6-2020 Kryon

Bariéry a filtry 3 – Radost

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v New York City, New York, 7. června 2020

.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsem si dobře vědom, co se právě děje. Jsem si vědom těch, kteří to právě poslouchají, sledují (nebo čtou). Zejména jsem si vědom těch, kteří to sledují „v reálném čase“, jak byste to nazvali. Právě před sebou vidíte médium, které se otevírá pro mnoho dalších. Někteří to možná sledují poprvé a takového setkání by se fyzicky nikdy nezúčastnili. To byl ostatně plán těchto setkání (prostřednictvím YouTube – pozn. překl.) obecně, když začala. Publikum je tedy odlišné, často větší. A někteří poprvé sledují channeling. Je velmi zajímavé, jak vnímají to, co vlastně sledují.

 

Co se vlastně během takového channelingu skutečně děje? Někteří lidé vidí takovýto channeling poprvé. Možná byli jen požádáni, aby se na něj podívali. Teď kroutí očima, odcházejí z místnosti a říkají: „Tohle opravdu není nic pro mě. Je to docela hloupé.“ Vůbec si neuvědomují, že channelingy existovaly a existují jako způsob sdělování duchovních poselství od počátku lidstva. Přemýšleli jste někdy o tom, jak mohlo být napsáno tolik skutečně hlubokých, krásných a soucitných písem v tolika systémech víry po celém světě? Možná odpovíte: „No, sepsali je nějací muži nebo ženy.“ Opravdu? Když vezmete Písmo svaté, budete se ho držet a myslet si, že to je slovo Boží a budete podle něj dělat to, či ono, budete jej pročítat a zjišťovat, že jsou v něm hluboké myšlenky, krása, že je v něm pravda. Myslíte si tedy, že možná, jen možná, by to mohlo přijít z nějakého vyššího zdroje prostřednictvím jednotlivce, který to zapsal?

 

Poselství vám předáváme už tolik let. Do posvátných spisů, které v této zemi (USA) tak dobře znáte, zapisovali apoštolové, možná sedící ve vězení, nádherné věci při světle svíčky. A skrz ně, z vnějšku, mimo cokoliv, co by sami mohli napsat, přichází skutečné poselství Ducha – poselství lásky, moudrosti, soucitu -  a proudí přímo na papír před nimiTo je channeling, drazí, to je způsob, jakým se poselství předává. Nemusí to být nutně anděl, který se objeví a předá vám nějaká slova. Děje se to prostřednictvím lidí a vždy to tak bylo. Problém je, že tolik lidí řekne: „No, to bylo tehdy a teď je dnes. Nemáš povolení být apoštolem, nemůžeš to dělat.“ Odpovíme: „V jakém okamžiku, drazí, vás Bůh přestal milovat a předávat vám zprávy a slova? Kdy nastal ten okamžik, že vás „odříznul“?“ Co vám říkali, kdy došlo k tomu meznímu bodu, že už o vás Bůh nemá zájem? Nebo to nějak pokračuje, možná jiným způsobem, ne ve starodávné knize, ale možná den za dnem, nyní, protože Boží láska stále trvá, radost stále trvá.

 

Jsou tu jiní, kteří se na to podívají a řeknou: „Přicházíš jako autorita, už z tvého hlasu to poznám. Vždy to tak je, že je to autoritativní postava. Raději bych se ti měl posadit k nohám a poslouchat.“ Ale ne. Drazí, tohle vás učili, že cokoli, co přichází z druhé strany závoje, musí být důležité, důležitější než vy, možná dokonce jako otcovská postava. Raději se chovejte lépe, sedněte si a dobře poslouchejte. To však není pravda. Rád bych, abyste právě teď použili své srdce. Kdo právě teď mluvíPrávě teď, kdo to mluví? Dám vám odpověď, ať už tomu budete věřit, nebo ne: Je to člen rodiny, jenž zná vaši duši. Když nejste tady (na Zemi), drazí, bavíme se spolu šťastně v nebi. Je to metafora. Když nejste tady (na Zemi), jako celá rodina společně tančíme. Je to metafora. Jsem členem vaší rodinyNyní jste ve své 3D podobě, účastníte se vyjádření na planetě, procházíte mnoha problémy a těžkostmiPřišel jsem vám pomoct jako průvodceTo je to, co děláme v každém jednotlivém channelingu – jako průvodce, člen rodiny. Jako někdo, kdo vám položí ruce na ramena, na chvíli vás obejme a říká vám: „Miluji tě, miluji tě. Víš to? Miluji tě, miluji tě.“ V nebi není žádná autoritativní postava. Nikdo, před kým byste se měli klanět. To jsem já, zatímco s vámi mluvím prostřednictvím tohoto člověka tady.

 

Toto je třetí channeling série Bariéry a filtry. Dnešní poselství je velmi jednoduché, ale pro mnohé z vás nejvíc nepochopitelné. Vezmu vás na místo, které si možná pamatujete, možná ne. Dětství je zajímavé. Pokud jste prožili dobré a krásné dětství, pamatujete si je, rádi se tam vracíte a říkáte: „Kéž bych je mohl znovu prožít. Nebylo by to skvělé?“ Pokud jste měli špatné dětství, vše je zablokováno. Dokonce na ně nechcete ani pomyslet. Postoupili jste dál a nechcete se tam vracet. Avšak způsob, jak to má fungovat – a pro většinu z vás je to tak, že když jste byli dítětem, přemýšleli jste jako dítě, dělali jste „dětské“ věci; mezi tyto dětské věci patřil například tanec, kdykoli jste měli chuť tancovat, smích, kdykoli jste měli chuť se smát, a chichotat se, když nikdo nebyl poblíž – tomu se říká RADOST.

 

Vidíte děti, jak si spolu hrají a ani trochu se nestarají o to, co se děje ve světě. A když je sledujete, můžete si pomyslet, jak jste rádi, že jste dospělí, že nesete břemena a nebudete je s nimi sdílet, na to jsou ještě příliš malí, jen ať si hrají. A pokud opravdu tímto způsobem přemýšlíte – a možná máte pravdu v tom, že s nimi nesdílíte své břemeno – kdo vám však řekl, že až dospějete, budete muset nést břímě světa? Můžete odpovědět: „To přichází se zodpovědností. (Děti) nemají hypotéky, nemají práci. Nedělají si starosti o věci, které mě trápí. Je fajn, že si mohou hrát.“ Něco vám teď řeknu, drazí, to dítě stále existuje. Dítě, které si může hrát i v dobách nepokojů. Nazývá se to vnitřní dítě. Vnitřní dítě buď je, nebo není. Je to docela zřejmé – ve vás, ve vašich přátelích, ve vašich kolezích z práce. Je to zřejmé. Je vás mnoho, kteří jste se učili od svých rodičů a z toho, co jste viděli kolem sebe, že když dospějete, musíte odložit všechny své dětské stránky. Samozřejmě už nemyslíte jako dítě. Proto přestanete tančit nebo se chichotat, když není nikdo poblíž.

 

Ve skutečnosti si dáváte pozor a děláte všechno pro to, abyste nevypadali jako blázen. Musíte zachovávat vážný obličej, usmíváte se jen příležitostně, pokud je to vhodné. Když někoho potkáte, usmějete se, ale dáváte si pozor, abyste se moc nehihňali. Dáváte si pozor, abyste netancovali, víte, že by to bylo sotva přijatelné, jste přece dospělí. Takže hodně dospělých pořád pobíhá po světě s vážným výrazem, ať se děje cokoliv. Mohou se smát, když uvidí film, nebo něco jiného, co jim připadá zábavné a vyvede je z konceptu jejich osobnosti, ale pak hned zas nasadí vážný výraz. Tato bariéra, o které vám chci povídat, je absence radosti. Blokem je absence radosti.

 

Člověk byl stvořen, aby uvnitř sebe nesl Boha a veškerou radost, která s tím přichází. Být dítětem je přípravou na dospělost. Přebíráte zodpovědnost a to, co vás zjemňuje a udržuje v rovnováze, to, co dává vašemu životu smysl, to, na co se můžete spolehnout, když musíte přemýšlet o svých záležitostech, je vyrovnanost vnitřního dítěte. Ta vaše část, která bude tancovat, když se vám bude chtít, třeba i během pandemie. Ti, kteří se dokážou zasmát sami sobě, nebo dokonce se alespoň trochu chichotat a říct: „Vím, že to teď nevypadá dobře, ale mám v sobě něco jiného, co si mohu vyžádat. Je to radost, kterou jsem se naučil jako dítě a která tam stále je.“

 

A teď vám znovu něco řeknu, drazí, ať už tomu budete věřit nebo ne, o čem jsem už mluvil. Poslouchejte mě pozorně: Ti, kdo mají svou vnitřní radost, budou žít mnohem déle, než ti s vážným výrazem. Tak to je. Ti s vážnou tváří se budou přesně řídit pokyny. Podívají se na tabulky, jak dlouho mají žít, a přesně tak dlouho pak budou žít. Uvěří ve všechny věci, v které by dítě nikdy nevěřilo. Vaše vnitřní dítě mění vaši chemiiVaše vnitřní dítě mění vaši rovnováhu, způsob myšlení, mění vaše vědomí a pomáhá vám dostat se z problémů planety, například z těch, které právě teď máte.

 

Kam mezi ty dva typy lidí zařadíte sebe? Jste tím s vážným výrazem? Patříte k lidem, kteří se moc nesmějí? Mohu vám říci, že si toho lidé kolem vás velmi dobře všimli. Vsadím se, že ani vaši přátelé se moc nesmějí. Protože ti s vážnou tváří přitahují ty, kteří mají vážnou tvářA ti s vnitřním dítětem přitahují ty s vnitřním dítětem. Brzy si všimnete, jak se sdružují. Ti, kteří tančí a baví se, užívají si života, a ti, kteří jen stojí stranou, s vážným výrazem, a ptají se sami sebe: „Co se to s nimi děje, že se chovají jako děti?“ A ti, kteří se chovají jako děti a mají svou vnitřní radost, zůstanou tady na Zemi mnohem déle.

 

Je to blok. Možná jste o tom takhle ještě nikdy nepřemýšleli. Ale je to blok. A existuje filtr, který můžete použít i dnes, přestože jste jedním z těch, kteří nikdy nedovolili, aby jejich vnitřní dítě bylo součástí jejich životů, když dospěliMáte k dispozici filtr. Existují dokonce i lidé, kteří jsou hrdí na to, že nemají své vnitřní dítě. Můj partner se setkal s někým, kdo se nikdy neusmál, a můj partner se ho zeptal: „Kde je vaše vnitřní dítě?“ A on odpověděl: „Je tam, kam patří. Venku, pohřbeno na zadním dvorku.“ To byl člověk, který si myslel, že vždy všechno dává na správné místo, protože už byl dospělý.

 

Existuje na to filtr. Opět platí, že filtr je to, co brání vstupu nevhodných věcíTento filtr je jako bublina kolem vás, kterou si můžete začít pro sebe definovat. Sami si ji pro sebe můžete definovat. Tato bublina je něco nového a je to nástroj, jímž můžete změnit to, co k vám přichází a zároveň rozpoznávat, jak to odfiltrovat.

 

„Nedovolím, aby věci v tomto světě definovaly (vymezovaly) mé vnitřní dítě. Nebudu podléhat strachu, můj filtr odfiltruje všechny nevhodné věci a umožní, aby se skrz mě projevila radost a mé vnitřní dítě. Když budu chtít, budu se chichotat v nevhodnou dobu a nebudu muset nic vysvětlovat těm, kteří se na mě zlostně podívají. Protože můžu být šťastný člověk. Tento filtr je můj a budu vnímat věci, které mi přicházejí do cesty a které mohu změnit. Poprvé v životě uvidím sám sebe jako někoho, kdo by se měl možná více usmívat nebo víc smát. Uvolním se v náručí Boží s vědomím, že všechny ty zneklidňující věci v mém životě pominou. A čím víc se mé vědomí bude zvyšovat a čím radostnější budu, tím více mé světlo přiláká řešení všeho, co by mi mohlo způsobovat vážné starosti.“

 

Jste v energii, kdy to, co jste a co děláte, přitahuje světlo. Už jsme vám to říkali tolikrát, Adironnda vám často říkala, že pokud očekáváte potíže, určitě zaklepou na vaše dveřePokud očekáváte světlo, světlo zaklepe na vaše dveře! Vy řídíte a ovládáte energie, o kterých jste si mysleli, že je nikdy nemůžete ovládat. To je třetí channeling. Je velmi obtížné vysvětlit to těm, kteří to nemají, a tak bych si to přál.

 

Podívejte se ještě jednou na své vnitřní dítě. Vzpomeňte si, pokud to dokážete, jaké to bylo. Jaké to bylo, nemít žádné starosti. A převezměte si to a přidejte do svého života, alespoň na krátkou dobu, a budete žít déle, drazí, a pak do svého života přitáhnete ty, kteří chtějí to, co máte.

Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Barriers and Filters 3 – Joy – MP3 – 30:22 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět