6-2020 Kryon

Cesta hvězdného semena – 3

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Mt. Shasta, California 3. června 2020

.

Celé toto vysílání (včetně rozhovoru Leeho, Prageeta a Jules; Kryonova a Alcazarova channelingu i meditace je stále k dispozici a to včetně překladu do češtiny! Zakoupit si ho můžete zde: The Starseed’s Journey – Alcazar and Kryon (thestargateexperienceacademy.com))

.

Zdravíme vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jaká krásná pravdivá poselství byla dnes vyřčena! Dáváme dohromady ty, kteří mohou jakýmkoliv způsobem naslouchat a promlouvat z druhé strany závoje. Společně mluví jako jeden. Nejsou tu žádné velké rozpory, nejsou tu žádné dogmatické rozdíly, nejsou tu žádná pravidla, která musí být splněna. Místo toho vidíte soucitný proud  a jestli dokážete vnímat energie, nejsou to jen slova, co vám předáváme.

Toto je třetí vzkaz o semenech. Řekli jsme vám, že tento channeling bude o budoucnosti. Pojďme se ještě jednou podívat na ten les a metaforu o semenech. Les byl zaset takovým způsobem, že možná nikdy nevyroste. Ten les představoval svobodnou volbu – mohl být zaléván anebo také ne. Vyžadovalo by to lehce vyšší úroveň uvědomění, aby byl zavlažován.

 

Toto se stalo, drazí, na konci osmdesátých let. A když se to stalo, udála se spousta věcí. Pád berlínské zdi, pád komunismu, konec studené války. A to je doba, kdy jste potkali channelery, kteří přicházeli na tuto planetu.

 

Já jsem přišel v tuto dobu,  Alcazar přišel v tuto dobu, protože bylo známo, že vás povedeme informacemi, o kterých můžete přemýšlet, a abychom vám ukázali možnosti. Proto tady všichni, jinak bychom tady nebyli. Existence hvězdné brány je ze stejného důvodu – aby se zesílilo to, co se právě tvoří na této planetě, nejen v této místnosti. Každý, kdo se zúčastňuje těchto vzkazů jakýmkoliv způsobem, je součástí hvězdné brány.

 

Semena byla zalita v roce 2012 a výhonky začaly růst. A v tomto rostoucím lese jsou charakteristické rysy  stejné  u skutečné existence. Když stromy rostou a stanou se dospělými, musí se rozmnožovat. To nedělaly, když byly v zemi, drazí, tam byly neměnné.  A byl jich tam jen určitý počet. A tak pomocí svobodné volby je tato planeta zalévala svým vlastním způsobem, takže začaly růst. Během tohoto růstu se událo mnoho věcí, nebyly to jen stromy, co rostloPočátek uzlů a nul, otevírání již propojených párů a všechny ty nástroje, o kterých jsme mluvili, které mají léčitelé, channeleři, všechny ty nové informace a vynálezy… to vše vzniklo díky zalévání těch semen.

 

Ptáte se na budoucnost. Tato semínka se stanou stromy. Stromy reprezentují vyšší vědomí. Najednou je zde něco vyššího, dalšího v opravdovém životě, co potřebuje prostředek k rozmnožování. Záleží na druhu stromu, jakým způsobem to udělají, ale všechny to dělají. Většina stromů spoléhá na věci, co jsou okolo nich – na Gaiu – aby se rozmnožily. Pro některé z nich to je hmyz, pro některé z nich ptáci. Pro některé z nich to budou zvířata, která budou sbírat věci jako šišky na zemi, aby je přenesly na nová místa. Takto se přirozeně starají, aby mohlo růst více stromů.

 

V této metafoře je to díky vědomí, které je vnímáno jako přívětivé – k tomu se pak přidávají další, aby to napodobili… to to je způsob, jakým se reprodukuje. Vyšší vědomí je extrémně atraktivní. Teď to možná nevíte, protože v nižších energiích jsou pro vás často přitažlivými věci, které jsou negativní.

 

Ale je tu změna v lidské přirozenosti. Začnete chtít vidět lepší věci ve vysílání vašich médií, budete je vyžadovat. „Dejte nám naději,“ budete říkat. „Dávejte nám informace, ale dávejte nám naději. Dejte nám rovnováhu, kterou jsme předtím neviděli.“ To je to, o čem mluvíme, to je ta reprodukce stromů.

 

Poslouchejte pozorně. Věděli jste, že některé stromy potřebují oheň, aby se mohly rozmnožovat? Přemýšlejte o tom chvíli. Takže tam budou věci, které budou vyžadovat to, co byste označili jako krok zpět. Možná byste řekli frustraci nebo úzkost, aby se mohlo reprodukovat vědomí, které z toho pak vzejde. Vítejte v ohni. Nyní to prožíváte tam, kde jste, mnoha způsoby. Ale dostanete se přes to. Někdy je ale toto jediná cesta, aby si planeta uvědomila tu významnou proměnu vědomí a změnu jako takovou.

 

Rád bych vám přinesl ještě jednou vysvětlení ezoterické mřížky, o které jsme už mnohokrát mluvili a kterou nazýváme krystalická mřížka. Někteří z vás o této mřížce slýchali celý život. Vysvětlím to znovu, protože nyní přichází zase do hry, v této nové energii. Říkáme tomu krystalická mřížka, protože je to mřížka, která byla navržena, aby si pamatovala vibrace lidstva a co se tam stalo. Krystalické látky v přírodě udržují vibrace. A vy víte, že to dělají.

 

A tady je metafora mřížky, která si pamatuje věci a udržuje vibrace. Například divili jste se někdy, jak někdo může přijít na staré bojiště, kde se už několik staletí nebo i více nic nestalo, a cítí to? Někteří to cítí tak hluboce, že padnou na kolena a začnou vzlykat a říkat: „Tady se odehrálo něco hrozného. Smrt se tady stala. Vidím mladé muže, jak padli v boji, jak volali svou matku, a jejich poslední výdech.“ A pláčou. A všechny tyhle věci, které se staly. Řeknete: „Ale jak je možné, že jakákoliv lidská bytost by mohla být citlivá na věci, které se odehrály před několika stovkami let?“

 

Docela častou odpovědí je, protože se tam odehrál boj. A oni budou pokračovat dál, protože tohle bylo vysvětlení. Ale tohle není vysvětlení. To není vůbec mechanismus toho, jak to funguje. Ptám se:  „Jak tedy?“  Tato mechanika se nazývá krystalická mřížka. Boj sám zanechal zbytkové energie. A tyto pozůstatky lze cítit mnoha způsoby. Jsou tak silná, slyšíte, jsou tak silná, že mohou změnit i fyzikální poměry ve svém okolí, protože zanechaly tak hluboký otisk.

 

Mnoho z vás je fascinováno tím, čemu říkáte lovci duchů, že ano? Co kdybych vám řekl, že byly změřeny otisky věcí, které se staly na určitých místech. Duchové, kteří scházejí s nožem ze schodů  po tom, co někoho nahoře zavraždili. Znovu a znovu. Lidé to vidí, jiní to viděli. Přicházejí krotitelé duchů, aby to změřili, teplota se snižuje a magnetismus se mění a oni říkají: tohle je důkaz duchů.

 

Já vám řeknu, co to je. Je to krystalická mřížka v praxi. To ukazuje, jak mocná je. Krystalická mřížka s sebou nese energii všeho, co lidé udělali, aby ji vytvořili. Otočme list. Budoucnost nemůže mít krystalickou mřížku, která ponese hrůzy. Takže tam musí být metoda, kterou se to vyčistí. Rozumíte tomu? Právě jsem vám vysvětlil účel uzlů a nul. Plejáďané to věděli. Hvězdné matky, vaši osetí rodiče, věděly, že když se dostanete na určité místo, kde bude rozvinuto vyšší vědomí a začne pracovat a sílit, budete potřebovat očistit krystalickou mřížku. Takto to bylo nastaveno. Představte si to jako obrovské vysavače, pokud si to takto přejete. Začíná to vysávat všechny staré vzpomínky.

 

Chci, abyste o něčem přemýšleli. Přijdete na místo, nevíte, co se zde stalo. A najednou se začnete smát, možná vám vyhrknou i slzy: „Ach, to je nádherné. Tady se něco stalo, tady se něco stalo.“ A někdo se zeptá: „Co to bylo?“ – „Narození nádherného dítěte. Cítím matku právě teď.“ Co kdyby vaše budoucnost obsahovala krystalickou mřížku, která si bude pamatovat krásu, soucit, události, které vytvářejí radost a lásku? To by mělo dalekosáhlý dopad, že ano? Zlepšovat planetu kamkoli vkročíte. To se právě děje.

 

„Ale jak dlouho to potrvá?“ Odpověď je: To záleží na vás. Dokonce uzly a nuly pracují jen tak rychle, jak tomu dovolí rozvoj lidského vědomí. Je to stále ve vašich rukou. Kryon může být samozřejmě zastaven, jestliže se vy jako civilizace rozhodnete to otočit a nevydat se touto cestou, což je také ve vaší pravomoci.  Ale já vám něco řeknu, drazí. Vy jste nové děti v sousedství (pozn. překl.: coby civilizace jsme stále na začátku v rámci vesmíru.) Vy jste jediná planeta, na které se toto děje. A milióny už tím prošly. Rozumíte tomu? My už jsme to viděli. A my už jsme tohle viděli mnohokrát. Nikdo to v tomto bodě neotáčí.

 

 

Jaké to je? Jaké to je vědět, že je tato planeta na cestě, kterou ve skutečnosti nemůžete vidět? A nikdy byste to ani nehádali, když sledujete vaše média, protože ta vám řeknou jen to nejhorší z nejhoršího. Divím se, že lidé vůbec mohou v noci spát, když sledují, co vám říkají.

 

Řeknu vám tedy něco nového: Máte namířeno k velkoleposti, jestliže to dovolíte. Máte namířeno k uvědomělé proměně, kterou můžete vidět ve své kultuře, jestliže to dovolíte. Jestliže použijete selský rozum, začnete se ptát těch, kteří vám předkládají špatné zprávy každý den a potom odcházejí s penězi ve svých kapsách, protože už si vydělali.

 

Je čas ke změně, je čas ke  shovívavosti, k rovnováze, pravdě a naději. Toto jsou věci, které mohou vzejít  z těchto problematických časů této planety právě teď.

 

Já jsem Kryon a miluji lidstvo, z dobrého důvodu. Jste právě tam, kde byste měli být. Vydržte.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com –  Starseed’s Journey – 3  – MP3 –  13:08 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana B. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět