7-2014 Kryon

Channeling pro Lemurijské sesterstvo

 

 

Lee Carroll toto poselství přijal od Kryona před pár měsíci, v červenci 2014, před skupinou s tímto názvem. Avšak lze usuzovat, že pojem „Lemurijské sesterstvo“ zahrnuje i další mnohé ženy z celé planety. A i když toto poselství na téma významu žen v lidské společnosti  nejvíce osloví pravděpodobně ženy a zvláště matky, tak je myslím zajímavý i pro muže – pro pochopení hloubky ženy. A pochopitelně, nebyl by to Kryon, když by jeho poselství hovořilo jen o ženě v naší současnosti. V tomto nezvykle krátkém poselství podává informaci o hlubších souvislostech, o souvislostech jdoucích až do časů vzniku lidské rasy našeho typu.

 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Madisonu ve Wisconsinu, 26. července 2014

 

Pozn. překl: Ve vedlejším sále se „shodou okolností“ konalo setkání, na kterém účastníci předváděli bojová umění. Kryon v jiném channelingu vysvětlil, že to nebyla náhoda, ale byl v tom hlubší smysl. A bylo skutečně zvláštní a krásné, že jejich (převážně mužské) jásání doléhalo až k nahrávacímu zařízení právě v okamžicích, kdy bylo skutečně nad čím jásat a co oslavovat i v channelingu. V tomto případě když Kryon hovořil o ženách, ženském vědomí a energii, kterou ženy a matky přinášely a přinášejí na planetu Zemi.

 

 

Zdravím vás, dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Proces channelingu se může lišit. Může být silný, něžný, směřující, energetický, informativní a specifický. Tento channeling patří mezi ty specifické. V tomto konkrétním případě se mnou můj partner zůstává, protože zde není nic, co by bylo výhradně pro ženy. A on by to měl slyšet.

 

Chci vám dát v průběhu učení příklad toho, kdo jste. Objevují se dotazy. Ptáte se, jaká je náhoda, že jste v tomto životě ženami, když jste byly ženami v Lemurii. Vždyť při inkarnačním procesu střídáte obě pohlaví. Už dříve jsme zmínili, že systém vás přivedl k precesi rovnodennosti jako ženy. Byla to záměrná ozvěna lemurijské energie. V Lemurii jste byly ženami. Jde o uctění pohlaví. Je to uctění staré duše. Má to svůj význam. Doplňuje to vše, co na sobě pozorujete. A tak bych rád, abyste věděly, že to, co cítíte a co je specifické pro vaše pohlaví a energii, kterou v sobě nesete, jste cítily i v Lemurii, když jste byly ženami. Tím vším chci říct, že není žádná náhoda, že jste se tentokrát probudily jako ženy.

 

Váš rituál má svůj účel. Vše je metaforické, vše znamená něco jiného a důvod, proč procházíte obřadem, není vůbec o pouhém rituálu. Je to jednoduše ozvěnou něčeho z minulosti, co přinášíte do současnosti. Já bych ale chtěl zajít ještě dál, než kdykoli předtím, abych vám ukázal některé významy sesterstvy.

 

Už jsme vám předávali informace o tom, co jste dělaly v Lemurii, jaká byla její specifika a o tom, jak se tehdejší společnost lišila od té dnešní. To už nebudu opakovat. Nyní vás chci vzít do pradávných dob původního osévání. Chci mluvit o Plejáďanech. Toto téma se může zdát velmi vzdálené od dnešní reality… ale není o nic vzdálenější, než když mluvíme o Lemurii. Nesete v sobě semena Plejáďanů a už dříve jsem vám říkal, že by bylo hloupé, kdybyste si jen na okamžik mysleli, že vaše vyjádření (životy) na Zemi jsou jediná, která jste v této galaxii prožili. Mnozí z vás byli na jiných planetách a téměř všichni byli alespoň jednou Plejáďany. A tak bych dnes večer rád „polechtal“ Akášu. Uvidíte, jestli ucítíte vnitřní spojení s tím, o čem zde hovořím.

 

Starodávné civilizace zaznamenaly přistání Sedmi Sester. A jak je tomu u většiny historie, i zde existuje mnoho příběhů, které se vzájemně prolínají, aby vytvořily jeden, který není úplně správný a který zastupuje ostatní. Historie to dělá opakovaně. Zachová esenci toho, co se stalo, ale pak příběh upraví. Přistání Sedmi Sester není vyprávěno tak, jak se odehrálo. Ale jedna část je zcela přesná a pravdivá – ta, která říká, že sem tehdy přicestovaly pouze ženy.

 

Měl bych vám říci něco o Plejádském vědomí. Jejich DNA pracovala na více než 80% a tak ovládali to, čemu budu říkat vědomí fyziky – svým vědomím byli schopni zásobovat se věcmi, vytvářet energii, kterou potřebovali, a jejich společenství žilo v míru. Byli to průzkumníci. Také zjistili, že vědomí 80% (fungování DNA – pozn. překl.) jim umožňuje udělat něco, co vůbec není ve vaší realitě… vytvořit jejich „stínové já“ – to znamená, být na dvou místech současně. Chápete? Plejáďané mají také fyzická těla. To je biologie a to se nikdy nezměnilo. Díky vývoji jejich spirituality se jejich těla jednoduše zlepšila a jsou zdravější. Proto je ve zprávě z minulosti uvedeno, že když jste je spatřili v záblesku nebo když jste viděli jejich „stínová já“, jejich těla byla vyšší než vaše. Jejich výška (a štíhlost) je výsledkem dokonalosti jejich výživy. Plejáďané nemají nadváhu. (Kryon se směje.) A to je ve vaší Akáše, drahé pracovnice světla! Možná o tom budete chtít přemýšlet. Přichází to s vědomím, ne s dietou… Je možné, že i dnes je na vaší planetě a ve vaší Akáše ukryto tajemství zdraví? Nemáte tady to, co jedli oni. Ale máte vědomí, které používali na to, co jedli a co dělali.

 

Plejáďané obecně mají světlou pleť a to proto, že nemají atributy, které máte vy s vaším sluncem. Na jejich planetách, a ty byly tři, je slunce dál než vaše. Také tam mají většinu času chladněji než vy. Zjistíte, že zkušenost, kterou měli Aboriginci (původní obyvatelé Austrálie – pozn. překl.) se Sedmi Sestrami, byla jiná než zaznamenali. Hlavně proto, že se cítili nepříjemně s ženami ze Sedmi Sester – byly jednoduše moc vysoké, na to že to byly ženy. (Kryon se usmívá.)

 

Vy v sobě nesete tradici Sedmi Sester. Všechno to byly ženy, které přišly na místa po celé planetě. Fyzické ženy, ne jejich stínová já. Jejich cestování nebylo náročné. Cestovaly prostřednictvím toho, čemu říkáme propojené (entanglované) předměty a samozřejmě měly plavidla. A byly to ženy.

 

Plejádská společnost měla velmi vysokou úroveň vědomí a tak si uvědomovala, jakou roli hrají ženy ve vysokém vědomí. I vy si uvědomujete, že kdyby ženy vládly světu, nikdy by své syny neposlaly do války. To není tak úplně pravda, protože byly mnohé královny a vládkyně, které své země do války poslaly. Ale v zásadě je toto tvrzení stále pravdivé. Nese v sobě pravdu a Plejáďané to věděli.

 

Můžete se ptát: „Jak mohly osít naši biologii, když tu nebyli jejich muži?“ Jejich rozmnožovací proces se velmi podobal tomu vašemu. Odpověď zní, že jako úplně první sem přišly ženy. Musely to být ženy kvůli tomu, co v sobě nesly. A o tom vám povím za chvilku. Později ale samozřejmě přišli i muži. V jejich společnosti si uvědomovali role, které hrálo mužské a ženské vědomí. Ženské bylo vždy vědomější a jemnější. Dnes je ve vašem fyzickém těle mužský a ženský mozek jinak „zapojený“ a tak to bylo i u nich. Máte spojení mozkových laloků, která muži nemají. Tato spojení vám umožňují lepší porozumění tomu, jak vychovávat děti. A vychovávání dětí byl ten důvod. Tím, že sem první přišly ženy, uctily Zemi – první přišly matky…

 

V této místnosti jsou i ty, které nikdy nerodily. Takže co vám řeknu dál, neuplatníte úplně všechny.

 

Existuje energie rození, která je jedinečná a je pouze pro ženy, muži jí nikdy nemohou porozumět, ani jí vnímat, i kdyby stáli přímo vedle porodního lůžka. Nemá to nic společného s radostí, nemá to nic společného s bolestí, má to co do činění s porodem. Z vašeho lůna vychází vaše biologie a neexistuje nic, co by se tomu podobalo. A vy víte, o čem mluvím, dámy. Nic se tomu nepodobá.

 

A to je obřad. Důvod, proč Sedm Sester dostalo jméno Sedm Sester. Je v tom energie znovuzrození kompletně zachovaná od obřadu osévání, přes Lemurii až do dnešních dnů. To, co budete dělat dnes večer, až se shromáždíte, jakkoli metaforické to může být, bude zcela o znovuzrození energie Země. Návrat k původnímu záměru svobodné volby. Jako první přicházejí ženy, konají obřady a dávají záměr pro novou planetu, která ponese jemnost a porozumění zrození dítěte.

 

Je ještě jedna zajímavost, o které byste měly vědět. Ženy se ptají: „Se vším tím pokrokem, dospěly někdy Plejáďanky k tomu, že mohly rodit děti bezbolestně?“ (Kryon se směje.) A odpověď zní překvapivě: ANO, ale vzdaly se toho a vrátily se k přirozenému porodu. Uvědomily si, že veškerá ta technologie, která je zbavila bolesti, zároveň změnila tu zkušenost. Vyšší vědomí dokázalo eliminovat chemické problémy, ale změnilo celý zážitek. Bolest je nezbytná. Přináší vám ještě před oplodněním myšlenku: „Chceš tím vážně projít?“ Způsobuje, že je váš záměr silnější. A ta zkušenost, i když bolestivá, je hlubší.

 

Planeta prochází bolestí, když právě teď rodí novou energii. A obřady, které provádíte jen vy ženy, jsou vhodné a správné pro tuto dobu. Protože dodáváte energii, kterou znají jen ženy… o tom, jaké to je porodit. Ne bolest, ale spojení. Ta biologie (dítěte) je vaše a i nadále bude vaše. Noví lidé, nová energie a nové vědomí vycházejí z lůna toho starého, staré duše.

 

Myslím, že chápete, co tím myslím. Nechť obřad započne.

 

A tak to je.
KRYON

 

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 „The Lemurian Sisterhood Channeling“ – 15 minut

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová.
(www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v
nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět