7-2013 Kryon

Koncepční DNA

 

Tento živý channeling byl přijat v Portlandu, Oregon,, 20. července 2013

 

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Dnes je zde větší publikum, než si uvědomujete. Již dříve jsme popsali tento atribut – že když se prezentujeme skupině s čistým záměrem naslouchat, vytváříte další energii. V tomto konkrétním případě ji nazýváme Kryonův doprovod, ale moc často ji neidentifikujeme. V tomto případě je plná těch, kteří vědí, protože dnes večer vám přinášíme blahopřejné poselství s informacemi o tom, co je buněčné a chemické. Zároveň je to poselství, které před rokem ještě nemohlo být předáno. Ti, kteří přichází do této místnosti v tomto okamžiku, jsou zároveň těmi, kteří se na tom podíleli. Účastnili se toho s vámi, vy jste je milovali a ztratili, stejně jako jejich rodiče a rodiče před nimi. Protože i oni sami jsou Pracovníky Světla. Na druhé straně závoje věděli o vás a o potenciálu, že zde budete.

 

Pro lidskou bytost je matoucí pomyšlení, že to takto může fungovat. Protože někteří z vás říkají, že v cyklu života se mnoho z nich inkarnovalo znovu na této planetě a je to tak – inkarnovali se a inkarnují i teď. Přesto kousek jejich duší nikdy neopouští druhou stranu závoje. A to je ta část, která je tu dnes s námi. A tak je hned pozveme a někteří z vás je cítí jako tlak jejich rukou plných lásky nad vámi a slyšíte, jak vám říkají: “Poslouchej, poslouchej, poslouchej…“ Protože toto je hluboké poselství o evoluci lidských bytostí.

 

V minulosti jsme vám dali informace, které chceme nyní objasnit a dát vám ještě něco navíc. Chceme upřesnit, pročistit a více zpřístupnit některé záležitosti, na které se můžete těšit. Ale než začneme s předeslaným poselstvím, řekneme vám, co jsme říkali již mnohokrát předtím.

 

To, co popisujeme, že se děje s lidskou bytostí, jsme viděli už předtím. Tudíž víme, že to existuje a známe potenciál toho, o čem mluvíme. Ale můžeme vám říci, že nemáme tušení, KDY DOVOLÍTE, aby se to stalo. Kdy lidstvo projde tímto posunem, záleží na vaší svobodné volbě, jak dlouho si budete přát, aby tento konkrétní posun trval. Také záleží na tom, jak tvrdě se rozhodne proti vám bojovat temná stránka duality. Stará energie planety se bude bránit změnám. Dost možná bude bojovat až do smrti, což znamená, že možná bude muset odejít celá generace, než se něco z tohoto stane. Starým tradicím a cestám trvá dlouho, než odezní. A někdy to vyžaduje i to, co jste viděli u Izraelitů na poušti – trvalo to 40 let, jedna generace musela kompletně zmizet, než se další dostala do Země Zaslíbené. Důvod, který jsme vám řekli předtím, je tentýž, jako pro to, co se děje nyní – nemůžete si vzít vědomí otroků do Země Zaslíbené. Nová generace, která nikdy nespatřila otroctví v Egyptě, se musela zrodit, vyvinout a vyrůst, být denně živena a opatrována s láskou, aby se mohla přesunout do země, ve které nyní žijí. To není jen metafora, je to příklad. A tomu nyní čelíte – jak dlouho to potrvá? Ale to dnes nebudeme řešit. Dnes budeme mluvit o tom, co se bude dít.

 

Vyslovili jsme tento předpoklad – vaše DNA nyní pracuje přibližně na 30 až 31 % své plné kapacity. A kapacita DNA podle stupnice pokročilosti, kterou jsme vytvořili a předali vám, je 100 %. Tudíž je možné dosáhnout naprostého maxima a toho dosáhli i Mistři, kteří kráčeli po této planetě, a kteří byli schopni ovládat život a smrt; dokázali ovládat vše fyzické. Dokázali měnit vlastnosti hmoty a mnozí z nich to dělali. A vy se nacházíte přibližně na třiceti procentech. Řekli jsme vám, že je to dáno svobodnou volbou vašeho vědomí. A vědomí je spjato s tím, co fyzicky existuje na této planetě – včetně procenta, jakým pracuje vaše DNA. Proto vytváříte to, co si myslíte. A po celé věky, až do tohoto bodu v čase, se stále nacházíte na třiceti procentech.

 

Nyní k tomu, co jsem vám chtěl sdělit: Je to zajímavé a řeknu vám, že díky objevu z minulého září roku 2012 věda nyní ví to, co jsme vám řekli před několika lety: že devadesát procent DNA tvoří informace, nikoli kódy. Více než devadesát procent vaší DNA je jako návod k použití, jako kontrolní panel pro pouhá tři a půl procenta, která se modifikují na proteiny v sekvencích a tvoří geny. Takže nyní máte vědeckou definici devadesáti procent DNA coby instrukcí. A to jsme vám také původně říkali.

 

A nyní je tu něco, co bych vám velmi rád objasnil. Protože fungujete pouze na 30 %, lidská bytost byla tedy schopna myslet pouze lineárně a říkala si: „Takže když se nyní chystáme začít s jejím vylepšováním, věda brzy uvidí mnohem výkonnější DNA. A bude schopna to uvidět i z pohledu chemie. Možná, že až dojde k posunu a změnám, uvidíme to i v lidském genomu.“ A tak vám říkám tuto informaci: Ne, tak to nebude. A tady je důvod proč: Protože v informaci, kterou nosíte pořád dokola ve svém těle právě teď, je celých sto procent – příručka je kompletní. Ale vědomí lidstva dovoluje spatřit pouze 30 % toho. Nosíte v sobě sto procent. A tak, když DNA bude, jak vy říkáte, časem aktivována procesy, o kterých vám budu povídat dnes večer, potom zachytí více instrukcí, které už tu jsou. Důkaz toho můžete vidět, pokud si to budete přát, ve formě dalších zázraků, které některé lidské bytosti předvádějí na sobě a kterým se říká spontánní uzdravení. Tyto bytosti se stávají svými vlastními mistry a samy sebe kompletně uzdravují – nemoci mizí přes noc. Vše, co udělali je, že na chvilku v čase zachytili sto procent své vlastní DNA. A tak to, co byste možná přisoudili Božímu zázraku, je jejich zázrakem. A můžete vidět spoustu důkazů, protože každou chvilku se některá lidská bytost přes anomálii svého tvoření posune a zachytí na moment oněch sto procent. A poté se ve vašem domácím prostředí objeví zázrak, ve vašem vnímání, o kterém nechápete, že jste viděli jen to, co jste byli kdysi schopni dělat každý den.

 

Nyní chci toto ucelit tím, že vám řeknu více o tom, co se bude dít. V minulosti jsme vám dali informace o tom, co můžete očekávat. Ale skoro všechny informace, které jsme vám dali, jsou o komunikaci s vaší Akášou. Řekli jsme vám, že vaše DNA začíná číst Akášu jinak. Že zeď, která existuje mezi smrtí a narozením, se pomalu začíná zvedat. Takže když se vrátíte zpět na tuto planetu, začnete si lépe vybavovat, co jste se naučili předtím a ještě předtím. A že to bude sloužit starým duším, protože se probudí dříve a nebudou muset znovu opakovat lekce, na kterých pracovaly nyní. Říkali jsme vám o tom a toto je shrnutí.

 

Řekli jsme vám, že jako děti si budete pamatovat, jak chodit, budete si pamatovat, jak číst, budete si pamatovat, že od horkých kamen se máte držet dál. Zostří se vaše instinkty, jako je tomu u zvířat na planině. Lidské dítě nebude tak bezmocné, jako nyní. Existuje akášické dědictví, akášické rozpomenutí, a tuto informaci jsme vám již poskytli. Chceme vám předat na chemické úrovni něco, co neovlivňuje přímo akášické dědictví. Zahrnuli jsme to do potravy. Řekli jsme vám, že někteří z vás budou informovat o duchovní stravě a říkat vám, že pokud budete následovat tyto či ony instrukce, Bůh s vámi bude spokojenější. Řekli jsme vám také, že pravda je taková, že je ve vašich akášických záznamech, tedy v těch nejstarších minulých životech, že jste již žili velmi dlouhé životy, a žili jste velmi dlouho na určitém místě. A to je potrava, kterou potřebujete jíst dnes. A může to být v rozporu s tím, co byste „měli“ jíst jako zdravý nebo nezdravý Američan. Můžete zjistit, že vás začne přitahovat jídlo, které vám nikdy dřív nechutnalo, ale nyní se k vám dostane a vy si ho začnete vychutnávat. Možná to bude vyžadovat absenci masa, může to vyžadovat jiný způsob uvažování a neznamená to, že to má duchovní význam pro lidi okolo vás, znamená to jednoduše akášickou vzpomínku na vaše zdraví. To vše je stále akášická vzpomínka.

 

Nyní se tedy přesuňme k tomu, co se stane z chemického hlediska ve vašem těle se vzrůstající procentuální aktivitou inteligence vaší DNA. Chci mluvit o inteligenci těla zvané innate, ke které se začínáte dostávat blíže. O ní jsme vám také říkali. Závoj mezi vědomým tělem a innate se začíná zvedat. To, co zjišťujete svalovým testem, když byste to měli poznat vědomě, a vy víte, že je mezi tím nesoulad, začíná ustupovat a vy se začínáte intuitivně dozvídat stále více o svém těle, ale je toho ještě víc. Má to co do činění s inteligentní DNA. S DNA, která začíná pracovat koncepčně místo reaktivně. Začíná se z lineární měnit na trochu více kvantovou.

 

Potrava: Někteří z vás si užívají to, co bychom mohli nazvat akášické dědictví, ale s rezervou, protože stále trpíte intolerancí vůči některým druhům potravy. Intolerance je způsobena DNA, která není koncepční. Neví proč. Je to prostě alergická reakce. A částečně je alergická díky vaší kultuře a tomu, co jste udělali, v rozporu proti tomu, o co se pokoušíte pomocí akášického dědictví. Nezdá se, že byste chtěli úplně a na sto procent smíchat, a ony se nesmíchají. Ale pokud bude DNA stále inteligentnější, bude schopní analyzovat, co děláte, a zahodit to, co vytváří intoleranci. A tak vám říkám – někteří z vás najdou svou vlastní cestu v příštích letech, kdy ty věci, o kterých víte, že je dobré se od nich držet zpátky, budete náhle moci jíst. To jednoduše znamená daleko chutnější stravu. Neznamená to, že se stanete zdravější tím, že se budete vyhýbat tomu, k čemu jste intolerantní, ale rádi byste si to dali. Toto je inteligentní DNA, která ví, že chcete tyto věci a že život by byl o trochu hezčí a lehčí, kdybyste je mohli mít. A tak přenastaví samotný metabolický systém – to, na co je tělo alergické a na co není. Nebude to způsobeno ničím, co přijímáte. Nebude to způsobeno žádnou reakcí jedné chemikálie na druhou. Bude to způsobeno tím, že se DNA stane chytřejší. Pronikne do manuálu a vyzvedne pár procentních bodů. A v těchto procentních bodech se bude nacházet to, co nazývám koncepční DNA, kterou by měla mít každá lidská bytost. Neprojeví se to jen zde, ale i v  imunitním systému.

 

Imunitní systém je právě teď naprosto základní, funguje, ale je to pěkný ignorant, hasí požáry. Neřekne, odkud přišly, nezeptá se na jejich inteligenci, prostě je jen uhasí. To je metafora, pro to, co sídlí ve vašem těle a vytváří bílé krvinky, aby ovládlo scénu a přemohlo oheň. A v určitých případech vyhrává a zachraňuje váš život téměř denně, protože váš imunitní systém je poháněn k tomu, aby bojoval s tím, co zná. A nejjednodušší z bakterií, se kterými žijete, jsou díky imunitnímu systému na uzdě. Některé vakcíny, které provádíte, tomu opravdu pomohly. A proto vytvořily celou sérii vojáků, kteří pomáhají vyhrát bitvu. Ale to je pořád lineární. Rozpozná, že tady je požár a jde ho uhasit.

 

Jenomže, moji drazí, to nestačí k uhašení požáru zvaného rakovina. Nestačí to ani k uhašení virového požáru. Protože oba, jak jsem již zmínil, jsou koncepčními vetřelci. Mají plán. Jeden, nebo v některých případech oba, ovládnou buňky fungujících částí. Někteří ošálí imunitní systém. V případě rakoviny jde o růst, který nemůže být kontrolován a někdy se i maskuje. Někdy se zapouzdří a bílé krvinky se nemohou dostat dovnitř. Není co porážet, je to jako oheň v bublině. Je to nepředvídatelné a stále to roste, roste a roste. Pokud by imunitní systém byl koncepční, viděl by, co je to za rakovinu, jak se chová a odstranil by ji. Kdyby byl imunitní systém dostatečně inteligentní na to, aby byl koncepční, viděl by plán viru. A protože by byl chytrý, ubránil by se mu.

 

To všechno sídlí v instrukcích v každé molekule DNA vašeho těla – jsou jich stovky biliónů. Aby se tak stalo, bude se muset DNA stát o něco více multidimenzionální a k tomu se dostaneme. Dokud zůstane v lineárním stavu, na který jste zvyklí, ve 3D chemii, neuvidíte příliš mnoho zlepšení. Ale jakmile se stane alespoň trochu multidimenzionálnější a vyzvedne více instrukcí, umožní jí to porazit chorobu zcela odlišným způsobem. Toto je slib.

 

Tak toto je lidská bytost měnící se ve zcela jiné stvoření – v bytost, kterou byste nejspíš nepoznali, kdybyste se vrátili za několik stovek let. Kdybyste měli stroj času, který by vás přenesl vpřed, viděli byste ty rozdíly. Jedna bytost (současná – pozn. překl.) je lineární, ta druhá není.

 

“Ach, to jsou dobré zprávy, Kryone, a líbí se mi. Znamená to, že se konečně zbavíme běžného nachlazení?” Ne, nezbavíte. (Kryon se usmívá.) Toto není zvláštní informace. To už byste měli vědět. Nachlazení je rekalibrační nástroj, který vás má uvést do rovnováhy. Je potřebné a důležité. A všichni jím budete procházet i nadále. Když tím budete procházet příliš často, pak víte, že jste výrazně mimo rovnováhu. Nebo se u vás projeví jen jednou nebo dvakrát ročně a pak to znamená, že jste v rovnováze. Nachlazení rekalibruje systém, vyvíjí protilátky pro různé druhy záležitostí, u kterých je dobře, že odejdou. Potřebujete ho. Je to iritující, ale nezabije vás, nevyvine se v nic většího a vždy tu bude. To jen abyste věděli. (Kryon se směje.)

 

Čeká na vás ale ještě několik dalších věcí, které jsou skutečně zásadní. Kromě imunitního systému, který bude schopný porazit jakékoli choroby a viry, protože začne být více koncepční, je tu něco, co se vám bude líbit nejvíc – rekalibrace tělesných hodin. Fungujete na 30 procent. A žijete určitý počet let… musím dále vykreslovat ten obraz? Jste stvořeni k tomu, abyste žili mnohem déle. Ve 3D si i ti nejchytřejší biologové stojí za tím, o čem se domnívají, že je příčinou stárnutí. A ve 3D je to pravda, protože při 30 procentech DNA zkracuje telomery s každým dalším dělením buněk. A chromozom sám o sobě se začíná měnit v něco jiného, než byl při narození. A tak už nemáte kompletní molekulu, je trochu jiná, je to kopie kopie. V minulosti jsme vám řekli, že v sadách pokynů DNA jsou plány kmenových buněk pro každý typ buňky těla. Plán reprezentuje novou buňku. Dokonalou buňku. Tu, která je s vámi, když se narodíte. Jakmile tedy vaše tělo začne zvyšovat svou efektivitu, měli byste se za určitou dobu zregenerovat tak, že půjdete zpět do manuálu a místo vytvoření kopie si vyberete novou buňku. Výsledkem bude zpomalení procesu stárnutí. Zpomalení, které můžete vidět, které mohou vidět ti okolo vás, které mohou spatřit vaši sousedé a milovaní. Nebudete stárnout tak rychle, jako oni. Jak se vám to líbí? K tomuto může dojít pouze tehdy, pokud se ta část vaší DNA, která bývala lineární, stane trochu více multidimenzionální. A o tom si něco řekneme.

 

Takže se zdá, není-liž pravda, že klíčem k tomu všemu je opustit paradigma 3D chemického systému. Systému, který je pouze reaktivní – jedna chemikálie reaguje na druhou a vytváří něco jiného. A to zahrnuje i synapse. Takže se díváte na to, co bychom nazvali intelektuálním vrcholem mozku – jak daleko dokážete myslet? Můj partner vám již řekl, že dle starodávné tibetské numerologie současné lidstvo vidí pouze k číslu 33 coby k mistrovskému číslu s definicí. A že další mistrovské číslo, což je 44, je pro vás záhadou. Pokud se podíváte na čísla z mistrovských čísel od 11 do 99, uvědomíte si, že znáte jen tři z nich – a tím dostanete stejný druh scénáře jako u vaší DNA. Nejste ani v půli cesty. Toho dosáhnete, až synapse ve vašem mozku, tedy ta část, která je nyní ve 3D a která se stane více multidimenzionální, dokáže uchopit koncepty čísel 44 a 55. Vše to souvisí. A já jsem zde, abych vám řekl, že po roce 2013 se tohle začne dít s lidstvem.

 

„Jak se to tedy stane a co bude potřeba?“ Přesně to, co už děláte, staré duše… sedíte zde a posloucháte tato poselství. Zatím jsou akademická a říkáme vám, že nevíme, kdy se naplní, ale sledujte, jak se to bude dít. Opustíte toto místo a řeknete: „Miluji tuto informaci, ale chtěl bych to vidět.“ Pomůže vám, když vám povím, že to uvidíte všichni? Možná ne v této podobě (životě). Ale uvidíte to. Budete tu. Protože tohle staré duše dělají. Stále se vracejí, aby se podílely na vítězství.

 

Chci vám povědět o časových kapslích a DNA. V sadách instrukcí, které vědě nejsou zřejmé, se skrývají „časové kapsle“ pro uvolnění informací a jsou aktivovány lidským vědomím. Jsou spojeny s tím, čemu se říká vědomí Gaii, což je jediné měřítko, které jako lidstvo máte. A celé lidstvo se musí trochu posunout a změnit, aby se uvolnily časové kapsle v osobní DNA. Tudíž je obtížné, ne-li nemožné, provést to sám, protože to vyžaduje signál z krystalické mřížky celé planety. To je mřížka, která si pamatuje lidské činy a reaguje na lidské emoce. A tak je Gaia zapojena do toho všeho.

 

Tak jsme se opět ocitli u hádanky, která není tou hádankou, kterou bývala, protože jak lidé mění své osobní vědomí a záměr, když začínají být soucitnější, mění se i Gaia. Už se změnila. Není zajímavé, že proroctví předků o orlovi a kondorovi nebyla o lidstvu? Byla o planetě. Rozumíte? Byla o posunu na planetě, o ukotvení Kundalíní na planetě, o cestě opeřeného hada a probuzení Pumy na planetě – nemluví o DNA a nemluví o ničem jiném než o planetě, o Gaii. Protože to je to spojení k vám. A toto začíná, už začalo zlepšování lidské DNA. Podívejte se na děti. Vaše děti jsou jiné. Vaše vnoučata, milí rodiče, pokud jste zde a nějaké máte, jsou opravdu jiná. Začínají mít koncepčnější myšlení. Synapse se začínají měnit, jejich DNA pracuje lépe než ta vaše. A tak je nyní vaším úkolem pokračovat ve vytváření soucitu. Uzdravování planety z nemoci války, uzdravování planety od toho, co příliš nezapadá do integrity, uzdravování planety ze všech dalších chorob, které neoslavují Boží lásku a to, co je Gaia a Pachamama*. A jakmile to uděláte během luštění hádanky vašeho života, změní se i Gaia, krystalická mřížka se změní a to je to, co se již u dětí děje.

 

A tady je několik dobrých zpráv, které byste měli vědět: Systém se bude měnit ještě víc, až se uvolní časové kapsle ve vaší DNA – a nechápejte mne špatně, staré duše, nemusíte se při tom znovu narodit, abyste toho dosáhli. Stejně jako ti, kteří zažili spontánní uzdravení, můžete to udělat úplně sami. Protože stará duše, která po všechny tyto časy pobývala na této planetě, má sílu soucitného záměru v akci. Jakmile vyčistíte svůj život, začnete mládnout. Věděli jste to? Poznáte to na své vlastní DNA. Když jsou časové kapsle uvolněny, začnou vám přicházet informace z tohoto rezervoáru informací v oněch devadesáti procentech. Jakmile jsou uvolněny, zůstávají zde a dědíte je. Proto se je žádný z vašich potomků nemusí znova učit. Jakmile uvolní svoje, díky čemukoli, co objeví na této planetě, budou předány jeho potomkům. Jde o nový druh dědičnosti, můžete ho dokonce nazvat kvantovou dědičností. Toto je skutečně zrychlená cesta k osvícené společnosti.

 

Pokud by na této planetě nebyla žádná dualita, pak toho dosáhnete přibližně za pět generací, pracovali byste na padesát procent. Protože přirozený instinkt lidského těla se stává koncepčnějším a bere si to, co potřebuje a pracuje s tím. Ale co by vám na vaší cestě mohlo omezit tento růst, je zbytek staré duality. Bude na vás i nadále útočit. Je to vhodné a už jsme to předtím viděli, je to součástí procesu. Rok 2013 je těžkým rokem. Staré duše, pokud víte, proč je těžký, a pokud rozumíte do hloubky plnému dopadu toho, proč je těžký, pokud to skutečně chápete, můžete jít domů a oslavovat. A pogratulujte si k provedení nemyslitelného, což je vytváření semínek planety, která vzestoupí – vytvářením, sázením a pěstováním semínek ve vašem vlastním domově, což povede pravděpodobně k planetě bez válek. Ó, nikdy spolu nebudete úplně v souladu, ale řešením už nebude zabít jeden druhého. A to bude dobrá věc. To je potenciál, který vidíme. Dokonce i dnes, když se podíváte na vaše společnosti, jdou do boje v první řadě, ale přijde den, kdy válka bude tím posledním, kdy už válka prostě nebude. Umíte si představit tu změnu, ty zdroje**, když nebudou žádné zbraně? Na co je budete moci vynaložit? To je ve vaší budoucnosti. Staré duše, pro to nyní sázíte semínka. Ale chemicky je vaše DNA naprosto připravena. Časové kapsle, které se ukrývají, jsou ty, které budou mít výhodu z něčeho, co je těžké vám technicky vysvětlit. Stále mluvíme o kvantové DNA a to není správně a my víme, že není. DNA se nikdy nemůže stát kvantovou částicí, ale má kvantové atributy, protože má pole, které ve skutečnosti ovlivňuje otáčky kvantové struktury v atomech. Mohli byste říci, že vysílá kvantové informace. A že ve své podstatě vytváří kvantové vysílání, jehož název vám nemohu poskytnout. Ještě ho nemáte, ještě ne. Můj partner vám ho nemůže dát, já už mu ho sdělil – třikrát. Nemůže vám ho dát, neexistuje.

 

Toto je praktické procvičení toho, jak můžete vědět, co nevíte? Jak mohu říci svému partnerovi, co nastane, když pro to nemá slova? Představte si, že časová kapsle je uvolněna, takže vaše DNA může odvádět lepší práci vysíláním kvantového pole kolem své vlastní buněčné struktury. A může změnit imunitní systém na inteligentní, může umožnit svatbu mezi vědomým mozkem a innate. Zatím pro to neexistuje název, ale bude. Vědci to spatří a pojmenují to. A jakmile se to začne objevovat, drazí, vzpomenete si na tento channeling /přenos/. Asi se budete i smát, že můj partner pro to ještě neměl jméno, a vy už ano. Rozumíte tomu, proč je toto oslava? Rozumíte tomu, proč doprovod v této místnosti, který je s vámi od samého začátku, tleská? Rozumíte tomu, že tento konkrétní vzkaz jsem vám nemohl předat před rokem 2012? Ne takto. Nyní vám totiž mohu říct to, co se skutečně stane, a předtím to byl pouze potenciál.

 

„Kryone, myslíš tím, že je to skutečně víc než jen potenciál?” a já řeknu: „Ano, je to víc než potenciál.” A důvod, proč to mohu říci, je ten, že mezi lidmi jsou už nyní ti, kteří to mají. Říkám jim kvantové zázračné děti – děti, které budou žít déle a ničím se nenakazí, které nemají choroby a vy je budete studovat. Dáte je pod mikroskop a neuvidíte nic odlišného. Až do objevu kvantových vynálezů, o kterých jsme vám řekli. Teprve pak to uvidíte.

 

Někteří z vás porozuměli tomuto vzkazu a někteří ne. Pro ty, co to nepochopili, to shrnu a říkám, že požehnané jsou lidské bytosti, které cítí, že jsou součástí této soucitné změny na této planetě a chápou to v rámci Boží lásky ve svém nitru, protože oni se budou podílet na řízení budoucnosti. Proto jsme v této místnosti gratulovali a oslavovali. A dnes to bude ještě pokračovat iniciačním obřadem a já tam budu. Ve vizích a snech, které někteří z vás budou mít, půjde o víc, než myslíte.

 

A já jsem zde, abych vám řekl – před 23 lety to byl pouze potenciál, dnes je to realita. A tyto věci  bych neříkal, kdyby nebyly přesné a pravdivé. Rovněž rozumím tomu, že  jste netrpěliví, drahé lidské bytosti, a že si přejete, abyste tam už byli.

 

To samé jste říkali před desítkou let, předchozí desítkou let a desítkou let před tou předchozí. Stane se to, uvidíte sami.

 

A tak to je.
KRYON

 

* Pachamama – také Pačamama, incká, chtonická (podsvětní), bohyně plodnosti, která dohlíží nad setbou a sklizní, může ale také způsobovat zemětřesení. Více viz Wikipedia

** Podle Stocholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru např. jen USA vydaly v roce 2012 682 mld usd. Rusko (jen) 90,7 mld usd, Čína 166 mld usd, Velká Británie 60,8 mld usd, Francie 58,9 mld usd, Německo 45,8 mld usd, Itálie  34 mld usd.

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – CONCEPTUAL DNA  (MP3 – 43 minut)

 

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Lada Z.
Pro www.transformace.info,  www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz).
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat
a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka
včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět