7-2015 Kryon

„Kosmický kuchař”

Tento živý channeling byl přijat ve Woodridge, stát Illinois, 26. července 2015Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.
Drahá lidská bytosti, nejsi v naší dimenzionalitě a my to víme. Nemůžeš nás vidět tak, jak my vidíme tebe. Zdá se, že je na dosah zkouška, a ty si to uvědomuješ. Ale není to zkouška lidské bytosti, ale spíše zkouška energie. Jak daleko dojdeš s božskou energií, kterou jsi v sobě odhalila? Jak daleko napřáhneš svou ruku, aby ses setkala s rukou Stvořitele, který je ve tvém nitru? Jsi kouskem laskavého stvoření Země v přestrojení za lidskou bytost v tělesné formě, která si není vědoma svých tvořivých semen, dokonce ani toho, jak se sem dostala. Taková jsi. Ve své lineární formě si ale nepřestáváš klást všechny ty běžné lineární otázky: „Jak mám udělat tohle nebo tamto? Kolikrát bych to měl opakovat? Jak často? Jak dlouho?“
.
To všechno by byly skvělé otázky – kdybychom byli lineární. To ale nejsme. Mnoho z vás je zmateno tím, co dělat příště a jak to udělat. Také se stále ptáte na příslušné načasování. Není divu, že se ptáte na tyto lineární věci, protože to dokazuje, že si jste vědomi své duchovní stezky. Toho si vážíme! Ale znovu říkáme, že i když se ptáte lineárním, intelektuálním způsobem, dokážeme odpovídat pouze intuitivním, abstraktním způsobem. Ale protože slyšíte jen lineárně, všechno byste nepochopili, protože vaše anténa pochopení je lineární.
.
Čekáte 3D seznam toho, co máte dělat, nebo nějakou lineární, praktickou odpověď na praktický dotaz. Ale my vám předáváme systém, jak vám pomoci směřovat k věcem, které jsou za tím, na co se ptáte. Také vám neustále předáváme koncepty lásky, i když stále pokládáte otázky typu „jak, kolikrát, jak často, jak dlouho“. Chci, abyste se právě teď uvolnili – všichni – v náruči Boha.
.
Oddělenost od Ducha
Duchovní organizovaná víra na této planetě se nachází ve velmi staré, přežívající energii. Staví duši do izolované role v jakémsi lineárním lidském boxu. Vaše duchovní systémy vůbec nehledí na vaši duši jako na součást Boha. Je jaksi odložena na místo, kde buď přežije, nebo ne. Jestliže neděláte ty správné lineární lidské věci, vaše věčná duše bude příslušně potrestána nebo odměněna. Moji drazí, zní vám tato informace jako Stvořitel, nebo zní jako něco, co pro vás stvořil člověk? Chci, abyste se zbavili konceptu, že je vaše duše v temnotě a spojena s lidským chováním. Vaše duše je částí vás a mně. Jsme spojeni; jsme tím samým v průběhu celé historie, a na planetě je nová energie, která na vás doslova křičí přes vysílač, že na něj ještě nejste docela naladěni. Chci po vás, abyste se uvolnili a pocítili lásku tohoto velkého posunu v paradigmatu. Je pro vás velice důležité, abyste pochopili, že tvoříte nedílný celek!
.
Existuje tolik nedorozumění o skutečných vztazích mezi lidmi a Bohem. Když meditujete, vězte, že jsme celý den s vámi. Tomu rozumíte, že? Jsme si vědomi vašeho života a okolností, kterými procházíte. Bůh si je naprosto vědom a zná vaši existenci a vaši duši!
.
Chci, abyste přistupovali k těmto věcem jemněji a s větší trpělivostí a porozuměním. Možná byste mohli říci toto: „Drahý Duchu, nerozumím tomu, co se děje a nerozumím tomu, co mám dělat dál. Jsem trochu zmatený. Co bych měl dělat?“ Co si myslíte, že vám řekneme? „Udělej čtyři kroky, otoč se vlevo, a pětkrát se zhluboka nadechni?“ [Kryon se směje.] Tak tomu nebude. Naše odpovědi k vám přicházejí prostřednictvím synchronicity, změn a konceptů.
.
„Kryone, jaké je načasování mojí situace?“ Odpověď na tuto otázku je vždy stejná. Buďte trpěliví, dokud se nerozvine synchronicita. Ale to není žádná lineární odpověď a mnozí jsou z ní frustrovaní. Konec konců, tato odpověď není ani kalendář ani hodiny. Moji drazí, je načase plněji pochopit synchronicitu.
.
Metafora kuchaře
Představím vám novou metaforu: Budeme vařit nějaké jídlo. A teď to velmi znervózní mého partnera, protože nemá o vaření ani potuchy. Jen se uvolni [mluví k Leeovi].
.
Vaření dobrého jídla je na této planetě umění. Užíváte si jídlo a ti nejlepší kuchaři začínají brzy. Připravují, připravují a připravuji. V profesionální kuchyni je mnoho kuchařů, ale v této metafoře vystupuje jen jeden.
.
Možná, že vaříte pro velkou rodinu, a teď chcete připravit nějaké exotické jídlo, které je trochu odlišné od jakéhokoliv existujícího receptu. Možná jste ten typ kuchaře, který si vymýšlí svůj vlastní recept a používá kuchařskou intuici? Ať už jde o jakýkoliv případ, často začínáte přípravou surovin. Někteří z vás si skutečně dají tyto suroviny do nádob, aby byly připraveny na zapracování do něčeho, co bude ve správný čas uvařeno. Za prvé, nesmícháváte je dohromady. Naopak, můžete mít mísu salátu, mísu rýže a možná i nějakou zeleninu. Potom tam jsou i omáčky a vlastní šťáva, ve kterých se bude jídlo vařit, a později budou zase přidány.
.
Některé suroviny budou vloženy na hlavní jídlo, které se vaří při nižší teplotě, potom vyjmuty, když se teplota zvýší. Mohou se dát bokem a potom nakonec dovařit, když je dokončeno hlavní jídlo. Potom tam máme koření – před, během a po uvaření. Dáte je do různých nádobek. Když jste dobrý kuchař, tak můžete koření dokonce předem namíchat.
.
Můžete si to připravit i večer předem, protože určitá část jídla má něčím nasáknout nebo určitým způsobem marinovat, možná že dokonce i předvařit, aby bylo dosaženo konečného požitku z jídla. Nakonec se to spojí v celé své kráse a eleganci. Aroma bude nádherné, připravené pro jídlo s báječnou chutí. Když se zkombinuje s určitými druhy omáček a nápojů, je to hostina, která je naplněná láskou a velkým oceněním. Blahopřejeme! Protože jako kuchař opravdu víte, co děláte.
.
Kuchyň ožívá
Teď se chystám změnit metaforu, tak se připravte. Náš metaforický příběh pokračuje a realita paradigmatu vaší kuchyně se jen posunula. Každá surovina v každé míse teď má vlastní vědomí. Žádná z ingrediencí v žádné misce ale nemá tušení, co děláte – naprosto netuší. Ingredience také nemají žádnou představu o výsledné podobě jídla. Jsou to jen ingredience, ale protože teď mají vědomí, tak také mohou mít i názor! No, ne nezbytně nějaký negativní názor, ale určitě takový, který je zvídavý.
.
Vy jste tím kuchařem a tvůrcem toho jídla. Jako kuchař jste dali ingredience kolem sebe do misek a uzavřených obalů, abyste je měli připravené. Řekněme například, že jedním z nich je salát. Může být i tou první ingrediencí, kterou budete připravovat, protože ho bude třeba vychladit. Můžete ho i hermeticky uzavřít a dát 24 hodin do lednice, než se bude podávat jídlo! Ale v té lednici se chladí úplně sám – a najednou si začne stěžovat! „Proč jsem v té lednici? Podívejte se, nedokážu si pomoci, ale všiml jsem si, že se dějí nějaké další věci. Jsem úplně sám. Co se to děje? Proč jsem tady v lednici, a jak dlouho to ještě bude trvat, než se setkám se zeleninou? To je nepřijatelné.“
.
A teď blázní zelenina, protože taky předpokládala, že se začne něco dít (zelenina se tak chová často). Čeká a čeká, ale kuchař je pryč a připravuje něco jiného – omáčku. Omáčka nemá o ničem ani zdání (omáčka je už prostě taková). Je šťastná, že je tady, ať se děje cokoliv. Neví, proč ji někdo šlehá nebo co přijde potom. Je zvyklá na všechno, ale uvědomuje si podivné koření, které se do ní přidává. Je trochu nervózní (není nic horšího než nervózní omáčka)
.
Moji drazí, v této metafoře Duch vaří jídlo s vámi pro váš život, ale vždy to bude vaření s druhými. Metafora je tato: ve které misce s ingrediencemi nebo nádobě jste? Jak jste připravováni? Jak dlouho to bude trvat, než se s vámi určitým způsobem spojí ostatní ingredience, aby mohl být uvařen výsledný pokrm? Jste srozuměni se skutečností, že může existovat nějaká přípravná fáze? Můžete se teď spojit s některými jinými miskami, ale pořád to není hotové a věci jsou zablokované. Jak dlouho to potrvá? Někdy se misky zkombinují jen proto, aby tam mohla přibýt nějaká další!
.
Všechno to plánování s ostatními závisí na synchronicitě. Musí být také koordinována. Když se některé misky s ingrediencemi setkají a jsou připravené, pak jsou zpracovány. Ale pak ta směs možná bude muset být po nějakou dobu uchovávaná. Takže jestliže jste tím salátem a říkáte: „Drahý Duchu, já čekám! Jak dlouho to ještě potrvá? Co mám dělat? Jsi tam?“ Upřímná odpověď zní: „Saláte, modli se!“
.
[Smích.]
.
To se stává často, že jste pobožní a frustrovaní a odříkáváte „salátovou modlitbu“.
[Leeův vtip, ne Kryonův.] [Ještě silnější smích.]
.
Ingredience tohoto báječného jídla jsou shromážděny a nádherně a s elegancí upraveny. Podílí se na načasování mistra kuchaře. Ale každá ingredience si naprosto není vědoma toho, jak se spojí nebo zda vůbec. Jste netrpěliví, že? Jako ingredience si přejete vědět, kdy, kde a jak dlouho. Kuchař to ví, protože má přehled o všech ingrediencích a zná plán. Když se spojí dohromady, moji drazí, stane se to nečekaně a najednou. Ale dokonce i potom existuje více akcí, protože jsou určitě ingredience, které musí být přidány do již rozvařeného jídla nebo dokonce až na stole!
.
Jak se s tím vyrovnáváte? Jste zapojeni do předpřípravy nebo až později během varu? Možná jste solí, která přijde na řadu poslední? Nevíte, že? A v tom to je. Jak velkou důvěru máte v kuchaře? Houstne to a je třeba, abyste důvěřovali Stvořiteli, mistru kuchaři, protože jídlo, které se vaří, je výsledným řešením, o které jste se žádali. Ať už během toho půjdete kamkoliv, ať už je to cokoli, bude to vždy zahrnovat i ty ostatní. Dokonce, i když žádáte o osobní léčbu, bude zahrnovat i ty kolem vás. Je to pokrm, který je připravován s mnoha ingrediencemi. Chápete, že abyste dostali nějakou odpověď, musí zahrnovat i jiné lidské bytosti? Chápete, že i oni mají svobodnou volbu?
.
Takže nyní nám dovolte toto jídlo ještě vice zkomplikovat! Každá jeho jednotlivá složka má nejen postoj, ale teď má i svobodnou volbu! Může říci ne. Představte si, čemu je teď kuchař při vaření vystaven! Zelenina utíká! Musíte sehnat novou zeleninu. Teď se příprava jídla trochu opozdí. Přichází nová zelenina a potom je připravena. Páni, a je ještě lepší! Takže všechny ostatní ingredience musí čekat o něco déle, ale nevědí proč. Teď je salát ještě frustrovanější – je zavřený a čeká ve tmě na vychlazení. Ale práce na přípravě jídla pokračuje, kuchař je velmi trpělivý, víte?
.
Je to elegantní systém. Nádherný a skoro všichni ho chápete špatně! Chcete, aby jídlo bylo hotovo teď! Vím, že té metafoře rozumíte: takže, kde se v tomto scénáři nacházíte? Jak dlouho se to jídlo připravuje? Je konec v dohledu? Jste už netrpěliví? Chcete konec hned teď? Připadá vám, že to jde oklikou? Chcete ochutnat, i když to jídlo ještě není hotové?
.
Kuchař zná vaše jméno, moji drazí. Kuchař vás miluje, moji drazí, a všechno, co jsme vám řekli, je laskavé a je to pro vás. Co když jste opravdu tím salátem a čekáte už tak dlouho! Jste vychlazení a možná i naporcovaní. Potom vás vytáhli, ale něco se stalo, a už vás zase chladí! Potom najednou kuchař zjišťuje, že ingredience byly dány dohromady nesprávným způsobem, a jídlo najednou změní směr. Bude to něco jiného. „Zpátky do lednice s tebou, saláte!“
.
Nakonec proběhne něco, co byste nikdy nedokázali vyprojektovat nějakým lineárním způsobem. Navzdory veškeré pravděpodobnosti může ten výstup nabrat jiný směr – možná dokonce lepší než to původně plánované jídlo, protože přišly nové ingredience, které je dělají kompletnějším. Víte, kuchař vidí všechny složky, všechny najednou. Vy vidíte jen jednu sami sebe. Pro kuchaře není nikdy nic příliš složité.
.
Co s tím? Jste ochotní porozumět synchronicitě? Vidět, jak to všechno funguje, vyžaduje trpělivost a víru v kuchaře? Žádali jsme o to již dříve, dokonce ve věcech, které se zdály být okamžité, jako je léčení. Některé procesy na planetě, které vyžadují odpověď rovnou, jsou prostě částí většího obrazu. Někdy nechápete, proč by zelenina měla utíkat, nebo proč by dokonce smrt měla zdánlivě triumfovat. Výsledný pokrm je lepší než si umíte představit, moji drazí. Ale přes to všechno chceme, abyste věděli, že jsme se od vás nikdy neodtrhli – nikdy, nikdy. Víte, my známe vaše jméno. Jste naše rodina. Mohlo by být jasnější, že naše ruka je natažena směrem k vám? To jídlo je dobré. Důvěřujte kuchaři. Trpělivost!
.
A tak to je.
KRYON
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – „The Cosmic Cook“Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a šířit nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.