7-2007 Kryon

PŘÍRUČKA PRACOVNÍKA SVĚTLA – 1. LEKCE – „Objevení vaší spirituality“

 

Na následujících řádcích nabízíme všem našim čtenářům zcela ojedinělý materiál – Příručku pro Pracovníky Světla, nyní její 1. lekci – „Pochopení Vaší spirituality“ .
Příručka vznikla v roce 2007, na bázi několika channelingů Kryona, které, z podnětu Kryona, přijal a zapsal Lee Caroll a to z toho důvodu, aby mohly být předloženy probouzejícím se starým duším ucelené informace umožňující se zorientovat v chaosu doby a samozřejmě také v chaosu psychiky a emocí probouzejícího se. Ti, kteří jsou již delší dobu „probuzení a pracují na sobě, naleznou shrnující informaci, která jim, mnohým, umožní si uvědomit někdy roztříštěné poznání, ujasnit si různé pohledy na různé skutečnosti apod. a také, dozvědět se i řadu nových hlubokých informací. A pro nováčka duchovní cesty, nedávno probuzeného či se právě probouzejícího, je to šance začínat s relevantními, čistými informacemi a neztratit se v džungli informací, které kolem transformace a Vzestupu Planety, Lidstva, ale i té transformace v rovině individuální, existují a jejichž kvality (jakož i mnohdy úmysly autorů), mohou být pochybné.

 

Na překladech textů této Příručky se podílelo více našich spolupracovníků, překladatelek – Kollara, Mirka K. Iva M, Martina Mangová a Marie Kuchařová, která se také věnovala sladění a korekturám textů. Postupně uveřejníme další lekce, které mají názvy : „Pochopení vaší Duality“, „Esoterika na maximum“, „Pochopení kdo jste I“ a „Pochopení kdo jste II“.

 

„Objevení vaší spirituality“
Delfská univerzita a duchovní centrum – Chrám Moudrosti
Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll v McCaysville,
Georgie, 7. červenec 2007

Tento channeling byl znovu channelován [Leem a Kryonem] a doplněn o některé další informace, aby poskytl jasnější pochopení. Často tato osobní setkání obsahují velmi základní informace a jsou doplněny emočním přenosem, který tištěná verze nemůže odhalit, a proto byla Kryonem rozšířena o vysvětlení obtížnějších konceptů. Toto rozšíření umožňuje ještě lepší komunikaci než při nahrávce živého přenosu.

 

Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z Magnetické Služby.
Jsem si vědom toho, kde jsme [channeling se odehrává v Chrámu Moudrosti v delfském kampusu]. Tento chrám byl postaven, aby oslavil velikost Lidské Bytosti. Toto místo je posvátné, oslavující to, co je intuitivně známo o nádheře, která je uvnitř každého z vás. Je to místo věnované lásce k Bohu, lásce k lidstvu a soucitnému učení Míru na Zemi. Je věnováno vnitřnímu míru. Kéž ho neztratí nikdo z vás, kdo toto slyšíte či čtete. Toto je posvátné místo a zde začínáme naše poselství… perfektní místo.

 

V této situaci energie vyzařuje dokonce i ze židlí, na kterých sedíte, ze zdí, z podlahy, i ze všech kamenů, které tu jsou [mluví zejména o krystalech, které jsou přímo před Leem] a to vše reprezentuje sílu a synchronicitu zpívající stejnou píseň. Elementy vědí, kdo jste! Ó, drazí, je to pro vás příliš esoterické?
Někteří z vás jsou pravděpodobně zahlceni energií průvodců, která zaplavuje toto místo, a neuvědomují si průvodce, kteří zde vždy byli. Elementy, které vstoupily do této budovy, vědí, kdo jste a některé z nich jsou staré. Víte, jste kouskem Boha, andělskou říší, kreativní silou planety a oni vás vidí jinak než se vidíte vy. Oni nevidí to, co vy vidíte v zrcadle. Oni cítí andělskou přítomnost, která vstoupila do místnosti. Diví se, co je to tu dnes za andělskou konklávi, která sem přinesla takovou energii. Slyší a vidí vaši velkolepost. Zpíváte úžasnou píseň a přitom ji nemůžete ani slyšet. Ale já ano. Vždycky mohu. Nemáte ani tušení, kdo jste.

 

Bylo to tak naplánováno, Lidská Bytosti. Tento plán (návrh, design) apeluje na vaši svobodnou volbu, zda splníte svou zodpovědnost – zda se duchovně probudíte natolik, abyste se zbavili zdi, která vás odděluje od Boha. Říká se jí dualita. Záleží na vaší svobodné vůli Lidské Bytosti, zda strhnete tuto neviditelnou a iluzorní zeď – tu, která je pro mnoho lidí neviditelná, ale je součástí duchovního uvědomění. Když prohlédnete skrze tuto zeď, odhalí se před vámi tajemství života a důvod, proč jste tu. A o tom, drazí, chceme dnes večer hovořit.

 

Dovolte nám nejprve vyjasnit několik věcí, než začneme. Zaprvé – Já Jsem Kryon. Vím, kde jsem a co zde vychází najevo… a jsem naplněn posvátnou úctou. Vedení těch, kteří toto vytvořili, a všechny tyto věci jsou čisté. Jsou zde zachráněny životy! Za okamžik vám vysvětlím, co to znamená.

 

Mluvím ke skupině starých duší. Není zde žádný nováček [v místnosti, kde je dáván channelling]. Každý jeden z vás zde byl již dříve. Všichni z vás mají Akášický záznam, který je dlouhý. V místnosti jsou Lemuřané. V místnosti jsou ti, kteří vyšli z mysterijních škol. V místnosti mám šamany! V místnosti jsou hluboké léčebné techniky a jsou zde ti, kteří vyléčili sami sebe a ti, kteří chtějí. Nechť je známo, drahá lidská bytosti, že jste sami sebe do tohoto chrámu umístili se svobodnou vůlí. Máte schopnost opustit toto místo jiní, než jak jste do něj vstoupili, každý jeden z vás, nezáleží na tom, na jaké jste cestě. Současně jste si tuto situaci vytvořili pro sebe, a tak jsem tady. Tak vám říkám, možná byla předložena řešení, pro která jste si přišli a vědomí vašich otázek, které máte na jazyku. Neboť jsou osobní a jsou pro vás a vaši cestu unikátní a jsou připravené k jednání. Vskutku, je to dobrý čas na léčení. Není zde lepšího času. Přišli jste na správné místo.

 

Na Zemi jsou mnozí, kteří se probouzejí. Buďte si toho vědomi. Stejně Staří (Staré Duše) jako jste vy všichni a přitom někteří v této místnosti teprve teď objevili předpoklad probouzení k velkolepějšímu Bohu… Mnozí to cítili, vskutku. Nějak věděli, že byli duchovními bytostmi, ale oni sem přišli vtisknout nové, nikdy neslyšeli nic o tom, co tu říkáme. Známe velký obraz a víme, kdo jste. Vždycky, když přijdete na Zemi, přijdete zkoumat, zda jsou esoterické věci pro vás či nejsou. Mnohým z vás se zdá, že se narodili do nějakých druhů zkoušek esoteriky. Brzy jste zamítli, co vám bylo dáno, jako duchovnost vaší rodiny nebo způsob, jak věci fungují a sledovali jste svůj vlastní kurs, někteří z vás v expanzi své rodinné lásky. Víte, já vím, kdo je zde a kdo čte. Myslíte si, že jsme si s vámi „vyšli na procházku“? Myslíte si, že během rozvratů a frustrací s vámi nebyli andělé? Myslíte si, že jsme neviděli vaše slzy? Myslíte si, že jsme tam nebyli, když jste volali o pomoc? Ó, byli. Vím, kdo je zde.

 

Lidstvo se probouzí v různých časech a různými způsoby. Kvůli posunu, který vysvětlujeme téměř dvě desetiletí, se staré duše na této planetě začínají hromadně probouzet. Ale tolik z nich neví, kam se otočit, nebo co dělat. Jsou vzrušení a ptají se: „Kde ta informace začíná? Kde jsou vědomosti? Jak to mohu urychlit? Kde je základ, ke kterému se mohu obrátit?“

 

Během minulých 18 let jsem předal mému partnerovi [Lee] hodně informací, stejně jako dnes. On sedí před Lidskými Bytostmi a předkládá jim mé sdělení, přeložené do jeho jazyka tak, aby to pro něj bylo pohodlné a pro vás čitelné. Toto jsou slova Kryona a přes tento časový interval tam bylo tolik skryto! Mnohé z nich jsou „absolventskou informací“ (pro „pokročilé“) a mnohé z nich „niternou informací“, všechny se setkávají v závislosti na skupině, která sedí přede mnou. Ale pro někoho, kdo se v tomto masivním posunu probouzí, tam není žádný základ, žádné východisko, žádný předpoklad k vystavění základny.

 

Vskutku, mohli byste začít s První Kryonovou knihou – požádal jsem mého partnera, aby ji pojmenoval Konec Časů. Ale byla to pro něj tajemná doba a on se učil, jak channelovat. Nebyl se mnou tak splynutý, jako je tomu dnes. Také to byla komunikace v roce 1989 a ne dnes. Tudíž zpráva nebyla tak čistá jako dnes, ne jako to je nyní. Nebylo to osobní, ne jako to je nyní. Tak dnes nastupujeme k úkolu, o kterém jsem mému partnerovi řekl, že by měl dělat. Bude to učebnice pro začátečníky o několika kapitolách, která nikdy nebude fyzickou knihou, ale jmenuje se tak, jako by byla. Měla by reprezentovat sadu instrukcí pro ty, kteří si přejí začít od začátku. Proto bude dnes večer channeling niternou informací (informace o „podstatě“) – lekce jedna – která čtenáře vezme na začátek této nové energie a všechno s ním projde. Zde to začíná. Zde lidé dospějí k objevení předpokladu. Také to je to, co někteří z vás potřebují jako osvěžení, protože je tam nějaká informace, kterou neznáte, kterou budeme dnes večer prezentovat.

 

Tak říkáme: „Začíná to,“ a tento channeling, který bude přepsán, je tím, co si přejeme nazvat první kapitola příručky pro začátečníky. Nazveme jej „Objevení vaší spirituality.“

 

Pravda – Základna pro Víru a Čin

Ještě, než začneme vyučovat, musíme prodiskutovat předpoklad, o kterém jsme hovořili před časem: Co je to Pravda? Ve vaší vlastní realitě, ve vnímání zdí, které jste si vybudovali kolem své mysli zvané 3D, jsou absolutně pravdivé, v matematice i ve vědě. Když tyto třídimenzionální zdi začnete rozbíjet a dostanete se do systému interdimenzionálních věcí, konkrétně duchovních věcí, všechna pravidla reality se změní. To, o čem tady hovořím, nemusí dobře sedět každému z vás, protože o tom uvažujete 3D způsobem, místo abyste to zvážili multi-dimenzionálním způsobem, neboť takovým způsobem funguje vaše mysl.

 

Pravda je úměrná k vaší cestě a je rozmanitá. Mnozí ihned řeknete: „Kryone, to se nám nelíbí. Musí existovat jedna pravda, neboť pravda vytváří jeviště pro směr Lidského hledání Boha. Proto může být jen jedna pravda a jen jeden Bůh.“ Znamená jeden Bůh jednu pravdu, nebo byste opravdu mohli vidět mnoho cest k jednomu Bohu? Když se po smrti dostanete na druhou stranu závoje, nebuďte šokovaní, že zde nalézáte ostatní, co nebyli součástí vašeho náboženství nebo vaší pravdy. Spíše je zde hodně pravd a s čistým záměrem, jsou to všechno soucitné cesty, které vás vedou k Bohu a „rodině Boha.“

 

Těm, kteří požadují, aby zde byla pouze jedna pravda, dám jednu. Opravdu je zde všeobecná pravda, niterná pravda, a to je tahle – v centru každého atomu v tomto vašem Vesmíru naleznete, osobním způsobem, lásku Boha. Je to niterná energie. To je pravda. Ale vy můžete říci: „Dobře, jak milé!“ A já řeknu, ó ne, já nemluvím o něčem milém. Já mluvím o fyzice. V nitru každého atomu je energie, která způsobuje, že věci fungují, a když odstraníte energii Boha, všechno zkolabuje. Můžete říci, že mezi elektronovým závojem a jádrem atomu je prostor, který věci udržuje v pohybu a oddělené. To představuje mnohem více, než kdy změříte, mnohem více, než kdy budete vědět. Je to základní fyzika a láska Boha. Je to niterná pravda a vědci jsou na pokraji jejího pochopení. Budou to nazývat jinak, ale bude zde poznání inteligentní síly, která udržuje věci v chodu.

 

Zde je definice pravdy: Pravda je, když se srdce Lidské Bytosti ožení s božskou vášní a učiní objev. Je to potvrzení osobního hledání, přejete-li si, aniž byste znali cokoliv více. Je to ochota dozvědět se o Bohu uvnitř se svobodnou vůlí. Toto je pravda. Tak, proto máte rozmanité pravdy, jak procházíte místností od jedné rozmanité Lidské Bytosti ke druhé. Ale znovu, Člověku se to nutně líbit nemusí. Říkáte: „Tam musí být jedna pravda, jedna doktrína, jedna budova.“ A my říkáme: „Jak 3D!“ Linearita vaší existence byla umístěna na Boha a vy jste se rozhodli vytvořit 3D Boha! To odpovídá vaší Lidské zkušenosti. Nevidíte, jak je tohle omezené?  Je to jako oživlý komiksový hrdina, který vystupuje z 2D a setkává se s Člověkem. Křičí ve zmatku a frustraci, vidouce 3D poprvé. Nemůže se s tím vypořádat a pochopit to… protože to nedává žádný smysl. Proto se vrací do své sféry na své straně a maluje Lidi ve 2D tak, aby to všechno pochopil. Pak jste ztvárněni jako 2D kresby kvůli omezením pozorovatele.

 

Uvnitř každého z vás odhalíte „rodinu.“ Tato „rodina“ je intuitivní „skupina“, která tvoří celého Boha. V jádru rodiny je stejný systém interdimenzionální práce a ta přichází z lásky Boha a soucitu toho, co nazýváte Duší. Proto je vaše pravda to, co děláte, když následujete svou touhu něco ve svém životě zhmotnit. Většina Lidských Bytostí to nedělá a nebude, dokud nepochopí, že tento systém je lepidlo mezi vašimi mnoha pravdami. Obtížné vysvětlit v 3D, že ano? Ale mezi rozmanitými pravdami vašich hledání a tím, co jste si mysleli, že máte dělat, je lepidlo znalostí a synchronicity, všechno to spolupracuje uvnitř potenciálů systému vytvořit věci ve 3D. Je toho víc, než se tady zdá.

 

Začátek předpokladu

Tak, dovolte nám začít s předpokladem. Vy nehledáte doktrínu. Vy nehledáte proroka. Vystupujete ze strany 3D víry a následování ostatních v obecně používané krabici víry a místo toho se odvažujete mít nápad, že Bůh je daleko větší, než cokoliv, co jste kdy vůbec řekli. Hledáte to, proč jste tady, a předpokladem je, že hledání vám odhalí nejen vaši vlastní cestu, ale také to, že jste součástí ohromného systému. Tím je interdimenzionální systém toho, jak věci fungují a je intuitivní a sdílený s ostatními po celém světě. Je vrozený, což znamená „vystavěný do buněk lidstva.“ Je to velkolepé a také to odhalí Boha uvnitř a to v rozsahu, že se můžete stát svým vlastním učitelem, svým vlastním mistrem, odhalujícím božství ve své vlastní věčné existenci. To vám přinese poznání, že jste žili již dříve, a že toto je absolutní základ systému, ne zvláštní nebo nadpřirozený, ale spíše moudré zkoumání toho, jak to všechno souhlasí. To se roztříští ve tvářích těch, kteří jsou zcela ponořeni ve 3D mytologii, která jim byla dána těmi, kdo existovali v mnohem méně osvícených časech a energii na planetě.

 

Nebuďte k sobě kritičtí, pokud nebudete následovat to, co vám bylo řečeno jinou Lidskou Bytostí či organizací o tom, co si myslí, že je spirituálně vhodné. Protože jejich pravda je jiná než vaše. Jejich hledání Boha je jiné než vaše. Požehnaná je Lidská Bytost, která vůbec hledá Boha jakýmkoliv způsobem. Požehnaný je Člověk, který sedí, připravený vstát a říci: „Bože, řekni mi, co potřebuji vědět. Potřebuji se odsekat od zdi duality mezi 3D a mnohonásobným-D. Potřebuji se odseknout od zdi a najít svou vlastní velkolepost. Já vím, že to je zde. Mohu to cítit. Ukaž mi cestu k mému vlastnímu odhalení.“

 

Když Lidská Bytost následuje svou pravdu, je to její nadšení pro Boha, kterého objevuje. Je to cesta jeho vlastního osobního odhalení, nalézt Boha ve svém životě. Tohle je pravda. Je to rozmanité, protože je zde tolik individuálních cest Člověka. Každá Lidská Bytost je duchovně unikátní. Jeden pracuje na otázce hojnosti, druhý na otázce zdraví, další na otázce sebehodnoty a další zase bojuje se strachem. Mnohé z těchto cest jsou výsledkem minulých zkušeností Lidí na Zemi v různých vyjádřeních [minulých životech], tvoří obrovské rozdílnosti osobností při narození – jejich síly a výzev, jejich četných fobií a jejich darů. Vidíte, jak nemůžete vytvořit duchovní krabici a ptát se každého, jak se do ní dostal?

 

Nová Energie – Co se děje?

A tak cesta začíná. Co to je ten Nový Věk všude kolem? Co je to tento velký posun? Začneme od začátku a ten není celý tak daleko v minulosti. Ve vašem časovém rámci jde o rok 1987. To jsem se vrátil, protože to je začátek této energie, té, která Kryonovi povolila se manifestovat jako učitel a všechno to předtím byla stará, hustá energie. Byla to stará energie, jejíž proroctví odpadávala. Všimli jste si, že pozemská energie je dneska jiná? Stará energie reprezentovala Zemi, která nyní už není, pokud jste si všimli. Takže, tato informace je pro ty, kteří tohle studují poprvé a potřebují to slyšet od začátku.

 

V roce 1987 došlo k události, která byla ve vaší historii jedinečná. Byla nazvaná „Harmonická Konvergence“ a později také „11:11“. Jaká unikátnost a esoteričnost to byla: Země dosáhla vibrační míry duchovní neutrality, kdy budoucnost mohla jít kteroukoliv cestou. Mohla být tažena k vyšší úrovni, interdimenzionální úrovni, nebo se válet ve starých proroctvích zkázy a Armagedonu. Mimo váš lineární čas a těžké pro vaše chápání – všechna Vyšší Já zahrnutá v systému Země měla na vybranou. Všem Lidským Bytostem, které kdy na planetě byly, na planetě jsou a potenciálně budou, byla položena tato otázka: „Chcete tím projít se starými energetickými proroctvími, potenciály starého, nebo si přejete posunout se do nové energie, o které prastaré národy říkaly, že přichází? [Mayové a rok 2012] To je energie, která ve vašich nynějších proroctvích není, která vytvoří mír na Zemi, která vytvoří práci pro Lemuřany, kteří jsou zde a pro staré duše, které jsou zde. Vytvoří to duchovní Majáky, které se probudí ve velkém počtu. Jaká je vaše volba?“

 

A odpověď byla: „Chceme jít vpřed.“ A coby dramatický důkaz této esoterické události, téměř přes noc, během několika let této události, se změnila geopolitická struktura planety a přeměnila se v něco, co by nikdo neočekával. Proti všem nadějím a všem proroctvím se státy, které byly mocnými hráči scénáře starého konce časů, významně změnily. [Sovětský svaz obzvláště] Náhle jste se dívali na realitu, kterou nikdo neprorokoval. Žádná studená válka! Právě věc, která vytvořila 50 let nepokojů, strachu a „nedohledný konec,“ náhle sama od sebe skončila. Doba plánovaného Armagedonu přišla a odešla [1999 – 2001].

 

Pak jste v roce 2001 přijali channeling ohledně události zvané 9/11. Nebylo to žádné proroctví, žádný Nostradamus, žádná bible [Zjevení]. Jak jsem řekl skupině Spojených Národů před dvěma lety, událost 9/11 ovlivní dvě generace vašich vůdců zde [USA]. Myslíte si, že by bylo něco tak důležitého ve vašich starých proroctvích? Tohle dokazuje, že jste v nové budoucnosti. A tak znovu říkáme: Harmonická Konvergence v roce 1987 spolu s Harmonickou Konkordancí (z lat. concordia = „shoda“, „svornost“, je shoda určitých sledovaných znaků) v následujících letech jsou zarážky ke změně, posunující energii, kterou jste vytvořili docela sami. Nyní zde sedíte s úplně odlišnou energií.

 

Tak, pokud toto čtete poprvé a chcete vědět, co to pro vás znamená, čtěte pozorně a naslouchejte logice, protože ta dělá pokroky. Sedíte zde, na změněné Zemi, v tom, co nikdy nebylo prorokováno. Můžete říci: „Co mám dělat, abych tvořil rozdíl a jak se mohu posunout?“ A já vám budu říkat, obzvláště pokud jste noví: Právě to, že se ptáte na tyto otázky, Zemi posunuje.

 

Požehnaná je Lidská Bytost, která se ptá: „Co mám dělat? Co bude dalšího?“ Protože tímto aktem soucitu pro planetu ukazuje uvnitř sebe, že se začala odsekávat od zdi. Jsi to ty? Pokud ano, žádáš o kroky k vzestupu. Ještě jsem vám je nedal, protože žádné kroky nejsou. Ó, možná by zde mohl být jeden: Začni! A tak říkáme, že Lidská Bytost, která začíná cestu otázek: „Jak se mohu odsekat od zdi?“ již má ve své ruce sekyru, již skládá puzzle a již je skrze něj vidět nějaké světlo.

 

Měnící se Systém Karmy

Rád bych vám znovu vysvětlil, co se odehrává s ohledem na karmu. Je to starý duchovní proces, který s vámi a s planetou Zemí vždycky byl. Na planetě je to velmi stručně popsané v některých z nejstarších systémů víry. Je dodnes stále pravdivé, že to je energetický systém, který byl na místě a bude celý fungovat sám od sebe, právě jako tolik dalších věcí v energii života. Dokonce, i když Lidská Bytost pranic nevidí či nerozpozná, je to stále přítomno a ovlivní to to, co Lidé dělají.

 

Důležité: Jednotlivým Lidem není předurčeno nic, co by měli na Zemi dělat. Není zde dopředu daná cesta [předurčení]. Na místo toho jsou předem připraveni následovat karmickou cestu, kterou si jednoduše připravili, protože tam je a oni přišli na planetu s emocionální výbavou, kterou budou automaticky následovat. Dovolte mi to vysvětlit. Tolik věcí je v tomto okamžiku na práci, včetně vaší vlastní svobodné volby nemít svobodnou volbu! Právě teď jste v boji a opravdu, jestliže dovolíte vědomí, aby se posunulo do zpětné polohy, dokonce i v osvícení, vibrující Země může mít svobodnou vůli nadiktovat, že již déle svobodnou volbu mít nebude! Bylo by to jako sebrat volební hlas a víckrát nedovolit volit! Tak až tolik jste mocní. Jste andělé a můžete vytvořit cokoliv, co si na Zemi vytvořit přejete. Nejtemnější tma a nejsvětlejší světlo, obojí je na vaší paletě energie barev. Cokoliv si přejete, můžete udělat. Je to rozhodující čas.

 

Věci se změnily. Stará proroctví o tom, co jste říkali, že by se stalo, odpadla a nastoupila svobodná volba okamžiku. Mayové vám dali informace, že v roce 2012 bude začátek vzestupu vibrační změny na planetě… a nový začátek energie. Má to energii 11:11. Vskutku, rok 2012 žije 11:11. 11:11, které mnozí z vás vidíte na hodinách, je o příslibu přechodu roku 2012 do pozitivnější energie, nového paradigmatu. Do roku 2012 můžete vplout velmi dobře se schopností mít do jisté míry podporu Země, což jste nikdy předtím neměli, Pracovníci Světla. Jsou v chodu změny, o kterých nic nevíte. Ale to předbíhám.

 

Každá Lidská Bytost, která se narodila na této planetě, ihned dostává karmický otisk (imprint). Vstoupí a doručí svůj krystal do Jeskyně Stvoření. Krystal je paměťová energie, která se propojí s Krystalickou Mřížkou. Je součástí Gaii a proto Gaia ví, že je zde. Tak je to s vámi všemi. Když přijdete na tuhle planetu, je do vaší DNA vsazena karmická energie a vy tam tou energii začínáte. Karmická energie je energie, která je součástí systému, o kterém mluvíme jako o Pozemském životě – síle. Je to něco, kde si Lidská Bytost vybírá neesoterickou cestu, a jen následuje „ustálený zvyk existující karmy,“ vytvořený minulými energiemi a vyjádřeními s ostatními na planetě. Často se Lidé rodí do míst, kde byli v minulosti. Často následují svůj rodinný směr a cokoliv jejich rodina dělá, dělají také. Pokud jejich rodina farmaří, jsou farmáři. Tohle dělat, je pro ně nejpřirozenější věcí a je to snadné rozhodnutí. Je to jako cesta bez kamení, po které je báječné se procházet, toto je jejich karmická cesta.

 

Tato cesta jim často poskytuje výzvu, kvůli tomu, co se dělo v životech, které se odehrály dříve. Protože se karmická energie odhalí, často přepracují a uvolní sami sebe. Pak jsou mnohé tyto energie jin a jang manifestovány. Vskutku je pravda, že to, co přijde, odejde. Všechno je to součástí velmi starého systému pod velmi starou duchovní vibrací… je to automatické. Ale nemusí to být vaše. Poslouchejte, neboť toto je, kde to začíná být dobré. [Kryon se směje].

 

V roce 1989 jsem vám začal říkat, že v této nové energii jste měli příležitost, ne-li žádost, zbavit se karmy a pokračovat po cestě své vlastní volby. Neboť jako stará duše, každá s velkolepostí uvnitř, máte schopnost zbavit se vyjetých kolejí. Můžete vzít tuto starou karmu, dát ji stranou a nahradit ji něčím v energii daleko vyšším… energií s úmyslným duchovním směrem pro vás a planetu. Řekli byste: „Přeji si mít své vlastní stvoření, svou vlastní realitu a ne staré nastavení karmy, se kterým jsem sem přišel.“ Slyšeli jste výraz „tvoření své vlastní reality“? To je to, co to znamená. A Harmonická Konvergence vám dala sílu.

 

V roce 1989 jsem přišel s mým partnerem a začali jsme channelovat, že byste si mohli vytvořit situaci, kde byste svou karmu mohli vyprázdnit a posunout se do své vlastní svobodné volby a vytvořit si životní lekce, pro které jste si přišli. Mluvili jsme o implantátu, o kterém jsme ještě nikdy nehovořili. Nikdy jsme o tom nemluvili, protože teď jsme to přehodnotili k významu „implantace svolení zbavit se zvyku!“ Můžete sami sebe implantovat nadšením a pravdou a posunete se kupředu, ven z karmy – do místa, kde máte volbu energie, kterou tvoříte skrze čistý záměr.

 

Karma je zajímavá. Je zde něco, na co jste nepomysleli, Lidské Bytosti – na hloubku karmy. Dívám se na duše v této místnosti [v Georgii]. V této místnosti, kde se toto odehrává, je osm z vás, kteří jsou naživu, protože se zbavili karmy! Kdybyste zůstali v karmické vyjeté koleji, ve které jste se narodili, a dělali věci, které všichni chtěli, abyste dělali a následovali karmickou cestu, dnes byste zde nebyli. A to proto, že by vás odsud vzal váš potenciál karmické „schůzky se smrtí.“ Byli byste v karmickém místě a čase, abyste svůj potenciál smrti zažili. Ale protože jste se vyhoupli z vyjeté koleje a manifestovali svou životní zkušenost, všechny karmické atributy vaší smrti odpadly. Nyní zde sedíte, odpovědní za to, kdy přijdete a kdy odejdete. Osm z vás.

 

A zde nás Lidé uvádějí do rozpaků – na mé straně závoje. Protože jsem vám právě dal pravdu, která je mocná a radostná a měli byste ji oslavovat. Měli byste právě teď smrti, kterou jste v minulosti prošli, postavit sochu! Ale vy ne. Nevíte, co se stalo, že? Dobrá, ale já vím. Kdo je ten, kdo má kontrolu nad smrtí? Co byste o tom řekli? Kdo je Zubatá? Dobrá, nezáleží na tom, co byste řekli, povím vám, kdo je Zubatá. Je to Člověk, který se nikdy nerozhodl hledat Boha! Je to Člověk, který právě odhaluje a nehraje žádnou část ve svém osudu… jen prochází cestou karmy – včetně putování do smrtí. Není zde žádné souzení žádného Člověka, který to udělal, jen zpráva o tom. Ale osm z vás by zde, na těchto židlích nesedělo, kdyby nebylo vašeho „opuštění cesty karmy.“ Gratuluji, rodino, neboť víte, co to je všude kolem.

 

Tak začátečníkovi říkáme, že se může posunout mimo karmu, se kterou se narodil a začít tvořit svou vlastní realitu. Toto je nový dar v této energii. Dovoluje vám posunout se do vědomí nového druhu Lidské Bytosti, která si zvolila svůj vlastní osud. Někteří to nazývají vzestup, posun do energie samotného stvoření.

 

Další otázka je pochopitelně: „Kryone, co mám dělat dalšího?“  Odpověď je nejtěžší věc ze všech – mějte trpělivost se systémem. Lidé to nedělají dobře. Trpělivost pro systém dostihne vaše volby, které jsou potřebné. Pokud jste noví a právě začínáte chápat a slyšíte tuto zprávu, první věcí, kterou budete chtít, je jít a vyjít po schodech. Budete chtít dělat něco se svou znalostí, svým nadšením a svým novým vzrušením. Přejete si dělat něco ve 3D.

 

Staré paradigma má co dělat s něčím fyzickým, abyste manifestovali něco duchovního. Bylo to ve vaší historii a je to součástí vaší mytologie, ale není to způsob, jak pracovat v této nové energii. Víme, kdo jste a co se pokoušíte dělat. Každá pravda je unikátní a vaše pravda možná odstartuje kutálející se míč, který vás konečně dostane z Bodu A do Bodu B. Začínáte vidět své životní lekce a začínáte se probouzet a uvědomovat si staré duše, kterými jste.

 

Mnozí, kteří to v sobě právě začali cítit, a mají pocit, jako by měli zakoupený lístek na vlak a proto očekávají, že se vlak brzy objeví. Dobrá, řeknu vám, trať ještě nebyla postavena! Nezoufejte, drazí, neboť jste započali proces. Tak, zatímco máte trpělivost, začínáte studovat a učit se, co je uvnitř vás, že je to jiné, než jste si mysleli. A nejlepší místo ke startu je podívat se na mistry planety. Neboť mistři planety jsou jediní, se kterými soupeříte, protože to je nový nástroj tohoto věku – mistrovství!

 

Mistrovství ruší karmu a přechod staré energie minulého života a posunuje do dalšího, zatímco zůstáváte ve svém vlastním těle! Nástroje pro to ležely v mřížce. Nástroje pro to ležely v Krystalické mřížce. Paměť planety se vlastně posunuje k pojmutí mistra, který má vaše jméno! Jsou zde mnozí, kteří jsou probuzení, mnozí, kteří právě teď dělají věci, které dělali jen staří mistři a dělali to pro sebe a to je samozřejmé. A mimochodem, to je to, co se zde učí, v tomto chrámu, kde sedíte. Přemýšlejte o tom.

 

A tak vám říkáme, následujte tyto mistry, kteří kráčeli po této planetě před vámi. Co oni mají a vy ne? První věcí je… nic! Všichni byli Lidskými Bytostmi. Nebyli to super bytosti a nenarodili se jinak než vy. Kdosi řekl, že byl Synem Božím, byl velmi čistý. Řekl: „Já jsem Syn Boží a vy také!“. Jeho zpráva byla o manifestaci (příkladu)… aby vám pomohla pochopit, že prohlášení, které měl uvnitř Sebe, je také vaše. To moc dobře nesedělo Jeho kultuře a Jeho věku a přemožitelé Jeho země Ho zabili.

 

Chci vám říci, že to, co vám ukázal, je to, co můžete dělat s mistrovstvím. Můžete změnit hmotu, můžete přetočit hodiny ve své DNA, můžete stvořit léčení, které přesahuje to, co jste si kdy mysleli, že můžete, a to právě přichází od Vyššího Já uvnitř vás. Energie mistrů je s vámi a přišli sem z jediného důvodu – být příkladem, tak abyste to mohli vidět a dělat to také tak.

 

Návrat Mistrů Země

Jsou zde ti, kteří učí, že se mistři na planetu jednou vrátí a také mnohá náboženství Země to tvrdí. Letmý pohled na nebe a říkají: „Už přichází, už přichází… čas, kdy se mistři vrátí, aby nás ochránili.“ Všechny své naděje a touhy svádějí na toto, zpívají písně, drží služby a očekávají jejich návrat. Zde je to, co se vám chystám říci: Lidé, kteří tak činí, nerozumějí – nevidí realitu toho, co se událo. Protože všichni mistři se už vrátili a sedí na tomto místě!

 

Ať jste kdekoliv, jsou zde. Jsou součástí struktury nové magnetické mřížky a jsou zde v duši, ne v těle. Jsou zde, aby vás otevřeli, pokud si přejete, do jisté míry budou léčit a tvořit odhalení a osvobození ve vašem těle. Temnota bude utíkat od světla, když se rozhodnete otevřít dveře a necháte ho vstoupit. Toto je Boží cesta používaná muži a ženami na této planetě. Jestli jsi nový a koukáš se na to, říkám ti, že mistři ti ukázali, co je nyní možné. Harmonická Konvergence dovolila, aby to tak bylo a vaše volba jako Lidské Bytosti, je podívat se na to nebo ne.

 

Nová Mřížka a její neviditelný záložní systém

Jsou zde záložní systémy, které si zatím nemůžete uvědomovat. Tato informace je pro ty, kteří se právě probouzejí, kteří by rádi nějaké informace zpoza závoje. Krystalická Mřížka Země je paměť planety. Je té, kterou byste nazvali Gaia. Krystalická Mřížka této planety je nyní mřížkou aktivní a je navržena tak, že na ni píšete energii tím, jak se pohybujete směrem kupředu. Absorbuje všechno, co děláte, jak kráčíte z jednoho místa na druhé. Krystalická Mřížka ví, kudy kráčíte a že jste vytvořili otisk v blátě, protože mřížka zná lidstvo. Jakákoliv Lidská Bytost, která se duchovně na této planetě probouzí, je Gaie známá. Z vašeho záměru vyzařuje světlo a ruší třídimenzionální aspekty reality.

 

Je zde záložní systém Krystalické Mřížky této planety… paměťový systém. Krystalická Mřížka nikdy nebude zničena, i kdyby zde byly systémy, které by na Zemi mohly být aplikovány lidmi a lidstvem, které by ji svým způsobem zničily, které by zrušily integritu celku. To by mohlo rozlomit řetěz; příliš mnoho elektromagnetismu umístěného na Zemi temným způsobem, by mohlo integritu času poškodit. Tak je zde záložní systém a je v činnosti a někteří z vás potřebují vědět, co to je. Vždycky bude s vámi a jsou to velryby této planety. Milujete delfíny, že ano? Zeptejte se na ně biologů. Jsou to ve skutečnosti malé velryby! Když mluvíme o velrybách, myslíme všechny z nich. Jaký další savec na této planetě je na Zemi chráněný smlouvou z 80%? Žádný. Lidská rasa intuitivně ví, že jsou tato zvířata majestátní a musí na planetě zůstat nedotčena. Je to záložní systém a je velmi speciální. Nyní znáte tajemství, proč cítíte potřebu je chránit.

 

Souhrn

Je možné, že je zde více, než bylo řečeno? Co vám říká vaše intuice o vašem vlastním záměru v této době? Harmonická Konvergence udělala mnohem více, než jen posunula energii planety. Dala vám svolení pro osvícený stav a teď jste tady.

 

Vždycky jsou zde 3D otázky: „Co bych měl teď udělat?“ Požehnán je Člověk, který to cítí na srdeční úrovni tak silně, že řekne: „Půjdu touto cestou. Budu následovat svou pravdu.“ Pro pochopení, celý proces objevování tvoří na této planetě světlo. Nejdete se něčeho účastnit nebo příslušet Lidské organizaci. Místo toho se na to začnete ptát osobně sami sebe.

 

Často používáme metaforu světla a tmy. Je nejlepší, kterou máme. Ve skutečnosti, na energetické úrovni, vaše zvědavost otevírá dveře a vytváří vyšší vibrace planety. Méně než polovina jednoho procenta lidstva musí být na této planetě probuzena, aby změna byla permanentní. Je to proto, že aby byla temnota uhašena, není potřeba hodně světla. Máte téměř sedm miliard Lidských Bytostí, většina z nich nebude nikdy probuzena a nikdy se nebudou o toto zajímat. Obrovská většina je v módu přežívání a může být jen znepokojena dalším jídlem nebo svými vlastními životy. Ale vy máte privilegium zaměřit se na esoteriku, na duchovnost života. Vy opravdu držíte světelný potenciál planety.

 

Je důležité, že chápete, že systém, který si neuvědomujete, ví o vašem probouzení. Systém, který si neuvědomujete, ví, že vaše oči jsou na stránce, nebo že uši toto slyší, nebo že sedíte v této místnosti a právě posloucháte. Systém zná Maják, kterým se stáváte, pokud jím již nejste. Systém budeme definovat později a řekneme vám, jak funguje [v další lekci]. Vesmír ví o tomto setkání. Tak hluboké to je. Vskutku, těžké uvěřit, ve vaší 3D realitě, že by taková věc mohla být.

 

Nyní nám dovolte oslovit ty, kteří chtějí trochu více. Jste-li noví, řeknu vám, že je zde hojnost. Jak se prosekáte touto informací a zjistíte o sobě a své DNA, svých schopnostech, svém mistrovství více, mohli byste změnit svou situaci a vyřešit problémy ve svém životě – můžete zdolat strach. Můžete vyvinout hodnotu sama sebe a vytáhnout Akášický Záznam své vlastní existence, vtáhnout si věci, které potřebujete. Můžete jít správně svým vlastním duchovnem a stát se šamanem, kterým jste možná byli docela nedávno. Můžete se stát velkolepým léčitelem, pokud si tak zvolíte, nebo někým, kdo medituje a vyzařuje světlo na planetu každý den. Cokoliv si zvolíte dělat, cokoliv je vaší vášní, je to to, proč jste dnes přišli a proč jste toto četli.

 

A další krok je věc víry. Nevytvářejte si žádné domněnky. Žádné předpoklady. Pokročte s trpělivostí a pak budeme prodiskutovávat další kapitolu. Další krok je daný: Žijte se svou vlastní dualitou. Jeden z těch obtížných. To vám předáme jako další v této sérii.

 

Šamani v této místnosti, převlečení jako obyčejné Lidské Bytosti, není na čase, abyste otevřeli sklenice svého šamanství? Ano, máte předpoklad být léčitelem. Věděli jste to celou dobu. Není příliš pozdě. To je to, proč jste přišli.

 

Já jsem Kryon. Nechystám se vám říci sbohem. Energie doprovodu zůstává zde, kde bude zítra předána způsoby, které neočekáváte. Neboť ve vašem časovém rámci zítřek přinese nějaké věci, které potřebujete slyšet, které předám mému partnerovi během dne dokonce mimo channeling – věci, které potřebujete slyšet o vás samých, o dualitě a o tom, co bude další…

 

Nikdy nejste sami. Nezáleží na tom, co si myslíte – my jsme tu vždy. To je pravda. Vy nevíte, kdo se dnes na koho přišel podívat, že? Uvidím vás znovu, rodino, jako už tolikrát. Já jsem energie, kterou vidíte, když přicházíte na Zemi. Já jsem energie, kterou vidíte, když ji opouštíte. Někteří mě nazývají Strážce brány, jenom proto, že jsem Kryon, milovník lidstva. Nejsem skutečný Strážce brány, neboť to je mytologie, ale jsem ten, kdo stojí u brány vašeho života, když přicházíte a odcházíte.

 

A tak to je.

KRYON

 

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Kollara
(www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je
možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět