6-2020 Kryon

Mýtus o strachu a obavách

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci konference Věda & Spiritualita 20. června 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu to zopakuji. Někteří lidé si myslí, že když někdo channeluje, vystoupí ze svého těla do takové míry, že ani neví, co se děje. Ještě horší je, že někteří lidé tvrdí: „No, když bytosti, které channelují, ať už jsou to andělé nebo cokoli jiného, předávají své vysoké poselství a vysoké vibrace, žijí ve svém vlastním světě, multidimenzionálním světě a nemají absolutně ponětí, co se děje na planetě.“ Odpověď je, že nic z toho není pravdaPravda je, jak jsem vám řekl dnes ráno, že vaše duše je spojena se StvořitelemA to znamená, že prostřednictvím vaší duše dochází ke komunikaci a tak přesně víme, čím procházíte. Víme, co se právě teď děje, když sedíte a posloucháte (tento channeling), ať už živě nebo později jako nahrávku. Na tom nezáleží. Duch vás zná.

 

Proto vám nyní sděluji následující: už jsme na konci semináře, na konci dne a pro některé z vás na konci několikadenní akce výuky a školení, různých věcí s vysokými vibracemi a meditací, jichž jste se zúčastnili a někteří z vás možná i uronili slzy. A někteří z vás řeknou: „Ach, je nám líto, že to musí skončit. Tolik jsme si užívali povznášející zprávy. Nevíme, co přijde dál.“  Řeknu vám, co nyní přijdedalší povznášející poselství (přijdou) od vás, z vašeho srdce, vaší duše, která nyní může – možná poprvé – jasněji komunikovat s druhou stranou závoje.

 

O čem to všechno je? Proč vůbec existuje channeling? Proč existuje takové učení, jako je toto? Odpověď zní: Toto je „sůl“, živná půda pro informace, které přijdouZnamená to začátek uvedení do vyššího vědomí na této planetě, které začne zvyšovat integritu a myšlenku jednoty. Alcazar už léta učí, že toho máte v sobě víc, než si myslíte. Existuje postoj, o kterém ani nevíte, že ho máte k dispozici – soucitný postoj k sobě a k ostatním, který zasahuje i do vaší duše. Čím více si uvědomujete, že jste zajedno se vším, tím více si uvědomujete, že tohle všechno není někde tam „nahoře“, ale že tohle všechno jste vy. Co kdybyste měli s těmi kolem sebe spojenectví, které je silnější, než jste si kdy uvědomovali? Ach, je toho ještě tolik, co bych vám mohl sdělit. Já jsem Magnetický Mistr a budu stručný. V tomto závěrečném poselství vám chci jen představit něco, o čem byste měli přemýšlet, nebo třeba ne, máte svobodnou volbu.

 

Nazývají mně Magnetickým Mistrem. Pojďme si tedy chvíli povídat o magnetismuUvědomujete si vliv magnetismu na vás, planetu, veškerý život, prostě na všechno na vaší Zemi? Uvědomujete si jej? Věděli jste, že vaše slunce má magnetické pole, které zase interaguje s (magnetickým) polem Země a že skrz něj skutečně přináší informace z planet? Věděli jste, že to tak funguje? Věděli jste, že vaše magnetické pole na této planetě je spojeno s vědomím (lidstva) a že se k němu vztahuje? Věděli jste to? Je to dokázáno. Věděli jste, že zemské magnetické pole mohou vnímat ptáci, zvířata a stromy? Přemýšleli jste někdy o tom, jak ptáci na zimu migrují na jih nebo čím se řídí velryby při své cestě tisíce kilometrů tam a zpět? Znají magnetismus. Mají vrozený vnitřní kompas. Věděli jste to?

 

Věděli jste, že i lidé mohou vnímat magnetismus? Prověřte si to, zjistěte si to. A přes to všechno, přes všechen vliv magnetismu na tuto planetu, včetně toho, jaké budou nové budoucí vynálezy, nové zdroje energie, nové pohony a všechno to, co vám magnetismus začíná přinášet a umožňovat, nedokážete ani vidět magnetické pole. Věděli jste to? Zeptejte se praktického lékaře, který se vyzná v medicíně: Mohou lidé vidět magnetické pole? Doktor vám odpoví: „No, existují důkazy, že je můžete vnímat.  Ne, na tohle jsem se neptal. Zeptáte se aktivního fyzika: „Pane fyziku, je pro vědu možné vidět magnetické pole?“ A on vám řekne: „No, můžeme vidět jeho reakce. Můžeme vidět, co dělá. To umíme docela dobře. Můžeme to jasně pozorovat na jeho siločarách, ale pole jako takové vidět nemůžeme. Nedokážeme je vidět.“

 

Jaká je nejvlivnější energie na této planetě od doby jejího vzniku? Odpověď zní: GRAVITACE. Věděli jste, že existuje vztah mezi magnetickým polem a gravitační silou? Dnes je to stále kontroverzní, zítra to bude fakt. Co tu postrádáme? Ptám se vás, co vám tady chybí? Odpověď zní: VŠECHNO. Nemůžete tyto energie kolem sebe vidět. Zatím je nemůžete vidět. Ale je toho víc. Co se stane, drazí, až se ve své vědě dostanete do bodu, kdy se pro vás stanou tyto věci viditelné, až budete moct vidět kvantovou energii? Povím vám to znovu. Najednou objevíte v lidské DNA kvantovou energii. A budete se ptát sami sebe: „Co to je? Proč to tu je? Co to znamená? Co to dělá?“

 

Kvantové vidění vám umožní vidět lidskou Merkabu, jež je nejblíže duši, jak ji kdy budete schopni vidět. A bude to tam. Jakmile tyto nástroje nasměrujete na člověka, vše se změní. „Co je to kolem lidí, o čem jsme nikdy nevěděli, a co by mohlo být kvantové?“ A když začnete zkoumat život jako takový, kameny, stromy, přírodu, uvidíte VŠUDE kvantová pole, která se vzájemně překrývají.  Až začnete zkoumat samotné magnetické pole na planetě, uvidíte, že se dotýká všeho ostatního. Pak se všichni zhluboka nadechnou a zašeptají: „Ach, neměli jsme tušení! Neměli jsme tušení. Neměli jsme vůbec tušení, že všechno je spojené se vším.“ Ve vědě, ne v ezoterice. Ve vědě!

 

Ale je toho víc. Nikdy předtím jsem o tom ani nemluvil. Ach, moji drazí, uvidíte to. Až se k tomu dostanete, až na to přijdete, bude to nový začátek, dokonce i ve vědeckých názorech, bude to nový začátek v myšlení. A je toho víc.

 

Byli jste někdy v jedné místnosti s někým, kdo byl rozhněvaný, naštvaný? Mohli jste to vnímat, že? Ať už se někdo zlobí na vás nebo na celý svět, můžete to vnímat. Ocitli jste se někdy na místě, kde vládne soucit? Seděli jste někdy v nějaké zemi před Mistrem, o němž je známo, že přitahuje soucit? Který jen tak sedí a vy jen toužíte sedět u jeho nohou a užívat si energii? Četli jste někdy o Mistrech v historii, za nimiž putovali lidé jen proto, aby si jim sedli k nohám a naslouchali jim? Jak si to vysvětlujete? Možná si myslíte, že v takovém člověku musela být určitá vibrující energie, která z něj vyzařovala. A v tom máte pravdu.

 

Šli jste někdy na nějakou akci, třeba do divadla, sedli jste si vedle nějakého cizího člověka a pak jste změnili místo, protože něco nebylo v pořádku? Měli jste pocit, že s osobou vedle vás není něco v pořádku natolik, že i vaše tělo vám dalo signál, abyste se přesunuli jinam? Někteří z vás vědí, o čem mluvím. Pojďme k věci. Logicky uvažující člověče, proč? Zažil jsi to, víš to. Proč? Ať už je to soucit nebo nerovnováha, řekli byste, že to jsou vibrace. Co když to nejsou vibrace? Co když se jedná o multidimenzionální kvantové pole, které je rozpoznatelné (identifikovatelné) ve svém soucitu nebo nerovnováze, které je vyzařováno vědomím člověkajenž je buď rozrušený, nebo láskyplný? Slyšeli jste to? A pokud to tak je, můžete to vidět.

 

Drazí, nyní vám poskytnu informace o něčem, o čem jsem nikdy předtím nemluvil. Něco jiného přichází a tím je vědecké hodnocení vědomí samotného – ať už je vyrovnané, nevyrovnané, soucitné, ustrašené nebo rozzlobené. Co kdyby se to všechno dalo změřit? Ti, kdo se podílejí na něčem, co se nazývá HeartMath  (inovativní technologie HeartMath ukazuje, že naše pocity a emoce ovlivňují nejen nás, ale i lidi kolem nás; zlepšení osobní koherence ovlivní koherenci na sociální úrovni, posiluje silnějšího týmového ducha a kreativnější řešení – pozn. překl.), se dotýkají jen špičky ledovce ve svých měřeních koherence (soudržnosti) mezi lidmi. Přicházejí věci, které vysvětlí vše, o čem mluvím. A pak už to nebudete moci popřít. Dosud to bylo ezoterické až do okamžiku, kdy se z toho stane věda. Co uděláte s tím, když lidé řeknou: „Vidím nebo cítím v tobě soucit“?

 

Lidé jsou schopni vnímat magnetické poleJsou tací, kteří se právě začínají rozvíjet do takové míry, že budou moct vnímat všechny vaše vibrace nebo vibrace kolem vás. Stanou se v budoucnu učiteli a Mistry. Drazí, pak už nebudete potřebovat channeling, protože budete mít v sobě, ve své vlastní buněčné struktuře, ve svém vlastním vědomí, schopnost podívat se na lidi a prostě vědět.

 

Už jste někdy slyšeli o „intuitivním léčení“?  Věděli jste, že existuje? Byli jste někdy v přítomnosti intuitivních léčitelů a pozorovali jste, jak v každém člověku – jednom po druhém – čtou, na kterých aspektech svého zdraví by měl tento člověk zapracovat? A ptáte se sami sebe: „Jak je to možné? Co to dělají?“ Řeknu vám, co dělají. Jsou v kontaktu s jejich vozítkem, jejich Merkabou, multidimenzionálním polem, jež v sobě obsahuje všechno. Všechno, dokonce i jejich Akášu. Takhle pracují s lidmi i „čtenáři Akáši“. Spojují se s Akášou osoby před nimi a mohou v ní číst. To je energie, o které nikdo nic neví, kromě ezoteriků. A pokud patříte k lidem na této planetě, kteří by se dnes nikdy ničeho podobného, jako je toto setkání, nezúčastnili, ani neposlouchali (nečetli) žádný channeling, pak se pro vás všechno změníProtože si najednou uvědomíte, že všechno, o čem mluvíme, co považujete za divné, nad čím kroutíte hlavou a považujete za tvrzení bez důkazů, se objeví rovnou ve vědeckých časopisech a budete si o tom moct přečíst. A co pak uděláte, když si uvědomíte, že mluvíme o něčem, co vnitřně vyplývá přímo z podstaty lidských bytostí? Jak se vyrovnáváte se strachem?

 

Chci vám ukázat něco, co už je v poli. Marilyn (Harper) dnes channelovala Adironndu. Muselo se to nahrát předem, nahrávalo se to včera. A co channelovala? Poslouchali jste pozorně? Mluvila o tom, že se ocitla ve tmě a jak v ní tápala, aby našla cestu. A přesně o tom můj partner mluvil chvíli před tím, než začala channelovat. Jak je to možné, když se předem nedohodli na tom, co budou předávat? Prostě jen channelovali. (Marilyn) channelovala poselství, které vám předal můj partner o svých zkušenostech. Jak to funguje? A to je přesně to, o čem mluvím. Tady je to poselství: Jste spolu tak propojeni, že víte, jaké problémy, potíže a pocity mají ti ostatníJste Mistři učitelé, drazí, věděli jste to? Každý z vás může pomoct lidem ve svém okolí.

 

Pojďme se teď konečně podívat na to místo, abychom to dokončili. Můj partner vnímal svou cestu skrz jeskyni. Vlastně vám však nedopověděl zbytek příběhu. K čemu je to dobré? Proč dochází k panice? Ze stejného důvodu, proč právě teď tolik z vás propadá panice, strachu, protože nevíte, co vás čeká, když ve tmě tápete podél stěny jeskyně. Tady je zbytek toho příběhu. Učí vás, jak se vypořádat s tím, co je nelogické. Strach nemá žádnou logikuJe prostě syrový a ovládne vás. Kolik z vás pociťujete strach právě teď, když posloucháte (nebo čtete) tuto závěrečnou část (channelingu)? A až skončí a možná nebudete mít žádná další povznášející poselství, žádný další den konference, co byste mohli poslouchat, abyste se rozptýlili, kolik z vás se dostane do tohoto stavu? Odpověď zní: To bude záležet na tom, co si z tohoto channelingu odnesete.

 

Šaman, který jako desetiletý procházel jeskyněmi ve tmě, říká, že to neudělal jen jednou, ale opakovaně. Protože v té době, kdy šamani procházeli výcvikem a dospívali, se učili ovládat, chápat a rozpoznávat syrovost strachu, a přitom si uvědomovat, že je to jen „papírový tygr“, nelogický, pošetilý a že se z něj mohou vymanit během vteřiny. Ach, vždycky tu je. Může to být velmi zásadní a převládající pocit, ale jen na okamžik. A pak řeknete: „Aha, vrať se na zadní sedadlo, strachu. Vím to lépe. Zůstanu silný a dostanu se z té jeskyně. Nevidím, co je o kousek dál, nevidím, co je přede mnou. Ale na tom nezáleží. Na tom nezáleží, protože JÁ TVOŘÍM SVOU VLASTNÍ CESTUsvou vlastní hojnost, svou vlastní laskavost, svůj vlastní klid a mír.“

 

Můžete tam, na to místo, se mnou jít? Protože to je váš odkaz, stará duše. Proto to posloucháte (a čtete), staré duše, abyste se naučili, jak to udělat. Musíte, protože jste obklopeni ostatními lidmi, kteří jeskyní jen bloudí a bojí se. Proč byste nemohli být tím hlasem ve tmě, který říká: „Mír s tebou. Následuj mě.“ Ukažte jim, že existuje světlo – svým soucitem, svým klidem, vyrovnaností a svým Mistrovstvím.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Moje poselství bude vždy stejné, jen (vyslovené) jinými slovy, jinými příběhy, a přesto stejné. Tady je. Drazí lidé, stvoření Stvořitele, jste velkolepí, narodili jste se velkolepí a vždy takoví zůstanete. Najděte to v sobě a staňte se tím, kým jste.

A tak to je.

Kryon

.
Zdroj: www.kryon.com – The Myth of Anxiety and Fear – MP3 -  min. 51:19

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět