7-2007 Kryon

PŘÍRUČKA PRACOVNÍKA SVĚTLA – 2. LEKCE – „Pochopení vaší duality“

 

„Pochopení vaší duality“
Toto živé Kryonovo poselství přijal Lee Carroll na každoroční setkání s Metanoya, San Diego, CA
28. července 2007

 

POZNÁMKA OD LEEHO: Tento přepis je vlastně kombinací tří živých channelingů na toto téma předaných během 2 měsíců. Představuje jeden z nejobtížnějších předmětů pro Nový Věk a Kryon chtěl, aby byl v pohodě! Posloucháte-li živé audio, získáváte pouze část toho, co je zde, v tomto přepisu, prezentováno. Je to citlivé téma a jedno z těch, které mnozí shledávají neuvěřitelným nebo nepříjemným či temným. V někom to vyvolává hněv a u mnohých to vyvolává pochybnosti, ale je to niterná pravda a musí být pochopena. Neboť bez této znalosti nepřestane existovat velká bariéra, se kterou budete ve svém hledání osvícení patrně pořád bojovat.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby.

Jsou zde ti, kteří by řekli, že tento druh komunikace není možný, je to obtížné. „Co je to za proces,“ říkají: „který by Lidské Bytosti dovolil hovořit, jakoby Člověk byl spojka?“ A já vám řeknu, že tento proces je snadné vysvětlit, protože Člověk je anděl na Zemi. Je zde přímé spojení s Duší, které jste nazvali Vyšší Já. Tato duchovní část Člověka je zde jako anténa, vlnící se ve vánku celého vašeho života. Někteří z vás vědí, co s ní dělat a do tohoto posvátného spojení se zapojují. Většina ne. Ale když tak činíte, je to, jako by nastaly vaše nejhlubší meditace. Výzvou v této energii je učit se rozvíjet toto spojení a naladit se do této energie.

 

Je zde mnoho těch, kteří se právě začínají nalaďovat do energie Vyššího Já. Jsou tu tací, kteří ve svých životech poprvé objevili, že je zde více, než si o Bohu mysleli. Před 18 lety jsem vám řekl, že Země začíná vibrovat výše. Je šokující, co dnes vidíte ve vašich zprávách a že se to stále odehrává a přijde toho ještě víc. Je třeba říci, že jsou zde mnozí, kteří jsou uvolněni ze své mytologie a ptají se: „Co je skutečné; a co není?“ Říkají: „Proč ve svém srdci, své duši cítím, že Bůh je větší, než mi bylo řečeno?“ Pak se někdo podívá na slova, která jsem předal během těchto posledních 18 let, a bude zaplaven učeními. „Kde mám začít?“ bude říkat – nebo: „Co bych měl dělat dalšího? Kde je začátek slabikáře, abych se nemusel brodit vším tím vysokoškolským materiálem, abych nalezl základy?“ Odpověď je, že to, co slyšíte a čtete, naleznete v řadě channelingů nazvaných „Příručka Pracovníka Světla“ – zde je možné začít. Pověřil jsem svého partnera, aby tuto řadu channelingů vytvořil. Pověřil jsem ho instrukcemi, aby ji umístil tam, kde je největší aktivita, aby ji mohla většina vidět a rozhodnout se, jestli si ji přečte nebo ne.

 

Jsou zde ti, kteří tuto cestu začínají, právě přijeli, sedí zde a ptají se: „Co je to, co cítím? Mohlo by být skutečné, že Lidská Bytost dělá to, co vypadá, že dělá? [channeling] A pokud ne, proč cítím jako by ano?“ Toto jsou dobré otázky a odpověď je, že Země skutečně vibruje výše, začíná nechávat vědomí otevírat. Jeden každý z vás má Lemurské znaky – pokud ne přímé, tak nepřímé. Jste totiž z rodu Lemurské rasy – ti měli kvantový pohled na Vesmír, první se probudili s informací o tom, kdo byli. Jste zde, sedíte v tomto novodobém dni, kdy pokračují další probouzení a jste v předních liniích… protože první se probudily Staré duše. Říkali jsme vám to dříve. Stará duše, můžeš mít všechny tyto zkušenosti, ale ještě máš pozemská, třídimenzionální pravidla, která na tebe tlačí, a kulturní mytologie o tom, kdo jsi a kdo je Bůh.

 

Následující věci mohou jít proti tomu, co jste se učili a pokud to tak je, zastavte se a zvažte energie pravdy. Nepředpokládejte, že je všechno tak, jak jste to četli či slyšeli. Přejeme si, abyste používali svůj vlastní rozlišovací motor. Použijte rozum, který je spojený se srdcem, a ptejte se Duše: „Mohlo by to tak být? Je to správně?“ Neboť některé tyto věci budou výzvou pro celý váš vnitřní systém víry – pro všechno, co jste se naučili. To je to, co tu dnes děláme… předkládáme všechny temné věci.

 

Prohlašuji, že toto je Lekce Dvě z Příručky Pracovníka Světla. První lekce vytvořila porozumění tomu, že se na Zemi odehrává víc, než si myslíte – začátek – Harmonická Konvergence – rozšířené nástroje a nové intuice a otevírání energie, které jste součástí. Všechno to bylo obsaženo v Lekci Jedna. Pro Lekci Dva jsme si prozíravě zvolili toto místo. [San Diego] Nechť posluchači a čtenáři vědí, že místo, kde jsou tyto informace předávány, je počátek (channelingu – pozn. př.) Kryona. Ti, kteří zde sedí, jsou členové rodiny, kteří byli ve svých Lidských tělech trpěliví a přátelští k inženýrovi, mému partnerovi v ranných dnech jeho channelování. Podpořili ho, když neměl žádné zkušenosti a nechali ho, zatím co hledal to, co potřeboval najít. A tak se uzavřel kruh a on je zpět zde, v energii, kde to začalo, ne příliš daleko od místa, kde to začalo fyzicky. Toto místo jsme si zvolili, protože tato věc je obtížná a něco byste o ní měli vědět. Zprávy nejsou špatné zprávy. Jsou to jednoduše hluboké zprávy. Připravte se, protože jestli jste o tomhle dříve neslyšeli, bude to výzva a otřese to celým vaším vlastním systémem víry. Někteří budou rozzlobení, někteří ne. Někteří se budou cítit potřebu odplaty…, většina ne. Neboť toto jsou energie, které jsou v nitru vaší duality… učení tmy a světla uvnitř vás.

 

Definování Duality

První věc, kterou musíte vědět o skutečnosti, že je uvnitř vás božství, je, že na této planetě je něco, čemu se říká dualita. Dualita sama o sobě představuje rovnováhu k božství… nejtemnější energie, kterou si můžete představit – tou je vy, má na sobě vaše jméno. Přichází s vámi, s vaším narozením a neopouští vás, dokud naposledy nevydechnete. Někteří ji nazývají Stínové-Já. Někteří ji nazvali Temné-Já. Jiní zase zlo a někteří jí říkají temná strana. Tento váš atribut má jméno a říká se mu dualita.

 

Dualita je zcela na místě, protože je to navržená část vás. Je vám přidělena při narození a nenesete si ji z druhé strany závoje, protože tato planeta je kotlem duality, kde je test uskutečňován. Tímto testem je, že andělé předstírají, že jsou Lidé, kteří přišli na hřiště s touto dualitou [tmou a světlem] a zkouší mezi nimi nalézt rovnováhu. Je to test energie, ne Člověka, ale vypadá to, jakoby to byl test vaší duše. Jak jste si mohli všimnout, každá Lidská Bytost se musí sama za sebe rozhodnout, zda je to skutečné nebo ne. Musíte se rozhodnout jednotlivě, bez evangelia od organizace, bez těch, co vám říkají, v co máte věřit a v co ne. Začínají ubývat dny, kdy byste se jednoduše vírou své duše drželi vozu historie, a mytologie to znázorňuje. Neboť tato nová energie přináší individuální zkoušku duchovních věcí… touhu skutečně poznat pravdu.

 

Když přijdete na Zemi, dostanete něco, co jste neplánovali a já vám o tom chci říci. Chci vám říci, jak je to mocné a dám vám příklady. Pak vám řeknu, co s tím můžete dělat. Než přejdeme dále, nechejte nás diskutovat o tom, co tato energie duality udělala ve vaší historii, protože to je základ a jádro veškeré náboženské mytologie. Je to základ a jádro dokonce i pro Řecké bohy. Dualita lidstva poháněla všechny příběhy o magii, o dobrém a zlém, o tmě a světle – síly, které tu jsou.

 

Lidská Bytosti, dokonce i v moderní kultuře je učeno, že v nebi byly před dávnými časy souboje. Mimochodem, to se nikdy nestalo. Žádné boje na druhé straně závoje nebyly. Boj a konflikt jsou koncepty založené na dualitě. Přemýšlejte o tom. Bůh nemá účast ve vaší 3D zkušenosti, přesto stále zakládáte tolik duchovní historie na tom, jako kdyby to tak bylo. Andělé nebojují, není zde žádný boj o moc a paradigma vašeho vědomí se nepřenese nad činnosti Ducha.

 

Vždyť v této mytologii vlastně anděl spadl z nebe a jeho jméno byl Lucifer. Toto je nesnadné, protože zde nic takového jako nebe není! Znovu, v interdimenzionálním stavu jste si vytvořili „místa“ a to je neuskutečnitelné. Je zde pouze domov – místo, kde jste, když nejste tady… a není to fyzické místo. Je to stav interdimenzionální energie a věčnost. Avšak mytologie říká, že padlý anděl byl odpovědný za jeho vlastní vývojové místo, zlé místo zvané peklo, do kterého půjdete, když se nebudete dobře chovat.

 

Nyní příběh zastavíme. Opravdu vám to zní jako Bůh? Nebo vám to zní jako člověk? Ptám se na to jenom proto, že v určitém bodě musíte rozeznat pravdu a oddělit to, co vám bylo řečeno, od vaší intuice, která ve vás teď křičí. Čtěte dál a uvažujte, zda by vaše rodina vytvořila toto: Peklo je tam, kam automaticky půjdeš, když zemřeš! (Podle mytologie.) Tam budeš trpět navždy. (Podle mytologie.) Tečka. Ledaže bys ovšem, zatímco jsi na Zemi, dělal něco – to něco je prohlásit, že jsi vstoupil do jedné z krabic vaší kulturní víry. Znovu – zní vám to jako Bůh, nebo vám to zní jako lidský výtvor?

 

Drazí, znovu vám říkáme, není zde žádný Lucifer. Něco vám řeknu o lidstvu a je to velmi zajímavé. Na vše dobré, co se vám přihodí, říkáte: „Bůh je dobrý. Bůh to udělal pro mě. Jsem tak rád, že jsem blízko Boha, protože Bůh to udělal.“ A když se vám děje něco špatného, Lidská Bytost často říká: „To je strašné; tohle je zlá strana. Ďábel mě dostal. Nevím, co se stalo.“ Tento postoj ovšem znamená, že Lidé nejsou odpovědní za nic dobrého ani špatného! Jen proplouvají ve víře, že nebudou zatažení do špatné energie, a přitom se zlobí na své vlastní tvoření! A když mají štěstí, boj mezi Bohem a Satanem se jich nebude týkat. Člověk nakonec vyhraje, a když zemře, půjde do Nebe, pokud se bude dobře chovat a odevzdá svou moc historické mytologii… která může být nalezena ve více než 700 verzích duchovní víry na této planetě, ve strukturách mnoha podob a v pravidlech mnohých variací. Zní vám to jako Bůh? To není Bůh. Je to lidská mytologie, často servírovaná s velkou integritou duchovních vůdců, kteří si jsou jistí, že jejich cesta je ta správná.

 

Neříkáme vám, abyste je odsuzovali. Je to jednoduše historická pravda. Říkáme vám od začátku, že si vážíme každého a všech hledání Boha. Ale hledající v nové energii potřebuje pro sebe začít rozlišovat pravdu, tak v tom pomáháme… dáváme vám různé perspektivy. Neboť to změní budoucnost a zahájí vyšší vibraci na Zemi.

 

Všimněte si, že toto není poselství, které by vás tahalo do další duchovní krabice! Kryonova práce nepatří k žádné organizaci nebo tzv. New Age. Není zde nic, k čemu se připojit; žádná struktura, kterou navštívit; žádný historický Lidský prorok, kterého uctívat a žádná ústřední kniha pravidel. Toto je nové paradigma duchovnosti, kde začnou miliony lidí zkoumat pravdu, která pobývá uvnitř vás – všechna pravidla, všechny doktríny, veškerou lásku, která je přivedla na toto místo. Budou to porovnávat s tím, co cítí a s tím, co kolem sebe vidí. Mnozí se budou divit, jak může být takhle velká celosvětová skupina Lidí tak kolektivní ve svých myšlenkách, aniž by byli součástí jakékoli struktury nebo vedení či členství. Je to nový způsob věcí, kde to, co vnitřně objevujete, je to, co je pravdivé a skutečné, spíše než to, co vám řekli ti, co dokola opakují mytologii historie… z nichž většina se sebou ani nesouhlasí.

 

To, co řídí platnost této mytologie o tlaku a tahání energií na Zemi, je velmi skutečné. Je to vaše nevíra v to, že by něco tak temného vůbec mohlo sídlit ve vás – a nevíra v to, by ve vás mohlo sídlit něco tak velkého jako Bůh. Učili jste se, že jste nic – že jste se narodili špatní (hříšní) a proto se vzdáváte síly dobra a síly zla. Sedíte zde bezmocní, bezradní, že obě tyto hluboké síly zaujímají místo ve vaší duši. Vidíte? V tomto stavu nicotnosti jste pak zralí na to, aby téměř kdokoli polapil váš zájem o jeho vlastní systém Boha. Osmdesát pět procent populace pro sebe vytvořilo krabice, kde si všechno toto mohou vysvětlit v 3D podobě. Není zajímavé, že první věc, kterou člověk dělá, když dospěje, je, že hledá tyto odpovědi? Je to Bůh ve vaší DNA, který vás pohání, abyste hledali Stvořitele.

 

Zde je pravda. Existuje kousek Boha, který přichází s vámi – a my jsme o tom diskutovali posledně. Sídlí ve vás a čeká, až bude probuzen a to je kvantová energie. [Interdimenzionální, ne 3D.] Je to překrásné. To je světlo. Jsou zde důvody, proč jste pobízeni a taženi k tomu, abyste zde „seděli na židli,“ jak tomu říkáme – budete vědět, že jste součástí všeho. Není žádná náhoda, že jste tady, nebo toto čtete. Je to s vaším plným svolením, víte? Možná nevíte, co je to, co byste měli udělat, ale vězte: vaše existence jednoduše žádá změny na planetě. Věděli jste to? Už jenom to, že jste tu a posloucháte, pomáhá planetě. Toto bude zpráva dalšího dne. Tento kousek Boha ve vás udržuje rovnováhu, protože uvnitř vás také sídlí nejtemnější tma a je na ní vaše jméno. Proto je toto dualita. Řekli jsme to, ale vy to potřebujete slyšet znovu.

 

3D přístup k Boji

3D přístup k boji je, že pokud máte nepřítele, porážíte ho. V 3D jdete do boje a zabijete ho. Pak zmizí a vy vstanete jako vítěz a řeknete: „Ten, který byl součástí zla ve mně, byl poražen a nyní odešel.“ To je pro vás srozumitelné. A tak je zde mnoho míst, kam můžete jít „zabíjet monstra uvnitř“ a pro pomoc s tímto se nemusíte dívat daleko. Ale tohle není případ s dualitou, protože vy jste v ní celý svůj život. Zničit ji znamená smrt Člověka. Avšak mnozí říkají: „Nedává smysl mít nepřítele, který je ve mně tak silný… a jen ho nechat být. Musím se s ním utkat.“ Ale vy se touto energií uvnitř vás zabýváte bez konceptu eliminace. My to raději nazýváme rovnováhou… a toto, drazí, je pokročilý koncept pro téměř každého žijícího Člověka. Protože se v hlavním slova smyslu musí zbavit instinktu přežití. To překračuje pocity útěku či boje a nahrazuje je moudrostí, což jsme se vám snažili během 18 let dát.

 

Proto je tato Lekce Dva potvrzením toho, co je ve vás; toho, co jste si ani nechtěli připustit, že tam je. Je to rozpínání k víře, že máte Boha uvnitř… a že není tak těžké ho nalézt. Avšak věřit, že i zlo je ve vašem nitru, je urážkou pro vaše intelektuální já a nedotčenost, kterou si mnozí z vás nesete po celý čestný život. Jinými slovy, celý tento koncept je tím, co musíte prozkoumat „mimo krabici“.

 

Odhalení Pravdy o Dualitě

Dualita odhaluje sama sebe tolika různými způsoby. Ani bych je nemusel vyjmenovávat, ale pro ty z vás, kteří jste do tohoto právě vstoupili, budu… od těch nejmenších věcí až po ty, které nejsou nejmenší.

 

Drama je jedno. Drama. Setkali jste se s Lidskými Bytostmi, které přežívají pouze tím, že se točí v dramatu? Ironií je, že oni budou jediní, kteří vám budou volat, Pracovníku Světla, protože jste vyrovnaní a nesete světlo, které ovlivňuje ty, kteří ne. Budou říkat: „Je zde více dramatu, než mohu v životě vydržet. Zde je toto a tam je tamto. Myslel jsem, že jsem se s tím vypořádal, ale ono se to vrací.“ Pak jim budete trpělivě dávat svou moudrost, třeba 100x a bude to dobré, protože vždy bylo. Ale když zavěsíte telefon, víte, co se stane, že ano? Vůbec si vaši radu nevezmou. Jen chtěli hlas na druhém konci, který jim říkal, co už věděli! Pak vám další den zavolají a budou říkat: „Dobře, stalo se tohle, tohle a tohle. Zdá se, že to pokračuje.“ Kdybyste jim nakonec řekli pravdu… možná byste řekli: „Uvědomuješ si, že si tohle k sobě přitahuješ? Že na tom přežíváš?“ A oni řeknou: „Nikdy! Já bych nikdy nežádal o takovou věc!“ Ale dělají to. A já vám řeknu proč: Protože je to pro ně pohodlné. Protože, kdyby v jejich životech nebylo žádné drama, museli by se podívat na šamana, kterým jsou! Požehnaná je Lidská Bytost, která propadla dramatu a uzřela duchovní stranu, protože drama docela často skrývá něco zrovna tak hlubokého – světlo, které se vlije do jejich života. Ale oni se toho tak bojí! Proto drama zakrývá to, že se musíte vypořádat s realitou a pak se stane pohodlným.

 

Nedělejte si starosti, co bude dál. Nedělejte si starosti o nic! Ti, kdo si dělají starosti, jsou ti, kteří mají pocit, že nemají moc cokoliv vytvořit! Jsou zde ti z vás, kteří se ráno kolem třetí budí a dělají si starosti o skutečnost, že si nemají s čím dělat starosti! Když začnete vyrovnávat tu temnou věc uvnitř vás zvanou dualita, první z věcí, které odejdou, je starost – protože si uvědomujete, že systém začíná fungovat a vskutku, nejste sami. Je zde plán a starosti začínají odpadat. Avšak je to ta temná věc, která vás chce vzbudit a říká: „Dobře, podívej se na tohle! Pojď si s tím dělat starosti!“ Pak vám dá to, co nazýváte „dlouhý seznam“ věcí, o které si dělat starosti. Proto zrovna nemůžete usnout. Pak vstanete. Víte, jaké to je, že ano? Je to naprosto Lidské.

 

Drama a starosti vás vedou k nedostatku sebeúcty a ke strachu. Díváte se na sebe v zrcadle a vše, co vidíte, je stárnoucí Lidská Bytost a myslíte si, že o tom je život. „Kde je mé mládí?“ říkáte. „Proč se nemůžu vrátit? O čem je život? Jsem tak malá část tohoto systému.“ A ta temná věc uvnitř řekne: „Výborně! Hochu, vidíš to správně. Jsi nic! A nikdy nic nebudeš. Jsi zde nešťastnou náhodou. Když zemřeš, jsi pryč.“ A z nějakého důvodu Člověk svěsí hlavu a říká: „Máš pravdu.“

 

Z vaší perspektivy nemusí být fér, co se chystám říci. Ale fér je pro vás 3D a nepředstavuje velkolepost toho, co si Lidé na této planetě pro sebe nastavili. Protože temnou stranu vás samých je snadné ukázat. Boží stranu vás samých ne. Ironie je, že je tak snadné ukázat, že jste ji popírali a vytvořili bytost, která je za to zodpovědná… ďábla. Takže se zdá, že ďábel je všude! A Bůh není nikde. Realita je, že toto je rovnováhou duality. Musíte hledat Boha, ale vaše temná strana vždy mačká tlačítka. Byl tedy stvořen tento způsob a je fér ve své rovnováze. Proč, to uvidíte v poslední části, protože objevení Boha v sobě vytvoří rovnováhu navždy. Pro všechno toto jsou zde důvody, které jsou velmi hluboké, ale obtížné vysvětlit ve 3D. Musí být rovnováha, jin a jang, ve všem uvnitř přirozenosti. Je to vždy o rovnováze. Test energie na Zemi je vykonáván kousky Boha, přestrojenými za Lidi. Přicházejí a odcházejí, mění části v této hře energie. Nejsou testováni, ale spíše sami vykonávají tento test. Kam půjde rovnováha, když jí dáte jak tmu, tak světlo? A co se stane se Zemí? Odpovědi jsou před vámi pro teď skryty, ale jsou součástí samotného Vesmíru.

 

Ti, kteří ze sebe odstranili tyto temné energie své vlastní duality, pak padnou dokonce ještě více do další vrstvy temnoty – hněvu, nenávisti, násilí, smrti, bezcitné vraždy. „Jasně!“ budete říkat: „Teď, Mistře Kryone, hovoříš o zlu.“ Skutečně? A co je zlo? Řeknu vám to – je to temná strana toho, co je v Lidské Bytosti připravené se vyvinout a dozrát.

 

Chcete-li sem jít – být zlou osobou – máte veškerou moc, kterou chcete, ke své dispozici. Můžete se tak rozhodnout, neboť to je svobodná volba. Bůh vám nebude stát v cestě, věděli jste to? Ó, je zde tolik Lidí, kteří řeknou: „No, tak to je, když je zapojen ďábel. Bude mi pomáhat. Bude mne tahat dolů.“ A jsou zde kulty, které právě toto uctívají. Pravda? Nikdo vás nikam tahat nebude, drahá Lidská Bytosti. Je to vaše svobodná volba. Mnoho Lidí do toho vstupuje, protože zde nacházejí svou sílu. Tady mohou mít moc nad ostatními lidmi… tvořit starosti, drama a kontrolu.

 

Svou sílu nalézají u diktátorů této planety, minulých i současných. Docílí toho, aby si jich lidé všimli. Když zavraždí dost Lidských Bytostí, vytvoří se zářezy strachu na jejich silovém pásu. Toto oni dělají a já vám to musím říci. Víte to. A já vám řeknu, i když je to zlo, je to Lidská Bytost používající sílu zla. Nemusíte to chtít slyšet, ale toto vám musím říct. Je to potřebné pro vaše plné porozumění tomu, co následuje.

 

Lidská Bytost je mocná v obou směrech. Má ve svém nitru jak anděla, tak ďábla. „Drahý Kryone, právě jsi mi řekl, že nic takového jako ďábel neexistuje. Nevěřím tomu. Byl jsem na těch místech a viděl magii. Viděl jsem vymítat démony z Lidských Bytostí. Opravdu jsem viděl fyzické formy, jak se plazí kolem na podlaze a pak zmizely.“ Lidská Bytosti, věříš na zázraky? Pokud ano, kdo ti řekl, že vždy byly se světlem? Pamatuješ, jak jsem ti povídal o rovnováze? Černá magie tvořila zázraky jednoduše z temné síly Člověka. Lidská Bytost to může dělat.

 

Jsou zde ti, co říkají: „Viděl jsem voodoo, je tak skutečné. Tak skutečné! Lidé sami skončí. Jsou zabiti a ochoří jen kvůli sugesci. To je zlo.“ A znovu bych řekl: vítejte v síle Lidské Bytosti. Podívejte se do své historie. Podívejte se na diktátory, kteří říkali slova, která přesvědčila tolik lidí, že mají pravdu, a tak mohli zavraždit miliony. Řeknu vám, že tohle je schopnost Člověka a je mocná.

 

Druhá Strana Mince

Proč bych vám měl tyto věci říkat? Nebojte se žádné z nich, protože vám říkám jen o tom, co je vaším nitrem… a vy nad tím vším máte kontrolu. Má to druhou stránku. Drazí, pokud toto čtete a slyšíte o tom poprvé a toto je pro vás Lekce Dva, chci vám říci, že se to zlepší! Temná část vás právě říká: „Já tomu nevěřím. Vůbec nebudu číst dál! Už neposlouchám.“ Proč? Nyní vám dám zbytek příběhu.

 

Temná část ví, že pokud se podíváte dál, všechno skončí. Protože uvidíte něco, co vidět nechcete… svobodná volba vidět vyrovnávající sílu… a ó, jakou sílu! Pokud byste mohli ve svém prostoru právě teď vidět přenos informací od andělů, kteří se ujímají energie zájmu, který jste vyvinuli, byli byste ohromeni. Neboť oni jsou připraveni bojovat váš boj s vámi. Na tuto planetu jste přišli s kouskem Boha v sobě. Temná věc ve vás je nastavena k podnícení počáteční energie, která vytváří karmu. Je zde z určitého důvodu a vy ji máte, když se narodíte. Kolik z vás učilo své děti rozzlobit se, když si jiné dítě chtělo hrát s jejich hračkou? Kolik z vás rodičů učilo své děti žárlit či se vztekat? A vy řeknete: „Nikdy jsem své dítě neučil žádné z těchto věcí.“ A já řeknu: já vím. Ony tím přišly vybavené a vy také. Začínáte rozumět?

 

Nyní se dostáváme k dobrým zprávám. Můžete to vyrovnat nebo nemusíte. Většina lidstva jen sedí a umožňuje to. Totiž, vnímání, které je s vámi v rovnováze, je zrovna tak silné jako druhá strana. Vidíte to ve své kultuře každý den. Učili jste se, že se musíte jít ohlásit do budovy a přiznat se ke všem těm strašným věcem, které jsou ve vaší mysli. Na malou chvíli je to odklad Božího hněvu. Pak temná strana přichází zpátky a vy se do té budovy vrátíte a přiznáváte se znovu! Jaký to pojem odevzdání se. Je to stálý jin / jang mezi „být umytý“ a být „špinavý“, že? Jaká mytologie! Myslíte si, že Bůh vytvořil takový systém?

 

Zde je to, co stvořil Bůh: Uvnitř vás je božský systém pro vyrovnávání této duality způsobem, kde nebude schopná získat opěrný bod. Použijte čistý záměr a řekněte: „Drahý Bože, už toho mám dost. Ukaž mi, co potřebuji vědět, aby mi to pomohlo vložit toto do perspektivy.“ Toto je začátek, protože to představuje vás v režimu záměru, jak tlačíte do dveří k druhé straně závoje, a žádáte o objevení božství uvnitř. Přichází začátek rovnováhy. Říkali jsme vám to v první lekci – přijde kompletní a úplný systém. To usadí tu temnou stranu vás samých do místa, které ji ani nebudete schopni nalézt.

 

Pro systém této planety byla stvořena dualita tmy a světla. Jenže tyto dvě energie jsou velmi, velmi odlišné. Temnota ve vás nemá představu o tom, co duchovně děláte. Přemýšlejte o tom. Ti z vás, kteří vytváříte duchovní rozhodnutí a následujete mapu intuice a rozlišování, kteří vytahujete kus Boha v sobě, tvoříte energii, která je pro druhou stranu vaší duality neviditelná! Tma nemá žádnou představu o tom, co děláte, nebo jste udělali. Je to jen hněv, který na vás už nemůže dosáhnout.

 

Jakmile vkročíte do světla a nastoupíte tuto cestu, tahle věc, která vám dělala v celém vašem životě takový problém, se stane nepodstatnou. Je to jako dítě na zadním sedadle, které bouchá do sedadla, dráždí vás a chce vědět: „Už tam budeme?“ To je všechno, co může dělat – bouchat do zadního sedadla. Jenže vždycky tam je a někdy je hlasitější než jindy.

 

Někoho to zlobí, dokonce i ty, kteří jsou Pracovníky Světla. Říkají: „Proč se to opakuje pořád dokolečka? Myslel jsem si, že by to má duchovní práce měla úplně uklidnit.“ Tak to není, protože je to vždy připravené udeřit. Jsou zde cykly slabosti; znovu – je to rovnováha. No, musel jsem vám tohle říkat? Drazí Pracovníci Světla, netrapte sami sebe emocionálně proto, že těmito cykly procházíte. Někdy je to obtížnější a někdy méně. Jsou zde vzestupy a pády a je to naprosto normální. Je to normální, protože, drahá Lidská Bytosti, vždycky pracujete na puzzle mezi touto energií světla a tmy. Je to nepřetržitý boj, který nikdy neskončí, dokud naposledy nevydechnete. Ale ti z vás, kteří vkročili do světla, mají výhodu. I když to může znít extra jednoduše, připomenu vám, co učím po mnoho let: Stadion naplněný temnotou, s 10 000 lidmi, bude ovlivněn jedním, kdo zapne jedno světlo. Protože když rozsvítíte jedno světlo, bez ohledu na to, jaká je tma, temnota – zcela jasně – nemůže existovat. Toto je ta moc. Vidíte v tom tu férovost? Třebaže se strana výzvy lidstva projevuje intuitivně a Boží strana ne… když naleznete světlo, postrčí to dualitu do stavu prázdnoty, kde bude temnota lapena. Proto je moc na straně světla. Světlo je aktivní a temnota není. Temnota se nemůže projevit a změnit rozsvícenou místnost! Ale světlo temnou místnost zcela změní.

 

Možná je čas to vyzkoušet? S čistým záměrem řekněte: „Drahý Bože, řekni mi, co potřebuji vědět.“ To odstartuje proces. Neříkejte Bohu, co dělat ve vašem životě. Místo toho řekněte: „Jsem připravený vědět.“ To je prohlášení moudrosti a tehdy začnete zjišťovat, kdo jste. Nebuďte překvapení, když láska vpluje do vašeho srdce. Nebuďte překvapení, když zjistíte, že vás andělé berou za ruku a vy tento pocit nemůžete vysvětlit. Nebuďte překvapení, když budete cítit nepopsatelný mír… a strach? Je to ohromné. Podívejte se, kde strach začíná. Začíná v břiše. Toto je atribut nižší energie lidstva. Začíná v břiše. Nemá nic společného s vaším osvícením či vaším třetím okem. Začíná na místě, kde ho můžete kontrolovat. Ale pokud tak nečiníte, rychle se přemístí do mysli.

 

Příště až budete cítit odezvu naplněnou strachem, budete mít odvahu, moudrost a prostředky říci: „Stop! Já vím, co děláš. Ani hnout!“ Nedovolte, aby temnota a strach jakkoliv postoupily na dno vašeho srdce. Nechejte svou moudrost, lásku a poznání Boha uvnitř vás, aby vás přes to přenesly. Pak zjistíte, že strach zmizel. Rozptýlí se. Někdy se bude pokoušet dostat vás uprostřed noci! Ale dokonce i tehdy ho můžete kontrolovat – naprosto. Myslete na lásku Boha vedle vás v bezpečném, světelném stavu. Řekněte: „Jdi pryč. Vrať se na zadní sedadlo. Vím, kdo jsi. Jsi temná část mě, ale už neřídíš.“

 

Zní tohle všechno jednoduše… snad pošetile? Je možné, aby odpověď na tak velkou část životní výzvy byla tak jednoduchá? Poptejte se. Není jednoduchá. Ale je to krok silné víry, který vás začíná vnitřně oddělovat od části vás samých, o které jste si mysleli, že pochází odjinud. Mnozí cítí úzkost z odloučení! Dokonce jsme vám o tom říkali v Kryonově Knize Jedna. Nazvali jsme to „Implantát.“ Je to implantát svolení změnit dualitu! To je Pracovník Světla.

 

Řeknu vám, co jsem řekl svému partnerovi [Lee], když toto začal dělat poprvé. Řekl jsem: „Drahý Partnere, nyní máš schopnost stát se svým světlem uvnitř nejvyšší mytologie na planetě – stát v pentagramu. Stůj tam, zatímco se oni oblékají do komických kostýmů a vyvolávají zvláštní slova, aby tě zranili. Nechej je, ať si na tobě zkouší svou magii. Všechno, co musíš udělat, je usmívat se nad jejich pokusy. Neboť tvé světlo je daleko větší, než cokoliv, co Lidská Bytost může vyčarovat se svou vlastní temnotou… daleko větší, než jakákoliv temnota, dokonce větší, než co může vytvořit skupina Lidských Bytostí. Neboť ty jsi se napojil na Zdroj.“ Zeptejte se ho. On to udělal. Během jeho první cesty do Spojených Národů (OSN – Kryon předal celkem 7 channelingů na půdě OSN. poprvé v r. 1995 – pozn. překl.) na něj skupina chrlila svou magii a nestalo se nic. Temnota vržená do Světla nemá žádný účinek. To je pravda.

 

Cílem této lekce, drazí, je, abyste uslyšeli pravdu – že jste mnohem silnější, než jakákoli temná věc na této planetě, mnohem silnější, než jakýkoli démon, o kterém vám řekli, že by mohl být ve vás. A pokud chcete důkaz, jen zatlačte na dveře Boha. A zjistíte, že to, co jsem dnes říkal, je pravda. Proto se tomu říká závoj – protože úplně skrývá to, co tam vlastně je.

 

Uvědomte si – dnes jsme vás nežádali, abyste se k něčemu připojili. Uvědomte si – dnes jsme vás nežádali, abyste následovali nějaký protokol, který vám představuje mnoho knih či lekcí ke koupi. Namísto toho vás zveme, abyste si přečetli instrukce uvnitř DNA, se kterými jste sem přišli. Nechť se mistrovství projeví, šamani, kterými jste!

 

Toto je dnešní poselství. Je to pouze toto jediné, které jsme vám přišli dát. Je to něco, o čem můžete přemýšlet, zatímco se díváte na tlak a tah energií na této planetě. Požehnaní jsou ti, kteří cítí energii tohoto dne a této lekce. Neboť oni jsou vroucně milováni entitou, která jen chce být s nimi… mnou. To se divíte, kdo se na koho přišel podívat, že?

 

A tak to je.

KRYON

 

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Kollara
(www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět