6-2020 Kryon

Cesta hvězdného semena – 2

.

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Mt. Shasta, California, 3. června 2020

.

Celé toto vysílání (včetně rozhovoru Leeho, Prageeta a Jules; Kryonova a Alcazarova channelingu i meditace je stále k dispozici a to včetně překladu do češtiny! Zakoupit si ho můžete zde: The Starseed’s Journey – Alcazar and Kryon (thestargateexperienceacademy.com))

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vycházím nyní ze šamanské energie ženy, která sedí vedle mě, která se teprve dozví své Lemurijské jméno. Nebo možná ne. Protože hovoří o něčem, co je tak hluboká pravda. Toto setkání probíhá ve stínu hory. A je toho více. Sedíme u nohou Hvězdné brány. Tyto energie jsou posvátné a nejsou pouze mocné, co se týče jejich učení. Energie, které učí – to je to, co lidé cítí, obyčejné lidské bytosti, které přijdou do těchto míst a na chvíli si sednou, nebudou odcházet stejné. A dokážete si představit, že na tomto místě tyto lidské bytosti nejen sedí, ve stínu hory, někteří z nich zde žijí. Na tomto místě, kde je Hvězdná brána, vám řeknu toto: „Energie Hvězdné brány zde vládne, je to více než posvátná geometrie. Je to vědomí, které se vysílá, z tohoto místa, z Hvězdné brány a dovolte mi, abych vám řekl, co říká právě teď.

 

Hovoříme o hvězdných semenech. Mohli byste říct, že Hvězdná brána je semeno. Roste sama o sobě a růst Hvězdné brány spočívá v realizaci jednoty, kterou vysílá od té doby, kdy byla vytvořena. Rád bych, abyste věděli, drazí, kde se právě nacházíte, jakožto planeta. Semena byla zaseta, o tom jsme hovořili. Načasování tohoto osetí nebylo tak dávno, drazí. Někteří říkají, když to vezmeme z hlediska vědy, že existují důkazy, že lidská bytost začala mít 23 chromozomů přibližně před 200 tisíci lety. Pokud je toto vskutku datum začátku osetí, ke schopnosti dozrát nedošlo dříve, než před 60 nebo 50 tisíci lety, kdy byly lidské bytosti připraveny. A semena byla zaseta znovu. Představte si lesníka, který vysazuje les a dělá to velice pečlivě, žehná každému jednotlivému semenu a jeho les čítá desítky tisíc semen, musí je obdělávat, vše nachystat a připravit, a všechno to zabírá hodně času. Semena jsou nakonec na místě a lidstvo začíná.

 

Na počátku téměř každého příběhu o Stvoření, zejména toho, kdy do rajské zahrady přišel anděl, je jednou ze základních linií svobodná volba. To, že lidé nakonec dostanou duši a mohou vidět světlo a temnotu – dualitu, o které hovoříme. Existuje svobodná volba pro lidi, aby mohli dělat, co chtějí. S tím, že věděli, že existují obě strany. Už jsme o tom hovořili, byli v tom lese úplně noví, malé děti, které byly velice, velice nové v rámci tohoto všeho a okamžitě udělaly špatnou volbu. Možná jste to viděli také u svých dětí, když vyrůstaly. Dali jste jim informaci, předali jste jim moudro a oni učinili špatnou volbu. Ale v příběhu, který je psán vaší rukou, jste si mohli povšimnout, že učinily špatnou volbu na základě toho, co jste jim předložili a okamžitě za to byli Bohem odsouzeni, přestože to byla svobodná volba! A to není to, co učíme my.

 

To, co vám chci ukázat, je, že v rámci této svobodné volby, drazí, mohou jít lidé jakoukoli z cest a po tisíce let zůstanou semena v zemi, spící, živoucí a připravená, až je někdo zalije. Nezemřou. Na rozdíl od běžného pěstování neexistuje nic takového, že by byla určena životnost, která po určité době vyprší. Semena zůstala. Když se začalo vyvíjet vědomí, drazí, začalo se vše promíchávat, ale vědomí má svou vlastní časovou osu, založenou na svobodné volbě lidí a rostlo a rostlo, začalo vítězit. Většina z vás rozumí a ví, že hranice byla stanovena v rámci toho, čemu říkáme změna tisíciletí, s rokem 2012 jako milníkem. Existovali tací, kteří říkali, že byste jej měli správně chápat, protože semena začnou umírat. Říkali to domorodci, je to psáno v kalendářích, je to psáno v proroctvích. Co se stalo dále, bylo úžasné.

 

Vyšší vědomí na této planetě zvítězilo. Na některých místech byla ukončena studená válka. Začaly se dít věci, které byste nikdy neočekávali. Prošli jste změnou tisíciletí. Prošli jste rokem 2012 do oblasti, kde se otevřela stavidla a semena byla zalita. To je to, co se stalo v roce 2012. Chcete vědět, co rok 2012 znamená? Zalila se semena, ta hvězdná semena, která v sobě nesou soucit, vyšší vědomí, vědomost, znalost z hvězd, všechno je v nich. A říkají vám, že je můžete mít, pokud si to přejete. Můžete zachránit planetu, pokud si to přejeteMůžete zachránit sebe, před strachem, před úzkostmi, můžete žít déle, všechny tyto věci jsou v zemi připraveny pro vás. Gaia o tom hovořila pořád znovu a znovu. Poslouchejte domorodce, poslouchejte, co říkají, když Gaia promlouvá, vaše partnerka, ten symbiotický vztah, který s ní máte. Vždycky jste to věděli, domorodci to vždycky věděli a najednou planeta začala zjevovat základní pravdy.

 

A co je tato základní pravda? Že můžete žít ve společnosti s miliardami lidí a přitom neválčit. Jaký to koncept! Že můžete planetu spojit na základě vyššího smyslu a vědomí a pokud tak učiníte, začnete získávat vyspělejší vynálezy a v rámci toho budete schopni vyživovat planetu. To je pro tuto chvíli. Dostaneme se k tomu, protože toho se bude týkat další channeling. Dostaneme se k tomu. Pro tuto chvíli vám ale říkáme, že semena byla zalita v roce 2012. A tím to začalo. Les začal růst. Sazenice začaly vzrůstat. A při tom procesu se vědomí začalo vyvíjet, ačkoli velmi pomalu. Jednou z věcí, kterou vyšší vědomí přineslo na tuto stranu, kde vyrůstají semena, bylo to, že mnoho z vás, starých duší, si začalo konečně vzpomínat na svou Akášu. To znamená, že jste si začali uvědomovat, co funguje a co ne, na základě planetární zkušenosti. Toto je první věc. Mohli byste říct: „Co to znamená, že je to první věc? Vždyť už jsme tuto schopnost měli.“ Ale ne, neměli. Kdybyste ji měli, nikdy byste neválčili znovu a znovu a znovu a nedělali věci, které nefungují, znovu a znovu, pamatovali byste si je. Pamatovali byste si, že válka není funkční, ale nepamatovali jste si to. Ale nyní ano.

 

Staré duše, které se rodí dnes, mladí lidé, kteří přicházejí, se začínají ptát. Ptají se a dospělí jim odpovídají, ale jim to ve skutečnosti nedává smysl, a to je akášická vzpomínka. To je evoluce vědomí na planetě. Začínáte to vidět obzvlášť u mladých, začínají se dívat na věci a místo toho, aby je přijali, ptají se selským rozumem: „Je tohle pravda? Cítím, že je to pravda? Rezonuje to s tím, co vím, protože jsem stará duše?“ Mladí lidé a děti, kteří kráčí po této planetě, ve skutečnosti neví, že jsou staré duše, nemohou být součástí tohoto setkání. Ó, existuje ale vnitřní pocit: Byl jsem tady a tohle jsem dělal. Vede je to na místa, na která byste ve vaší starší generaci nikdy nešli. A to je rozdíl mezi těmi, co byli, mezi těmi, co tady jsou a mezi těmi, co přijdou. A je to v ten pravý čas.

 

Tyto lesy, které byly zaseté tak dávno, začínají kvést. Sazenice začínají dospívat, a to je to, o co nyní jdeZmatek, jaký jste dosud neviděliJaký je to pocit, drazí, žít v kultuře, ve společnosti, na planetě, pro kterou neexistuje žádná předpověď? Vždycky jste měli nějaké předpovědi. Všichni vaši předci vámi je dávali, všechny vaše písemnosti vám je dávaly. To se stane, to se stane, to se stane a najednou… Nestane se nic, protože všechny byly založené na časové ose, která skončila v roce 2012. Nyní jste ve společnosti, která nemá nikoho, kdo by mohl činit předpovědi, nemáte předky, kteří by učinili takové předpovědi, kdo by vám řekl, co se bude dít a důvod je ten, že to budete tvořit sami – vy budete tvořit budoucnost. Za chvíli o tom budeme hovořit – o tom, že to nikdo nikdy nečekal. Protože v rámci společnosti v lidské historii jste vždy očekávali, že se stane něco, co se již stalo. Ale to je pryč. Vítejte v novém modelu.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com  –  Starseed’s Journey – 2  – MP3 –  11:15 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana T. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět