6-2020 Kryon

Cesta hvězdného semena – 1

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Mt. Shasta, California 3. června 2020

.

Celé toto vysílání (včetně rozhovoru Leeho, Prageeta a Jules; Kryonova a Alcazarova channelingu i meditace je stále k dispozici a to včetně překladu do češtiny! Zakoupit si ho můžete zde: The Starseed’s Journey – Alcazar and Kryon (thestargateexperienceacademy.com))

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Čekají nás tři části v rámci tří channelingů, tři energeticky specifické oblasti dnešní doby. Tato část bude celá o původu. Za chvíli bych rád rozlišil tři typy, o kterých budu hovořit a jakým způsobem. Když ale hovoříme o původu, odkud jste přišli, mnohokrát jsme hovořili o pravdě, která vám rovněž byla sdělena na základě informací, které pocházejí z druhé strany závoje, kterou jste právě slyšeli. Položím vám jednu otázku. Řekněme, že jste obyčejný člověk, že nejste ezotericky zaměření. Řekněme, že nejste žádný domorodec. Žijete v zemi, jako každý. Děláte to, co děláte. Jdete do práce, vrátíte se z ní. Máte děti. Řekněme, že vám nic neříkají ideje, o kterých hovoříme. Dovolte mi tedy, abych se zeptal:  „Odkud vám bylo řečeno, že jste přišli? Kde jste se tady vzali?“ A odpověď zní takto: „Většina z vás, miliardy z vás, zná ten příběh následovně.“ A je to příběh, který budete vyprávět svým dětem a ten příběh zní takto: „Jednoho dne před dávnými časy, kdy se lidé starali sami o sebe, se objevil anděl a ten anděl tehdy něco udělal a něco změnil, záleží na tom, jak se ten příběh na daném místě planety vypráví, a ten anděl vám dal volbu, protože najednou anděl a vše, co společně se sebou přinášel, vás změnilo.“

 

Někteří říkají, že je to ta chvíle, kdy jste získali duši. V té rajské zahradě jste získali zkušenosti. Je to metafora pro Zemi. Anděl je metaforou pro Boha, pro Ducha. Lidské bytosti se přihodilo něco, co bylo spirituální. Toto je tedy příběh, který vám byl vyprávěn, který jste se naučili a není moc odlišný, drazí, od příběhu ezoterického, o kterém vám nyní vyprávím. Co když je ten anděl trochu jiný, než jste si mysleli? Mnozí z vás, kteří studují ezoterické vědy, slyšeli o budoucnosti, a vědí, co znamená vzestoupená planeta. Je to idea, která říká, že vědomí bude růstA že jednoho dne se může rozrůst do takové míry, že budete daleko blíže té duševní spirituální energii. A až ten čas přijde, nastane mír na Zemi, zcela jiné paradigma myšlení, možná také vědomí nad fyzikou, planeta, možná milion let ode dneška, tato překrásná planeta bude růst. A přejde od toho, co je nyní, což je pouze začátek, dětská verze toho, čím se jednoho dne stanete a budete mít některé z těchto andělských schopností, stejně jako měli mistři této planety. Přišli a ukázali vám, co dokážou udělat. Byli andělští.

 

Tak, a sledujte chvíli tuto myšlenku. Řekněme, že se tato vzestoupená planeta začne dotýkat některých jiných planet, které jsou právě na začátku, a vy je navštívíte ve svém vzestoupeném stavu a půjdete tam pomáhat. Možná zasévat semena toho, co víte. Jste soucitná, pečující, překrásná, ezoterický vyspělá, možná i multidimenzionální bytostTaková je lidská bytost za miliony, miliony let. Jak se na vás bude dívat společnost, která je právě na začátku? Podívají se na vás a řeknou: „Jsi anděl?

 

Andělé, drazí, sem přišli z vzestoupených planet, a není tomu tak dlouho, aby zaseli semena. A to je to, co bych vám chtěl ukázat, o čem bych chtěl nyní hovořit. Metafora zasévání semen bude tvořit tři části toho, o čem budu mluvit. Semena, která byla zaseta, hvězdná semena, která byla zaseta, fungují stejně, jako když pod rukama lesníka vzniká les. Ta semena již existují. Jsou to speciální semena, jsou vždy živá, vždy mají duchovní vědomí. V těch semenech je vždy osvícení a jsou vyseta, řekněme, do lesa lidského bytí. A tam jsou uložena.

 

V další části, když se vrátím, budeme hovořit o tom, co se stane, když tato semena zalejeme. A přesně to se stalo v roce 2012. A třetí část nazveme samoopylení. Co se stane se stromy drazí, když začnou nakonec růst, samy začnou uvolňovat semena, které vytvářejí další stromy. Jinými slovy, myslím, že víte, co mám na mysli. Semena se dostanou ven a začnou růst. A poprvé začnou tvořit více semen. Semena reprezentují vysoké vědomí, znalost, soucit, péči, laskavost, v rámci vědomí jsou tato semena nové vědomí lidstva. To jsou ta semena zrcadlící ty, kteří je zasadili, před tak dlouhým časem.

 

Drazí, žijete ve speciální době. A když se vrátím, rád bych hovořil o této speciální době. Ale pro nyní vězte to, že i ty nejzákladnější dětské příběhy, které jste kdy slyšeli, vás viděly přicházet z andělského zdroje. A z něj jste vskutku přišli.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com  –  Starseed’s Journey-1  – MP3 –  6:35 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana T. www.kryon.webnode.cz . Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět