6-2020 Kryon

Bariéry a filtry 2 – Kultura

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v New York City, New York, 6. června 2020

.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je druhá část série channelingů, kterou jsme nazvali Bariéry a filtry. Představuje to, co vás odděluje od pravdy. Představuje všechno to, co vám brání, abyste pokročili vpřed a přitáhli si do svého života vše, co vám patří.

 

V první části jsme zmínili, že lidé se rodí velkolepí. V tom je zahrnuto opravdu všechno. Co jim brání v tom, aby přijali svou nejčistší podobu nebo pokročili vpřed, je temnější energie, která vždy byla na této planetě či až dosud přetrvávala, teď se však začíná rozpouštět.

 

Temná energie není žádné spiknutíJe to termín, který používáme pro nižší vibraci vědomí. Existuje spousta věcí, které vám brání v elegantním vyjádření vaší zralosti jako člověka. Pokud byste dokázali „vymést“ všechny ty věci, které jsou nevhodné, pak by skrz vás prozářilo světlo pravdy. Zeptáte se: „Co je pravda?“ Pravdou je, že každý člověk je stejný jako ti ostatní. Že touhy a přání každého jednotlivce jsou ve skutečnosti stejné. A to opravdu jsou.

 

To, co chcete pro své děti, co chcete pro sebe, mír, po kterém toužíte, dokázat si obstarat jídlo, které potřebujete, snažit se žít správně na této planetě, to chcete všichni. Všichni. Proč to tedy není jasnější? Kam se poděla sounáležitost, jednota, o které mluvíme? Předám vám jednu z největších společných věcí, je to číslo dvě a nazvu ji Kultura.

 

Jednou z největších překážek pravdy je to, co vás učili ve vaší kultuře. Možná si pomyslíte, že to nemůže být pravda. „Jak by mohla být (kultura překážkou), Kryone? Moje kultura je dobrá,“ můžete namítnout. Jakkoli si myslíte, že to tak je, každá jednotlivá kultura byla vytvořena na základě určitých atributů v historii. Každá kultura. Dokonce i nejnovější kultury na planetě mají nějakou historii. A tato historie není vždy nejlepší, protože je to historie nízké energie. To, co vás učili o vás, o vašich sousedech, o ostatních, to všechno je založené na kultuře. Myslím, že chápete, kam tím mířím.

 

Právě teď to poslouchá alespoň jeden Izraelec. Pojďme se tedy na chvíli vypravit do Izraele a promluvit si o tom. V duchu vás vezmu do vzdálené země, kterou však všichni znáte a víte, co se děje na Středním východě, co se tam děje už velmi, velmi dlouho. Pojďme si o tom promluvit velmi osobním způsobem. Řekněme, že jste v současné moderní době IzraelcemCo víte o PalestiněVíte ve skutečnosti jen to, co vás učili. Od vašeho raného věku vám říkali o Palestincích, že je můžete potkat každý den, že jsou ve vaší zemi a žijí vedle vás. A postupně se dozvídáte vše o zbytku příběhu, kdo komu co udělal, kdo měl pravdu, kdo se mýlil, jací jsou a jací nejsou. Pravděpodobně se učíte už roky předtím, než se někdy setkáte s Palestincem, co můžete očekávat. Není to tak?

 

V okamžiku, kdy se s ním skutečně setkáte, jediná věc, na kterou pomyslíte a která vám proletí hlavou, je to, koho že jste to potkali. Nepomyslíte na něj jako na člověka, kterého jste potkali tváří v tvář, ne jako na člověka s jeho potřebami, s vašimi potřebami, ani nepomyslíte na touhy a přání, které oba máte pro své děti. Proletí vám hlavou jen to, co vás učili. A mimochodem, samozřejmě vás učili, že mu nemáte důvěřovatVychází to z vaší kultury, ne z vašeho srdce. Nepochází to z ničeho jiného než z historie a ta už je minulostí.

 

Palestinci, pravděpodobně právě teď neposloucháte tento program, protože možná ani nemůžete. Možná to uslyšíte později. Co vás od narození učí o Izraelcích? Dlouho předtím, než se s nějakým setkáte tváří v tvář a budete s ním mluvit, dlouho předtím vám budou celé roky vyprávět o rodové linii, kdo komu co udělal, koho byste měli mít rádi a koho ne, komu byste měli důvěřovat a komu ne – to vše na základě vaší historie a agendy. Dávejte si na ně pozor, že?

 

Jaká je naděje, když se nakonec setkáte tváří v tvář? Jaká je naděje? Jaká může být naděje, když jen dojde k vzájemné výměně toho, co vás učili? Jaká může být naděje, když se navzájem nenávidíte ještě dřív, než se vůbec setkáte? Kam to může vést dál a jak dlouho to už trvá? A odpověď je: Od té doby, co to začalo. Nezlepší se to, pokud se budete předem učit, koho máte mít rádi, kdo jsou, jací jsou. Kultura je bariérou vědomé zralosti a pravdy na této planetě. Opravdu je. Něco vám řeknu a nebude se vám to líbit, Izraelci a Palestinci. V tuto chvíli existují dvě děti, které právě teď zrovna nežijí ve vašem sousedství a které mají absolutní potenciál to všechno vyřešit. Dvě děti, kterým je méně než šest let.

 

Víte, Palestinci a Izraelci, co vám právě teď brání v tom, abyste to udělali sami, i kdybyste opravdu chtěli? Protože pořád máte vládu staré energie vycházející z minulosti, která stále jen přehrává starou historii, o které jste se učili. Dvě šestileté děti, které se pravděpodobně jednoho dne setkají, potřesou si rukama, obejmou se a ohlásí začátek míru na Středním východě„Ach, Kryone, opravdu musíme čekat tak dlouho?“ Možná ano. Ale buďte si vědomi toho, že si budete do politických funkcí volit stále více mladých lidí. „Ale to potrvá ještě 20 let, že?“ To se může změnit. Mohlo by se to změnit už teď, protože populace na obou stranách je připravena podívat se na sebe soucitně, vymazat historii a hledat řešení, na která dosud nikdo nepomyslel. Je těžké oprostit se od historie, když vám bylo řečeno to či ono. Je těžké vymazat historii, když vám pořád říkali, koho máte nebo nemáte mít rádi nebo kdo komu co udělal.

 

Američané, posloucháte? Do jaké kultury patříte? Jste celý kontinent, takže bych se raději zeptal, do kterého státu, do které oblasti, patříte od narození. Co vás učili o ostatních, než jste se s nimi vůbec setkaliCo vám rodiče říkali, na co si máte dávat pozor? To je kulturní bariéraA není přiměřená míře zralosti, která se právě začíná objevovat s vědomím na planetě. Mluvil jsem o tom ráno. To je ten důvod, proč se dnes projevuje frustrace. Proto v ulicích panují takové nepokoje kvůli všemu, co se děje, protože jste lepší než to a víte to. Mezitím se mělo zvýšit vědomí. U mnoha z vás se zvýšilo. Proto jste tak frustrovaní, protože stále existují oblasti, kde se to nestalo a kde tomu nevěnují pozornost. A už toho máte dost, protože víte, že tato planeta míří k vyspělejší a soucitnější společností. Víte to. Důvodem té frustrace je: „Proč to trvá tak dlouho? Kdy se to konečně zlepší?“

 

Pojďme spolu konečně vytvořit řešení, drazí. Jasnější myšlení převáží. Zralost a moudrost se spojí a řeknou: „Co můžeme udělat, co už se nebude učit? Co můžeme udělat, aby rodiče automaticky neučili své děti, koho nemají mít rády?“ Tahle kultura se stále staví do cesty veškeré pravdě. Stojí v cestě soucitu a zahání lásku. A možná právě teď je čas na změnu. A tato změna, drazí, bude soucitnější skupinou, která bude nejen vést zemi, ale začne to i prosazovat. Nastal pro to čas a není to zas tak obtížné. Až budete chtít tyto věci jako populace, jako celá populace, nejen jako jednotlivá skupina, pak se věci změní. Dosáhli jste bodu, kdy chcete totéž jako kultura a populace. Tohle se změní. Dejte svým vládám najevo, že to je to, co chcete. Udělejte z toho tu nejdůležitější věc, že to je to, co chcete: zralost, dospělost!

 

Možná ve stejnou dobu své vládě sdělíte, že chcete, aby trávili víc času tím, že budou dělat víc věcí pro vás, než se dohadovat mezi sebou. Možná je čas některé věci napravit. Možná, jen možná, je to v tuto chvíli důležitější než to, abyste se dostali z pandemie, protože bude spousta rozhovorů, které uslyší spousta lidí, kteří by je normálně neposlouchali, neboť jsou příliš zaneprázdněni. A teď nejsou. Takto se objevuje koherence (soudržnost), když se dostatek lidí v určité kultuře rozhodne pro změnu, pak se to stane. Už jste to dříve viděli.

 

Jaký je ten filtr, který jsem popsal, že by k tomu napomohl? Pamatujte, že filtr v tomto popisu souvisí s odfiltrováním těch věcí, které stojí v cestě pravdě. Jen si na chvíli představte, že máte schopnost oprostit se od toho, co vás učili. Jinými slovy: filtr, který promlouvá k vaší innate (vrozené moudrosti těla) tak, že ty červené signální praporky mohou přestat vysílat, jakmile si začnete uvědomovat, že to, co vás učili jako kulturně podmíněné, vůbec nemusí takové být.

 

Myslíte si, že je to možné? Odpověď je, že to je jeden z vašich nových nástrojů, které máte – schopnost rozpoznávat pravdu. Už jsem vám o tom říkal. Můžete stát vedle někoho, koho jste nikdy předtím nepotkali, a rozpoznat, co je jeho záměrem. Můžete se postavit vedle něj a zjistit, zda je to někdo soucitný, jestli vás má nebo nemá rád, bez ohledu na to, jak vypadá nebo jak je starý. Říká se tomu koherence (soudržnost)Můžete být v koherenci se srdcem jiné bytosti na této planetě, ať už je to zvíře nebo člověk. Koherence je taková, je univerzální. Víte to všichni, kdo máte domácí mazlíčky, které milujete, víte to.

 

Rád bych, abyste o něčem přemýšleli. Co se zvířata učila, když vyrůstala? Odpověď zní: nic. Bezpodmínečně nic. Když jste jim dali najevo svou lásku, neptali se: „Ach, co jsi vlastně za člověka?“ Viděli jen vaše srdce. Víte, že mám pravdu. Tohle je koherence ve své nejčistší podobě. Existuje i mezi lidmi, pokud dokážete odvrhnout to, o čem si myslíte, že víte, nebo co vám říkali rodiče nebo co vás učili ve vašem regionu. Není to pravda.

 

Používejte filtr následujícím způsobem: „Drahý Duchu, dej mi schopnost rozeznat pravdu od toho, co mě učili. Dej mi znamení, abych to mohl vidět. Nechť ke mně innate začne promlouvat v mém každodenním životě, jak budu potkávat lidi, abych je mohl poznávat podle jejich srdce a ne podle toho, jak vypadají, ne podle toho, co mě o nich učili. Abych se s nimi mohl setkávat a chápat, že jsou stejní jako já, že mají duši, stejně jako já, že chtějí stejné věci jako já. A že žádné informace pocházející z mé kultury už nikdy nebudou stát v cestě lásce, soucitu nebo moudrosti.“

 

Myslíte si, že je možné odnaučit se, co jste se naučili? Někteří namítnou: „Jelikož v mozku není žádné tlačítko „delete“, zůstává v tom člověk zaseknutý.“  Říkám vám, že v této nové energii už v tom nejste zaseknutíJsou tu energie, které se ve vás rozvíjejí, zejména u právě teď narozených dětí, které vám opravdu budou klást otázky, pokud jim budete říkat, koho mohou nebo nemohou mít rádyNenechte nikoho jiného, aby definoval vás ani ostatní kolem vás. Nenechte nikoho, aby rozhodovat o vás nebo o ostatníchNechte své srdce, aby rozpoznávalo, kdo je kdo! A nebuďte šokováni ani překvapeni, pokud zjistíte, že ostatní kolem vás jsou stejní jako vy, že chtějí totéž, co chcete vy, a že jste v koherenci s jejich srdcem.

 

Jaké to je poselství! Až skončím, nechci, abyste si mysleli: „Ach, to je hezké poselství, pojďme teď dělat něco jiného.“ Rád bych, abyste o tom přemýšleli, protože to je pravda dneška, pravda této doby, ve které se dnes nacházíte.  

 

Jedním z největších bariér míru na Zemi jsou kulturní dezinformace založené na staré a ošklivé historii, jež už nemusí pokračovat jako dřív. Jakmile použijete tento filtr: „Pomoz mi, Duchu, rozeznávat a dívat se za hranice toho, co mi bylo řečeno,“ možná se naučíte něco krásného. Včetně skutečnosti, že Bůh je větší, než vám dřív říkali. Jiné věci zase mohou být mylné a mohou být dokonce ještě větší, než to. To je dnešní poselství. Zítra budeme pokračovat dál.

 

Požehnaný je člověk, který to poslouchal srdcem a chápe hluboký dopad toho všeho.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Barriers and Filters 2 – Culture – MP3 – 37:12 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět