7-2011 Kryon

„Polidšťování Boha“

Toto poselství bylo předáno živě ve městě Totowa, v New Jersey, 16. července 2011

 

Zdravím vás, moji milovaní, jsem Kryon z Magnetické Služby. Jsem opět zde, s poselstvím o vnímání. Posun, který nyní na této planetě probíhá, se týká vás. Týká se komunikace. Všechno ve vás volá na vaše Vyšší Já, které zůstává nedefinovatelné, jednoduše jej nelze definovat ve třech rozměrech. Proto je často špatně pochopeno. Je načase, abyste si vyslechli toto poselství, i když bude obsahovat části a pasáže, kterým možná nebudete rozumět. Ten box, ve kterém jste uzavřeni, je box pro přežití ve třech rozměrech. Je to všechno co znáte. Proto budete opírat o všechno, co vidíte a činit svá rozhodnutí pouze na základě toho, co si myslíte, že znáte. Ve skutečnosti je pro vás nemožné opírat se o to, o čem si myslíte, že to neznáte – a přesto vás prosíme, abyste se o to pokusili.

 

Lidstvo má problém přemýšlet o jevech vztahujících se k vícerozměrnému prostoru. Vystoupíte-li z paradigmatu, ve kterém jste se narodili a z reality, ve které jste dosud přežívali, bude vás to mást. Jak vás potom můžeme žádat, abyste přemýšleli způsobem, který je mimo toho, co znáte nebo jste zažili?

 

Energie na této planetě se mění. Možná byste mohli říci, že v krabici na nářadí, kterou mají  Pracovníci světla k dispozici, přibyly další nástroje. Proto je tato nová sada klíčem ke schopnostem dělat to, co říkám, že je nyní možné, a začít přemýšlet multidimenzionálním způsobem dokonce i bez znalosti toho, že to je to, co děláte. Víte, část nástrojové sady je nová pomoc. Začíná to zvýšenou intuicí, staré duše.

 

Dovolte nám proto začít ujištěním, prohlášením o snaze o porozumění. Ať už sedíte před Duchem ve skupině jako je tato, nebo sami a posloucháte nebo čtete, požádejte o zpřístupnění moudrosti: „Drahý Duchu, pomoz mi pochopit na multidimenzionální úrovni pojmy, které jsou předkládány.“ Protože jestliže dokážete rozšířit svou moudrost, zlepší se i komunikace mezi oběma stranami závoje.

 

Polidšťování Boha

 

Chystám se dát název tomuto channellingu, aby to nemusel udělat můj partner. Nepojmenovávám je pokaždé, protože dávání nálepek je činnost, která je vlastní 3D realitě. Ve vaší realitě chcete mít nálepku pro poselství, které se chystáte vyslechnout. Proto vám ji poskytnu, pouze jako jakousi ukázku černobílého myšlení. Ten název bude znít „Polidšťování Boha“.

 

Můj partner sedí na židli. Trvalo 22 let, než vám představil mé abstraktní myšlenky. Přestože jsou tyto abstraktní myšlenky z druhé strany závoje přítomny i v  každém Člověku, jsou přítomny ve vašem Vyšším Já, nejsou snadno přístupné. Je to proto, že existují v multidimenzionálním stavu a nemají k Člověku žádný vztah. Proto to mému partneru zabralo 22 let, než se naučil lineárně převádět abstrakce do řetězce slov, předložených v jazyce, kterému budete rozumět.

 

Ne každý z vás ze zde přítomných a vás, kteří toto poselství čtete, bude rozumět mému dnešnímu učení. Jsem si toho vědom, protože Duch nehovoří k Lidské Bytosti slovy tímto způsobem. Místo toho, jazyk Ducha mluví tím, čemu říkáte intuitivní záblesky, ke kterým dochází mimo lineární čas a náhle. Takto se k vám dostávají nejlepší informace. A přece mnozí z vás mají pocit, že jste Boha kompletně spočítali.

 

Příklady linearity

 

Teď, když zde sedím, možná se někdo, kdo je zde úplně poprvé, zeptá: „Kdo jsi Kryone a odkud jsi?“ Ty dvě otázky mohou být naprosto logické a přirozené pro každou jednotlivou Lidskou Bytost, která poslouchá a čte toto poselství, ale já vám k tomu řeknu, že otázky samotné prozrazují předpojaté lineární myšlení. Protože Kryon není někdo a není odnikud. Jak je to možné? Mohu vám to vysvětlit pouze na základě přirovnání. Já vím, že přirovnání neobstojí při důkladném rozboru, protože žádná analogie není dokonalá. Proto ji považujme pouze za přibližný příklad, abych vás přiblížil začátku procesu chápání.

 

Řekněme, že cítíte nesmírnou lásku k jinému Člověku, nebo například ke zvířeti, nebo k dítěti. Řekněme, že je to zaplavující a možná vás to nutí skákat radostí, jak je to silné! Takže teď, když se takto cítíte, rozhlédněte se kolem sebe a řekněte: „Kdo skutečně jsi? Kdo je tam?“ Oslovili byste tento milostný cit, jako kdyby měl tělo a ptali byste se: „Odkud jsi?“ Neudělali byste to! Místo toho byste to prostě přijali a řekli: „Já vím, že to přichází ze mě, ale není to mojí součástí.“

 

Má to co dělat s láskou. Přichází to odevšad. Proniká to duší Lidské Bytosti. Cítíte to tak silně. Nejste si vědomi toho, že vám to bylo posláno, nebo k vám přitaženo; Pouze to je. Ale je to neobvyklé a hluboké, skoro jako by to bylo součástí něčeho jiného, něčeho většího. Možná je to Bůh, kdo je vaší rozšiřující se součástí? V tomto jste měli pravdu. Láska není jednoduchá. Nerozdělíte ji na kousíčky ani jí nenavlečete tělo ani ji nepojmenujete. Je to představa, koncept, který ovlivňuje každou buňku vašeho těla a všechny vaše tělesné funkce. Je to něco, co má nad vámi dokonce kontrolu! To je ta krása lásky.

 

Já nejsem někdo. Slyšíte mně skrze tento hlas přicházející z konkrétního těla Lidské Bytosti. Proto pochopitelně chcete vědět, kdo to mluví. Ale tím jediným, co je zde individuální, je Člověk, skrze kterého přicházím. Nejlépe mě můžete popsat jako někoho, kdo je souborem setkání se tvořivého zdroje energie ve Vesmíru. Jsem nepočitatelný a nejsem izolovaný a individuální. Nemůžete mě označit (definovat s atributy ve 3D). Před 22 lety jsem se představil a řekl, „Jsem, kdo jsem.“ a potom jsem dodal: „A stejně tak i vy!“ Řekl jsem vám, že tím místem, kde se nacházím, je střed atomu. Řekl jsem vám, že prostor mezi obalem elektronu a jeho jádrem je vyplněn láskou. Řekl jsem, že soucitný, tvořivý zdroj energie, který je částí vás je i částí mne. Je to všechno dohromady. Najdete to ve stromě, v prachu i v trávě. Nachází se to ve vzduchu a nemůžete se zeptat kdo, protože nejsme individuální. Nemůžete spočítat chuť v polévce nebo označit „kde je sůl?“ „Je“ pouze polévka.

 

Bůh nepohlíží na Lidskou Bytost s vědomím Lidské Bytosti. Bůh není ani sbírkou mnoha oddělených vědomých částí, a to je pro vás obtížné pochopit. Bůh může hovořit ke každému jednotlivému Člověku – k celým 6,7 miliardám – najednou. Bůh může vést milující, léčivou konverzaci, být osobní ke každému z vás. Díky za to! Není to někdo. Je to stvořitel Vesmíru. Je to božská, inteligentní, milující energie. Nepolidšťujte tento zdroj! Není jako vy.

 

Lineární myslitel

 

Lidé by chtěli všechno oddělit a individualizovat. Chcete rozdělovat, označovat a počítat. Je to v Lidské povaze, proto všechno živé s čím přijdete do kontaktu, je izolované a individuální – Člověk, zvíře, brouk, strom. To mají všichni společné. Každý z nich je uzavřený živý systém a je jen JEDINOU věcí. Proto se cítíte lépe, když do tohoto boxu můžete umístit i Boha. Protože pouze tehdy dokážete pochopit, jak se od vás očekává, že budete jednat a reagovat na Ducha. Linearizování Boha vám pomáhá vnímat, jaké chování a v jakém čase se od vás očekává. Patří k tomu všechny vlastnosti nutné k přežití, které jste se za svůj život naučili, a kterým říkáme Lidská lineární dispozice. Bůh se dá lépe pochopit, jestliže je to muž s vousy a hlubokým hlasem – autoritativní postava. Ale Duch takový není.

 

A Bůh také není nějaká autoritativní postava! A přesto to mnozí z vás nepřijmou. „Ty si myslíš, že stvořitel Vesmíru nemá autoritu?“ To jsem netvrdil. Řekl jsem, že Bůh není autoritativní postava. Bůh je rodina. Je-li zde nějaká autoritativní energie, potom ji sdílíte s Bohem, protože Bůh je ve vás. Tudíž jste to VY, kdo je autoritativní postava.

 

Stejně tak neexistuje žádný protokol! Slyšeli jste mě? Neexistuje žádný druhový protokol! Tisíce let náboženství vytvořila tisíce „pravidel“ jak si „získat přízeň Boha“. Co když tomu ale tak vůbec není? Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal: Jestliže chcete mluvit s vaší vlastní buněčnou strukturou, jaký je k tomu potřebný protokol? Jestliže jste to vy s vámi, jak začnete? Měli byste se pěkně obléknout, kleknout si, připravit se? Vymyslíte něco, nějaký rámcový plán, tak, aby to lépe fungovalo? Nebo jednoduše vstoupíte do své mysli, hovoříte k tomu, co jste vy sami, a rozluštíte to? Chápete, co myslím? Lidé nikdy nepomýšlejí na Boha v sobě. Místo toho chtějí Boha oddělovat. Chtějí Boha povznášet a kladou Ducha na oltář, kde k němu mohou vzhlížet a možná dokonce i vytvořit sochu, aby mohli vizualizovat kdo to je, ke komu mluví. To je přetváření Boha k lidskému obrazu.

 

Průvodci a andělé

 

Dovolte nám, abychom promluvili o tom, co bych nazval nejhorším scénářem polidšťování Boha, a co se dotkne samého středu mnohých z vás. Spočívá to ve způsobu, jakým si vizualizujete průvodce a anděly. Bude se to výrazně lišit od mnohého z toho, co jste kdy slyšeli. Proto se připravte myslet odlišně. Neurazí to žádnou božskou entitu, pouze ji to rozšíří, aby ji to uvedlo do shody s multidimenzionálním myšlením.

 

Existují andělé? Samozřejmě, ale ne v takové podobě jak si myslíte nebo jak vás to učili. Jsou pomocníci? Samozřejmě, ale opět, ne tak jak si myslíte. Když andělé v dávné minulosti navštěvovali Lidi a ti, kteří tam byli jako svědkové oněch událostí, je zapsali, můžu vám zaručit, že skutečnost se o hodně lišila od toho, co mohli vyjádřit na papíře. Když se anděl objeví před Člověkem, zjeví se jako vířící energetická koule, někdy dokonce v podobě ohně, který nepálí a nic nestravuje. Andělé nejsou a nikdy nebyli v Lidské podobě. Jsou to multidimenzionální bytosti, ne ve 3D. A vy jim přesto chcete navlékat kůži a křídla a dávat jména! Proč? Cítíte se tak s nimi lépe. Tomu rozumíme.

 

„Kdo jsou?“ Dáváte jim jména a atributy. Tenhle anděl dělá to a tenhle tamto. A co když vám povím, že jsou všichni dohromady? Budete mít námitky. Budete říkat: „To se mi nelíbí. Chci, aby to byly individuality a dělali různé věci.“ Lidé po andělech chtějí, aby to byli „božští dělníci Boha“, každý s konkrétním úkolem. Takhle to nefunguje! Když dýcháte vzduch, řadí se do fronty v podobě jednotlivých molekul se jmény a úkoly, a potom seřazeně vstupuje do vašich plic? Zvykněte si na představu toho, co se ve fyzice nazývá provázání. Jde o slovo, které se používá v kvantovém světě popisující podivuhodné atributy hmoty, která se zdá být „po všechny časy propojená se vším“.

 

Chci, abyste si zvykli na něco, co je hluboké a nádherné. Jste součástí všeho! Nejste od toho odděleni. Patříte k tomu. Ve 3D můžete mít individuální těla, ale v multidimenzionálním světě jste propojeni se vším!

 

Pojďme si popovídat o průvodcích a pomocnících v konkrétnějším a historickém kontextu. Channelingy (písmo svaté) starých národů jsou ve shodě s vaší vizualizací „tří průvodců“. Ale měli byste si být vědomi počtu „tří“ v této nové perspektivě, protože nyní se vám chystám předat něco, co se od 3D liší.

 

Před dvaceti lety jsem jednoduše souhlasil s vaší představou „tří průvodců“. Pomáhalo vám to a nebylo důležité rozumět něčemu jinému. Teď už ano. Mám pro vás novinku: Nemáte tři průvodce. Ono číslo tři je pouze numerologická identifikace pomocné energie. Číslo tři se stává ukazatelem k jinému významu.

 

Řekl jsem to dneska již dříve (v dřívějším channellingu), že vy všichni se během mých channellingů účastníte na třetím jazyku. Někteří z vás vůbec neposlouchají, co s mým partnerem dělám (channelling, který čtete). Místo toho, máte svá vlastní osobní poselství a ta jsou vysílána právě teď. Proto to, čemu říkáme „třetí jazyk“ je katalytický, multidimenzionální jazyk. Katalyzuje energii mezi vámi a mnou, a když sedíte přede mnou a otevřete to, co je vaším třetím okem, šišinka se do široka otevře. Tehdy začne probíhat katalýza a vy dostáváte intuitivní, komunikativní poselství.

 

Katalýza probíhá mezi energií, kterou nazýváte vrozenou nebo vaším Vyšším Já, a tou stranou závoje kde jsem já. Tento jazyk pracuje s vaší intuicí, přináší vám záblesky, předává vám instrukce, drží vás za ruku, dává vám lásku. To je ten třetí jazyk.

 

Nemáte tři průvodce

 

Teď se zdá, jako byste měli tři průvodce, protože existují tři pozoruhodné energie, které jsou božské, které Duch používá pro komunikaci s lidmi. První Člověk, který je viděl a zveřejnil tuto skutečnosti byl Elíša, žák a nástupce proroka Eliáše. Když sledoval nanebevzetí Eliáše, vypadali jako tři bílí koně táhnoucí kočár, ve kterém Eliáš dobrovolně vystoupal do oblak. Nazval celou tuto zkušenost Merkabah. Je to hebrejské slovo, které znamená „jet“.

 

To, co Elíša viděl, byly tři energie, které příslušely Eliášovi, a nebyli to průvodci nebo andělé, kteří byli jeho součástí. Bylo to tak, že Eliáš s nimi přišel i odešel. Moji drazí, přišli jste s božskou energií, která je tak silná, že její část je po celý život mimo vás. Jste větší, než si myslíte. Vaši průvodci jsou vaší součástí! Nejsou oddělení, nepocházejí z jiných míst a nemění se. „Ale, ale, Kryone, v minulých knihách jsi psal, že se změnili.“ Opravdu je tomu tak, a bylo tomu tak proto, abyste porozuměli jednodušší realitě božství. Teď už jste absolvovali vysokou školu.

 

Temná noc Duše – zřejmý průvodce se mění

 

Teď vám předám něco jiného, co byste měli slyšet. Mnozí se nacházíte v situaci, ve které věříte, že andělé, vaši průvodci, nebo ať už je nazýváte jakkoliv, vás načas opustili. Na počátku Kryonovy práce jsme vám sdělili, že po dobu až 90 dnů můžete zažívat to, čemu říkáme překalibrování. Dříve jsme tomu říkali „Implantát“. Byla to implantace vašeho svolení ke změně. Často to bylo doprovázeno pocitem, že vás průvodci a andělé až na 90 dnů opouštějí

 

Každá jednotlivá Lidská Bytost, která se překalibruje, bez ohledu na to kolikrát to udělá, se bude nacházet v určitém časovém úseku, kdy je zdánlivě bez pomoci, kdy se od ní Duch zdánlivě odvrací. Sděluji vám tuto informaci, protože někteří z vás tím budou procházet a někteří z vás si tím již prošli a neprobíhá to tak, jak si myslíte. Chci, abyste si mě poslechli, protože na závěr vysvětlím, k čemu dochází.

 

Během tohoto období překalibrování, když cítíte, že vám Duch nenaslouchá, nebo že vaši průvodci odešli, je tím nejlepším co můžete udělat, prostě si přečíst dobrou knihu. Nesnažte se to pochopit. Nedělejte žádná rozhodnutí. Neměňte místo svého bydliště. Pokud chcete něco dělat, proč si nesednout do křesla a neříci: „Bože, děkuji Ti, že o mě pečuješ, když tímto procházím. Protože až si tím projdu, budu jiný.“ A to budete!

 

Lidské Bytosti se překalibrovávají se záměrem a svobodnou vůlí po dosažení vyšších vibrací. S překalibrováním nastupuje duchovnější pohled, větší intuice, více světla a hlubší poznání toho, kým jsou. Když se překalibrovaní po dosažení vyššího stupně energie znovu vynoří, tito průvodci se zdánlivě vrátí zpět! Ale já vám řeknu pravdu. Myslíte si, že se změnili: Cha cha. Nezměnili se. Stejné skupiny energií jsou stejné, jako byly vždy, jedinou změnou je, že vy je nyní lépe vidíte! Rozumíte tomu, co říkám? Avšak ve 3D se to jeví tak, jako by jedna skupina odešla a jiná přišla. Skutečností je, že vy jste se posunuli na takový stupeň, že vám připadají odlišní! To ukazuje, jak moc jste se změnili. Jste to vy, kdo se změnil, ne oni.

 

Existuje pro to nějaký precedens? Ano. Je to uloženo hluboko ve vašem písmu svatém, a já vám to vyložím. Mým záměrem není někoho urazit, ale chci se dostat v této diskusi někam, kam byste to nečekali. Chystám se vám říci pravdu, a ta pravda je nádherná. Ve vašich historických písmech to bylo zapsáno tak jasně, a přece se to tak těžce vysvětluje. Pán lásky visí na kříži a umírá. V tento temný den se jistí Lidé, kteří mají moc, rozhodli zabít toho jediného mistra, který jim mohl nejvíc ukázat. Naříká v beznaději, z očí mu kanou veliké slzy a volá: „Otče, proč jsi mě opustil?“ Čekali byste něco takového od mistra? To byl prohlášený syn Boží!

 

Já vám prozradím ten důvod: Chystal se na proměnu! A v rámci této proměny, se musela překalibrovat energie zdánlivého průvodce. Kristovi – Člověku se zdálo, že všechno ztratil, ale pouze na okamžik. Přesto byl zjevně stresovaný, protože najednou se ocitl v temnotě, bez podpory, na kterou byl celý život zvyklý. Potom se všichni vrátili a božskost byla obnovena na ještě vyšší úrovni. To je ten proces nanebevstoupení.

 

Vy máte tuto vlastnost také. Tento „Boží Syn“ řekl, že i vy jste „Synové Boží“. Prostě chtěl, abyste pochopili, že všechno, co činil, zatímco byl zde, sloužilo jako příklad toho, co můžete vykonat také. Jestliže procházíte tímto procesem, chci vám říci jedno: Bůh vás nikdy neopustí! Boha nemůžete vyjmout ze svého těla. Boha můžete celý svůj život zapírat, ale stejný počet andělů chodí s vámi, milovaní, kteří chodíte s léčitelem nebo channellerem. Vaši víru nikdo nesoudí, existuje pouze láska.

 

Komunikace s Bohem

 

Povězme si o něčem jiném – o komunikaci. Proč chcete polidšťovat Boha? Jak jsem naznačil už před chvílí, odsunuli jste Boha, udělali jste z něj muže, nasadili jste mu vousy a obdařili jej hlubokým hlasem. Přidělili jste mu významné společenské postavení a hovoříte s ním, modlíte se k němu a stavíte jeho sochy, abyste Jej polidštili. Bůh je uvnitř! Největší energie stvořitele Země sídlí v každé jednotlivé Lidské Bytosti, v samém jejím středu. Každý jednotlivý kousek DNA jich má 100 bilionů. Existuje vědomí a dokonce i komunikace mezi molekulami DNA, o čemž věda zatím ještě ani neví. Bůh je ve vás! Tak proč jej vytrháváte a stavíte budovy, abyste jej tam uložili?

 

Dovolte mi otázku: Řekněme, že nastal čas, abyste hovořili s jedním z orgánů vašeho těla, a úkolem dne bude promluvit si s vašimi ledvinami. Sestrojíte potom obrovskou ledvinu a budete se k ní modlit? Ach jak moc 3D jste!  Chápete, co říkám? Proč byste to dělali, když je uvnitř vašeho těla? Protože nevnímáte Boha jako přicházejícího z vašeho nitra. Takže se jedná o přijetí božského. Je načase, abyste změnili svou představu o sobě! Až to uděláte, otevřete oči, podíváte se do zrcadla a řeknete: Jsem ten, který jsem. Bůh je ve mně.“ Je těžké to udělat jako Lidská Bytost. Vyžaduje to, abyste vystoupili ze své staré reality obětování.

 

Co vám vaše kultura říká o vaší božskosti? Všechno co vidíte v médiích, vám vypráví o tom, že jste zkaženi. Vy i oni to potřebujete. Viděli jste někdy reklamu, kde by se na vás podívali a řekli: „Nepotřebujete nic kromě sebe. Tak se do toho dejte.“? Nic takového jste neviděli.

 

Jak můžete nejlépe komunikovat s Duchem? Já vám to prozradím. Musíte se zamilovat sami do sebe! To je tím klíčem. To je tou bránou. Je to v pořádku mít Boha v sobě. Nenarodili jste se hříšní; narodili jste se velkolepí – velkolepí! A ti zde, kteří objevili svou velkolepost, nejsou poháněni egem. Pohání je láska a to je velký rozdíl. Milují sami sebe tak jako by milovali Boha. Rozumí rovnováze v postavení se za to, o čem věří, že je to součástí světla a odmítají věci, které představují starou energii a temnotu. Současně drží v šachu své ego, tak aby nad nimi nikdy nezískalo kontrolu. Tak to dělali a učili mistři. Komunikace s Bohem probíhá automaticky, když se dotknete té části stvořitele, která je uvnitř vás. To otevírá tu bránu.

 

Války na nebesích?

 

Pohleďme na chvíli do historie a poznáte, jací lidé rozhodovali o Bohu a jeho historii. Dovolte mi povědět vám příběh, který jsem se dnes naučil. Kdysi dávno měl Bůh, stvořitel Vesmíru, problém. Zdá se, že probíhala válka, do které byli nějakým způsobem zapojeni i andělé, a některým z nich se nelíbilo, jak Bůh pracuje. A teď, ale chci okamžitou odpověď, zní to jako Bůh nebo to zní jako člověk?

 

Příběh pokračuje. Protože se válka vyvíjela špatně, podněcovatel byl nakonec svržen z nebe (nebo ať už to místo nazýváte jakkoliv) a dopadl na Zemi. Vzal sebou své stoupence a odešel do podzemí. Dneska má ocas, rohy a dělá oheň. A opět, moji drazí, zní vám to jako stvořitel Vesmíru? Zní to jako centrum lásky, multidimenzionální zdroj všeho co je? Ne. Zní to jako pohádka pro děti, která polidšťuje Boha, aby mohly být kontrolovány masy. Jsou to Lidé, kteří bojují, není to záležitost stvořitele vašeho Vesmíru. Válka na nebi? Ten příběh sám je krajním přetvořením Boha k obrazu Lidí. Jsou to Lidé, kteří vytvářejí scénáře soudnictví, trestu, odplaty a dramatu, a potom je naloží na Boha. Máte-li v sobě jen špetku duchovní logiky, bude křičet, že toto je projev osobnosti Lidí, ne Boha.

 

Boží láska

 

Řekl jsem vám už dříve, že matka, která se dívá na dítě, nemá nic jiného než lásku. Tento člen rodiny nikdy neřekne dítěti, že jej bude ignorovat, nebo že život s ní bude obtížný. Nikdy neuvrhne dítě do temného místa, jestliže neudělá to, co se mu říká. Místo toho nastupuje láska, pochopení, trpělivost a pomoc. To je vše. A to je to, co dostáváte z opačné strany závoje, moji drazí. Proto teď stojím před vámi. Proč polidšťujete Boha a potlačujete lesk této stvořitelovy energie na úroveň běžné duality? Důvodem je, že to představuje starou energii Lidského myšlení a ne moudrost Nové Země. Lidstvo se mění a stejně tak porozumění Bohu uvnitř.

 

Výstraha pro novou energii

 

Teď vám předám něco, čeho byste si měli být v nové energii vědomi. Nevyřazujte se ze své kultury. Ve staré energii jste měli tendenci vystoupit z temnoty, nalézt další osvícené lidi a vybudovat komunity nebo možná sami vykročit do pouště. Svatí muži kmene žili vždy osamoceně. Cílem je zvýšit vaši čistotu, abyste mohli lépe sloužit Duchu.

 

Nyní však volám vás, nositele zápalek, a vy víte, že to znamená maják. Poskytujete světlo temnotě, a proto jste zde. Méně než jedna polovina procenta z vás musí zapálit svou zápalku, abyste vytvořili na Zemi mír. Semena toho jsou zasévána již nyní, když mluvíme. Ve staré energii jste se odpoutali od temnoty; nyní chceme, abyste zůstali ve svém kulturním prostředí a prostě jen rozsvítili své světlo.

 

A zde je to co vám chci říci. Někteří z těch, kteří jsou zde, v této místnosti, říkají: „Proč musím pracovat tam, kde pracuji? Není tam nikdo, kdo smýšlí jako já a je to temné místo. Nelíbí se mi, že tam musím jít“. A my vám znovu opakujeme, jak to děláme už celá desetiletí, že jestliže jste Maják, máte jít tam, kde není žádný jiný maják. Možná jste zdrojem jediného světla v okolí. Nemáte představu o tom, kolik lodí navádíte do bezpečí. Proto jste zde – snad proto, abyste kráčeli na místa, na která jste niky nevkročili nebo abyste možná zůstali na místech, která jsou temná.

 

Duch vám slibuje, že v této nové energii se vás temnota nemůže dotknout.  Pokud nesete jediné světlo, temnota na ně nedosáhne! Absence světla nemůže nahradit světlo. Nedělejte si starosti ohledně toho, že se do vás něco pustí, protože to je temnota. Nemůže. Nemůže! Už se nevydělujte ze společnosti. Nebuďte například hrdí na to, že někam nepůjdete, nebo že neuděláte to nebo tamto, protože to pak vypadá jako byste byli promíseni s těmi, kteří nejsou stejné mysli. Nesuďte ty, kteří jsou kolem vás. Víte přece, že jsou stejnou částí Boha, jako jste vy. Jediný rozdíl mezi vámi je ten, že vy jste stará duše a máte zápalku! Máte semena mistrovství. Copak ji nechcete zapálit, aby lépe viděli?

 

Ostatní lidé nemusí nikdy poznat, odkud se bere to světlo. Nemusí znát vaše jméno, ale jestliže mezi nimi stojíte se zapálenou zápalkou, uvidí lépe jeden druhého. Požehnané jsou všechny Lidské Bytosti, které vidí jedna druhou ve světle, protože je menší pravděpodobnost, že spolu půjdou bojovat – a to vše jen proto, že někdo škrtl zápalkou.

 

Zápalka je metafora pro osvícené staré duše, které kráčejí po této planetě se znalostí. „Co se tedy od nás čeká?“ ptáte se. „Jaký je náš úkol?“ Nemusíte dělat nic. Máte jen být. Maják nekomunikuje s loděmi na moři. Pouze vyzařuje své světlo. Nemusíte chodit a šířit evangelium. Nemusíte obcházet a rozdávat Kryonovu knihu. Nemusíte nic říkat. Světlo, které nesete, se projevuje v tom, jak jednáte s ostatními, jak se chováte ke své rodině, a co děláte v situacích, které jsou typicky Lidské. To znamená, jak zrcadlíte Boží lásku.

 

Hnací motor dramatu

 

Je všechno problém? Je váš život neustálé drama? Existuje v něm strach? Zdá se, jako by k vám byly neustále přitahovány věci, které musíte řešit? Jestliže vaše odpověď zní ano, potom vám odpovídám, že jste nezažehli svou zápalku. Ano, snad jste Pracovníci Světla, ale zápalku jste nezapálili. Máte pouze brašnu s nástroji. Ale nikdy jste ji neotevřeli.

 

Jak to funguje

 

Drahá Lidská Bytosti, na této planetě máš aktivní úkol a narodila ses z nějakého důvodu. Až zvýšíte své vibrace, Krystalická Mřížka, která je esoterickou mřížkou této planety, pozná, kdo jste. Jakmile začnete zvyšovat své vibrace, budete v kontaktu s planetou, se samotnou Gaiou. Začne měnit své vibrace, protože vy měníte ty své. Jestliže škrtnete zápalkou v temné místnosti, osvětlí to pokoj. Případně přibudou i další, kteří se začnou zajímat o to, jak by mohli získat vlastní zápalku a budou ji pro sebe hledat. Potom i oni ovlivní Krystalickou Mřížku stejně tak jako jste to udělali vy. Tato mřížka je vědomí Gaii. Když se změní mřížka Gaii, změní se i lidstvo. Byli jste toho svědky v minulých dvou generacích. To bylo dnešním poselstvím (přednáška od Leeho uskutečněná dříve tohoto dne).

 

Lidské vědomí se mění, přesně tak jsme to říkali už před 22 lety. Ten čas teď nastal a světlo začíná fungovat. Může to trvat dvě generace, než opravdu uvidíte to, o čem mluvíme a co se týká vyřešení problémů na Blízkém Východě, vyklizení cesty pro trvalý mír na planetě. Ale začíná to teď a vy jste v popředí toho všeho. To je to, co cítíte. Účinnou složkou této energie je, zůstat ve svém kulturním prostředí, být jeho součástí a přitom držet zápalku.

 

Pracovník Světla je nositelem světla. Jednoduše řečeno, je to Člověk, který dokáže eliminovat drama a který začíná chápat, jak může žít déle a být mírumilovný a léčit sebe sama, ať už se jedná o cokoliv. Bez ohledu na to, zda to má fyzický nebo psychologický původ, Pracovníci Světla se učí, jak přepsat svou DNA. To je to učení. To je to co začínáte dělat. Vaše brašna s nástroji začíná odhalovat nové nástroje mistrovství. Některé z nich se vám dokonce mohou zdát magické, protože jsou mimo paradigma tří rozměrů. Nakonec to uvidíte všude a věda se to chystá povznést potvrzením toho, co vy vnímáte.

 

Nepřizpůsobujte Boha svému obrazu! Místo toho přijměte ruku Boha, která se vám nabízí skrze vaše Vyšší Já a staňte se součástí toho všeho. Nevzývejte Boha a neklaňte se před ním. Místo toho se staňte součástí podstaty Boží lásky, která je ve vás. Poprvé v Lidské historii se přibližujete semenům absolventského statusu. Chystáte se upozornit obyvatele ve vzdálené části vaší galaxie, že jste ji dokázali udělat místem porozumění. Ach, moji drazí, nemáte vůbec představu, co to znamená!

 

Mayové měli pravdu. Vynořuje se potenciál nejvyššího vědomí lidstva. Rozhodně to není jisté, ale díky vaší svobodné volbě v minulých dvou generacích, je to nyní blíže než kdykoliv předtím. Tentokrát sami sebe nezničíte. Místo toho to začnete pomalu obracet směrem k řešení.

 

Země (Gaia) bude spolupracovat. Už to začalo. Životní cyklus se mění a ochlazování oceánů už začalo, přesně podle plánu. Země je váš spojenec. Jedete v tom spolu, nejste odděleni.

 

Moji drazí, všechno je to pravda. Všemu ještě nerozumíte, ale já vám říkám toto: Požehnaná je Lidská Bytost, která při pohledu do zrcadla poznává tvář konstruktéra Vesmíru. Protože poznává, že je v pořádku milovat toho, koho tam vidí – Boha, kterého nosí v sobě.

Toto je poselství pro tento den. Jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

KRYON

 

Tento channelling byl upraven (Leem a Kryonem), aby tak umožnil čtenáři jasnější porozumění. Často se stává, že živý channelling v sobě obsahuje energii, která nese určitý druh komunikace – na rozdíl od psaného textu. Takže si užijte toto doplněné poselství, přijaté v New Jersey 16. července 2011.

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M.
(www.transformace.info).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené
a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním
způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech
zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět