7-2013 Kryon

„2013 – Obtížný rok“

Tento živý channelling byl předán v Laguna Hills v Kalifornii 14. července 2013

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vylepšené poselství předané v Laguna Hills v roce 2013.

 

Zdravím vás, moji milí, já jsem Kryon z Magnetické služby. V této chvíli, v této místnosti by se mohlo zdát, že právě proběhla změna v energiích. Ti, kdo jen sedí a poslouchají, možná nezaznamenali hloubku toho, co se teď na tělesné úrovni přihodilo mému partnerovi, aby mohl začít přijímat poselství. Právě teď jsou si všechny buňky v jeho těle vědomy stavu, ve kterém je, a pozastavily všechny tělesné procesy, které nejsou zásadně nutné. Pozastavily stárnutí, trávení a dokonce i bolest. Tohle všechno pozastavily, aby mohly poslouchat a připravit se na energii šišinky. Ta se otevírá až když jí brání co nejmenší množství překážek, aby mohl projít hlas, který buňky dobře znají. Je to hlas přicházející z domova. Přesně to se teď děje.

 

Díky tomu je tady energie spolupráce, která je nová. Kdybyste totiž mluvili s někým, kdo se dostal do transu ve starých energiích, řekl by vám, že to bylo velmi vyčerpávající. Řekl by vám možná: „Úplně mi to vysálo energii! Jsem unavený.“ Ovšem můj partner, když dokončí channeling, mohl by i tancovat! (Kdyby to uměl.) Ta energie je opravdu mocná a on na konci není unavený. Je to proto, že po dobu, kdy je v tomto změněném multidimenzionálním stavu, nepřijímá jenom informace, ale také životní sílu. Je ve stavu, který si většina Lidských Bytostí nedovolí. Je to stav, ve kterém probíhá léčení a je zde prostor pro změny. Rád bych tedy poukázal, že to je mnohem osobnější než jen předávání informací z druhé strany závoje. Je to rozhovor s vaší Božskou částí! Je to interaktivní proces.

 

Rok 2013 je obtížný rok a za okamžik vám vysvětlíme proč. Ale nejdřív vám chci znovu zopakovat, že tady nejsem jako oddělené vědomí. To, co slyšíte, je zhuštěný, lineární přenos ve vašem jazyce, kterému jste schopni porozumět. Můj partner to trénoval 23 let. Trvalo mu čtyři roky, než vůbec otevřel pusu a zkusil to. Další tři roky mu trvalo, než se dostal k celým větám. Začali jsme v něm totiž stavět most, kterému musel porozumět a který musel přejít. Začínal se shluky myšlenek, které nebyly lineární. Byly to jen oddělené pojmy. Brzy dokázal tyto myšlenky poskládat víc lineárně, ale nemohl si je zapamatovat, protože přicházely moc rychle. Tehdy neměl spojení se svým vědomím a poselství mu byla zkrátka předána, on si je zapamatoval a pak je vyslovil před publikem. Bylo to skoro jako by uchovával myšlenky a pak je předal ve slovech.

 

To byly ty staré časy, kdy se učil přijímat poselství. Pamatuji si, když prohlásil: „Vzdávám to. Je to moc těžké! Proč nemůže být druhá strana víc lineární? Zpomal a předej mi to tak, abych to pak mohl já předat dál.“ Když jsme s tím rozhovorem začali, otevřel se odpovědím. Zeptali jsme se: „Proč nemůžeš jako člověk být víc multidimenzionální?“ A tak můj partner získal schopnost otevřít mezi dvěma myšlenkovými proudy svá lineární omezení a zrušit jejich strukturu. Rozložil sám sebe a my jsme mohli tím pádem vejít do místa, které tím vytvořil. Potřeboval, aby mohla zasáhnout jeho vlastní přirozenost a pomohla mu uspořádat multidimenzionální poselství do podoby, ve které mohly být předány a procítěny ve vašem čase. Teď jsem vám převyprávěl historii jeho schopnosti přijímat poselství.

 

Takže to, co teď skrze něj slyšíte, zní ve vašem skutečném čase. Je to převzato nejlépe, jak můj partner ve svém třídimenzionálním těle dovede. Je mu také dostupné to, co cítí z mé strany závoje, a tak zná pro tuto danou chvíli Akášický záznam každého z vás. Zná potíže, které vás sem přivedly. V tuto chvíli ví to, co vím já. Zná okolnosti a souvislosti, které vám dovolují být na současné úrovni vědomí a žít tam, kde žijete.

 

Vidí, co vy nevidíte a co vidíme my. Bez ohledu na váš věk vidí, jak máte uspořádaný život a jak jste připraveni na jeho další fázi. Vidí, co vás sem přesně přivedlo, proč posloucháte, nebo proč vám tady má něco dojít, abyste se naučili zas o trochu víc sami o sobě. Cílem dnešního dne je „najít skryté kouzlo“. Vidíte, tomu říkám úkol! Chtěl bych se o tom krátce zmínit.

 

Proč je letošní rok tak náročný?

Ať o tom já či můj partner mluvíme, jak často chceme, určitá část mozku staré duše stejně říká: „Je tohle opravdu nutné?“ A odpověď je ano. Opravdu to je nutné. Lidstvo obrací list a nachází se na pomezí mezi starými energiemi a potenciálem nové doby. Ve skutečnosti je hlavní rozdíl ve změně poměru mezi temnotou a světlem a v tom, co se stane, když vystavíte světlu věci, které se se světlem nikdy nesetkaly. Mohl bych použít spoustu přirovnání, ale místo toho vám představím několik pojmů, které byste možná nečekali. A začnu tím nejsložitějším.

 

Odchod některých učitelů
Jak vám to máme vysvětlit, drazí, aby to dávalo smysl? Zkusíme to. Před rokem 2013 jste se zabývali jinými záhadami. Neměli jste žádnou dostatečnou, stoprocentní šanci nebo záruku, že tímto vzestupem projdete. Tak funguje svobodná vůle a Duch vám může předávat informace jen na základě pravděpodobnosti. Předáváme vám informace, které vidíme před sebou a které představují přítomný okamžik. Nemůžeme předpovídat, co uděláte dál, ale spíše vám představíme pravděpodobnost toho, co by se mohlo stát, v závislosti na vašich myšlenkách v danou chvíli. Vždycky vám můžeme poskytnout širší pohled, než jaký máte sami, protože my vidíme všechno. Máme nadhled, který vy nemůžete mít a který trvale dokazuje, že se ubíráte pozitivnějším směrem, než tušíte. I když všechny možnosti nevidíte tak jasně jako my, realita okolo vás křičí do světa, že je to opravdu tak. Ale jde to tak pomalu! Na druhou stranu tohle všechno by se mohlo vlivem vaší svobodné vůle v mžiku obrátit naopak. Takže nic není pevně dané.

 

Je to, jako když se díváte na hodiny. Nevidíte přímo, jak se hýbou všechny ručičky, viďte? Ale když se podíváte znovu po chvíli, je jasné, že se pohnuly. Stejné je to, když pozorujete, jak roste květina. Víte, že dochází k růstu, ale vidět jej ve skutečném čase je obtížné. Proto si Lidské Bytosti uchovávají jednotlivé vzpomínky jako záblesky. Z toho, co vidí, pak dělají závěry, i když by se spíše měly v mysli plně soustředit na to, kam směřují energie. Lidé vidí, že se toho děje opravdu hodně, a jsou z toho zmateni. Přijde jim, že se děje něco úplně jiného, než by čekali.

 

Tohle všechno se vztahuje k tomu, že některým z vás umírají přátelé a připadá vám, že v těchto nových slibných energiích to opravdu nedává smysl. Vím, kdo je tady, kdo poslouchá a kdo čte tato slova. Připadá vám nepatřičné, že zrovna v tuhle chvíli musíte ztratit někoho blízkého. V místnosti je i někdo, kdo zrovna ztratil velmi milovaného člověka a bylo to obzvlášť bolestivé, protože tito blízcí lidé nejspíš nebyli ještě „připraveni“, nebyl jejich čas. Můj partner ztratil člena týmu, který s ním spolupracoval ohledně Kryona, a pamatuji si, že když to zjistil, rozzlobil se na mě. Řekl mi: „To není spravedlivé ani správné! Tento muž byl Pracovník Světla a konal dobro. Potřebovali jsme ho! Byl to léčitel. Ostatní ho potřebovali. Vypadalo to, jako by měl před sebou ještě mnoho let, a najednou je pryč.“ Před dvěma týdny ztratil můj partner ještě dalšího přítele. Není sám, mnozí v jeho okolí i v této místnosti zažívají to samé.

 

Pro některé lidi je letošní rok rokem ztrát. Rád bych vám proto něco vysvětlil. Chci vám jasně říct, co vidíme a co jsme vám dříve nemohli říct. Právě teď se začíná tvořit nádherná, téměř nepopsatelná budoucnost. O této budoucnosti jsme vám nemohli říct, protože jste zatím nedospěli do stádia, kdy by byl dostatečně silný potenciál pro takovou změnu. A teď jste tu, v roce 2013. Překročili jste středový bod mezi rovnodennostmi, což byl skutečně demarkační bod, který zaznamenaly i přírodní národy. Je to časový fraktál, akorát oni to tak nenazvali. Avšak bylo to pro ně tak jasné, že na duchovní úrovni kolem tohoto bodu uspořádali své kalendáře a proroctví. Teď vám o něm můžeme říct, a na druhé straně začíná plánování, které se vás všech týká.

 

Některé staré duše musely odejít zdánlivě dříve, než nastal jejich čas, aby mohly být v tuhle chvíli na mojí straně závoje. Potřebovaly nabrat síly a rychle se zase vrátit na planetu jako novorozenci, doslova během roku. Je to proto, aby byli znovu starší, až přijde váš čas jít do dalšího života. Oni vás potom budou moci učit, co budete potřebovat vědět. Oni jsou vyspělý tým, který se stará o mír na Zemi.

 

Teď tedy víte, kam tohle všechno směřuje. Museli odejít a zas se rychle vrátit. Museli se objevit na příhodných místech a předvídat, kde se příště octnete, drazí. Drahé staré duše, oni budou příště urychlovat vaše probuzení, abyste mohli zvládnout práci, kterou jste si určili. Když se tedy příště inkarnujete, oni na vás budou čekat a souhrou okolností se stanou vašimi učiteli, těmi, kdo na vás zanechá největší dojem a komu budete naslouchat. S některými z nich budete mít možná dokonce stejný nebo podobný vztah jako dosud a poznáte je.

 

Víme, že nic z toho vám nemusí připadat správné. Někteří z vás prožívají bolest. Chtěli jsme vám proto odhalit systém, který dává hodnotu tomu, co tvoříte. Zaséváte semínka budoucnosti a kvůli tomu bylo nutné, aby se tam některé duše objevily dřív, až začnou semínka klíčit. Vy přijdete později. Někteří dokonce o hodně později, ale budete tam. Dovolte, aby tato slova svým způsobem zmírnila vaše znepokojení, beznaděj a smutek a pomohla vám všemu lépe rozumět. Všechno má své duchovní opodstatnění a my vám ho s láskou předáváme. To bylo to první.

 

Rok řešení
Druhou záležitostí je, že bychom rádi letošní rok nazvali rokem řešení, což také nepřináší zrovna dobrý pocit. Řešení má být ve vašem jazyce výraz pro něco velmi pozitivního, spravedlivého, souvisejícího s dohodou, rovnováhou a prospěchem pro všechny. Ale my to takhle nevidíme. Pro nás to znamená řešení nerovnováhy. Představte si, jak něco balancuje na desce, která je podepřena jen uprostřed. Trvale se to převažuje na jednu nebo druhou stranu, ale trvale to na té straně nezůstane.

 

Kolísá to a roky to může zůstat na mrtvém bodě. Možná se to trochu pohne, ale ne jedním určitým směrem. Letos se to ale může podařit. Znamená to, že pokud máte nerovnováhu ve své mysli, v tomto čase se vaše situace může nějakým způsobem vyřešit. Lidstvo to začíná pociťovat a vy postupně pozorujete, jak se myšlenková nevyrovnanost sama vyrovnává. Pokud je někdo nevyrovnaný, může se také posunout k naprosté nevyrovnanosti. Mnozí z nich letošní rok nezvládnou, sami jste to ve své kultuře již viděli.

 

Muž vejde do školní třídy a postřílí děti. Víte, že to není v pořádku. Je to proti přirozené morálce, proti lidským hodnotám a svědomí, a přesto to v jednom roce vidíte až moc často. Uvidíte toho bohužel ještě víc a je to smutné, ale i toto je proces řešení. Toto řešení se děje u takové nevyrovnanosti, která nemůže zůstat v současné podobě či intenzitě. V energiích, které vytváříte, nemůže existovat. Je třeba projít řešením a stejným způsobem se budou měnit celé systémy.

 

Cokoli, co se nachází někde uprostřed, co se už roky potácí v táhlém konfliktu nebo nepříhodném stavu, se začne postupně řešit. A některé věci se vyřeší kladně, jiné ne. Proto je pro vás energie v tomto roce tak zvláštní. Proto se teď objevuje tolik šílenců (jak jim říkáte). Proto jste teď tak obezřetní, proto našlapujete po špičkách. To, že se letošní rok nazývá rok úplňků, není náhoda!

 

Rád bych vám představil další část toho, co se děje. Někdo to má možná jinak nastavené, teď mě poslouchá a říká si: „Tohle se mě ale netýká, Kryone. Tohle je dobrý rok a mně se docela daří. Konečně se mi daří vypořádat s věcmi, které byly dříve obtížné. Teď se řeší samy.“ To je přesně ono! Vítejte v době řešení. Pro někoho je to rok, kdy věci konečně začínají dávat smysl. Důvodů je hodně, ale jedním z nich je, že energie lidí okolo vás je tak jiná, že negativní vlastnosti a bloky z minulosti se zkrátka začínají rozpouštět. To je řešení.

 

Jak jsme už řekli dříve, mnohým z vás se objevily verze budoucnosti, které jste chápali jako vaše vlastní, ale pak jste je vyzkoušeli a ono to nefungovalo. Teď však mají tyto verze budoucnosti energii, která napomáhá řešení a úspěchu. Někteří z vás tohle zažívají a všechno jim konečně začíná dávat smysl. Pro ty je letos dobrý rok a čekali dlouho, než se jim některé věci vyplní. Ale většina z vás je na tom jinak. Každá jednotlivá cesta každé Lidské Bytosti, především starých duší, je zcela unikátní. Neexistuje jeden návod pro všechny, ani jakákoli společná pravidla. Takže někomu přichází kladné řešení, ale pro většinu z vás není letos dobrý rok.

 

Rady, jak to všechno zvládnout, vám dáme stejné jako dříve: Vytrvejte, Buďte obezřetní, Odpočívejte. Letos není moc dobré začínat nové věci, protože se toho okolo vás hodně mění a není to ještě usazené. Je to skoro jako kdyby byl celý rok retrográdní Merkur, někteří z vás se tak opravdu cítí. (Smích.) Takže nemějte strach a zkrátka přijímejte změny. Berte to tak, že všechno bude postupně zapadat jako drobné dílky do skládanky, kterou jste si vytvořili, a kterou nyní prožíváte.

 

Představte si, že válka věků je u konce. Představte si válečné pole ve třetí dimenzi, kouř se rozestupuje a objevují se hromady padlých. Abyste se dostali domů, musíte tím polem projít a spatřit všechna ta těla. Musíte procítit tu bolest, spatřit jejich pokřivené tváře a uvědomit si, že každý z nich byl něčí dítě. Projít tím polem vám bude trvat celý rok a nebude to příjemné. Budete se těmi myšlenkami budit ze spaní. To je nejbližší přirovnání, které máme.

 

Přesun energií v takovém rozsahu je nepříjemný. Poradci a jasnovidci, kteří pracují v této budově, se s touto překážkou setkávají denně a řekli by vám, že k nim přicházejí lidé, kteří nikdy předtím u jasnovidce nebyli. Je to proto, že už jsou zoufalí. „Co se to děje?“ Ptají se. „Proč já? Proč teď?“ Mnozí mají sklony vnímat se jako oběti, nebo se naopak obviňují a domnívají se, že právě jejich vinou se všechno mění k horšímu.

 

Vidíte to ve vašich zprávách
Poslední záležitost je tato: všude okolo vás, drazí, jsou důkazy toho, o čem vám vyprávím. Ve dvou zemích právě teď probíhají nepokoje a ve třetí se chystají. Všechny tři byly dlouhou dobu stabilní. Kdo by si byl pomyslel, že součástí toho všeho bude Egypt? Vypadalo to, že po desetiletí je tam klid – nebo tam nebyl? V Sýrii vládli tvrdou rukou a vybudovali stabilní absolutní moc. Co tedy teď mohlo způsobit takový zvrat? Když se zamyslíte nad tím proč, a proč teď, zjistíte, že načasování spadá právě do let 2012 a 2013. A je to vlivem lidského vědomí, které začíná být průhlednější a dává najevo: „Už nechceme ve své zemi nestabilitu. Vidíme, že se to vůbec nezlepšuje, chceme změnu a chceme řešení.“ Právě toho jste nyní svědky.

 

Je hrozné se na to dívat, protože je zde smrt, utrpení, smutek a vřava. Je zde zoufalství, a řešení toho všeho může trvat déle, než byste doufali. Ale jednou se ohlédnete zpět a uvidíte jasné výsledky. Kolektivní lidské vědomí se začíná měnit a začíná požadovat to, co vede k jednotě. Vlády často trvají na starých zásadách moci, ale jejich občané chtějí školy, nemocnice, bezpečné ulice a parky a mír se sousedy.

 

Můžete toho tedy čekat víc, hlavně v letošním roce. Čím více uvidíte nepokojů, tím víc se dává skládanka dohromady. Zakončíme tedy toto poselství stejně, jako jsme ho začali. Ty víš, kdo jsi, nádherná bytosti. Sedím u tvých nohou v úžasu. Nepropásněte tento okamžik! Staré duše tady byly při všech přechodech lidstva. Rozumíte? Čtyřikrát jste se dostali blízko k přeměně, kterou dnes prožíváte, a čtyřikrát se to nepovedlo. Čtyřikrát jste zemřeli, když jste se o to pokoušeli. Tentokrát ne.

 

Tohle nepřehlédněte: ve vašem Akášickém záznamu je cosi, jakýsi „paměťový knoflík“, který se spouští a tím vyvolává emoce jako: „Tohle už jsme zažili a nedopadlo to dobře.“ Nedovolte, aby vás tato energie ovládla. Je to knoflík duality a strachu z toho, že věci jsou vždycky, jaké jsou, a budou se opakovat, protože tak to zkrátka v životě chodí. Ne, nechodí! Jste přenádherní a máte schopnost to v tuto chvíli konečně vidět, zbavit se všech strachů a skrytých hlasů, které vám zní za zády, a říci jim, že teď tady poroučíte vy a vybíráte si svou realitu. To je poselství dnešního dne.

 

Já jsem Kryon a miluji lidstvo pro to, co všechno dokázalo, navzdory všemu.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D.
www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je
možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět