7-2008 Kryon

„Současné události“

Kryon Channelling živě Asheville, North Carolina 12. července 2008

Ve snaze pomoci čtenáři byl tento chanelling re-chanellován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo” obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace  – na rozdíl od tištěného textu. Takže si vychutnejte tuto obohacenou zprávu z Asheville v Severní Karolíně

 

Zdravím, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

 

Někteří řeknou: “Bylo to moc rychlé /vstup Kryona do Leeho/. Lidská bytost by neměla být schopna skočit na druhou stranu závoje tak rychle.” Neuvědomujete si, že nová energie na této planetě podporuje systém, který ještě nechápete. Již to není jako za starých časů, víte? Tato zpráva reprezentuje Stvořitele, jenž si přeje být nalezen. Tím chci říci, že když přijmete ruku Vyššího Já, nepustí vás. Já žiju s tímhle mužem /Lee/ a on to ví. To Vyšší Já je dokonce částí Kryona. Je to těžké vysvětlit, ale vaše též!

 

Drahá lidská bytosti, jsou tu ti, kteří říkají, že není skutečné to, co se tu děje. Jsou tu ti, kteří sedí na židlích a říkají, že ten pán, co mluvím, předstírá, že chanelluje. Tak se do toho pusťme! V této místnosti vytvářím energii, s vaším dovolením, která vyplní prostor mezi židlemi “polévkou” z energie, která je láskou Boží. Právě nyní zvu na toto místo všechny ty z vaší skupiny, kteří zastupují ty, které jste milovali a ztratili. Navíc jsou tu ti, kteří se narodili před vámi, a o nichž se myslíte, že je neznáte. A během pár minut na tomto místě dojde k posunu energie. Pak se vás zeptám, jestli je to skutečné. Pak si uvědomíte, že tohle je hlas z druhé strany závoje, s informací linearizovanou pro vás prostřednictvím muže sedícího v křesle.  Celé je to provedeno skrze metodu toho, co my nazýváme láska k lidstvu. Je to vymyšleno tak, abyste slyšeli věci, které máte slyšet. Překlad z lineárního k nelineárnímu – to je definice toho, co dělá prostředník chanelingu.

 

Místnost se začíná přizpůsobovat. Někteří z vás to cítili /energetické přizpůsobení/ – víte, kdo teď vedle vás sedí? Někteří z vás ano, protože to dovolili. Někteří ano.

 

Ó, lidé, kdybyste viděli jako Kryon, viděli byste to, co vidím já. Já vím, kdo jste, znám vaše jména, když tu nejste /vaše jména, když nejste na Zemi/. To je taková malá část nás, tato lidská zkušenost, kterou zažíváte, taková malá část toho, kdo jsme. Vy a já – mluvím s vaším Vyšším Já – vy a já jsme sledovali stvoření Země. Vy a já jsme byli na jiných Zemích již dříve. Již dříve jste slyšeli slova v jiných jazycích /takové, kterými se nemluví zde na Zemi/, měli jste dříve jiné tvary /myšleny jiné biologické bytosti/. To pro vás není nové, drazí, ale nepamatujete se. Neočekává se, že byste si to pamatovali, ale uvnitř vás je znalost, pocit, který je intuitivní znalostí, že jste starou duší, částí energie stvoření, a vy víte, že mám pravdu.

 

Na chvíli vás vezmu k teoretickému okamžiku vašeho posledního vydechnutí /obraz vaší smrti/. Řekněte: Co si v tom okamžiku budete myslet? Co budete vnímat v okamžiku posledního vydechnutí? Víte, tady uvnitř není nikdo nový, ani jeden /mluví o těch v místnosti/. Všichni z vás jste tu již byli někdy dříve. Promlouvám ke sboru starých duší, ke každému jednomu, i k těm nevěřícím. Co se stane při vašem posledním vydechnutí? Povím vám to: když vypustíte duši, jak se říká, a ta lidská část vás se začne rozpouštět a obracet v prach, jak se říká, sbírka, kterou jsme bývali před vaším příchodem sem, se začne spojovat. Během 3 pozemských dní je váš přechod úplný. Během této doby se vypravíte do Jeskyně Stvoření, kde předáte své lidské atributy krystalu, a vše, čím jste kdy byli, a vše, co jste se naučili, se stane zdánlivě “letokruhem zkušenosti” na specifickém krystalu – jako letokruh stromu, který krystalu říká, kdo jste a co jste vykonali. Stane se to součástí Země a nikdy ji to neopustí. Všechno, co jste se naučili, a všechno, co jste učinili, zůstane zde ve 3D. Pak se vaše svatá část připojí ke mně a budeme oslavovat. Pak znovu uslyšíte hudbu.

 

O tomhle jsem již mluvil dříve a každý z vás ví, o čem mluvím. Na mé straně závoje stále hraje hudba. I když si tu právě s vámi povídám, hraje mi. Není to skutečná hudba, ale chci tím metaforicky linearizovat energii, která je vždy okolo mne, která je skladbou Boha, a nazval jsem ji hudbou. Je krásná. Je to něco, co někteří z vás zažívají v době spánku, je to něco, co vám ulehčuje dýchání. Je to něco, co vám dává pocit, že jste milováni, mí drazí. Znáte tu hudbu? /Kryon se usmívá/

 

Místnost se začíná dokonce ještě více rozehřívat, než by měla, protože je tu  toho teď více, než před pár okamžiky. No, poselství není dnes úplně tak metafyzicky hlubokomyslné, neboť se chystám udělat cosi, co nedělám často:  Mám v úmyslu mluvit o současných událostech. Běžně to neděláme, ale někomu se to líbí, proto jsem řekl svému kolegovi, aby z toho udělal záznam. Nacházíme se v kruhu, souvislém kruhu života. Když vás vidím, vidím všechny vaše životy najednou a možnosti všech vašich budoucností. Vidím ty, kteří uvedli lidstvo do chodu, a ty, kteří je uzavřou. Již jste dodělali dříve, mí drazí.

 

/Kryon pauza/
V místnosti je šaman, který se právě probouzí, který začíná vidět svoji šamanskou energii. Trvalo to dlouho a on ví, kdo je. V této místnosti jsou další staré duše, které nemají žádnou představu o tom, co je v letokruzích jejich krystalu /myšleny jejich zkušenosti z minulých životů/. O tom budu mluvit za chvíli. Vlastně vám chci poskytnout 6 energií /témat/ a toto bude tím posledním.

 

Číslo 1: Mluvme o současných událostech. Právě nyní se děje něco, o čem byste měli vědět. Je to velmi, velmi aktuální. Přímo pod vašima nohama je zemské magma, zemské jádro. Posunuje se. Tím chci říci, že střed, který je roztavený, zvolňuje. Pokud se díváte na správná místa, uvidíte to ve vašich Zprávách.  Zvolňuje! Což způsobuje zmenšování magnetické mřížky. To znamená, že začíná snižovat své gaussy /gauss = jednotka magnetického měření/. Toto zmenšení je měřitelné, vědci jsou schopni toto změřit. Děje se to právě nyní.

 

Je to součástí posunu, o němž mluvíme, a součástí nového roku, roku 2008. My jsme vám říkali, že se to blíží a teď jsme tu, v sedmém měsíci roku “1” /2008 z hlediska numerologie/. Číslo 7 je posvátné číslo. To víte, ne? A pokud víte něco o numerologii a podívali jste se na to, co jsme říkali, tak byste to nyní měli očekávat, nebo ne? A tady to je. Je to pokračování fyzických schopností planety, o nichž jsme vám řekli před asi 18ti lety. Je to přiměřené.

 

Nebojte se toho! Někdo říká, že míříte k magnetickému přemetu. A opravdu míříte. Ačkoliv je možnost, že to nemusí být v době vaší existence, jednou k tomu dojde. Pokud s tím počítáte, nevznikne žádný chaos. V minulosti to balancovalo na nulové energii po stovky let před oním přemetem. Ne tentokrát. Nicméně, možnost je, že to nebude v době vaší existence.

 

Země odpovídá vašemu vědomí. Magnetická mřížka se zmenšuje proto, aby se vzdálenost mezi vámi a závojem minimalizovala. Čímž chci říci, že komunikace s vaší buněčnou DNA, samou vaší pamětí, krystalickou, se stává velkolepější a významnější, protože závoj řídne. A to vše vám má vysvětlit, že nástroje sílí.  Tak to mělo být. Směřujete k dosud nevídané vibraci planety. Směřujete ke zkušenosti 2012, začátku sázení setby pro vibrační vzestup fyzické planety. A to je na vás.

 

Teď bych chtěl něco vložit, a tak bych rád požádal svého kolegu, aby to přidal do přepisu tohoto poselství /který právě čtete/. Pokud směřujete do období vibračního posunu na vyšší úroveň, opravdu si myslíte, že by to byl nejvhodnější okamžik pro ukončení života většiny z vás? A jsou tací, kteří přesně taková poselství zprostředkovávají. Zdánlivá dichotomie /rozdělení do 2 skupin/ je dána možnostmi, že u lidí případně dojde k takovým změnám, že by to v očích mnohého “jasnovidce” mohlo vypadat jako “hromadná úmrtí”. Skutečně jde o smrt staré energie na planetě. Proto tedy znovu opakujeme, že ti, kteří nahlížejí do budoucnosti, často přicházejí s poselstvími, která vycházejí z pouhého přelétnutí po povrchu 3D reality. Oni vidí ohromný posun a nahlásí to jako smrt. Ale tak to není.

 

Když se vaše děti chystají k promoci, je to vhodná doba, abyste je vzali ze školy? Bůh nežije ve vzduchoprázdnu a zná vaše dílo, které jste za eony času vykonali. Tohle je jedinečný čas, můj drahý, ne začátek hrůzy na Zemi.

 

Není to náhoda, že jsi tu právě nyní, v r. 2008, drahá lidská bytosti. Jsou tací, kteří řekli: “No, a co s tím máme dělat?”. Odpověď je, že TO jste vy. Jen buďte. Pokračujte v tom, co děláte, a jen buďte. Nejedná se o děsivou informaci, když vám říkáme, že Země přechází na vyšší vibrační rychlost. Kdybych vám všem chtěl dát radu – jakoukoliv radu – řekl bych vám: “Nechte své děti na pokoji.” Nechte je být takové, jaké jsou. Nenuťte je násilím ke stejnému uvědomění, jako máte sami.

 

Sledujte je. Sledujte, co si myslí, a uzpůsobte vyučování /vzdělávání/ tomu, oč si říkají, a ne tomu, co vy chcete na základě staršího vědomí.  Budete v lepší pozici. Poskytněte jim vedení a lásku a disciplínu, ale nechte je, aby se svým vlastním způsobem učili o věcech, co se naučit potřebují. Budu vám radit po celou dobu, co budeme probírat tyto současné události. Vždy to dělám. A to bylo číslo 1.

 

Číslo 2: Příští měsíc [srpen 2008] se má konat ohromný experiment. Největší stroj na Zemi se připojí /nastartuje/, aby studoval ty nejmenší existující věci, věci neviditelné. Řeč je o tom velkém atomovém urychlovači ve Švýcarsku… současné události. Mnozí říkali: “To je nebezpečné.” Není. Nebude vytvořeno více energie, než je obsaženo v palbě kosmické energie, která zasahuje Zemi v každém okamžiku každé vteřiny. Oni dělají jen to, že vytvářejí tutéž energii řízeným způsobem, aby ji mohli zkoumat. Nejsou schopni ji studovat, když se vyskytne náhodně.

 

Používají protony a antiprotony a urychlí je až na 90% /+/ rychlosti světla.  Pak je nechají vzájemně se srazit, jeden do druhého, v největším fyzickém experimentu všech dob. Já vám povím, jaké jsou možnosti, a vy si pamatujte, že tady jste to slyšeli nejdříve. /Kryon se usmívá/ To, co hledají, je interdimenzionální energie. Hledají to, o čem si myslí, že existuje, a naleznou to. Naleznou to, protože sledují Vesmírnou tvůrčí energii. A ještě vám odhalím hloubku toho, co se chystají objevit během příští dekády: Přepíší scénář toho, jak začal Vesmír. Velký třesk se nikdy nekonal /jak jsme si o tom spolu již mnohokrát povídali/.  Sama myšlenka Velkého třesku je 3D vysvětlení interdimenzionálního atributu. Trvale jsou vytvářeny vesmíry skrze interdimenzionální posuny – když jedna dimenze doslova koliduje s další. Je to velkolepá kvantová událost. A tehdy získáte všechny ty atributy, které popisujete jako Velký třesk.

 

Přehled: Ve 3D jste již měli mnoho vědců, kteří se hleděli na to, co považovali za důkaz pro teorii Velkého třesku. Našli zbytek toho, o čem si mysleli, že je důkaz /kosmologická konstanta/.  Jména jako Hubbell a jiná stála v popředí toho všeho.

 

Nicméně, toto se chystá být popřeno při sledování nejmenších známých částeček.
Zaprvé, i teorie Velkého třesku musela na začátku být interdimenzionální.  Protože existuje potvrzení, že vše se pohybovalo rychleji než světlo a vše se stalo najednou. Tenkrát, za dnů této teorie, byli jednoduše srozuměni s tím, že za účelem stvoření toho, co dnes vidíte, bylo nutné chvilkové přerušení 3D. Dnes by se na to dívali jako na atribut kvantové události, a to je to, co tato laboratoř objeví, neboť oni uvidí pozůstatek interdimenzionálního střetu. Je to všude. Je to nová kosmologická konstanta. Jakmile začnete vidět dimenze, které jsou neviditelné, nebo alespoň vidět atributy, které vystopují v uměle vytvořených explozích, bude to zjevné. Tím vším vám – tímto zašifrovaným způsobem – chci říci, že tento konkrétní experiment je bezpečný, dlouhodobý, a vaše věda bude konečně schopna uvidět interdimenzionalitu v její nejkrásnější podobě.

 

Pokud se nic nestane a Země nebude polknuta černou dírou, stvořenou ve Švýcarsku, vzpomenete si na toto poselství? Podíváte se na ty, kteří tvrdili opak, a přičtete jim zodpovědnost za drama, které vytvořili? Uvidíme. Tak to bylo číslo 2.

 

Pokud jsou na této planetě věci, před nimi byste opravdu měli být varováni, pak hledejte shodu ve varováních od nás všech. Pamatujete si HAARP*? [Kryon Book 6, 1997] Varovali jsme vás a vy jste reagovali. Ten experiment byl viděn jako nebezpečný většinou Evropy, a byly podniknuty kroky ke zmírnění toho, co by toto zařízení mohlo nebo nemohlo udělat. Když spousta lidí přihlížela, bylo velice obtížné dokončit cokoliv tajně. Pamatujte si to.

 

Číslo 3: Nyní bych na chvíli vrátil čas a šel o 10 let nazpět. Seděl jsem tenkrát před vámi a předával informaci o vaší energetické krizi. Teď jste v ní. Takže vám znovu vysvětlím něco z toho, co s tím můžete dělat. Bude to stejná informace, jakou jsem vám dal dříve, neboť ji potřebují slyšet mnozí, kteří ji předtím neslyšeli. Toto konkrétní  poselství by mohlo dojít k uším někoho, kdo je – jak byste asi řekli  ve 3D – bohatý. Čímž chci říci, že takoví se mohou o ledacos přičinit, protože k tomu mají dost finančních prostředků. Vyzývám tedy toho, kdo toto slyší a má plné kapsy, neboť z tohoto můžete jen více zbohatnout, a je to logické a dává velký smysl… nyní ještě více, než dříve.

 

Na této planetě existují odjakživa 2 zdroje energie a jsou bezplatné. Bezplatné! Technologie k jejich získání /uvést je do použitelné podoby/ byla též vyvinuta. Řekl jsem již, že jsou bezplatné? Poslouchejte: Zaprvé, napadlo vás někdy, proč existuje Měsíc? Zeptal se někdy někdo Ducha: “Proč máme Měsíc?” A Já vám povím, proč: Abyste mohli zásobit energií svá města! O tom moc z vás nepřemýšlelo.

 

Měsíc vám dává pohyb ohromného množství vody podle časového rozvrhu, který je po staletí neměnný. Dává vám stovky tisíců tun energie tlaku/taku, a zadarmo. Je tu stále a vždy bude. Skutečně, tam, kde jsou vaše velká města, poskytují vlny a příliv s odlivem energii k jejich osvětlení. Poskytne to energii každému jednotlivému městu, které ode dneška postavíte, až do dne, kdy Země již nebude existovat. Není žádný limit pro množství elektrické energie, kterou se sami můžete zásobit, dokonce až po úroveň, kdy si jí budete dobíjet baterie ve vašich elektrických autech, a je bezplatná a neznečišťuje životní prostředí.

 

Jedině musíte ještě vyrobit přístroj, který ji bude schopen udržet, a to již někteří učinili. Víte, jak polapit energii tlaku/tahu, ať již to je formou kolesa nebo plováku. To vše již bylo navrhnuto. Na Zemi jsou v současné době více než 3 města, která získávají většinu své elektřiny z přílivu/odlivu. Hledejte je na severu. Nenacházejí se v této zemi /USA/. Ona již mají technologii k zásobení vašich měst elektrickou energií, pokud jste připraveni tuto možnost přijmout. Zmínil jsem již, že je to zadarmo?  Ten zdroj existuje a nic nestojí, a nemusíte kvůli energii pálit žádnou ropu, a nemusíte proto pálit ani žádné uhlí, a nemusíte kvůli tomu brát nic Gaie. Nechte Gaiu tahat a tlačit její cestu ke svobodě od zdrojů, které máte nyní a které planetu každodenně zraňují. Je zde, odedávna byla a nezmizí – obrovská síla, daná vám ke zkrocení a pro zajištění osvětlení a transportu.

 

Další bod je trochu obtížnější, ale stejně tak zjevný. Máte spoustu způsobů k výrobě elektřiny. Jedním z nejkomplexnějších a nejobtížnějších pro pochopení a výstavbu je atomová elektrárna.  5ti letý projekt výstavby, a vše, co získáte po jejím skončení, vše co jste vytvořili, je jen velmi drahý parní stroj. Protože nukleární energie dělá jen to, že produkuje teplo. To vytváří páru k pohonu generátoru v kruzích, což pak produkuje vaši elektřinu. Jde proto o pouhý, slávou ověnčený, parní stroj.

 

Existuje další proslavený parní stroj zvaný zemské magma. Kdekoliv vrtáte, je tam horko. Čím hlouběji jdete, tím více je horko. Přemýšleli jste o tom? Pokud chcete teplo, stačí se k němu provrtat! Ale je to obtížné, protože musíte vrtat opravdu hodně hluboko. Je to ještě obtížnější kvůli souvisejícím vedlejším účinkům, které komplikují bezpečnost a životaschopnost.  Tato technologie musí být vyvinuta tak, aby bylo možno teplo čerpat, a vznikl tak věčný parní stroj. Začněte budováním těchto děr na aktivních bodech. Aktivní body jdou definovány jako místa na Zemi, kde je magma nejblíže zemskému povrchu. Což takhle, například, začít na okrajích Pacifiku? To je oblast, kde se nachází např. množství sopek – a též mnoho z vašich největších měst. Veškerou energii, kterou potřebujete k produkci páry, najdete přímo pod vašima nohama.

 

Vyplatí se investovat do této technologie? To je na vás. Jak dlouho byste ještě rádi vytrhávali kousky a části Země, pálili je a posílali do atmosféry. Takže, jakou má tohle pro vás cenu? Říkáme tedy znovu, tak jasně, jako k vám vždy mluvíme z druhé strany závoje, že tyto zdroje energie existují odedávna. Existují pro vás, abyste mohli vytvářet elektřinu pro zásobování svých měst, pro pohon vašich vozidel, a vždy byly bezplatným zdrojem, připraveným pro vás, abyste mohli investovat do projektu jejich shromažďování. A to bylo číslo 3.

 

Číslo 4: Máme pár jednoduchých rad ohledně počasí. Pochopte, že se nezlepší. Pokud sedíte a přejete si to, ani to ho nezlepší. Vysvětlili jsme to již dříve, tak to vysvětlíme znovu. Nacházíte se ve vodním cyklu, který se vážně chystá vytvořit mini verzi doby ledové.  Může vám připadat divné, že se nejdřív hodně oteplí, než se má ochladit, ale pokud se podíváte do svých geologických záznamů, zjistíte, že přesně totéž se již stalo dříve. Tehdy, okolo r. 1400, jste neměli příslušné záznamy, ale tehdy se to stalo a vy jste to tenkrát přežili.  Tudíž vám říkáme, že se vrátí větry, a naše rada je, abyste se na to připravili vytvořením situace, kdy se novému počasí přizpůsobíte.

 

Naučte se to očekávat, stavte odlišně. Svobodně se rozhodněte nestavět tam, kde to není bezpečné, popř. se naučte stavět na místech bezpečnějších. Ale výstraha je taková: Nebuďte v šoku, když se to vrátí. Vrátí se to.  Nebuďte překvapeni, až se na jih od vás znovu prolomí ochranné hráze, protože k tomu dojde. Uděláte lépe, pokud v tomto městě přemístíte nějakou tu hlínu a budete stavět na výše položeném pozemku. /Stupňový systém, zmiňovaný Kryonem v minulosti, kdy se staví domy na něčem, co vypadá jako velké řady navršené hlíny a kde jsou pod úrovní vody pouze ulice. Domy jsou všechny postavené na těchto pruzích z hlíny, napodobuje to způsob, jakým se zavlažuje obilí. / To je chytré. Uvidíme, jestli to nastane. “Co to říkáš, Kryone?” Říkám, že lidské bytosti jsou schopné se přizpůsobit, stejně jako v minulosti, jak to můžete nyní učinit. Pokud začnete myslet chytřeji, můžete se přizpůsobit změnám počasí. Starejte se o to, jak vy působíte na ně, ne ono na vás.

 

Přeměňte povětrnostní katastrofy v povětrnostní události.
Nemějte tedy strach z toho, co se děje. Neprojektujte to, co dnes vidíte, do budoucnosti jako nějaký druh očekávané katastrofy.  Oteplení je předzvěstí chladu, stejně jako v minulosti… stejně jako v minulosti. Buď můžete sedět a trápit se tím, nebo se na to můžete připravit. To bylo číslo 4.

Číslo 5 a číslo 6 jsou mnohem esoteričtější, což je to, proč jste přišli, ne? /usmívá se/ Číslo 5 – energie myšlenky této planety se posunuje. Posunuje se významně, přesně, jak jsme říkali. Lidé přemýšlí jiným způsobem. Mnozí začínají ledacos chápat a mívají i “prozření” /intuitivní pochopení skutečnosti/, dokonce i v oblasti vědy. Nové myšlenky o tom, jak věci fungují, jsou v pohybu. Říkali jsme vám, že k tomu jednou dojde.

 

Ti, kteří se nikdy nestanou esoteriky, vám poskytují esoterické informace a říkají tomu věda. Jsou dělány objevy, které povedou k myšlence interdimenzionality. Věda je přepisována, pokud se týká toho, co je a co není skutečné. A toto vše je v souladu s tím, co jsme vám my vykládali o potenciálech této planety.

 

A jak se toto odráží v současných událostech? Nacházíte se na vrcholu něčeho a já vám povím, co to je. Drahé lidstvo, opravdu můžete mít mír na Zemi, ale budou určité “rotace”, jimiž budete procházet při procesu zjišťování, co chcete a co nikoli. Ale v tomto roce, a zvláště v příštím r. 2009, existují jisté možnosti, které byste měli vyhlížet. Pamatujte si, že zde jste to slyšeli poprvé. /Kryon se usmívá/

 

Je to rok čísla 11. 11 má z numerologického pohledu mnoho významů. Nezáleží na tom, jaký jste tomu přikládali význam podle staré numerologie. Každopádně to znamená, že 11 je číslo tohoto věku.  Říkali jsme vám to, když jsme se poprvé představili. V r. 1989 jsem vám předal v prvním sdělení, v první knize, význam 11. A nyní jste tu a znovu přicházíme k roku jedenáctky /2009/. Jen tento je poslední 11 před rokem 2012. Což by pro vás mělo být podstatné. Je to jediná 11 s touto energií. Co vám chci říci: V příštím roce sledujte, jak jsou mladí lidé této planety důležití – záleží na nich tak, jak byste při jejich mládí nečekali.

 

Jedním z největších je potenciál svržení diktátorů. To je onen potenciál, který jsme měli na mysli, když jsme říkali, že ti “v hruď se bijící” diktátoři této Země jsou na cestě pryč, a budou nahrazeni laskavým vedením. Je to začátek posunu vědomí ohledně toho, čím by vedení mělo být vládě, a co průměrné lidské bytosti budou od svého vedení očekávat.

 

Ve staré energii se v mnoha zemích očekávala vláda, která byla jednoduše tolerována. Bez ní by nastal chaos. Tudíž, jakýkoliv druh vlády byl ve vaší zemi vytvořen, byl přijatelný. To je pojetí z doby staré energie, neboť to přivádělo k moci jedince bez morální integrity. To se změní. Změní se to i ve vaší zemi. Neboť lidské bytosti začnou očekávat vedení s morální integritou. To je nové. Vyhlížejte to.

 

V r. 2009 existuje potenciál významného posunu v zemi, kterou nechci jmenovat, ale bude způsoben mladými lidmi té země. Ti, do nichž byste nikdy neřekli, že se o něco takového starají, povstanou a dají o sobě vědět. Vyhlížejte to, a když to uvidíte, nekoukejte na zprávy a neříkejte: “To je špatné.” Nekoukejte na zprávy a neříkejte: “Koukejte, těch mrtvých.” Nekoukejte na zprávy a nepozorujte to jako drama. Chci vám říci, že jsou tací, kteří přišli na tuto planetu jen proto, aby se mohli stát součástí právě této události! Jsou tací, kteří přišli na tuto planetu, jen aby se mohli stát součástí toho a vrátit se domů, pak přijít zpět a udělat něco ještě většího! Chci vám říci, že z celkového pohledu je vše mnohem velkolepější, než si myslíte.

 

Poblahopřejte těm, kteří se rozhodli z tohoto důvodu přejít, neboť provedli posun vskutku hrdinský. To je to, co vidíme. Celá planeta je v tomto druhu oslavy zapojena.  Ono to opravdu změní budoucnost, víte? Umíte oslavit přiměřenost?

 

A konečně, číslo 6. Osobní potenciál. Zkrátíme to, ač přijde čas, kdy to již krátké nebude.

 

Vaše DNA se mění. Mění se kvůli magnetickým vlivům, které se začínají měnit kolem ní. O tom jsme mluvili, když jsme sem poprvé přišli. Já si říkám magnetický vedoucí. Je to 3dimenzionální, lineární označení, abych přitáhl vaši pozornost k tomu, co se děje. Má skupina pohnula s magnetickou mřížkou, protože jste to dovolili. Vy skutečně ještě úplně nechápete, co lidské vědomí dělá pro tuto planetu. Lidské vědomí je pohledávkou, souborem instrukcí pro esoterické síly, které obklopují tuto planetu.

 

Je to opak toho, co si myslíte: Na planetě jsou tací, kteří žasnou nad tím, co Bůh dělá, a nikdy nepochopí, že to dělají oni sami. Osobní potenciál každého člověka se velmi významně zvedne.  Potenciál:  Příslib manifestace energie v budoucnosti. Nicméně, nic se nestane, dokud o to nepožádáte. Pokud sedíte na podlaze a ve druhé místnosti je hojnost, máte potenciál oplývat hojností. Ale pokud nikdy nevstanete, zemřete hladoví a chudí. Vidíte? Nic se nestane, dokud něco neuděláte. Přesto, když se taková osoba pak setká s Bohem, často  ječí: “Řekl jsi, že budu mít hojnost všeho!” Vidíte, co se děje?

 

Schopnost přepsat DNA, schopnost změnit atributy, s nimiž jste sem přišli, schopnost “přemýšlet výše” než na buněčné úrovni, schopnost moci požadovat kousky a části z Akašické kroniky – to vše tu je.

 

To znamená toto: To, čím jste byli, co je součástí vašeho vlastního krystalického krystalu v Jeskyni Stvoření, může být těženo /zpřístupněno a čerpáno/. To znamená, že se tam můžete vrátit a vybrat si ty nejlepší části sebe sama v systému Akašické kroniky, a už je na čase. Protože právě toto vidíme. Vidíme vás jako úplný lidský řetězec – niterné Vyšší Já všech životů, které jste kdy žili. To je to, co vidíme při pohledu na vás. Nevidíme váš nynější život. Vidíme ty staré duše – kým jste byli a co jste se naučili.  Na základě všeho, co jste ve všech těch svých životech kdy studovali, víme, jak moc plná je vaše spirituální nádoba. Tohle je ve Tvé DNA, můj drahý. A je to dostupné – velmi dostupné.

 

Jakmile začnete tlačit do oněch dveří své vlastní spirituality, nebuďte překvapeni, když ty dveře tlačí maličko proti vám. Pro někoho to je děsivé. Je to součást nové cesty – spolupráce s Bohem, který vám zdůrazňuje, že jste součástí systému. Ó, lidská bytosti, nejsi pouhou lidskou bytostí, která spoléhá v něčem na Boha. Jsi součástí Boha! V tomto jsme kolegy a vždy jsme byli. To je poselství od Kryona. To je to dnešní Kryonovo poselství. Čím více skutečným se stává, tím skutečnějším je.
Nyní jsme téměř připraveni odejít.

 

/pauza/

Někteří toto neposlouchají, ani nečtou, ve stejném časovém rámci s vámi. Dovolte mi chvíli promluvit k nim.

 

Milí posluchači a čtenáři, sedíte tam a nasloucháte, někteří z vás, většina z vás, o samotě tomuto poselství.  O samotě čtete, a myslíte ti: “ Tento chanelling se udál v minulosti. Není roztomilý, není pěkný? Myslím, že si něco z toho zapíšu.” Dobrá, já vám chci něco povědět: Účastníte se právě nyní. Neboť již při první známce vašeho záměru tomuto naslouchat či to číst, jste vytvořili energii, která dovolí, abyste byli obklopeni těmi, které jste milovali a ztratili, těmi z jiných životů, kteří vás nepřestávají obklopovat energií, kterou nazýváte svými průvodci. Právě teď se toho okolo vás hodně děje, zatímco vy si myslíte, že se nalaďujete na něco z minulosti. Jenže vy se pouze nenalaďujete na něco, co se stalo v minulosti, neboť já mluvím k vám osobně právě nyní, protože jsem schopen vidět všechny potenciály. Znám potenciál toho, že nasloucháte či čtete, a vidíte… je to tak!

 

Takovým způsobem funguje kvantovost. Duch má schopnost vidět věcimimo čas, ale existoval potenciál, že tu budete a vy tu jste. Proto, ač ti v této místnosti nevědí, ke komu promlouvám, tak činím. Říkám, že to není náhodou, že tu jste prostřednictvím svých očí a uší, stejně jako není náhodou, že tu jsou přede mnou, v tomto časovém rámci, ti se svými těly v křeslech. Je to napínavé, že, lidská bytosti, stát se interdimenzionálním?
Právě nyní vás obklopuje láska Boží. To je to, co vnímáte, všichni z vás – ti v tomto časovém rámci i ti v tom druhém. Víte, Stvořitel chce být nalezen, a to se v této době učíte. Jde o spolupráci, partnerství, ne uctívání. Protože jsme jedna rodina, drahý člověče.

 

A je to tak, že říkáme, že dokonce právě nyní se udála dispenzace /povolení/ k poskytnutí víry, že takové věci by skutečně mohly být reálnými, a ony jsou. Jsou skutečné, zvláště ten, co říká: “Budu vám umývat chodidla” /Kryon mluví sám o sobě/, protože někteří z vás mě vnímali. Tato slova jsou posvěcena stejnou energií jako všechny ostatní zápisy. Možná nejsou psány stejným způsobem, možná nedosáhnou ke stejným lidem, ale vaše DNA je slyšela. A ta poselství vešla do vás, abyste dnes mohli cítit lásku Boha a znovu poznat svůj domov.

 

Tak budiž, a tak to je.

KRYON

 

*HAARP – The High Frequency Active Auroral Research Program /vysokofrekvenční aktivní výzkum polární záře/, dle oficiálního webu  http://www.haarp.alaska.edu/ se věnuje výzkumu vlastností a chování ionosféry, s “důrazem na její pochopení a použití k pozvednutí komunikačních a sledovacích/kontrolních systémů pro civilní i obranné účely”. Nachází se na Aljašce. Dle některých názorů lze zařízení tohoto typu zneužít. Více např. http://www.haarp.net/ – v angličtině,
nebo v češtině

http://www.gewo.cz/agentura/haarp__file_1.htm

http://www.gewo.cz/agentura/haarp__file_2.htm

http://www.military.cz/usa/weapons/haarp/haarp.htm

 

 (pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

zpět