7-2013 Kryon

Pravda o duchovní pomoci

 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Portlandu v Oregonu, 21. července 2013

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Otázky dnes prezentované jsou elegantní, ukazují hloubku duchovního systému, který ovlivňuje realitu starých duší, které sedí v této místnosti. Je vás zde téměř sto. Pokud jste si toho ještě nevšimli, máte něco společného. Přijde den, kdy první, co uvidíte v očích druhých lidských bytostí, bude jejich Stvořitel, a ihned si uvědomíte, že jste to vy. A oni uvidí Stvořitele ve vás a uvědomí si, že jsou to oni. To máte společné – na buněčné úrovni vibrujete Boží láskou.
Já jsem Kryon, ale kdo jsem? To je dobrá otázka. Proč byste mi měli naslouchat? Dobrá otázka. Rozumově zaměření lidé si budou projektovat hierarchii atributů, aby na to přišli. Dokonce i spiritualisté mezi nimi to budou chtít rozluštit stejným způsobem. To ale není způsob, jak na to přijít…

 

Jak se cítíte právě teď, když posloucháte tento hlas? Vnímáte ho jako autoritu? Nebo slyšíte rodinu? Rozumíte tomu, že jsem nikdy nebyl člověkem, že? A mou „prací“ je milovat vás. Není to tak těžké, protože vás ZNÁM! Jste částí celku – celého stvoření – toho, co nazýváte Bůh, který je mnohem víc… Jaká je to síla, kterou byste nazvali fyzikou a přírodou, která vytvořila galaxie jako je tato, rotující ve vesmíru jako je tento? Jak byste nazvali tuto sílu? Kdo vytvořil zákony samotné fyziky? Kdo je navzdory všem pravděpodobnostem vytvořil způsobem, který je blahodárný pro veškerý život? Jak byste to nazvali? A když objevíte, že – ať už je to cokoli, pro co nemáte jméno – je to ve vás, jak tomu budete říkat? Je to víc než laskavé. Je to mnohem víc než to. Je to esence a podstata rodiny. Je to systém přesahující vaše poznání a emoce, které vám dáváme v podobě lásky. Když se ponoříte do svého nitra, co cítíte? Jak to popíšete?

 

Můj partner vám předal mnoho channelingů, při kterých se vám snažil popsat, jaké to je, když sedí zde na židli… co přitom cítí. Někdy je to jako by cítil vítr a slyšel hudbu z druhé strany a touží tam být. Je přitom zadržen stříbrným předivem, které mu brání odejít, ale zároveň ho drží v tom větru, aby byl schopen předat poselství. Je v tunelu, v portálu, musí se dostat blízko. Ale to, co vidí a vnímá, není jen světlo. Slyší hudbu vesmíru. Slyší chór, který zpívá ve světle. Je to součást tvořivého zdroje, který VÍ VŠE, který JE VŠE a který je esencí soucitu. A on (Lee) ví, že Bůh je předpojatý láskou a že to není náhoda. Ví, že to není něco – je to VŠE! Vnímá Boha jako Domov a Zemi jako místo, které jste pouze navštívili. Zná realitu, když tam je – skutečnou realitu JÁ. Země, to je práce. Doma je doma. Musel jsem mu to ukázat. To způsobilo, že chtěl channelovat. Způsobilo to, že začal dostávat poselství a zkoušel vám předat jejich krásu. A tak vám nyní předávám poselství ve světle, které on cítí. (Hluboké dojetí.)

 

Drahé staré duše, věci, které vám byly dnes předány, které jste se naučili, nebo které byly dnes zmíněny, jsou učením o činech. Tlačí vás k tomu, abyste něco udělali. Pomáhají vám vysvětlit, co děláte. Ukazují vám atributy toho, co čekat. Každá lidská bytost tato učení uvidí jako seznam věcí, které je potřeba udělat. Existuje domněnka založená na tradici Boha ve 3D, díky které věříte, že máte tyto věci zkoušet a tlačit „kouli do kopce“… že je tato koule ve vás a že ji máte uchopit, přesunout, manipulovat s ní, porozumět jí… A existuje obecný dojem, že pokud ji umístíte na správné místo, uděláte správnou věc, vykonáte čin, který se od vás očekává… a pak budete schopni dívat se na tyto multidimenzionální věci, uvidíte Akášu a možná dokonce i mnohem víc. Možná. Chci toto vnímání změnit.

 

Můj partner je v tuto chvíli zachycen mezi světy – je naplněn chórem, který zpívá ve světle. Slyší píseň, která ho volá domů. Poznává jí, je však zadržen předivem. Slyší něco, co vám chce říci. Ani netušíte, jakou pomoc kolem sebe máte. A katalyzátorem pro vše, co chcete, je toto pravidlo: nepomůžeme vám, nedotkneme se vás, neinformujeme vás, dokonce vám ani nedáme najevo, že tu jsme, dokud o to nepožádáte! Jakmile otevřete bránu svým záměrem „udělám tyto věci“, dáte nám tím své svolení proudit do všech procesů prostřednictvím vašich průvodců, bez ohledu na to, kolik si myslíte, že jich máte… prostřednictvím synchronicity, bez ohledu na to, co si myslíte, že to je… a prostřednictvím andělské pomoci, bez ohledu na to, co si myslíte, že to je. Nezáleží na tom, co si myslíte, že to je. My to vše ovládáme, víme, co to je, a když otevřete bránu, přijde to k vám… a bude vás to držet za ruku a povede vás to vpřed. Nemusíte tlačit kouli do kopce. Potlačíme jí místo vás, pokud to dovolíte. A největší potíž u všech, včetně starých duší, je tradice, která říká: „Vydržte,“ a možná: „jděte určitou rychlostí,“ když jdete rychle a nemáte trpělivost. Myslí si, že na to možná nejdřív musíte přijít, místo abyste prostě zastavili a dovolili jste nám řídit ten stroj.

 

A takhle to vidíme. Je to multidimenzionální kvantový stroj, který se začíná vytvářet kolem starých duší s jejich svolením, pomocí jejich intuice a jejich záměru. A pokud to takhle vidíte, a já vás o to žádám, možná nemáte pocit, že by to bylo tak těžké, že musíte udělat tohle a tamto a studovat to… Prostě jen vstupte do meditace, ponořte se do svého nitra a řekněte: „Bože, ukaž mi, co chceš, abych věděl, a pomoz mi vytrvat.“

 

Toto je systém laskavé pomoci. Pokud má vesmír navzdory všem předpokladům inteligentní design, který vytvořil určité věci určitým způsobem, proč ne vy? Vidíte to? Tato laskavost se týká i lidských bytostí, starých duší i dalších, kteří chtějí v této nové energii započít proces, který zachrání jejich životy – způsobí, že budou žít delší a zdravější životy, aby mohli ve světle kráčet po této planetě. Uděláme všechno, abychom tento záměr ještě vylepšili.

 

Zahoďte pravidla týkající se toho, co si myslíte, že byste měli dělat, nebo co vám někdo řekl, že byste měli dělat. Zahoďte tradice. Říkáte, že nemůžete potěšit Boha, pokud neuděláte toto nebo tamto tímto způsobem, protože jinak by to nefungovalo. Myslíte si snad, že jsme Temnota? My vás známe! Patříte k nám! Jste tu jen na chvíli. Dokonce všechny vaše životy dohromady od počátku Země jsou jen malou chviličkou. Patříte k nám. Já patřím k vám. Jsme spolu. (Dojatě.)

 

Co byste udělali pro své děti, kdyby byly pryč a zavolaly vám o pomoc? Co kdyby potřebovaly vaše modlitby, vaši pomoc a abyste je při něčem drželi za ruce? Dali byste jim celou sadu pravidel? Nafaxovali byste jim seznam? Odpověď zní: „NE!“ a vy to víte. Byli byste tam. Celé hodiny byste vyseli na telefonu. Mami, tati, vy byste tím prošli s nimi, kdyby bylo potřeba. A my jsme stejní… To je láska, kterou cítíme k rodině. Začnete rozumět tomu, že dokonce i fyzicky jste OPRAVDU součástí Boha, a že vše, co nyní děláte, je součástí většího obrazu.

 

Můžete opustit toto místo, nasednout do auta a odjet, ale nezapomeňte na tohle: existuje obrovský, skvělý systém a my všichni jsme s vámi. Tohle už nemůžete vypnout a zapnout a někteří z vás to cítí. Proč nespíte moc dobře? Víte to? Můžete tomu říkat, jak chcete, třeba zatvrdlá šišinka (smích) – my se přes tu zatvrdlou šišinku dostaneme. Budeme vás rušit, takže nebudete moci spát. Budeme s vámi třást, probouzet vás a říkat: „Chceme, abys věděl, kdo jsi. Chceme, aby sis vzpomněl, kdo jsi.“ Pokud je tohle všechno, co můžeme udělat, abychom získali vaši pozornost, uděláme to… dokud nezvednete ruce a neřeknete: „Vzdávám to. Řekni mi, co bych měl vědět.“ (Kryon se směje.) O tom s vámi chceme mluvit! Někteří z vás nebudou vnímat zprávy, ale jen jakési „mrazení“ – ucítíte, jak Zdroj vstupuje do vašeho srdce. To ale je ta zpráva! Ucítíte, jak do vás vstupuje a zaplavuje každou buňku a hovoří k nim buněčným jazykem, kterému nebudete rozumět. U některých z vás proběhne léčení, aniž byste to věděli. Někteří potřebujete, aby ve vašich tělech něco začalo, ale ani o tom nebudete vědět, protože to nebudete dostávat ve 3D. Nedostanete to, co vám jiní říkají, že byste měli dostat. Neuslyšíte hlas ani nebudete mít vizi. A nic z toho ani nepotřebujete! Jen to dovolte. Staré duše jsou pro to „stavěné“. Jste na to stavění.

 

Chci vám položit závěrečnou otázku – otázku, která vážně není moc často pokládána. Když jste byli jako lidstvo oseti, a bylo vás jen velmi málo… těm, kteří byli takto oseti, budu říkat „první duše“ – byli ve správnou dobu na správném místě, aby od Plejáďanů získali dualitu… a ti, kteří byli oseti, prošli zkušeností Lemurie a změnami, které se na planetě odehrály, aby dorazili na místo, kde dnes mohou slyšet toto poselství, a v průběhu té doby se stali starými dušemi. Měli jste tisíce životů a uběhlo zhruba sto tisíc let, než jste přišli sem – zatím dobrý, že? A teď: dovolte mi, abych vám položil otázku, kterou jste položili mně: „Drahý Kryone, byli ti, kteří byli tehdy oseti, jiní než ostatní? Nebo to byl jen nahodilý výběr, který způsobil, že toho byli v té nádherné době součástí?“ Chci vám říct, pokud už jste na to sami nepřišli, že je zde v chodu nádherný systém – ti, kteří zde byli jako první, aby byli oseti a stali se starými dušemi, získali zvláštní status, díky kterému byli první. Zvláštní vyspělost, která jim umožnila stát se nakonec starými dušemi. Vy totiž neopouštíte Zemi, neustále se vracíte. Takový je systém. Kdo jste byli a odkud jste přišli? Jak to, že tak snadno dostáváte plejádské informace?

 

… Co kdybych vám řekl, že jste na to byli velmi připraveni a že někteří z vás přišli ze Sedmi sester, aby byli lidmi? Zvláštní. Připravení. Připraveni osévat další planetu tou poslední planetou (myšleno předcházející planetou, která dosáhla osvícení – pozn. př.). Jako když vezmete semena z jedné úrody a použijete je na osivo, aby z nich vzešla úroda nová. Někteří vědí naprosto přesně, co teď říkám, a jiní to nechápou. Právě jsem vám dal odpověď. Velmi zvláštní. Byli jste na to připraveni, byli jste pro to vybráni, chtěli jste to. Nebyl to žádný náhodný výběr duší z celé galaxie, které se měly stát první skupinou lidí. Ne. Byli to ti, kteří byli starými dušemi už předtím a měli být starými dušemi znovu. Vaše linie bytí starou duší v tomto vesmíru je ohromná a jste tu opět – tak to udělejte stejně dobře jako minule. Přestaňte neustále dumat nad tím, jak to udělat. Ponořte se do svého nitra a čerpejte z něj, staré duše. Někteří z vás vědí, co tím myslím. Není to tak těžké. Jděte si proto. Je načase mluvit tímto způsobem, protože v této nové energii u některých z vás dochází k odhalením toho, proč tu jsou. V této místnosti nejsou žádní nově příchozí (nováčci), rozumíte tomu, co říkám? Nejsou zde žádní nováčci.

 

Já jsem Kryon. Sloužím starým duším. (Hluboké dojetí.) To je to, co dělám. Není to poprvé, co jsem přišel na planetu v průběhu posledních stádií, abych vám dodal odvahy, abych byl vedle vás, když běžíte maraton starých duší, abych vám zkusil podat sklenici vody, zatímco běžíte. Dávám si pozor, abych se vás nedotkl, dokud o to nepožádáte, ale jsem připraven vám dát cokoli, co potřebujete – včetně toho, že vás ponesu na svých zádech, pokud to bude třeba. To je to, co děláme. Jsme na to připraveni. Je načase, abyste to pochopili. Ten systém je systém pomoci, laskavosti a lásky a je velmi mocný. My jsme připraveni vyrazit. A co vy?

 

Toto je dobrá zpráva. Hluboká. Přesná. Pravdivá.

 

A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – The Truth Abouth Spiritual Help (MP3 – 22 minut)

 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová.
(www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v
nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět