7-2014 Kryon

Načasování a nový normál

 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Laguna Hills v Kalifornii 13. července 2014

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Používám výraz, že můj partner „ustupuje stranou“. Podle informací, které vám můj partner dnes předal, je ve vás mnoho částí. Část, která ustupuje stranou, je fyzický mozek zaměřený na přežití. To umožňuje vaší intuitivní části, která přichází přes portál šišinky mozkové, aby se stala větší. Channeling není nic jiného, než široce otevřená intuice umožňující plný proud informací nelineárně přicházejících ze Zdroje. Můj partner se za posledních 25 let naučil procvičováním a praxí tento proud informací linearizovat do té míry, že se vám to jeví, jako bych mluvil normální lidskou řečí.

 

Při channelingu používáme intelekt našeho partnera, jeho jazykové schopnosti, řeč, ve které mluví, jeho slovní zásobu a tak dále. Rád bych to zdůraznil. Channeling používá schopnosti lidské bytosti, není nadpřirozený. Veškeré pravdivé a přesné channelingy v historii přišly skrze lidskou bytost tímto způsobem. Nejposvátnější písma na planetě takto vznikla, byla channelována. Nejmoudřejší šamanská poselství vznikla díky channelingu – použitím kultury a zkušeností lidské bytosti, jazyka a mechaniky fyzického těla.

 

Doručení tímto způsobem je uctěním lidstva. Rozumíš drahý tomu, proč by měl Bůh hovořit k lidem způsobem, který je děsivý, ukazuje posvátnou bázeň a podobně? Tak nefunguje laskavost (benevolence) Boha, který je uvnitř vás. Vždy to přichází skrze lidskou bytost, skrze vás. Jak jsme dříve zmiňovali, i synchronicita a spolutvoření se dají přirovnat k malému channelingu. Otevřete se dost na to, abyste dostali zprávy a sdělení, které v tu chvíli potřebujete. To už jsme říkali. Takže to, co zde dnes slyšíte a co zde už bylo vyřčeno, přišlo skrze lidskou bytost, i když ustoupila stranou. Je to o vás.

 

Už tolikrát jsme pro vás mluvili o tom, co se děje na planetě… V roce 2011 jsme hovořili o tom, co se stane v roce 2012. V roce 2012 jsme se věnovali událostem, které nastanou v roce 2013. A nyní sedíte uprostřed roku 2014. Řeknu vám, pro koho je dnešní zpráva. Není jen pro ty v této místnosti. Týká se všech lidí, kteří se duchovně probudili do bodu, kdy věří, že to, co slyší, je pravda. Pro ty, kteří se zajímají o Boha uvnitř, a kteří investovali svůj záměr, čas a úsilí tomu, aby ho našli. Pro ty to je.

 

V kategorii „staré duše“ se to týká i vás. Ne všechny staré duše jsou probuzené. A ne všichni, kteří jsou probuzení, jsou staré duše. Když ale dáte obě skupiny dohromady, je to zázračné. Většina těch, kdo budou sedět v místnosti, jako je tato, a naslouchat podobnému poselství, jsou bez ohledu na jejich fyzický věk staré duše. Zázračnost je v tom, že tyto informace vnitřně přijmou a začnou podle nich jednat rychleji, než kdokoli jiný. Proto před vámi sedím. Rád bych vám řekl něco víc o posunu a budeme pojmenovávat atributy změny.

 

Začnu tím, že znovu popíšu způsob načasování duchovních záležitostí. Možná si myslíte, že Duch koordinuje události s lidským kalendářem. Zdálo by se, že ano. Vždyť hovoříme o roce 2012, o roce 2013 atd. Já vám však vysvětlím, že se jedná o lineární úseky, do kterých umisťujeme věci (záležitosti) jen proto, že to tak děláte vy. Není to vždy přesné. Z mnoha důvodů zjednodušujeme a zobecňujeme, když přijde na časové údaje. Ve skutečnosti však žádné absolutní načasování neexistuje. Věci jsou poháněny lidským vědomím. Ty druhy věcí, o kterých hovoříme jako o atributech posunu, jsou ve skutečnosti načasovány posunem v lidském vědomí. Nikdo přesně neví, jak se to bude vyvíjet.

 

Parametry stojí a padají s vývojem potenciálů, které máte. Ne vždy vše dopadne podle očekávání. Myslím tím například to, že událost, o které si myslíme, že se stane v určitém časovém rámci, se stane rychleji. Nebo naopak trvá déle, než nastane, v závislosti na tom co se děje na planetě a na svobodné vůli, kterou máte. Říkáme vám to proto, abyste se nedívali na proroctví a nebrali jste věštce za slovo – že se někde něco mělo stát, má to rok zpoždění, a pořád nic. Měli byste vědět, že i nejlepší jasnovidec na planetě může číst pouze „nyní“. Toto „nyní“ je potenciálem zítřka, nikoli zítřkem v absolutním měřítku. Pro mnoho věcí proto existuje určitá „vůle“ v tom, kdy se mohou stát.

 

Řekli jsme, že rok 2013 byl rokem rekalibrace, která ve skutečnosti začala již v roce 2012. Je mnoho z vás, kdo máte delší proces, než druzí. Vaše časové cykly zaberou delší čas. Jiní jsou rychlejší. Znovu říkáme, že je lidstvo velmi, velmi rozmanité. Některým to, co se jim děje, trvá věčnost. Jiným se to samé stane rychlostí blesku. Každá lidská bytost je jedinečná. Proces posunu je ale společný. To znamená, že se to týká celého lidstva – v určitou dobu, určitým způsobem.

 

Pojďme se blíže podívat na načasování posunu. (Kryon má vzhledem k předchozímu textu tímto pojmem na mysli: kdy se v lineárním čase skutečně projeví posun v lidském vědomí a realitě – pozn. překl.) Absolutní pohled starověké tradice a také moderní astronomie umístil střed posunu okolo události precese rovnodennosti. To je důvod, proč jste oslavovali posun v době, kdy jste ho oslavovali. Proto setkání, která měla proběhnout, proběhla tehdy, kdy proběhla. (Kryon má zřejmě na mysli také načasování duchovních energií přicházejících na planetu – pozn. překl.). Protože nikdo nezná skutečné parametry toho, jak lidské vědomí bude reagovat na věci okolo něj. Chci vám říct toto: sedíte zde v červenci 2014 a já vám chci říct, drazí, že tady to vše začíná.

 

To byste si uvědomili, pokud byste viděli potenciál astronomických jevů na obloze, pokud byste se podívali na astrologii, pokud byste viděli veškeré energie dopadající na Zemi, na vás individuálně a na všechny kolektivně v tomto bodě času v červenci. Při tomto pohledu byste si uvědomili souběh energie, který pomáhá procesu vyjasnění a nových začátků. Tím samozřejmě nechci říci, že je rok 2014 koncem problémů. Nebo že 31. 12. 2013 to vše (související s rekalibrací – pozn. překl.) skončilo. Jste chytřejší – víte, že váš kalendář nemusí nezbytně korespondovat s energiemi planety.

 

Je však možné říci, že některé ze záležitostí roku 2013 se protáhly do prvních šesti měsíců tohoto roku 2014. A nyní tedy poprvé, poprvé ve skutečnosti začíná vyjasňování. Je to čas, kdy vlastně teprve můžeme hovořit o změně. Bude to jednoduché. Možná, že dnešní lekce byla složitá, ale toto je jednoduché. (Kryon se tiše směje.). Podívejme se, co se děje. Posun jsme popisovali již dříve. Řekli jsme vám, že to je podobné jako znovunaladění radiopřijímače na vysílání, které pozměnilo svou frekvenci. Potřebujete znovu projít vysílacím pásmem, abyste svůj přijímač naladili na vysílání. Řekli jsme vám, že se téměř ve všem cítíte lehce mimo. To, jak je tím lidská bytost ovlivněna, záleží na jejím nastavení, na životních lekcích, případně na karmě – zda byla nebo nebyla uvolněna. Speciálně zde, když budete mít sto lidí, bude sto odlišných způsobů, jak posun vnímají. Toto malé „být mimo“ může být ve vaší spiritualitě, ve vašem vztahu, v práci. Může to být v oblasti zdraví nebo v tom, jak vycentrovaní se cítíte v těle. To vše ovlivňuje to, jak blízko kráčíte své duchovní stránce. Čím těsnější tento vztah je, tím více to cítíte. Radiostanice se posunula a je nyní trochu mimo. Neslyšíte hudbu jasně, je poněkud deformovaná v pozadí a potřebujete se na ni znovu vyladit. Je to metafora, neberte ji vážněji než je nutné.

 

Nyní se to opět začíná posunovat a měnit. Co s tím uděláte? Jak se na to znovu naladíte? O jaký proces se jedná? Je těžké vysvětlit stovce lidských bytostí, co by měly udělat, když je každá z nich velmi odlišná. Nejde to. Ale můžeme popsat, co se děje, abyste to rozpoznali a mohli jste sami začít pracovat na vyladění.

 

Je zajímavé, jak lidské bytosti reagují na změnu, a zejména na tuto změnu. Existuje důležitý atribut tohoto posunu, přátelé, který je na planetě unikátní a nikdy dřív nenastal. Říkali jsme vám o energiích, které přicházejí a odcházejí. Mluvili jsme o tom, že se děje toto a tamto, o posunech, které jsou přinášeny astrologickými konstelacemi… Nikdy dřív ale nenastalo něco takového, drazí. Nikdy. Je to nová energie; tak nová, že se už nikdy nevrátí zpátky.

 

To pro vás všechny znamená jednu věc – a rád bych nyní získal vaši pozornost. V této zprávě je několik klíčových bodů a toto je jeden z nich: už nikdy to nebude stejné. Nikdy. Existují lidské bytosti, které instinktivně, intuitivně čekají, kdy se staré vrátí. Protože v minulosti k tomu vždy došlo. Ale to se nestane. Možná jsou v této místnosti, nebo toto čtou, léčitelé. Možná jsou jasnovidci, média, channeleři, kteří chtějí počkat, až se vše vrátí. Uvědomují si, že se něco změnilo a že něco ztratili. Nejsou si jistí, co přesně to je, ale cítí se jinak. Výsledky léčení nebo intuitivního získávání informací jsou tak odlišné, že někteří své činnosti pozastavili, a čekají, až se jejich schopnosti vrátí do normálu. Jenže nyní UŽ NENÍ ŽÁDNÝ NORMÁL. Nevrátí se to. Pozvání je jasné: „Vstaň, a zjisti, jak se naladit na vibraci, na kterou ses nikdy dřív nenalaďoval, ale která je zde a čeká, až se na ni vyladíš.“

 

Tato vibrace to očekává. K tomuto účelu jste byli vytvořeni. Vaše biologie po tom volá. Innate (vrozená moudrost těla) vašeho těla chce, abyste to pocítili a poznali jste, co s tím udělat. Jak s tím zacházet, aby to fungovalo. Většina z toho jsou intuitivní věci, které nemůžete identifikovat a označit ke své spokojenosti, protože nezapadají do očíslovaného seznamu. Záměr, obřad… u každého z vás je to jiné. Ale každého z vás se to chce dotknout, jak se na to začínáte vylaďovat. Pro lidskou bytost je těžké to pochopit, protože jste zvyklí tlačit balvan před sebou. Nyní je zde ale něco, co na vás čeká. Když objevíte, jak na to „zaťukat“, bude to tady. Přesněji řečeno vy budete tam, kde to čeká, a vaše schopnosti budou zpět.

 

Pojďme chvíli mluvit o pracovnících světla. Právě teď na planetě existují tři základní druhy reakcí, jak staré duše a pracovníci světla reagují na posun a přítomnou změnu. Týká se to zejména pracovníků světla a starých duší, jasnozřivých, médií, léčitelů a channelerů. Tři základní reakce – a jsou velmi, velmi lidské. Zařaďte se do kterékoli z těchto kategorií.

 

Kategorie jedna: „nedokážete to, nevíte jak na to, je to příliš těžké, už to nefunguje“, tak to prostě vzdáte. Možná se soustředíte na další části světelné práce, stále pomáháte druhým lidem a nikdo vás za to nesoudí. Prostě víte, že to nedokážete udělat. Možná je to něco, co už nechcete dělat. Takže se od toho stáhnete i na několik desetiletí, a děláte raději něco jiného než tuto jednu věc, něco podobného, o čem si myslíte, že je více pochopitelné, protože to, co jste zkoušeli, se pochopit nedá. To se skutečně děje, a existují různé stupně, do jaké míry tomu propadáte. Někoho to jen mírně poznamená a pozmění, jiný nechá úplně všeho a otočí se k Bohu zády. Protože už je to moc těžké. Možná je někteří z vás znáte. (Tuto skupinu.)

 

Druhá reakce je tak lidská. Stěžování si. (Kryon se směje.). Setrvalý proud stížností ti dává alespoň něco, co můžeš dělat, aniž by ses musel změnit. A budete to dělat po zbytek svého života. „Vždycky to bývalo takto, nevím, proč to tak teď není, snažím se, doufám, přeji si, čekám, stěžuji si a vždycky budu.“ Víte, že mám pravdu. Je to způsob této skupiny, jak řešit hádanku, která nemá řešení, které by oni viděli. Stěžování si je snadnější.

 

Třetí způsob – a jsou jen tři – jsou pracovníci světla a staré duše, které prostě sedí, nevědí, co mají dělat, a jsou frustrované. Možná jsi to ty.

 

Je jen málo duší, které to uchopily, pohnuly s tím problémem, přeladily se a jsou spokojené se změnou. Je to proto, že to vše právě začalo – celý červenec potrvá, než se to vyjasní.

 

Energie, která přichází, je úměrná vašemu intuitivnímu přístupu k hledání onoho vysílání. Rozumíte? Jinými slovy: existuje laskavá (benevolentní) energie, která vás přitahuje k pravdě a k tomu, jak s ní zacházet. Každý z vás jednotlivě máte k dispozici jedinečnou energii, která s vámi takto pracuje. Je to krásné. Jaký to systém, který zná vaše jméno! Který ví všechno o vaší Akáše, čím jste prošli a kolik životů jste prožili, k čemu jste přitahováni a kam jdete. K čemu jste povoláni a kde leží vaše zájmy. Je to nové paradigma! Spolupráce s Duchem, který tě zná, kde je vzájemné podání rukou, které dosud nebylo. A budete vědět, kde leží nová stanice, jak funguje podání rukou a že jste přesně tam, kam patříte. Je to mnohem osobnější, než kdy dřív.

 

Existují média, léčitelé, intuitivci a channeleři, kteří čtou duchovní záznamy, zabývají se intuicí, channelují a léčí. Je to něco, co dělají, a nikdy to nebylo osobní. Nyní může být. Představte si, že se dostanete na úroveň, kde při každé z věcí, které děláte, cítíte své vyšší já, které vás zná a je s vámi v kontaktu, a kdy víte, že jste přesně na tom místě, kde potřebujete být. To je nové. Nyní může tato změna začít. Můžete se podívat na astrologické souvislosti, můžete zkoumat planetární aspekty. Můžete se zabývat tím, co řekli starověcí předkové. A během tohoto procesu budete vědět, o čem mluvím. Dojde k vyjasnění. Je to skutečný začátek toho, ke kterému mohlo nastat již v lednu 2014. Zabralo to prostě jen o něco déle.

 

Nebudu se podrobněji zabývat událostmi na planetě, budu se ještě chvíli soustředit na vás. Nemáme pro vás příliš mnoho rad. Snažíme se předat parametry toho, že změna začala, a není s vámi nic špatně, pokud jste se tomu ještě nepřizpůsobili. Pokud jste byli v poslední době frustrovaní, vítejte v klubu! Celé lidstvo, pracovníci světla i staré duše jsou právě teď v této situaci. Jen málo lidí může zvednout hlavu a prohlásit: „Já si s tím poradil!“ protože většinou nepřišli. Buďte trpěliví, přátelé. Dívejte se na současné události jako na začátek.

 

Zde je první rada, kterou máme ohledně změny. Vaše tělo funguje způsobem (a vždy tak fungovalo), kdy v případě nerovnováhy začíná pracovat na obnovení rovnováhy. To znamená, že se snaží dostat do stavu, ve kterém bylo. Proto je pro všechny lidské bytosti intuitivní, instinktivní reakcí na změnu to, že se ji pokouší nějakým způsobem vrátit do normálu. Dokonce pokud se přestěhujete, rozmisťujete pokoje stejně, jako byly ve vašem minulém domě. Vaše zvyky zůstávají stejné, když se pokoušíte překonfigurovat, kdo jste, a přenáší se do nové situace. Měníte zaměstnání, profese, nebo cokoli jiného, ale dál vsazujete nové věci do základů, kterým rozumíte a které vás uspokojují. To nebude fungovat. Potřebujete znovu definovat „normál“.

 

To znamená uvědomit si, že už se to nevrátí zpět. Není třeba vyvažovat pro návrat do starého. Znamená to spíše jít ve vašem vědomí jinam, doslova, a vytvořit „nový normál“. Dám vám příklad, jak to funguje a jak náročné to je. Řekněme, že jste světoznámý chirurg, svoji práci děláte v mnoha nemocnicích a víte přesně, co děláte. A celý váš život, všechny vaše činy v této profesi jsou zaměřeny na pomoc lidem a záchranu jejich životů. Je to vaše životní vášeň. Přijdete do nemocnice, v ní máte své nástroje, technologii. Je tam elektronika, mechanické přístroje, všechny věci, které potřebujete. Systém medicíny, kterému rozumíte a který pro vás funguje, abyste mohli operovat a zachraňovat lidské životy.

 

Jednoho dne se probudíte a zjistíte, že došlo ke změně. Jdete do nemocnice a nástroje jsou jiné. Elektronické přístroje jsou jiné. Nevíte, čím je zapnout, nevíte, jak je kalibrovat, a jak s nimi operovat. Nástroje mají divný tvar. A co hůř, jakmile jim začínáte rozumět, a to jste opravdu začali, tak se další den probudíte, a vše je opět jinak. To je metafora duchovního léčitele na této planetě, který používal nástroje svého ducha, svou intuici, šišinku a všechny ty věci, kterým dobře rozuměl, pocity, které měl, a energii, kterou cítil. Nyní sedí před jinou lidskou bytostí, aby jí pomohl, a nic z toho, co by tam mělo být, tam není. Chybí vám vaše stará energie a další ukazatele, které vám dovolovaly, abyste přijímali informace a léčili. Uvědomte si následující věc, abyste si s tím poradili. O to tu ve skutečnosti jde: ve změnách frekvence je něco stálého.

 

Dnes opustíte místnost a nastoupíte do auta. Je to auto, se kterým jste spokojení! Doveze vás, kam potřebujete, ať se děje, co se děje. Řekněme, že vyjdete z místnosti zítra – a je tam jiné auto. Další den zase jiné. Nejspíš budete frustrovaní, že? Je to jen jednoduchá metafora, přátelé. Co z ní můžete pochopit? U příkladu auta existují věci, které jsou konzistentní, zůstávají stejné a se kterými můžete počítat. Brzda je vždy na stejném místě. Pedál plynu je na stejném místě. Volant je také na jednom místě. Musíte zjistit, kde jsou převodové stupně a jak se přeřaďují, kde se zapínají stěrače a světla. A jakmile nastavíte zrcátka, můžete auto řídit stejně dobře.

 

Představte si, že auto, na které si potřebujete zvyknout, je pokaždé lepší než to předešlé. Je pohodlnější, elegantnější. Dovoluje snadnější jízdu, než jste kdy dřív zažili. V tom, jak různá auta fungují, je určitá stálost. Existují tři způsoby, jakými budou lidé na nová auta reagovat. (Kryon se usmívá.) První se podívají na auto a ihned to vzdají: „Nebudu se učit řídit nové auto!“ V druhém případě si budou stěžovat: „Tohle by se nemělo stávat, to by se nemělo stávat!“ Dostávají jedno auto za druhým a nerozumí ani jednomu z nich. Třetí typ lidí se podívá a řekne: „Ach, vidím, že volant je na stejném místě. I plyn je na stejném místě. Kde se zapínají stěrače? Přijdu na to.“ Který z těchto typů jste vy?

 

Duch vám dává stálost – to je nejlepší, co vám mohu říci. Když dojdete do bodu, kdy se naladíte na podstatu změn, pochopíte, že základní náležitosti jízdy jsou takové, jako jste byli zvyklí. Všechny fungují stejně.

 

Takže, chirurg je chytrý. Poradí si s tím. Jde do nemocnice rád, protože už ví, že když si poradí s novými nástroji, budou lepší. Zachrání více životů. Téměř se nemůže dočkat. Říká: „Dokážu se s tím vyrovnat. Zvyknout si na nové nástroje mi zabere chvilku, protože už vím, jak na to. Jediné, co potřebuji udělat s elektronikou, je najít nové tlačítko. Nástroje jsou trochu jiného tvaru, protože byly zdokonaleny. Jediné, co potřebuji udělat, je podívat se, jak jsou zdokonaleny. Už se nemůžu dočkat!“

 

Vidíte ten rozdíl v přístupu? Kdo jste, ke které skupině patříte? Jedno důležité upozornění ohledně změn, které teprve začínají – nesnažte se vše hned vyřešit. Ve chvíli, kdy si budete myslet, že se vám to povedlo, se vše znovu posune. Jak si může lidská bytost zvyknout na neustálou změnu? Když to, s čím jste byli nejvíc spokojení, bylo to, že vše probíhalo stále stejně? Když nyní je vše pokaždé o trochu jiné? No ano, je to velká překážka. Je to nové paradigma! Podívejme se, jaká je v tom logika. Domníváte se, že na nové Zemi, na nové planetě, až vstoupíte do statusu vzestoupené společnosti, budou věci zůstávat stejné? Domníváte se, že se dostanete na vyšší úroveň, a budete tam sedět napořád? Nyní jste na stezce neustálé změny.

 

Děti o tom vědí vše. Jsou na to připravené! Dnešní mladí lidé to očekávají. Nijak je to netrápí, pracovníku světla. A co tebe? Říkám tyto informace, abys mohl přijmout změny a byl při tom spokojený. Soustřeď se na stálost v průběhu operace, na to, čeho se změny nedotýkají. Regresní terapeut je stále regresním terapeutem, léčitel zůstává léčitelem, channeler je stále channelerem – a jejich nástroje se zlepšují. To je poselství dnešního dne.

 

Přijde čas, kdy začneme popisovat nástroje. Ne dnes. Nejprve si zvykněte na posun, na změnu a co znamená. A pamatujte si toto: neočekávejte, že se vše zase vrátí do normálu. Normál, to na co jste zvyklí, se znovu změní každý den, jakmile otevřete oči.

 

A tak to je.
Kryon

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – „Timing and The New Normal“  MP3 – 33 minut

 

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z.
(www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech
zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět