7-2012 Kryon

Rekalibrace Sebe – 3. část

Tento živý channeling byl předán v Indianapolis, Indiana, 28. července 2012

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.
Vím, kdo tu je a říkám to s tou největší láskou. Vím, kdo tu je. Vím, kdo toto poslouchá. Vím, kdo to čte. Jak víte, čas na mé straně závoje neexistuje, vaše realita není shodná s mou. Někdy mluvím o věcech, které jsou pro vás budoucností, ale pro nás se dějí nyní a to na základě nejsilnějších potenciálů. Můžeme se ale vzájemně ovlivňovat díky tomu nejsilnějšímu poutu, jaké existuje – mohli byste ho nazvat Láska z Akáši. Toto pouto vstupuje do mnoha vašich životů z nejhlubšího nitra duše, které znám… od přítele, kterým jste, když nepředstíráte, že jste člověkem.

 

Dlouho před tím než vznikly planety a galaxie, jsme společně ty a  já, řídili vesmír. Je složité vysvětlit věci, které přesahují vysvětlitelné. Protože atributem Tvořivého Zdroje je, že on vždy byl. Síla, ve které neexistuje žádný čas, vždy je. Čas je pak atributem, který byl do toho vložen kvůli intelektu fyzické Lidské Bytosti, která existuje ve 3D. Lidé to všechno budou zkoumat a budou se samozřejmě ptát: „Kdy se to stalo? Kdy se to stane? Kde se to může stát?“ Všechny tyto otázky, ale nedávají smysl na mé straně závoje. Pokud byste měli představu, čím jste prošli dlouho před tím, než jste se dostali sem, na Gaiu, věděli byste, proč tu jste. To vytváří most, který se chystáte přejít. Věděli byste o dobrých věcech, ze kterých se budete radovat v příštím životě a možná i v tomto. A to bude uloženo i pro vaše děti. Víte, že odkaz (dědictví), který zde zanecháte se svým otiskem, zůstane Galaxii na vždy. Až tak je to vážné. A všechny tyto potenciály byly jen potenciály, jak jsem již říkal, před ne tak dávnou dobou – před 22 lety, kdy jsem poprvé otevřel ústa mého partnera a on se bránil vyslovení: „Jsem Kryon z Magnetické služby.“ A tak jsme se potýkali se základy.

 

Můj přítel při svých přednáškách popisuje věci, které jsou mimo vaší realitu. Mluvíme k němu v podmínkách, které jsou multidimenzionální, abyste došli k pochopení, že musíte proniknout obalem toho, co si myslíte, že je skutečné. Pokud tímto obalem proniknete, rozšíří to element vaší osobnosti, o kterém jste ani nevěděli, že jej máte. Tím je skutečně Tvořivý Zdroj. To vás zavede do oblastí, o kterých dosud nevíte. (Kryon se směje.) A já se směji, protože pro nás je to tak jasné, ale pro vás tak záhadné. Ale záhada se začíná vyjasňovat, když tlačíte na zdi místnosti své reality. Všechny tyto metafory znamenají, že na určité úrovni si musíte sednout a analyzovat, co je to, co musíte změnit. Nadnášíme obtížná témata, která jsou osobní.

 

Název tohoto channelingu je podobný jinému, který jsme vám předali již dříve Rekalibrace Sebe – číslo 3. Začínáme se ptát na to, co je skutečně základní: Budete schopni posunout se vpřed? Je něco, co vás brzdí? Máte nějaké bloky? Jak o nich víte? Dokážete si pro to jednoduše dojít? Je tu stejný předpoklad, jako u všeho, co jste doteď ve svém životě dělali. Musíte mít určité přípravné znalosti.

 

Můžete začít dolovat Akášu, jak jsme vám říkali, s čistým záměrem?  Ano. Můžete si začít přisvojovat věci, které vám pomohou zpomalit stárnutí? Ano. Můžete začít skutečně měnit svůj život tak, že uvidíte mírumilovného člověka tam, kde možná ještě ani není? Ano. Můžete přitáhnout řešení situací, o kterých si myslíte, že jsou neřešitelné? Ano. Ale budete se muset připravit. A nyní dostáváme k těžkým věcem a psychologové by se na to dívali jinak než my.

 

Budete si ale muset udělat inventuru, jak se říká – inventuru toho, kým jste. A budete se muset podívat na úplné základy – velmi, velmi pečlivě – a položit si obtížné otázky. Vyjmenuju je. Je jich pět. Když se podíváte do svého nitra – jste připraveni? A vy řeknete: „Ano, jsem.“ A já řeknu: „Pravděpodobně ne.“ Chtěl bych, abyste se podívali na Mistry na planetě, abyste skutečně prozkoumali jejich životy a položili si pak otázku: „Jsem připraven?“  Je čas, abyste si osvojili některé z atributů, o kterých všichni učili. Není to tak těžké, moji drazí. Začíná to pochopením, poznáním a záměrem. Tady je seznam otázek:

 

Z čeho máte strach? Číslo jedna – strach. Čeho se bojíte? A vy řeknete: „Ničeho se nebojím, jsem připraven.“ Chci vám něco říct. Bojíte se mnoha věcí, kterých si nejste vědomi, o kterých nevíte, protože jsou skryty a pohřbeny ve vaší Akáše, ale ovlivňují váš každodenní život a proto tolik z vás „špatně funguje“. Stále si nosíte s sebou části své minulosti, které ovlivňují vaše chování a nutí vás jít jiným směrem, když vidíte něco, co se vám nelíbí. To je strach. A možná nemusí být na prvním místě, ale je to strach. A co je nejdůležitější – ovlivňuje to, kým jste, co byste dělali a kudy byste šli, kdyby tam nebyl? A odpověď je: Ó ano. A vy můžete říct: „Počkej, Kryone…“ Ale já říkám: „Vy počkejte! Za chvíli to upřesním.“

 

Číslem dvě je ego. „Kryone, o to se nemusíš bát, to už jsem vyřešil před pár lety.“ Vážně? (Smích.) Dovolte mi se na něco zeptat. Pokud jste pohromadě s ostatními Pracovníky Světla, o čem se bavíte? Sedíte a posloucháte? Jste zaujati krásou toho, o čem hovoří, nebo mluvíte o tom, co děláte vy? Mluvíte o tom, jak na sobě pracujete, jak se vyvíjíte? To je forma ega, moji drazí, pokud to nevíte. Pravděpodobně jste pyšní na to, kolik jste toho zpracovali. Nemůžete se dočkat, až to všem povíte. Dám vám tedy cvičení – příště, až půjdete na večeři s přáteli, tohle je váš úkol: zjistěte, jestli je těžké nebo lehké, o sobě neříct vůbec nic, pokud nejste tázáni. Vůbec NIC, pokud nejste tázáni. To vám napoví, jaký máte zvyk. Někteří z vás to předhazují ostatním bez ohledu na to, jestli to někoho zajímá nebo ne, a to je ego Pracovníků Světla pyšných na to, co dokázali. Co Mistři planety Země – dělali to? Pokud se setkali s ostatními, slyšeli jste je mluvit o sobě? Odpověď je: NE. Seděli u nohou těch, co se na ně přišli podívat, poslouchali je, učili je, sytili je a milovali je.

 

A co zlost? Číslem tři je zlost. Vy řeknete: „Nezlobím se moc často.“ Na to jsem se ale neptal. Co vás rozčiluje a proč?  Co je spouštěč? A proč tam je? Co bylo spouštěčem pro Mistry? Povím vám to – žádný neměli. Ne opravdový. Prožívali zklamání. A to, co bylo rozčarováním pro ně, je rozčarováním i pro nás a zrovna tak i pro mnoho z vás -  válka. Nelidskost nás bolí. Nerovnováha nás také bolí… Na co jste naštvaní? Co je tím vaším spouštěčem? A vy víte, co to je. Pokud máte cokoliv, co vás vždycky rozzlobí, pak máte na čem pracovat! Teď můžete říct: „Počkej, Kryone, to není moje chyba.“ A já povím: „Počkej, dostanu se k tomu.“

 

Číslem čtyři jsou reakce. Na co reagujete? Ve kterých případech se nemůžete dočkat, abyste nepřišli se svou „troškou do mlýna“? Pravděpodobně je to politika. Někdo něco řekne a vy na to máte co odpovědět. Co to spouští? Ne zlost, ale reakce. Řeknu vám, co je jednou z reakcí – obrana. Pokud někdo řekne něco o VÁS a není to pravda – očividně to není pravda – když jde o jejich nevědomost či o nedorozumění, budete reagovat? Možná to budete chtít objasnit, možná jim budete chtít říct, jak to je správně. A kolikrát jste to viděli u Mistrů této planety, mi drazí? Pokud byli obviněni, vyletěli snad? Řešili to? Dávali někomu lekce? Odpověď zní: NE. Pro ně nebyl žádný spouštěč, žádná reakce. Všimli jste si toho? Mistři byli v naprostém klidu a míru. Když někdo řekne něco politického… raději byste na tom měli zapracovat. „Ale počkej, Kryone, to není moje chyba, protože…“ A já říkám: „Ty počkej!“

 

Posuzuješ něco? To je číslo pět. Cokoliv. Pokud se díváš na ostatní, co je první věcí, které si všimneš? Řekneš: „Nejsem člověk, který by druhé posuzoval.“ Na to jsem se neptal. Co vidíš? Co vidí Mistři, když se dívají na kohokoliv? Vidí Boha uvnitř. To je první, co vidí. Bez ohledu na situaci. Bez ohledu na to, kde jsou. Bez ohledu na kontext. Někdo vás nebezpečně předjede na dálnici – vidíte v něm Boha? (Smích.)     Chápete, o čem mluvím? Co je vaším spouštěčem, drazí?

 

Vytváříte si domněnky – a to lidé dělají. Nechme Lidské Bytosti hovořit. Řeknou: „Nechápeš. Přišel jsem s těmito věcmi a celý svůj život se je snažím odnaučit. Ano, vím, že někdy posuzuji. Vím, že jsem někdy naštvaný a že někdy reaguji. Nemůžu si pomoct. To jsou věci, které mě naučili rodiče, a je to pevně usazeno v mé mysli. Nemůžu nic dělat s faktem, že některé věci dělám. Dělám je, protože takový jsem, Kryone! Jsem Lidská Bytost! A nejsem skutečným Mistrem, tak mě nech být! Protože tohle jsou lidské vlastnosti.“ A já vám říkám, že je načase pochopit, co to vlastně je. Jsou to šablony, se kterými jste přišli, a přímo žebrají o to, abyste je změnili. Úpěnlivě prosí, abyste je změnili. A ať už budete mít jakoukoli výmluvu, Mistři se na vás podívají a řeknou: „Nemusíš je mít. Můžeš se jich zbavit.“ Vytvořili jste si domněnku, že jsou tu navždy. Spojili jste si je se svou osobností a myslíte si, že takhle to je. Mýlíte se. Co vám tady v tomto krátkém channelingu, mí drazí, říkám je, že úplně každá věc na tomto seznamu, který za chvíli znovu projdeme, vám byla dána, abyste ji změnili. A změna těchto věcí, rekalibrace podstaty vaší osobnosti, vás posune rychleji než cokoli jiného k tomu, abyste byli kvantovější, abyste se ve svém životě posunuli k věcem, které chcete. Odklízíte tyto překážky, abyste se mohli posunout kupředu a to ve všech záležitostech, o kterých jsme vás učili. Pokud si neuklidíte cestu, bude to těžší.

 

Psychiatři a psychologové. Bůh žehnej těmto Lidským Bytostem, protože pracují s ostatními lidmi a snaží se jim pomoci v jejich životech. Jsou tomu oddáni. Absolutně oddáni. Zajímavé je, že jsou to psychiatři a psychologové a přitom je většina z nich nevyrovnaná. (Smích.) A to je přivedlo k tomuto dílku skládačky – k pomoci lidstvu. Oni to vidí sami na sobě. Vědí, jaké to je. Studují to. Napravují to. Posunují se dopředu. Učí to. To je všeobecně známo. Ale když se jich zeptáte, co dělají, řeknou: „Pracujeme s neměnným modelem lidského chování. Snažíme se nepravit některé z věcí, které lidé udělali. Díváme se na jejich minulost, snažíme se to opravit skrze lidské vědomí, skrze uvědomění, skrze trénink, skrze opakování. Prostřednictvím dvanáctibodového programu, pokud je to potřeba. Zbavování se závislostí, strachů, všech těchto věcí spojených se statickým modelem chování se nikdy nezmění.“ A v tom, moji drazí, je rozdíl mezi tím, co bylo, a co je teď.

 

K tomu, co vám říkáme, si musíme opět projít seznam. Je možné přepsat všechno, co stalo ve vašem životě? Nemůžete přepsat minulost, ale můžete změnit své reakce na ni. Všechny vaše výmluvy proč děláte věci tak, jak děláte, budou záhy patřit někomu jinému, ne vám. Protože vy začnete přepisovat vlastní vzorce svého chování. Nejlepším příkladem jsou historičtí Mistři. Je to širší užití toho, co představují historičtí Mistři. Zjistíte, že jakmile začnete, nebude to tak těžké, jak jste se báli. Všechny vaše strachy, které jsou podvědomé a které v sobě nesete, jsou založené na zkušenostech z minulých životů. Čemu se vyhýbáte? Co nechcete dělat? Všechny tyto věci, některé pro vás nevysvětlitelné, mohou být vyčištěny. Už dříve jsme vám předali postup. Začnete tím, že se budete aktivně ptát. Pak tyto věci začnete praktikovat a budete chodit do míst, kam jste dřív chodit nechtěli. Začnete aktivně řídit oblasti, do kterých byste se dříve nepustili. Pokud jste nesmělí, začnete mluvit s lidmi, aniž by se vás na něco ptali. Celkem brzy si uvědomíte, že je to snazší než jste si mysleli. Poměrně brzy se přestanete vyhýbat různým věcem, protože innate (to, co je vám vrozené, inteligence těla) s vámi začne spolupracovat na vaší touze překonat podvědomé strachy a ony zmizí. To je zaručeno. Nebudete je zakrývat programy – ony odejdou. Protože přepíšete informace, které ve vás bývaly, novými informacemi, které sami vytvoříte.

 

Ego už nikdy nebude problém. Budete na sebe hrdí tím správným způsobem, aniž byste o tom s někým potřebovali mluvit, protože Duch to ví a je na vás také hrdý. Není to dost, že vás Boží láska obklopuje kamkoli jdete a říká: „Bůh ti žehnej. Jsme na vás tak pyšni. Milujeme vás.“ A to by mělo stačit, abyste nemuseli s nikým mluvit o tom, co jste vykonali, pokud se nezeptají. Nebudete mít potřebu to ze sebe vylévat. Už to nebudete chtít. Už nikdy nezahájíte rozhovor stylem: „Tohle jsem a tohle jsem udělal…“. Ani před „chlapíky“ svépomoci: „Takhle jsem si pomohl já.“ Už nebudete muset, protože budete kompletní! I bez toho. Nesedí to všem v této místnosti, ale některým z vás ano. A některé věci je těžké slyšet…

 

Zlost je produktem minulosti. Zlobíte se, protože něco tuto zlost spustilo. Ta věc, která je ve vás a ozývá se, je informace. Jste naprogramováni – tímto životem nebo minulým… na tom nezáleží. Jste naprogramováni. A vy to víte, protože vás to rozčiluje. Skutečně odpovídáte emocemi. Vaše chemie se začíná měnit. Musíte to přijmout. Je to poměrně hluboké (silné). Jak by se vám líbilo odstranit tento spouštěč? Přepíšete informaci. Už nikdy nebudete mít zlost. Můžete cítit zklamání… A víte, jak to poznáte? Už nikdy nevznikne chemie zuřivosti. Všechno, z čeho se vaše srdce rozbušilo, z čeho jste se zpotili, co způsobilo doslova zablokování vaší mysli… to všechno odejde. Už nebudou žádné spouštěče zlosti. Zlost už nebude jedním z atributů vašeho života a vy si to za nějaký čas začnete uvědomovat. Zklamání? Ano. Smutek, empatie, soucit? Ano. Zlost ale už ne.

 

V minulosti jsme mnohokrát řekli, že dosáhnete stavu, kdy na vás lidé budou ukazovat prstem, nadávat vám a vinit vás z věcí, které nejsou pravda a vy se jim jen podíváte do očí a jediné, co budete cítit, bude lítost, že máte špatný den. Žádná zlost, žádná reakce. Číslo čtyři – žádná reakce. Můžete dosáhnout bodu, kdy na věci, na které byste za normálních okolností reagovali, už vůbec reagovat nebudete. Nebudou mít nad vámi žádnou moc. Reakce je automatická odpověď na program, který je součástí charakteru vaší osobnosti, který nedokážete ovládat. Automaticky se bráníte, automaticky mluvíte, když slyšíte něco, co se vám nelíbí. Co kdyby bylo možné přepsat tento vzorec? Nemusíte souhlasit, ale proč byste měli reagovat? Proč máte potřebu něco bránit? Je to jen představa někoho jiného o vás, nejste to vy. Není co bránit! Když vás Bůh miluje v takové míře, jak vás milujeme, a vidí vás jako božskou bytost kráčející po této planetě a perfektně procházející svými lekcemi den za dnem, není to pro vás dost dobré?

 

Když vás někdo nesprávně obviní, můžete z toho být zklamaní, můžete soucítit a přitom nereagovat. Reagujete? Nemusíte. Jak byste soudili ty, co vás obvinili? Jsou určitá slova, která byste použili v minulosti. Jak soudíte ty, co  jsou nevědomí nebo možná neinformovaní? Půjdou a udělají určité věci. Jak posuzujete ty, co nevěří v to, co věříte vy? Jak je vidíte? Věřte nebo ne, to je jedna nejtěžších věcí, mí drazí. Jak je vidí Bůh? Jak je vidí Mistři? Miliony lidí věří v určité duchovní věci, ke kterým se nutně nehlásíte. Co v nich vidíte? V jejich zápalu – co vidíte?  Řeknu vám, co vidí Mistři a nechť je to vaší zkouškou: „Požehnaná je Lidská Bytost, která nachází Boha kdekoli a jakkoli, protože je to správné pro jejich cestu. Nesuďte ty, co nenašli Boha tak, jak jste ho našli vy, Staré Duše. Protože cokoliv najdou, je dost dobré pro jejich cestu – teď“.

 

Oslavujte fakt, že touto cestou vůbec chtějí jít. A nalézejte Stvořitele v čemkoliv, co dělají. Pokud chtějí stoupat po schodech a křičet a plakat, pokud se chtějí hlásit k prorokovi, hledají totéž, co jste hledali vy. Jdou svou vlastní cestou, ve svém čase. Dívejte se na ně se soucitem, porozuměním a s radostí. Tak je vidí Bůh, Staré Duše.

 

Pět věcí, u kterých jsme vás žádali, abyste se na ně podívali do svého nitra. Dostáváme se blíž k základům, že? Na každý z těch pěti bodů. Začínáte tyto věci čistit, a pokud je kterákoli z těchto věcí v nerovnováze, bude mít problém posunout se vpřed. Tohle jsme vám ještě neříkali – tohle jsou atributy, na kterých byste měli sami pracovat. A pokud se vám podaří dosáhnout aspoň částečné opravy některého z nich, třeba jen záměru začít, je to jakoby se dveře otevřely. A věci, o které jste žádali, se začnou řešit.

 

Neříkal bych vám to, pokud by to nebylo pravdivé. Tohle je systém ve své nejlepší podobě. Praktikujte Mistrovství s příklady, které vám byly předány v průběhu historie a začněte měnit to, kým jste, abyste se posunuli k tomu, kým budete. A to je to, co změní Zemi. To změní Zemi. Tohle je současným úkolem Starých Duší. A tak to je.

KRYON

 

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata H.
pro www.transformace.info a Marie Kuchařová pro www.posvatnesrdce.cz a
www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a
neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s
aktivními odkazy.

 

zpět