7-2011 Kryon

Plánované Lidstvo (1)

(Lidstvo bylo plánováno!)

Tento živý channelling byl předán Lee Carrollem ve Wilmingtonu, Severní Karolíně
v neděli 24. července 2011

.

Zdravím vás drazí,

 

Já jsem Kryon z Magnetické služby. Posun je rychlý. Naplňte se mírem. Jste na bezpečném místě. Vyšší Já mého partnera a já – skupina zvaná Kryon – splýváme. A jak jsme řekli již mnohokrát předtím – je to nepopsatelné. Lidská bytost chce říct: „Kdo jsi a odkud přicházíš?“ a odpověď je: „Ano.“ Nemůžete počítat věci, které jsou nepočitatelné – nemůžete se zeptat, odkud je něco, co je odevšad – vždy. Není to žádné tajemství, že přicházím z druhé strany závoje, takže to je to, co byste mohli říct. Ale i to je nedefinovatelné, protože „závoj“ je jen způsob vnímání a ne realita. Ve skutečnosti to není závoj – je to vibrační stupeň. A jste tu i vy.

.

Tento vzkaz je rychlý. Je laskavý. A je pro ty v místnosti. Je naplněn hloubkou i lehkostí. Poselství. Nechystáme se vám říct, co nastane – není možné, abychom vám to řekli, protože VY jste ti, kteří to vytvoří. Místo toho je to připomenutí – toho, kdo jste vy a kdo je Bůh, a původu věcí. Chceme, abyste si vzpomněli. Předám vám několik vyjádření a faktů a chci, abyste jim věřili.

.

Teď nemluví člověk – nikdy nemluví. A přeci musím použít všechny části jeho intelektu, mysli a jazyka, abych vám mohl tyto věci předat. Channeling vždy potřebuje filtr lidské bytosti, aby bylo možné poselství dodat. A protože našich vzkazů je předáno přímo (nezprostředkovaně) jen několik (pokud vůbec), znamená to, že drtivá většina našich channelingů je předána prostřednictvím lidského filtru. A proto hledáme staré duše, abychom mohli channelovat. Ne všichni, kdo channelují, jsou staré duše. Někteří také ve skutečnosti nechannelují, i když to tvrdí. A můžete to poznat. Stačí, abste vyladili svou intuitivní „anténu“ – to je metafora pro vaší vlastní moc vnímání. Cítíte to? Je to poselství naplněné Láskou? Žádá se po vás, abyste dělali to, co byste normálně dělali? Je to založeno na strachu? Je to děsivé?

.

A nebo cítíte, že to přichází z Domova? Položte si tyto otázky. Můžete to udělat i teď. I když slyšíte tento hlas – můj partner se na tento proces ladí již 20 let. Stal se překladatelem. Multidimenzionální stav toho, kým je, jen v jedné dimenzi. Trvalo mu roky než se sladil s tímto soutokem energií. Je to „balíček“, který je mu doručen jako „polévka“. A on nás učí, abychom tyto energie vmáčkli do „lineární krabice“, aby vám mohlo být poselství předáno v lineárním čase tak, jak to slyšíte teď. A když začal, nevypadalo to takto. Nyní však ano. On je tedy filtrem. Přišel z místa moudrosti jako stará duše. Stejně jako někteří z vás byl bojovníkem, s některými z vás bojoval ve stejných bitvách. Stejně jako vy všichni vystřídal obě pohlaví. Součást systému, který vás dnes přivedl na tyto židle.

.

Požehnaná je lidská bytost, která hledá Boha uvnitř, která se dostatečně zajímá o to, kým je, aby nalezla sebe na místech, jako je toto, naslouchající po celou dobu. Snaží se poskládat puzzle – po celou dobu. Smích a slzy – obojí naprosto vhodné – to je jen částí toho všeho. A na konci dne, což je pro nás Teď, vám předám námět (k přemýšlení, procítění – pozn. MK). Chci, abyste odložili všechny záležitosti, problémy a všechna akademická témata. Chci abyste pluli se mnou. Jen na chvíli – a pak se můžete vrátit zpět.

.

Chci vás vzít na Počátek Universa. Universum, jak víte, je něco, co vždy existovalo – stejně tak jako vždy existoval Bůh. Pokud není žádný čas, pak není ani začátek ani konec. Takový je Bůh. Pokud jste kouskem Boha, pak jste takoví i vy. Je pravda, že jakmile vstoupíte do těla, nejste plně ovlivněni Bohem. Máte v sobě pouze kousek části, který nese vaše Vyšší Já a zbytek je rozprostřen zde s námi. Již dříve jsme vám dali informaci, že vaším portálem (spojením) je vaše Vyšší Já. Když navýšíte vibraci svého Vyššího Já, vstoupí do vás větší část Boha, kterou jste Vy. Pokud jste na druhé straně závoje, což je „moje“ strana, jste nepočitstelní – nemáte jméno – jsme součástí stejného Světla. Je pro mne těžké vám vysvětlit, že nejste jednotliví, nemáte jméno ani tvář. Jste součástí kolektivu, který je nádherný!!! Jste tím, co tvoří Světlo. Universum vždy bylo.

.

Multiversa jsou přítomna všude kolem vás. Prochází vámi. Bylo by špatně, kdybychom tvrdili, že jsou multidimenzionální – jsou ještě víc než to. Jsou věci, které jste ještě neviděli. Necítíte je. Existují a současně existujete i vy. Každé z nich je ve specifickém druhu fyziky. Vaše fyzika je více či méně 3-4D. Více či méně. Jsou různé části tohoto Vesmíru, na které se díváte, které nejsou jako vy. Když se membrány multidimenzionálních Vesmírů setkají a srazí, vytvoří další Vesmír (Universum). A to byl váš „Velký třesk“.

.

Pokud se chcete podívat zpět, samozřejmě uvidíte událost. Tuto událost mohou astronomové změřit. To byl Počátek vašeho Universa. Před dávnými časy (v lineárním vnímání). Zamotá vám to hlavu. Přemýšlejte o tom. Já tam byl. A stejně tak i vy. Když byl Vesmír žhavý, expandující a rotující… když se děly „katastrofy“, které jej ve skutečnosti ochlazovaly (a zahrnuje to i Zemi)… byli jsme stále „dětmi“. Byli jste tam. Miliardy vašich let trvalo Zemi ochlazování. A mělo to svůj účel. Nejen vytvoření života. Nejen vytvoření lidské bytosti v „jedenácté hodině“, ale také umožnění většině kusů skal, které kroužily ve vašem orbitu solárního systému, aby nalezly své místo, kde by se „usadily“. To znamená, že Země byla mnohokrát zasažena než tento proces skončil. Pak už jich bylo jen pár. A to je důvod, proč to trvalo tak dlouho. Protože dopad jednoho velkého meteoritu by vás zničil. A to se nestalo. Jaké jsou potenciály? Jak vám bylo ukázáno dříve, mohlo se to stát. Před krátkou dobou – v době dinosaurů – stále ještě dopadaly na planetu. Jejich počet se musel vyčerpat. Musely se usadit. Najít svůj konečný orbit, který není shodný s vaším, abyste mohli existovat. Dovolte, abych vám řekl, že toto je Pravda. Podívejte se na historii – tehdy započal vývoj lidstva. Vypadá to náhodně? Že tato planeta, která byla tak nestálá po tak dlouhou dobu, je nyní tak přívětivá?

.

Chtěl bych vám říct, lidské bytosti, to vše je podle plánu. A důvod? To, že vás Bůh miluje. Laskavý Stvořitel, který vytvořil Vesmír – a vy jste tam byli – vás miluje. Před pěti – šesti miliardami let vás miloval. A během mrknutím oka jste tu – na planetě, která je skutečně podrobována zkoušce. Ne aby se ukázalo, jestli jste dobří nebo špatní, ale co uděláte – s tajemstvím, které skrýváte uvnitř. Dokážete ho najít? Můžete zasít semínka? Vytvořit mír? Můžete složit zkoušku z vytvoření planety hojnosti? A pokud ano a když to uděláte, pak to (stejně jako Plejáďané) přenesete na jinou planetu.

.

A tohle je součást systému, kde části Boha činí rozhodnutí bez vědomí, že jsou části Boha, aby připravily energie pro další generaci Zemí. Přijdou miliardy dalších let. Budou další Země. A v linearitě se díváte na tu vaši a říkáte: „Přijde čas, kdy budeme pravděpodobně zničeni. Přijde nejspíš supernova a stane se tohle a tamto… a tohle a tamto… Bude to ale trvat miliony a miliony let, tak se toho teď nebudeme obávat.“ Tohle si mysleli i Plejáďané a jsou stále tu. Je to větší plán než tušíte. Život je větší než tušíte. Astronomové s omezenými přístroji na této malinké kuličce zvané Země hledí na nebe, jak nejlépe dovedou. Dívají se zpět k Velkému třesku a vidí věci vzdálené miliardy let. Mohou měřit rychlost hmoty vzdalující se od jiné a jsou zvědaví, jak to vše funguje. Jak se tak ale dívají, začínají si něco uvědomovat – že existuje systém, plán… A oni znají to tajemství, o němž zřídkakdy hovoří. A čím více vědí, tím více si uvědomují, že musí existovat „Designér“. Protože to vše není náhodné. Vše je zaměřeno na život. To proto, že vás Bůh miluje. Stvořitel je vámi. A v tom designu je laskavost. Je v něm účel. Astronomové tomu říkají Inteligentní Design. A vědci poznali, že to vše je naprosto mimo jakoukoli náhodu.

.

Oproti všem předpokladům jste tady. Oproti všem předpokladům se lidstvo vytvořilo v nejlepším možném čase. Poté, co všechny asteroidy a meteority skončily. Oproti všem předpokladům je Země nyní klidná. A můžete říct: „Ne, to není – podívej se na všechny ty tsunami a vulkány…“ Drazí, takhle JE klidná! Měli jste jí vidět předtím! Některé z hor, které obdivujete, vystoupily ze země doslova přes noc. Dokážete si to představit? Oceány, na které se díváte, přicházely a odcházely – v období 100 let se posunula jejich hladina z jedné úrovně na jinou. Země se zvedla o tisíce stop a poté opět klesla zpět v průběhu 300 let. Dokážete si představit ty síly, které stvořily něco tak nestálého? Nic takového už se neděje. A ani nebude.

.

Země se nyní posouvá. Kontinenty se stále pohybují. A budou i nadále. Postupně, měřitelně… vy dokonce víte, kde jsou nejznámější místa pohybu. Mnoho lidí se rozhodlo tu žít. To je jejich volba. Čím více věda zná, tím víc bude schopna měřit potenciály nebezpečných míst na planetě. Vždy je přítomna svobodná lidská vůle. Duch vám dává podněty (myšlenky). Mluvili jsme o tom včera v noci. Budete dostávat více a více vědeckých poznatků o Zemi v příštích deseti letech. Budete přicházet na věci, o kterých jste si mysleli, že na ně nikdy nepřijdete. Začnou být vidět procesy (způsoby fungování).  Zlepší se předpovědi počasí. Zlepší se systémy varující před bouřkami. Budou tací, kteří přijdou s návrhy na vybudování úkrytů – všude, abyste byli v průběhu několika vteřin v bezpečí bez ohledu na to, kde jste nebo kde bydlíte. Začne to dávat smysl. Budou vybudovány, budou vhodné a užitečné. Budou zachraňovat životy…

.

Laskavý Duch je toho součástí – součástí vyvíjející se Země. Změny počasí, které vidíte, jsou součástí život obnovujícího cyklu. Mimochodem – nastávajícího o něco dříve – pro dobro populace této planety. To, co mnozí nazývají obdobím zkázy a temnoty, je ve skutečnosti omlazením a rekalibrací života na Zemi. Z jediného důvodu – k vašemu nasycení. Z lásky. Abyste byli součástí posunu Země, pro který nyní zaséváte semínka. Přijdou další generace. Máte dalších 18 let k setí semínek. A máte jich ještě mnohem víc na to, aby mohla vyrůst. Vy jste „zasévači semen“ – nositelé zápalek – ti, kterým na tom záleží dost na to, aby seděli na svých místech po celý den a ptali se: „Co potřebuji vědět, drahý Duchu? Co to je?“ Někteří z vás intuitivně přijdou a odejdou odsud jiní než přišli. A další budou sít duchovní semena, aby vyrostla. A ona možná nevzejdou. A možná ano – zítra. To je svobodná volba. Nemůžete nevědět nic z toho, co jste dnes slyšeli. Ve vašem mozku není žádné tlačítko „vymazat“. To je setí semen. A pokud si zvolíte, že je použijete, můžete začít – teď. Pokud se rozhodnete počkat než tomu uvěříte, máte požehnání, nikdo vás nesoudí. Je to vaše svobodná volba. Je to součást skládanky. My vás vždy vidíme stejně – jako součást NÁS.

.

Vesmír se rozvíjí. A my jsme tu, abychom to sledovali. Vidím všechny dimenzionality. Slyším symfonii světla. V každém z vás je uložen zvuk vzpomínky a někdy zpívá, když spíte. A je to Bůh, Duch, Stvořitel… rozeznívající strukturu atomu a říkající: „Vzpomeň si, kdo jsi.“ Toto je pravda. Vše, co říkám, je skutečnost. A pokud se ohlédnete zpět staletími a tisíciletími, uvidíte, proč je tato doba jiná než kterákoli předtím. Lidské duše nemají rády změnu. Budou tací, kteří si budou přát, aby bylo vše stejně tmavé jako dřív, protože nechápou, že tohle je změna – vibrační posun – vše, o čem Mayové hovořili. Dochází ke všem zarovnáním. A protože se vše mění, budou zde lidé, kteří budou volat z vrcholu útesu: „Pozor, pozor, konec se blíží!“ A já bych vám chtěl něco říct. Určitým způsobem se blíží – konec starého vědomí. Chvíli to potrvá.

.

Požehnaní jsou „zahradníci“ v této místnosti, kteří pomalu obdělávají půdu – tím, že za pochodu řeší své vlastní skládanky – a berou do rukou semena pravdy o laskavém Bohu, který vás miluje. Vzhlíží k nebesům a děkují za své životy, uvědomují si, proč jsou tu a co dělají. Dívají se dolů na zasazená semena a vidí božskost. Gaia je drží za ruce a říká: „Děkuji.“ Uzavírá se kruh vašich předků, kteří dělali věci v mnohém stejné. Rozuměli energii Země s částí vás.

.

Odejděte jiní než jste přišli. Vězte, že ve vašich rukách je skládanka a vy jí řešíte. Vězte, že vás Bůh miluje. Vězte, že hlavním důvodem Stvoření je laskavost. Pochopte, že je to vedoucí síla a když zvýšíte svou vibraci, spojíte se více s laskavostí vedení a proto se věci zlepší. Bute pak blíže Rodině.

.

Toto je mé poselství. Pokud je skutečně přijmete, nebudete už nikdy stejní, protože pochopíte, že NIKDY NEJSTE SAMI. V ničem. Nikdy. To je výzva. Staňte se multidimenzionální a setkejte se s těmi kolem vás. Dovolte jim, aby vás drželi za ruce. Žijte déle.

.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: MP3 nahrávka -  www.kryon.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.