, které jste nečekali. Máte nástroje, o kterých vám nikdo neřekl. Začínáte být připraveni na takové uzdravení, o kterém jste si nemysleli, že by bylo možné, na uzdravení na této planetě buď pomocí léčitelů, nebo sebevyléčením.

 

Všechno je možné, zejména pokud jde o vaše zdraví a vaše uzdravení z nemocí, o délku vašeho života, o váš obecný postoj, o vaše bolesti a nemoci, o všechny tyto věci, o vlastnosti stáří, o všechny tyto věci. Mohou být zcela a naprosto přepsány. Mohou být přeprogramovány, přeformátovany zcela novým způsobem, bez ohledu na to, co máte. Do jaké míry to přijmete, je hádankou. K tomu všemu jste oprávněni, zmocněni, ale kolik z toho přijmete, je hádankou.

 

V mém dalším channelingu sdělím svému partnerovi, co se od něj očekává, a přepíšu to, co plánoval. A tak to je.

Kryon

 

zdroj: www. kryon.com – The Healing Channels – 3 –  MP3 -  15:45

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

.

Channelingy o uzdravení – 4. část

 

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v Raleigh, Severní Karolína, 28. června 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Channelingy se velmi liší podle jednotlivých lidi, kteří je předávají. A oni vám to také potvrdí. Existují channeleři, které jsou během toho procesu od svého těla natolik odpojeni, že si na nic nevzpomínají. Přesto jsou během channelování zmocněni, aby to dokončili a dosáhli toho, co potřebují udělat, aby předali poselství, která potřebují předat. Existují tací, kteří s otevřenýma očima procházejí po místnosti, a někteří zas zůstanou sedět, jak to vidíte teď (u Leeho – pozn. překl.). To všechno je součástí jednotlivých channelerů, co řeknou a udělají, co dovolí ve svém vlastním těle.

 

Před mnoha lety, před 31 lety, seděl můj partner na místě, kde jsme udělali dohodu. Ta dohoda zněla následovně. Můj partner řekl, že chce slyšet všechno, co v daném okamžiku channeluje. A já jsem mu tehdy řekl: „V pořádku, ale existuje určitý limit, co můžeš udělat. Pokud chceš poslouchat channeling, když právě channeluješ, a chceš si jej uvědomovat a zapamatovat, používáš určitou část svého mozku, takže tě nemůžeme vzít na ono místo mimo tělo, kam se ubírají ostatní (channeleři), a ty musíš zůstat sedět.“ Dokonce jsem mu řekl: „Budeš mít problémy s rovnováhou, pokud bys neseděl. Nebudeš schopný stát, zatímco budeš channelovat.“ A on při channelingu nestojí. Pokud ano, pak to byla mimořádná okolnost a možná se něčeho pevně přidržoval. Říkám vám to kvůli tomu, co bude následovat.

 

Během channelingu, jak jej nyní posloucháte (nebo čtete) a někteří z vás jej sledují jako video, vzniká po určitou vyhrazenou dobu energie, která není z této planety. Je to energie, která je k dispozici těm, kteří ji chtějí. Někteří lidé poslouchají toto poselství, kroutí očima, smějí se, dají si nějaký nápoj a odejdou. A jsou tu i další lidé, kteří jsou doslova uchváceni energií, která tu panuje, která hovoří s jejich božstvím tak, že ani nejsou schopni slova. To je svobodná volba. Souvisí také s tím, o čem vám povím dál. Lidé se tedy na to musí naladit, nebo ne, podle své volby. A pokud se naladí, musí se naladit na úroveň toho, co si přejí. Už jsme o tom mluvili. Jedna úroveň intelektuálně poslouchá, zapisuje si věci, shromažďuje informaceJiná úroveň přijímá energii, další úroveň získává jiné poselství a energii. Další vrstva se energií mění. Tohle vše produkuje channeling.

 

Ne všechny channelingy jsou stejné. Čím déle osoba channeluje, tím čistší je poselství. Záleží prostě na zkušenosti s bytím v průběhu channelování, s odebráním se do channelování, opakovaně, na vědění, co lze očekávat, na schopnosti ihned vklouznout do této energie a ocitnout se na tomto zvláštním místě. „Kde jsi, když channeluješ, Lee Carrolle?“ Stále to neví. Vezmeme ho stranou do prostoru, kde soustředěně poslouchá a pozorně si pamatuje. Ale už dávno si uvědomil, že to není on, kdo mluví. Je to jeho hlas, jeho intelekt, jeho mozek, jeho tělo, ale úplně se jich vzdal, protože důvěřoval channelování. A po celá ta desetiletí se nemýlil, protože jsem nikdy neposkytl nepravdivé informace. Předával jsem pouze láskyplné a laskavé informace a ukazoval, že Stvořitelova láska k jednotlivým lidem je něco velmi, velmi výjimečného. Jeho channelingy získávaly na intenzitě a čistotě. Vyvinul z toho systém, co udělá, kam pojede a tady teď dnes sedí. Vyjíždí ven a mluví ke skupinám, protože miluje lidi. Chce jim hledět do očí a mít je v publiku. Je šťastný, když se fyzicky setkává s lidmi, i z dalších věcí, ke kterým v poslední době došlo, o kterých nemluvil. Pokud jste se podívali na jeho harmonogram v minulosti, viděli jste, že téměř každý týden sbalil kufry, nasedl do letadla a navštěvoval lidi. Nemuselo jich být mnoho. Někdy to byla skupina 150 lidí, někdy 300 lidí. Když se vypravil do Evropy, bylo jich někdy tisíc, pak se vrátil domů a pokračoval v tom znovu a znovu.

 

Na základě mých pokynů v tom nebude pokračovat. Pozmění svou práci. Neděs se, můj partnere, protože ti nebudu říkat, abys necestoval, protože vím, že chceš vidět lidi, obejmout je, být s nimi a vnímat jejich reakce. Chceš vidět lidi. Chceš být s lidmi. Rozumím, ale proč tak málo, když toho můžeš dát o tolik víc? Proč tak málo?

 

V posledních několika letech se mému partnerovi přihodilo něco, o čem z různých důvodů nemluvil. Možná teď nastal ten správný čas. Lidé cítili, že channelingy byly silnější. A to také byly. Nebylo to tím, co říkal, drazí, protože neříkal nic jiného než to, co vždy říkal. Takže co to bylo jiného? Řeknu vám, že pole kolem něho, když channeluje, které nazýváte dynamické, multidimenzionální a kvantové, se začalo exponenciálně posilovat. Lidé to vnímali: „Co se děje, Lee?“ Nikdy se o tom nezmínil, že? Zdálo by se mu to sobecké, že? Dovolte mi, abych se zeptal svého partnera, který právě teď poslouchá, proč nemluvil o věcech, i když jsem ho tak často pošťuchoval a říkal: „Přicházejí změny. Přicházejí změny.“

 

Asi před šesti měsíci byl můj partner v Peru. Byl tam se skupinou a setkal se se šamanem z jedné pokrevní linie. To znamená, že šaman, který byl vyškolen jako šaman, prošel generací, kterou potřeboval, roky, aby ho v jeho kmeni mohli nazývat šamanem, skutečným šamanem. Jmenuje se Nicholas Pauccar. Je známý tím, že odešel od svého kmene v horách, aby začal předávat kosmologii svého kmene, pravdu svého kmene. Můj partner tam vzal skupinu lidí, aby se s ním setkali a pobyli celý týden. Bylo to velmi silné a zásadní setkání. Můj partner byl mnohokrát dojat k slzám. Poselství od dávných předků, které Nicholas předal, bylo stejné jako Kryonovo poselství. Jste překvapeni, že pravda je pravdou? Že pravda je pravdou?

 

Můj partner se zúčastnil ceremonie, kterou neočekával. Nevěděl, co se děje. Bylo to úplně první, co Nicholas udělal se skupinou ve svém výukovém centru. Požádal mého partnera, aby se posadil na židli. Byly mu předány nějaké rituální ozdoby a další věci, aby si je na sebe navlékl. Pak se ho Nicholas zeptal na jeho věk: „Kolik je ti let?“ Nicholas se také zeptal ostatních: „Jak dlouho tento muž dělá takové věci? Jak dlouho je duchovním vůdcem?“ Tyto dvě věci umožnily Nicholasovi udělat, co pak následovalo. Předal mému partnerovi úplné zasvěcení do jedné z úrovní kosmologie indiánů Q’eros. Při tom mu asistovali tři kněží. Vše, co si můj partner uvědomoval, bylo, že jej požádali, aby žvýkal nějaké legračně chutnající listy. To je vše, co z toho měl (Kryon se směje), protože: Lee, ty jsi tak tvrdohlavý. Nevěděl jsi, co se děje, že? Dokonce i ostatní říkali, víš, to bylo něco naprosto mimořádného, o čem se budeš muset dozvědět víc. Nepodal jsi o tom žádnou zprávu, nepublikoval jsi to ve svém bulletinu, nezveřejnil jsi to, nikomu jsi neřekl o tom, co se stalo. Nicholas musel vědět, jak dlouho to děláš, protože v jeho kmeni to musíš dělat po dobu jedné generace, než můžeš být zasvěcen. Byl to milník a ty jsi jej nezaregistroval. Co (Nicholas) udělal, bylo to, že tě zasvětil, abys byl schopný zvyšovat energii, nejen pro jeho kmen, ale pro celou Zemi, abys mohl vstoupit do jiné úrovně, než sis myslel, že bys mohl dosáhnout.    

     

Takže teď vám řeknu, co se děje. Můj partnere, vytvořil jsi kolem sebe nový druh pole, zatímco ses léčil. Zatímco ses léčil. Slyšel jsi to? Ty, můj partnere, jsi musel vyléčit svou tvrdohlavost (Kryon se směje). A pak jsi byl přinucen virem, že jsi už nikoho nemohl vidět, že? Nemohl jsi nikam cestovat. Musel jsi „sedět na zadku“, jak se říká, a musel ses to naučit před televizní kamerou. Nyní vidíš výsledek. Ale vidíš opravdu výsledek? Protože právě teď ti říkám, že to, co můžeš udělat v tomto novém, zesíleném poli, o kterém vám za chvíli povím víc, že od nynějška už to nebude každý týden dostávat jen malá skupina lidí, může se to každý týden dostat do celého světa!

 

Je to pro tebe nové paradigma a ty jsi vzdoroval, vzdoroval a vzdoroval, pane Carrolle. A teď je to před tebou, protože jsem to právě zveřejnil a už je příliš pozdě na to, abys z toho vycouval. Tomu se říká paličatost. Ale on je takový, proto někdy musí být do těchto věcí doslova dokopán, stejně jako byl kdysi přiveden ke mně. Od teď budeš pořádat uzdravovací sezení. Nestaneš se léčitelem.

 

Drazí, chci to objasnit, protože stát se léčitelem vyžaduje hodně tréninku. Místo toho bude (Lee) vytvářet léčivou energii, ve které člověk může sedět a uzdravovat sám sebe nebo přijímat informace, aby mohl jít k ostatním a začít uzdravovat takovým způsobem, jaký nikdy dřív nebyl možnýNikdy sis nemyslel, že to bude tvůj cíl, že? To bude něco, co vyroste z toho, kdo jsi, co děláš, a když lidé uslyší jméno Kryon, budou se chtít přidat do kruhu. Povím ti o tom za chvíli. Představ si vytvoření multidimenzionálního pole, kruhu, do kterého mohou lidé přicházet, pobývat v něm a sedět speciálním způsobem. V něm bude existovat posílení, jaké v jejich životě nepřichází přirozeně, posílení, jaké jsi už ve svém životě viděl, můj partnere. Je to posílení, v němž jsou jednotliví lidé na základě své volby zmocněni a schopni změnit svou biologii. Říkáte tomu uzdravení. Už víte, že se to děje, protože lidé kolem vás o tom mluví.

 

Zde jsou pokyny pro tebe (Lee). Nyní víš, že médium, se kterým právě mluvíš, to může udělat. Ale také víš, že energie, kterou vytváříš při channelingu, je kvantová. V kvantovém stavu neexistuje žádná vzdálenost. Můžeš být velmi osobní vůči někomu, kdo je vzdálen tisíce kilometrů, a přesto je s tebou, přímo před tebou a ty to víš, Lee. Viděl jsi to a vnímal pokaždé, když jsme to dělali. Několikrát jsme vstoupili do publika a žádali jsme tě, abys zapojil publikum, lidi, kteří se toho účastnili živě, do sezení, ve kterém mohou být změněni. A oni hlásili, že se změnili! Nechápal jsi, jak postupovat a udělat to znovu, protože sis myslel, že víš, co děláš, a myslel sis, že víš, kvůli čemu tady jsi po všech těch letech. Ale to se teď změní. Ach, stále mě budeš channelovat stejným způsobem jako vždy, a ano, neboj se, stále to bude věda. (Kryon se směje) Co však přichází?

 

Tady jsou pokyny pro tebe. Poslouchej. Chci pořádat setkání každý týden. Nebudeš muset nikam jezdit. Bude to téměř každý týden, občas si budeš moct vzít týden volno. Každý týden.  Chci, abys uspořádal léčivé a uzdravovací sezení pro celou planetu bez ohledu na to, kdo se toho zúčastní, zda čtyři lidé nebo čtyři sta lidí, na tom nezáleží. A chci, abys vytvořil určitý prostor. Povíme ti o tom právě teď a umožníme těm, kteří se právě teď rozhodnou zúčastnit se toho způsobem, který se liší od těch dřívějších. Každý týden. Léčivé sezení, na které pozveš lidi z celého světa, aby se ho zúčastnili. Nabídneš nové možnosti uzdravení pro všechny po celé planetě, aby mohli promluvit o věcech, o kterých nikdy nemohli mluvit, protože pro to neměli žádné místo. Zavedeš je na to místo dění stejně, jako jsi tam přivedl ostatní.

 

Kruh dvanácti

Pak začneš tím, čemu říkáme „Kruh dvanácti“. Pozveš každého, kdo poslouchá (a čte), aby se stal jedním z dvanácti. Ti, kteří jsou lineární, už namítají: „No, to není fér. Je jich jen dvanáct, kdo se dostanou do kruhu dvanácti.“ Ach, jak je to od vás lineární! Lidé to dělají: „Jak je možné, že se jen dvanáct z nás může účastnit léčení?“ Ach, vy to nechápete. Ještě jste to ani nezačali chápat. Nejsou to jiní lidé, kteří by měli být uzdraveni, drazí, ale jsou to mistři. Budete sedět s mistry, protože Kryon je přivede. Přivedu je sem. Ve skutečnosti tu už vždy byli. „No, ale stejně se to nezdá být fér. Kryone, myslíš, že to bude 11 + 1. To není 12.“ Vidíte, nerozumíte ani teď, po všech těch letech. Zvu vás, abyste seděli jako jeden z těch dvanácti, protože jste velkolepí! Pochopili jste to? Dvanáct mistrů a vy (každý z vás) jste jedním z nich.

 

V tomto kruhu vytvoříme uprostřed plamen. Tento plamen začne zářit fialovou barvou. Někteří z vás už vědí, kam tím mířím, a někteří ne. Vytvoříme léčivé kvantové pole, které je spojeno se vším, které lidem dává příležitost sedět a cítit je, nebo ne, a odejít jiní. Nejde o spontánní remisi. Jde o znalosti, vědění, jde o energii. Jde o porozumění tomu, kdo jste, abyste mohli zahájit proces léčení. Někteří se uzdraví, někteří zahájí proces a poté jej posílí.

 

Chci, aby se tato setkání konala každý týden. Chci, abys každý měsíc nabízel některé z těchto hodin zdarma, aby nebyly vyhrazeny pouze těm, kteří žijí v hojnosti. Stejně jako u zvukových nahrávek chci, aby některé z nich byly zcela zdarma a abys neměnil program. Nedělej z toho kratší program, protože je zdarma. Předej jim vše, co bys předal všem těm, kteří se budou chtít na tom podílet svou hojností. Tohle teď bude tvoje živobytí. Tohle budeš dělat. Zároveň budeš vyjíždět do světa a potkávat lidi, budeš jezdit na konference a vyrážet na turné. Ale tohle budeš dělat každý týden. Tvoje mysl už horečně přemýšlí: „Jak to mám každý týden zvládnout?“ (Kryon se směje) Ukážeme ti to.

 

První léčivé sezení

Takže, drazí, chcete se zúčastnit? Chtěli byste to cítit? To je pro všechny ty, kteří chtějí pocítit něco, o čem jste vždy věděli, že tu je. Můj partnere, chci, abys vždy začínal stejnou větou. Touto větou: Pojďte blíž, drazí, a připojte se ke mně v kruhu dvanácti. A pak chci, abys přivolal různé energie nebo mistry, kteří posílí kruh s plamenem uprostřed tím, že napodobí plamen lemurijského kola učení. Chci, abyste s nimi strávili čas v tomto channelingu. Každý z účastníků má svůj vlastní kruh dvanácti. Chtěl bych, aby všichni, kdo to teď poslouchají (a čtou) a kteří si přejí se toho zúčastnit, se posadili na židli. Zavřete oči, prosím. Nebuďte s nikým jiným, prosím. Zavřete se ve své mysli, prosím. Bude to něco, co bude intenzivní, na co se soustředíte, zatímco sedíte na židli.

 

Právě jste v kruhu dvanácti s tolika dalšími. Právě teď pro vás vytvářím posílené pole, ve kterém napodobuji, co má přijít. Tohle byl vždy plán. Vždycky to byl plán, (Kryon mluví k Leeovi) že bys přišel na místo, kde nejen předáváš informace, ale také vysíláš energii, kterou (ti v publiku) cítí, mohou v ní sedět a měnit se, protože mistři jsou tady s vámi. Jednoho přivedu. Uvedu hlavního mistra. Možná vás překvapí, kdo to může být. Protože byste mohli říct: „No, to není přesně ten, na kterého jsem myslel.“ Prostě to nevíte, ale fialový plamen by vám měl napovědět. Přivádím mistra St. Germaina právě teď, zatímco tu sedíte. Máte zavřené oči? Cítíte to? Cítíte teď nárůst energie? Někdy to ve vás může vyvolat pocit určité hustoty, někdy můžete cítit mrazení. Někdy si možná uvědomíte, že v informacích, které nyní získáváte o sobě, o svém zdraví, o všech čtyřech atributech zdraví ve vašem těle, dochází k odhalení, protože vaše chemie začíná reagovat na přítomnost těch, kteří dokáží uzdravit a kteří uzdravovali v minulosti. Začíná reagovat na energii, která mluví k vaší buněčné úrovni a klade otázky.

 

Cožpak nevíte, že jste božští? Cožpak nevíte, že jste sem nebyli posláni, abyste byli nemocní? Cožpak nevíte, že jste sem nebyli posláni, abyste si dělali starosti? Cožpak nevíte, že tohle je součást posunu a že nyní je čas, obrazně řečeno, abyste vystoupili ze staré energie a toho nezdravého marastu, ve kterém jste se ocitli, žje čas povstat a začít se zdravým tělem? Bude vám předána intuice ohledně toho, co se bude dít dál a jak vytvořit to, oč jste žádali – uzdravení, o které jste požádali. Energie, kterou právě vytvářím, je silná a mocná, protože můj partner prošel generací tréninku. A je opravdu šamanem, za kterého ho považujete. A to ho kvalifikuje, aby dělal, co dělá, ne jako léčitel, ale jako ten, kdo umožňuje léčení. To je ta energie, ve které sedíte, drazí, v kruhu dvanácti.

 

Ach, je toho víc. A mohli bychom toho přivést víc, ale tohle je jen ukázka toho, co se může stát. I ti, kteří teď právě poslouchají můj hlas v jakékoli době, mohou pocítit léčení a být toho součástí. Je toho víc.

 

Ale teď, když jsem to zveřejnil, můj partnere, už z toho nemůžeš vycouvat. Ani bys nechtěl, kdybys věděl, kolik lidí se v budoucnu přidá k tomuto novému způsobu výuky a pak odejde změněno. Tohle bude (tvůj) nový způsob učení. Nech je takovým být.

 

Je čas, aby ti v kruhu vstali, obrazně řečeno, opustili kruh, vrátili se tam, kde jste byli, a pomalu se z této energie dostali. Budete to cítit. Budete cítit, jak hustota energie začíná klesat, a budete vědět, že jste dnes seděli na výjimečném místě.

 

Můj partnere, chtěl bych, abys zřídil kanál, ve kterém budou lidé sdílet informace o tom, jak se cítili, jaká uzdravení zaznamenali, aby je ostatní mohli vidět a věřit tomu z důvěryhodných zdrojů. Chci, abys udělal všechny tyto věci, které jsi nikdy předtím nedělal. Všechny věci nyní ve tvém životě spolupracují, aby se to uskutečnilo. Dojde k synchronicitám, které k tomu potřebuješ, k synchronicitám, které přispějí ke změnám ve tvé práci. Víš, o čem teď mluvím. Je to začátek nového sylabu* pro Kryona. (Kryon se směje) Podívej se na to ve slovníku.

A tak to je.

Kryon

 

* sylabus = stručný přehled učebního plánu – pozn. překl.

zdroj: www. kryon.com – The Healing Channels – 4 – MP3 – 13:40

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.
zpět