6-2020 Kryon

Channelingy o uzdravení – 1. část

 

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v Raleigh, Severní Karolína, 27. června 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Mnoho lidí dosud nepřišlo na to, co se skutečně děje během channelování. Někteří z vás se velice zajímají o poselství, která slyšíte od channelerů, a stále je považujete jen za nějaký text, nějaké učení. Nejprve si píšete poznámky, později si to poslechnete a všechny tyto věci aplikujete ve svém životě. Tohle je jedna vrstva toho, co se děje během channelingu. Ti, kteří jsou víc naladěni na zbytek příběhu, chápou, že pokaždé, když je předáván channeling ze Zdroje, existují další vrstvy, které se zpřístupňují jednotlivým lidem podle toho, jak vnímaví vůči těmto vrstvám jsou. Některé vrstvy jsou prostě jen informace. Na tom není nic špatného, zajímat se o ně. Kvůli tomu lidé přicházejí, je to jejich život a vždycky chtějí něco víc.

 

Další vrstvy mají co do činění s energií. Co se tedy děje navíc mimo předávané informace? Nejprve vám chci říct, že existuje druhá vrstva informací. Takže možná jste jedním z těch, kteří si uvědomují, že poselství obsahují i jiná poselství, která nemusí být nutně předávána v jazyce, ve kterém mluvím (skrze svého partnera).

 

Třetí a čtvrtá vrstva souvisejí s energií. Co se děje během channelování, co nemá nic společného s mluvenými informacemi? Je možné, že by channeling vytvořil pole? Drazí, to je přesně to, co děláme, my všichni. To je přesně to, co dělá můj partner, co dělá Adironnda a spolu s ní všichni ostatní. Lidé poslouchají živě v publiku i na dálku, a dokonce i v retrospektivě, kdy to pole stále existuje, protože jde o multidimenzionální kvantové pole. Nazvu jej pole svolení. Toto pole umožňuje člověku vidět věci, které nikdy předtím neviděl, vnímat věci, které nikdy předtím nemohl vnímat, získat atributy, o kterých by nikdy nevěřil, že by mohly existovat. Někteří vidí barvy, někteří zažívají nejrůznější možné situace, někteří dostanou odpovědi. Někteří nekontrolovaně pláčou, protože konečně vidí lásku a uvědomují si pravdu o tom, co je Tvořivý zdroj v jejich vlastní duši. Někteří jsou ohromeni, protože konečně vidí a cítí nataženou ruku Tvořivého zdroje, o které jsme mluvili. Mají svobodnou volbou jeho ruku přijmout nebo ne, aby získali něco, co nikdy předtím neměli, a to je kontrola nad strachem, obavami a úzkostí. Někteří začnou chápat a cítit v této třetí a čtvrté, možná i páté vrstvě informací a v energii, která je předávána, že je toho mnohem víc a že to mění život. A pak je tu pár lidí, kteří sedí a vidí, že se vytváří pole, které dává svolení, a že každá buňka jejich těla říká: „Ach, tohle by mohl být ten správný čas na uzdravení, kvůli kterému jsem přišel.“ Je možné, že by channeling mohl vytvořit určitý kruh energie, pole, v němž by se lidé, kteří vstupují do tohoto kruhu i z velké vzdálenosti, změnili natolik, že by jim bylo dovoleno změnit jejich těla? Uzdravit se, i když předtím nechápali, jak by to vůbec někdy mohli udělat?

 

Čtyři atributy těla

„Kryone, kam tím vším míříš?“ Dělám to zřídkakdy, ale tyto čtyři channelingy, dva dnes a dva zítra, budou milníkem v životě mého partnera. Budu mluvit o uzdravení. Dnes vám povím o čtyřech atributech těla, které se konkrétně vztahují k uzdravení. V dnešním druhém channelingu identifikuji první dva atributy. V prvním zítřejším channelingu se budu zabývat dalšími dvěma. V posledním (čtvrtém) channelingu dám svému partnerovi nové pokyny, co by měl dál dělat.

 

Pro ty z vás, kteří to nyní posloucháte v jakékoli formě – ať už živě nebo (čtete) později – najdete místo, kde budou tyto channelingy uveřejněny společně, na webové stránce. Řekl jsem Leemu, že každý jednotlivý channeling by měl být přístupný celému světu zdarma. Najdete je zde: www.kryon.com (v českém překladu na www.kryon.webnode.cz - pozn. překl.) Takže si můžete poslechnout (v angličtině nebo přečíst v češtině – pozn. překl.) všechny čtyři channelingy, pokud budete chtít. Je to vaše volba. Teď jsem svého partnera vyděsil. Je možné, že by mohl pociťovat strach během channelingu? Odpověď zní ano, je to člověk, stejně jako vy. Možná netouží po novém úkolu, stejně jako vy.

 

Existují čtyři atributy lidského těla. Dva z atributů jsou zřejmé, jsou ve 3D a používají se neustále. Dva nejsou zřejmé, dalo by se říci, že patří do metafyzické skupiny. První atribut z těch čtyř nazveme chemie. To je jasné. Chemie je hlavní silou léčitelů, lékařů a zdravotnického personálu po celé planetě. Ve všech nemocnicích a všichni ti, kteří jsou (v medicíně) vyškolení, včetně těch, kdo jsou metafyzicky zaměření, musí rozumět chemii těla.

 

CHEMIE TĚLA

Nyní na vaší planetě platí zásada, že pokud chcete vyléčit nemoci, které máte, musí se pozměnit (upravit) chemie. Víte, o čem mluvím. Je to alopatická medicína, reaktivní medicína, nazývejte to, jak chcete. Něco z toho dokonce funguje velmi dobře, drazí. Učinili jste úžasné objevy. Ale stále máte systém, že když vyvinete tlak na jednu věc, něco jiného reaguje. Ve vašem těle je všechno propojeno. Nemůžete oslovit orgán nebo část chemie systému, aniž by něco jiného reagovalo. Vždy docházelo k tomu, že i ty nejmenší dávky, které jsou podány, vyvolávají vedlejší reakci. Tohle je chemie, možná ta nejvíc 3D část z těch čtyř atributů, které máte. Budu identifikovat část chemie ve druhém channelingu, o které možná nevíte, že je stále 3D. Dostanu se k tomu.

 

DĚDIČNOST

Druhý atribut se nazývá dědičnost a vy už přesně víte, k čemu se dostávám. Nejlepší lékaři se na vás podívají a řeknou: „Jaké nemoci měli vaši rodiče, o čem bych měl vědět?“ V současnosti disponujete znalostmi, že příčina nemocí často spočívá v dědičnosti genů. To, co se v minulosti stalo vašim sestrám a bratrům nebo vaší matce či otci, mohlo být přeneseno přímo do vašeho těla a vy můžete očekávat totéž. Souvisí to samozřejmě s chemií, ale z dobrého důvodu je to druhý atribut. Hned vysvětlím proč. Pro některé z vás je dědičnost rozsudkem smrti. Řeknete: „K čemu mi to bude, abych se vůbec pokoušel uzdravit sám sebe? Vím, že moje sestra na to zemřela, moje matka na to zemřela. Je to prostě zabudované do mé bytosti. Je to součást mé chemie, je to součást mé budoucnosti.“ Je to správně nebo špatně? Víte, co učím. Pokud se ale dnes vydáte na místo, kde se vyučuje 3D medicína a medicínský průmysl, řeknou: „Ano, protože to měla vaše sestra, protože to měla vaše matka, pravděpodobně to také dostanete. Taková je pravděpodobnost a není to dobré.“ Co budete dělat? Možná si necháte preventivně odstranit určité části svého těla, abyste nemoc nedostali? Zajdete tam nebo onam? Jedna věc je jasná, nikdo z odborníků vám neřekne: „Mimochodem, pokud chcete přerušit řetězec dědičnosti, můžete to udělat.“ Tohle neuslyšíte. Tyto první dva atributy jsou extrémně 3D. Jsou to ty, které dnes vidíte ve vaší konvenční medicíně.

 

AKÁŠICKÁ ŠABLONA

Teď budeme ezoteričtí. Další dva atributy patří velkolepým způsobem jen vám a v medicínském průmyslu se o nich nikdy nedozvíte. Jsou to atributy, které se dostávají do hry u léčitelů, kteří se možná účastní tohoto programu. Existuje mnohem více atributů než jen ty čtyři, drazí, ale všechny spadají do těch čtyř kategorií, které vám teď zmiňuji.

 

Třetí atribut se nazývá akášická šablona. Je to skutečně součást vašeho dědictví, ale vaše akášické dědictví pochází z minulých životů. Co jste si s sebou přinesli z minulých životů? Máte v sobě energii, která by mohla mít sklon k tomu zasáhnout stejné místo jako předtím, chytit stejné nemoci a reagovat stejně jako předtím? Je to možné? Odpověď zní: Samozřejmě, protože akášický záznam nese energii činů z minulých životů. Ti, kteří se dnes bojí vody, se možná v předchozích životech utopili. Co to tedy způsobuje? Vytváří to situace, kdy nechcete plavat nebo nechcete být blízko vody. Totéž se stane, pokud jde o anomálie chorob, které vás nutí dělat, myslet na věci, nebo jít na místa, kde jste k tomu náchylnější. Dokonce, i když se snažíte uniknout Akáše, občas do ní přímo narazíte.

 

Víte, o čem mluvím. Takže, pokud jde o to, co je vaše nemoc, musíte se podívat na akášickou šablonu. I když se vrátíte k atributu číslo dvě, což je vaše dědičnost, podívejte se možná na původ ve své Akáše. Je možné, že máte ve své Akáše něco zděděného, co nemusí být chemickým dědictvím? Můžete zdědit atributy, které jste už měli? Ano. To je důvod, proč se umělci opět stávají umělci a zpěváci opět zpěváky, protože tato energie se přenáší velmi silněStejně tak je to s predispozicí k nemoci. Co s tím uděláte? Budu o tom diskutovat zítra.

 

VĚDOMÍ

Čtvrtý atribut? Čtvrtý atribut je téma, o kterém jsem vždy mluvil a vždy mluvit budu. Budeme mu říkat vědomí. Je možné, že to, co si myslíte, může změnit předchozí tři atributy? Odpověď zní: Rozhodně ano! Je možné, že to, co si myslíte, může zhoršit atributy číslo jedna a číslo dvě? ROZHODNĚ ANO! Mluvili jsme o tom v posledních několika týdnech. Řekli jsme: „Rádi bychom vám představili hypochondra, který se obával tolika nemocí a všechny je chytil podle plánu. Skoro jako by ten hypochondr strávil tolik času strachem z nemocí, až si je k sobě přitáhl.“ Je možné, že vědomí to dokáže oběma způsoby? Je možné, že můžete přepsat šablony a změnit chemii? Odpověď je ano. Budu o tom zítra mluvit.

 

Chci vám říct, drazí, že jsem výslovně řekl svému partnerovi, aby tyto channelingy zpřístupnil zdarma a dal je volně k dispozici. Tím vám chci říct, drazí, že tyto čtyři channelingy budou k dispozici v jednom balíčku, který si můžete opakovaně poslechnout (nebo přečíst), pokud budete chtít. Těm, kteří to poslouchají (a čtou) později, chci říct, že totéž je možné i pro vás. Všechny tyto věci jsou součástí toho, co tvoří lidskou duši, nikoli toho, co je člověkem v přímém přenosu, ale toho, co je lidské navždy. A to je vám k dispozici.

 

Ve čtvrtém channelingu zadám svému partnerovi nový úkol, z čehož má obavy. Proto svému partnerovi říkám: „Neboj se.“ Ale nebude to pro něj tak snadné. Je velmi lidský, víte? (Kryon se usmívá.)

 

Toto jsou channelingy o uzdravení. Je v nich víc, než je na první pohled patrné. Přichází toho víc, než si myslíte. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

 

zdroj: www. kryon.com – The Healing Channels – 1 –  MP3 -  15:45

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Channelingy o uzdravení – 2. část

 

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v Raleigh, Severní Karolína, 27. června 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Toto je druhý ze čtyř channelingů, které nazýváme Channelingy o uzdravení. Začal jsem dnes ráno identifikací čtyř hlavních aspektů léčení v lidském těle. Je to poprvé, kdy jsem je spojil tímto způsobem. Když to shrnu, prvním aspektem byla chemie těla; to je velmi 3D motor. Druhým atributem bylo dědictví (dědičnost) od fyzických předků. Ten je také 3D. Třetím atributem byla akášická šablona. O tom si promluvíme zítra. A čtvrtým aspektem je prostě vědomí, o kterém budeme též mluvit zítra.

 

Ještě jednou říkáme těm z vás, kteří možná právě teď narazili na tento druhý channeling, že existuje místo, kde najdete všechny čtyři channelingy zároveň. Toto místo, jak jsme již dříve řekli, je webová stránka Kryona www.kryon.com (v češtině www.kryon.sebnode.cz – pozn. překl.)

 

Rád bych, aby můj partner pokračoval pomalu, abyste plně porozuměli konceptům, informacím, pocitům a energii toho, co vám sdělíme. Nemůžete diskutovat o těchto čtyřech atributech uzdravení, aniž byste nejprve dostali určitou informaci. Je to informace, která se na první pohled bude jevit jako metafyzická, možná dokonce metafyzickým způsobem technická. Bez této pravdy však nemůžete diskutovat o žádném z těchto atributů. Je to základní pravda. Je to pravda, která ještě nebyla prokázána, ale byla mnohokrát pozorována. Pravda, která se zdá nepochopitelná pro ty, kteří studují buněčnou biologii a medicínu. A přesto je to pravda, která bude teprve objevena a která všechno změní.

 

Ta pravda je následující: Vaše biologie, všechny tyto čtyři atributy jsou usazeny v jednom poli. Toto není pole vytvořené channelingem nebo zde přítomnými léčiteli. Je to pole, které již tělo má. Mluvili jsme o tom mnohokrát a mnoha způsoby. Jste, nebo nejste dokonalá a nádherná Boží stvoření? Pokud nechcete říkat slovo Bůh, mluvte o Tvořivém zdroji. Jste nebo nejste spojeni s božstvím Univerza? Většina z vás řekne: „No, mám duši, to znamená, že pravděpodobně jsem.“ A máte pravdu. Už jsme to říkali dřív. Většina planety věří v život po smrti. To znamená, že existuje silná víra, pocházející z „innate“ (vrozená moudrost těla), že až zemřete a biologická forma zahyne, něco zůstává. A to něco, co můžete třeba nazvat duší, zůstává určitým způsobem vámi, vědomím něčeho, co není v těle. Toto je jasné, konstantní a jednotné myšlení většiny planety. Více než 80% lidí věří v posmrtný život. Těch 80% znamená, že většina Země chápe, že máte duši.

 

Co to pro vás ve skutečnosti znamená? Když se ohlédnete zpět na starověké národy, jejich učení a výuku, zjistíte, že duše volně sídlí ve vozidle zvaném Merkaba. To je hebrejské slovo, které volně přeloženo znamená „jezdit“. Lidská duše jede v této Merkabě, která je popisována jako energetické pole, bublina, široká asi osm metrů. Toto jsou prastaré informace, které jsou známy velmi, velmi dlouhou dobu, a je to něco, co popisuje toto pole, ve kterém sedíte. Je toto pole opravdu 3D? Je vaše duše 3D? Řekli byste: „Ne, ne. Duše musí být multidimenzionální.“ A to je. Někteří dokonce říkají, že je kvantová. Sledujte mou logiku, drazí, protože toto je jádro všeho, co budu učit o uzdravení v těchto čtyřech lekcích. A to je tohle. Vaše tělo sídlí v poli jednoty, a to znamená, že jedna věc ovlivňuje druhou a ta ovlivňuje další a ta zas ještě další.

 

 

CHEMIE

Je možné, že i chemie, atribut číslo jedna, vašeho těla má multidimenzionální vlastnosti? Lidé, kteří tuto otázku položili a odvážili se ji otestovat, to několikrát skutečně prokázali a dokázaliJedním z prvních, téměř před dvěma desítkami let, byl ruský vědec Vladimir Poponin, který se při experimentu s DNA rozhodl použít fotony, světelné částice. V poli DNA pozoroval, jak tyto fotony dělají věci, které by nikdy dělat neměly. Uvědomil si, že to, co vidí, je světlo, které je multidimenzionální, může být na dvou místech zároveň a interaguje s biologií člověka, jako by biologie byla také interdimenzionální. Viděl to on, viděli to i jiní. My o tom učíme.

 

Takže první premisa všeho je, že vaše biologie, vaše jednoduchá chemie, samotná vaše DNA, má multidimenzionální aspekty a atributy. Pokud tomu tak je, znamená to, že dokonce i chemická vrstva, dokonce i 3D vrstva číslo jedna, na kterou lékaři vyvíjejí tlak a tah současnou chemií, dnešními léky, že i ta je multidimenzionální. Mohu se vás zeptat, zda používáte nějaké multidimenzionální nástroje, aby reagovaly s touto chemickou vrstvou? Vaše medicína nePoužívá 3D k tlaku na multidimenzionální zdroj a výsledkem, o kterém jsem vám dnes ráno řekl, je to, že u každého jednotlivého tlaku existují vedlejší účinky. Bez ohledu na to, co do těla vložíte, existují vedlejší účinky. S výjimkou něčeho jiného, co jste už objevili. Objevili jste to před stovkami let, a přesto jste z toho nikdy nevyvinuli univerzální pravdu. A tou je homeopatie. Zjistili jste, že můžete dodávat tinkturou sadu instrukcí do vrchní vrstvy chemie bez vedlejších účinků. Sady instrukcí, které jsou předány pouze v malém množství chemie, a přesto je tělo vidí, rozpozná a poslechne je. „Poslechne“ znamená, že dáte tělu instrukci a ono se jí bude řídit. Máte bolesti hlavy. Dáte tělu homeopatickou tinkturuTělo ji ve skutečnosti nemůže chápat jako chemii, ale místo toho ji vidí jako instrukci. Rozumíte tomu? Nevidí to jako chemii, ale jako instrukci a bolest hlavy zmizí.

 

Ve vašem chemickém těle je něco, co se nazývá inteligentní tělo, innateInnate je i v té chemické části. Je to inteligentní tělo, protože ho často používají i lékaři, kteří rozumí kineziologii, aby otestovali, co o sobě nevíte. Inteligentní tělo pracuje se svaly, které vám poskytují informace, které nemůžete získat žádným jiným způsobem. Najednou otevřete dveře, dokonce k vrstvě číslo jedna, která říká: „Podívejte se, základní 3D chemie není 3D. Musí být multidimenzionální, protože, jak se zdá, nealopatickým způsobem reaguje na sadu signálů, které jsou jí dávány.“ Co si myslíte o celé této myšlence inteligentního těla? Toto inteligentní tělo, drazí, vám bylo dáno, takže mu můžete pokládat otázky, protože ví víc než vy. Dotkli jste se jen povrchu toho, co ví.

 

Sada číslo jedna s názvem Chemie je mnohem větší a úžasnější než cokoli, co si dokážete představit. Musí být. Vrstva číslo jedna, zvaná chemie, je hnacím motorem těla. Je to hnací motor. Všechno startuje a zastavuje na základě tohoto motoru. Motor vás pohání vpřed, nebo ne, funguje, nebo ne. Nemůže fungovat jen částečně, protože to pak vede k selhání. Váš motor se neustále omlazuje, po celá desetiletí a desetiletí a desetiletí. Je to inteligentní motor. Je ještě chytřejší, než tušíte. Všechno začíná a končí tímto motorem, takže chemická vrstva je rozhodující.

 

Nyní začnete klást otázky. Co byste mohli udělat, abyste zadali instrukce pro základní chemický hnací pohon, které by to změnily? Tady je otázka pro ty, kteří pracují v homeopatii: Pokud dáte člověku tinkturu, lék, a ten člověk se uzdraví, můžete to vidět v chemii? Můžete mikroskopem odhalit vyléčení? Odpověď zní: Ano, opravdu můžete. Ano, můžete, protože motor je motor. Chemie se musí změnit, aby došlo k uzdravení. Například, pokud byste měli dát tinkturu na posílení imunitního systému, něco, abyste byli méně náchylní k nemoci, pokud byste udělali test, došlo by ke zvýšení počtu bílých krvinek? Odpověď je ano. Vidíte, homeopatie funguje. Mění chemii. Navzdory očekávání je homeopatie klíčem k pochopení sad instrukcí, které fyzicky mění chemii v těle. Takže všechno, o čem budu mluvit, co uzdravuje, by změnilo chemii. Musí. To je ten hnací motor.

 

Znáte lidi, kteří se uzdravili z nemoci? Znáte lidi, kteří prošli remisí do té míry, že nemoc zmizela? Máte přátele, kteří možná zažili božské uzdravení? A pokud zažili rychlé, božské uzdravení, když se podíváte na jejich chemii pod mikroskopem, došlo k její změně? Odpověď je: ano. Víte, božské uzdravení změnilo motor. Takže chemie, první vrstva, motor těla, bude vždy reagovat, bude se vždy měnit na základě zadaných příkazů. Až do teď, drazí, byly vaší sadou instrukcí pilulkyAle tyto pilulky nejsou ve skutečnosti sadou instrukcí. Jsou reaktivní. Chemikálie tlačí proti jiné chemikálii, aby pak změnila jinou chemikálii. Mnoho věcí se v tomto procesu mění, protože jak vidíte, existuje jednota pole. Když změníte jednu věc, ostatní věci se pohnou a další věci se změní.

 

Ale dovolte mi, abych vám sdělil něco jiného. Pokud zadáte správnou sadu instrukcí, které netlačí proti chemii, ale mění reakci, pak neexistují žádné vedlejší účinky! Je to KASKÁDOVÉ LÉČENÍ. Zapamatujte si toto slovo: kaskádové léčení. Pokud zadáte řadu instrukcí (příkazů), aby se tělo určitým způsobem posílilo, posílí se ve všech směrech, protože takto funguje motor, když mu dáte určitý typ chemie. Pokud je to vaše auto, poskytnete mu určitý typ nafty nebo benzínu nebo čehokoli jiného. Nevylepší se jen motor, celé auto běží lépe, lépe funguje, déle vydrží. Nejsou žádné vedlejší účinky. Takže co vám říkám, je toto: Budete vyvíjet sady instrukcí, které vyvolají kaskádové léčení, nikoli chemii, která proti sobě vzájemně tlačí a má vedlejší účinky, ale chemii, která mění svou reakci na sebe samotnou. Chemie, která mění reakci na sebe samotnou.

 

„Kryone, o čem to mluvíš?“ Zeptejte se osoby, která se vyléčila z rakoviny, co ukázal mikroskop? Odpoví: „Doktor řekl, že jsem bez rakoviny.“ – „Takže tím myslíš, že už tam není a že na ní sedí božský anděl?“ – „To je tak pošetilé, co říkáš!“- „Dobře, tak co jiného se ještě stalo? Samozřejmě, že to změnilo chemii! Nebyl bys naživu, kdyby tomu tak nebylo.“ Chci, abyste to pochopili. Všechno, o čem budeme mluvit, mění chemii, ale mění to také způsob, jakým chemie pohlíží sama na sebe.

 

DĚDIČNOST

Přejděme k druhé vrstvě, vaší dědičnosti. Pokud přemýšlíte jen ve 3D a nechcete mít s tímto poselstvím nic společného, řeknete: „Geny jsou geny, geny nemůžete jen tak změnit, vždy tu budou. A pokud máte sklon k nemoci, kterou měla vaše sestra, vaše matka nebo váš otec, pak tam stále je. Je tam, mění vaši buněčnou strukturu, vnucuje tendenci k náchylnosti. Náchylnost k nemoci znamená, že ji dostanete. Je pravděpodobné, že tato dispozice povede chemii k nemoci, jako tomu bylo u vašich příbuzných.“ Takže tuto dědičnost, která je velmi 3D, zkoumají lékaři veškerou možnou chemií, aby zjistili, jaký máte sklon chytit určité věci nebo určité věci rozvíjet.

 

Co jsem vám řekl, když jsme začali? Sedíte v poli, kde všechno reaguje se vším. Už jste zjistili, že homeopatie je sada signálů, které nejsou ve skutečnosti lineární, protože už nepodáváte chemii. Podáváte tinkturu, rozředěnou na tolik milionů dílků, které jsou velmi malé. Nemůže dojít k žádné chemické reakci, to je prokázáno. Proč se tedy chemie mění? Mění se, protože nějakým způsobem získala pokyny ze zdroje, který jste dosud nepochopili, neobjevili nebo opravdu nerozpoznali jeho význam.

 

Co když vám řeknu následující? Existují sady signálů, které mohou mluvit s tou částí vašeho těla, která souvisí s dědičností. Neodstraní to ten gen, drazí, protože ti, kteří dokáží spočítat geny, ti, kteří je dokážou rozpoznat, vědci, kteří by mohli říci: „Máte gen pro to či ono,“ potvrdí, že se to nezmění. Chemie se v tomto bodě nezměníAle co se změní, je reakce těla na ten genPrávě jste přepsali program! Je možné, že můžete přepsat program ve svém těle, ten program, který vám dává dispozici k nemoci? Kdybyste jen věděli, jak vaše úžasné tělo funguje. Všechno je naprogramováno. Funguje to určitým způsobem, protože to tak je naprogramováno jako část genomuTo, co můžete udělat, je vstoupit do něj a přepsat tento program.

 

 

Není to nijak pozoruhodné, drazí, ani záhadně nevysvětlitelné. Jednoduše změníte již existující šablonu programu„Kryone, nerozumím tomu, co říkáš. Říkáš, že když mám gen pro určitou nemoc, že mohu celou tu záležitost přepsat a pak na to neonemocním?“ Hurá, pochopili jste to. Ano, přesně tohle říkám. Takže dokonce i v prvních dvou vrstvách se dějí zázraky. A to jsem se ještě nedostal k aspektům tři a čtyři, ty přijdou na řadu až zítra. Už ty první dvě vrstvy obsahují zázraky, které čekají, až je objevíte. Ano, můžete to přepsat. Jak to přeprogramuji? Kryone, řekni mi, jak mám postupovat? Čím mám projít? 31 let vám dávám odpovědi na tuto otázku, knihu po knize, channeling po channelingu. Tam to všechno je.

 

Začíná to vaší vírou, přesvědčenímTo, co uznáváte a chápete ve svém mozku, se stává vaší realitou. Adironnda, která channelovala přede mnou, řekla totéž. Co si dokážete představit, to si můžete vytvořit. Co si myslíte, to změní výsledky. Říkali jsme to tolikrát, a nyní se to dokonce stává skutečností. Některé vědní obory si začínají uvědomovat, že ti, kteří si představují, že jsou vždy nemocní, onemocní, a ti, kteří si představují, že jsou vždy zdraví, nikdy onemocní. Proto říkají, že vědomí musí hrát určitou roli ve zdraví. Konečně to začínáte chápat. Ach, nehraje to jen tak nějakou roli, hraje to naprosto zásadní roli. Ale zatím jsme se tak daleko nedostali. To přijde zítra.

 

Nejprve musíte věřit tomu, že to dokážete. Pokud řeknete: „Dobře, myslím, že to zkusím“, nic se vám nestane. Nezkusíte to. Když vám řeknu, že když skočíte z břehu do vody, že gravitace bude mít převahu, pak řeknete: „Opravdu? Je to pravda? Myslím, že to zkusím.“ Nezkusíte todo té vody skočíte, rozumíte? Musíte tu myšlenku úplně zvnitřnit, přijmout, osvojit si ji, pochopit ji. Tu myšlenku si musíte vzít zcela a naprosto za svou. Musíte na sobě pracovat až do bodu, kdy řeknete: Jsem bytost, která je kvantová. Mám ve své duši schopnost sedět v poli a pracovat s vlastní chemií.

 

Do hry vstupují afirmace, drazí, afirmace, jimiž si neustále říkáte pravdu, která se pak stává pravdou: Jsem silný. Jsem zdravý. Jsem osvobozen od nemocí. Víte, jakou moc to má? O tom budeme mluvit zítra. Ale už chápete, kam tím směřujeme. Motor vašeho těla, fyzikální chemie vašeho těla se změní. A bude moci být testována v laboratořích. „Jak to, pane, paní, slečno, že váš systém je teď mnohem silnější, než když jste tu byl/a naposledy? Jak to děláte? Jaké pilulky teď užíváte?“ Odpovíte: „Je to pilulka víry, přesvědčení. To je ta pilulka, kterou teď beru, abych převzal/a péči o své vlastní tělo a vrátil/a je do formy.“

 

To je první a druhá vrstva – základ 3D myšlení vzhledem ke kvantové energii, která tam je a které ještě plně nerozumíte. Léčení je mnohem jednodušší, než si myslíte. Není to žádná záhada, žádné tajemství. Ale pokud věříte všemu, co vám bylo řečeno ohledně toho, co můžete a co nemůžete udělat, nic se nestane. Vaše dědičnost je jako program, který naplní svůj osud, pokud jej nezměníte. Pokud jej nezměníte.

 

Sedíte v poli možností, schopností, o kterých vám opravdu nikdo neřekl. Umožní vám uzdravit vaše tělo s pomocí i bez pomoci, ale zejména tehdy, když vyhledáte léčitele, který vás provede některými z těchto potíží. Léčitelé se teď dívají. Sledují to teď a říkají: „Ano, pokračuj, Kryone, ukaž jim to.“ To jsou ti léčitelé, kteří vás vezmou za ruku a řeknou: „Takto se to udělá.“ A proto také sledují toto vysílání. Proto na této planetě existují jako staré duše, protože je tu tolik těch, kteří ve skutečnosti nechápou, jak věřit.

 

Co uděláte, lidé, když vám celý život říkali, že se něco děje určitým způsobem a najednou se učíte, že to není pravda, nebo že to nemusí být pravda, nebo že může existovat i jiná cesta? Jaký je váš první dojem? Je to jako vydat se úplně jinou cestou, že? Možná se tohle také změní, protože na této planetě je nová energie, drazí.

 

Můj čas vypršel. Zítra odhalím vrstvy tři a čtyři, a řeknu vám toho víc a víc o skutečné a opravdové síle schopnosti změnit chemii ve vašem vlastním těle. A čtvrtý channeling? Podíváme se na nové instrukce pro mého partnera, pokyny pro uzdravení.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva – z dobrého důvodu, protože z této lásky vám mohu poskytovat informace. Z této lásky. A tak to je.

Kryon

.

zdroj: www. kryon.com – The Healing Channels – 2 –  MP3 -  19:12

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět