7-2011 Kryon

Intuice, průvodci a andělé

 

Tento živý channelling byl předán Lee Carrollem v Sacramento, Kalifornie v neděli, 3. července 2011.

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

 

Mému partnerovi trvalo dlouho, než pochopil proces, jehož jste teď svědky (channeling). Určitým způsobem musíte projít tímto procesem, protože i během krátkého cvičení, které jste právě dokončili, vezmete to, co je první intuitivní myšlenka, a přeložíte ji, jak nejlépe dovedete do lineárního konceptu, věty, skupiny slov nebo jediného slova. Často jsou to metafory – je to běžné. Je to skládanka, kterou musíte složit, obraz, který je třeba interpretovat. I slova, která vám nedávají smysl, mohou něco znamenat v jiných jazycích. To je velmi, velmi běžné.

 

Možná jste si všimli, že když Duch mluví k lidem, mluví k jednomu po druhém. Přestože je toto poselství předáváno skupině, není určené skupině jako celku – je určené každému jedinci zvlášť. Je to spojení toho, co je kvantové, metaforické, je to takzvaný třetí jazyk. Tímto třetím jazykem je intuice, která reaguje na signál, přejete-li si, na komunikaci, kterou jste se rozhodli slyšet v této místnosti. Nemám na mysli zvuk, ale fakt, že jste záměrně naladěni. Proto má každý channeling atribut více než jedné komunikace. Někteří uslyší stejná slova a ucítí stejné energie a odejdou s pocitem, že se nic nestalo. Další lidská bytost sedící vedle nich naopak obdrží léčení, o které prosila.

 

Nejedná se tedy nikdy o skupinovou energii. Proto mluvím ke každému z vás zvlášť. Je to složité. Naladíte se na slova, vaše logická mysl rozumí linearitě větné skladby a zároveň jsou vám intuitivně předávány další myšlenky.

 

Říkáme tomu třetí jazyk jako metaforu. Není to třetí jazyk následující po dvou jiných. Třetí jazyk je to proto, že je spojený s číslem tři. A číslo tři je v numerologickém významu katalyzátor. Co by ale na jazyku mohlo být katalyzátorem? Byla by to energie, která něco mění a přitom sama zůstává stejná. Když přijde s něčím do styku, to něco změní, ale sama zůstává stabilní. Proto v tuto chvíli, na jakékoli úrovni chcete, dostáváte katalytické poselství.

 

Někdy je toto poselství prosté: nacházíte se na bezpečném místě, jste mezi blízkými lidmi, případně že toto všechno je skutečné. S poselstvím se ale běžně objevuje i jedna z největších překážek, které si lidé kladou: „Nemůže to ten muž sedící před námi jenom hrát? Nebo opravdu dělá to, co si myslím, že dělá?“

 

Rád bych vám řekl, co ten muž opravdu dělá. Trvalo mu roky, než tomuto procesu porozuměl a než jej doplnil o svou vlastní energii. Na začátku, když byl čas, aby Kryon vstoupil do jeho života, jsem mu totiž podle jeho slov předával informace v návalech. Byly mu předány vždy všechny najednou, jako skupina myšlenek, jako ucelený koncept, který on musel interpretovat po svém, avšak ne v reálném čase. Vypadalo to tak, že já jsem mu předal informace, nastala pauza a on poselství zopakoval tak, jak mu porozuměl. Předal jsem mu další informace, znovu nastala pauza a on zopakoval poselství, jak mu porozuměl. Šlo to tam a zpátky. A bylo to oddělené, tehdy byl Kryon a mimo něj byl Lee.

 

O několik let později, asi o čtyři, začal spojovat to, co jsem byl já a to, co byl on, do systému, který nyní plyne. Rád bych vám vysvětlil, jak tento systém vypadá a jak funguje. Já mu mohu během okamžiku předat intuitivní myšlenky. Mohu mu je předávat rychleji, než on dokáže mluvit. Takhle pak systém funguje – channeling je výsledkem překladu intuitivní linearity.

 

Já jsem se naučil zpomalit předávání informací, které chci, aby lidské bytosti věděly, aby je on mohl překládat v reálném čase. A to šlo docela dobře. Až do chvíle asi před čtyřmi lety, kdy jsem se ho zeptal, jestli chce postoupit na další úroveň. Zeptal se mě, jaká úroveň by to byla, a já odpověděl, že úplné spojení. To znamená, že byste mě mohli slyšet a pocítit lásku, kterou k lidstvu chovám, soucit z druhé strany závoje, ne jen samotná slova. Proto přicházelo víc než jen intuitivní myšlenky, byly to celé široké pojmy spolu s lineárním hlasovým poselstvím, s city pocházejícími od Boha, to vše spojené do komplexního celku, který musel Lee roky poznávat a začít mu důvěřovat. Každopádně slova, která nyní slyšíte, on předem netuší, dokud nejsou pronesena nahlas. Trvalo dlouho, než toho docílil.

 

Lidé na tohle nejsou zvyklí. Chtějí vědět, co je čeká. Chtějí mít předem alespoň představu. A někteří lidé jsou v představách a vyprávění o nich dobří a spolupracují přitom s Duchem. To je také channeling. Někteří si uchopí konkrétní představy a směřují svůj channeling na téma těchto představ s tím, že v průběhu jsou jim předány i konkrétnější informace. I to je skutečný channeling. Někteří poselství zapisují. I to je plnohodnotný channeling. Někteří malují obrazy. To je také channeling. Někteří skládají hudbu, která je nádherná a dotýká se vaší duše – a to je také channeling. Někteří tvoří sochy, které vzejdou z channelingu. Všechno, co je na této planetě kreativní, co naplňuje vášeň předáním krásy jiné lidské bytosti, může být channelováno.

 

Léčitel, který sedí před pacientem a získává informace z pacientova těla od toho, co nazýváme innate* (vrozené), umožňuje přijetí řešení léčby channelingem. Když se setkáte s někým, s kým je těžké vyjít, a přejete si najít ta správná slova, která by ukázala lásku Boha, ale i neochvějnost pravdy, hledáte hluboko ve své slovní zásobě a najednou vás napadne něco trefného a krásného. Oni pak nemají co odpovědět, protože jste jim ukázali Pravdu. Sami se pak budete říkat: „To bych rád věděl, kde se ta slova vzala.“ To je channeling.

 

Proto když se setkáváte ve skupinách tak jako dnes a žádáte o poselství, které by třeba nebylo jen pro vás, ale i pro další lidi, které neznáte, takové cvičení prověřuje, co je pro vás ještě nepříjemné. Nejdřív se totiž musíte vyrovnat s touto společenskou situací. Říkáte si: „Co když mě nic nenapadne? Budu vypadat jako hlupák. Co když se jim podívám do očí a nic nepřijde?“ Pak si řeknete: „Vlastně kdybych měl něco v záloze, budu mít co moudrého říct, kdyby mě nic nenapadlo.“ Tohle všechno je součást procesu a my to víme! Když to budete zkoušet dostatečně často, naučíte se klidně se posadit a nemít nic v rezervě. Víte totiž, že vám Duch něco předá. A že to něco bude dostatečně dobré. A důvěřujete tomu.

 

Když můj partner začínal pracovat, měl své obavy: „Co když pozve lidi, kteří zaplní přednáškový sál, a já se neukážu? Myslíte, že ho to nikdy nenapadlo? Co by pak měl v záloze?“ Tímhle vším si musel projít a já jsem ho nechal. Nechal jsem ho, aby o tom přemýšlel a dělal si obavy – do té chvíle, kdy jsme se skutečně propojili. A nejlepší věc, která se mu kdy stala, bylo, když to všechno pustil z hlavy. Když se zbavil obav, studu, společenské potřeby dělat dobrý dojem. A právě v této chvíli zafungovala intuice. Otevřel se mu portál. A pak se může spojení zesilovat.

 

Nastíním vám teď, jak tento proces probíhá a kde má svůj původ. Říkají vám, že to samozřejmě začíná v mozku – ale není to tak. Totiž přes všechna vysvětlení psychologů nejsou tyto věci, které prožíváte, biologického původu. Stejně vám ale říkají, že všechny myšlenky vznikají a zpracovávají se v mozku, v seskupeních, kterým říkají synapse. Možná budou dokonce mluvit o pevně daných projevech vědomí, které jsou přenášeny nervovými spojeními a tvoří lidské myšlenky. Takto je to linearita vtěsnaná do slov, nebo jak tomu chcete říkat. Ale nic z toho to není. Tohle všechno jde zvenku dovnitř.

 

Možná si teď řeknete: „Počkat, ale kam zmizelo Vyšší Já?“ Což nás vede k otázce – kde je vlastně Vyšší Já? Možná odpovíte, že přeci uvnitř vás. Ale co kdybyste to byli VY? Co když se skrývá v tom, čemu říkáme innate? V této chvíli se dostáváme na složitější úroveň, bavíme se totiž o kvantovém poli, které obklopuje každou lidskou bytost a ví o těle všechno. Ví dokonce víc, než tělo samo.

 

Rád bych se vás zeptal znovu. Dává vám smysl, že byste měli v těle nemoc a tělo o tom nevědělo? Nemá být tělo náhodou inteligentní? Dostatečně inteligentní, aby vědělo, jakou má nemoc, co snese a co ne? Beztak pod vlivem základních předpokladů metafyziky provozujete kineziologii, což je testování pomocí svalů. Ptáte se innate: „Jsem alergický na tohle, můžu si vzít tamto, jaké je dávkování, jsem nemocný…?“ Není zvláštní, že tyto informace zevnitř nedostáváte? Váš imunitní systém bojuje s obtížemi, ale někdy ani neví, že má s čím bojovat.

 

Všechny vaše bílé krvinky mohou proudit do jednoho místa a bojovat s rakovinou, ale vy ani nemusíte vědět, že rakovinu máte. Protože tělo vám to neřekne. Mohli byte říci, že někde je přerušené spojení. Ale k tomu přerušení nemělo vůbec dojít, správně byste měli být propojeni s innate, tedy s tou částí těla, která není biologická. Je velmi těžké to vysvětlit. Jste sice sjednoceni, ale k čemu vám to slouží, když je vaše innate ve vedlejším pokoji, za zavřenými dveřmi? Co tedy ve skutečnosti žádáte, je otevření dveří mezi vámi a vaším tělem, abyste věděli vše, co ví vaše innate.

 

V biologii je spousta nezodpovězených otázek, které ještě ani nebyly položeny. Stovky biliónů molekul DNA jsou ve vašem těle identické. Váš palec na noze má stejnou DNA jako vršek vaší hlavy. Není to jako u vaší buněčné struktury, která si je vědoma, jestli tvoří ledvinu nebo nehet. Vaše DNA je v celém těle shodná. V těle probíhá proces, kdy DNA sto bilionkrát komunikuje. Je to veličina, která komunikuje samo se sebou – a ví o vás všechno! Právě o takové DNA mluvíme. Obsahuje vědomí. To je innate. Můžete říci, že uvnitř vás je ještě jedno vy, se kterým jste ve styku. A budete mít pravdu.

 

Mluvili jsme o vašich božských částech – toto je jejich intuitivní generátor. Innate je kvantové. Pole okolo vás a vaší DNA je kvantové. A to znamená, že jde vlastně o multidimenzionální stav. Lidská intuice je innate, které k vám hovoří, když to nejméně čekáte. Channeling je naladění se do té míry, že vaše innate (přirozenost) vždy pracuje a stává se lineární.

 

Může vám někdo pomoci? Ó ano! A toto je nejobtížnější věc, kterou jsme kdy učili. Rádi byste si mysleli, že máte průvodce a anděly. Klidně si to myslete, pokud vám to dělá radost. Klidně si je pojmenujte, pokud vám to dělá radost. Klidně je počítejte, pokud vám to dělá radost.  Lidské bytosti totiž často potřebují linearizovat kvantové koncepty, aby jim zapadly do toho, čemu rozumějí a co mohou využít. I když skutečnost je taková, že je nemůžete vyjmenovat ani spočítat. Je to velmi obtížné.

 

Jednou jsme vám v rámci Kryonových učení sdělili, že máte tři průvodce. To je ale jen metafora. Stejně jako je metafora pojem třetí jazyk. Důležité je zde číslo tři. Všimli jste si celků o třech částech, které jsou božské? I přísně daná učení na Zemi a mytologie některých vašich náboženství oslavují číslo tři. Bůh je trojjediný. Je tři v jednom. Toto pojetí najdete všude na planetě, je to část Božství, je to trilogie energií.

 

Máte tři průvodce… Vlastně ne tak docela. Je to energie tří. A trojka je katalytické, urychlující číslo,. Jinými slovy, to, čemu říkáte pomoc, ať je to cokoli, co je okolo vás, vás katalyzuje a vše okolo vás ladí do synchronicity. Varoval jsem vás, že to nebude moc dávat smysl. Někteří z vás to chápou, jiní ne. Můžeme znovu zmínit polévku, je to jediné metafora, kterou pro to máme. Kdyby byl váš život miska polévky, spočítejte příchuť. Spočítejte v ní sůl. Nejde to. Ale vy víte, že tam přesto jsou! „Oslovuji soli, všechny tři.“ Vidíte? „Oslovuji chuť, která vím, že se jmenuje Joe, Henry a Mildred.“ Oni se tak nejmenují a takhle to nejde provést.

 

Spočítejte mi lásku. Kolik lásek cítíte ke svým dětem? Chápete, co tím chci říct? Pochopili jste ten koncept? Je to pro vás až moc éterické, opravdu potřebujete vidět jejich tváře? A kdybyste je viděli, jak by asi vypadali? Jak vypadá tvář Boha? Znovu vám řeknu, že kdybyste jejich tváře uviděli, ještě víc by vás to zmátlo. Jejich tvář je totiž vaše tvář. Viděli byste se třikrát. Vyšší Já je v každé molekule vaší „polévky“. Je součástí innate, nesídlí ve vašem srdci nebo mozku, je vně vás i uvnitř vás, prostupuje vás v kvantovém poli. Nemůžete určit, kde je. Je Vyšší. A někdo z vás teď řekne: „V tom případě to znamená, že je nade mnou! Samozřejmě, že není uvnitř mě.“ To je ale špatně. Nazývá se Vyšší Já, protože vibruje výše než vy. (Smích.) Je to tedy vaše část na takové vibrační úrovni, že tvoří multidimenzionální realitu. Kdybyste jen mohli otevřít dveře mezi vaším tělesným já a vaším kvantovým já zvaným Vyšší Já, byli byste kompletní. A k tomu celé vaše učení směřuje, nebo ne?

 

Pojďme si to shrnout. Pomáhá vám někdo? Ano. Jsou to průvodci a andělé? Pokud si to přejete. Je to ale mnohem víc. Je to polévka energie, jste to částečně vy a částečně vaše Vyšší Já, je to božské. Všechny božské věci jsou spojeny se Zdrojem; tvůrčí Zdroj univerza je vaší součástí. Jste spojeni!

 

Pomáhá vám někdo? Ano! A odkud tedy pomoc přesně pochází? Ano! (Smích.) – Přesné místo zkrátka nemůžete určit. Existuje nebe nebo ne? Pokud chcete, tak ano. Anebo je nebe přítomno v každé molekule? Je to život přírody? Prostupuje Gaiou? Je to vše, co okolo sebe vidíte? Je to světlo? ANO!

 

To znamená, že nikdy nejste sami. Řeknu vám, co vědí mistři a šamani: „Kamkoli kráčím, mám pomocníky. Mají všichni moji tvář, jsou nádherní. Jsem část Boha. Jsem kvantový. Moji průvodci jsou nekoneční. Mám pomoc. Moje intuice přichází z tvůrčího Zdroje. Přichází mi pomoc ze vzduchu, od zvířat, od stromů, od hlíny, po které chodím. Láska prostupuje všechno okolo mě, je to součást innate. Neptám se „kde“, protože žádné „kde“ není. Neptám se „kdo“, protože „kdo“ je On. A to jsem Já.“

 

Možná vám to nedává smysl, protože to není vysvětleno ve 3D. Ale cítíte tu nádheru? Cítíte ten soucit, který ji vytvořil? A hlavně, můžete to cítit v SOBĚ a použít to? A to je pozvání.

 

V den, kdy můj partner vzdal svoji snahu to pochopit, mu to najednou došlo. Nesnažte se to pochopit. Pokud jste pohlceni láskou ke zvířeti, k dítěti, k jiné lidské bytosti, zastavíte se a snažíte se to pochopit? Anebo to prostě přenesete do slov a řeknete to všem ve vesmíru: „Miluji a jsem proto šťastný!“ Co jiného byste mohli říct? Když píšete dopis své milované osobě, co píšete? Co můžete napsat? Nic není dost! Je to ohromující. Je to kvantové. Je to část Boha!

 

Co je to, co může zvíře cítit a co mu můžete dát kromě potravy, péče, přístřešku? Je to láska. A je to pravda nebo ne, že se vám pak zvíře podívá do očí a také vás miluje? Je to tak. Je to univerzální kvantová energie, kterou nelze popřít. Zkrotí divokého koně. Je to přijatelné, je to nádherné a je to kvantové. A nesnažíte se to pochopit, že? Tak proč tento přístup nemáte i sami k sobě? „Nesnažím se zjistit, kolik mám průvodců, jak vypadají moji andělé a jestli přicházejí a odcházejí. Jsem spojený s Duchem tak, že tohle nikdy dělat nemusím.“

 

Můj partner ví toto: dokud bude udržovat svůj portál čistý, pak tak dlouho, jak bude živý, jakmile si sedne na židli, budu tam. Ví to. A teď, když se připravuje na channeling, neobává se, jaké to bude, jak dlouho to bude trvat, co bude obsahem a jestli tam budu. Chápete to? Takže cvičení, které jste právě zkoušeli, vám ukazuje několik věcí. Vím, kdo je přítomen, znám vaše myšlenkové pochody. Nechte je být. Když potřebujete někomu něco říct, ať už to má být trefné, správné, přiměřené, krásné, nejlepší je zbavit se v mysli všeho, co byste nejspíš měli říct. A pak řekněte to, co k vám přijde. Je k tomu potřeba důvěra a víra. Pak to bude řeč innate. Bude to plná zkušenost těla, které bude spojeno s vaším vědomím. Přinese vám to do života změnu. Je to pokročilé učení pro pokročilou skupinu lidí, kteří si dnes sednou na židle a budou klást obtížné otázky.

 

Takže co se chystáte dělat teď? Doufám, že to budete zkoušet. Pokud ano, něco zjistíte. Zjistíte, že to funguje. Je to úplně nový způsob myšlení, úplně nový jazyk. Důvěřujte. Nesnažte se to pochopit. Jen vězte, že nikdy nejste sami. A tak to je.

 

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com

* Bližší, podrobnou informaci k pojmu „innate (vrozené), naleznete v Kryonově poselství s názvem  „Tři části“ z 26.2. 2011 zde.

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D
(www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz z audio záznamu mp3.
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále
kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět