6-2020 Kryon

Bariéry a filtry 1 – Strach

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v New York City, New York, 6. června 2020

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tomuto shromáždění zde v New Yorku předáme sérii čtyř channelingů, a toto je první z nich. V této době, v těchto chvílích budeme mluvit o něčem, co vám bude připadat, že jsme se o tom už zmínili dříve, ale ne tak detailně, jak to uděláme nyní. Budeme mluvit o bariérách a filtrech.

 

Nejprve bych ale rád řekl něco k aktuálním událostem. Vzhledem k tomu, že tyto channelingy bude možné poslouchat a seznámit se s nimi v mnoha dalších letech, mohli byste teď říct, že poselství o aktuálních věcech pak už nebudou aktuální. Avšak tyto současné události, drazí, nebudou zastaralé, protože jsou revoluční. Mnoho lidí sleduje bouře nepokojů a nespokojenosti ve vaší zemi (USA) a ve vašich městech, od západu napříč k východnímu pobřeží a dokonce i v ostatních zemích světa. Vidíte něco, co se už stalo i dřív, a můžete říci: „Tady to znovu přichází, pořád ten stejný starý příběh, stejné téma, stejný problém.“ A někteří řeknou: „No, však se to zas uklidní a vrátí zpátky k tomu, co bylo předtím.“ Ach ne, drazí, už se to nevrátí!

 

Co vám chci dnes za chvíli, ukázat a sdělit je téma, které je tomuto velmi podobné. O co vlastně jde u těchto demonstrací? Předám vám něco, o čem můžete přemýšlet. Miliony lidí viděly nevhodnou smrt jednoho muže (Afroameričana George Floyda 25. května 2020 při policejním zákroku – pozn. překl.). A říkají: „Už je to tady zas. Nikdy to nepřestane. Kdy se z toho konečně něco naučíme?“ Jsou tu demonstrace a někteří lidé říkají: „No, zdá se, že to je přehnaná reakce. Najednou je tolik demonstrací a konají se po celém světě. Co je tentokrát jiné?“ Chci vám říct, že ti lidé nedemonstrují kvůli jednomu mužiVyjadřují frustraci lidstva z toho, že ještě nedospělo. Je to frustrace lidí, kteří říkají: „Opravdu jsme ještě nedospěli natolik, abychom překonali tento bod?“ Je to zklamání spojené s intuitivním pocitem, že tato planeta začíná růst a dospívat skrz tento druh věcí, které jste schopni vidět, dělat a pracovat s nimi a zlepšovat se. Je to skutečně demonstrace proti hlouposti těch, kteří s vámi nerostou a nedospívají. Frustrace vyjadřuje: „Jako lidská rasa bychom měli být lepší.“ Existuje však také semeno, které tu nikdy předtím nebylo a říká: „Jsme lepší než to, co v současné době vidíme. Jsme lepší jako lidstvo, jako země.“ Frustrace zní:„ Proč tu pořád přetrvává problém rasismu? Co bychom mohli udělat?

 

Co je třeba udělat, abyste zajistili vývoj v mnoha oblastech, které někteří z vás vidí a cítí, zejména v oblasti bezpráví vůči ženám? Říkáte: „Můžeme to dokázat, zvládnout. Už to začínáme vidět.“ To je to, co se právě děje. Nejde o jednoho muže v jednom městě, nejde o jednu konkrétní událost, ale o celý obraz frustrace.

 

Jak se to tedy bude odvíjet do budoucna, jak to bude vypadat za deset nebo patnáct let? Řeknu vám to, protože někteří z vás se nad tím později usmějí a řeknou: „Podívejte se, co se stalo. Podívejte se, co se poté stalo. Nikdy předtím se to nestalo. Nevrátilo se to do původního normálního stavu, protože se věci začaly měnit.“ Ano, budou se měnit. Tato planeta začíná růst, dospívat. Jste uprostřed pandemie a to znamená, že se všichni po celém světě díváte a sledujete jeden druhého. To není něco, co by se dělo jen na jednom místě, děje se to po celém světě. Naposledy se takto na sebe všichni dívali za války. Uvědomujete si, že tentokrát jste schopni urovnávat a řešit věci, dívat se na sebe a spolupracovat bez války? To samo o sobě by vám mělo napovědět, že tu je nový normál. Tato série channelingů se bude zabývat novým normálemstřetávajícím se se starým normálem. Existují bariéry a my probereme čtyři z nich s jejich atributy a scénáři. Začínám nejznámějším tématem, které všichni znají a o kterém hodně mluvíme.

 

Budeme mluvit o bariérách a filtrech a já vyslovím premisu, o které jste možná nikdy předtím neslyšeli: Ta bytost, kterou jste, ta duše, kterou jste, přichází na tuto planetu už jako dítě plně aktivovaná. To znamená, že budete mít úžasné dovednosti, schopnosti, aniž byste v nich byli vyučeni. Dokonce i to místo, kde hledáte intuitivně Boha, je vloženo do vašeho nitraA to je pravý opak toho, co vám bylo řečeno, kvůli čemu máte pocit, že jste se narodili na velmi nízké úrovni. A pokud se chcete dostat výš, musíte se posouvat krok za krokem, učit se to či ono, stát se tím nebo oním. Pokud jste duchovně zaměřeni, možná vám říkali, že musíte vystoupat po schodech nahoru, aby se na vás Bůh podíval a poznal vás.

 

Co když vám řeknu něco, co neočekáváte. Jste na to připraveni? Přicházíte na tuto planetu plně aktivováni. Všechno už v sobě máte a je jen potřeba odhalit, co v sobě nesete, projít závojem, který to skrývá, abyste si to všechno aktivovali. Člověk je navržen tak, aby žil téměř 200 let, možná 300 let. Omlazujete se, každá tkáň ve vás se do určité míry omlazuje. Kdybyste měli systém, ve kterém by se vaše telomery pravidelně nezkracovaly, nestárli byste. Pokud byste nestárli, nebo kdybyste mohli zpomalit proces stárnutí na zlomek toho, co je dnes – jak dlouho byste tady mohli být? 200 let, 300 let? Odpověď zní Ano. Zeptejte se vědce nebo lékaře: Pokud se telomery nebudou zkracovat, jak dlouho budeme žítZkracování telomerů, drazí, je něco, co jste vytvořili. Vytvořili jste to energií, kterou jste vyvinuli. Věděli jste to? Souvisí to s vědomím. Nebuďte překvapeni, pokud v budoucnu budete žít déle. A věda řekne: „Nevíme, co způsobuje ten rozdíl. Nezdá se, že by to bylo jídlo nebo tak něco, ale najednou máme určité lidi, kteří žijí mnohem déle, než jsme si kdy mysleli. Podívejte se, jak vypadají – nestárnou. Něco v tom musí být.“ A začnou to hledat a najdou to: „Páni, omlazují se!“ Stane se to, uvidíte to a objeví se to ve zprávách. A stane se to proto, že se vědomí začíná zvyšovat.

 

Avšak nemůže se zvýšit, dokud budete mít hlavní překážku - strach. Můžete se zeptat: „Strach z čeho?“ A odpověď zní: Ze všeho! Od té doby, co jste se narodili, co jste se dozvěděli o pravidlech, jak se chovat, jak být a jak žít svůj život, aby se nic špatného nestalo. I dítě, které je povzbuzováno, aby bylo vším, čím může být, stále vidí strachy dané kultury, strachy vašich šéfů, vaší vlády, vašich partnerů, ať už je to cokoli. Tak daleko jste zašli.

 

Tento strach souvisí také s dalším problémem - s nedostatkem sebehodnoty. Představte si, že dítě vyrůstá ve vaší kultuře a je uvedeno do vaší spirituality. Navštíví určitou budovu, bohoslužbu, a první věc, kterou slyší: „Narodil ses hříšný. Nejsi nic, dokud neuděláš něco, abys byl hodnotný. Bůh se na tebe ani nepodívá – nejsi toho hoden.“ A dítě jde domů a vidí, že tomu věří i jeho rodiče. To je strach z Boha, který ve vás vycvičili. Nedostatek vlastní hodnoty je společný celé planetě. Ale říkám vám, že s rostoucím vědomím zvítězí pravda - že vás milující Bůh stvořil a dal vám duši, která obsahuje radost, moudrost, soucit, péči a poznání vesmíru a nese vaše jméno. A tento Bůh vás nebude trestat. Udělali byste to svým dětem? Pravda vždy byla a jeJste oprávněni, zmocněni, každý z vás! A jakmile si uvědomíte tuto úžasnou pravdu, vaše sebehodnota se začne zvyšovat a zvyšovat - protože je to hodnota vyššího já, drazí, není naplněná vaším já, ale je naplněná velkolepostí slávy Stvořitele. A tato sláva Stvořitele vám dává všechny atributy moudrosti a chování, které v tomto světě chybí, které nevidíte, ale víte, že existují. Představte si frustrace, které zažívaly a zažívají civilizace na této planetě, když to začnou poznávat, a říkají: „Jsme lepší, než tohle.“  Nyní cítí a vědí to: „Jsme lepší.“ Nemusíte věřit dětským báchorkám a nemusíte nutně souhlasit se vším, co vám bylo řečeno ve starší energii. Vaši rodiče pravděpodobně udělali to nejlepší, co mohli. Ale teď jste v jiné energii.

 

Filtry

Představím vám něco úplně nového, o čem jsem dřív nemluvil. Filtry jsou nyní jiné. Vezměme si jako příklad různé filtry, které používáte v každodenním životě, k odfiltrování věcí, které nechcete. Například máte ve svých ventilačních systémech filtry, které zachycují věci, které byste neměli dýchat. Při vaření jsou k dispozici filtry, které také shromažďují vše, co ve svém jídle nechcete. Takže existují různé typy filtrů. Jedním z nejlepších filtrů v životě, který nikdo z vás skutečně nechápe, jak jej používat, je vyšší vědomíKdybyste pochopili jeho sílu a moc, pravděpodobně byste byli schopni postupovat rychleji vpřed s tím, co se právě teď snažíte udělat. Kolik z vás se stále bojí? Nezvedejte ruce. Je to doba, kdy se objevují nové druhy strachu a obav.

 

Žádám vás všechny, abyste zvážili, zda si chcete nainstalovat filtr. Tohle je jeden z filtrů, o kterých budu v této sérii mluvitJedním ze strachů je strach z věcí, které nejsou pravdivé, které jsou negativní a které vzbuzují strach. Mohli byste říct: „Drahý Duchu, chci ve své velkoleposti rozpoznat věci, které pro mě nejsou dobré. A pokud se objeví, chci, aby se žádná z nich nedostala přes filtr do mého života. Drahý Duchu, odfiltruj je nebo mi umožni vidět, jakmile se začnou objevovat negativní věci nebo mi je budou ostatní lidé říkat, včetně mé rodiny, kolegů z práce nebo skrz média. Kéž jsem schopen je jasně vidět a prohlašuji, že nenechám teď nic z těchto věcí ve své mysli.“ Je to filtr proti všem negativním věcem, které jsou nepravdivé nebo které obsahují předsudky či nějakou agendu a které by chtěly proniknout do vašeho života a změnit vaši velkolepost, jíž jste. Představte si to fyzicky, pokud chcete, jak jsou tyto věci zachyceny a vyřazeny filtrem, abyste mohli stát zpříma a vidět krásné věci, aniž byste byli zavaleni negativitou jiných lidí - a to ani v rozhovoru, kdyby vám ze zvyku chtěli říkat: „Ach, to se nikdy se nestane, nikdy to tak nebude. Však uvidíš, co se bude dít dál.“

 

Pak je k dispozici filtr obětiNejste obětí této planety, ale tvůrciTento filtr odfiltruje všechny tyto negativity, takže budete moct v noci dobře spát, relaxovat, nadechnout se a prohlásit: „Jsem stvoření Boží. Nejsem tu proto, abych přijímal, toleroval nebo vytvářel negativní věci. Místo toho jsem tady kvůli laskavosti, protože kamkoli půjdu, tam bude radost, porozumění, moudrost a zralost. A aby to tak bylo, nedovolím, aby se do mě tyto negativní věci dostaly. Poprvé je od teď začínám rozpoznávat.“ Uvidíte to. Věci se ve vás najednou začnou odhalovat vědomým způsobem, že nejsou správné, a vy pak můžete někomu říct: „Odkud jsi to vzal? Tohle není pro mě. V tuto chvíli jsem se rozhodl, že nechci takové věci slyšet. Právě teď zaujímám svou vlastní pozici. Promiň, miluji tě, ale teď o tom nechci mluvit.“ Existuje mnoho způsobů, jak něco odmítnout, nebrat v úvahu, a ostatní se to z toho poučí. Možná nechcete slyšet nejnovější klepy, pomluvy, které jsou vždy negativní, které mohou být naplněné strachem nebo možná i něčím horším.

 

Toto je filtr - jste připraveni jej nainstalovatProtože jakmile dáte svolení, všechno se začne měnit. Je to nový nástroj v kombinaci s vaší innate, který dokáže rozpoznat během několika sekundJe to pro vás to pravé nebo ne? Je to úměrné vaší velkoleposti, nebo ne? Je to dobrý filtr. A ta bariéra, která vám brání v aktivování všeho, čím jste, se rozpustí. Tohle je první téma, vrátím se.

 

Učíme tyto věci, protože je pro ně vhodná doba. Kryonova poselství začínají být aktuální, protože jste nyní v posunu, který jsme předpověděli.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Barriers & Filters 1 – Fear – MP3 –  32:23 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět