7-2006 Kryon

Sedm velkých lidských iluzí o Bohu

 

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Edmontonu v Albertě (Kanada), 8. července 2006

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Dnešní večer je nádherný. Chci, aby se můj partner uklidnil, protože ty emoce by pro něj mohly být příliš. Máme pro vás poselství, ale navíc zde čeká ještě něco, co se některým z vás může zdát zázračné. Jsou zde někteří, kteří odejdou jiní, než sem přišli, a veškeré dnešní přípravy se soustředí na tento okamžik.

 

To poselství je druhotné pro uzdravení, ke kterému dnes v noci dojde. Možná, že jde zrovna o tebe. Ale existuje potenciál, že těch uzdravení bude více než jedno. Čtenáři, není náhoda, že jsi také vstoupil do této místnosti, protože vše, co říkáme v „teď“ je určeno i tobě. Jsou zde ti, kteří toto čtou nebo slyší a potřebují uzdravit srdce – a nemyslím fyzicky. Vím, kdo je v této místnosti a kdo toto čte nebo slyší. Vím, kdo jsi. A ty znáš mě, ale dualita nás ve tvém životě odděluje tak kompletně, že nevidíš svou sestru, která tu sedí. Jsme partneři v tomto testu zvaném Země. Vidím tě přicházet i odcházet. Vidím dualitu, která nás odděluje… zejména od těch, kteří říkají: „Tohle se nemůže dít.“ Toto místo zaplnila energie a vaše svolení k tomu je velmi silné. Cítí to i doprovod, který sem vplul a nyní stojí vedle vás.

 

Jsou zde ti, kteří potřebují a obdrží úplné uzdravení srdce. Proto jste přišli a nemusíte nám říkat o okolnostech týkajících se čehokoli ve vašem životě, protože kráčíme s vámi, den co den. Byli jsme s vámi při každém kroku vašeho života. Víme, kde vás to bolí. Víme, proč vás to bolí, a vy se na konci tohoto setkání postavíte a budete cítit mír Ducha a rozeznáte mistrovství ve svých žilách. Řeknu to znovu. Odejdete z tohoto místa s jinou perspektivou. Silní. Klidní. Moudří. Chápající. Pak můžete některé lidi vidět jinak, než jste je dosud viděli. To vám zaručuji. Uvidíte je jako ty, kteří vám umožnili přesunout se z toho, kde jste byli, tam, kde jste… a vy víte, ke komu teď hovořím, že?

 

A pak je zde někdo, kdo sem přišel pro skutečné fyzické léčení. Ach, drahý, myslíš, že je to skutečně možné? Nemusíš čekat až na konec – můžeš to mít hned teď. Jaká je tvá realita a pravda ohledně těchto věcí? Dovol, abych ti řekl o DNA. Někteří říkají: „Měli bychom být schopni vidět evoluci v DNA.“ Mají pravdu. Kdybyste mohli opravdu vidět DNA, pak by to šlo! Ale vy vidíte pouze jednu její dvanáctinu. Vlastně ani tolik ne, protože ani u té jedné jediné vrstvy, kterou studujete, nevíte, o co v ní jde. V průběhu let došlo k hluboké změně lidské DNA. Dokonce i v posledních deseti letech, ale ne ve 3D chemii. Stalo se to ve zdánlivě náhodných vlastnostech ukazatelů na neproteinově kódovaných částech. Takže to, co se mění, je vztah 3D vrstvy k ostatním 11 vrstvám, které jsem vám popsal. Jsou interaktivní, a jak činíte rozhodnutí, mění se a posouvají.

 

Co si myslíte, že se stane s vrstvou vzestupu a s komunikační vrstvou, když otevřete dveře čistého záměru? (Mluví o interdimenzionálních vrstvách.) Povím vám to – změní barvy. A to se stane některým z vás… změníte barvy k lepšímu. A pak dojde také k tomu, čemu říkáme setí semen, která můžete použít, kdykoli budete chtít – pro osvícení a informace. Na tomto místě je energie, která vám s tím pomůže už během několika týdnů. Jsou zde určité bytosti… všechny neviditelné. Některé z nich o sobě dají vědět několika jednotlivcům zde v místnosti. Někteří z vás je ucítí. Nebuďte překvapení, když vám jejich vůně bude připomínat růže nebo fialky, půdu, květiny. Někdy si někteří z vás všimnou vůně, kterou nečekali – vůně těch, které milovali a ztratili a o kterých vědí, že tu jsou. A to opravdu jsou! Vidíte, to se stane, když dáte svolení to udělat (když před Kryonem vstoupíte do meditace). Na chvilku vstoupíte do kvantového stavu, když mluvíme o těchto věcech a sdílíme s vámi Boží lásku.

 

Dnes se vám chystám předat několik vážných informací. Vždy jsou milující, ale někteří je vnímají jako kritiku. Místo toho je to pravda a odhalení. Předám vám informaci, která může někomu připadat jako shrnutí. To to ale není. Pouze dnes pro vás poskládáme věci tímto způsobem. Musíte to slyšet, protože to brzy budete potřebovat. Je načase, abyste opustili mytologii a přesunuli se do skutečnosti svého mistrovství. Země volá a blíží se časy, ve kterých budete potřebovat znát rozdíl mezi Bohem a lidskými historkami o Bohu.

 

Tento konkrétní channeling už je vám znám dlouho, ale nyní jste dosáhli bodu, že je možné o tom mluvit ještě příměji. Chystám se vám dát sedm atributů a identifikujeme je jako „Sedm velkých lidských iluzí o Bohu.“ Je těžké rozhodnout se, kde začít, takže v úctě k interdimenzionalitě začnu se sedmičkou. (Smích.) Sedmička je posvátná, víte? Poté se vrátím a začnu s číslem jedna… jen abych vám dopřál pocit lineárnosti. (Více smíchu.) Tento sedmý, který by byl normálně poslední, je ve skutečnosti začátkem a představuje celkový pohled na Boha… největší lidskou iluzi ze všech.

 

CELKOVÝ POHLED NA BOHA
Lidé mají pouze jeden model vědomí, kterým porovnávají vše. Jeden model – sebe. Takže lidé, kteří rozjímají o Bohu, mají přirozeně pocit, že Bůh musí mít lidské vlastnosti. Mnozí z vás dokonce ani nevědí, o čem to mluvím. Vidíte, když jste na vrcholu vývoje vědomí a tvoření, pak je jen jedno (vědomí), které můžete porovnávat s jakýmkoli dalším. Vaše znalosti vždy omezovaly vaší představivost, protože všechno, o čem přemýšlíte, odkazuje na velké lidské „já“. Navíc se zdá, že svatá písma poukazují na to, že jste byli „stvořeni k Jeho obrazu“, takže nyní máte něco, o čem si myslíte, že to potvrzuje, že Bůh má lidskou formu. A když nevidíte nic většího, než jste vy, pak to musí být to největší i ve vesmíru.

 

Chystám se vám předat k přemýšlení jednu roztomilou malou metaforu. Představte si na chvíli, že Země byla vytvořena pro psy. Žádní lidé, jen psi. A představte si, že ti psi mají vaší inteligenci. Evoluce šla prostě jiným směrem a inteligentní psi nyní ovládají svět, přesně jako to děláte vy. I oni mají své problémy. I oni mají své duchovní myšlenky o tom, jaký je Bůh, takže přirozeně mají i náboženství. Modlí se, rozjímají a mají intelektuální myšlenky jako vy.Pokud vás mohu vzít na toto metaforické místo, kde žijí všichni tito inteligentní psi v jejich civilizaci, pak dovolte, abych vám řekl, jak by vypadalo jejich náboženství. Tak zaprvé – Bůh by byl pes! (Smích.) A každé psí plemeno by mělo fotku Boha, který by byl ze stejného plemena jako oni, pochopitelně. Všichni andělé by byli psi s křídly a neustále by se vzájemně očichávali! (Smích.) Jak daleko mne v tomto necháte zajít? Víte, co bude následovat, že? Důkaz, že Bůh je pes, by pro toto společenství spočíval v tom, že jeho jméno je stejné, jako pojmenování jejich druhu, jen vysloveno pozpátku! (Pes se anglicky řekne DOG a Bůh GOD – pozn. překl.) Mám pokračovat? A vy víte, že i když je to legrační, mám pravdu.

 

Rozumíte? Je to jediné vědomí, které mají. Je to to jediné, co znají. V jejich myslích se Bůh stává tím, čím jsou oni. Nedokáží překročit nejvyšší vědomí, kterému rozumějí – své. Lidé to dělají také a připisují Bohu veškeré lidské vlastnosti. Některé ze základních věcí, o kterých si myslíte, že jsou ve vesmíru intuitivní, takové nejsou! Vy si jen myslíte, že všechno je jako vy. Lidské vlastnosti patří pouze tam, kde jste vy. Ach, můžete říct, že patří také do dimenze, ve které jste, včetně některých planet ve vaší dimenzi, a měli byste pravdu. Ale ty je neaplikují na Boha. Samotné slovo vesmír pro vás znamená to, co dokážete vidět svými teleskopy. Opět říkáme, že je to od vás velmi 3D! Slovo vesmír pro nás znamená Bůh! Ve skutečném vesmíru je toho mnohem víc, než lidé.

 

„A co ´stvořeni k jeho obrazu´?“ můžete se ptát. „Nenaznačuje to, že musíme vypadat jako Bůh?“  Vystupte na chvíli ze svých závěrů a přemýšlejte o tom. Kdybyste měli moc propůjčit svůj „obraz“ skupině mravenců na velmi vzdáleném místě, vypadali byste jako mravenec? Ne. Místo toho byste jim předali své světlo, které nesete, a svůj duchovní intelekt. Váš interdimenzionální posvátný „obraz“ není to, co vidíte v zrcadle, ale něco mnohem většího. Je to interdimenzionální obraz, který může lehce zapadnout do mravenců, pokud takovým věcem rozumíte. Nyní se vraťte a uvědomte si, že vše, co jsme vás celou dobu (během všech sérií lekcí) učili, na vás křičí, že Bůh je ve vás. To neznamená, že Bůh vypadá jako člověk. Obraz Boha ve vás je mistrovství, které je v lidské DNA.

 

Takže atributem číslo sedm je tedy sklon lidských bytostí k tomu, aby vnímaly Boha v lidské formě, ale jde to ještě dál… mnohem, mnohem dál. Máte pocit, že Bůh dělá vše, co dělají lidé – užívá si to, co si užívají lidé – bojí se jako lidé – prochází dramaty jako lidé – a prochází také evolucí jako lidé. Všimli jste si toho někdy?

 

VÁLKA
Číslo jedna. Chcete Bohu připsat válku. Věděli jste to? Je to ve veškeré vaší mytologii. Všichni ti bohové vstupovali do války s dalšími bohy atp. Mnozí říkali: „Na nebesích muselo docházet k válkám, aby mohl být jen jediný Bůh… ten, který vyhrál nad všemi ostatními! Koneckonců, podívejte se na lidstvo: Abychom měli mír, musíme pravidelně zabíjet jeden druhého. A protože jsme jako Bůh a jsme stvořeni k jeho obrazu, musí to tak být i ve vesmíru.“ Samozřejmě, že o vašem moderním náboženství říkáte, že v něm žádná mytologie není. Ale není tomu tak. To, o čem si myslíte, že je posvátné a pravdivé, obsahuje mnoho mytologie, ale vy si to nemyslíte. Váš příběh o Nebi a Peklu je něco, co vzešlo přímo z duality a z lidské mysli. Dokážete si představit bitevní pole pokryté mrtvými anděly? My ne! A kam by andělé šli, kdyby zemřeli? (Smích.) Mnozí řeknou: „Písmo říká, že mezi anděly byla bitva.“ A my reagujeme: „Písmo říká?“ Napsal ho Bůh nebo člověk? Lidé vkládají své vlastní rysy na Boha, aby jim věci dávaly smysl.

 

První mýtus je v tom, že na naší straně závoje byl, podle něj, velký boj, který vyústil ve válku. To je popis duality, drahý člověče, nikoli Boha. Díváte se do zrcadla a svá vlastní omezení vkládáte na energii, která obsahuje vše ze všeho a veškeré stvoření. A vkládáte to i do svého náboženství, abyste se mohli cítit blíže tomu, jak vše funguje.

 

Nebylo nic takového jako válka mezi anděly a nikdy ani nebude. Vidíte? Ten příběh obsahuje dým lidského boje. Na buněčné úrovni je to intuitivní a tak to aplikujete na veškeré vyjádření bytí, dokonce i na nejvyšší z nejvyšších. Ve vaší mytologii se nacházejí historky o tom, jak se Bůh stal Bohem, jako by musel vylézt na nějakou horu vítězství a válčit, aby se stal tím, čím je. To je jako by se všichni psi rozhodli, že Bůh se musel podhrabat pod mnoha ploty a zbavit se hromady blech, aby se mohl stát Bohem.

 

Ne, drahé lidské bytosti, nebyly žádné války mezi anděly ani mezi těmi, kteří byli blízko andělům. Láska Boží je stálá a čistá. Vždy byla a vždy bude a vy to ve svém nitru víte. Jste to vy, když nejste zde. Systém, který je zde, na druhé straně závoje, neobsahuje žádnou válku. Někteří okamžitě odpovědí: „No, ale mně bylo řečeno něco jiného.“ A tak vám s veškerou láskou odpovídám: „Řečeno kým? Bohem? Nebo člověkem?“ Použijte svou posvátnou intuici. Vážně vám to dává smysl nebo to jednoduše vyžaduje lidská stránka, která miluje dobré příběhy? Dokonce i největší duchovní lidé používali metafory, kterým rozuměli, aby interpretovali nejvelkolepější příběhy o stvoření, které jste potřebovali slyšet. Ne všechno je takové, jak si myslíte. To bylo číslo jedna.

 

DOBRO A ZLO
Tohle je těžké pro vaše pochopení a pro nás je velmi smutné, když říkáte, že černá a bílá musí být všude. Že musí být dobro a zlo. „Kryone, myslíš tím, že na druhé straně závoje není dobro a zlo?“ Odpovím vám, že stejně jako zde není dualita ani válka, tak zde není ani žádné strádání na naší straně závoje.

 

Poslouchejte: Vaše mytologie říká, že zlo není vaše vlastní, že ho máte kvůli „potížím v ráji“. Že jeden z andělů se nechoval správně a tak padl. Jeho jméno je Lucifer a on je zodpovědný za to, že se snaží dostat vaší duši a nutí vás dělat špatné věci. Je to ďábel, který vytváří potíže na Zemi, pokračuje mytologie, a je zkouškou Země, aby zvítězila nad tímto špatným andělem. A to jsem vám, drazí, právě předal vaší nejmodernější náboženskou doktrínu, ne tu, která by byla praktikována před stovkami let. A stejně podivně tato mytologie pokračuje dál a dál.

 

Dobro a zlo. Tento koncept patří lidským bytostem, protože je to součást testu vaší vlastní duality a existence. Ach, patří to i dalším ve vesmíru, ale ne Bohu. „Počkej chvíli, Kryone, myslíš tím, že na druhé straně závoje není žádné světlo a tma?“ Přesně to vám říkám! Alespoň ne tak, jak je vidíte vy. Není zde žádné světlo a tma, které by vytvářely utrpení a nerovnováhu. Světlo a tma na naší straně závoje jsou jen energie, které se pohybují kolem. Někteří se potřebují hádat: „Ale musí tam být světlo a tma! Jsou součástí všeho.“ Nejsou. Je to pouze součást vašeho všeho. A já vám povím, že je to stejně absurdní, jako by se andělé vzájemně očichávali. To není Bůh.

 

Dualita představuje svobodnou volbu. Je to nastavení duality lidství na planetě Zemi a nemá to nic společného s tím, čemu říkáte Bůh. Neexistuje žádný zlý anděl, který by chtěl vaší duši. Stále dokola vám opakujeme, že nejtemnější z temného je v moci lidských bytostí, které se rozhodly, že temnota je to, co chtějí vytvořit. Řekli jsme to už dříve, že jste mistry energie a že můžete jít do světla nebo do tmy a obojí můžete mít. Nicméně ti, kteří si zvolili světlo, mají výhodu, protože ve svých životech používají „obraz Boha“. Mohou vytvořit nejsvětlejší z nejsvětlejšího, status vzestupu, a reprezentovat ty, kteří si zvolili cestu posvátnosti a jednoty.

 

Mnozí lidé se tomu smějí a říkají: „No, Kryone, ať už jsi kdokoli, nesouhlasím s tebou, protože ty jsi neviděl, co jsem viděl já i jiní. Viděli jsme posedlost ďáblem.“ Ne, neviděli. Viděli jste lidskou temnou posedlost, která se projevila tou nejtemnější a nejstrašidelnější pózou, jakou si dokážete představit. To byl ten démon. Strach s vámi tohle dělá a mnozí uvidí totéž a budou o tom podávat svědectví, místo aby viděli skutečnou energii. V případě okultismu jde o člověka, který plně ovládá veškerou temnotu a vyvolává nejhorší z nejhoršího, abyste tomu uvěřili. To všechno je o lidech. Jaké to je, být takto oklamán? Když se vám to stane, říkáte: „To byl ďábel.“ Ne. Byl to člověk, který použil moc na velmi hluboké a nízké úrovni. Podívejte se do své historie nebo na to, co se děje na některých velmi temných místech na planetě. Nenajdete tam ďábla. Místo toho tam najdete zlo v rámci svobodné volby lidí, kteří způsobují, že to pro ně bude pracovat. O tom je test duality právě teď na Zemi.

 

A tak, drahé lidské bytosti, vám znovu říkám, že klíčem je svobodná volba. Také vám povím, že samotná má přítomnost v této místnosti je možná, protože je tady víc světla, než tmy na celé planetě. Věřte tomu nebo ne. To je důvod, proč tu všichni jste. Je to důvod, proč nenastal Armagedon a také nenastane. Je to důvod pro energii 11:11 (Harmonickou Konvergenci). Oslavujte fakt, že tato planeta se začíná osvětlovat (angl. illuminate). Je zde víc těch, kteří drží světlo, než těch, kteří ho nedrží. Jsou zde tisíce těch, kteří chtějí nést své světlo, jenom nevědí jak, přesto se vnitřně probouzejí. Toto probuzení není ještě zastoupeno mezi vůdci této planety nebo ve vašich vládách. Mluvím o lidech na Zemi, ne o tom, co vidíte ve zprávách – ty jsou o úplně jiné generaci.

 

Dochází zde k probuzení. Samozřejmě, že i vůdci se změní a ukáží toto probouzení. Je to o osvícení. Znovu opakuji, že světlo je aktivní a temnota pasivní. Pokud se v temné místnosti objeví světlo, osvítí celou místnost, že? Temnota odejde a nemůže pokračovat ve světle. Pokud naopak do místnosti plné světla vstoupí tma, nestane se vůbec nic. Nesete energii, která je velmi silná, proto o ní nemusíte ani přemýšlet… nikdy!

 

Tolik lidí se bojí těch temných, bojí se temné energie v nich a tak říkají: „Musím se chránit.“ Ne, nemusíte. Vy jste vaše vlastní ochrana. Pouze vyzařujte své světlo s láskou Boha. To je vaše ochrana. Nemohou se vás dotknout. Nemohou vám ublížit! Bitva, o které jsem vám řekl před 18 lety, je tu a vy v ní bojujete. Je to samozřejmě bitva mezi energií tmy a světla na Zemi a říká se tomu civilizace. Dualita je důvod, proč vůbec k nějaké bitvě dochází. A vy jste v srdci toho všeho a mnozí z vás to vědí. Není vám to ani moc příjemné.

 

V této místnosti jsou andělé. Vy všichni, když nejste tady, jste andělské bytosti. Říkáme to stále dokola. Slyšeli jsme argumenty intelektuálů ve vašem středu, kteří říkají: „Aha, jak se může polidštěný anděl vůbec stát tak temným, že vypadá jako ďábel?“ A my vám znovu připomínáme, že právě ve snaze to vysvětlit jste si vytvořili představu padlého anděla jménem Lucifer. Je to metafora lidské bytosti, která vypadla ze svého mistrovství na základě volby. Tolik z vaší mytologie je o vás! Přesto říkáte, že je to o Bohu. Není. To bylo číslo dvě.

 

NAČASOVÁNÍ
Číslo tři. Načasování. Aplikujete lidské 3D načasování na načasování Boha. „Drahý Bože,“ říkáte „za tři dny musím zaplatit nájem a nemám peníze. Mohl bys mi s tím, prosím, pomoci?“ Lidský mozek říká: „Za tři dny se nic nestane. Je to příliš krátká doba.“ A pak se nic nestane! Požehnaná je lidská bytost, která chápe, že když ve své mysli rozhodne o tom, co je a co není možné, tak to tím vlastně zapečetí. Mistrovství ve vašich žilách je katalyzátorem pro zázraky, o které žádáte. A jestli jim nevěříte, pak se nestanou. Požehnaný je člověk, který chápe, že Boží načasování je takové, kde se „navždy“ rovná jedné minutě.

 

Je to skoro jakoby Bůh vše zastavil a svolal jednání vesmírné komise kvůli vašemu nájmu na 100 let. Vaše tři dny jsou naším „navždy“. Tak to vidíme. Tak to funguje. Tak funguje synchronicita a žasli byste nad její komplexností. Když se vám zdá, že jste potkali ty, které jste měli potkat, na místech, kde jste nečekali, že vůbec někoho potkáte, nemůžete si pak myslet, že tam byli náhodou. Stalo se to dnes někomu tady? (Kryon se usmívá, protože k tomu opravdu došlo.) Používáte na Boha lidské načasování a předpokládáte ve své mysli, že to nemůže dokázat, protože na to jednoduše není dost času. No, možná je načase to zrevidovat. Příště, až požádáte o něco, co se bude zdát nemožně načasováno, chci, abyste pochopili nějaké další věci o načasování. Můžete překročit bod, kdy měly být podle vás vaše modlitby vyslyšeny. Jinými slovy – vzdáte to a upustíte od své modlitby.

 

Vidíte, k řešení nedošlo a modlitba nebyla vyslyšena, alespoň ne způsobem, který jste si představovali. Žádali jste o to, aby byl zaplacen váš pronájem, ale Duch vám zatím vytvářel hojnost pro celý zbytek vašeho života! Ale vy jste se právě vzdali celé své představy. To, o co žádáte, když žádáte o zaplacení nájmu, není to, co ta slova znamenají. Řeknu vám, o co žádá vaše duše. Říká: „Drahý Duchu, nechci už se o toto nikdy obávat.“ O to žádáte, my to víme a vědí to i andělé kolem vás. „Drahý Duchu, chci mít zajištěny základní potřeby, abych se o ně nemusel starat každý měsíc.“ To je definice hojnosti. Definice hojnosti nejsou peníze v bance. Ale je to tak, že vaše potřeby jsou naplňovány den za dnem. Hojnost Ducha tu bude vždy. Může to přijít v tom, co považujete za poslední minutu, ze skladiště Boha, nebo to může přijít v podobě vaší hojnosti klidu ohledně toho, jak se cítíte, i když jste to nedokázali. Přemýšleli jste o tom někdy? To je hojnost. Vím, kdo tu je. Znám vaše strachy – tolik z nich je založeno na domněnkách a iluzích o lidstvu a o Bohu. Zahoďte ty hodiny, když jde o Boha, a očekávejte zázraky, které jsou tu pro vás! To bylo číslo tři.

 

ODMĚNA A TREST
Číslo čtyři je odměna a trest. Řekli jsme to už dříve a zopakujeme to znovu. „V nebi musí být odměna a trest,“ říkají. „Koneckonců, je to fér a je to správné… tak jako Bůh. Pokud jste dobří, dostanete odměnu. Když jste špatní, jste potrestáni.“ Tak to ale na mé straně závoje není, drazí. Tohle v nebi nenajdete. Nenajdete to ani v žádné andělské říši. Není zde žádná odměna a žádný trest. Je to úplně jiná kultura. Je to božská kultura, nefunguje v dualitě jako vaše. Přesto Bohu připisujete obojí. Když jste dobří, jdete do nebe. Když jste špatní, nejdete. V prvním případě budete trávit věčnost s Nebeským Otcem – jaká to představa! V případě druhém strávíte věčnost s padlým andělem, Luciferem. Jaká to vize! Tak to samozřejmě není. Tak zaprvé – jaký by byl „čas na nebesích“ v interdimenzionálním prostoru, kde neexistuje čas? Vidíte, jak to krásně zapadá do vaší verze trestu a odměny? Věčnost v pekle by pro mne mohly být tři minuty!

 

Stále znovu jsme vám říkali, že tak to s Bohem nefunguje. Přesto jsou zde intelektuálové, kteří budou říkat: „No ale musí přece existovat systém jako tento. Jak jinak byste mohli vše ovládat?“ A my vám říkáme, že to je váš systém. To je vaše dualita, tak jí ovládejte. Boží systém takový není. Nepotřebujeme ovládat anděly ani lidi. „Chceš mi tím říct, Kryone, že člověk může přijít na tuto planetu a stát se nejhorším člověkem, který kdy existoval a zabít milióny lidí v genocidě, a pak, až se vrátí na druhou stranu závoje, nečeká ho tam žádný trest?“ A řeknu to znovu. Je to přesně tak. Protože nechápete test. Máte svobodu dělat, cokoli si zvolíte, zatímco jste zde v dualitě. Nicméně nepředpokládejte, že tento systém pokračuje i na druhé straně závoje. Je pouze pro vás a jen zde.

 

Opět říkáme, že vám to bylo jasně předáno i ve vašem Písmu – je to v podobenství o marnotratném synovi. Toto podobenství představuje otce (to je Bůh), který pošle své dva syny do světa – to znamená, že posílá dva anděly, aby se stali lidmi na Zemi. Jeden dělá všechno správně, druhý dělá všechno špatně – pro vás velmi bílé a velmi černé. A přesto vám vaše Písmo říká, že když se vrátí zpět za závoj, pak je pro ně přichystána stejná oslava! Co vám to říká? Dovolte, abych to shrnul. Znamená to, že test Země si nenesete zpět tam, odkud jste přišli. Nenesete si ho pak ani zpět na Zem.

 

Je to o testu na planetě a ten je o lidské dualitě. Kvůli němu jste tady. Je o tom, co děláte s planetou, zatímco tu jste. Na druhé straně závoje to tak není. Ach, kdybych to tak mohl uvolnit z vaší mysli. Lidstvo se domnívá, že musíte nějak potěšit Boha svou dobrotou. Chci vám říct, andělé, že už jste ho potěšili tím, že tu jste! Proto tu dnes dojde k uzdravením, protože tu sedíte – protože se probouzíte do toho, kým jste, a nacházíte božství ve svém nitru. Už jste Boha potěšili! Nemusíte se bát, že byste se Bohu znelíbili kvůli nějakému systému super odměn a trestů na druhé straně závoje. Žádný tam není. Je to i tak dost těžké, když tu jste, že? Kdybyste věděli, jak jste milováni, nikdy byste si ani na okamžik nemysleli, že na druhé straně závoje musí být nějaký druh trestu. Ani pro ty nejtemnější mezi vámi. Přesto jsou na tom vaše hlavní náboženství založená. Miliarda z vás věří, že jste se zrodili „hříšní“, už zlomení a nesoucí břemeno nejtemnějších skutků lidstva. Když se však přidáte a budete provádět určité rituály a budete věřit, pak tento hrozný osud můžete překročit. A ti, kteří nikdy neobjevili tento proces, jdou do pekla! Takže vás Bůh miluje tolik, že většina z vás shoří v pekle. Dává vám to duchovní smysl? Je načase pochopit, jak lidský je tento koncept.

 

Pokud se chystáte něčeho dosáhnout a kohokoli potěšit, pak potěšte božství, se kterým jste přišli. Hledejte mír na Zemi a vizte sebe jako nástroj Boží inteligence, která vás stvořila. Dožadujte se anděla uvnitř. Postavte se zpříma a prohlaste, že jste připravení být majákem světla, kterým jste přišli být v těchto těžkých časech. Je načase odhodit veškerou energii Božího trestu a odměny, protože s sebou nesou pocity zmaru, deprese a nenaplněného života, a otevírají možnost ovládání druhými pomocí strachu… jak to je s některými náboženstvími, že? Potřebujete náboženství? Pak hledejte to, kde posilují moc lidského ducha a kde učí, že vy jste kouskem Boha vesmíru. Požehnaní jsou ti, kteří se scházejí a oslavují sílu Boží lásky v lidské bytosti a vše, čeho může dosáhnout pro planetu.

 

PRÁCE A DOKONČENÍ
Máme pro vás ještě jeden příběh o Woovi. Wo není ani muž ani žena, jak už jsme řekli dříve. Wo je wo-man (wo-man znamená Wo – muž, ale woman je výraz pro ženu – pozn. překl.). Takže Wo může mít ve vaší představě jakékoli pohlaví, ale my mu budeme říkat „on“, protože i můj partner je muž. Uvědomujete si, že ve vašich jazycích je všemu přiřazováno pohlaví, že? Angličtina, jazyk, kterým hovoří můj partner, je jeden z těch, kde je pohlaví přiřazováno méně. Téměř u všech ostatních jazyků, kterými se na Zemi mluví, musí být jakýkoli objekt buď mužského, nebo ženského rodu. Na druhé straně závoje to tak není, drahé lidské bytosti. Na mé straně závoje není vůbec žádné pohlaví. Zvykněte si na to!

 

Toto je číslo pět a to je o Woovi, který požádal o status vzestupu. Seděl před Duchem a dal najevo, že chce status vzestupu. „Mám čistý záměr,“ řekl. „Mohu začít tento proces?“ A Bůh uviděl jeho čistotu a řekl: „ANO!“ Andělé byli vzrušení.

 

Pak Wo sám zkoumal, co dál. Postavil se a řekl: „Mám to! Nyní udělám to, že budu tvrdě pracovat na tom, abych vyšplhal na tuto horu vzestupu, protože vím, že cílem je energie vzestupu – a tak vyšplhám na tuto horu, abych se tam dostal. Vím, co dělat. Mám zde tyto kroky, udělám toto a tamto, protože tak to funguje. Jsem na své cestě k vzestupu.“

 

A tak Wo začal šplhat na horu a šplhal tři roky. Šel sem a šel tam; navštěvoval kurzy, četl knihy, postil se, modlil se, meditoval a udělal mnoho kroků, o kterých cítil, že ho vedou na vrchol. Několikrát uklouzl, natloukl si loket a zranil palec. (Kryon se usmívá.) Ale pokaždé se zvedl a začal znovu. „Dokážu to,“ mumlal si pro sebe Wo. „Vím, že se mohu dostat na vrchol, protože Duch řekl, že mohu dosáhnout vzestupu. Dostanu se na vrchol!“ A skutečně to dokázal.

 

Stál tam, na vrcholu hory, a nárokoval si svůj status vzestupu – byl nádherný. „Ach, cítím se tak klidný. Vím, že tohle je začátek lepšího života,“ řekl. „A vím, že se musím ještě hodně učit, ale toto je první krok a já pracoval tvrdě, abych ho dosáhl. Trvalo to roky!“

 

Wo gratuloval sám sobě. Pak se však podíval na zadní stranu hory a zalapal po dechu. Byl tam lyžařský vlek! Skutečný lyžařský vlek! A na něm byli lidé jako on. Všichni jeli na vrchol hory. Od úpatí po vrchol hory jim to trvalo tři minuty! I oni prožívali status vzestupu!

 

Wo plakal: „To není fér! To není fér.“

 

Vstoupil do meditace a řekl: „Drahý Duchu, to není fér. Proč to tak je? Strávil jsem všechen ten čas tvrdou prací, abych se dostal nahoru. Proč jsi mi neřekl o tom lyžařském vleku?“

 

A Duch odpověděl: „Wo, ty ses ale nikdy nezeptal, že ne? Vytvořil sis maximálně lidský předpoklad a ani jednou jsi nezkusil nic jiného. Cítil jsi, že jsi na to přišel, že na tom musíš pracovat, a tak jsi to udělal. Byla to tvá volba, udělat to stoupání tak těžké.“

 

Lidská bytosti, dovol, abych ti pověděl, co je ten lyžařský vlek.

 

Každý z vás nese ve své DNA hloubku životů s posvátnou zkušeností. Šamani, vy víte, kdo jste. Přemýšleli jste někdy o tom, kým jste byli v minulých životech a co jste vykonali? Povím vám to: Ti, kteří strávili čas v místnosti jako je tato, byli tam a udělali to (to je výraz pro impozantní zkušenost s tvrdou prací na Zemi) – nesou ve svých Akášických záznamech veškeré mistrovství a šamanství a zažili vše, co budou kdy potřebovat pro to, aby mohli vstoupit do tohoto statusu vzestupu.

 

Chápete? Ta „práce“ je kumulativní a vy už jste většinu z ní vykonali během času, kdy jste na sobě vědomě duchovně pracovali. Nemusíte pracovat, nemusíte šplhat na tu horu a nebude to trvat roky. Jen jděte do Akáši a otevřete tu nádobu, která v sobě nese posvátnost vašich zkušeností na této planetě, vložte jí do sebe a vyjděte odsud jako šaman. Dokážete to, když budete chtít! Takže pro Woa říkáme, že kdyby se i jedinkrát podíval na Boží způsob dělání věcí, pak by nestrávil tři roky lezením na horu, na kterou lézt nemusel.

 

 

Kolik z vás má pocit, že na tom musíte pracovat? „Kryone, nejsem si jistý, jestli se mi líbí tvé poselství,“ říkáte. „Nemusíme pracovat kvůli některým z těchto věcí?“ Ne, to jsem neřekl. Říkám vám, že už jste to udělali! Chcete to dělat znovu? Chcete tím procházet znovu? Proč používáte lidskou logiku s duchovním atributem? Natáhněte se, vezměte si své božství a vložte ho do své vlastní zkušenosti… do té, která překonává téměř vše, o čem můžete snít. To znamená, aniž byste naletěli na lidskou představu, že abyste dosáhli duchovního pokroku, musíte alespoň trochu trpět. Zní vám to jako Boží logika nebo jako lidská představa? Někteří z vás se budou zítra cítit moudřejší, protože vyjádřili záměr pro své mistrovství.

 

„Kryone, co je to mistrovství?“ Povím vám, co to je, lidské bytosti. To je, když kráčíte kolem a nebojíte se o život. Je to, když jste klidní tam, kde ostatní klidní nejsou. Situace, které by v jiných vytvořily drama, ho nevyvolají ve vás. Je to, když svět kolem vás je v chaosu a vy do něj vstoupíte a chaos necítíte. Místo toho, na určité úrovni, cítíte moudrost věků. Prostě víte, že vás to neovlivní a že vám to neublíží. Je to, když na vás někdo křičí a volá na vás jménem a vaší první reakcí je, že budete uvažovat, jestli má pravdu. To je mistrovství. Lidskou první reakcí by byl boj. Mistrovou první reakcí je prověření své integrity. Požehnaná je lidská bytost, která o to dnes v noci požádala, protože začne vidět změnu ve svém životě a Země díky tomu bude lepším místem.

 

LÁSKA
Poslední je číslo šest, protože sedmičku už jsme vám odhalili. Pamatujete? Hrozně rád dělám věci v kruhu, protože přemýšlíte v přímce a tak se s tím musíte srovnat. To je dobré cvičení.

 

Myslíte si, že lásku znáte, že? Existuje mnoho druhů lásky. Je láska člověka k člověku – krása jednoduchého partnerství mezi lidmi. Není nic jako toto. Je to vytvořeno dokonale, abyste si to mohli užít v nejintimnější posvátnosti. Přesto to některá náboženství vykreslují jako zlo, živočišnost, ačkoli je to jedna z nejposvátnějších věcí, které děláte, abyste vytvořili převzácný život mezi dvěma lidskými bytostmi, které jsou zamilované.

 

To jsme vám řekli už dříve. To je jen jeden druh lásky. Ach, existuje láska matky k jejím dětem. Ta je hluboká a silná, že? Protože matky by daly svůj život za tlukot srdce jejich dětí. Je to obětování, je to překrásné, ale není to láska Boha. Nemohu vám říci, jaká je Boží láska. Mohl bych to do vás tisknout, mohl bych vám jí dát a mohl bych vás jí naplnit. Cítili byste soucit věků a vzlykali byste… ale ne proto, že je těžká. Je to osvobození.

 

Věděli jste, že jste věční? Víte, že existují odpovědi na každý váš problém? Věděli jste, že tuto místnost můžete opustit jiní, než jste sem přišli? To je Boží láska, která hovoří k vám všem. Každá buňka vašeho těla pro to pláče, když nejste zde. Jste součástí tohoto procesu… jste kousek Boha. Proto každé vlákno DNA nese Boží jméno v hebrejšitně. Mysleli jste si, že to byla chyba? (Práce Gregga Bradena a „Boží kód“.)

 

Boží láska přesahuje vaše chápání. Je to to, co jsme vám přinesli do této místnosti. Je to součást synchronicity, ke které zde došlo, je to láska Boha, na kterou bude reagovat vaše devátá vrstva DNA a jejíž součástí chce být vrstva šest. (Mluví o nové identifikaci DNA, o které Kryon učí.) Přesahuje to vše, čeho můžete kdy dosáhnout, protože vaše lidská mysl to nemůže pochopit. Je to interdimenzionální a mimo chápání. Musíte tomu jednoduše věřit. Dokážete to? Víra je důvěra k neviděnému a je potřebná dokonce i pro to, abyste si mohli představit koncept lásky vesmírného zdroje… energie, která je pro vás domovem.

 

Drazí pracovníci světla, dnes v noci jsme spolu, abychom vám pomohli vytvořit mír na Zemi. Začneme se semeny světla, která se odsud budou šířit a vytvářet rozdíl na planetě. Je tolik lidí, kteří mají pocit, že tohle je bláznivé – že vizualizace a koncepty nemohou nikdy zastavit boj. Jsou zaseknutí ve 3D a budou těmi, kteří se schovají, až přijde bouře. Jste trénováni v tom, abyste své světlo nesli vzpřímeně. Jsou zde mladí i senioři. Přesto máte na druhé straně závoje něco společného – zde není žádný věk. Všichni jste starodávní a věční. A já zpívám vaše jméno ve světle a budu v tom pokračovat, stále dokola. Každý z vás přišel na planetu za určitým účelem. Můžete tu vytvořit největší rozdíl, jaký jste kdy byli schopní vytvořit v průběhu všech vašich pozemských životů. Pokud budete vibrovat výše, vaše světlo bude svítit zářivěji a to změní lidské mysli a samotnou hlínu Země.

 

Doprovod nyní odchází. Je načase, abych odešel i já. Jsem připravený říci závěrečná slova, ale doprovod mi říká něco jiného. Ti, kteří toužili po uzdravení svých srdcí, jej obdrželi. Cítí to. Vědí to. A zrovna tak i ti, kteří přišli pro fyzické léčení – není jen jeden, jsou tři. To se zde stalo dnes v noci. Možná se o to s vámi podělí, až bude čas, a vy odsud můžete odejít a vědět, že je to skutečné.

 

Požehnaní jste vy, kteří odsud odejdete jiní, než jste sem přišli. Proto jste přišli na místo jako je toto – abyste seděli v energii domova. Doprovod odtud odchází, zpět skrze trhlinu v závoji, kterou přišel. Této zkušenosti se říká channeling. My tomu tak neříkáme. My tomu tak vůbec neříkáme. Když je čas to udělat, shromáždíme své síly, zazvoníme na zvon a řekneme: „Znovu nám dovolují vstoupit! Je čas pro znovuspojení.“ Pak přijdeme, abychom se s vámi setkali a znovu vás milovali se soucitem, který dalece přesahuje cokoli, co jste kdy zažili. A tak to je, že jste přišli.

 

A tak to je, že když opustíte tuto místnost, berete si s sebou i kousek mne. To jste nečekali, že? Ale tak to vždy bylo. Než vás znovu uvidím.

 

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – The Seven Great Human Illusions of God

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová
(www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené
podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět